Podporujeme-RSS

Učená spoločnosť Slovenska pozýva na diskusiu Epidémie v histórii, súčasnosti a budúcnosti

SAV.sk - 17. apríl 2024
Hoci najhoršia časť covidovej pandémie je, zdá sa, za nami, diskusie okolo nej neustávajú. Dokonca pribúdajú a prehlbujú sa názory na jej zvládnutie, opatrenia a v neposlednom rade na vakcíny. Učená spoločnosť Slovenska (USS), reprezentujúca vedeckú komunitu Slovenska, prichádza s podujatím, ktoré by mohlo mnohé ešte jestvujúce nejasnosti vysvetliť. Diskusia Epidémie v histórii, súčasnosti a budúcnosti sa uskutoční v Starom lýceu – Laboratóriu otvorenej spoločnosti na Konventnej ulici ...
Kategórie: Podporujeme

Pri scenári hry SOS z planéty MEZ pomáhal aj vedec SAV

SAV.sk - 17. apríl 2024
Jedinečné divadelné predstavenie, inšpirované súvislosťami medzi pandémiou a deštrukciou ekosystémov a ozajstnými ľudskými hodnotami, s názvom SOS z planéty MEZ pripravilo na sobotu 20. apríla 2024 o 18.00 hod. košické Máraiho štúdio. V predstavení budete môcť uvidieť herečku Tatianu Timkovú, pôvodom Košičanku, ktorá vyštudovala herectvo v Paríži a Benátkach. Dielo je technickým skvostom v štýle commedia del ...
Kategórie: Podporujeme

Open Access publikovanie – transformačné zmluvy

SAV.sk - 17. apríl 2024
Publikovanie v časopisoch v režime otvoreného prístupu – Open Access umožňuje okamžitý, bezplatný, neobmedzený a trvalý prístup koncových používateľov a používateliek k vedeckým informáciám. Publikovanie výsledkov vlastného výskumu v režime OA v popredných vedeckých časopisoch však stavia autorov a autorky pred nutnosť platiť poplatky za spracovanie článkov, tzv. Article Proccessing Charges – APC, ktoré požadujú vydavatelia. Klasický model predplatného pomocou licenčnej zmluvy sa v súvislosti ...
Kategórie: Podporujeme

Tradícia dobrovoľných odberov krvi v košickej SAV vstupuje do svojho 15. roku

SAV.sk - 17. apríl 2024
Takmer 15 ročná tradícia darovania krvi v košických ústavoch SAV pokračuje aj tento rok. V utorok 16. apríla prišla na už starú známu adresu Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i. mobilná jednotka Národnej transfúznej služby, aby uskutočnili už pravidelný jarný odber krvi od darcov a darkýň krvi z košických ústavov SAV a ich známych a priateľov. Tento raz odber trochu skomplikovala náhla zmena počasia, čo niektorých odradilo, no aj tak prišlo 13 darkýň a darcov, za čo im patrí srdečná vďaka. Prvý ...
Kategórie: Podporujeme

Digitalizácia na Slovensku: firmy robia len prvý krok, chýba im ďalší rozvoj

PRservis.sk - 17. apríl 2024

17.4.2024 - OMNICOM pomáha firmám na Slovensku zjednodušovať procesy už tri dekády.

Hoci firmy na Slovensku dôležitosť digitalizácie v konkurenčnom prostredí berú vážne a investujú do automatizácie procesov, stále nedokážu naplno využiť jej potenciál v bežnej prevádzke. Chýba im nastavenie a manažovanie tzv. druhej etapy.

"Za desiatky rokov, čo pomáhame firmám s digitalizáciou, sme sa konečne dostali na úroveň, keď už aj firmy na Slovensku chápu dôležitosť zjednodušenia procesov pomocou digitálnych nástrojov. Sú schopné vyčleniť na digitalizáciu nemalé financie, nakúpia softvér, no chýba im to najdôležitejšie – prechod do tzv. druhej etapy. Práve tá je skutočným prínosom pre získanie všetkých benefitov z nových digitálnych technológií, je škoda ju nezrealizovať,” upozorňuje Miroslav Hlohovský zo spoločnosti OMNICOM, ktorá už 30 rokov pomáha firmám zjednodušovať procesy pomocou technológií.

Prvá etapa digitálnej transformácie je samotná kúpa a inštalácia digitálnych nástrojov a oboznámenie pracovníkov s jej funkcionalitami. To však samo osebe nestačí, musí nasledovať zvládnutie druhej etapy. Tá zahŕňa napríklad určenie osoby zodpovednej za digitálnu transformáciu, ktorá bude mať dlhodobý tzv. ownership projektu, bude monitorovať nové procesy a navrhovať úpravy či ďalšie vzdelávanie ľudí. "Kontrolu efektivity digitálnej transformácie môže určený zodpovedný pracovník robiť aj popri svojej bežnej náplne práce, málokedy je potrebné najímať nových pracovníkov. Skutočným cieľom nie sú totiž veľké skokové zmeny fungovania firmy, ale drobné kontinuálne krôčiky, ktoré pomôžu nastaviť nainštalované digitálne nástroje správnym smerom. Je to tzv. Kaizen, japonská filozofia zameraná na trvalé zlepšovanie,” dodáva Pavol Holbík zo spoločnosti OMNICOM.

Vyhodnocovanie efektu digitálnej transformácie by malo byť stabilnou súčasťou aj pravidelných mítingov manažmentu. "Tak fungujú aj svetové špičkové firmy, ktoré tiež digitalizáciu nezaviedli zo dňa na deň. Len začali skôr než domáce firmy. Slovenské firmy chcú náskok dohnať rýchlo najmä jednorazovou kúpou drahých digitálnych nástrojov, no v tom tajomstvo úspešnej digitalizácie nespočíva. Nejde o dokonalosť a rýchly úspech, ale o malé postupné zlepšovania na dennej báze,” vysvetľuje Pavol Holbík.

Softvér a spôsob práce sa musia totiž v čase neustále prispôsobovať a nastavovať podľa meniacich sa podmienok trhu, potrieb firmy či očakávaní zákazníkov. "S posúdením efektivity, tzv. assessmentom efektívneho nastavenia digitálnych nástrojov aj s nestranným pohľadom ,zvonku‘ firmám pomáhame už dekády, no dennodenná mravčia práca je stále v ich rukách, nedá sa v celkovom procese vynechať,” dodáva Miroslav Hlohovský.

Na ceste ku komplexnej digitálnej transformácii je s pomocou spoločnosti OMNICOM napríklad a energetický koncern MH Teplárenský holding. Spoločnosť pred dvoma rokmi začala s digitalizáciou IT procesov. "Vďaka vizionárskym manažérom MHTH sa postupne digitálna transformácia preniesla do ďalších oddelení – napríklad proces nákupu, správy majetku a logistiky a strategických investícií. Dokonca dnes digitálne riadia aj vozový park a pokračujú ďalej v malých krokoch,” dopĺňa Miroslav Hlohovský.

Digitalizácia na Slovensku sa vyvíjala tiež postupne. Pred 30 rokmi firmy riešili silu konektivity, neskôr silu mobility, potom prišli na rad aplikácie, cloudové riešenia a dnes nadstavba v podobe umelej inteligencie (AI). "Aj naša spoločnosť dlhodobo využíva trendy vývoja digitálnych technológií. Hoci sú IT technológie veľmi turbulentnou oblasťou podnikania, chceme neustále prinášať našim zákazníkom inšpiráciu, pomáhať im nastavovať a zjednodušovať procesy podľa vývoja ich biznisu, a to nielen v zabezpečení vhodných nástrojov a riešení, ale aj v poradenstve a vzdelávaní,” prezrádza Pavol Holbík.

Aktuálne trendy v digitálnej transformácii firiem na Slovensku:

firmy už neriešia, či majú digitalizovať, chcú ísť do toho
firmy bojujú s tým, ako nové nainštalované nástroje uchopiť v dennej operatíve
digitalizácia zasiahla všetky oblasti fungovania firmy – od HR, cez financie až po výrobu a logistiku
firmy sa ešte obávajú experimentovať s nastavením technológií a procesov
pri rozhodovaní o rozsahu digitalizácie je kľúčová najmä biznisová stratégia spoločnosti
umelá inteligencia (AI) už je samozrejmou súčasťou všetkých kvalitných digitálnych nástrojov

ZDROJ: OMNICOM Digital, Bratislava

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nadácia SPP v novom ročníku komunitného grantu zdvojnásobí svoju podporu

PRservis.sk - 17. apríl 2024

17.4.2024 - Nadácia SPP spúšťa nový ročník obľúbeného grantového programu SPPoločne pre komunity s podtitulom Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, ktorý je určený na rozvoj regiónov, zachovávanie tradícií, revitalizáciu životného prostredia a zlepšovanie kvality života ľudí na Slovensku. Počas troch ročníkov programu už Nadácia SPP podporila 249 projektov zo všetkých kútov Slovenska a rozdelila 390-tisíc eur. V novom ročníku ponúka až dvojnásobok minuloročnej sumy – na podporu komunít rozdelí až 200-tisíc eur. Projekty je možné predkladať elektronicky do 5. mája 2024.

Grantový program SPPoločne pre komunity je regionálne zameraný verejnoprospešný grantový program, prostredníctvom ktorého chce Nadácia SPP podporovať projekty aktívnych organizácií. Je výnimočný najmä tým, že je adresný – podporuje ľudí a organizácie, ktoré v danom regióne pôsobia a poznajú tak najlepšie jeho potreby.

"Naša nadácia chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život, a to aj vďaka aktívnym komunitám. Mnohé sa zameriavajú na zachovávanie zvyklostí, tradícií a kultúrneho dedičstva, chcú skrášľovať svoje okolie, upevňovať susedské a komunitné vzťahy, ale aj prepájať generácie či spoznávať svoje okolie a svoju identitu. V tomto ročníku sme do názvu programu pridali podtitul Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto, lebo sa domnievame, že tento rozmer sa nám postupne zo života začína vytrácať. Chceme, aby mladší i starší boli hrdí na miesto, kde žijú, aby spoznali históriu tejto lokality, jej blízke aj širšie okolie, pamiatky a výnimočné miesta, zvyklosti a komunitu, v ktorej pôsobia. Veríme, že podporou zmysluplných projektov organizácií zo všetkých regiónoch prispejeme k tomu, aby sa ľudia mali a cítili spolu lepšie," povedala správkyňa Nadácie SPP, Eva Guliková.

