RSS čítačka

Les je najzložitejší ekosystém na Zemi

SAV.sk - 23. máj 2024
Hosťom aprílového podujatia Vivat Scientia! Nech žije veda! bol ekológ, odborník na podkôrny hmyz a lesné ekosystémy Miroslav Blaženec z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. V Mestskom múzeu Lučenec predstavil svet  lykožrútov smrekových, rôzne spôsoby jeho regulácie a priblížil prácu výskumníkov v teréne. Prednáška doktora Blaženca sa začala krátkym úryvkom z filmu Strážca divočiny autora Erika Baláža. Vhodne tak ilustroval problematiku pozorovania a porovnávania ...
Kategórie: Podporujeme

Dedičstvo ako kľúč k úspechu rodinných firiem

PRservis.sk - 23. máj 2024

23.5.2024 - Dedičstvo v rodinných firmách je zdrojom ich identity a stability. Prieskum spoločnosti KPMG Private Enterprise a globálneho konzorcia STEP Project, ktorého sa zúčastnilo 2 683 rodinných podnikov z 80 krajín, odhalil, že tradičné hodnoty ukotvené v rodinnom odkaze zvyšujú výkonnosť a udržateľnosť týchto firiem. Potvrdilo to až 43 % rodinných podnikov, ktoré sa zároveň zhodujú v tom, že je dôležité vedieť tieto tradície správne využiť a preniesť na ďalšie generácie.

"Vo svete podnikania sú rodinné podniky často uznávané pre svoju dlhodobú víziu, odolnosť a silné hodnoty. Tieto atribúty majú svoje korene v oveľa hlbšom koncepte: v dedičstve a v odkaze spoločnosti. Pre rodinné podniky je dedičstvo hnacou silou výkonnosti a prosperity naprieč generáciami," uviedol Marek Masaryk, Associate Partner a Head of Private Entreprise, KPMG na Slovensku.

Podniky so silným dedičstvom sú výkonnejšie

Dedičstvo spoločnosti je hmotný aj nehmotný majetok, ktorý môže viesť k dobrým finančným výsledkom a udržateľnosti. Posilňuje tiež emocionálne väzby, ktoré sú zdrojom rodinnej identity, inšpirácie a inovácií.

V prieskume sa skúmali štyri zložky dedičstva. Materiálne dedičstvo zahŕňa hmotný majetok, ktorý je základom finančnej hodnoty a bohatstva rodiny. Biologické dedičstvo, napríklad rodinné meno a pokrvná línia, odráža záväzok zachovať súdržnosť rodiny a kontinuitu podniku. Sociálne dedičstvo je založené na spoločných hodnotách, postojoch a presvedčení rodiny a zameriava sa na budovanie silných vzťahov v komunite a na prospešné aktivity. Dedičstvo identity zahŕňa spoločné rodinné príbehy, rituály a fungovanie, ktoré často slúžia ako neformálny mechanizmus riešenia rodinných konfliktov. Okrem uvedených zložiek respondenti vyzdvihli aj podnikateľské dedičstvo, prostredníctvom ktorého boli mladým generáciám odovzdávané podnikavé zmýšľanie a odolnosť.

Niet teda pochýb, že popri finančnej hodnote sú základom udržateľného biznisu a prosperity rodinných firiem práve spoločné hodnoty, rodinné meno, príbehy či angažovanosť v komunite. Až 45 % rodinných podnikov, ktoré dosiahli vysoké skóre dedičstva, uviedlo aj vysokú výkonnosť a až 53 % docielilo vysoké skóre aj v oblasti udržateľnosti, ktoré bolo možné vďaka pretrvávajúcej viacgeneračnej podnikavosti.

Prepojenie medzi dedičstvom rodinných podnikov, ľuďmi a planétou

Prieskum tiež ukázal, že existuje vzťah medzi hĺbkou dedičstva rodinných podnikov a jeho vplyvom na udržateľnosť. To sa prejavuje v humanitárnych či environmentálnych aktivitách spoločnosti, efektívnom využívaní prírodných zdrojov, pri presadzovaní rovnosti príležitostí pre zamestnancov a v ich vzťahoch s dodávateľmi a zákazníkmi. Rodinné podniky si dávajú záležať na udržateľnom podnikaní a zvyčajne sa riadia rodinnými hodnotami, ctia si históriu spoločnosti a svoje miesto v komunite.

Paradox dedičstva

Dedičstvo by sme nemali vnímať len cez optiku minulosti, ale ako základnú zložku udržateľného rastu orientovaného na budúcnosť. Ak je však príliš zakorenené v tradíciách, môže stáť v ceste ďalšiemu rozvoju. Tento "paradox dedičstva" zdôrazňuje, že dedičstvo samo o sebe nestačí pre pokrok, je však silným základom pre budúce generácie, ak dokážu otvorene komunikovať a spolupracovať.

Pochopenie dedičstva firmy pomáha jeho ďalšiemu budovaniu

Ako sa rodinný podnik vyvíja, menia sa aj jeho priority. V začiatkoch firmy sú dôležité tie materiálne a biologické zložky dedičstva – majetok, dobré meno a pokračovanie pokrvnej línie. Časom sa do popredia dostávajú sociálne aspekty, zachovanie príbehu a rodinné hodnoty.

Pre lepšie pochopenie hĺbky dedičstva rodinných firiem vyvinul STEP Project maticu dedičstva, podľa ktorej sa dajú spoločnosti rozdeliť na štyri typy: na tie s vyvíjajúcim sa, statickým, dynamickým a zachovávajúcim dedičstvom. Keďže dedičstvo ovplyvňuje aj výkonnosť podniku a jeho budúce smerovanie, rodinné podniky by sa mali zamyslieť nad tým, pod ktorú kategóriu spadá ten ich podnik.

"S príchodom mladších generácií musia rodinné podniky premýšľať nad budúcnosťou a zavádzať zmeny s rešpektom k hodnotám podniku. Dôležitý je však otvorený prístup, ktorý pomôže nájsť rovnováhu," uzatvára Marek Masaryk z KPMG na Slovensku.

O prieskume

Prieskumu KPMG a globálneho konzorcia STEP Project sa zúčastnilo 2,683 lídrov rodinných spoločností z 80 krajín, pôsobiacich v sektore služieb, výroby, poľnohospodárstve a stavebníctve. 45 % respondentov pôsobí v menších firmách pod 50 zamestnancov, 28 % v stredných firmách do 250 zamestnancov a 27% vo veľkých firmách nad 250 zamestnancov.

Celú správu k prieskumu nájdete tu: Unlocking legacy - The path to superior growth in family businesses (kpmg.com)

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Novým prezidentom ALLEA sa stal prof. Paweł Rowiński

SAV.sk - 23. máj 2024
Približne 70 delegátov z celej Európy sa 22. mája 2024 zišlo v Berlíne na Valnom zhromaždenie ALLEA 2024. Na podujatí si účastníci okrem iného pripomenuli 30. výročie založenia organizácie a zvolili nového prezidenta na funkčné obdobie 2024 až 2027, ktorým sa stal prof. Paweł Rowiński z Poľskej akadémie vied. Profesor Rowiński, vynikajúci vedec špecializujúci sa na vedy o Zemi, zastával v rokoch 2015 až 2022 funkciu podpredsedu Poľskej akadémie vied a pôsobí ako riaditeľ Geofyzikálneho ústavu akadémie ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na futbalový zápas

Jakubany.sk - 23. máj 2024
Futbalový oddiel Telovýchovnej jednoty Sokol Jakubany pozýva všetkých športových priaznivcov na majstrovský futbalový zápas 18. kola VII. ligy, v ktorom sa naše "A" mužstvo predstaví na ihrisku súpera z Vyšných Ružbách. Zápas sa uskutoční dňa 26.05.2024 (t. j. nedeľa) o 16:00 hod. na futbalovom ihrisku vo Vyšných Ružbachoch. Odchod autobusu s hráčmi a fanúšikmi bude o 14:50 hod. od predajne COOP Jednota v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Zber skla v obci Jakubany

Jakubany.sk - 23. máj 2024
Obec Jakubany oznamuje občanom, že dňa 27. 05. 2024 (t.j. pondelok) sa v našej obci uskutoční zber skla v zelenom resp. čiernom vreci, ktoré je potrebné zviazať špagátom! Zelené resp. čierne vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky večer, najneskôr však ráno o 6:30 hod., odkiaľ ich pracovníci firmy EKOS pozbierajú.
Kategórie: Samospráva

Slovenské a české parazitologické dni – PARADNI24 aj o najnovších trendoch

SAV.sk - 23. máj 2024
V dňoch 13.– 17. mája 2024 sa konala jubilejná parazitologická konferencia pod záštitou Slovenskej parazitologickej spoločnosti, Českej parazitologickej spoločnosti, Ústavu zoológie SAV, v. v. i., a Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. Konferencia sa konala v krásnom prostredí neďaleko Topoľčian, v Tesároch - Nových Mlynoch a zúčastnilo sa jej 79 vedeckých pracovníkov a doktorandov z deviatich krajín – Slovensko, Česko, Ukrajina, Litva, Rakúsko, Nemecko, Bulharsko a USA. Počas troch dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky ...
Kategórie: Podporujeme

Kampaň na úsporu energií spoločnosti Henkel Slovensko získala ocenenie v prestížnej súťaži Prokop

PRservis.sk - 23. máj 2024

23.5.2024 - Spoločnosť Henkel Slovensko si opätovne odniesla ocenenie za 2. miesto v súťaži Prokop, ktorá oceňuje najlepšie komunikačné a PR kampane. Cenu získala v kategórii Interná komunikácia a Employer Branding za kampaň na úsporu energií, ktorú v minulom roku smerovala na svojich zamestnancov. K projektom postupujúcim do finále sa zaradil aj program na podporu duševného zdravia, ktorý spoločnosť realizuje už od roku 2020.

Víťaznú kampaň na úsporu energií pripravila spoločnosť Henkel Slovensko v spolupráci s komunikačnou agentúrou Seesame. Jej cieľom bolo zvýšiť informovanosť medzi zamestnancami o tom, ako sa ekologicky správať v kanceláriách a hlavne dosiahnuť reálnu merateľnú zmenu v minutých energiách. "Naša kampaň na úsporu energií je dôkazom toho, že aj napohľad bežná téma sa dá spracovať kreatívnym spôsobom. Namiesto striktných príkazov sme priamo na spotrebiče a do spoločných priestorov umiestnili zábavné a výrazné komunikácie, ktoré povzbudzovali zamestnancov k zmysluplnej akcii. Zapojili sme ich aj do videí, v ktorých vo vtipnej interakcii so spotrebičmi názorne ukázali, ako môžu všetci prispieť k úspore energie počas bežného dňa. Teší nás, že kampaň oslovila nielen našich zamestnancov, ale ocenila ju aj odborná porota," hovorí Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko, Henkel ČR a Henkel Magyarország.

Vizuálne silná kampaň spolu so zapojením vedenia firmy a zamestnancov priniesla reálne výsledky a významné úspory energie. Vypnutie každej druhej chladničky prinieslo oproti predošlému roku energetickú úsporu až 40 %, efektívnejšie používanie umývačiek usporilo približne 20 % energie a správne nastavené termostaty vyše 15 %. Kampaň je dôkazom, že aj malé praktické kroky a efektívna motivácia vedú k pozitívnej zmene správania.

Spoločnosti záleží aj na duševnom zdraví zamestnancov

Skvelý úspech v súťaži Prokop však dosiahol aj program Dni duševného zdravia, ktorý postúpil do finálneho výberu projektov v kategórii Interná komunikácia a Employer Branding. Spoločnosť Henkel Slovensko ho realizuje pre svojich zamestnancov od roku 2020 a vznikol ako reakcia na krízovú situáciu v spoločnosti a následne nadviazal na pandémiu, počas ktorej mnohí z nich bojovali s osamelosťou, úzkosťou a museli sa prispôsobiť novým spôsobom práce. Program získal širokú podporu zamestnancov, a preto na pravidelnej mesačnej báze funguje dodnes. Doposiaľ sa ho zúčastnilo 28 expertov z rôznych oblastí na mentálne aj fyzické zdravie, ktorí zrealizovali dokopy 40 prednášok. Psychologické a vzťahové témy časom dopĺňajú aj prednášky zamerané na prehlbovanie vzťahov na pracovisku, zdravú výživu a spánok či aktívny životný štýl. "Obľúbenosť programu rastie každým mesiacom, a preto sme sa ho tento rok rozhodli rozšíriť aj o nový formát – podcast s videom na platformách YouTube a Spotify. Pripojiť sa tak budú môcť aj naše kolegyne a kolegovia na materskej či rodičovskej dovolenke. V budúcnosti ho navyše plánujeme rozšíriť aj tematicky – a to prednáškami o finančnej gramotnosti či medzikultúrnej komunikácii, vďaka čomu zasiahneme ešte širšie publikum," uzatvára Zuzana Kaňuchová.

Súťaž Prokop každoročne vyhlasuje a organizuje Asociácia public relations na Slovensku (APRSR), pričom prihlásené projekty posudzuje odborná porota. Rozhodujúcimi kritériami sú inovatívnosť, kreativita a exekúcia PR projektu s ohľadom na preukázané výsledky. V aktuálnom ročníku PROKOP 2023 súťažilo 39 prihlasovateľov, ktorí zaregistrovali celkovo až 175 prác. Na slávnostnom galavečere 16. mája si v 17 kategóriách agentúry a klienti odniesli až 79 ocenení. Spoločnosť Henkel Slovensko v súťaži zabodovala aj v minulosti, napríklad projektmi Pečie celé Henkel Slovensko či Športový deň 2020 – Nebuď lama!

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Do Letnej školy mladých vedcov sa stále možno prihlásiť. Pozýva aj ústav v Košiciach

SAV.sk - 23. máj 2024
Mladé vedecké talenty od 12 do 17 rokov majú ešte stále možnosť prihlásiť sa do ďalšieho ročníka Letnej školy mladých vedcov (LŠMV). Uzávierka prihlášok sa predlžuje do  span style="font-size: 9pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;" do 29. mája 2024.  Organizátori podujatia – Občianske združenie All4Science, o. z., a Slovenská akadémia vied – zároveň upozorňujú, že tento rok sa po prvý raz otvoria brány pre mladých vedátorov aj v košickom Ústave materiálového ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenské národné parky ponúkajú prekvapivé zážitky

PRservis.sk - 23. máj 2024

23.5.2024 - Každoročne 24. mája si spoločnosť pripomína Európsky deň národných parkov. SLOVAKIA TRAVEL, národná organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu pri tejto príležitosti prináša tipy, ktoré čakajú návštevníkov slovenských národných parkov. Môžu v nich oddychovať v panenskej prírode, objavovať výnimočné prírodné úkazy a vyskúšať aktivity, na ktoré sa nezabúda.

K najatraktívnejším miestam na Slovensku, kde si môžu návštevníci užívať turistiku plnými dúškami, patrí Tatranský národný park. Je najstarším národným parkom Slovenska a ponúka viac ako 600 kilometrov značených turistických chodníkov. Tie vedú aj k deviatim horským štítom Vysokých Tatier. Ďalších dvanásť štítov môžu ľudia zdolať výlučne v sprievode horského vodcu – a práve tento zážitok odporúča SLOVAKIA TRAVEL tým, ktorí milujú dobrodružstvo.

Výstup na Gerlachovský štít

Gerlachovský štít s nadmorskou výškou 2655 metrov nad morom je najvyšším štítom vo Vysokých Tatrách a zároveň najvyšším na Slovensku. Podľa svojej kondície, ale aj podľa ročného obdobia si návštevníci sprevádzaní horským vodcom vyberú trasu výstupu. Od jej náročnosti sa odvíjajú dĺžka aj čas túry, pripraviť by sa však mali na približne 10 hodinovú aktivitu. Na ceste za dych berúcimi výhľadmi budú zo začiatku kráčať a neskôr aj liezť po skalách, pripútaní lanom. Toto výnimočné dobrodružstvo sa obvykle začína ešte pred svitaním. Skupina tak s horským vodcom vyráža za tmy a panenskou prírodou prechádza v úplnom tichu. Za úsilie, ktoré turisti počas výstupu vynaložia, im budú odmenou nefalšované emócie šťastia na vrchole Gerlachovského štítu. Pred samotným výstupom na Gerlachovský štít by však záujemcovia rozhodne mali absolvovať vhodný tréning, napríklad výstup na tie štíty Tatranského národného parku, ktoré sú prístupné aj bez horského vodcu.

Plavba na plti po horskej rieke

Pre rodiny s deťmi, ale aj fyzicky menej zdatnejších ľudí vyberá SLOVAKIA TRAVEL ďalší unikátny zážitok spojený so slovenským národným parkmi. V Pieninskom národnom parku sa môžu plaviť na typických drevených pltiach po horskej rieke Dunajec. Ich sprievodcom bude skúsený pltník oblečený v národnom odeve a klobúku, ktorý im porozpráva zaujímavosti o okolitej prírode. Počas plavby zažijú množstvo autentických momentov, napríklad aj vtedy, keď sa ocitnú v tesnom kontakte s vysokou skalnatou stenou, ktorá je opradená legendami. Jedna z nich je spojená aj so slovenským národným hrdinom, zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Drevené plte na Dunajci majú stáročnú tradíciu, plte sa v minulosti využívali na prepravu dreva, rôznych tovarov aj osôb. Desaťkilometrová plavba po rieke Dunajec tak bude výnimočným zážitkom, na ktorý sa nezabúda.

Prekvapivé a tajomné podzemie

Národný park Slovenský kras sa môže pochváliť pozoruhodným prvenstvom – je najväčším krasovým územím v strednej Európe s najväčším počtom podzemných priestorov. Nachádza sa tu neuveriteľných 1100 jaskýň a priepastí a pre ich početnosť ako aj unikátnosť sú zaradené do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Národná organizácia pre podporu a propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL odporúča, aby návštevníci spoznali viaceré z nich. Vynechať by nemali najväčšiu jaskyňu Národného parku Slovenský kras, Domicu, ktorá je preslávená unikátnou krasovou výzdobou. Ak si vyberú dlhšiu trasu jaskyne, budú sa v prípade vhodných podmienok aj plaviť po podzemnej riečke. Jaskyňa je autentickým dokladom života a činnosti pravekého človeka. Nálezy z nej sú staré až 6-tisíc rokov a dokladujú osídlenie a využívanie Domice v mladšej dobe kamennej. Jedinečnú skúsenosť si návštevníci odnesú aj z ďalších jaskýň Národného parku Slovenský kras, napríklad Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorú zdobí mimoriadne cenná aragonitová výzdoba, jediná svojho druhu v strednej Európe.

Prekvapivé zážitky čakajú na návštevníkov Slovenska v celkovo deviatich národných parkoch. Okrem spomínaných sú to tiež Národný park Malá Fatra a Národný park Veľká Fatra, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Muránska planina a Národný park Poloniny.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

6 najkrajších oblastí v Dolnom Rakúsku, do ktorých sa oplatí vyraziť na cyklistiku

PRservis.sk - 23. máj 2024

23.5.2024 - Spoznajte nádhernú krajinu, miestnych obyvateľov, staré remeslá, kultúru, lahodnú gastronómiu a pochopíte, prečo je Dolné Rakúsko takou obľúbenou destináciou pre cyklistov. Vyberte sa pozdĺž dunaja, k historickým pamiatkam, cez vihonrady, popri vode, po bývalej železnici a navštívte zaujímavé miesta či výletné ciele. Inšpirujte sa 6-timi obľúbenými oblasťami, ktoré ponúkajú množstvo tipov na výlety a cyklozážitky.

Oblasť Weinviertel - Láska k vínu a kultúre

Cyklistika popri vinohradoch. Tak znie motto 5 cyklotúr v okolí mestečka Retz. V miestnych vínnych uličkách s historickými lisovňami má svoj domov víno, ktoré priam pozýva cyklistov, aby pozdvihli poháre a pripili si: na svoje cesty po najväčšom vinohradníckom regióne, na "dedinky bez komínov" a na život.

Keďže mottom regiónu Weinviertel je "nádherný pokoj", je toto miesto priam ako stvorené pre rekreačných cyklistov. Početné okružné trasy rôznej dĺžky vedú naprieč mierne zvlnenou krajinou bez strmých stúpaní – cez vinice, polia a pokojné vínne uličky.

Na konci trasy si najlepšie oddýchnete pri chutnom občerstvení a, samozrejme, pohári vína alebo hroznovej šťavy v jednej z viech. Cyklotúry si môžete ideálne skombinovať s 2-3 dňovým pobytom.

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

1) Vínne uličky Maulavern, Zellerndorf, 2) Zážitková vínna pivnica Retz, 3) Kultové miesto Svätý kameň, Mitterretzbach, 4) Veterný mlyn v Retzi

Cyklotrasy:

OKRUŽNÁ CYKLOTRASA REBLAUS-EXPRESS - Dĺžka: 50 km, Trvanie: 3:00 h, Prevýšenie: 249 m
CYKLOTRASA WEINVIERTEL DAC - Dĺžka: 56 km, Trvanie: 3:45 h, Prevýšenie: 506 m
CYKLOTRASA PO VÍNNYCH ULIČKÁCH REGIÓNU WEINVIERTEL - Dĺžka: 52 km, Trvanie: 3:30 h, Prevýšenie: 414 m
CYKLOTRASA VÍNO A KULTÚRA - Dĺžka: 56 km, Trvanie: 3:15 h, Prevýšenie: 629 m
IRON CURTAIN TRAIL EuroVelo 13 - 7. ETAPA RETZ – LAA - Dĺžka: 50 km, Trvanie: 3:00 h, Prevýšenie: 111 m

Ak si chcete vybrať vlastné výlety alebo sa chcete dozvedieť viac o TOP cyklotrasách Dolného Rakúska, navštívte stránku Dolného Rakúska: https://www.dolne-rakusko.info/cyklistika.

Oblasť Mostviertel - Načerpajte nové sily na cyklotúre popri vode

Keď to hučí, zurčí a žblnká, môžete si byť istý, že idete správnym smerom. Pretože na Ybstallskej cyklotrase a cyklotrase Erlauftalradweg vedú všetky cesty k vode. Cyklistické trate, lesné cesty a cestné komunikácie často vedú pozdĺž riek Ybbs a Erlauf. Na tejto cyklotúre si môžete dosýta užiť vodnú zábavu. Rieky, potoky a jazerá na kúpanie vám ponúkajú možnosť osviežiť sa a načerpať nové sily. Takto veselo a bezstarostne môžete putovať od jednej vodnej plochy k druhej – vrátane nádherných miest na kúpanie a vychutnávanie si Kneippových kúpeľov.

Pri jazere Lunzer See sa určite oplatí zastaviť u Fanny a Christiana Metzgerovcov v hoteli Refugium Lunz a vychutnať si krásny výhľad na hory. Viac miestnej kultúry zažijete na kováčskej míli v Ybbsitzi. Od kováčskeho majstra Seppa Eybla sa dozviete, akú úlohu zohráva pri tradičnom železiarskom remesle vodná energia.

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

1) Plážové kúpalisko Hollenstein, 2) Roklina Ofenloch neďaleko obce Opponitz, 3) Kúpalisko Lunz, 4) Zámok Rothschild, Waidhofen an der Ybbs

Cyklotrasy:

YBSTALLSKÁ CYKLOTRASA - Dĺžka: 108 km, Trvanie: 7:00 h, Prevýšenie: 545 m
CYKLOTRASA ERLAUFTALRADWEG - Dĺžka: 59 km, Trvanie: 4:20 h, Prevýšenie: 495 m

Oblasť okolia Dunaja - Energia na dvoch kolesách

Najdlhšia rieka v Rakúsku dodáva energiu elektrárňam, ale na Dunajskej cyklotrase, ktorá sa skladá z niekoľkých etáp, môžu načerpať nové sily aj cyklisti. Pravdepodobne za to možno vďačiť blízkosti vody, ktorá vyžaruje pokoj a pohodu. Na bicykli pohodlne prechádzate neustále popri Dunaji a po cyklotrase EuroVelo 6 údolím Wachau zapísaným na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Trasy pozdĺž rieky sa striedajú s lesnými a lúčnymi cestami, vinohradmi, lužnou krajinou a malebnými dedinkami.

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

1) Elektráreň Ybbs-Persenbeug, ktorá je sprístupnená návštevníkom, 2) Cyklokompa Dürnstein – Rossatz, 3) Krajinská galéria Krems, 4) Národný park Dunajské lužné lesy

Cyklotrasa:

EUROVELO 6 DUNAJSKÁ CYKLOTRASA - Ybbs – Bratislava - Dĺžka: 210 km, Trvanie: 14:30 h, Prevýšenie: 325 m

Oblasť Viedenský les - Inšpirácia a zážitok z prírody i kultúry

Vo Viedenskom lese na vás čaká to najlepšie zo sveta prírody a kultúry. Viedenský les ako rekreačná oblasť priamo pred bránami Viedne bol po stáročia sídlom kláštorov, cisárskej rodiny a umelcov. Na takmer 60 kilometroch prejdete od opátstiev a kláštorov ku gotickým mostom, barokovým freskám a mnohým atraktívnym miestam súčasného umenia. Cesta neustále prechádza lesnatou krajinou Viedenského lesa, ktorá vyzerá ako z Monetovho obrazu. V tamojších viechach si môžete urobiť príjemnú zastávku na oddych. Skutočné majstrovské dielo pre cyklistov so záľubou v umení a kultúre.

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

1) Vinárstvo Freigut Thallern, 2) Beethovenov dom v Badene, 3) Hrad Liechtenstein, 4) Karmel Mayerling

Cyklotrasa:

CYKLOTRASA ZA KLÁŠTORMI – CISÁRMI – UMELCAMI - Dĺžka: 60 km, Trvanie: 5:15 h, Prevýšenie: 599 m

Oblasť Waldviertel - Ponorte sa do tajov prírody a histórie

Vďaka obchádzkam sa toho dozviete viac o tamojšom regióne. Trasa Iron Curtain Trail, ktorá je dokonalým rozprávačom príbehov, vám zas pomôže rozšíriť si vedomosti o histórii. Táto trasa vedie popri vzácnych historických artefaktoch. Cestu lemujú staré tankové cesty, hraničné ploty, historické bunkre a zvyšky železnej opony.

Prechádzate lesmi, rašeliniskami a miernymi kopcami a môžete zažiť celkom zblízka, ako sa príroda stretáva s históriou. Zážitok na hraniciach, ktorý vám umožní nahliadnuť do sveta pred zjednotením Európy. A mnohí z vás tak možno pocítia väčšiu vďaku za slobody, ktoré dnes máme.

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

1) Jazero Herrensee, Litschau, 2) Drosendorf, stredoveké mesto, 3) Zvyšky železnej opony na hraniciach pri Slavoniciach (CZ), 4) Národný park Thayatal, Hardegg

Cyklotrasa:

EUROVELO 13 IRON CURTAIN TRAIL - Dĺžka: 107,51 km, Trvanie: 7:00 h, Prevýšenie: 548 m

Oblasť Viedenské Alpy - Zažite dobrodružstvo a aktívnu cyklistiku

Ak milujete akciu a zábavu, nemali by ste určite vynechať trasy Wexl Trails v stredisku St. Corona. Tu vám bude vietor veselo hvízdať okolo uší na rýchlych tratiach typu downhill v strmom teréne, na tratiach typu singletrail a flowtrail a skokanských úsekoch. Zaručená je poriadna dávka adrenalínu. Ak uprednostňujete pokojnejšie aktivity, môžete si jednoducho vychutnať jazdu na bicykli prírodou, pretože aj to ponúka trailový park Wexl Trails. Ponuka siaha od panoramatických trás naprieč horskými pastvinami až po dynamické trasy pre sólové zjazdy.

Zaujímavé miesta, ktoré odporúčame vidieť:

1) Paddleboardy na jazierku v horách Wechsel, 2) Bobová dráha, Wexl Arena, 3) Glamping Park Mönichkirchen, 4) Býčie rodeo v hostinci Ramswirt

Cyklotrasy:

WEXL TRAILS - Panoramatické trasy 61 km, Trailový park 22 km, Prevýšenie 1586

Množstvo ďalších cyklotipov, interaktívnu mapu a informácií o cyklistike v Dolnom Rakúsku môžete objaviť na oficiálnej stránke https://www.dolne-rakusko.info/cyklistika.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Furmanské preteky - Zlatý kôň

Jakubany.sk - 23. máj 2024
Obec Jakubany a Asociácia furmanov Slovenska Vás srdečne pozýva na 3. ročník furmanských pretekov "Zlatý kôň", ktoré sa uskutočnia dňa 01. 06. 2024 (t.j. sobota) od 10:00 hod. pri futbalovom ihrisku v Jakubanoch. Vstup: 2,00€
Kategórie: Samospráva

Poliklinika spúšťa petíciu za bezbariérový prístup

PRservis.sk - 23. máj 2024

23.5.2024 - Poliklinika Bezručova sa už takmer rok snaží o výstavbu bezbariérového prístupu, naráža na námietky spoločnosti Bezručova Invest, s.r.o.

Poliklinika Bezručova, žiaľ, ani po roku snaženia sa o bezbariérový prístup stavať nemôže. Dôvodom sú námietky spoločnosti Bezručova Invest, s.r.o., ktorej konečným užívateľom výhod je Juraj Široký. Mesačne toto zariadenie navštívi viac ako 8000 pacientov. Pacienti poukazujú na porušovanie Európskej charty práv pacientov a konanie spoločnosti Bezručova Invest s.r.o. vnímajú ako necitlivé a v rozpore s dobrými mravmi. Za vybudovanie bezbariérového prístupu bola iniciovaná petičná akcia.

Poliklinika Bezručova sa stará o viac ako 25-tisíc pacientov z Bratislavy a blízkeho okolia a týždenne jej bránami prejde viac ako dvetisíc pacientov a ich blízkych. Zdravotnícke zariadenie nadväzuje na slávnu históriu nemocnice, ktorá sídlila na tejto staromestskej adrese a ako poliklinika začala poskytovať svoje služby pre pacientov opäť po 30 rokoch. "V súčasnej dobre je nevyhnutné, aby verejné budovy mali vybudovaný bezbariérový prístup. Najmä, ak ide o zdravotnícke zariadenia, ktoré z povahy svojej činnosti poskytujú zdravotnú starostlivosť aj imobilným pacientom. O tak prirodzenej veci ako je bezbariérový prístup do nemocnice či polikliniky by sa preto nemala viesť žiadna polemika," hovorí prof. MUDr. Tibor Hlavatý PhD., medicínsky riaditeľ Polikliniky Bezručova.

Napriek tomu spoločnosť Bezručova Invest, s.r.o. zaslala námietky voči stavbe, a to niekoľko dní pred nadobudnutím právoplatnosti stavebného povolenia, ktoré vydal Stavebný úrad Bratislava – Staré mesto na základe súhlasných stanovísk všetkých dotknutých orgánov. "Máme za to, že tieto námietky sú účelové a majú jediný cieľ: predĺžiť stavebné konanie, nakoľko v danej veci musí rozhodnúť odvolací orgán, t.j. Úrad pre územné plánovanie a výstavbu a zabrániť vybudovaniu tohto bezbariérového prístupu. Takéto konanie považujeme za necitlivé vo vzťahu k pacientom, ktorí sú na bezbariérový prístup odkázaní," dopĺňa prof. Hlavatý.

Na vybudovanie bezbariérového prístupu upozornili aj samotní pacienti, ktorí majú problém dostať sa na vyšetrenia do budovy polikliniky. V tejto súvislosti bola iniciovaná petícia nielen za vybudovanie takejto rampy, ale aj za urýchlené konanie zo strany odvolacieho orgánu, ktorý musí vo veci námietky Bezručova Invest s.r.o. rozhodnúť.

"Je neprijateľné, aby sme v 21. storočí bojovali za vybudovanie bezbariérového prístupu do zdravotníckeho zariadenia. V zmysle Európskej charty práv pacientov a Charty práv pacientov v SR máme my, pacienti, právo na prístup k zdravotníckym službám na základe svojho zdravotného stavu a podľa stupňa zdravotného postihnutia, Chýbajúce bezbariérové prístupy tieto naše práva upierajú," hovorí PhDr. Mária Lévyová, prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov v SR.

"Považujeme za mimoriadne necitlivé, ak súkromná spoločnosť namieta vybudovanie bezbariérového prístupu a svojimi námietkami bráni k jeho výstavbe čo je v príkrom rozpore nielen s Európskou chartou práv pacientov, ale aj v rozpore s dobrými mravmi," hovorí Veronika Ivančíková z pacientskej organizácie Slovak Crohn Club.

Zástupcovia Polikliniky Bezručova sa v danej veci obrátili aj na Úrad komisára pre osoby zo zdravotným postihnutím. "Veríme, že odvolací orgán sa stotožní s kladnými stanoviskami všetkých dotknutých subjektov a potvrdí rozhodnutie, ktoré v danej veci vydal Stavebný úrad Bratislava – Staré mesto," uzatvára prof. Hlavatý. Za vybudovanie bezbariérového prístupu bola iniciovaná petičná akcia, ktorú môžu pacienti podpísať priamo na Poliklinike Bezručova, alebo na www.peticie.com

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Za doc. PhDr. Květou Smolárikovou, PhD.

SAV.sk - 23. máj 2024
V utorok 21. mája 2024 nás po ťažkej chorobe predčasne opustila členka výskumného tímu poľsko-slovenskej misie v egyptskom Tell el-Retábí doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD., pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i.  Květa Smoláriková bola renomovaná egyptologička a klasická archeologička. Ešte 23. februára 2024 prednášala v Bratislave v rámci Výprav do starovekého Egypta o jej obľúbenej egyptsko-gréckej lokalite Naukratis. Bola prvou česko-slovenskou docentkou ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky