Banm.sk

Subscribe to kanál správ Banm.sk
Bratislava Nové Mesto
Aktualizácie: pred 12 min 17 s

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav

26. júl 2021
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a mimoriadnej záťaže teplom, s prihliadnutím na ochranu zdravia zames...
Kategórie: Samospráva

Ohlasovňa pobytu je dnes 26. júla od 8.00 -13.00 hod. mimo prevádzky

26. júl 2021
Vážení občania, z dôvodu technickej poruchy, na odstránení ktorej sa už intenzívne pracuje, nie je možné v pondelok 26. júla od 8.00 hod. do 13.00 ...
Kategórie: Samospráva

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách bude v dňoch 26. júla až 6. augusta 2021 mimo prevádzky

22. júl 2021
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto oznamuje občanom, že v dňoch 26.07.2021 - 06.08.2021 bude úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách na Ju...
Kategórie: Samospráva

Pozývame vás na tradičný streetballový turnaj! V sobotu 31. júla na Kuchajde

22. júl 2021
Milovníci streetballu, pozor! Pozývame vás na ďalší ročník tradičného turnaja Havr1(4) Cup, ktorý sa tento rok v s podporou našej mestskej časti Br...
Kategórie: Samospráva

Aktuálne! Kde v Novom Meste sa môžete dať otestovať na Covid-19

21. júl 2021
Potrebujete test na Covid-19? Prinášame vám aktualizovaný prehľad mobilných odberných miest, ktoré pôsobia v Novom Meste. Informácie čerpáme priamo...
Kategórie: Samospráva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta miestneho poplatku za rozvoj

16. júl 2021
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Referent/ka miestneho poplatku za rozvoj Mie...
Kategórie: Samospráva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá opatrovateľa/ku pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby

16. júl 2021
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka  pre poskytovanie terénnej opa...
Kategórie: Samospráva

Oznam

15. júl 2021
Vážení občania, z dôvodu technickej poruchy, na odstránení ktorej sa už intenzívne pracuje, nie je možné vybavovať stránky na Matričnom úrade mests...
Kategórie: Samospráva

Koná sa 30. zasadnutie miestneho zastupiteľstva, prenos môžete sledovať online

13. júl 2021
V utorok 13. júla sa koná 30. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto. Rokovanie sa uskutočňuje od 9.00 hod. pros...
Kategórie: Samospráva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci oddelenia školstva

12. júl 2021
Mestaká časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  v y h l a s u j e  výberové konanie na o...
Kategórie: Samospráva

V utorok 13. júla zasadá novomestské zastupiteľstvo

12. júl 2021
V utorok 13. júla 2021 sa koná pokračovanie 29. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Nové Mesto a po jeho skončení sa koná...
Kategórie: Samospráva

Začatie obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán zóny Kamenné sady 2021“

12. júl 2021
V súlade s §19b ods. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov Mestská časť B...
Kategórie: Samospráva

Pozývame vás na ďalší ročník pretekov v králičom hope! V sobotu 17. júla na ihrisku Jelšová

9. júl 2021
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto a Slovenský zväz chovateľov – Základná organizácia králičí hop Bratislava vás pozývajú na tradičné novomestské p...
Kategórie: Samospráva

Od pondelka 12. júla začína oprava chodníka na Račianskej ulici v úseku od Pionierskej po Ursínyho

8. júl 2021
Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií plánuje začať v pondelok 12. 7. 2021 opravovať pravostranný chodník na Račianskej ulici v ...
Kategórie: Samospráva

Do 31. júla je možné podať pripomienky a podnety k návrhu Zadania Územného plánu zóny Koliba - Stráže 2020

7. júl 2021
Až do 31. júla 2021 prebieha prerokovanie prerokovanie návrhu Zadania Územného plánu zóny Koliba - Stráže 2020. Návrh zadania územného plánu zóny j...
Kategórie: Samospráva

Štatistici budú zisťovať finančnú situáciu a spotrebu domácností

7. júl 2021
Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do zisťovania finančnej situácie a spotreby domácností. Na výber domácností ...
Kategórie: Samospráva

Kvalita vody na prírodných a umelých kúpaliskách

7. júl 2021
Informácie o kvalite vody na Kuchajde môžu nájsť obyvatelia na stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave - https://www.ruvzba...
Kategórie: Samospráva

Úprava pracovného času na Miestnom úrade z dôvodu horúčav

6. júl 2021
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto informuje, že z dôvodu horúčav a mimoriadnej záťaže teplom, s prihliadnutím na ochranu zdravia zamestnancov pred...
Kategórie: Samospráva

Kde v Novom Meste sa môžete dať otestovať na Covid-19

5. júl 2021
Potrebujete test na Covid-19? Prinášame vám prehľad mobilných odberných miest, ktoré pôsobia v Novom Meste. Informácie čerpáme zo stránky ministers...
Kategórie: Samospráva

Vajnorskú čaká oprava chodníkov a cesty, práce sa majú začať v utorok 6. júla

2. júl 2021
Hlavné mesto SR Bratislava, oddelenie správy komunikácií plánuje začať v utorok 6. 7. 2021 s opravou chodníkov a vozovky na Vajnorskej ulici v mest...
Kategórie: Samospráva

Stránky