Vďaka prostriedkom z grantu môžu dostať šancu projekty, ktoré prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v mestách a obciach na celom Slovensku. Zapojiť sa môžu organizácie, ktoré majú pripravené projekty spojené s ochranou životného prostredia a udržateľnosťou, ale aj nápady ako spájať rôzne generácie či komunity žijúce v jednom regióne. Môžu napríklad skrášliť či ozdraviť svoje okolie, oživiť tradície a zvyky, upevniť susedské vzťahy, zorganizovať zaujímavú akciu, prepájať staršie generácie s mladšími, prípadne inak zlepšiť život vo svojej komunite.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy, kultúrne inštitúcie, ako múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská, ale aj samosprávy, obce a mestá a účelové zariadenia cirkvi. Každý žiadateľ môže predložiť jeden projekt. Uvedený grant nie je určený pre podnikateľov, fyzické osoby, školy, centrá voľného času ani športové kluby. Program nie je určený na podporu projektov slúžiacich len úzkej, uzatvorenej skupine ľudí alebo sú v prospech konkrétnych fyzických osôb. Program nepodporí projekty na rekonštrukciu, výstavbu ihrísk, ani projekty spojené s obnovou kultúrnych pamiatok.

Žiadosti o podporu je potrebné predkladať elektronicky prostredníctvom https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 5. mája 2024, do 23.59 h. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 3000 eur. Aktivity projektu musia byť zrealizované do 31. októbra 2024. Výsledky podpory v programe SPPoločne pre komunity – Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto zverejní Nadácia SPP 31. mája 2024.

Bližšie informácie o programe SPPoločne pre komunity nájdu záujemkyne a záujemcovia na webstránke Grantový program SPPoločne pre komunity - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na hosťujúce prednášky Lady Kolomiyetsovej a Oleksandra Kalnychenka

SAV.sk - 17. apríl 2024
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva v stredu 17. apríla 2024 popoludní na dve hosťujúce prednášky, ktoré sa konajú v zasadacej miestnosti ústavu a zároveň online. O 14.00 hod. je pripravená prednáška Lady Kolomiyetsovej (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine; hosťujúca profesorka na Dartmouth College, USA) o prekladaní ruskej literatúry na sovietskej Ukrajine. Prednáška sa koná v rámci grantu VEGA  em Preklad ...
Kategórie: Podporujeme

Rekordné predaje AURES Holdings v prvom štvrťroku posilnila generatívna AI v kontaktnom centre

PRservis.sk - 17. apríl 2024

17.4.2024 - Sieť autocentier AAA AUTO už za prvý štvrťrok predala 26 000 vozidiel.

Spoločnosť AURES Holdings, prevádzkovateľ siete AAA AUTO a Mototechna, najväčší obchodník s ojazdenými a zánovnými vozidlami v strednej Európe, za prvé tri mesiace tohto roku predala 26 000 vozidiel, čo je 11 % nárast oproti rovnakému obdobiu roku 2023. Za rekordnými predajmi vidí spoločnosť okrem vysokého dopytu aj zúročenie svojich investícií do rozvoja moderných technológií, ktoré teraz výrazne zvyšujú efektivitu obchodovania s automobilmi, ako i komunikácie so zákazníkmi. Pre tento rok preto firma plánuje zvýšiť celkový predaj vozidiel takmer o desatinu, teda ďaleko za psychologickou hranicou 100-tisíc áut.

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO

a Mototechna za prvý štvrťrok 2024

Česká republika
Poľsko
Slovensko

1.
Škoda Octavia
Opel Astra
Škoda Octavia

2.
Škoda Fabia
Ford Focus
Škoda Fabia

3.
VW Passat
Škoda Octavia
VW Passat

4.
Škoda Superb
VW Golf
VW Golf

5.
Hyundai i30
Kia Sportage
Škoda Superb

6.
VW Golf
Škoda Fabia
Kia Ceed

7.
Ford Focus
Opel Insignia
Kia Sportage

8.
Kia Ceed
Renault Megane
Hyundai i30

9.
Škoda Rapid
VW Passat
Opel Astra

10.
Kia Sportage
Renault Clio
Ford Focus

"S ďalším rokom na trhu sme dosiahli opäť predajné rekordy. Za posledných päť rokov, od roku 2020, sa náš predaj v prvom štvrťroku zdvihol o viac ako 6 600 vozidiel. Marec bol s 9 427 predanými vozidlami historicky naším vôbec najsilnejším mesiacom. Skvelé výsledky v prvom štvrťroku viedli k tomu, že sme už na začiatku marca predali za posledných 12 mesiacov, od marca 2023, celkom 100-tisíc áut. Pokiaľ ide o dôvody tohto úspechu, okrem vysokého dopytu za tým vidíme zúročenie našich investícií do využitia technologických inovácií, a to najmä nasadenie generatívnej AI v marketingu a v komunikácii so zákazníkmi, ako aj ďalšie posilnenie využitia digitálnych technológií využívajúcich unikátne dáta, integrované v rámci našich výkupných aj predajných procesoch," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama. Skupina v marci predávala už vyše 320 vozidiel denne.

Moderné technológie a generatívna AI

V obchodovaní s automobilmi AURES-u významne pomáha machine learning automatizovaný hlasový model CARol využívajúci generatívnu AI v Kontaktnom centre. Prostredníctvom AI CARol AURES už za posledný rok vykúpil takmer 6 000 áut a celkom vybavil 316 000 hovorov. Podiel voicebota na všetkých vykúpených vozidlách cez zákaznícke centrum tvoril viac ako 10 %. "Cez AI CARol sme predali celkom 3 000 vozidiel a na predaji vybavili 180-tisíc hovorov. Medziročne sme zaznamenali zásadné zvýšenie úspešnosti predajov od záujmu po kúpu – v ČR to bolo o 18 %, na Slovensku dokonca o 19 % a v Poľsku o 11 %," uviedol Petr Vaněček, co-CEO a člen predstavenstva skupiny AURES Holdings.

