RSS čítačka

Interreg Program dunajského regiónu vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektových návrhov

SAV.sk - 30. november 2023
Interreg Program dunajského regiónu (DRP) vyhlásil druhú výzvu na predkladanie projektových návrhov. Výzva je príležitosťou pre potenciálnych žiadateľov predložiť svoje projektové návrhy a prispieť tak k rozvoju a spolupráci v dunajskom regióne. Otvorená je od 2. novembra 2023 do 29. marca 2023 (14.00 stredoeurópskeho času). Celková alokácia výzvy predstavuje 38 749 913,00 eur a je  span id="OBJ_PREFIX_DWT1750_com_zimbra_url" role="link" "https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive bout-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call" ...
Kategórie: Podporujeme

Tip: Deka - 11.99

Zlacnene.sk - 30. november 2023
Kategórie: Podporujeme

Referent/Referentka KULTÚRY

Banm.sk - 30. november 2023
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu   referent/ka  kultúry   Miesto výkonu práce: Miestny úrad mests...
Kategórie: Samospráva

Sodastream je opäť bližšie k zákazníkom. Kúpiť sa dá už aj v predajniach BILLA

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - V predajniach BILLA si zákazníci môžu zakúpiť už aj sortiment SodaStream a vymeniť originálne bombičky. Spoluprácou BILLA rozšírila svoje portfólio udržateľného tovaru, SodaStream dostupnosť svojich výrobkov a služieb.

Od novembra pribudol k viac než 1000 autorizovaným predajcom SodaStream nový partner. V sieti potravín BILLA si zákazníci môžu spolu s bežným nákupom zakúpiť aj prístroj SodaStream, fľaše a príchute. Dostupné sú aj originálne bombičky a ich výmena.

Prístroj, príchute a príslušenstvo SodaStream si už zákazníci môžu kúpiť aj v predajniach BILLA.

"V snahe byť čo najbližšie k zákazníkom neustále rozširujeme sieť maloobchodných predajní, kde je možné zakúpiť prístroj a príslušenstvo SodaStream. Zároveň skvalitňujeme služby, ku ktorým patrí v prvom rade výmena bombičiek. Spoločnosť BILLA so svojimi predajňami po celom Slovensku poskytuje ďalšiu možnosť, ako sa naši zákazníci dostanú k značke SodaStream ešte jednoduchšie," vysvetľuje country manažér SodaStream pre Slovensko Attila Forgon.

Rozhodnutie rozšíriť sortiment o vymeniteľné originálne bombičky SodaStream zdôvodňuje Tomáš Kačala z oddelenia category managementu spoločnosti BILLA: "Naša spoločnosť sa intenzívne zasadzuje o zodpovedný prístup k životnému prostrediu a hľadá možnosti ako ponúknuť svojim zákazníkom udržateľný sortiment. Veríme, že zákazníci budú vnímať ponuku sortimentu tejto značky a možnosť výmeny originálnych bombičiek v našich predajniach pozitívne. Od konca novembra spúšťame výmenu bombičiek a predaj sortimentu SodaStream vo všetkých našich filiálkach."

Ponuka produktov sa v jednotlivých predajniach BILLA môže mierne líšiť v závislosti od kapacitných možností predajne, výmena bombičiek prebieha pri pokladniach.

Stojany so sortimentom SodaStream sú prispôsobené možnostiam jednotlivých predajní BILLA.

Zoznam predajní BILLA so sortimentom SodaStream nájdete aj na stránke www.sodastream.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Cesta k efektívnosti: Automobilové opravovne MV SR vstupujú do éry digitálnej transformácie dokumentácie

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - Do portfólia akciovej spoločnosti Automobilových opravovní Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (AOMV SR) patrí aj služba digitalizácie, v rámci ktorej poskytuje komplexné služby pre štátnu a verejnú správu. Svojim klientom ponúka riešenia na mieru, vrátane vývoja príslušných softvérov.

Oddelenie digitalizácie AOMV SR pomáha štátnym inštitúciám a organizáciám efektívne znižovať náklady spojené s fyzickým archivovaním dokumentov a zabezpečuje bezpečné uchovávanie dát v elektronickej forme. "Dokumenty sú uložené na serveroch, čím sa okamžite stávajú prístupnými pre všetkých oprávnených používateľov. Práca s digitálnymi údajmi sa výrazne zjednodušuje, čo minimalizuje čas strávený hľadaním konkrétnych informácii," vysvetľuje Martin Vavrinec z oddelenia digitalizácie, AOMV SR.

Digitalizácia údajov a dokumentov má významný prínos pre pracoviská zdravotnej starostlivosti, advokátske kancelárie, štátne archívy, úrady či iné organizácie. Online prístup k dôležitým záznamom výrazne uľahčuje uchovávanie zmlúv a dôležitých informácií o zamestnancoch a klientoch spoločnosti.

V rámci procesu digitalizácie využíva AOMV SR moderné a profesionálne rýchlostné skenery pre neviazané dokumenty, pričom využíva technológiu čiarových kódov na vytvorenie adresárovej štruktúry podľa individuálnych požiadaviek klienta. Pre digitalizáciu viazaných dokumentov sa využívajú ploché skenery, ako napríklad pri notárskych zápisniciach, a pre skenovanie kníh a archívnych materiálov sa používajú knižné skenery. Všetky tieto skenery sú vybavené technológiami, ktoré chránia integritu dokumentov a minimalizujú riziko ich poškodenia.

Vývoj aplikácií

V rámci AOMV SR boli vyvinuté softvérové programy s cieľom optimalizovať postprodukciu naskenovaných dokumentov. Každý z týchto programov bol vytvorený na špecifický účel, či už ide o zápis a editáciu metadát, konverziu grafických a iných formátov, softvér pre optické rozpoznávanie znakov (OCR) alebo iné nástroje na spracovanie naskenovaných dokumentov. "Pri práci s citlivými informáciami využívame vlastný softvér, ktorý bol vyvinutý špeciálne pre tento účel. Tento nástroj nám automatizuje anonymizáciu údajov, pričom vyhľadáva reťazce ktoré majú byť "začiernené" podľa presne definovaných kľúčov. Samozrejme, operátor vždy disponuje aj možnosťou manuálnej korekcie," objasňuje Lukáš Huňara, predseda predstavenstva AOMV SR.

Na postprodukciu dokumentov využíva oddelenie profesionálne softvérové riešenia, ako i ďalšie vlastné softvéry vyvíjané a prispôsobované vývojármi podľa konkrétnych požiadaviek klientov. Martin Vavrinec vysvetľuje: "Postup a metodika sa vždy odvíjajú od konkrétneho projektu a klienta. Na zvýšenie efektivity využívame vlastné softvéry a skripty. Zároveň sa opierame o technológiu čiarových kódov a softvér ScanGate, ktoré výrazne urýchľujú a zjednodušujú proces spracovania. Treba zdôrazniť, že každý projekt je unikátny, a preto je k efektívnemu fungovaniu kľúčové správne nastavenie všetkých procesov, k čomu nám slúži tzv. pilotný projekt. Tento postup zahŕňa naskenovanie a spracovanie malej vzorky dokumentov z plánovaného projektu podľa dohodnutých požiadaviek, ktoré nám slúži ako referenčný bod pre "ostrý" projekt. Konkrétne metodiky a postupy tvoria súčasť know-how našej spoločnosti."

Digitalizácia dokumentov na kľúč

V rámci AOMV SR boli zdigitalizované dokumenty pre rôzne ústredné orgány štátnej a verenej správy, napríklad pre Slovenský národný archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, štátne archívy na Slovensku, Sekciu verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a viaceré Okresné úrady v sídle kraja. "Náš tím neustále sleduje aktuálne trendy v obore, vďaka čomu dokážeme flexibilne reagovať na požiadavky klientov a ponúknuť vždy najlepšie riešenia. Digitalizáciu dokumentov prispôsobujeme konkrétnym potrebám klienta bez ohľadu na veľkosť organizácie či rozsah projektu." dodáva Lukáš Huňara.

Budúcnosť patrí digitalizácii

Digitalizácia hrá významnú úlohu vo vývoji spoločnosti, v poskytovaní moderných, efektívnych riešení pre rôzne odvetvia. V dnešnom dynamickom podnikateľskom prostredí je softvér neoddeliteľnou súčasťou rastu a konkurencieschopnosti každej modernej spoločnosti. Vďaka inovatívnym prístupom v oblasti digitalizácie prispievajú Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR k zlepšeniu efektívnosti a kvality služieb v štátnom sektore, čím posúva digitálnu éru na novú úroveň.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pčolka

StaraLubovna.sk - 29. november 2023
Kategórie: Samospráva

Helena Purgelová

StaraLubovna.sk - 29. november 2023
Kategórie: Samospráva

Pozvánka na diskusiu: Budúcnosť Československa a socializmu optikou českých a slovenských disidentov

SAV.sk - 29. november 2023
Ústav politických vied SAV, v. v. i., v spolupráci so Slovenským združením pre politické vedy a Bratislavským medzinárodným inštitútom liberálnych štúdií (BISLA) organizuje v piatok 1. decembra 2023 o 14.00 hod. diskusiu ku knihe vedeckého pracovníka ústavu doc. Dirka Dalberga Ako popisovali disidenti v Československu reálny socializmus a ako videli budúcnosť? Kniha "Politisches Denken im tschechoslowakischen Dissens: Egon Bondy, Miroslav Kusý, Milan Šimečka und Petr Uhl (1968-1989)" vyšla na jar ...
Kategórie: Podporujeme

Pestovatelia a dodávatelia zeleniny a ovocia sa stretnú na celoslovenskej konferencii, podporuje ju Kaufland

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - Zástupcovia slovenských pestovateľov ovocia a zeleniny a obchodníkov sa spolu s odborníkmi z Čiech aj Maďarska v dňoch 29.- 30. novembra 2023 stretávajú na konferencii, ktorú ako partner podporuje Kaufland.

Financovanie, ekologické pestovanie, závlahové systémy, využívanie obalov v poľnohospodárstve či vplyv klimatických zmien na budúcnosť pestovania ovocia a zeleniny, aj tieto témy sú programom podujatia v Mojmírovciach, ktorého hlavným partnerom je Kaufland.

"S mnohými slovenskými pestovateľmi a dodávateľmi spolupracujeme už vyše dvadsať rokov a sú pre nás dôležitými partnermi. Záleží nám na korektných vzťahoch, aj na tom, aby mali vytvorené čo najlepšie podmienky na pestovanie svojej produkcie, lebo len tak zákazníkom môžeme ponúkať široký výber slovenského ovocia a zeleniny," vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovenská republika v.o.s. a dodáva, že partnerstvo takéhoto podujatia je pre obchodný reťazec prirodzeným pokračovaním nastaveného trendu v podpore slovenského poľnohospodárstva.

Konferenciu Budúcnosť slovenského zeleninárstva a zemiakarstva - Budúcnosť slovenského ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - Budúcnosť špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku, ktorá sa pravidelne koná pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aj tento rok v Mojmírovciach organizuje Zemiakarský a zeleninársky zväz SR, jej hlavným dlhoročným partnerom je Kaufland.

"Slovensko zatiaľ nie je v produkcii ovocia a zeleniny sebestačné," konštatuje predseda zväzu Jozef Šumichrast. Dokonca aj pri takej tradičnej plodine, akou je mrkva, naši poľnohospodári dosahujú sebestačnosť len na 55 percent. "Situácia je lepšia v ponuke cibule, kde jej pestovatelia dokážu pokryť požiadavky spotrebiteľov na 94 percent a aj pri skleníkových paradajkách je priestor na dosiahnutie plnej sebestačnosti. Na našom trhu chýbajú najmä tie druhy plodín, ktoré sú na pestovanie náročnejšie, vyžadujú si veľké investície alebo viac ručnej práce, čo je príklad papriky alebo šalátov. Každý poľnohospodár však pre svoju úrodu potrebuje predovšetkým odbyt a keďže až 80 percent slovenského ovocia a zeleniny nakupujú zákazníci v reťazcoch, Kaufland je pre nás dôležitým obchodným partnerom."

Podpore domácej produkcie venuje reťazec veľkú pozornosť. Svoj sortiment sa snaží pokryť predovšetkým z lokálnych zdrojov a ponuku slovenského ovocia a zeleniny pravidelne rozširuje. Okrem spolupráce s najväčšími pestovateľmi vyhľadáva aj nových dodávateľov. Prostredníctvom článkov pravidelne informuje verejnosť o aktuálnych novinkách či problémoch poľnohospodárov a zároveň je dlhoročným partnerom medzinárodného kurzu Harmonizácia hodnotenia kvality ovocia a zeleniny, ktorý sa na Slovensku organizuje pod záštitou Schémy OECD pre uplatňovanie noriem kvality pre ovocie a zeleninu (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj).

Počas minulého roka Kaufland ponúkol svojim zákazníkom vyše 51 tisíc ton ovocia a zeleniny z lokálnej produkcie, pričom napríklad v sortimente zemiakov dve tretiny predaja pochádzali zo Slovenska. Aktuálne až 50 percent zeleniny a ovocia mierneho pásma, ktoré spotrebitelia nájdu v regáloch reťazca, vypestovali domáci dodávatelia.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Prieskum: Digitálnymi nástrojmi na riadenie vzťahov so zákazníkmi si pomáha len 9 percent firiem

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - Doba informatizácie a digitalizácie zvýšila požiadavky na rýchlosť reakcie voči požiadavkám trhu a od zákazníkov. Podľa IT odborníčky bez patričných nástrojov je prakticky nemožné udržať si miesto na trhu, prípadne sa posúvať ďalej. CRM systémy, ktoré zahŕňajú rôzne možnosti starostlivosti o zákazníka, sa v plnej miere využívajú len v 9 percentách slovenských firiem.

CRM systémy primárne zahŕňajú rôzne spôsoby starostlivosti o zákazníka. Firmám pomáhajú v krátkom čase riadiť, automatizovať a kontrolovať vzťahy s veľkým počtom zákazníkov. Pri práci so zákazníkmi sa však podľa výsledkov prieskumu spoločnosti Seyfor nevyužívajú až v 56 percentách firiem. V plnej miere ich využíva len 9 percent firiem. V 16 percentách firiem ich zamestnanci využívajú s tým, že nepoznajú všetky ich funkcie a benefity.

Podľa odborníčky na CRM systémy zo spoločnosti Seyfor, Dity Sirotovej, by si firmy mali uvedomiť, že tieto systémy prinášajú štruktúrovaný prístup k potenciálnym aj existujúcim zákazníkom: "Pri správnom využívaní poskytujú firmám údaje, na základe ktorých sa vedia rozhodovať pri plánovaní svojich marketingových aktivít, ale aj dôležitých biznisových krokov. Vedia odhaliť preferencie zákazníkov v segmente, v ktorom daná spoločnosť podniká, vedia podporiť a predikovať životný cyklus výrobkov a poskytovaných služieb a podporiť inovácie. S prichádzajúcimi možnosťami nástrojov umelej inteligencie môžu v spolupráci s jedinečným ľudským faktorom posunúť komunikáciu so zákazníkmi na novú úroveň."

Sirotová ďalej dopĺňa: "Naša doba informatizácie a digitalizácie neuveriteľne zvýšila požiadavky na rýchlosť reakcie voči požiadavkám trhu a zákazníkov. Bez patričných nástrojov je prakticky nemožné si udržať miesto na trhu, prípadne sa posúvať ďalej a hľadať nové možnosti poskytovania služieb a tovarov.

Respondenti v prieskume odpovedali, že CRM systémy používajú hlavne na analýzu a správu dát (30 percent), na dokumentáciu (26 percent), správu kontaktov (24 percent), služby zákazníkom a zlepšenie vzťahov s nimi (23 percent). Pri hodnotení benefitov CRM systémov v prieskume najviac rezonovali nasledovné: zlepšená komunikácia (37 percent), centralizované informácie (27 percent) či lepšia spokojnosť na strane zákazníkov (26 percent).

Aj CRM ako digitálne systémy vyvolávajú na strane používateľov isté obavy. Na prvom mieste sa tradične umiestňuje obava z nedostatočnej ochrany osobných údajov a riziko úniku dát. Deklarovalo to tak 24 percent respondentov. Ako riziko tiež vyhodnotili nedostatočnú flexibilitu prispôsobiť CRM systém presne potrebám firmy (23 percent) a tiež nesprávnosť údajov v systéme, ak ich zamestnanci nebudú pravidelne aktualizovať (22 percent). Časť respondentov (20 percent) ich hodnotí negatívne aj z dôvodu vysokých nákladov na implementáciu a aktualizáciu.

Odborníčka D. Sirotvá dôvodí: "Bezpečnosť je téma, ktorá je na stole už dávno. Firmám radím, aby využívali platformy a riešenia, ktoré sú preukázateľne chránené. Ruka v ruke s bezpečnosťou CRM systémov ide aj procesné nastavenie vo firmách. Kedysi sme hovorili, že 90 percent únikov informácií pochádza zo zneužitia získaných informácií vlastnými zamestnancami, ktorí odchádzajú. Toto riziko tu stále je a je potrebné ho eliminovať primárne organizačnými opatreniami." D. Sirotová nevidí obavu z vysokých nákladov na implementáciu: "Väčšina poskytovateľov CRM riešení ich dnes poskytuje takým spôsobom, aby šetrila firmám náklady, a preto ich poskytujú komfortne ako mesačný prenájom.

Poznámka: Uvádzané dáta sú z prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý prebiehal v dňoch 1.9. až 6.9.2023. Autorom prieskumu je agentúra MNFORCE. Prieskum prebiehal na reprezentatívnej vzorke 600 zamestnancov, ktorí v práci využívajú informačné a digitálne technológie.

O spoločnosti SEYFOR

Seyfor Slovensko, a.s. sa radí k veľkým európskym dodávateľom ICT riešení, v Českej republike je najväčším výrobcom účtovných, ERP a mzdových a personálnych systémov. Spoločnosť má vyše 1 700 zamestnancov a celosvetovo obsluhuje zákazníkov v 38 štátoch. V roku 2023 očakáva spoločnosť opäť 30% rast a obrat tesne pod 163 miliónov eur. Seyfor, ktorý predtým vystupoval pod značkou Solitea, uskutočnil v posledných rokoch desiatky významných akvizícií IT firiem. Viac informácií nájdete na www.seyfor.com.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Lieky si môžete vybrať aj v zahraničí. Union radí ako postupovať pri žiadosti o preplatenie

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - Nestihli ste si vybrať liek pred cestou do zahraničia, alebo je váš liek na Slovensku dočasne nedostupný? Union zdravotná poisťovňa potvrdzuje, že podľa platnej legislatívy si poistenci a poistenky môžu zakúpiť liek v členských štátoch Európskej únie. Liek im bude preplatený, ak je hradený z verejného zdravotného poistenia na základe Zoznamu kategorizovaných liekov MZ SR.

"So žiadosťami o preplatenie liekov, ktoré si poistenci zakúpili v zahraničí, sa v Union zdravotnej poisťovni stretávame. Poistencom je preplatená suma vo výške ako je hradená na Slovensku podľa Kategorizačného zoznamu liekov MZ SR," uvádza hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne Kristína Baluchová. "Komplexný prehľad o tom, ako je treba postupovať, nájdu poistenci na našej webstránke (Plánujete ošetrenie v zahraničí | Union.sk ), v prípade otázok nás samozrejme môžu kontaktovať."

Ako je potrebné postupovať pri kúpe liekov v zahraničí?

Lekársky recept je potrebné mať v papierovej forme a jeho kópiu si ponechať (elektronický recept v štátoch EÚ nie je akceptovaný
Je potrebné ponechať si doklad o zaplatení
Následne treba zaslať žiadosť o preplatenie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti spolu s originálom dokladu o zaplatení a kópiu lekárskeho predpisu poštou na adresu poisťovne alebo priniesť na pobočku poisťovne do šiestich mesiacov od zakúpenia lieku v zahraničí.
Link na žiadosť o preplatenie je priamo na webstránke Unionu

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Sumou takmer 70 000 eur podporia zákazníci dm ďalšiu inštaláciu fotovoltických panelov v školských zariadeniach

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - Už šiestykrát zmenila dm BLACK piatok na GIVING, keď sa rozhodla venovať 5 percent z celkového denného obratu v rámci e-shopu mojadm.sk, Mojej dm-App a všetkých dm filiálok počas svojej iniciatívy GIVING FRIDAY na podporu grantového programu Školy na zelenú, a to konkrétne inštaláciu fotovoltických panelov v školských zariadeniach, vďaka ktorým budú môcť školy fungovať udržateľnejšie. Na tento účel sa tak vďaka zákazníkom, ktorý v tento deň realizovali svoj nákup v dm, podarilo získať krásnych 69 453,85 eur. Celkovo sa vo všetkých dm krajinách podarilo vyzbierať až 726 000 eur.

Celkový obrat v dm filiálkach, v Mojej dm-App a cez e-shop dosiahol v tento deň sumu 1 389 077 eur, z ktorej 84 244 eur tvorili online nákupy a 1 304 833 eur nákupy v kamenných predajniach. To je o 18,5 percenta viac ako priemerný denný obrat v porovnaní s obchodným rokom 2022/23, ktorý činil 1 172 603 eur.

Pomáhať druhým namiesto "naháňania" sa za akciami a zľavami sa počas Giving Friday v dm podarilo. Vďaka zákazníckym nákupom venuje spoločnosť dm 5% z celkového denného obratu predajní, e-shopu mojadm.sk a Mojej dm-App na inštaláciu fotovoltických panelov v školských zariadeniach, vďaka ktorým budú môcť školy fungovať udržateľnejšie. "Celý rok sa v dm zameriavame na koncept dlhodobo výhodných cien, ktoré sú podľa nášho názoru pre zákazníkov oveľa atraktívnejšou ponukou ako jednorazové zľavy", opisuje koncept Vždy výhodne, počas ktorého zostávajú ceny nezmenené po dobu minimálne 4 mesiacov, Janka Poláčková, prokuristka spoločnosti dm. Zároveň dodáva: "V mene dm sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa v piatok 24. novembra rozhodli pomôcť nám pomáhať a svojím nákupom prispeli k tomu, aby sme prostredníctvom Nadačného fondu dm, vedenom v Nadácii Pontis, prerozdelili do programu Školy na zelenú takmer 70 000 eur."

Aj tento rok rástla výška priemerného nákupu

Celkový počet zákazníckych nákupov vo filiálkach, v Mojej dm-App a cez e-shop dosiahol v tento deň 90 322 nákupov, čo je o 19,2 percenta viac ako priemerný denný počet zákazníckych nákupov v dm, ktorý činil za posledný obchodný rok 75 787 nákupov.

V porovnaní s minulým rokom, keď bolo v tento deň realizovaných 83 995 nákupov, tak vzrástol počet nákupov 7,5% a minuloročná vyzbieraná 59 861,4 eur sa navýšila o 9 592,45 eur.

Najvyšší nákup v dm za viac ako 1 100 eur

Celkovo najvyšší nákup bol realizovaný v sume 1 101 eur v Košickom kraji, konkrétne v dm predajni v Košiciach na sídlisku Ťahanovce. Najvyšší nákup v e-shope bol v tento deň realizovaný v sume 518 eur.

dm {SPOLOČNE}

Vo svojej najväčšej iniciatíve pod názvom dm {spoločne} pokračuje spoločnosť dm drogerie markt už deviaty rok. Prostredníctvom nej spolupracovníci a zákazníci dm spoločne podporujú výnimočné projekty a aktivity, čím šíria nielen myšlienky dobrovoľníctva, ale zároveň pomáhajú zvyšovať záujem o filantropické aktivity a dobrovoľnícku prácu na Slovensku.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Elektrobicykle a zima? Krásne to k sebe pasuje, stačí sa o ne starať!

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - S chladným počasím a skracujúcim sa denným svetlom mnohí cyklisti odtlačia elektrobicykel do pivnice a vymenia ho za iný dopravný prostriedok. Pokiaľ však dodržíte niekoľko základných pravidiel, môžete si jazdu na elektrobicykli užívať celú zimu.

Pripravte svoj elektrobicykel na chladné dni

Príprava elektrobicykla na zimnú sezónu sa podobá údržbe bežného bicykla. Pred zimou skontrolujte všetky pohyblivé časti vrátane prevodov, reťaze a brzdových doštičiek. Pokiaľ väčšinu roku jazdíte bez blatníkov, na obdobie od decembra do januára si ich určite nainštalujte. Jazda v premočenom oblečení je nepríjemná aj v lete, ale akonáhle teplota klesne k nule, mokro odspodu dokáže premeniť i obyčajnú rannú jazdu v utrpenie, ktoré vás zbaví pozitívnej motivácie na ďalšie dni.

Chráňte elektromotor

Na elektromotor nasaďte neoprénový kryt, ktorý ho ochráni pred agresívnou zmesou soli, blata a snehu. A ešte jedna rada: keď sa vydáte na jazdu na snehu, nezaraďujte režim turbo, ktorý má veľký točivý moment a mohol by viesť k nekontrolovateľnému pretáčaniu kolies na klzkom povrchu.

Akumulátor uchovávajte na teplom mieste

Batéria je citlivá na teploty a v chladnom počasí má tendenciu strácať svoju kapacitu až o pätinu. Nižšia kapacita má vplyv na dojazd, a tak skracuje vaše cesty. Odborníci preto odporúčajú uchovávať batériu na suchom a teplom mieste. Pokiaľ nemôžete mať elektrobicykel vo vykúrenej garáži alebo v pivnici, radšej batériu vyberte a uložte ju cez noc doma. Batéria by sa rovnako mala dobíjať iba pri izbovej teplote, na rám ju opäť môžete nacvaknúť až tesne pred jazdou. To isté platí, keď prídete do cieľa, napríklad do zamestnania alebo do školy, kde podľa ambasádora Bosch eBike Systems Richarda Gasperottiho radšej batériu odpojte a po dobu pobytu ju uchovajte u seba v taške.

A čo keď predsa len nechcete cez zimu jazdiť?

Pokiaľ plánujete na dlhšiu dobu prestať jazdiť na bicykli, mali by byť batéria a display uložené pri teplotách medzi 10° a 20° C v zbytkovej kapacite medzi 30 a 60 percentami. Na rozdiel od mnohých iných batérií nevyžadujú Bosch PowerPack dobíjanie pred prvou jazdou ani po dlhšej dobe nečinnosti.

Menej potu vďaka podpore motora

Pokiaľ ide o oblečenie, elektrocyklisti sa potia menej než bežní cyklisti, pretože im motor poskytuje podporu. Vďaka menšiemu poteniu je pravdepodobnejšie, že zostanete vo vyššom tepelnom komforte. Vlnené tričko, základná vrstva, nepremokavá bunda a nohavice vám spríjemnia jazdu. Vhodné je chrániť prednú časť tela, najmä hrudník. Nikdy nezabúdajte na helmu, pretože riziko pádu je na snehu alebo ľade omnoho vyššie.

Nezabúdajte piť

Aj keď pocit smädu nie je tak naliehavý ako v lete, budete sa dosť potiť a stratíte veľa vody. "Abyste zostali hydratovaný, môžete použiť izolované fľaše, ktoré sa zmestia do košíka na bicykel, ale ja by som osobne naplnil klasickú termosku teplým čajom a niesol si ju v ruksaku. V lete je skvelý camelbak, ale po chvíľke jazdy v teplotách pod nulou môže hadička zamrznúť a v tú chvíľu je celý systém úplne zbytočný."

Pedále, brzdy, svetlá! Technické tipy pre bezpečnú zimnú jazdu

"Ak ste sa rozhodli vyskúšať jazdu bicyklom na snehu, odporúčal by som nahradiť bežné pedále platformami, na ktoré sa pohodlne vojdú i mohutnejšie zimné topánky," hovorí Richard Gasperotti. Po skúsenostiach terénnych jazdcov pomôže k lepšej trakcii mierne zníženie tlaku v pneumatikách. Zvýšenú pozornosť venujte mazaniu reťaze, ktorá je vystavená pôsobnosti vlhkosti zo snehu a agresívnej soli z posypu ciest. Pozornosť venujte taktiež brzdám. Kotúče sa pokryjú snehom, ktorý sa po krátkej dobe nebrzdenia roztopí a zmení sa na ľad, čo má za následok zníženú účinnosť už v prvých okamžikoch vašeho brzdného úsilia. Tenkú vrstvu ľadu preto počas jazdy čas od času odstráňte ľahkým pribrzďovaním. Vzhľadom ku krátkym slnečným dňom je nutné myslieť na to, abyste mali pred každou jazdou dobité predné a zadné osvetlenie.

Ďaľšie informácie nájdete na Bosch eBike Systems

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Merali sme krvný tlak vo vlaku zdravia

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - Hypertenzia ohrozuje aj mladšie ročníky. Ukázalo to ďalšie zo série podujatí na prevenciu a podporu zdravia v spoločenskom vozni Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Akcia na podporu kardiovaskulárneho zdravia sa uskutočnila od utorka 21. do piatka 24. novembra v spoločenskom vozni diaľkových vlakov Ex 609 (Bratislava hl. st. 13:27 – Košice 18:53) a Ex 602 (Košice 7:07 – Bratislava hl. st. 12:33), kde si mohli záujemcovia a záujemkyne nechať zmerať krvný tlak.

Pri stolíku dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa počas štyroch dní zastavilo 159 ľudí všetkých vekových skupín, pričom najmladší účastník mal 18 rokov a najstarší 77. Zvýšené hodnoty sa pritom objavovali už aj u dvadsiatnikov a tridsiatnikov. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú na nebezpečenstvo, ktoré so sebou nesie dlhodobo neliečený vysoký tlak krvi a teda aj potrebu, aby sa o svoje kardiovaskulárne zdravie zaujímali aj mladší ľudia.

"Ak majú mladší ľudia neliečený vysoký krvný tlak, zvyšuje sa u nich hrozba infarktu myokardu vo vyššom veku. Ak máte nejaký rizikový faktor pre diagnózu artériovej hypertenzie, žijete v strese, bolí vás hlava alebo máte tlak na hrudi, odmerajte si krvný tlak. Správne hodnoty krvného tlaku sú 120/80 mmHg, a v prípade, že vám tlakomer ukáže vyššie hodnoty ako 140/90 mmHg, objednajte sa k lekárovi. Môžete tak predísť ďalším zdravotným problémom," vyzýva Ing. Peter Kollárik, prezident a zakladajúci člen OZ Únia pre zdravšie srdce.

Neliečená alebo zle liečená hypertenzia zvyšuje riziko infarktu a srdcových chorôb, aterosklerózy a iných cievnych problémov, môže spôsobiť mŕtvicu, poškodiť obličky a viesť k ich zlyhaniu, môže tiež spôsobiť retinopatiu a ďalšie problémy s očami, u mužov môže viesť k erektilnej dysfunkcii a vysoký krvný tlak je spojený aj so zvyšovaním rizika demencie a Alzheimerovej choroby.

"Artériová hypertenzia je chronické nebolestivé ochorenie a práve preto, že je nebolestivé, často sa diagnostikuje neskoro, až pri vzniku nejakej komplikácie. Súčasné trendy ukazujú, že ňou trpia aj mladší pacienti. Spozornieť by mali najmä tí, ktorí majú niektorý z týchto rizikových faktorov: stres, obezita, fajčenie, pozitívna rodinná anamnéza alebo prekonané srdcovocievne ochorenie," upozorňuje MUDr. Ivana Šóošová, PhD, FESC, správkyňa Slovenskej nadácie srdca s tým, že každý by si mal aspoň raz za rok zmerať krvný tlak. "Ak nemáte doma tlakomer, môžete tak spraviť, napríklad na návšteve rodičov alebo iných príbuzných. Získate tak predstavu, ako na tom ste," radí tiež lekárka.

Motivácie cestujúcich, ktorí si nechali zmerať tlak počas cesty vlakom, boli rôzne. Niektorí tak podľa vlastných slov urobili len zo zvedavosti, iní si chceli overiť, či aj vo vlaku bude ich tlak rovnaký, ako zvyknú mať inokedy, ďalší využili príležitosť zistiť zadarmo svoj stav na nezvyčajnom mieste. Boli medzi nimi ľudia, ktorí sa už liečia na hypertenziu a zaujímalo ich, či ich liečba funguje, takí, ktorí majú vysoký tlak v rodine a chceli vedieť, či sú ním ohrození aj oni a tiež takí, ktorí sa svoje hodnoty dozvedeli úplne po prvý raz.

"Choroby srdca a ciev sú nielen najčastejšou príčinou úmrtí, ale patria aj k najvážnejším príčinám pracovnej neschopnosti a tvoria tiež najväčší podiel hospitalizácií. Meranie krvného tlaku a poznanie jeho hodnôt je dôležitou súčasťou prevencie komplikácií. Už dávno neplatí, že vysoký krvný tlak sa týka len starších ročníkov. Naopak, evidujeme čoraz viac akútnych kardiovaskulárnych príhod u mladších ročníkov. Aj preto sme privítali možnosť stretnúť sa s ľuďmi aj vo vlaku. Túto formu prepravy využívajú všetky vekové kategórie a naozaj je veľmi dôležité informovať verejnosť o tom, ako môžu pomerne jednoduchými krokmi zachrániť srdce sebe a možno svojim rodičom alebo známym,” doplnila MUDr. Ivana Šóošová.

Záujem o preventívnu akciu hodnotia organizátori pozitívne a veľmi privítali ochotu partnera - ZSSK, zriadiť pre tento účel tzv. vlak zdravia. Záujem o akciu je znamením, že ľudom nie je ľahostajné ich zdravie.

"Únia pre zdravšie srdce poukazuje na fakt, aká je osveta a prevencia dôležitá v každej spoločnosti. Veľmi sa tešíme, že sme mohli byť aj my súčasťou "zdravého" projektu s názvom VLAK ZDRAVIA a umožnili tak našim cestujúcim zmerať si krvný tlak či vyplniť anketu o zdravom životnom štýle,” uviedol Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.

Slovenská nadácia srdca vznikla v októbri 2006 s cieľom podporovať projekty primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych ochorení (KVO). Zriaďovateľom a odborným garantom nadácie je Slovenská kardiologická spoločnosť. Nadácia podporuje celonárodné projekty primárnej i sekundárnej prevencie KVO s hlavným dôrazom na edukáciu obyvateľstva v tejto oblasti.

OZ Únia pre zdravšie srdce odštartovala svoje pôsobenie 16. 12. 2013 s cieľom prispieť k zlepšeniu zdravia našich občanov - teda našich rodičov, súrodencov, detí, blízkych aj vzdialených príbuzných, priateľov a známych. Podnetom pre vznik občianskeho združenia, sú najmä nelichotivé štatistiky v oblasti kardiovaskulárnych ochorení.

Bližšie informácie o nadácii a jej aktivitách nájdete na webe Slovenská nadácia srdca alebo Občianske združenie Únia pre zdravšie srdce.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Poliklinika Bezručova rozšíri svoje služby a pribudne aj bezbariérový prístup

PRservis.sk - 29. november 2023

29.11.2023 - Keď sa minulý rok otvorili brány zrekonštruovanej polikliniky v krásnej historickej budove na Bezručovej ulici, potešil sa nejeden obyvateľ Starého mesta či Bratislavy. Moderné medicínske centrum za krátky čas navštívili tisícky pacientov a už sa avizuje jeho rozširovanie o ďalšie priestory a pracoviská. Priorita zostáva rovnaká. Nájsť na jednom mieste všetko potrebné, a to v najvyššej kvalite.

"Poliklinika Bezručova ma za sebou úspešný štart, keď v nej rok a pol od jej otvorenia pôsobí už 28 lekárov v 16 špecializáciách a spolu sa staráme o takmer 20 tisíc dispenzarizovaných a kapitovaných pacientov, vysvetľuje prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD., medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova.

Spokojnosť vybavených pacientov, či tisícok ďalších, ktorí polikliniku navštívili kvôli konzultácii, potvrdzujú ich vysoké recenzné hodnotenia. Aj to bol jeden z motorov pre ďalšie plánovanie jej rozvoja. Po novom by sa mali pacienti mali do budovy dostať jednoduchšie a nájsť by tu mali aj dôležité zobrazovacie služby.

"Poliklinika budúci rok plánuje ďalšie investície, a to predovšetkým do vybudovania bezbariérového prístupu do historickej budovy a rozšírenia služieb o Diagnostické centrum a nové operačné sály pre jednodňovú chirurgiu. Diagnostické centrum by tak doplnilo veľmi potrebné zobrazovacie služby pre našich pacientov, ako je röntgenová diagnostika, mamografie a ďalšie zobrazovacie metódy. Pacienti tak nájdu na jednom mieste všetky potrebné zdravotné služby v najvyššom štandarde," dodáva profesor Hlavatý.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky