RSS čítačka

VIANOČNÝ FUTSALOVÝ TURNAJ - pozvánka

Jakubany.sk - 5. december 2023
Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na jubilejný 10. ročník Vianočného futsalového turnaja, ktorý sa uskutoční dňa 27.12.2023 (t.j. utorok) od 9:30 hod. v telocvični ZŠ s MŠ v Jakubanoch. INFORMÁCIE K PRIHLÁSENIU MUŽSTIEV: Štartovné: 40 eur / mužstvo (zahŕňa obed a občerstvenie) Max. počet hráčov: 8 / mužstvo Termín: najneskôr do 22.12.2023 Kontakt: 0915 329 891 alebo 0948 519 980
Kategórie: Samospráva

PSS podporuje dobré nápady. Získajte až 7 500 eur z grantového fondu

PRservis.sk - 5. december 2023

5.12.2023 - Nájde sa aj vo vašom okolí nevyužitý alebo zanedbaný priestor, ktorému chcete vdýchnuť nový život? Máte nápad, ako skrášliť váš vnútroblok, okolie bytu či domu? Dokáže váš projekt pomôcť susedskej komunite na vašom sídlisku? Grantový fond Prvej stavebnej sporiteľne podporuje dobré nápady, ktoré zlepšujú život v mestách a obciach na Slovensku už deväť rokov. Prihlásiť svoj projekt do nového ročníka môžete práve teraz.

Zanedbané detské ihrisko, chátrajúci vnútroblok alebo iba chýbajúce lavičky ši stojany na bicykel. Ľudia najlepšie vedie, čo im v okolí ich bytov a domov chýba a čo by chceli zlepšiť. Problémom sú často financie. PSS v spolupráci s Úniou miest Slovenska ponúka už deviaty rok mestám a obciam, občianskym združeniam, ale aj aktívnym jednotlivcom možnosť zapojiť sa do grantového programu PSS, ktorý pomáha zveľadiť "územia nikoho" na sídliskách po celom Slovensku. Zanedbané vnútrobloky či parky sa tak môžu opäť premeniť na miesta plné života.

Na jeden projekt je možné získať až 7 500 eur. "Na to, aby sa ľuďom na Slovensku dobre bývalo, nestačí mať iba pekne zrekonštruovaný byt či dom. Nemenej dôležité je jeho okolie a zdravé susedské vzťahy. Aj preto podporujeme dobré nápady, ktoré dokážu zlepšiť život na našich sídliskách a v obciach a pomôcť budovať vzťahy v susedských komunitách. Vďaka grantovému fondu sme podporili už desiatky projektov a verím, že aj v ďalšom ročníku pomôžeme zrealizovať mnohé zaujímavé nápady," hovorí vedúci samostatného odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne Jozef Plško.

Grantový fond PSS sa zameriava na podporu projektov, ktoré majú za cieľ zrevitalizovať priestor v meste či obci, obnoviť územia, ktoré môžu slúžiť ľudom bývajúcim v okolí. Pomáha tiež financovať projekty, ktoré plánujú znížiť dopady klimatických zmien. Grantový program aj v novom ročníku prispeje ku krajším, bezpečnejším a zelenším domovom v ďalších mestách a obciach po celom Slovensku.

"Mnohé dobré nápady často končia iba na papieri kvôli chýbajúcim financiám. Každý kúsok revitalizovaného územia však dokáže prispieť k tomu, aby sme sa v našich domovoch a v ich okolí cítili príjemnejšie. Grantový fond PSS už podporil mnohé pozitívne zmeny a opäť prispeje k tomu, aby sa v našich mestách a obciach žilo lepšie," hovorí výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska Jana Červenáková.

Grantový program Podpora revitalizácie verejných priestranstiev a vnútroblokov v obytných zónach miest a obcí Slovenska vyhlásila Prvá stavebná sporiteľňa už v septembri 2015, prvý projekt bol zrealizovaný o rok neskôr. Členmi poradného zboru, ktorý rozhoduje o rozdelení grantov, sú zástupcovia univerzít, Únie miest Slovenska a Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Vďaka finančnej podpore PSS boli doteraz zrealizované desiatky projektov, ktoré pomohli zlepšiť a skrášliť mestá a obce po celom Slovensku.

Termín podávania žiadostí je do 31. januára 2024. Viac o kritériách, podľa ktorých sa budú projekty posudzovať, si môžete prečítať na stránke www.pss.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Smolenický zámok privítal mladé nádeje slovenskej vedy

SAV.sk - 5. december 2023
V Kongresovom centre SAV Smolenický zámok v utorok 5. decembra odštartovalo trojdňové podujatie Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky Amavet. Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy spojená s pobytom na Smolenickom zámku je odmenou pre najúspešnejších ...
Kategórie: Podporujeme

Bratislavská budova Tower 115 prešla zásadnou energetickou modernizáciou. Ročne ušetrí tisícky eur aj 400 ton emisií CO2

PRservis.sk - 5. december 2023

5.12.2023 - Riešenie s inštaláciou inteligentného batériového úložiska sa dá využiť v mnohých zo stoviek starších administratívnych budov na Slovensku. Firmy, obce, mestá, kraje a štát tak môžu ušetriť nemalé financie.

Vo výškovej administratívnej budove Tower 115 v Bratislave ukončili energetickú modernizáciu, ktorá prináša ročne úsporu niekoľko tisíc eur a súčasne ušetrí aj 400 ton emisií CO2. Inovatívne riešenie, ktoré vyvinul slovenský start-up FUERGY, je založené na veľkom smart batériovom úložisku, ktoré dokáže posúvať spotrebu elektrickej energie v čase, a tým znižovať záťaž na elektrickú sieť. Za túto službu dostáva majiteľ budovy finančnú odmenu. Celé riešenie je možné využiť v mnohých zo stoviek starších administratívnych budov na Slovensku, a znížiť tak náklady na ich prevádzku bez dodatočných investícií.

Batéria v budove zarába aj znižuje emisie CO2

Aj administratívne budovy, ktoré nemajú dostatočnú plochu strechy pre inštalovanie fotovoltických panelov s vyšším výkonom, dokážu ušetriť financie na spotrebe elektrickej energie a znižovať emisie CO2 z prevádzky bez dodatočných investícií. "Batériové úložisko brAIn s kapacitou navrhnutou podľa energetickej spotreby budovy riadi nami vyvinutý inteligentný softvér, ktorý spúšťa nabíjanie batérie v čase, kedy elektrická sieť potrebuje odber, a vypína odber automaticky vtedy, keď je sieť preťažená a potrebuje pomôcť. Za túto necertifikovanú podpornú službu prevádzkovateľ siete úložisko finančne odmeňuje," hovorí Vladimír Miškovský, Chief Business Officer spoločnosti FUERGY.

Obstaranie batériového úložiska sa dá zrealizovať v dvoch variantoch: buď celú investíciu zafinancuje majiteľ budovy, alebo využije model Energia ako služba (EaaS), čo je aj prípad Tower 115, keď celú investíciu zafinancovala spoločnosť Slovenské elektrárne – energetické služby. "Model Energia ako služba umožňuje využívať moderné technológie a dosahovať úspory pri spotrebe energií aj vtedy, ak majiteľ budovy nechce alebo nemôže financovať celú investíciu," hovorí Andrea Pancotti, manažér predaja a energetických služieb spoločnosti Slovenské elektrárne – energetické služby.

Úspora CO2 dosiahla 69,99 ton CO2 za dva mesiace (vyše 400 ton v prepočte na rok prevádzky)

Keďže batéria nahrádza pri vyvažovaní siete tradičných poskytovateľov podporných služieb – zdroje spaľujúce prevažne fosílne palivá ako ropa alebo zemný plyn – má aj priamy ekologický prínos. "Nejde o žiadny greenwashing, ale o reálnu úsporu CO2 vďaka nespáleným fosílnym palivám. Od prevádzkovateľa siete máme presné údaje, koľko fosílnych zdrojov sme dokázali nahradiť, a zároveň certifikovanú metodiku, ako vykazovať reálne úspory CO2," vysvetľuje Vladimír Miškovský. Za mesiace august a september 2023 ušetrila batéria v Tower 115 celkovo 69,99 ton CO2, čo v prepočte na rok vychádza na vyše 400 ton CO2. Keďže uhlíková stopa z výroby batérie je 57 ton, prevádzka úložiska už za necelé dva mesiace produkuje čistú uhlíkovú úsporu, ktorú si majiteľ môže vykázať vo forme carbon offsetu vo svojom ESG reporte.

"Za 17 rokov od zásadnej rekonštrukcie sme v budove priebežne modernizovali vnútorné vybavenie tak, aby sme išli s dobou. Napríklad prebehla plošná výmena svietidiel za LEDkové či kompletná výmena výťahov za inteligentné. Inštalácia batériového úložiska je ďalšou veľkou zmenou, ktorá nám umožňuje držať krok s oveľa mladšími budovami," hovorí Marián Židek, projektový manažér JTRE.

Veľkokapacitné batériové riešenie sa dá využiť pri ročnej spotrebe nad 1,5 gigawatthodín

Tower 115 bola od otvorenia v roku 1984 až donedávna jednou z troch najvyšších budov Slovenska.

Jej 28 poschodí s rozlohou po 1 390 m2 dnes zapĺňajú okrem kancelárií a zasadacích miestností aj sklady, obchody, reštaurácie a rôzne typy služieb. Budova prešla rekonštrukciou v rokoch 2004-2006 a jej dnešná ročná spotreba elektrickej energie predstavuje 4,7 gigawatthodín. Týmito parametrami ďaleko presahuje minimálne požiadavky na inštaláciu batériového úložiska. "Riešenie s veľkokapacitným smart batériovým úložiskom, teda s kapacitou vyššou ako 100 kWh, funguje optimálne od spotreby 1,5 gigawatthodín ročne. Budovy s menším odberom energie môžu byť buď napojené na jednu spoločnú veľkokapacitnú batériu alebo majú vlastné menšie batérie, ktoré vieme tiež fyzicky či virtuálne prepojiť a následne riadiť ako jeden celok," vysvetľuje V. Miškovský.

Celý proces modernizácie začína úvodným energetickým auditom a posúdením diagramu spotreby elektrickej energie, prevádzkovaných technológií a tzv. výšky rezervovanej kapacity. Do úvahy sa však berie aj prípadná prevádzka vlastného zdroja energie, napríklad fotovoltiky. V prípade Tower 115 bol výsledkom návrh úložiska s optimálnou kapacitou 432 kWh. Ďalším krokom je obhliadka miesta inštalácie, ktorá určí potrebu dodatočných stavebných alebo elektrotechnických úprav. Potom nasleduje už iba samotná inštalácia batérií a ďalších komponentov pri hlavnej rozvodni, na ktorú sa úložisko napája. Pri Tower 115 sa celý proces modernizácie zvládol za menej ako 6 mesiacov.

Batéria vie fungovať ako záložný zdroj

Energetický audit dokáže priniesť vlastníkovi administratívnej budovy aj ďalšie úspory. V praxi sa často stáva, že odhalí nesprávne nastavené poplatky napríklad za zbytočne vysoko rezervovanú kapacitu, ktorá zvyšuje fixný mesačný poplatok.

Ďalšou výhodou zabudovania batériového úložiska môže byť funkcionalita záložného zdroja: budova tak už nemusí mať neekologický naftový generátor, ale výpadok prúdu zvládne vďaka batérii. Navyše pri mikrovýpadkoch vôbec nedôjde k prerušeniu napájania, keďže úložisko má časť kapacity vyhradenú na tento účel a z nej neposkytuje podporné služby. "Je na majiteľovi budovy, či chce celú kapacitu batérie využiť na platené podporné služby pre sieť, alebo si časť rezervuje ako záložný zdroj. V takom prípade je však potrebné počítať s tým, že batéria majiteľovi zarobí menej," vysvetľuje Vladimír Miškovský.

Batériové úložisko v Tower 115 v kocke

7400 kg nehorľavých batérií (odlišná konštrukcia v porovnaní s elektromobilmi), BMS (systému správy batérií), meničov a ostatných elektro komponentov
700 kg naťahaných káblov
13 ľudí, 160 hodín a 30 nachodených kilometrov počas inštalácie
Ročná úspora CO2 vyše 400 ton (ekvivalent 19 047 dospelých stromov)

Prípadová štúdia

https://fuergy.com/media/pages/downloads/case-studies/18c21aa830-1700731725/pripadova-studia-tower115.pdf

O FUERGY

FUERGY je slovenský start-up ponúkajúci riešenia v oblasti energetickej optimalizácie postavené na vlastnom systéme pre inteligentné energetické riadenie, ako aj špeciálnych batériových úložiskách. Aktivity FUERGY sú založené na špecialistoch s desiatkami rokov skúseností z rôznych oblastí energetiky od optimalizácie procesov, cez vývoj hardvéru a softvéru až po projektový manažment. Kľúčovými aktivitami FUERGY sú optimalizačné softvérové riešenia pre výrobcov elektrickej energie a inštalácie smart batériových úložísk pre sekundárnu podporu či poskytovanie flexibility prenosovej sieti. FUERGY sa svojimi aktivitami snaží zmeniť spôsob, akým ľudia a firmy využívajú a zdieľajú elektrickú energiu, a urýchliť tým prechod na udržateľné obnoviteľné zdroje energie. Viac informácií na www.fuergy.com/sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Spoločne vytvorme čaro Vianoc pre deti z centra pre deti a rodiny Bratislava – Petržalka

PRservis.sk - 4. december 2023

4.12.2023 - Podporiť nás môžete ľobovolným darom alebo finančným príspevkom na náš transparentný účet IBAN SK70 0900 0000 0051 9379 2448 z ktorého deťom nakúpime vianočné darčeky pod stromček splnených prianí.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Novoročný RETRO ples v obci Jakubany - pozvánka

Jakubany.sk - 4. december 2023
Organizátori Vás týmto srdečne pozývajú na Novoročný RETRO ples v našej obci, ktorý sa uskutoční dňa 06. 01. 2023 (t.j. sobota) od 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Jakubanoch. Do tanca bude hrať skupina Generácia. Vstupenka: 40,00 € Tel. kontakt a bližšie INFO: 0908 617 706 alebo 0905 311 355
Kategórie: Samospráva

Talent v Tescu rozvíja každý! Pracovné uplatnenie nájdu zdravotne znevýhodnení

PRservis.sk - 4. december 2023

4.12.2023 - Takmer sedem percent kolegov pracujúcich v Tescu tvoria zdravotne znevýhodnení.

Každý rok si 3. decembra pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným znevýhodnením. Tesco na Slovensku dlhodobo aktívne pracuje na tom, aby svoj talent a potenciál mohol rozvíjať každý bez rozdielu. Otvorený prístup, inkluzívna firemná kultúra a podpora rozmanitosti prispeli k tomu, že v Tescu našli uplatnenie viacerí kolegovia a kolegyne so zdravotným znevýhodnením. Z aktuálnej správy v oblasti diverzity a inklúzie reťazca vyplýva, že takmer 7 % kolegov pracujúcich v Tescu na Slovensku je zdravotne znevýhodnených.

"Sme veľmi hrdí, že u nás našli uplatnenie ľudia s rôznymi zdravotnými znevýhodneniami, ako napríklad s Downovým syndrómom, poruchou autistického spektra či rôznymi typmi fyzického znevýhodnenia. Je pre nás kľúčové vzdelávať našich manažérov a manažérky na všetkých úrovniach, aby vytvárali vo svojich tímoch podporné inkluzívne prostredie, v ktorom môže talent rozvíjať každý," hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna riaditeľka Tesca na Slovensku.

Tesco kladie dôraz na nábor a udržanie kolegýň a kolegov so zdravotným znevýhodnením, čo viedlo k 0,9 % nárastu v ich zastúpení za posledný rok. Aktuálne pracuje v Tescu na rôznych pracovných pozíciách 6,7 % kolegov a kolegýň so zdravotným znevýhodnením. Reťazec tak významne prekračuje povinnosť zamestnávať aspoň 3,2 % ľudí so zmenenou pracovnou schopnosťou vyplývajúcou zo zákona. Z interného prieskumu Tesca medzi kolegami a kolegyňami vyplynulo, že až 18,8 % identifikuje samých seba ako ľudí s nejakým typom zdravotného znevýhodnenia. V spolupráci so strednými školami a odbornými učilišťami vytvára Tesco podmienky na prax a neskôr aj zamestnávanie zdravotne znevýhodnených študentov. Aktuálne reťazec takto spolupracuje s ôsmimi školami z celého Slovenska.

Súčasťou Tesco tímu je aj Daniel Guštafík, ktorý pracuje na pozícii analytik IT. Ako sám hovorí, konečne v Tescu robí prácu, ktorá ho baví. "Necítim sa nijako znevýhodnený aj zabúdam, že mi niečo je, kým mi to niekto nepripomenie. Zažil som veľa diskriminácie na svojej ceste len kvôli môjmu znevýhodneniu – detskej mozgovej obrne a som veľmi rád, že Tescu záleží aj na takýchto ľuďoch," dodáva Daniel Guštafík.

Iniciatívy na podporu inklúzie zdravotne znevýhodnených

S cieľom ďalej rozvíjať a podporovať inklúziu Tesco spolupracuje so šiestimi organizáciami, medzi ktoré patrí aj nezisková organizácia ALTERNATÍVA – Centrum nezávislého života. Vďaka tejto spolupráci sa napríklad podarilo začleniť do pracovného tímu hypermarketu Tesco Lučenec dvoch kolegov, ktorí patria medzi neurodiverzných ľudí.

Tesco je tiež aktívnou súčasťou iniciatívy Výpomoc so srdcom, ktorú v rámci programu Profesia Lab iniciovala spoločnosť Profesia s cieľom podporiť zamestnávanie zdravotne znevýhodnených ľudí na otvorenom trhu práci. V rámci Výpomoci so srdcom absolvovali študenti a študentky Spojenej internátnej školy na Dúbravskej ceste 1 a Švabinského 7 v Bratislave exkurzie v Tescu, počas ktorých si mohli vyskúšať rôzne druhy prác. Deväť z nich sa rozhodlo absolvovať v Tescu prax, ktorá aktuálne prebieha.

Podpora pri návrate do práce po dlhej chorobe

Keďže situácia každého kolegu a kolegyne sa môže zmeniť pod vplyvom životných okolností, Tesco vytvára podporujúce podmienky pre kolegov, ktorí sa vracajú do práce po dlhodobej PN. Návrat do práce po dlhej prestávke spôsobenej chorobou môže byť náročný tak po fyzickej, ako aj po psychickej stránke. Tesco preto zaviedlo benefit, ktorý kolegom uľahčí toto prechodné obdobie. Kolegyniam a kolegom z obchodov, centrálnej kancelárie a distribučných centier umožňuje, aby si prvý mesiac po návrate do práce skrátili pracovný čas o polovicu, pričom Tesco im dorovná plat na úroveň 100 %.

Ďalšie informácie a dáta o uplatnení ľudí so zdravotným znevýhodnením v Tescu, ako aj viac informácií o napĺňaní záväzkov reťazca v oblasti zodpovedného podnikania nájdete v aktuálnej Správe o napĺňaní stratégie spoločenskej zodpovednosti na Slovensku.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Decembrová SAVinci vedecká kaviareň: Čo zostalo na vianočnom stole?

SAV.sk - 4. december 2023
Predvianočnú, adventnú príchuť bude mať aj decembrová SAVinci vedecká kaviareň v utorok 12. decembra 2023 o 17.00 hod. v bratislavskej Eurovei 2. O Vianociach minulých rokov, najmä o vianočných stoloch budú hovoriť Diana Duchoňová a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV, v. v. i. V decembrovej prednáške SAVinci priblížia, ako vyzerali sviatočné vianočné stoly v minulosti a ako sa od nich líšia tie naše – súčasné? Dnes si už ťažko vieme predstaviť Vianoce ...
Kategórie: Podporujeme

Príležitosť pre doktorandov v Medzinárodnom inštitúte aplikovanej systémovej analýzy v Laxenburgu

SAV.sk - 4. december 2023
"https://iiasa.ac.at/" Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy (IIASA) ponúka každý rok pre doktorandov letný program na realizáciu vedeckého projektu na tému súvisiacu s výskumnou agendou IIASA. "https://iiasa.ac.at/early-career/yssp" Prihlasovanie je otvorené do 12. januára 2024. "https://iiasa.ac.at/" Medzinárodný inštitút aplikovanej systémovej analýzy , ktorý sa nachádza v Laxenburgu na okraji Viedne, sa venuje pokročilej systémovej ...
Kategórie: Podporujeme

Zberné miesto - OZNAM

Jakubany.sk - 4. december 2023
Dňa 06. 12. 2023 (t.j. streda) bude Zberné miesto (dvor) z prevádzkových dôvodov celý deň ZATVORENÝ. Prosíme o rešpektovanie tohto oznámenia.
Kategórie: Samospráva

Spoločnosť Mary Kay Česká a Slovenská republika oznámila expanziu do Maďarska

PRservis.sk - 4. december 2023

4.12.2023 - Počas tlačových konferencií oznámila Mary Kay Česká a Slovenská republika ambiciózny krok expandovať svoje pôsobenie na maďarský trh. Týmto krokom pobočka rozšíri prístup k jedinečnej príležitosti podnikania a produktom v oblasti starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky aj v Maďarsku. Poslanie spoločnosti Mary Kay – obohacovať životy žien tak zostáva stále aktuálne a nadčasové.

"Veľmi sa teším, že máme túto výnimočnú príležitosť a budeme môcť expandovať na maďarský trh. Vnímam to zároveň samozrejme aj ako veľký záväzok," povedala Edita Szabóová, generálna riaditeľka Mary Kay pre Českú a Slovenskú republiku. "Máme obrovskú radosť, že umožníme maďarským zákazníčkam spoznávať naše výnimočné produkty a predovšetkým, že sprostredkujeme ďalším ženám v úplne novej krajine možnosti budovať si prostredníctvom podnikania s Mary Kay svoju vlastnú kariéru. Naše nadšenie je o to väčšie, že rozširujeme pôsobenie spoločnosti o trh v Maďarsku práve v roku, keď oslavujeme celosvetové 60. výročie Mary Kay."

Spoločnosť Mary Kay je jedna z popredných svetových značiek priameho predaja v oblasti krásy a kozmetiky a jej pôsobenie sa k dnešnému dňu rozšírilo do viac ako 35 krajín sveta. V našom prostredí vstúpila spoločnosť na trh najskôr v Českej republike, a to v roku 1997. O tri roky neskôr sa rozšírila o slovenský trh.

Od svojho založenia v roku 1963 sa Mary Kay vyznačovala svojím záväzkom voči ženám, a to nielen ponukou kvalitných produktov, ale predovšetkým možnosťou kariérneho rastu pre nezávislé kozmetické poradkyne. Vďaka podpore žien v ich podnikaní a v ponuke nadštandardne kvalitných produktov, za ktorými stojí vlastný výskum, získala spoločnosť niekoľko prestížnych ocenení. Mary Kay Česká a Slovenská republika pravidelne získava ocenenia svojich produktov od Asociace vizážistů a stylistů České republiky či spotrebiteľskej ankety Cosmopolitan Beauty Awards. Opakovane býva oceňovaná titulom Superbrands Award.

Aktuálne, v roku 2023, bola spoločnosťou Euromonitor International vyhlásená za #1 značku priameho predaja pleťovej a dekoratívnej kozmetiky na svete.

Cieľom zakladateľky, pani Mary Kay Ash, bolo vytvoriť kariérne príležitosti pre všetky ženy vo forme flexibilného podnikania. V súčasnosti oslavuje spoločnosť 60. výročie, čo je dôkazom, že i v dnešnej dobe sú možnosti, ktoré ponúka stále atraktívne a prosperujúce. Teraz je táto príležitosť k dispozícii aj maďarským spotrebiteľkám a spotrebiteľom. Spoločnosť Mary Kay otvorí svoje dvere pre nezávislé kozmetické poradkyne a poradcov v Maďarsku, ktorí budú mať prístup k budovaniu svojho vlastného podnikania a pomáhať maďarským zákazníčkam a zákazníkom spoznať krásy Mary Kay v zmysle motta zakladateľky Mary Kay Ash: "Nepredávame iba kozmetiku, my meníme životy žien."

*"Zdroj: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2023 Edition, hodnota prodeje v RSP, údaje za rok 2022"

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tip: ZÁCLONA GOLTA - 9.00

Zlacnene.sk - 4. december 2023
Kategórie: Podporujeme

Stránky