Podporujeme-RSS

365.bank prináša digitálne diela Vladimíra Havrillu vo forme NFT na svoje pobočky

PRservis.sk - pred 33 min 13 s

26.5.2022 - Prvé slovenské digitalizované diela sú od dnes dostupné širokej verejnosti na pobočkách 365.bank. Po celom Slovensku sú sprístupnené diela umelca Vladimíra Havrillu. Banka tak prepája digitálny svet s fyzickým už aj prostredníctvom novodobého umenia vo forme NFT, ktoré je už vo svete trendom.

Digitalizácia presahuje do všetkých sfér nášho života a neobchádza ani umenie. Vďaka technológii blockchain, na ktorej sú založené aj virtuálne meny, je možné zdigitalizovať už aj umeleckú tvorbu. Jedno z prvých NFT diel v našich končinách pochádza od slovenského umelca Vladimíra Havrillu a prostredníctvom umeleckej zbierky ART FOND ho iniciovala 365.bank. Oddnes pritom sprístupňuje tento špecifický typ digitálneho umenia aj širšej verejnosti prostredníctvom siete svojich pobočiek.

Revolúcia vo svete umenia

NFT sa stalo svetovým trendom v oblasti umenia a v súčasnosti je vyzdvihované ako digitálna odpoveď na zberateľské predmety. Vďaka zápisu v blockchaine umožňuje tiež obchodovať s originálom digitálneho diela. Funguje na princípe rovnakej technológie ako kryptomeny, ale na rozdiel od bitcoinu každá jednotka NFT reprezentuje jednu unikátnu digitálnu položku.

"Okrem toho, že s NFT umením sa dá v digitalizovanej podobe jednoduchšie obchodovať, majú tieto diela aj nižšie nároky na udržiavanie, transport a skladovanie. Je to tiež efektívny spôsob, ako zaistiť ich trvácnosť pre ďalšie generácie a potvrdiť originalitu takéhoto umenia. S využitím digitálnych plôch ako sú napríklad LED obrazovky či iné nosiče pritom tieto diela nemusia ostať zapísané len na tzv. tokene ich majiteľov - zberateľov, ale môže si ich pozrieť aj široká verejnosť," hovorí Kristína Zaťko Jarošová, riaditeľka stredoeurópskeho fondu súčasného umenia ART FOND.

Vladimír Havrilla je etablovaným slovenským výtvarníkom s povesťou priekopníka umenia nových médií na Slovensku. Od 70. rokov experimentoval s filmom a od konca 90. rokov 20. storočia sa popri klasickej a konceptuálnej maľbe a soche venuje najmä tvorbe digitálnej sochy, grafiky a 3D filmu. Do formátu NFT preklopil v limitovanom počte štyri svoje grafiky a jeden animovaný film. Výber z nich je súčasťou zbierky ART FOND-u.

365.bank a ART FOND zároveň budú pokračovať v podpore NFT aj pri ďalších vybraných umelcoch. Už na jeseň predstavia diela od Daniela Fischera. Ambíciou je založiť prvú zbierku NFT umenia na Slovensku a postupne ju sprístupňovať v rámci bankových pobočiek širšej verejnosti.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., udelil medialy Ivana Hlásnika

SAV.sk - pred 50 min 17 s
Na slávnostnom bankete Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., ktorý sa uskutočnil 24. mája 2022 v Kongresovom centre v Smoleniciach, vedenie a vedecká rada ústavu po druhý raz ocenila svojich významných pracovníkov udelením Medaily ElÚ SAV Ivana Hlásnika. Na slávnostnom podujatí sa okrem zamestnancov ElÚ SAV zúčastnili aj predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., a podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied Mgr. Martin Venhart, PhD. V slávnostnom ...
Kategórie: Podporujeme

Výluka na trati Šurany – Levice zasiahne rýchliky i osobné vlaky, trvať má približne štyri mesiace

PRservis.sk - pred 1 hod 33 min

26.5.2022 -
Cestujúci z Bratislavy do Banskej Bystrice prestúpia na NAD už v Šali a odvezú sa ňou do Novej Bane, kde budú vo svojej ceste do Banskej Bystrice pokračovať vlakom
NAD v úseku Šurany – Levice a späť bude premávať každú hodinu

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje, že sa v období od 1. 6. 2022 do 18. 10. 2022 bude konať nepretržitá výluka na trati Šurany – Levice, ktorá si vyžiada rozsiahle zmeny vo vedení vlakov diaľkovej aj regionálnej dopravy a zavedení samostatnej náhradnej autobusovej dopravy (NAD) na úseku Nová Baňa – Šaľa (náhrada vlakov kategórie R) a Šurany – Levice (náhrada vlakov kategórie Os a R). Výluka na trati Šurany – Levice sa bude konať z dôvodu rekonštrukcie železničnej trate (realizovať sa bude komplexná rekonštrukcia železničného zvršku na dosiahnutie plynulej a bezpečnej prevádzky) manažérom železničnej infraštruktúry, Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR).

"Realizáciou stavby odstránime poruchy na infraštruktúre, ktoré vznikajú z dôvodu nestability svahu. Opravíme 4 106,87 m koľajového zvršku a celkovo vymeníme takmer 800 m kompletne zosunutých úsekov, ktoré v niektorých miestach dosahujú až 10 metrov do výšky. Železničná trať Hul – Úľany nad Žitavou v dotknutom území preklenuje pôvodné nivy vodných tokov Žitava, Liska a Chrenovka, ktoré tu meandrovali a preplietali sa. Po ich regulácii v roku 1959 a premiestnení do umelých kanálov trať križuje vodný tok zregulovanej Žitavy oceľovým priehradovým mostom. Pôvodný most bol prestavaný na most s priebežným štrkovým lôžkom, nové podvalové podložie a nadvýšenie násypu v upravovaných úsekoch nevyhovuje súčasným podmienkam a dochádza k jeho deformácii. Rekonštrukciou odstránime neslávne POTR-e (prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti)," uviedla hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Aktuálne sa na plánovanom rekonštruovanom úseku trate, ktorý má 7,8 km (úsek Úľany nad Žitavou – Hul, úsek Beša – Horný Pial), jazdí dlhodobo obmedzenou traťovou rýchlosťou, maximálne však do 50 km/hod. Ukončením rekonštrukcie trate Šurany – Levice nastane vítaná zmena v podobe skvalitnenia infraštruktúry na tomto úseku, ktorá pomôže k plynulejšej vlakovej doprave na južnej trase. Cestujúcim sa za vzniknuté nepríjemnosti úprimne ospravedlňujeme a prosíme ich o trpezlivosť.

Diaľková doprava: trasa Bratislava – Banská Bystrica:

na uvedené obdobie bude zavedený výlukový grafikon (upravujú sa príchody a odchody, jazdné doby),
vlaky kategórie R na trase Bratislava hl. st. – Banská Bystrica (R 831, 833, 835, 837, 839, 841, 845) budú na trase Bratislava hl. st. – Šurany a Levice – Banská Bystrica vedené v nezmenenej časovej polohe,
v úseku Šurany – Levice budú vlaky nahradené NAD, ktorá bude zastavovať ako vlaky kategórie Os. NAD v ŽST Levice nie je sprípojovaná s kmeňovým vlakom do Banskej Bystrice,
pre cestujúcich do staníc na trase Nová Baňa – Banská Bystrica je NAD vedená už zo ŽST Šaľa do ŽST Nová Baňa, kde je prestup do vlaku,
pre cestujúcich zo staníc na trase Bratislava – Šurany, do staníc Podhájska, Levice je NAD vedená v úseku Šurany – Levice. V ŽST Šurany je prestup do autobusov NAD,
pre cestujúcich zo staníc Šurany, Podhájska do staníc na trase Levice – Banská Bystrica je NAD vedená v skoršej polohe v úseku Šurany – Levice. V ŽST Levice je prestup do vlaku,
cestujúci do Kozároviec môžu z Levíc cestovať vhodným vlakom na trase Levice – Zvolen,
v úseku Šurany – Levice sú autobusy NAD vedené v hodinovom intervale.

trasa Banská Bystrica – Bratislava:

na uvedené obdobie bude zavedený výlukový grafikon,
vlaky kategórie R na trase Banská Bystrica – Bratislava hl. st. (R 830, 832, 834, 836, 838, 840, 842, 844) budú na trase Banská Bystrica – Levice a Šurany – Bratislava hl. st. vedené v nezmenenej časovej polohe,
v úseku Levice – Šurany budú vlaky nahradené NAD, ktorá bude zastavovať ako vlaky kategórie Os,
pre cestujúcich, ktorí pokračujú do staníc Šaľa, Galanta a Bratislava, je NAD vedená už zo ŽST Nová Baňa do ŽST Šaľa, kde je prestup do vlaku,
pre cestujúcich zo staníc na trase Banská Bystrica – Levice do staníc Šurany, Podhájska je NAD vedená v úseku Levice – Šurany. V ŽST Levice je prestup do autobusov NAD,
pre cestujúcich zo staníc Levice, Podhájska do staníc Šaľa, Galanta a Bratislava je NAD vedená v skoršej polohe v úseku Levice – Šurany. V ŽST Šurany je prestup do vlaku, NAD v ŽST Levice nie je sprípojovaná od kmeňového vlaku z Banskej Bystrice,
cestujúci z Kozároviec môžu do Levíc cestovať vhodným vlakom v trase Zvolen – Levice, ktorý má prípoj na NAD s prípojom do Bratislavy v Šuranoch,
v úseku Levice – Šurany sú autobusy NAD vedené v hodinovom intervale,
u vlakov R 853 a R 855 bude NAD na trase Šurany – Levice, vlak R 853 bude premávať i v piatok,
u vlaku RR 850 bude NAD na trase Levice – Šurany s odchodom z Levíc o 4:40,
vlak R 800 bude premávať odklonom cez Štúrovo, vlak ukončí jazdu v ŽST Bratislava hl. st. o 5:58, na trase Bratislava hl. st. – Bratislava-N. Mesto zrušený,
vlak R 801 bude premávať odklonom cez Štúrovo, na trase Bratislava-N. Mesto – Bratislava hl. st. zrušený, zo stanice Bratislava hl. st. odchod 22:35,
vlak RR 15843 bude premávať o 120 minút v skoršej polohe, odklonom cez Štúrovo. Vlak RR 871 nebude vedený, keď pôjde vlak RR 15843,
vlak RR 17840 bude premávať odklonom cez Štúrovo,
cestovné na vlaky, ktoré budú premávať odklonom cez Štúrovo, bude uznávané po pôvodnej trase (výška cestovného sa nemení).

Modelový príklad:

Cestujúci z Bratislavy do Banskej Bystrice rýchlikom R 837 vystúpi na ŽST Šaľa o 12:45 a prestúpi na NAD pristavenú pred budovou železničnej stanice s odchodom o 12:55. Následne sa autobusom za 70 minút po R1 odvezie do Novej Bane pred budovu železničnej stanice s príchodom o 14:05 a prestúpi na rýchlik R 11837 do Banskej Bystrice, ktorého čas odchodu je totožný s rýchlikom R 837 (14:13). Cestujúcemu sa cestovaním NAD nepredĺži jazdná doba a do svojej cieľovej stanice príde v rovnakom čase ako vlak vedený na trase Bratislava – Banská Bystrica bez výluky.

Regionálna doprava: úsek Šurany – Levice:

v úseku Šurany – Levice budú vlaky regionálnej linky Nové Zámky – Levice nahradené NAD. Časové polohy vlakov tejto linky v úseku Nové Zámky – Šurany budú zmenené a budú prispôsobené NAD,
vlaky linky Nové Zámky – Zlaté Moravce ostávajú zachované,
zavedenie hodinového intervalu NAD medzi stanicami Šurany – Levice v oboch smeroch,
autobusy budú nadväzovať na rýchliky v Šuranoch z/do Bratislavy a v Leviciach z/do Zvolena/Banskej Bystrice,
autobusy budú v Šuranoch nadväzovať v pracovných dňoch v hodinových intervaloch v špičke a v dvojhodinových intervaloch na Os vlaky smer Nové Zámky,
v Šuranoch pri vybraných vlakoch prípoj smer Nitra,
z dôvodu eliminácie dlhej jazdnej doby NAD a predovšetkým zabezpečenia prestupných nadväzností medzi vlakmi a NAD nie je možné obsluhovať, a teda nebude obsluhovaná zastávka Jesenské údolie,
autobusy budú na zastávkach Šurany zastávka, Radava, Pozba, Beša, Horný Pial, Lok zastavovať na znamenie.

úsek Levice – Nová Baňa:

v úseku Levice – Nová Baňa budú mať vlaky regionálnej dopravy posunuté trasy. Osobné vlaky budú mať odchod z Levíc párna hodina 45. minúta a príchod nepárna hodina 10. minúta,
vlaky diaľkovej dopravy na úseku Levice – Banská Bystrica budú jazdiť v pôvodných časoch.

úsek Levice – Štúrovo:

dva vlaky Os 5900 a Os 5901 budú mať posunuté trasy z dôvodu vedenia odklonových trás vlakov diaľkovej dopravy.

úsek Čata – Šahy:

dva vlaky Os 6061 a Os 6060 budú mať posunuté trasy z dôvodu vedenia odklonových trás vlakov diaľkovej dopravy na trati 152 Levice – Štúrovo.

Modelový príklad:

Pre cestujúcich zo Šurian do Levíc a späť budú premávať v hodinovom intervale autobusy NAD. V ŽST Levice bude možný prestup v dvojhodinovom intervale na rýchliky smer Kozárovce, Zvolen a Banská Bystrica a rovnako v ŽST Šurany bude možný prestup v dvojhodinovom intervale na rýchliky smer Šaľa a Bratislava a osobné vlaky smer Nové Zámky. Jazdná doba NAD sa v úseku Šurany – Levice predĺži oproti rýchlikom o 30 minút a oproti osobným vlakom o 10 minút.

NAD bude pristavená pri budovách železničných staníc, aby sme cestujúcim zabezpečili čo najväčší komfort v cestovaní aj počas výlukových prác na trati. Počas výluky nie je možné realizovať prepravu bicyklov. Preprava psov je možná v zmysle Prepravného poriadku ZSSK. Preprava imobilných cestujúcich v náhradnej autobusovej doprave sa uskutoční v zmysle Prepravného poriadku ZSSK, t. z. je potrebné ju vopred objednať v Kontaktom centre, na t. č. 18 188 (+421 244 858 188), alebo na info@slovakrail.sk minimálne 24 hodín pred plánovanou prepravou. O odsúhlasení alebo neodsúhlasení prepravy budú cestujúci informovaní.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Webinár Prispôsobenie sa klimatickým zmenám a zvládanie katastrof

SAV.sk - pred 2 hod 30 min
Organizátori Programu dunajského regiónu 2021 – 2027 dávajú do pozornosti termín ďalšieho webinára k SO 2.2 „Climate change adaptation and disaster management“. Uskutoční sa 30. mája 2022 od 9.30 do 11.30 hod. Uzávierka registrácie je 27. mája 2022 o 15.00 hod. "https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/registration-for-webinar-30-may-2022" Registrácia na webinár   p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Šesť najdôležitejších otázok o hypotékach po raste úrokov

PRservis.sk - pred 2 hod 33 min

26.5.2022 - Historicky najnižšie úrokové sadzby z ríše snov odchádzajú do minulosti. Od začiatku marca tohto roka ich banky na Slovensku skokovito dvíhajú až k hranici okolo troch percent. Záujem o hypoúvery však neutícha a mnohí klienti sa usilujú využiť čas, kým sa úroky odliepajú od dna. Finančný odborník Michal Ďuriš zo sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group v Bratislave zhrnul šesť najčastejších otázok Slovákov o hypotékach v aktuálnej situácii na trhu:

1. Oplatí sa dlhodobo fixovať?

Keďže úrokové sadzby sú napriek rastu stále veľmi nízke, klientov bánk môže lákať čo najdlhšia fixácia úroku. Dlhodobá fixácia (10 rokov a viac) sa však nemusí oplatiť každému.

"Treba si uvedomiť, či klient dokáže využiť dlhú fixáciu, ktorá býva obyčajne s prirážkou. Rozdiel v úrokovej sadzbe medzi 5-ročným a 10-ročným fixom môže byť aj 0,6 percenta. Proces prenosu hypotéky pri predaji a kúpe novej nehnuteľnosti môže byť pomerne zložitý a v niektorých prípadoch až nereálny," vysvetľuje M. Ďuriš.

Priplatiť si za dlhodobú fixáciu nemusí byť výhodné napríklad pre záujemcov o menšie, tzv. štartovacie byty alebo garsónky. V takýchto prípadoch je predpoklad, že ich bude chcieť majiteľ v relatívne krátkom čase vymeniť za väčšiu nehnuteľnosť. "Kľúčová otázka je, aký je klient konzervatívny, akú ma rezervu a aký má vysoký úver. Mal by si prepočítať, ako by sa ho dotkol nárast sadzby. A mal by vedieť, či plánuje zostať v nehnuteľnosti viac ako päť rokov. Za horizont 10 rokov vidí len málokto," upozorňuje odborník.

2. Aký je najvýhodnejší úrok? Oplatí sa dnes kúpiť nehnuteľnosť?

Na tieto otázky neexistuje jednoznačná odpoveď. Otázka znie inak: "Klient by si skôr mal položiť otázku, aká reálna je jeho potreba ísť do väčšej alebo do akejkoľvek nehnuteľnosti, a porovnávať náklady s cenami prenájmov," vysvetľuje M. Ďuriš.

Ak niekto býva v prenájme, hypotéka je rozumná vec. Najmä ak má aj vlastné finančné zdroje alebo vie založiť inú nehnuteľnosť. V strednodobom horizonte to takémuto klientovi vyjde výhodnejšie ako prenájom.

V inej situácii je klient, ktorý zvažuje kúpu investičnej nehnuteľnosti. "Ak ide o investíciu, treba zvážiť výhodnosť úroku vzhľadom na výnos z nájmov a iné náklady," spresnil. S väčšou istotou možno naopak tvrdiť, že pokles cien nehnuteľností v dohľadnom čase pravdepodobný nie je.

3. Ako si vybrať banku?

Možnosti sú tri. Záujemca môže osobne navštíviť vybrané banky a porovnať si ponúkané podmienky. Tento spôsob je časovo náročný, ale aj riskantný. Laik sa nemusí napríklad zamerať na podstatné parametre úveru.

Druhú možnosť ponúkajú dostupné internetové porovnávače úrokových sadzieb. Tie však nikdy neposkytnú komplexnú informáciu. "Internetové porovnávače štandardne porovnávajú len základné sadzby bez ďalšieho kontextu, ktorý môže byť v konkrétnom prípade veľmi dôležitý," upozorňuje Michal Ďuriš.

Práve tento kontext dokáže klientovi ponúknuť kvalitný externý sprostredkovateľ alebo hypotekárny špecialista. Aj vďaka nemu sa klient môže navyše vyhnúť triviálnym chybám, ktoré môžu viesť aj k zamietnutiu hypoúveru. Štandardom je napríklad podať pod dohľadom kvalitného finančného sprostredkovateľa súbežne žiadosti o hypoúver vo viacerých bankách naraz. Klient sa tak vyhne napríklad problémom s dlhým procesom schvaľovania žiadostí, s ktorým aktuálne zápasia niektoré banky. Klient tak nepríde o výhodnú dlhodobú fixáciu alebo rezervačnú zmluvu na nehnuteľnosť.

4. Koľko musím mať vlastných peňazí, ak sa obzerám po hypotekárnom úvere?

Štandardne dnes banky poskytujú hypoúvery do výšky 80 percent. Existuje však aj možnosť vziať si hypotekárny úver vo výške 90 percent z ceny nehnuteľnosti. "Hypotekárny úver sa dá riešiť aj bez vlastných zdrojov. Klient si môže na zvyšok vziať spotrebný alebo stavebný úver. Musí však mať dostatočne vysoký príjem, aby vedel oba úvery splácať. Alebo musí mať inú nehnuteľnosť, ktorú môže založiť."

5. Aký príjem mám uviesť v žiadosti o hypotekárny úver?

Najlepšie všetky. Ale pozor, s niektorými  príjmami nemusíte uspieť v každej banke. Len časť bánk napríklad akceptuje príjem z výživného, niektoré klientovi uznajú napríklad len polovicu zo sumy alimentov.

"Rôzne menej štandardné príjmy niektoré banky neakceptujú, môžu v tom byť veľké rozdiely," upozorňuje Michal Ďuriš s tým, že klienta s viacerými príjmami dokáže na trhu hypoúverov najlepšie zorientovať finančný poradca.

S externým poradcom by sa mal pri žiadaní o hypoúver poradiť aj živnostník alebo podnikateľ. "Živnostníkovi sa napríklad pri takejto žiadosti neoplatí vychádzať zo základu dane, ale z obratu. Niektoré banky akceptujú vyplatené dividendy, iné aj nevyplatený zisk, niektoré len obrat," vysvetľuje odborník. Najmenej problémovými žiadateľmi o hypoúver ostávajú zamestnanci. Zamestnanecký príjem akceptujú všetky banky.

6. Vysoký vek a hypotekárny úver

Podľa aktuálnych štatistík sa splatnosť tretiny hypotekárnych úverov končí v dôchodkovom veku. Keďže dôchodcom príjem radikálne klesá, Národná banka Slovenska plánuje obmedziť vek splatnosti hypoték. To sa môže v budúcnosti odraziť na splátke a výške úveru u skôr narodených žiadateľov. "Ak je klient v hraničnom veku a plánuje riešiť hypotéku, mal by ju riešiť neodkladne," odporúča M. Ďuriš.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Život včiel v niečom pripomína prácu v Amazone

PRservis.sk - pred 3 hod 33 min

26.5.2022 - Práca v spoločnosti Amazon je zaujímavá sama osebe ale nemenej zaujímavé sú aj rôzne mimopracovné záľuby jej zamestnancov. A Pavol Čelár z Vinohradov nad Váhom jednu takú má. Dokonca ako by ho k nej predurčovalo jeho meno. Včelárstvu sa venuje ako prvý z rodiny, postupne ale k nemu naučil inklinovať aj jej ďalších členov. Ako vraví, toto hobby je v mnohom podobné práci v seredskom závode, obe činnosti sú značne prepojené s témou udržateľnosti a úcte k okoliu.

Keď rodine oznámil, že ide chovať včely, dostalo sa mu množstva skeptických pohľadov. "Každý čakal, že ma to bude baviť tak pol roka a predám to," usmieva sa pri tejto spomienke. "Medzičasom som však už k tejto aktivite zlákal aj môjho krstného a myslím si, že nebude z rodiny posledný." Pavol začal v Amazone pracovať v októbri 2020 ako IT support inžinier. Jeho tím sa teda stará o celú IT infraštruktúru. Prepojenie IT a včelárstva rozhodne bežné nie je, ako sa teda k nemu dostal? "Začalo to niekedy v roku 2017 a je to už takmer na deň presne päť rokov, čo sa tomu venujem. Prvý kontakt so včelami som mal vďaka YouTubu," predsa len nezaprie svoje IT ja Pavol. Po roku študovania rôznych videonávodov a komunikácie so skúsenejšími včelármi si zadovážil prvé včelstvo. "Trvalo mi približne rok, kým som sa na to odvážil a v súčasnosti mám týchto včelstiev desať. Jedno včelstvo rovná sa jeden úľ, a to v lete predstavuje asi 50 – 60 tisíc včiel, v zime tak štvrtinu z toho," približuje zaujímavé čísla.

Čo je na chovaní včiel a výrobe medu najťažšie?

Odpoveď asi až tak neprekvapí, podobná je asi pri väčšine záľub – financie. "Je to finančne náročné hobby, pri ktorom nemôžete čakať, že sa vám investície vrátia už po roku – rodinný rozpočet na to musí byť pripravený," upozorňuje možných nasledovateľov Pavol.  Za najvyšší vstupný náklad označil drevo. Druhou podstatnou vecou je odhodlanie začínajúceho včelára. "Včelár musí byť veľmi trpezlivý a nemôže sa včiel báť. Včely cítia keď sa ich človek bojí a sú vtedy útočnejšie," opisuje predpoklady na túto činnosť Pavol. "To odhodlanie musí byť také, že síce dostanem prvých 10 žihadiel, ale budem v tomto koníčku pokračovať."

Med z bežných potravín by som si už nekúpil

Med sa vytáča po sezónach a sezóna je keď kvitne repka, agát či slnečnica. "Dobrý včelár vie v sezóne - teda zhruba od mája do septembra vytočiť med aj päťkrát. Ja to robím tak, že včelám asi polovicu medu nechám, aby im nechýbal a nemusel som ich umelo dokrmovať," opisuje svoj systém práce. Spomína si však aj na svoje predvčelárske obdobie. "Predtým som si kupoval med v reťazcoch za cenu asi štyroch eur bez toho, aby som sa nad tým nejako hlbšie zamýšľal. No odkedy včelárčim, med v potravinách zďaleka obchádzam." Sám ročne pripraví asi 150 kíl medu a posledné dva roky skúsil spracovať už aj medovinu.

Amazon je tiež taký úľ, ktorý funguje na udržateľnosti

Pred prácou v Amazone montoval internetové pripojenia a ešte aj v momente keď z nej prišiel domov, stále mu zvonil telefón. "Som veľmi vďačný za podporu od firmy aj od kolegov, časová flexibilita mi v mojej záľube veľmi pomáha." Zároveň o svojom hobby rád rozpráva aj kolegom. "Niektorí z nich už ku mne prišli aj na prezentáciu," usmieva sa. "Aj moja práca aj moje hobby spolu v mnohom súvisia a vidím tam viaceré prepojenia. Na dosiahnutie kvalitného výsledku tiež treba súhru mnohých členov," dodáva.

Svoje hobby chce ale stále brať ako koníček, nie ako biznis. Baví ho napríklad radiť mladým včelárom.

A aký ma aktuálny včelársky sen?

Keďže včely má umiestnené v rodičovskom dome na konci záhrady, kde sú síce pásom stromov oddelené od susedov a je tam ovocný sad, ktorý ich vykrmuje, s priateľkou pracujú na vlastnom dome. "Chcel by som už mať svoje včelstvá vo svojom a rád by som nimi oslovoval ďalších ľudí a možno formou prezentácií im ukazoval fascinujúci život včiel. Toho, čo vedia dosiahnuť bez ľudského zásahu," odhaľuje svoje plány do budúcnosti Pavol.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

VÚB banka získala prestížne ocenenie za udržateľné financovanie

PRservis.sk - pred 4 hod 33 min

26.5.2022 - Americký magazín Global Finance zverejnil výsledky Sustainable Finance Awards za rok 2022. Víťazmi boli bankové inštitúcie zo 63 krajín sveta. Na Slovensku získala toto ocenenie VÚB banka, ktorá je súčasťou skupiny Intesa Sanpaolo.

Ocenenie reflektuje globálne a regionálne úspechy v oblasti trvalo udržateľného financovania, financovania iniciatív určených na zmiernenie negatívnych dopadov zmeny klímy a na pomoc pri budovaní udržateľnejšej budúcnosti ľudstva.

"Pandémia a problémy v energetickom sektore zvýšili povedomie o rizikách klimatických zmien, zatiaľ čo technologické inovácie predstavujú nové možnosti a ponúkajú nové riešenia na zmiernenie škôd a vybudovanie udržateľnej budúcnosti pre všetkých," povedal vydavateľ a riaditeľ magazínuGlobal Finance Joseph Giarraputo. "Sustainable Finance Award oceňuje finančné inštitúcie, ktoré vynikajú tým, ako zabezpečujú primerané financovanie pre dôležité zelené iniciatívy a projekty a taktiež. kreativitou pri riešení environmentálnych problémov."

"Trvalo udržateľný rozvoj a financovanie je pre VÚB banku prioritou. Som veľmi rád, že Global Finance ocenil našu snahu udelením tohto prestížneho ocenenia. V poslednom období sme na Slovensku urobili veľa práce v oblasti ESG stratégie a zelenej ekonomiky aj mobilizáciou rôznych zainteresovaných strán a podnecovaním dialógu a diskusie na tieto témy. V rámci našej banky sme tiež vytvorili špeciálny špecializovaný tím, ktorý túto oblasť každodenne pokrýva a zabezpečuje plnenie našich cieľov v rámci všetkých oddelení. Týmto sa chcem kolegom veľmi pekne poďakovať, lebo toto ocenenie je ich veľkým úspechom," povedal Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky.

O magazíne Global Finance

Magazín Global Finance bol založe ný v roku 1987 a má čitateľov v 193 krajinách sveta. jeho hlavná redakcia sídli v New Yorku. Webová stránka magazínu Gfmag.com ponúka analýzy a články, ktoré odkazujú na 35-ročné skúsenosti na medzinárodných finančných trhoch. Global Finance pravidelne vyberá a hodnotí najlepšie a najvýkonnejšie banky a ďalších poskytovateľov finančných služieb a to v 150 krajinách sveta a v regiónoch Afrika, Ázia a Tichomorie, Karibik, Stredná Amerika, stredná a východná Európa, Latinská Amerika, Blízky Východ, Severná Amerika a západná Európa. Tieto ceny sa stali dôveryhodným štandardom excelentnosti pre globálnu finančnú komunitu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť Spaceti získala nové finančné prostriedky na urýchlenie európskeho a amerického rastu a expanziu na Blízky východ

PRservis.sk - pred 6 hod 33 min

26.5.2022 - Spoločnosť Spaceti, platforma pre tzv. Holistic Building Experience (celostný zážitok z budov) oznámila kolo financovania vedené spoločnosťami Watheeq Proptech Venture a Venture to Future Fund (VFF).

"Spoločnosť Spaceti má za úlohu pomáhať real estate manažérom prijímať dátami podložené rozhodnutia  s cieľom zlepšiť prevádzkovú efektívnosť a zároveň zlepšiť skúsenosti užívateľov budov," povedal Max Verteletskyi, CEO & spoluzakladateľ Spaceti.

Riešenia firmy Spaceti, distribuované prostredníctvom partnerskej siete vo viac ako 20 krajinách, vytvárajú hybridné, flexibilné a udržateľné prostredia v budovách. Platforma Spaceti slúži veľkým korporátnym klientom, akými sú Vodafone, Deloitte, Steelcase, a správcom aktív, ako napríklad  CBRE, British Land a PFA, pričom pokrýva viac ako 2,7 milióna metrov štvorcových.

Khaled Zaidan, Managing Partner Watheeq Proptech Venture zo Saudskej Arábie dodáva: "V realitnom sektore dochádza k rýchlemu nárastu zavádzania digitálnych technológií, no tento sektor si vyžaduje komplexné znalosti. Spaceti je srdcom tejto akcelerácie, zlepšuje udržateľnosť, prosperitu  a znižuje náklady. Práve preto sme hrdí na to, že spoločnosť Spaceti je našou prvou investičnou príležitosťou v Európe. Chceme spoločnosti pomôcť pri rozširovaní jej riešení v regióne MENA (Blízky východ a Severná Afrika)."

Matej Říha, predseda predstavenstva Venture to Future Fund, spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky, Ministerstva financií SR a Slovak Investment Holding, sa vyjadril:  "Keďže dopyt po bezpečných a inteligentných pracovných priestoroch vo svete po skončení pandémie koronavírusu rýchlo rastie, VFF vidí obrovský potenciál v sektore PropTech. Spoločnosť Spaceti dokázala, že má to, čo sme hľadali, aby tieto riešenia priniesla viacerým zákazníkom na celom svete, vrátane Slovenska."

Finančné prostriedky sa použijú na ďalšie rozšírenie ponuky produktov spoločnosti Spaceti a jej sprístupnenie malým a stredným podnikom. Okrem toho spoločnosť plánuje rozšíriť svoje inžinierske tímy v Česku a na Slovensku a otvoriť regionálne centrály v Saudskoarabskom kráľovstve a USA s cieľom posilniť kľúčový personál pre podporu partnerov a zákazníkov.

O spoločnosti Spaceti:

Spoločnosť Spaceti Holding B.V., založená v roku 2016, pomáha nájomcom a prenajímateľom zvyšovať hodnotu budov, resp. ich priestorov, pre zákazníkov pomocou aplikácie Hybrid work (rezervácia stolov, zasadacích miestností, parkovacích miest, odkladacích skriniek) a pomocou analýzy dát internetu vecí na pracovisku (obsadenosť, teplota, vlhkosť, CO2).

Súčasní investori: Reflex Capital, Lighthouse Ventures, Fast Forward, Kamil Vacek

O spoločnosti Venture to Future Fund

Venture to Future Fund (VFF) je zameraný na investície do malých a stredných podnikov so silným technologickým alebo inovatívnym elementom. Investičná stratégia fondu spočíva v poskytovaní rozvojového kapitálu podnikom v rastovej fáze ich životného cyklu s potenciálom expanzie na iné európske a globálne trhy. V súčasnosti fond disponuje prostriedkami v objeme 40,4 miliónov eur. VFF vznikol za účelom podpory trhu rizikového kapitálu na Slovensku a je výsledkom spoločnej iniciatívy Európskej investičnej banky (EIB) a Ministerstva financií SR prostredníctvom Slovak Investment Holdingu. VFF bol založený v roku 2019 a svojím nastavením predstavuje prvý venture capital fond daného typu v CEE regióne, ktorému sa podarilo získať kapitál od EIB.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Ako stavať moderne, rýchlo a kvalitne? Stavebný systém VELOX je zárukou kvality!

PRservis.sk - pred 9 hod 33 min

26.5.2022 - Osvedčený stavebný systém VELOX je zárukou kvalitnej stavby. Predstavuje technológiu strateného debnenia zo štiepkocementových dosiek Velox. Vďaka  skvelým tepelným a izolačným vlastnostiam v kombinácii so vzduchotesným nosným betónovým jadrom a výbornými parametrami v tepelnej a zvukovej izolácii predstavuje skvelú voľbu pre stavbu rodinných, bytových a iných pasívnych stavieb.

VELOX-WERK, s.r.o. je úspešná priemyselná firma, ktorá bola založená  v roku 1995 v Hranicích. Patentovaná technológia VELOX sa vyrába v Rakúsku už viac ako 60 rokov. V súčasnosti  je výrobný postup VELOX tým najmodernejším v obore a na báze licencie je prepožičiavaný firmám po celom svete.  Moderný stavebný systém VELOX kladie najväčší dôraz na výrobný proces, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Používa stavebné a izolačné dosky obsahujúce až 90% mineralizovaného dreva, čím bráni vzniku CO2 a  prispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov. Základom všetkých produktov je štiepkocementová doska o rozmere 2000x500mm. Dosky VELOX sú univerzálne použiteľné, ohňuvzdorné, odolné voči poveternostným podmienkam, zvukovo a tepelne izolačné, slúžia ako dobrý podklad pod omietku a sú použiteľné aj bez omietky. Štiepkocementové dosky slúžia ako základ pri debnení vencov.  Tieto stužujúce vence sú nosným  prvkom každej betónovej stavby, nakoľko vďaka kvalitne namontovaným "vencom" sa môžeme spoľahnúť na dobrú statiku celej stavby a môžeme si byť istí, že sa časom stavba na nás nezrúti. Debnenie vencov podľa typu stavby rozdeľujeme na jednostranné a obojstranné.

Pre debnenie vencov stien sa používa vencová doska VELOX WSC35 vo výške 250 mm, ktorá môže byť doplnená o tepelnú izoláciu, vďaka ktorej sa znižuje množstvo vzniku tepelných mostov. K nosným stenám sa debnenie vencov pripevňuje montážnymi sponami s antikoróznou úpravou. Jednostranné debnenie vencov je tvorené vencovými doskami VELOX  a sadou montážnych spon HB a realizuje sa pred montážou stropnej konštrukcie. Obojstranné debnenie vencov je tvorené vencovými doskami a sadou montážnych spon AB+ES.

Filozofia značky VELOX tkvie v modernom stavaní, rýchlosti aplikácie, ekonomickosti a obmedzení vzniku tepelných mostov. S doskami VELOX, ktoré slúžia na debnenie vencov vie každý zručný majster zhotoviť 1 meter už za 2 minúty. Navyše VELOX predstavuje záruku aj v šetrení času a nákladov, nakoľko je možnosť  okamžitej následnej betonáže a urýchlenie tak celého procesu montáže, pretože nie je potrebné finálne oddebňovanie.

Viac užitočných informácií nájdete na www.debnenie-vencov.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky získal titul efektívny používateľ modelu CAF

PRservis.sk - 25. máj 2022

ÚNMS SR ako ostatný ústredný orgán štátnej správy pre oblasť normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie začal s implementáciou modelu CAF v septembri 2020. Model CAF bol v ÚNMS SR implementovaný ako jedna z aktivít národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa.

Počas 20 mesiacov implementácie prešiel ÚNMS SR fázou samohodnotenia, zlepšovania a celý proces bol ukončený hodnotením Externej spätnej väzby modelu CAF. Hodnotenie prebehlo v dňoch 8. a 12. apríla 2022 a vykonal ho rakúsky organizátor Externej spätnej väzby modelu CAF, ktorým je KDZ Zentrum fűr Verwaltungs Forschung.

Predmetom Externej spätnej väzby bolo overenie správnosti a efektívnosti jednotlivých procesov a krokov, ktoré ÚNMS SR pri implementácii modelu CAF vykonal. Počas hodnotenia úrad preukázal svoj pozitívny prístup k procesnému riadeniu, napĺňanie princípov výnimočnosti a správne smerovanie k trvalému zlepšovaniu. Hodnotenie bolo úspešne zvládnuté a ÚNMS SR získal titul Efektívny používateľ modelu CAF.

Titul predsedníčke ÚNMS SR odovzdal Thomas Prorok, výkonný riaditeľ KDZ, a Philip Parzer, riaditeľ rakúskeho CAF centra.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Knihovrátok vymení vaše knihy, ktoré už nečítate, za nové príbehy

PRservis.sk - 25. máj 2022

25.5.2022 - Domácnosť bez knižiek snáď ani neexistuje. Pre veľa ľudí na Slovensku je čítanie najobľúbenejším hobby. 44 % opýtaných v reprezentatívnom prieskume uvádza, že prečíta aspoň jednu knihu za mesiac, mnohí aj oveľa viac. Čo však s knižkami, ktoré ich majitelia už viac neplánujú čítať a v domácej knižnici im zaberajú miesto? Mnohým milovníkom kníh možno ani nenapadne, že ich vedia jednoducho vymeniť za nové príbehy, napríklad prostredníctvom Knihovrátku od Martinusu. Vďaka nemu môžu svoju knižnicu pravidelne dopĺňať o nové tituly bez trápenia sa s nedostatkom priestoru na poličke.

Až 41 % zákazníkov kníhkupectva Martinus uvádza, že najväčší dôvod, prečo knižky posúvajú do Knihovrátku, je nedostatok miesta v knižnici. Ďalších čitateľov motivuje, že získajú prostriedky na nové knihy (36 %) alebo chcú kúsky, ktoré už vlastnia, posunúť ďalším čitateľom (15 %). Viac ako 7 % čitateľov oceňuje ekologický aspekt služby.

Knihovrátok funguje už vyše pol roka a doteraz sa cezeň Martinusu podarilo vykúpiť už viac ako 150-tisíc kníh. Celý postup je jednoduchý:

Čitateľ na stránke zadá tituly, ktoré by rád posunul ďalej, a hneď sa dozvie, či a za akú sumu ich Martinus práve vykupuje.
Tieto knihy prinesie do ktoréhokoľvek kníhkupectva Martinus alebo pošle poštou či jednoducho cez najbližšiu pobočku Packety na náklady kníhkupectva Martinus.
Po prijatí kníh na sklad ich Martinusáci do pár dní skontrolujú a zákazník obratom získa elektronickú poukážku, ktorú môže ihneď uplatniť pri nákupe ďalších knižiek.

Knižky, ktoré niekomu stoja v polici, iní zháňajú

"Chceli sme, aby bol systém výkupu cez Knihovrátok jednoduchý a férový," vysvetľuje Michal Meško, CEO spoločnosti Martinus. "Zákazníci najviac oceňujú, že sa vyhnú prácnemu nahadzovaniu inzerátov, foteniu, dohadovaniu s rôznymi kupcami či baleniu a posielaniu každej knihy zvlášť – o komplikáciách s platbou ani nehovoriac. Zásielku jednoducho odovzdajú v ktoromkoľvek kníhkupectve Martinus alebo pošlú do centrálneho skladu cez Packetu na náklady Martinusu. Veľkou výhodou tiež je, že nečakajú, kým sa knižka predá. Svoju odmenu vo forme poukážok získajú do pár dní po odoslaní knižiek a svoju knižnicu si tak môžu rovno doplniť o nové.”

Knihovrátok priebežne zisťuje reálny záujem o konkrétne tituly a tomu prispôsobuje výkupné kritériá. To je zároveň dôvod, prečo niekedy konkrétny titul v danom momente nevykupuje. "Nechceme, aby knižka niekde opäť stála, chceme príbehy posunúť ďalším čitateľom, ktorých potešia. Titul, ktorý momentálne nevykupujeme, však môže byť o pár týždňov veľmi žiadaný, a preto ho do výkupu pridáme," uzatvára Meško.

Medzi najžiadanejšie knižky patria aktuálne klasiky ako Nevedkove dobrodružstvá, Cesta do stredu Zeme alebo Slepačia polievka pre dušu. Tieto aj ďalšie obľúbené tituly sú vypredané a práve Knihovrátok môže byť spôsob, ako sa k nim môžu dostať ďalší čitatelia.

Veľmi dobrú šancu na odkup majú aj knižky, ktoré sú vypredané a zákazníci Martinusu ich neúspešne zháňajú. Takmer polovica z kníh, ktoré zákazníci prostredníctvom Knihovrátku doteraz vymenili, boli práve vypredané tituly. Často v sklade nepobudli viac ako 24 hodín a hneď si našli nových majiteľov. Na Slovensku sa ani 20 minút "neohriala" čítaná knižka Moja sestra upírka 2: Supišupírske. V Česku, kde Knihovrátok funguje tiež, to boli napríklad Život a smrť & Stmívaní, legendárne Rychlé šípy Jaroslava Foglara alebo Dějiny Vietnamu.

Knihomoľom záleží na osude ich kníh

39 % zákazníkov Martinusu uvádza, že má doma knižky s novším dátumom vydania, ktoré by chceli posunúť ďalej. Čitateľom, ktorí sa rozhodnú urobiť si v knižnici miesto na nové, záleží na tom, ako skončia ich staré knižky. "Mala som doma dve knižky, ktoré som si vybrala, ale nesadli mi a nakoniec som ich ani nedočítala. Vedela som však, že sú kvalitné a že by iných čitateľov mohli osloviť. Obe som poslala cez Knihovrátok a získala som poukážku, za ktorú som mame kúpila darček k narodeninám," opisuje svoju skúsenosť zákazníčka Dominika.

"Celý proces odovzdania kníh do Knihovrátku je veľmi jednoduchý. Knižky som na webe Martinusu pridala do výkupného košíka a označila ich stav podľa toho, či boli ako nové, mierne opotrebované alebo poškodené. Po potvrdení objednávky som balíček priniesla do kníhkupectva, nadiktovala som kód, ktorý mi prišiel e-mailom, a o všetko ostatné sa postaral kníhkupec. O pár dní mi prišla na e-mail poukážka, ktorá mala ešte vyššiu hodnotu, ako som čakala. Jedna z knižiek, ktorú som do výkupu poslala, bola preradená do lepšieho stavu," vysvetľuje zákazníčka Kristína. Knihy, o ktorých vedela, že ich už nebude čítať, sa rozhodla vymeniť, aby si v knižnici urobila miesto na nové tituly.

Ak máte doma knižky, ktoré by mohli potešiť niekoho ďalšieho a vám uvoľniť miesto na nové príbehy, vymeňte ich cez Knihovrátok aj vy. Celý postup nájdete webe Martinusu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Sankcie voči Rusku: Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovensko

PRservis.sk - 25. máj 2022

25.5.2022 - Bezprecedentné reštrikcie majú spôsobiť Rusku vážne problémy, za ich nedodržanie možno u nás udeliť pokutu viac ako 1,6 milióna eur.

Od vypuknutia ozbrojeného konfliktu na Ukrajine prešli sotva tri mesiace, avšak jednotná reakcia medzinárodného spoločenstva v prijatí ekonomických i ďalších sankcií voči Rusku (ako aj voči Bielorusku) je v moderných dejinách nevídaná. Čo vlastne sankcie znamenajú z právneho hľadiska a kto o nich rozhoduje? Ktoré sú najvýznamnejšie a ako ovplyvňujú Slovákov? Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS zanalyzovala v súčasnosti prijaté sankcie voči Rusku a Bielorusku platné na našom území.

5 balíkov sankcií: Začalo to anexiou Krymu

Od februára tohto roku Európska únia uvalila voči Rusku päť balíkov sankcií, vrátane cielených reštriktívnych opatrení voči vybraným politicky exponovaným osobám (individuálne sankcie), hospodárskych sankcií, diplomatických opatrení, ako aj reštrikcií týkajúcich sa ruských médií. Rozsah, zložitosť a zrýchlené tempo procesu ich prijímania možno považovať za bezprecedentné. A už čoskoro sa môžu opäť zmeniť. V čase písania tohto článku sa v "Bruseli" rokuje o podobe šiesteho balíka.

Primárnym cieľom tohto systému je spôsobiť Rusku vážne ekonomické, politické a sociálne následky za svoju vojenskú operáciu na Ukrajine, a tak účinne zmariť schopnosť Rusov pokračovať vo vojenskej agresii.

Aktuálne sankcie voči Rusku a Bielorusku, ktoré sú platné aj u nás, pramenia z práva Európskej únie. Ukladá ich teda EÚ a majú charakter nariadení a vykonávacích nariadení. Za základné nariadenie EÚ v tejto oblasti možno považovať Nariadenie Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine. Tento právny predpis bol vydaný po ruskej anexii Krymu a momentálne sa novelizuje so súčasnou situáciou na Ukrajine.

"Európska únia teda už od začiatku roka 2014 systematicky sankcionovala Rusov za anexiu polostrova Krym. Kvantita a charakter týchto sankcií je ale neporovnateľná s tými, ktoré boli nanovo prijaté a ktorými EÚ reagovala na rozhodnutie Kremľa uznať separatistov v Luhanskej a Doneckej oblasti za suverénne entity a následne zaútočiť na svojich západných susedov," objasňuje Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

Balík č. 1: Postihol separatistov, poslancov aj centrálnu banku

Európska únia dňa 23.02.2022 prijala "Prvý balík" sankcií adresovaných Rusku. Zaviedla limitácie hospodárskych vzťahov so separatistickými entitami Luhanskej a Doneckej oblasti. Balík tiež zakotvuje individuálne sankcie pre 378 osôb, z čoho veľkú časť tvoria poslanci Štátnej dumy Ruskej federácie. Tým boli zmrazené finančné prostriedky nachádzajúce sa v EÚ a zároveň sa na nich vzťahuje prísny zákaz vstupu do členských krajín EÚ.

"Azda najzávažnejším opatrením prvého balíka bol sektorový zákaz v poskytovaní finančných  prostriedkov ruskej centrálnej banke, ako aj ruskej vláde. V momente prijatia tohto balíka došlo k limitácií prístupu Ruskej federácie na finančné a kapitálové trhy EÚ, čím sa ruskej vláde skomplikovalo financovanie vojny na Ukrajine," hovorí Azud.

Hlavní predstavitelia členských štátov EÚ sa na mimoriadnom rokovaní dodatočne zhodli na ďalších sankciách z oblasti vízovej politiky, exportu a importu jednotlivých tovarov, ako aj dopravy a energetiky.

Balík č. 2: Putin, Lavrov, štátne akcie, ropa a oligarchovia

"Druhým balíkom" EÚ zmrazila finančné prostriedky najvyšších predstaviteľov ruskej vlády - prezidenta Vladimíra Putina a ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Rovnako boli sankcionovaní ďalší poslanci najvyššieho zákonodarného orgánu Ruskej federácie, ako aj členovia Národnej bezpečnostnej rady.

Medzi najzávažnejšie sankcie tohto balíka patrili najmä zákazy kótovania akcií štátnych podnikov Ruskej federácie na obchodných miestach v rámci EÚ, ako aj zákazy vzťahujúce sa na obchodovanie, dodávku a export vybranej technológie potrebnej na rafinovanie ropy a obmedzenia na realizáciu s tým súvisiacich služieb.

Ďalším cieľom tohto balíka bolo zakotviť špecifické preventívne opatrenia namierené proti ruským oligarchom, aby sa im nepodarilo skrývať ich majetky na území členských štátov EÚ.

Balík č. 3: Zákaz lietania a vyradenie zo SWIFTu

Európska únia mesiac február uzatvorila prijatím "Tretieho balíka". Vydala absolútny zákaz vykonávania finančných transakcií s Centrálnou bankou Ruskej federácie, resp. akýmkoľvek ďalším subjektom postupujúcim podľa jej pokynov, poprípade v jej mene.

"Ďalším obrovským úderom pre ruskú ekonomiku bol generálny zákaz vzťahujúci sa na ruských leteckých dopravcov. Ruské lietadlá, a to aj súkromné, nemôžu vstúpiť do vzdušného priestoru členských štátov EÚ. To znamená, že takéto lietadlá nemôžu pristáť na letiskách nachádzajúcich sa v rámci EÚ a nemôžu ani preletieť nad EÚ. Tieto opatrenia extrémne skomplikovali ruskú leteckú dopravu," dopĺňa Ádám Sípos z advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS.

V priebehu marca EÚ rozšírila svoj "Tretí balík" o ďalšie striktné opatrenia, ktoré ďalej sťažili Rusom situáciu. Ide najmä o vyradenie siedmych veľkých ruských bánk, akými sú napríklad Rossiya Bank a VTB bank, zo systému SWIFT. Táto sankcia sa vzťahuje aj na ruské subjekty ovládané priamo alebo nepriamo predmetnými bankami (v podiele nad 50 %). Počas marca boli tiež prijaté ďalšie individuálne sankcie namierené na ruských oligarchov a ďalšie politicky exponované osoby.

Balík č. 4: Zbohom luxusné tovary, oceľ a železo

Schválením "Štvrtého balíka" v polovici marca rozšírila EÚ svoj katalóg sankcií o zákaz všetkých typov transakcií s vybranými ruskými štátnymi podnikmi a zákaz ďalších investícií do energetického sektora Ruskej federácie. Na základe tohto balíka sa začali aplikovať komplexné obmedzenia v exporte služieb a technológií pre ruský energetický sektor a navyše došlo k ďalším obmedzeniam, ktoré sa vzťahujú na ruské luxusné tovary, oceľ, ako aj na železo exportované z Ruska.

Balík č. 5: Zastavili import za 5 miliárd

Európska rada dňa 8. apríla 2022 prijala svoj (momentálne) posledný súbor reštriktívnych opatrení a sankcií vo forme "Piateho balíka". Tento súbor prísnych sankcií bol uvalený na Rusko ako reakcia na pokračujúce neľudské útoky smerované voči civilnému obyvateľstvu Ukrajiny.

Zaviedol sa absolútny zákaz obchodovania, ale aj dopravy ruského uhlia a ďalších tuhých fosílnych palív na územie EÚ od augusta tohto roka. Boli tiež prijaté ďalšie prísne obmedzenia v oblasti dopravy vo forme zákazu prepravy vybraného tovaru v členských štátoch EÚ ruskými (ako aj bieloruskými) dopravcami. Navyše sa plavidlám registrovaným v Rusku zatvorili prístavy Európskej únie. Obmedzenia v oblasti dopravy sa nevzťahujú na farmaceutické a zdravotnícke pomôcky, ani na služby a tovary, ktoré súvisia s humanitárnou pomocou civilnému obyvateľstvu.

"Bezpochyby jeden z najväčších dopadov na ruskú ekonomiku majú obmedzenia týkajúce sa importu ruských produktov, akým sú liehoviny, hnojivá, cement a drevo, ktoré súhrnne predstavujú viac ako 5 miliárd EUR," konkretizuje Sípos.

Sankcie zásadne ovplyvnili aj verejné zákazky na Slovensku

"Aprílový balík tiež priniesol opatrenie, ktoré má bezprostredný dopad na zadávanie a plnenie verejných zákaziek v Slovenskej republike," hovorí Ján Azud.

Toto opatrenie zakazuje zadať alebo ďalej plniť verejné zákazky:

ruským štátnym príslušníkom alebo fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom alebo orgánom usadeným v Rusku;
právnickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré z viac ako 50 % priamo alebo nepriamo vlastní subjekt uvedený v písmene a); alebo
právnickej alebo fyzickej osobe, subjektu alebo orgánu, ktoré konajú v mene alebo na základe pokynov subjektu uvedeného v písmenách a) alebo b).

"Je dôležité dodať, že tento zákaz sa týka aj subdodávateľov, dodávateľov alebo subjektov, ktorých kapacity sa využívajú v zmysle smerníc o verejnom obstarávaní, ak na nich pripadá viac ako 10 % hodnoty zákazky," upresňuje expert na verejné obstarávanie Ján Azud.

Nariadenie má pritom okamžitú účinnosť a priamy účinok a vzťahuje sa aj na skôr uzatvorené zmluvy, pri ktorých je však účinnosť odložená do 10. októbra 2022.

Sankcie za sankcie? Za porušenie nariadení hrozia najmenej tisícové pokuty

"Samozrejme, existuje mnoho ďalších sankcií veľkého významu. Napríklad zákaz poskytovania eurobankoviek Rusku a Bielorusku, zákaz vysielania vybraných ruských médií v členských štátoch EÚ, či zákaz poskytovania služieb úverového ratingu pre ruské subjekty. Ku dňu 18. 5. 2022 bolo uložených viac ako 1 000 individuálnych sankcií a desiatky ďalších sektorových obmedzujúcich opatrení, ktoré decimujú ruskú ekonomiku. Vzhľadom na pokračujúcu vojenskú agresiu Ruskej federácie u našich susedov možno rozumne predpokladať uvalenie ďalších sankcií zo strany EÚ," vraví Sípos.

Čo sa stane, ak niekto nerešpektuje obmedzenia vyplývajúce z nariadení vo vzťahu k ruským sankciám? V hre sú pokuty rádovo v tisícoch až státisícoch eur.

"V prípade, ak by fyzická osoba porušila obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie, dopustila by sa priestupku, za ktorý by jej hrozila peňažná pokuta vo výške od 5 000 eur až do 66 400 eur. Ak by navyše takáto osoba svojím protiprávnym konaním ohrozila alebo porušila zahraničnopolitický alebo bezpečnostný záujem štátu, kompetentný orgán by jej uložil pokutu až do výšky dvojnásobku tejto sumy, t. j. od 10 000 eur až do 132 800 eur," vyratúva Azud.

Zákon je ešte prísnejší v prípade, ak sa jedná o právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Ak porušia obmedzenie, príkaz alebo zákaz vyplývajúci z medzinárodnej sankcie, vznikne im administratívnoprávna zodpovednosť, za ktorú by im hrozila pokuta od 50 000 eur až do 132 800 eur. "Navyše v prípade, ak by zodpovedný subjekt takýmto nedovoleným konaním získal pre seba alebo pre iného prospech presahujúci 16 600 eur, respektíve by spôsobil škodu presahujúcu 16 600 eur alebo by spôsobil obzvlášť závažný následok, napríklad by ohrozil alebo porušil dôležité zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy našej krajiny, hrozila by mu pokuta až vo výške od 132 800 eur do 1 659 700 eur," dodáva advokát.

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS

Advokátska kancelária RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o. je jednou z najväčších a najstarších právnických firiem na Slovensku. Úspešne pôsobí na trhu právnych služieb už od roku 1992. Za 30 rokov svojej existencie sa spoločnosť vyprofilovala na jednu z najoceňovanejších domácich advokátskych kancelárií, ponúkajúcich univerzálne aj špecializované právne poradenstvo vo všetkých oblastiach obchodnej a podnikateľskej praxe.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky