RSS čítačka

Podpora výstavby cyklomosta

Humenne.sk - 13. jún 2021

Neformálne stretnutie primátora so štátnym tajomníkom MIRI.

Kategórie: Samospráva

Podpora výstavby cyklomosta

Humenne.sk - 13. jún 2021

Neformálne stretnutie primátora so štátnym tajomníkom MIRI.

Kategórie: Samospráva

Ocenenie Vedec roka SR 2020 podporujú spoločnosti, ktorým na vede záleží

SAV.sk - 12. jún 2021
Vedec roka SR 2020 patrí k najvýznamnejším vedeckým oceneniam na Slovensku a jeho hlavnou úlohou je vyzdvihnúť prácu vedcov. Podujatie každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Súčasný 24. ročník sa vyznačuje veľkou konkurenciou – inštitúcie a spoločnosti zaslali do súťaže viac ako 80 nominácií v piatich kategóriách. Ocenenie za najlepšie dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom ...
Kategórie: Podporujeme

Počet poistných plnení na COVID-19 klesá. KOOPERATIVA vyplatila už takmer 4.3 milióna eur

PRservis.sk - 11. jún 2021

11.6.2021 - Negatívny trend spôsobený pandémiou COVID-19 z konca minulého roka pokračoval aj v úvode roka 2021. Poistné plnenia dosiahli najvyššiu úroveň vo februári a marci. Za prvých päť mesiacov tohto roka vyplatila poisťovňa Kooperativa v súvislosti s COVID-19 klientom viac ako 3.6 milióna eur a od začiatku pandémie už takmer 4.3 milióna eur.

Pred začiatkom pandémie boli najčastejšou poistnou udalosťou v životnom poistení úrazy, či už na dovolenkách alebo v domácnosti. Častokrát sa k nim pridružili trvalé následky, invalidita, ale aj úmrtie. Útlm v cestovaní, znížená mobilita a nárast pacientov postihnutými ochorením COVID-19 sa podpísal pod štruktúru poistných plnení. Kým v prvých troch mesiacoch roka 2020 nebolo vyplatené žiadne poistné plnenie v súvislosti COVID-19, v rovnakom období roka 2021 narástol počet poistných udalostí na 1039.

Postupné zlepšovanie situácie v poisťovni Kooperativa zaznamenali v mesiaci apríl, kedy bolo klientom vyplatené poistné plnenie v celkovej výške takmer 700 tisíc eur. Citeľný pokles vo vyplácaní priniesol mesiac máj. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa celkovo vyplatená suma v súvislosti s COVID-19 znížila až o 42 percent. Za prvých päť mesiacov roka 2021 vyplatila poisťovňa z 1553 poistných udalostí v súvislosti s COVID-19 zo životného poistenia viac ako 3.6 milióna eur. Počas celej pandémie dosiahlo poistné plnenie z dôvodu COVID-19 hodnotu takmer 4.3 milióna eur z 1 807 poistných udalostí.

 "Hlavnou myšlienkou poistenia je poskytnúť finančnú istotu v nepredvídateľných situáciách. Takou je aj pandémia, dopady ktorej pociťovali naši klienti v rôznych podobách. Veríme, že najťažšiu fázu druhej vlny pandémie máme už za sebou a sme radi, že práve vďaka našej poisťovni mali finančnú oporu tisíce našich klientov," uviedol, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne, Ing. Vladimír Bakeš, PhD.

Aktuálna situácia a jej dopady na ekonomiku a životy spôsobili, že si klienti vo väčšej miere uvedomujú dôležitosť komerčného poistenia ako najvhodnejšej alternatívy ako sa nedostať do tzv. sociálnej pasce v čase, keď v dôsledku choroby či straty zamestnania výrazne klesne príjem do rodinného rozpočtu. Vhodným poistením si klient dokáže chýbajúci príjem doplniť a udržať si svoju životnú úroveň. Zvýšený záujem o životné poistenie s pripoisteniami na pobyt v nemocnici a následky chorôb poisťovňa eviduje už od minulého roka.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Humenné počas letných prázdnin 2021

Humenne.sk - 11. jún 2021


Júl August 1.7.-30.7.2021 2.8.-31.8.2021 1. MŠ Dargovských hrdinov 1. MŠ Partizánska spádové školy: spádové školy: MŠ Partizánska, MŠ Štefánikova, MŠ Třebíčska, MŠ Podskalka MŠ Štefánikova, MŠ Podskalka 2. MŠ Osloboditeľov 2. MŠ Družstevná spádové školy: spádové školy: MŠ Tyršova, MŠ Lesná, MŠ Mierová, MŠ Kudlovská, MŠ Družstevná MŠ Mierová, MŠ Kudlovská, MŠ Lesná   3. MŠ Třebíčska   spádové školy:   MŠ Dargovských hrdinov, MŠ Osloboditeľov, MŠ Tyršova

Prevádzka na všetkých MŠ začína 02. septembra 2021.

Kategórie: Samospráva

OČKOVANIE má prestávku, sobota a nedeľa voľná

Humenne.sk - 11. jún 2021

Menej registrovaných, lebo od Veľkej noci ubehlo desať týždňov.

Kategórie: Samospráva

Pamiatky

Humenne.sk - 11. jún 2021

Renesančný kaštieľ, kostoly a chrámy v meste Humenné.

Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia kotolne energobloku ĽN a výmena rozvodov

StaraLubovna.sk - 11. jún 2021
Zákazka pozostáva zo stavebných úprav, rekonštrukcie vykurovania a elektroinštalácie v zmysle a rozsahu stanovenom na základe projektovej dokumentácie, ktorá predstavuje Prílohu č. 1 tejto Výzvy.
Kategórie: Samospráva

Nominácia do Rady partnerstva PSK

Humenne.sk - 11. jún 2021

Prvé tohtoročné zasadnutie Kooperačnej rady UMR Humenné aj o postupe prác a aktivít s tvorbou Integrovanej územnej stratégie 2021 – 2027.

Kategórie: Samospráva

Nominácia do Rady partnerstva PSK

Humenne.sk - 11. jún 2021

Prvé tohtoročné zasadnutie Kooperačnej rady UMR Humenné aj o postupe prác a aktivít s tvorbou Integrovanej územnej stratégie 2021 – 2027.

Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box