Expanzia – investície tento rok dosiahnu 4 milióny eur

Ponuka vozidiel v predajnej sieti AURES Holdings už dosiahla 15 000 áut. To skupina dosiahla rozšírením kapacít výkupu aj predaja v niekoľkých pobočkách, v ktorom bude naďalej pokračovať. Ide o zásadnú expanziu, ktorá AURES-u umožní ďalej rozšíriť podiel na trhu. "V Českej republike sme na konci marca otvorili nové čisto výkupné pobočky v pražskom Zličíne, vo Valašskom Meziříčí a v poľskej Gdyni. Dokončili sme spevnenie plôch v centrále v Dolných Chabroch. V súčasnosti ide o najväčšie autocentrum ojazdených vozidiel v strednej Európe s celkovou plochou 140-tisíc metrov štvorcových. Rozšírili sme predajnú plochu v Čestliciach a plánujeme aj zvýšenie kapacity v Liberci, a taktiež na Slovensku v Michalovciach a Poprade. V Poľsku významne o stovky vozidiel rozšírime kapacity pobočiek Krakov, Zabrze a Wroclaw. V Poľsku koncom roka otvoríme aj úplne novú fullservisovú pobočku. Na budúci rok pripravujeme aj relokáciu pobočky v Českých Budějoviciach," uviedol co-CEO AURES Petr Vaněček. Celkové tohtoročné investície do rekonštrukcií, rozširovania a výstavby nových pobočiek v rámci skupiny dosiahnu 4 milióny eur.

Segment B2B – medziročný nárast o 6 %

Oproti minuloročnému prvému kvartálu predaje vozidiel podnikateľom vzrástli o 6 %. Rastie obľuba finančných produktov - stále viac B2B zákazníkov využíva na nákup vozidla lízing.

"Z pohľadu predajov vozidiel firmám, SZČO a podnikateľom máme za sebou úspešný prvý kvartál. Som rád, že naše zameranie sa na podnikateľov, či už SZČO alebo firmy, sa odráža aj vo výsledkoch. Zaznamenali sme najlepší prvý kvartál v predajoch B2B od začiatku Covidu. Podnikateľom ponúkame produkty na mieru a špeciálnu obsluhu. V každej pobočke sa im venujeme a snažíme sa plniť ich priania od správneho výberu vozidla, individuálneho financovania alebo rýchlosti obsluhy. Podnikateľ nemá čas čakať, a to si u nás plne uvedomujeme. Preto sa im snažíme venovať okamžite, keď dorazia na dohodnutú schôdzku. Rovnako majú naši firemní zákazníci dedikovaný tím v Zákazníckom centre," zdôraznil co-CEO Petr Vaněček.

Pokiaľ ide o rebríček najobľúbenejších vozidiel medzi podnikateľmi, sú to vozidlá Combi a SUV, ktoré tvoria takmer 50 % (presne 47,7 %) predajov v tomto segmente. Darí sa ale aj úžitkovým vozidlám, dodávkam a viacmiestnym dodávkam, ich predaje ďalej rastú a v prvom kvartáli tvorili vyše 20 % predajov. "Z pohľadu jednotlivých značiek a modelov sú v obľube stále vozidlá Škoda, nasledované značkami VW a Ford. Konkrétnym modelom vládnu vozidlá Škoda Octavia, Superb, Kodiaq a Fabia. Až na šiestu pozíciu sa dostala prvá dodávka od Peugeotu, konkrétne model Boxer," dodal co-CEO Petr Vaněček.

Elektromobilita – rast podielu na trhu až na 15 %

Najpredávanejšie elektromobily v AURES Holdings v 1Q 2024

1.
BMW i3

2.
Tesla Model 3

3.
Škoda Citigo-e

4.
VW e-Golf

5.
Nissan Leaf

6.
Tesla Model Y

7.
Mazda MX-30

8.
Mercedes-Benz EQA

9.
Volkswagen e-up!

10.
Škoda Enyaq Coupé

Rok 2023 AURES hodnotí z pohľadu predajných výsledkov v oblasti elektromobility rovnako ako úspešný. "Prekonali sme náš cieľ dosiahnuť 10 % podiel na sekundárnom trhu takmer o 3 percentuálne body a dosiahli sme podiel 12,3 %," uviedol co-CEO Petr Vaněček. AURES celkovo v roku 2023 predal takmer 400 elektromobilov.

V roku 2023 boli už 3 % (6 640) všetkých nových predaných vozidiel čisto batériových, medziročne je to v absolútnom čísle nárast o 70 %. Rast počtu predaných ojazdených elektromobilov na českom sekundárnom trhu je ešte rýchlejší, medziročne je to v absolútnom čísle nárast o 73 % (z 1 363 na 2 364). Z pohľadu značiek sú bestsellerom v rámci ojazdených elektromobilov značky Tesla (22 %), BMW (17 %) a VW (14 %). V predajoch AURES-u vedú vozidlá BMW i3 (15 %), Tesla Model 3 (13,5 %), na treťom mieste sa umiestnila Škoda eCitigo (8,6 %). Najsilnejší v počte predaných ojazdených elektromobilov v rámci siete AAA AUTO a Mototechna sú Praha, Stredočeský kraj a Juhomoravský kraj. Najviac sa na trhu v segmente elektromobility v roku 2023 obchodovali ojazdené autá vo veku 1- 4 roky.

"V roku 2024 by sme sa v skupine AURES Holdings chceli dostať na zhruba 1000 predaných elektromobilov. V Českej republike plánujeme zdvihnúť trhový podiel v oblasti elektromobility až na 15 %, k čomu nám pomôže otvorenie nového Centra elektromobilov a zánovných vozidiel v Prahe – Čestliciach. Prvý štvrťrok roku 2024 hodnotíme z pohľadu predajných výsledkov v oblasti elektromobility ako veľmi úspešný. Za prvý štvrťrok 2024 sme v skupine predali 126 elektromobilov, čo je oproti 52 z 1Q/2023 viac ako dvojnásobný rast. Za prvý štvrťrok 2024 sme vykúpili 166 elektromobilov, čo je oproti 102 vykúpeným v 1Q/2023 zvýšenie o 63 %," dodal co-CEO Petr Vaněček.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Vo Vysokých Tatrách spojili lyžovanie a golf. Preteky priniesli Žampa a Sabbatini

PRservis.sk - 17. apríl 2024

17.4.2024 - Napriek vysokým teplotám si ľudia vo Vysokých Tatrách ešte minulý týždeň užívali skvelú lyžovačku. Golfové ihrisko v rezorte Black Stork vo Veľkej Lomnici už bolo zároveň zelené a pripravené na hru. Presne takéto podmienky si priali organizátori podujatia, ktoré spája zjazdové lyžovanie a golf.

Ako napovedá aj samotný názov pretekov - Žampa & Sabbatini SKI & GOLF, jeho organizátormi sa stali aktuálne najlepší slovenský pretekár v zjazdovom lyžovaní Adam Žampa a strieborný medailista v golfe na Letných olympijských hrách 2020 v Tokiu Rory Sabbatini. Pomocnú ruku priložila aj skúsená organizátorka prvých desiatich ročníkov podujatia, Danka Velecká. Do Vysokých Tatier prišlo viac ako štyridsať účastníkov všetkých vekových kategórii, a to nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska a Holandska.

Najskôr na svahu, potom na trávniku

Obrovský slalom vo Furkotskej doline absolvovali pretekári v prvý deň konania pretekov v dvoch kolách. Rozhodujúci bol najlepší čas, ktorý sa podľa pravidiel, tak, aby boli zrovnoprávnené obe disciplíny, násobil dvomi. Táto hodnota totiž približne zodpovedá paru golfového ihriska. Najrýchlejší pretekári si tak mohli urobiť slušný základ do druhého golfového dňa. Na lyže sa mali ako súťažiaci postaviť obaja organizátori. Obom v tom napokon zabránili zranenia. Adam Žampa si ešte lieči koleno, ktoré si zranil na svetovom pohári a smola sa tesne prilepila aj na lyže Roryho Sabbatiniho. Prítomní diváci mohli na vlastné oči vidieť, aké významné pokroky urobil pod vedením Adama ako trénera. Tesne pred štartom však spadol a bolestivo si natiahol väzivo na ramene. Víťazom lyžiarskych pretekov sa napokon stal Andreas Žampa, ktorý trať zdolal v čase 33,04 sekundy a najrýchlejšou lyžiarkou Anna Žampa, manželka Adama, s časom 38,81 sekundy.

Ihrisko ako v plnej sezóne

Druhý deň pretekov patril golfu a hoci sa nad štítmi občas prehnali mraky, podmienky na ihrisku boli výborné. Napriek zdravotným problémom nastúpili do prvého flajtu aj obaja organizátori a doplnila ich dosiaľ najúspešnejšia slovenská golfistka Zuzana Kamasová. Náročné ferveje a gríny dali súťažiacim poriadne zabrať. Hralo sa totiž na rany, a tak bolo treba dohrať každú, aj tú nie práve vydarenú jamku. Odmena pre víťazov jednotlivých kategórii skutočne stojí za to. Na svetovom finále budú Slovensko koncom mája reprezentovať v Rakúsku piati víťazi jednotlivých kategórií. Už tradične sa v slalome bude pretekať na ľadovci Kaprun a následne hrať dve kolá golfu v Zell am See.

Vydražili lyže a driver

Podujatie Žampa & Sabbatini SKI&GOLF malo aj charitatívne poslanie. V golfovom rezorte Black Stork, v hoteli International sa dražili predmety s výnimočnou hodnotou – medzi nimi aj lyže Adama Žampu a drajver od Roryho Sabbatiniho. Vydražená suma vo výške 6-tisíc eur pomôže detskému onkologickému oddeleniu popradskej nemocnice.

Kto pôjde do Kaprun- Zell am See?

Tu sú mená víťazov jednotlivých kategórii: Matúš Maďar/PRO, Michal Galko/Main, Dalibor Maňák/MidAge, Vladimír Moško/Masters2, Vladimír Karásek/Masters1.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Liečba vysokého LDL cholesterolu je vo väčšine prípadov doživotná

PRservis.sk - 16. apríl 2024

16.4.2024 - Čo vám hrozí, ak nebudete riešiť vysokú hladinu LDL cholesterolu? Stačia na zníženie LDL cholesterolu voľnopredajné lieky? Kedy je liečba vysokého cholesterolu doživotná? To je len niekoľko otázok, ktoré často kladú pacienti svojim lekárom. V rámci 4-týždňového seriálu Odpovede zo srdca, ktorý vznikol z iniciatívy Únie pre zdravšie srdce, sme zozbierali najčastejšie otázky pacientov a opýtali sa diabetológa Doc. MUDr. Branislava Vohnouta PhD.

Zvýšená hladina LDL cholesterolu je jedným z hlavných faktorov pre vznik srdcovo-cievnych ochorení.

Cholesterol je tuková látka, ktorá sa nachádza v bunkách a krvi. V tele ju majú všetky cicavce, u rastlín táto látka chýba. Bez cholesterolu ľudské telo nemôže fungovať, potrebuje ho každá bunka pre svoj normálny chod. Je súčasťou žlčových kyselín nevyhnutných pre vstrebávanie tukov v čreve, a východiskovou látkou vitamínu D. Ak dostatočné množstvo cholesterolu neobsahuje strava, produkuje túto látku v potrebnom množstve pečeň. Pečeň môže vytvárať až 80 percent celkového cholesterolu v tele. V organizme sa nachádza približne 140 gramov cholesterolu, pričom vyše 90 percent je prítomných v bunkových membránach. Hladinu alebo množstvo cholesterolu, ktoré telo potrebuje, si dokáže vytvoriť samé. Keď si teda budeme znižovať hladinu cholesterolu, nemusíme sa obávať toho, že by sme ho mali málo a nemohol by tak plniť tú úlohu, ktorú pre stavbu tela a všetkých ostatných látok potrebujeme.

Cholesterol je tuk a podobne ako ďalšie mastné látky nie je rozpustný v krvi. Prenášajú ho špeciálne bielkovinové nosiče nazývané lipoproteíny. Hlavné dva druhy sú: lipoproteín s vysokou hustotou (HDL, dobrý) a lipoproteín s nízkou hustotou (LDL, zlý). V skutočnosti je teda cholesterol len jeden, v krvi však cirkuluje naviazaný na rôzne bielkoviny.

"Celkový cholesterol je súhrnom cholesterolov v tele (HLD a LDL), pričom LDL cholesterol má väčšiu schopnosť prenikať do ciev a usadzovať sa v nich, zúžiť až upchať cievy, čoho následkom býva cievna mozgová príhoda alebo infarkt myokardu. Naopak, HDL cholesterol je do určitej miery prospešný. Z tohto dôvodu nám nestačí poznať len hladinu celkového cholesterolu, potrebujeme poznať najmä hladinu toho "zlého" LDL cholesterolu," hovorí diabetológ Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Za zlý cholesterol môžu aj gény

Podľa jeho slov sú LDL cholesterol, fajčenie, obezita, cukrovka a zvýšený krvný tlak hlavné faktory, ktoré rozhodujú o tom, či niekedy dostaneme alebo nedostaneme cievnu mozgovú príhodu alebo infarkt myokardu. Nadváha a obezita patria medzi rizikové faktory a tak budete možno prekvapení, ale aj chudý človek môže mať zvýšenú hladinu LDL cholesterolu. Môžu za to gény. Áno, tie nás môžu predisponovať k tomu, že budeme mať zvýšenú hladinu "zlého" LDL cholesterolu.

Nefarmakologická liečba

Krokov, ktoré môžeme urobiť k zníženiu LDL cholesterolu, je viac. Určite základný, ktorý platí aj pre metabolické ochorenia, obezitu a vysoký krvný tlak, je správna životospráva. "Je veľmi dôležité stravovať sa podľa zásad racionálnej výživy a obmedziť príjem "zlých" tukov, ktoré nám cholesterol môžu zvýšiť. Jednoduchšie povedané, z jedálnička vyradíme klobásy, salámy, slaninu, vyprážané jedlá a podobne. Ďalším dôležitým krokom je pohyb, teda dostatok telesnej aktivity a udržiavanie optimálnej telesnej hmotnosti," hovorí Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD. Pokiaľ tieto nefarmakologické opatrenia nie sú dostatočné na to, aby sa hodnota cholesterolu dostala do správnych hodnôt, je podľa diabetológa potrebné, aby pacient v závislosti od jeho rizika srdcovo-cievnych ochorení, užíval farmakologickú liečbu.

Cieľovú hladinu pre LDL cholesterol určuje miera kardiovaskulárneho rizika

A tu sa dostávame k správnym hodnotám LDL cholesterolu a možnostiam liečby. Zjednodušene povedané, existujú dva typy pacientov a preto nemáme jednu hladinu pre LDL cholesterol. Do tejto rovnice totiž vstupuje miera kardiovaskulárneho rizika.

"Keď je človek, napríklad, po infarkte myokardu alebo cievnej mozgovej príhode, je vo vysokom kardiovaskulárnom riziku a aj keď sa snaží dodržiavať diétu, tak pokles, ktorý potrebujeme na dosiahnutie optimálnych hodnôt, nedokážeme dosiahnuť len zmenou životosprávy. Zvyčajne musíme nasadiť aj farmakologickú liečbu," hovorí Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Ak je človek vo vysokom a veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku, nielenže nestačí upraviť životosprávu (aj keď to je veľmi dôležitá súčasť liečby), v takomto prípade nepomôžu ani voľnopredajné lieky. Tu už totiž platia najprísnejšie pravidlá. "Hladina LDL cholesterolu by u takéhoto pacienta mala dosahovať pod 1,4 mmol/l a zároveň musíme jeho vstupnú hodnotu znížiť minimálne o 50 %. Napríklad, ak má pacient po infarkte myokardu alebo cievnej mozgovej príhode vstupnú hodnotu na úrovni 2,2 alebo 2,4 mmol/l, musíme túto hodnotu znížiť minimálne o 50 %. Podľa odborných odporúčaní je to teda polovičná hodnota vstupnej hodnoty, ale pre zjednodušenie je potrebné si zapamätať hranicu 1,4 mmol/l," konštatuje diabetológ.

Iný človek, takého istého veku, pohlavia, bez akéhokoľvek kardiovaskulárneho rizika môže mať hladinu cholesterolu aj takmer 3,0 mmol/l a táto hladina je u neho považovaná za ešte normálnu.

Liečba zvýšenej hladiny LDL cholesterolu je najmä u pacientov s kardiovaskulárnym rizikom doživotná. "Často si pacienti myslia, že keď dostanú liek na zníženie cholesterolu a pri ďalšej kontrole sú jeho hladiny v poriadku, môžu liek vysadiť. Nemôžu, pretože po jeho vysadení sa hladiny vrátia na predchádzajúce úrovne. Takže áno, je to celoživotná liečba," hovorí Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Toľko diskutované vedľajšie účinky

Môžete to často vidieť v internetových diskusiách, kde najmä samozvaní liečitelia odrádzajú ľudí od užívania liekov na vysoký cholesterol pre ich vedľajšie účinky. A dokážu ich nafúknuť tak, že človek dostane strach. Takže, ako je to s vedľajšími účinkami liekov na zvýšený cholesterol? "Každému pacientovi hovorím, že liek, ktorý je stopercentne bezpečný alebo nemôže mať nejaký vedľajší účinok, neexistuje. Aj voľnopredajné lieky, môžu u nejakého malého percenta pacientov vyvolať komplikácie. My o tých komplikáciách vieme, čiže treba pacientovi len vysvetliť, aké možné vedľajšie účinky by sa mohli vyskytnúť. A treba povedať, že percento tých pacientov je relatívne nízke a tento typ liekov patrí medzi bezpečnejšie. Veľa ľudí užíva napríklad voľnopredajné lieky na bolesť, ktoré sú relatívne nebezpečnejšie, ale tu sa nad tým nezamýšľajú, kdežto tieto lieky sú v takom hľadáčiku pochybností. Alternatívne zdroje alebo diskusie na internete vypichujú vedľajšie účinky, ktoré vieme, že existujú, ale zopakujem, ako každý iný liek, aj tento má vedľajšie účinky. Ten benefit v podobe výrazného zníženie infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody však výrazne prevyšuje potenciálne riziko toho, že nejaké malé percento pacientov môže mať vedľajší účinok. Lieky na zníženie cholesterolu patria k najviac predpisovaným liekom na svete a určite z odborného pohľadu vieme, že patria medzi najbezpečnejšie," dodáva Doc. MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

Dobrý nosič HDL

Hlavnou úlohou HDL je odvádzať prebytočný cholesterol z krvného riečiska do pečene. Odtiaľ sa dostáva do žlče a opúšťa ľudské telo. HDL dokonca odstraňuje cholesterol aj z tukových usadenín v cievach. Preto sa takémuto cholesterolu hovorí aj "dobrý cholesterol". HDL pôsobí protizápalovo a antioxidačne. Ku zvyšovaniu HDL cholesterolu vedie dostatok fyzickej aktivity. U žien by jeho hladina mala byť viac ako 1,2 mmol/l a u mužov nad 1,0 mmol/l.

Zlý nosič LDL

Je to hlavný transportér cholesterolu do buniek tela. Každá bunka potrebuje cholesterol, ak ho však v krvi koluje veľké množstvo a bunky ho nezužitkujú, hrozí riziko jeho postupného usadzovania na stenách tepien. Tento jav je známy ako ateroskleróza. Cholesterolu naviazanému na LDL nosič sa preto hovorí "zlý cholesterol". K jeho zvyšovaniu prispieva okrem zvýšeného príjmu nasýtených tukov v potrave aj nedostatočný pohyb, priberanie na hmotnosti a fajčenie. Jeho hladina by mala byť do 3,0 mmol/l u inak zdravých ľudí a pod 1,4 mmo/l u pacientov po infarkte myokardu alebo po cievnej mozgovej príhode. Ak je táto hranica prekročená a hladina HDL cholesterolu je nedostatočná, vzniká dyslipidémia.

Video si môžete pozrieť tu:

https://www.facebook.com/uniaprezdravsiesrdce/posts/pfbid02zb6RRA3yneUnkQMok71i1uPwFMP74YWWbCcHJX6DHDFBHGScLFkPAWy5kvwb92ANl

Ďakujeme partnerom projektu:

Servier Slovensko, Novartis, Boehringer Ingelheim

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Kategórie: Podporujeme

Lekársky triler Nočná služba. Robin Cook v skvelej forme

PRservis.sk - 16. apríl 2024

16.4.2024 - Ak čítate medicínske trilery, určite poznáte meno Robin Cook. Majster lekárskych trilerov napísal 40 svetových bestsellerov, z ktorých sa predali stovky miliónov výtlačkov. Podľa mnohých vznikli úspešné filmy a minisérie.
Práve vyšla novinka s názvom Nočná služba.

"Ako mnohé moje knihy, aj táto je o vážnej medicínskej téme. Nočná služba je o tom, že, žiaľ, existujú sérioví medicínski vrahovia. Sú to ľudia, ktorí pracujú v nemocnici a namiesto toho, aby sa o ľudí starali, robia pravý opak. Ako je možné ich odhaliť? Nuž, to je úloha, ktorej čelí Jack v Nočnej službe," popisuje Robin Cook svoj najnovší triler.

Doktorka Laurie Montgomeryová a doktor Jack Stapleton, kolegovia, z ktorých sa stali manželia, majú plné ruky náročnej súdnolekárskej práce. Problémy sa nevyhýbajú ani ich rodine, a keď za podivných okolností umrie ďalší človek z ich radov, je potrebné vykonať pitvu. Doktorka Sue Passerová bola Laurina temperamentná a dlhoročná priateľka, preto táto nepríjemná povinnosť pripadla jej úradu. Požiada Jacka, aby sa prípadu venoval a ten sotva môže odmietnuť.

Bezvýsledná pitva podnieti Jackovu zvedavosť, preto sa púšťa do pátrania priamo v Manhattanskej pamätnej nemocnici. Aj bez ohľadu na to, že tým poruší pravidlá Úradu hlavného súdneho lekárstva.

Vyšetrovanie Suinho tragického skonu sa však čoskoro zmení na nebezpečnú a potenciálne smrteľnú šachovú partiu medzi Jackom a inteligentným, no šialeným vrahom. Ak si Jack nedá pozor, hrozí ďalší smrteľný úder.

Exkluzívne video Robina Cooka pre slovenských čitateľov:

Nočná služba je lahôdka pre fanúšikov lekárskych trilerov. Nechýba tomu napätie, akcia, nebezpečenstvo, výborne je opísané nemocničné prostredie aj postavy. Je obdivuhodné, že Robin Cook si stále udržiava vysokú latku kvality, hoci začiatkom mája bude mať už 84 rokov.

Vypočujte si úryvok.
Číta Vlado Kobielsky:

Lekár a spisovateľ Robin Cook (1940) získal celosvetové uznanie trilermi s lekárskou tematikou, dnes už ich je viac ako tridsať, z ktorých sa predalo vyše sto miliónov výtlačkov. Majstrovsky spája medicínske fakty s fantáziou, pričom verejnosť upozorňuje na technické možnosti modernej medicíny a z toho vyplývajúce etické otázky.

Striedavo žije na Floride a v Bostone.

Vo vydavateľstve IKAR od autora okrem iného vyšlo:

MUTÁCIA
NÁKAZA
KÓMA
EPIDÉMIA
CHROMOZÓM 6
INVÁZIA Z GALAXIE
TOXÍN
ÚNOSNÉ RIZIKO
INFEKCIA
ÚNOS
ŠOK
ZÁCHVAT
OSUDNÝ GÉN
KRÍZA
KRITICKÝ STAV
AGÓNIA
INTERVENCIA
LIEK
VÝNOSNÁ SMRŤ
NANO
VRAŽDA NA DIAĽKU
HOSTITEĽ
ŠARLATÁNI
PANDÉMIA
GENÉZA
VÍRUS

Z anglického originálu Night Shift (G. P. Putnam’s Sons, An imprint of Penguin Random House LLC, USA 2022) preložil pre vydavateľstvo Ikar Róbert Hrebíček.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Vaša cesta za hranice seba samého. Nespútaná duša

PRservis.sk - 16. apríl 2024

16.4.2024 - Ako povedal Deepak Chopra, "Singer píše s elegantnou jednoduchosťou. Čítajte túto knihu pozorne a zažijete viac než len záblesk večnosti."

Kniha Nespútaná duša je napísaná jednoducho, trefne, pútavo a hlavným posolstvom je oslobodiť sa od rôznych kotiev, ktoré nás držia; oslobodiť sa od strachov, odpútať sa od ega, od toho, čo nás zbytočne drží pri zemi, aby sme vyslobodili dušu. Aby sa z nej naozaj stala Nespútaná duša, ako hovorí názov knihy.

Kto ste? Keď začnete skúmať túto otázku, zistíte, aká je v skutočnosti neuchopiteľná.
Ste fyzické telo?
Ste súbor zážitkov a spomienok?
Partnerom vo vzťahoch?

Zakaždým, keď sa zamyslíte nad aspektmi seba samého, uvedomíte si, že je toho oveľa viac, než dokáže definovať ktorýkoľvek z nich.
Duchovný učiteľ Michael Singer v tejto knihe skúma otázku, kto sme, a prichádza k záveru, že našu identitu možno nájsť v našom vedomí, v našej schopnosti pozorovať seba samých a svet okolo nás.

Využíva tradície meditácie a všímavosti. Ukazuje, ako nám všetkým môže rozvoj vedomia umožniť prebývať v prítomnom okamihu a zbaviť sa bolestných myšlienok a spomienok, ktoré nám bránia dosiahnuť šťastie a sebarealizáciu.

Kniha Nespútaná duša je rozdelená do piatich častí a ponúka úprimnú a priateľskú diskusiu o vedomí a o tom, ako ho môžeme rozvíjať.

  • V prvej časti skúma pojem "ja" a vnútorný dialóg, ktorým každý z nás žije.
  • Druhá časť skúma prežívanie energie, ktorá nami prúdi, a snaží sa čitateľom ukázať, ako otvoriť svoje srdce energii zážitkov, ktorá preniká ich životom.
  • Spôsoby, ako prekonať tendencie uzatvárať sa pred zvyškom sveta, sú predmetom tretej časti.
  • Osvietenie a prijatie univerzálneho vedomia sú predmetom štvrtej časti.
  • A nakoniec, v piatej časti, sa Singer vracia ku každodennému životu a hľadaniu "bezpodmienečného šťastia".

V celej knihe sa zachováva ľahký a pútavý tón, bez ťažkých dogiem a normatívnych náboženských odkazov. Jednoduché cvičenia, ktoré sú súčasťou každej kapitoly, pomáhajú čitateľom zapojiť sa do myšlienky, ktorú duchovný učiteľ Singer prezentuje.

Chcete byť šťastní alebo nie? Mnohí ľudia si myslia, že čosi také ako šťastie nemajú vo svojej moci. Niektorí možno povedia: "Samozrejme, že chcem byť šťastný, ale moja manželka ma opustila....alebo šéf si na mňa zasadol...kolegovia ma nenávidia ap." Omyl, svoje šťastie máte vo vlastných rukách. Ide o to, že práve vaše podmienky vám stoja v ceste...
Aj toto tvrdí duchovný učiteľ Michael Singer v knihe Nespútaná duša.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky