RSS čítačka

Novomestský SWAP oblečenia

Banm.sk - 15. marec 2024
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto prichádza už druhý rok s burzou oblečenia, tzv. SWAP-om. Okrem strediska kultúry na Vajnorskej sa tento rok d...
Kategórie: Samospráva

Tip: Obliečky - 44.90

Zlacnene.sk - pred 4 hod 27 min
Kategórie: Podporujeme

Tip: Bon Pari cukríky - 3.19

Zlacnene.sk - pred 7 hod 7 min
Kategórie: Podporujeme

Na oblohe môžeme pozorovať dve jasné kométy

SAV.sk - 23. február 2024
V súčasnom období môžeme zo Slovenska pozorovať dve pomerne jasné kométy. Kométa  C/2021 S3 (PanSTARRS) je vo svojej najväčšej jasnosti a kométa 12P/Pons-Brooks stále zvyšuje svoju jasnosť s približovaním k Slnku a Zemi. Obidve sú viditeľné už malým ďalekohľadom, pričom kométa 12P/Pons-Brooks sa koncom marca dostane až na hranicu viditeľnosti voľným okom. Kométa C/2021 S3 (PanSTARRS) Neperiodická kométa objavená 24. septembra 2021 vo vzdialenosti 8,9 astronomických ...
Kategórie: Podporujeme

Inžinierska cena 2022/2023 – Poznáme víťaza najlepšej diplomovej práce

PRservis.sk - 23. február 2024

23.2.2024 - Slovenská komora stavebných inžinierov v Bratislave sa opäť po roku stala hostiteľom najlepších diplomových prác fakúlt technických univerzít na Slovensku.

Do 12. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2022/2023 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.

Odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov.

"Som rád, že kvalita vzdelávania na technických univerzitách každým rokom rastie a vychovávajú kvalitnú generáciu budúcich autorizovaných inžinierov," vyjadril v príhovore prof. Dipl. -Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI), ktorá je hlavným zriaďovateľom Inžinierskej ceny.

"Prihlásené práce splnili všetky požiadavky, ktoré vyžadujeme pri preberaní projektového zámeru. Na prácach bolo vidieť entuziazmus a osobný vklad študentov. Porota preto mala náročnú úlohu, aby vybrala prácu, ktorá spomedzi ostatných vyčnieva," zhodnotila prácu poroty jej predsedníčka Ing. Edita Cmarková.

"Našou úlohou je rozostavať Slovensko, a na to potrebujeme prvotriednych odborníkov, šikovný personál, všetkých, ktorí sa na výstavbe podieľajú. Budeme diskutovať s technickými univerzitami, Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a budeme hľadať cesty, ako pomôcť a zvýšiť počet kvalitných absolventov. Ďakujem Slovenskej komore stavebných inžinierov, že aj takouto formou podporuje kvalitu vzdelávania na technických univerzitách", vyjadril vo svojom príhovore Ivan Choma, štátny tajomník Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

Predseda Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR, Martin Hypký odovzdal oceneným inžinierom posolstvo: "Ako budúci členovia Slovenskej komory stavebných inžinierov môžete participovať na zmenách, či už legislatívnych alebo odborných. Ste novou generáciou odborníkov, ktorá môže prispieť k rozhodnutiam, ako budú vyzerať naše stavby a naše mestá, a to je dosť dôležitá úloha."

Inžiniersku cenu 2022/2023 za najlepšiu diplomovú prácu získala absolventka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Ing. Andrea Hrubovčáková s prácou Využitie BIM modelu pri návrhu obnovy historických budov. Vo svojej práci sa zaoberala reálnym využitím BIM modelu pri obnove historickej stavby. Komplexnosťou mapovania jestvujúcich pamiatkovo chránených budov s využitím progresívnych metód priestorového zobrazenia jestvujúcej stavby. Porota ocenila spracovanie témy z pohľadu obsahu a rozsahu prieskumov a podkladov. Práca mala prienik do realizácie a praktického využitia.

Čestné uznanie (bez udania poradia) dostali Ing. Eseniia Cheresova (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave) za prácu s názvom Hydraulika a manažment vodných zdrojov, Ing. Dávid Šimon (Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline) za tému diplomovky Mestská plaváreň Dubnica nad Váhom a Ing. Adam Varga (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická univerzita v Košiciach) za diplomovú prácu Návrh fotovoltického systému pre pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie objektu.

Autori ocenených diplomových prác získali aj finančnú odmenu, za hlavnú cenu 800 € a za čestné uznanie po 400 eur.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology"

SAV.sk - 23. február 2024
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodnú konferenciu „IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology" (https://immuno.sav.sk/). Konferencia sa koná v rámci projektu – "https://www.immuno-model.eu/" COST Action IMMUNO-model CA21135 , ktorý sa venuje podpore výskumu a inovácií v predklinických imuno-onkologických modeloch a vytvoreniu siete spoluprác spájaním európskych výskumníkov z akademického, klinického a priemyselného sektora. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Schneider Electric prináša otvorenú automatizačnú infraštruktúru novej generácie v spolupráci so spoločnosťami Intel a Red Hat

PRservis.sk - 23. február 2024

23.2.2024 - Spoločnosť Schneider Electric, líder v oblasti digitálnej transformácie riadenia a automatizácie energetiky, v spolupráci s technologickými spoločnosťami Intel a Red Hat dnes oznámila vydanie softvérového rámca Distributed Control Node (DCN).

Tento nový rámec, ktorý je rozšírením systému EcoStruxure™ Automation Expert spoločnosti Schneider Electric, umožňuje priemyselným podnikom prejsť na softvérovo definované riešenie typu plug-and-produce, ktoré im umožní zlepšiť ich prevádzku, zabezpečiť kvalitu, znížiť zložitosť a optimalizovať náklady.

Nová generácia priemyselného riadenia

V súlade s cieľmi fóra Open Process Automation Forum (OPAF), ktoré sa venuje podpore interoperability a prenositeľnosti, spolupracujú traja partneri na vytvorení moderného sieťového prostredia, ktoré bude viesť k novej generácii priemyselného riadenia.

"Tento projekt je vyvrcholením dvoch rokov spoločných inovácií s cieľom vytvoriť efektívne distribuované riadiace systémy, ktoré budú odolné voči budúcnosti," hovorí Nathalie Marcotte, senior viceprezidentka pre automatizáciu procesov v spoločnosti Schneider Electric. "Rámec DCN je kľúčom k podpore otvoreného prístupu k automatizácii, ktorý umožňuje priemyselným podnikom rásť a inovovať do budúcnosti. Jeho interoperabilita a prenosnosť pomáhajú našim zákazníkom využívať slobodu pri formovaní technológie podľa ich obchodných potrieb - a nie naopak."

Spoločnosť Red Hat v spolupráci so spoločnosťou Intel nedávno oznámila vytvorenie novej platformy pre priemyselné hrany, ktorá pomáha poskytovať moderný prístup k budovaniu a prevádzke priemyselných riadiacich systémov. Od zavedenia tejto platformy spoločnosť Schneider Electric v súčasnosti nasadzuje Red Hat Device Edge v novom softvéri DCN, okrem toho Red Hat Ansible Automation Platform a Red Hat OpenShift na výpočtovej vrstve pre nasadenie DCN v kombinácii s riadiacou infraštruktúrou od spoločnosti Schneider Electric a referenčnou architektúrou od spoločnosti Intel.

Rámec pozostáva z dvoch hlavných komponentov: pokročilej počítačovej platformy (ACP), ktorá dohliada na riadiacu záťaž tým, že poskytuje možnosti kontroly obsahu a automatizácie potrebné na bezpečné a programové nasadenie záťaže spolu s virtualizačnými a monitorovacími funkciami; a DCN, čo sú priemyselné systémy s nízkou spotrebou energie využívajúce procesory Intel Atom série x6400E, určené na spúšťanie riadiacich systémov a určené na záťaže so zmiešanou kritickosťou.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Dva roky od vypuknutia vojny sa ľudia z Ukrajiny cítia na Slovensku prijatí, ale žijú v neistote

SAV.sk - 23. február 2024
Pred dvoma rokmi 24. februára 2022 vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu, čo  spôsobilo masové straty na životoch a zničenie civilnej infraštruktúry. To prinútilo množstvo ľudí opustiť svoje domovy a hľadať bezpečie, ochranu a pomoc v iných krajinách. Na Slovensku bolo podľa "https://www.minv.sk/?docasne-utocisko" MV SR k 19. februáru 2024 poskytnuté dočasné útočisko 116 933 odídencom a odídenkyniam z Ukrajiny. S cieľom preskúmať životné podmienky odídenkýň a odídencov z Ukrajiny Slovenská ...
Kategórie: Podporujeme

Bezdymové novinky VEEV ONE a VEEV NOW sú už aj na Slovenku. Dospelým fajčiarom môžu pomôcť pri zdolávaní zlozvyku

PRservis.sk - 23. február 2024

23.2.2024 - Vylepšené vlastnosti, sedem nových príchutí a praktické prevedenie prinášajú bezdymové novinky VEEV ONE a VEEV NOW. Dospelí fajčiari, ktorí zatiaľ nevedia alebo nechcú prestať fajčiť, majú možnosť prejsť na menej rizikovú alternatívu oproti klasickým cigaretám.

Prečo sú bezdymové alternatívy ku klasickým cigaretám vhodnejšie? Pretože produkujú výrazne nižšie hladiny škodlivín ako klasické cigarety. Tie vznikajú najmä pri horení tabaku, rovnako ako pri ňom vzniká škodlivý cigaretový dym a čo je ešte podstatnejšie, aj nebezpečný decht - zvyšok dymu po zhorení cigarety, ktorý je zmesou chemických zlúčenín s obsahom karcinogénnych a toxických látok. Naopak, bezdymové zariadenia tabak iba nahrievajú, netvoria tak dym, ale aerosól. Bezdymové alternatívy v podobe produktov VEEV ONE alebo VEEV NOW, ktoré sú dostupné už aj na slovenskom trhu, tak ponúkajú dospelým fajčiarom možnosť urobiť pozitívnejšiu zmenu.

VEEV ONE: Vrecková veľkosť, premyslený dizajn

VEEV ONE je cenovo dostupné a intuitívne vapovacie zariadenie s prepracovaným dizajnom, ktoré je vybavené kompaktnou keramickou technológiou nahrievania. Zariadenie je vybavené kompaktnou keramickou technológiou nahrievania, ktorá zabezpečuje konzistentnú chuť, a systémom detekcie nízkeho obsahu e-liquidu, ktorý zabraňuje spálenej chuti. Zariadenie nepotrebuje žiadne čistenie ani dopĺňanie e-liquidu. Je k dispozícii v piatich farbách: Luscious Pink, Velvet Black, Freshy Green, Electric Purple, Silky Grey.

Aké sú hlavné výhody VEEV ONE v porovnaní s IQOS VEEV?

väčší objem e-liquidu 2 ml v porovnaní s 1,5 ml u IQOS VEEV/VEEV
vyšší výkon nahrievania 6,5 W v porovnaní s 5,5 W v prípade IQOS VEEV/VEEV
väčšia kapacita batérie 450 mAh v porovnaní s 360 mAh v prípade IQOS VEEV/VEEV
nižšie náklady na náplň a zariadenie v porovnaní s IQOS VEEV/VEEV

VEEV NOW: Šikovné zariadenie bez údržby

VEEV NOW je jednorazová e-cigareta. Vďaka svojej premyslenej konštrukcii nevyžaduje žiadnu údržbu – či už čistenie, alebo nabíjanie. VEEV NOW prichádza vo farebnom prevedení – jemné grafitové alebo strieborné. Zariadenie sa môže pochváliť hliníkovým puzdrom, ktoré je možné recyklovať.

Avšak obe zariadenia VEEV ONE aj VEEV NOW sú súčasťou programu spoločnosti Philip Morris na spätný odber zariadení. Použité alebo poškodené zariadenia môžete odniesť do ktorejkoľvek predajne IQOS, odkiaľ budú ich recyklovateľné komponenty odoslané na recykláciu.

Bezdymové zariadenia VEEV ONE a VEEV NOW produkujú v porovnaní s cigaretami v prieme o 99 percent menej škodlivín, nie sú však bez rizika. Obsahujú nikotín, ktorý je návykový. Sú však lepšou voľbou pre dospelých fajčiarov, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Kategórie: Podporujeme

Zamestnancov Kauflandu čaká ďalšie zvyšovanie platov, nástupná mzda na pozícii predavač za 5 rokov stúpla o takmer 30%

PRservis.sk - 23. február 2024

23.2.2024 - Zamestnancov Kauflandu od marca opäť čaká zvýšenie platov, pričom minimálny zárobok na pozícii pokladník/predavač(ka) dosiahne 1 050 eur. Na navýšenie miezd reťazec vynaloží viac ako 10 miliónov eur.

Maloobchodný reťazec má za cieľ patriť medzi najlepšie platiacich zamestnávateľov v segmente, preto pravidelne sleduje situáciu na slovenskom pracovnom trhu. Hoci výška zákonnej minimálnej mzdy je od januára 2024 stanovená na 750 eur, v Kauflande stanovili internú minimálnu mzdu pre pozíciu pokladník/predavač(ka) pri 38,75 hodinovom úväzku až na 1 050 eur, čo je o 40 % viac.

"Od 1. 3. 2024 navyšujeme nielen mzdy našich zamestnancov, ale opätovne rozširujeme aj bohatú ponuku benefitov. Pravidelné prehodnocovanie platových podmienok považujeme v Kauflande za spôsob, ako dať všetkým zamestnancom najavo, že sú pre nás dôležití a že si ceníme ich vysoké nasadenie," vysvetľuje Karin Marková, riaditeľka oblasti pred ľudské zdroje spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Za každou silnou a úspešnou spoločnosťou stoja práve spokojní a motivovaní zamestnanci, a tak si reťazec dáva záležať, aby sa všetci, ktorí sú zamestnaní v jeho predajniach, v logistickom centre či v administratíve, v práci cítili spokojne. Ako férový zamestnávateľ kladie dôraz aj na férové odmeňovanie, preto pravidelne prehodnocuje platové podmienky. Len nástupná mzda na pozícii pokladník/predavač(ka) sa za posledných päť rokov zvýšila takmer o 30 %.

"Aktuálne v Kauflande pracuje vyše 7 800 ľudí a záleží nám na tom, aby boli odmeňovaní výrazne lepšie, než je priemer v našom segmente. Poskytujeme im nielen motivujúce mzdy, ale tiež príjemné pracovné podmienky a iba počas minulého roka sme na benefity a odmeny vynaložili vyše 9 miliónov eur, " dodáva riaditeľka oblasti pred ľudské zdroje Karin Marková.

Okrem atraktívneho finančného ohodnotenia ponúka reťazec ľuďom, ktorí preň pracujú, aj voľno nad rámec zákonnej dovolenky, sabatikal určený na regeneráciu, kartu Multisport so vstupom do rôznych športových zariadení alebo službu Cafetéria. Na zozname zaujímavých benefitov nájdu aj pravidelné vitamínové balíčky a ovocné dni, finančné príspevky pri rôznych životných situáciách, vrátane Vianoc, ale tiež športový deň či teambuildingové aktivity a po novom aj príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie. Nezabúda ani na deti svojich zamestnancov, ktorých okrem finančného príspevku privíta Baby balíček a pravidelné balíčky pre školákov pri rôznych príležitostiach. Počas leta môžu rodičia prihlásiť svoje deti do letného tábora, pričom od Kauflandu získajú štedrý príspevok vo výške 85 % z celkovej ceny týždenného pobytu.

Reťazec poskytuje množstvo pracovných príležitostí v centrále, v logistickom centre v Ilave, aj v 79 predajniach po celom Slovensku a je stabilným a zodpovedným zamestnávateľom pre obyvateľov vo všetkých regiónoch. Ako kľúčový hráč na pracovnom trhu dlhodobo patrí medzi Top zamestnávateľov a svoje kvality potvrdil už šiestykrát, keď získal ocenenie Top Employer Slovensko 2024.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stretnutia s vedou v Lučenci pokračujú aj v roku 2024

SAV.sk - 23. február 2024
Po krátkej zimnej prestávke pozývame všetkých fanúšikov vedy do Lučenca na podujatie Vivat Scientia! Nech žije veda!, ktoré raz do mesiaca predstavuje vedecké osobnosti Slovenskej akadémie vied a ich výskumné témy. V utorok 27. februára 2024 o 17.00 hod. bude v Mestskom múzeu Lučenec, v budove Radnice, dominovať experimentálna psychológia. S témou Prečo podliehame konšpiračným teóriám? sa predstaví Peter Teličák z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť pre vedy a umenia pozýva na prednášku MUDr. Fedor Jagla, CSc.

SAV.sk - 23. február 2024
Spoločnosť pre vedy a umenia pri SAV pozýva na ďalšie zo stretnutí „pri káve a peknom slove“, ktoré bude vo štvrtok 29. februára 2024 o 16.30 h v knižnici Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., na Sienkiewiczovej  ul. 1 v bratislavskom Starom Meste. MUDr. Fedor Jagla, CSc., prednesie prednášku 70 rokov výskumu v oblasti fyziológie v SAV. Od promócie je vedecká dráha Fedora Jaglu spätá s Ústavom normálnej ...
Kategórie: Podporujeme

Aké okno si vybrať pre svoj dom či byt?

PRservis.sk - 23. február 2024

23.2.2024 - Ak hľadáte nové okná pre svoj dom či byt, vyberajte dôkladne a vsaďte hlavne na kvalitu. Aby boli okná skutočne dobrou investíciou, nie je vhodné na nich šetriť. Sú totiž jedným z najrizikovejších prvkov domu, kadiaľ môže unikať teplo do vonkajšieho prostredia.

S kvalitnými otvorovými výplňami možno náklady na vykurovanie znížiť v priemere o 15 až 40 %. Pri výbere okien si dávajte pozor na voľbu výrobcu. Nenechajte sa zlákať najlacnejšou ponukou a produktami pochybnej kvality. Zamerajte sa na okná od autorizovaných výrobcov s overenými referenciami.

Nie je okno ako okno

Okno by malo mať kvalitný profil s hrúbkou steny min. 3 mm či hĺbku zapustenia skla v profile min. 30 mm. Pri oknách treba myslieť aj na bezpečnosť. Dôležité je bezpečnostné kovanie a dostatočný počet uzatváracích bodov umiestnených od seba v maximálnej vzdialenosti 700 mm. Investovať sa oplatí aj do uzamykateľných kľučiek. Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okien patria ich tepelnoizolačné vlastnosti. Vylepšiť ich možno viacerými tesneniami v ráme i krídle. "V súčasnosti vyrábané okná majú vonkajšie a vnútorné tesnenie, kvalitnejšie profily však majú navyše aj prídavné stredové tesnenie pre ešte väčšiu izoláciu. Takéto okno má lepší súčiniteľ neprievzdušnosti," zdôrazňuje Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ spoločnosti INCON.

Dvojsklo alebo trojsklo?

Výsledné vlastnosti okna zásadne ovplyvňuje aj zasklenie. K akému sklu sa prikloniť? Poraďte sa o tom s odborníkom, ktorý navrhne komplexné riešenie pre konkrétny dom či byt. Investujte radšej do okien s trojsklom, ktoré majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti a znižujú tepelné straty a celkové náklady na prevádzku domu či bytu. Prinášajú aj vyšší užívateľský komfort, napr. lepšiu zvukovú izoláciu či menšie rosenie okien. "Vhodnou voľbou sú plastové okná INCON Komfort EVO, ktoré majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Obsahujú o 25 % viac materiálu ako priemerný plastový profil. Vyznačujú sa pevnejšími zvarmi, preto sa nekrútia a nedajú sa ľahko vypáčiť. Uzavretá rámová výstuha zvyšuje pevnosť rámov a hlbšie uloženie skla obmedzuje rosenie," vymenúva jeho prednosti Ladislav Pavlovič.

Okná zvýraznia celkový dizajn stavby

Okrem funkčnosti stojí pri výbere okien v popredí aj ich estetická stránka. Rám okna by mal elegantne ladiť s interiérom miestnosti, ale zároveň podporiť celkový vonkajší dizajn stavby. Aktuálne sú IN okná s čo najužšími rámami, vďaka ktorým sa maximalizuje prísun denného svetla do interiéru. Pri oknách si možno vyberať z mnohých farebných prevedení. Čoraz rozšírenejším trendom je kombinovanie viacerých farieb v rámci jedného okna. Iný odtieň rámov si možno vybrať pre interiér a vhodne ho zladiť s bytovými doplnkami a iné farebné prevedenie zvoliť z vonkajšej strany domu. V rámci dizajnu môžeme dokonca kombinovať aj rámy a krídla rôznych farieb, vďaka čomu bude vzhľad domu ešte zaujímavejší. INCON ponúka plastové, hliníkové, drevené i drevohliníkové okná pre každý typ stavby.

Úspory vďaka správnej montáži

Keď ide o výber vhodných okien pre vaše bývanie, podstatnú úlohu by mala v rozhodovacom procese zohrať aj voľba realizačnej firmy. "Keď sa montáž podcení, ani to najkvalitnejšie okno vám nemusí automaticky zaistiť deklarované tepelnoizolačné vlastnosti. Spolupracujeme s overenými a skúsenými montážnikmi po celom Slovensku, ktorí sa pravidelne zúčastňujú školení a majú prehľad o správnych postupoch pri montáži okien," dodáva na záver Ladislav Pavlovič.

Navštívte showroom v Bratislave alebo niektorú zo 43 pobočiek na Slovensku a naživo si okná pozrite. Viac sa dozviete aj na www.incon.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky