RSS čítačka

ZUŠkoland spojil škôlkarov

Humenne.sk - 24. máj 2022

Spoločné vystúpenie detí z materských škôl Štefánikova a Mierová.

Kategórie: Samospráva

ZUŠkoland spojil škôlkarov

Humenne.sk - 24. máj 2022

Spoločné vystúpenie detí z materských škôl Štefánikova a Mierová.

Kategórie: Samospráva

KRONIKA jubilujúceho folklórneho súboru

Humenne.sk - 24. máj 2022

„50 rokov FS Chemlon“.

Kategórie: Samospráva

Rokoval Snem SAV

SAV.sk - 24. máj 2022
Najmä o aktuálnej situácii v Slovenskej akadémii vied a informácii o rozpise rozpočtu SAV na rok 2022 rokoval online v utorok 24. mája 2022 Snem SAV. Zasadnutie bolo po prvýkrát prístupné aj verejnosti. Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Snemu SAV vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii v SAV predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík. Informoval hlavne o riešení situácie v súvislosti so zdražovaním energií a uviedol, že SAV postupne ...
Kategórie: Podporujeme

Špecialisti z Danone vyvinuli nové dojčenské mlieko pre deti narodené cisárskym rezom

PRservis.sk - 24. máj 2022

24.5.2022 - Až 3 z 10 detí sa v EÚ narodia cisárskym rezom. Dáta potvrdzujú, že deti narodené sekciou môžu mať iné zloženie črevnej mikrobioty ako bábätká narodené prirodzenou cestou. Značka Nutricia pre tieto deti vyvinula špeciálnu receptúru dojčenského mlieka Nutrilon 2 Profutura CESARBiotikTM pre prípady, kedy dojčenie nie je možné.

"Sme si plne vedomí, že materské mlieko je najdôležitejšou a najlepšou výživou, ktorú môže dojča dostať. Zásadnú úlohu zohráva nielen v rozvoji zdravej črevnej mikrobioty a imunitného systému, ale aj z nutričných dôvodov nevyhnutných pre zdravý rast a vývoj dieťaťa. Pôrod cisárskym rezom však môže potenciálne viesť k problémom s dojčením. Býva často spojený s neskorším nástupom laktácie, problémovým dojčením alebo jeho predčasným ukončením. Sme radi, že sme využili náš viac ako 50 ročný výskum zameraný na materské mlieko, a predstavili rodičom a ich deťom novinku, ktorá je im k dispozícii na základe odporúčania pediatra v prípade, že dojčenie nie je možné," uvádza k novinke Monika Žiláková, Medical Marketing manažér v Danone pre Českú a Slovensku republiku.

MUDr. Jana Nikolinyová, PhD. neonatologička, vysvetľuje: "Na rozdiel od relatívne stabilnej črevnej mikrobioty dospelých, vyvíjajúca sa črevná mikrobiota novorodencov vykazuje vyššiu plasticitu a adaptabilitu. Za najvýznamnejší faktor, ktorý ovplyvňuje vytvorenie počiatočnej novorodeneckej črevnej mikrobioty je považovaný spôsob pôrodu. U výhradne dojčených, zdravých novorodencov, porodených vaginálne, dominuje v črevnom trakte populácia bifidobaktérií, ktorá predstavuje
Až 90 % celkovej črevnej mikrobioty. Pri pôrode cisárskym rezom nedochádza ku kontaktu novorodenca s materskými mikroorganizmami v pôrodných cestách, čím je znemožnený prenos zdraviu prospešných materských mikroorganizmov na novorodenca. Narušená črevná mikrobiota novorodencov po cisárskom reze má za následok nepriaznivý vplyv na vývoj imunitného systému, ako i celkové zdravie dieťatka."

Pre prípady, kedy nie je možné bábätko dojčiť, vyvinula spoločnosť Danone a jej značka Nutricia dojčenské mlieko Nutrilon 2 Profutura CESARBbiotikTM. Obsahuje vitamíny C* a D*, ktoré prispievajú k normálnej funkcii imunitného systému. Oproti iným dojčenským mliekam obsahuje napríklad bifidobaktérie (Bifidobacterium breve M-16 V) a zmes oligosacharidov GOS/FOS, navyše obsahuje aj oligosacharid materského mlieka 2´FL**.

Spoločnosť Danone, pod ktorú patrí Nutricia a všetky jej značky, sa viac ako 100 rokov zaoberá výživovými potrebami a stravovacími návykmi svojich spotrebiteľov, a to od tých najmenších až po seniorov. V súlade so svojou misiou "Jedna planéta. Jedno zdravie" vďaka svojim produktom prepája zdravie planéty a populácie v jeden celok a prináša produkty pre výživu v priebehu celého ľudského života – od narodenia až po seniorský vek.

* Všetky následné mlieka obsahujú vitamíny C a D podľa požiadaviek legislatívy.
**2´FL = 2´fukozyllaktóza, nepochádza z materského mlieka

Dojčenie je najlepšia výživa dojčiat. Dojčenská výživa by mala byť používaná na odporúčania pediatra. Spôsob použitia a ďalšie informácie sú uvedené na obaloch.

Tento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná konferencia – Vodíkové technológie v doprave

PRservis.sk - 24. máj 2022

24.5.2022 - Bratislava sa stala dejiskom medzinárodnej konferencie zameranej na vodíkové technológie v doprave s podtitulom – pripravení na budúcnosť. Organizátormi tohto podujatia boli Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad priemyselného vlastníctva SR a Svetová organizácia duševného vlastníctva, ktorej generálny riaditeľ Daren Tang osobne prišiel prvýkrát na Slovensko a podujatie otvoril.

S prezentáciami sa na javisku stretli zástupcovia akademického, verejného aj súkromného sektora. Práve uvedené tri sektory budú pri rozvoji vodíkových technológií kľúčové. Slovensko plánuje investovať do inovácií spojených s vodíkom približne jednu miliardu eur a Národná vodíková stratégia už dnes ráta s výraznou finančnou pomocou súkromného sektora.

Bez akademickej obce by však spomenutý trojuholník nebol kompletný, nakoľko práve vedci sú tí najdôležitejší v otázke rozvoja inovácií a inovácie sú kľúčom k úspechu vodíka na našich cestách. "Moja osobná predstava je, že vodík nebudeme získavať elektrolýzou, lebo je to málo efektívne. Moja predstava je, že vodík budeme získavať reformovaním vodnej pary a že ho nebudeme spaľovať cez palivové články, ale priamo v motore. Toto by napríklad výrazne zefektívnilo a aj zlacnilo osobnú dopravu." Takto vidí vodíkovú budúcnosť minister hospodárstva Richard Sulík.

Národná vodíková stratégia sa stala inšpiráciou pre takmer 40 zahraničných rečníkov, ktorí jednoznačne identifikovali, že do roku 2035 budú bežne v doprave vodíkové lietadlá, kamióny či vlaky. Napriek tomu, že momentálne sú vodíkové technológie v doprave stále len v plienkach, Slovensko patrí ku krajinám, ktoré majú v tejto oblasti za sebou úspechy a sú relevantným hráčom na svetovom poli.

"Vodík je téma, ktorú nerozlúskneme sami, ale chceme byť medzi krajinami, ktoré na idúci vlak nastúpia ako prvé, a tak sa môžu stať lídrami budúcnosti. Bolo dôležité inšpirovať sa najnovšími svetovými vynálezmi, aby sme na nich stavali naše inovácie a aby sme odborníkom na tému využitia vodíka a krajinám, ktoré sa už dnes o ňu zaujímajú, pripomenuli, že aj my sme tu a sme pripravení na budúcnosť," povedal predseda Úradu priemyselného vlastníctva SR Matúš Medvec.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Medzinárodná konferencia – Vodíkové technológie v doprave (fotografie)

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Na umeleckom výslní Young Voices, tanečníci a kapela M Band

Humenne.sk - 24. máj 2022

Úspechy SZUŠ Múza Humenné.

Kategórie: Samospráva

Na umeleckom výslní Young Voices, tanečníci a kapela M Band

Humenne.sk - 24. máj 2022

Úspechy SZUŠ Múza Humenné.

Kategórie: Samospráva

Spĺňa ešte pozmenené a degradované územie kritéria na národný park, pýta sa odborníčka

SAV.sk - 24. máj 2022
V roku 1909, 24. mája, vyhlásili vo Švédsku prvý európsky národný park. Odvtedy si v tento deň pripomíname výnimočnosť národných parkov. Jeho cieľom je tiež podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody. O slovenských národných parkoch a ich ochrane (či neochrane) sme sa porozprávali s riaditeľkou Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., doc. RNDr. Zitou Izakovičovou, PhD. ul li style="text-align: justify;" Na Slovensku sme mali dlho len tri národné parky (TANAP, vyhlásený v roku 1949, PIENAP – ...
Kategórie: Podporujeme

Banskobystrický samosprávny kraj získal významný európsky titul!

PRservis.sk - 24. máj 2022

Banskobystrický samosprávny kraj ako prvý v rámci regionálnej samosprávy na Slovensku získal európsky uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF, čím potvrdil nielen snahu, ale aj vynaložené úsilie v zlepšovaní poskytovaných služieb.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa realizuje množstvo projektov zameraných na skvalitňovanie života v tomto regióne. Výnimočným však je, že si vedenie kraja, popri množstve náročných a infraštruktúrnych projektoch, stanovilo prioritu pozrieť sa aj na kvalitu "dovnútra" organizácie. K tomuto cieľu im poslúžil model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) ako nástroj komplexného manažérstva kvality. Ten pomáha organizáciám verejnej správy nastaviť si zrkadlo k vlastnému fungovaniu, nastaveným procesom, vykonávaným činnostiam a na strane druhej k dosahovaným výsledkom.

Implementácia modelu CAF prebiehala v rámci projektu Inteligentný kraj, kvalitnejší život financovaného z Európskeho sociálneho fondu. Model CAF sa v Úrade BBSK zavádzal dva roky, za aktívnej podpory vedenia a účasti jeho zamestnancov. Dovŕšením implementácie bolo úspešne absolvované externé hodnotenie, ktoré realizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) ako národný organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF.

Predsedníčka ÚNMS SR, Katarína Surmíková Tatranská, MBA, zablahoželala a odovzdala dňa 23. mája 2022 titul Efektívny používateľ modelu CAF predsedovi BBSK, Ing. Jánovi Lunterovi.

"Vždy som rada, keď môžem navštíviť ďalšiu organizáciu, kde sa začali venovať manažérstvu kvality. Je to veľmi dôležitá súčasť riadenia organizácie a úloha manažérov zabezpečovať kvalitu nielen navonok, ale aj dovnútra. Oceňujem kolektív Úradu BBSK, ktorí napriek výzvam, ktorým naša spoločnosť čelí posledné dva roky, úspešne implementoval model CAF. Napísať samohodnotiacu správu a následne stanoviť reálny, ale zároveň ambiciózny akčný plán zlepšovania nie je jednoduché. Tomuto tímu sa to podarilo a vytvorili naozaj veľmi "bohatý" akčný plán, kde sú jednotlivé aktivity zamerané na strategické oblasti BBSK. Želám im do ich napĺňania veľa úspechov, vytrvalosti a entuziazmu." povedala predsedníčka ÚNMS SR.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

VYHRAJTE KNIHU – Zvodné peniaze

Humenne.sk - 24. máj 2022

Krásna miliardárka a chudobný vinársky kráľ, to sú hlavní protagonisti prvej časti veľkolepej romantickej série.

Kategórie: Samospráva

VYHRAJTE KNIHU – Zvodné peniaze

Humenne.sk - 24. máj 2022

Krásna miliardárka a chudobný vinársky kráľ, to sú hlavní protagonisti prvej časti veľkolepej romantickej série.

Kategórie: Samospráva

Stránky