Podporujeme-RSS

Organizátori spustili prihlasovanie do 7. ročníka L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

SAV.sk - 14. november 2022
Organizátori programu L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede 2023, Slovensko spustili prihlasovanie do 7. ročníka tohto podujatia. Vedkyne do 40 rokov (vrátane) môžu svoje vedecké práce prihlasovať na "https://www.forwomeninscience.com uthority/slovakia---national-program" www.prezenyvovede.sk do 31. decembra 2022.  Pre tri víťazné vedkyne je pripravených 15 000 eur, ktoré môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum. Program, ktorého cieľom je podporiť výskumníčky ...
Kategórie: Podporujeme

Tohtoroční laureáti ocenenia Cena za vedu a techniku

SAV.sk - 14. november 2022
Devätnásty ročník  "https://tyzdenvedy.sk/" Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2022  (TVT) po dvoch pandemických rokoch opäť vyvrcholil slávnostným galavečerom pri príležitosti odovzdávania ocenení Cena za vedu a techniku. Podujatie sa uskutočnilo dňa 11. novembra 2022 v priestoroch  "https:/ urelium.sk/" Zážitkového centra vedy Aurelium  Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky v Bratislave za účasti pozvaných hostí. Organizátori podujatia, a ...
Kategórie: Podporujeme

Ekológia a úspora energií majú v COOP Jednote spoločný smer

PRservis.sk - 14. november 2022

14.11.2022 - Maloobchodná sieť COOP Jednota ako zodpovedný obchodník napĺňa v rámci podnikania aj enviromentálny rozmer. Enviromentálna politika spoločnosti má niekoľko smerov, ktorých spoločným menovateľom je, aby obchodná činnosť najväčšieho slovenského obchodného systému mala minimálny dosah na životné prostredie.

Energetická kríza a obavy z nej plynúce postavili otázku energií a ich úsporného využívania ešte viac do popredia. COOP Jednota sa dlhodobo venuje ochrane životného prostredia a investuje do nových technologických a energetických zariadení, napríklad do nových chladiarenských zariadení, LED osvetlenia, fotovoltaiky či do implementovania ďalších moderných riešení šetriacich energie. Zavadzaním nových technologických zariadení, ako sú elektronické cenovky a LED cenovky v predajniach sa zasa znižuje spotreba papiera a tonerov, ktoré sú v kategórii odpadov definované ako nebezpečný odpad. Všetky aktivity majú spoločný cieľ – zodpovedný prístup k ekológii a energiám.

Optimalizácia energetického manažmentu

Spoločnosť COOP Jednota presadzuje pri svojich obchodných činnostiach myšlienku minimalizácie uhlíkovej stopy a efektívnu spotrebu energií na svojich prevádzkach, čo sa darí dosahovať aj optimalizáciou energetického manažmentu. Do predajní od roku 2020 zavádza meracie systémy, ktoré merajú teplotu a vlhkosť. "Aplikovanie tohto významného technického riešenia v sieti našich predajní predstavuje optimalizáciu spotreby elektrickej energie, a tiež optimálne nastavenie chladenia tovarov," uvádza Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb, COOP Jednota Slovensko. Tisíce senzorov automaticky dohliadajú na správne chladenie potravín, upozornia na neštandardnú situáciu a pomôžu zvýšiť energetickú efektivitu predajní. To je v skratke prínos smart riešenia – riešenia na báze internetu vecí (IoT). Do existujúcej online platformy je možné zapojiť ďalšie meradlá s IoT funkcionalitou (napr. elektromery, vodomery a iné). "Projektom automatizovaného monitorovania v oblasti potravín pokračujeme v ceste modernizácie našej predajnej siete. Kombináciou získaných dát môžeme optimalizovať a priamo znižovať spotrebu elektrickej energie, čo následne vplýva nielen na samotné náklady, ale aj na zvýšenú ochranu životného prostredia," vysvetľuje M. Švrček. Smart riešenie na báze internetu vecí využíva COOP Jednota aktuálne v 340 predajniach po celom Slovensku.

Fotovoltaika - ekologický zdroj energie

Fotovoltaika je ďalším zeleným zdrojom energie, ktorý v rámci svojej činnosti aplikuje aj maloobchodná sieť COOP Jednota. "Už viac ako 2 roky sa v našom obchodnom systéme intenzívne venujeme aj montáži fotovoltaických panelov na našich predajniach, ktoré využívame primárne na pokrytie vlastných energetických potrieb. Vzhľadom na fakt, že naše nehnuteľnosti sú situované v urbanisticky zastavaných častiach, investície na obnovu a zmenu objektov na energeticky udržateľné sú značne vysoké. Napriek tomu dokážeme v našom systéme vytvoriť z obnoviteľných zdrojov približne 5% energií, čo je určite pozitívne číslo," zdôrazňuje M. Švrček. Aktuálne využíva fotovoltaické panely 90 prevádzkových jednotiek v 10 spotrebných družstvách COOP Jednoty.

Zálohujeme dobrovoľne

V rámci novej legislatívnej povinnosti – zavedenia zálohového systému na slovenský trh od 1. 1. 2022, bol rok 2021 venovaný príprave infraštruktúry na tento systém. COOP Jednota sa intenzívne venovala prispôsobeniu prevádzok, ich rekonštrukcii, výberu spôsobu zberu, ako aj výberu samotných zariadení určených na zber PET fliaš a plechoviek. Aktuálne je maloobchodnej sieti COOP Jednota približne 1400 odberných miest, z toho viac ako 300 povinných odberných miest a takmer 1100 dobrovoľne zapojených prevádzok. Takmer 1000 prevádzok je vybavených automatickým odberom obalov, ostatné využívajú možnosť ručného zberu. Do konca roka 2022 plánuje obchodný systém COOP Jednota otvoriť ešte niečo cez 60 odberných miest.

Podporujeme cirkulárnu ekonomiku

V roku 2020 bol v systéme COOP Jednota zavedený environmentálny strategický program "Jednotne ekologicky" na podporu udržateľnosti a ochrany životného prostredia. Projekt odštartovala zmena materiálov na výrobu nákupných tašiek, ktoré sú recyklovateľné a slúžia na viacnásobné použitie. V roku 2021 pokračovala iniciatíva v spolupráci so spoločnosťou NATUR-PACK, kde bol spoločne predstavený projekt zameraný na využitie produktov vlastnej značky k ekologickej edukácii spotrebiteľov. Na produktoch vlastnej značky sú umiestnené grafické symboly v podobe zberných nádob, ktoré pomáhajú spotrebiteľom, ako správne triediť odpad. Zobrazené kontajnery sú vo farbách triediacich nádob s popisom nápojový kartón, plast, kov, papier, sklo, komunál, bio. Pri každej ikonke je zároveň uvedené, ktorá časť daného použitého odpadu kam patrí. V prípade, že sa obal skladá z viacerých častí, ktoré je potrebné vhodiť do rozdielnych kontajnerov, každý kontajner je na obale jasne definovaný. Bližšie informácie o správnom triedení odpadov nájdu spotrebitelia na samostatnej webovej stránke www.jednotne-ekologicky.sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Mondi SCP získalo Národnú cenu za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť

PRservis.sk - 11. november 2022

11.11.2022 - Národná cena za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, ktorú pravidelne organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, pozná svojich tohtoročných víťazov.

Pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera sa v utorok 8. novembra konal slávnostný večer v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave, počas ktorého boli ocenení víťazi za rok 2022. Do súťaže sa zapojili súkromné firmy, orgány verejnej správy, ale aj jednotlivci. Spoločnosti Mondi SCP sa podarilo získať ocenenia v obidvoch kategóriách, pričom v kategórii spoločenská zodpovednosť sa stala hlavným víťazom. Za Mondi SCP cenu prevzali Silvia Kloptová, riaditeľka Trvalo udržateľného rozvoja a Vladimír Krajči, Technický riaditeľ.

"Sme na toto ocenenie veľmi hrdí, pretože dokazuje, že sme naozaj jedineční v komplexnosti a dlhodobom prístupe k starostlivosti o zamestnancov, podpore našej komunity, znižovaní negatívneho dopadu na životné prostredie a spolupráci so zákazníkmi a dodávateľmi. Boli sme hodnotení podľa európsky uznávaných kritérií nezávislou spoločnosťou a preukázali sme, že kvalita a spoločenská zodpovednosť je pre našu firmu prioritou vo všetkých oblastiach" zhodnotila Silvia Kloptová.

V rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2022 bol v kategórii sektora verejnej správy medzi ocenenými pán Peter Madzík z Katolíckej univerzity v Ružomberku. "Sme veľmi radi, že do nášho regiónu poputovalo aj toto ocenenie. Svedčí to o tom, že aj také malé mesto má čo ponúknuť a má kvalitných ľudí, ktorým záleží na zlepšovaní podmienok a kvality života pre občanov. Víťazovi srdečne gratulujeme”, doplnil Vladimír Krajči.

ECO-INVESTMENT, a.s.:

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský investičný holding vedený priemyselníkom Milanom Fiľom. Holding pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, spracovanie mäsa, reality a telekomunikácie. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Využitie a prínosy aplikácie PlanRadar na príklade spoločnosti HB Reavis

PRservis.sk - 11. november 2022

11.11.2022 - Digitalizácia stavebníctva sa stala v posledných rokoch častou témou nielen v regióne strednej a východnej Európy. Efektívna príprava, výstavba aj údržba budov sa stáva čoraz naliehavejšou, pretože firmy sú pod ekonomickým i spoločenským tlakom: materiálov je nedostatok a ich dodávky sa oneskorujú, ceny energií prudko rastú, chýbajú pracovné sily – a pritom sa očakávajú stále rýchlejšie, kvalitnejšie a ekologicky šetrnejšie projekty. Riešením mnohých týchto problémov je intenzívnejšia digitalizácia. Jedným z jej nástrojov je aplikácia PlanRadar s rozhraním vhodným pre prakticky všetkých účastníkov stavby: od robotníkov, stavbyvedúcich a inžinierov až po projektových a facility manažérov. Táto prípadová štúdia má za cieľ ukázať, ako celá platforma PlanRadar pomohla spoločnosti HB Reavis: vedúci projektový manažér klientskych priestorov Ing. Jakub Baňas popisuje, prečo sa HB Reavis rozhodla PlanRadar využívať, ako sa táto aplikácia uplatňuje v konkrétnych developerských projektoch a aké má prínosy.

Skupina HB Reavis pôsobí na realitnom trhu takmer 30 rokov. Za tú dobu sa rozrástla na nadnárodnú spoločnosť s viac ako 700 zamestnancami. Z pôvodne klasického developera sa stala aj medzinárodným poskytovateľom pracovných priestorov, keď okrem developerskej sekcie vytvorila aj odnož, ktorá zaisťuje starostlivosť o novo dokončené projekty a ich správu. Zaoberá sa tak všetkými fázami životného cyklu nehnuteľnosti od prípravy cez výstavbu až po prevádzku a údržbu.

HB pôsobí hneď v niekoľkých krajinách vrátane Slovenska. V Londýne napríklad začala stavbu svojho prvého uhlíkovo neutrálneho projektu Worship Square. V Nemecku sa skupine nedávno podarilo dokončiť DSTRCT.Berlin. V Poľsku sa HBReavis sústredí na výstavbu vo Varšave, kde medzi projektmi hrá prím Varso Tower, najvyššia kancelárska budova Európskej únie (310 metrov). V Českej republike je aktuálnym projektom Nová Zvonařka v Brne, ktorá kombinuje kancelárske a coworkingové priestory, maloobchodné predajne a v budúcnosti aj ubytovacie kapacity. Na Slovensku má HB Reavis za sebou už celý rad projektov – aktuálny je napr. kancelársky komplex Nové Apollo v Bratislave, ktorý má byť dokončený na začiatku roku 2023. Doteraz skupina dokončila objekty o celkovej ploche cez 1,5 milióna m2, pričom projekty s plochou 0,7 milióna m2 sú v pláne alebo v procese prípravy.

Cesta k digitalizácii a proces rozhodovania – prečo PlanRadar?

"Digitalizácia – a to nielen v stavebníctve – je v dnešnej dobe nevyhnutná. Požiadavky na rýchlosť, kvalitu a efektivitu informácií sa neustále zvyšujú, pretože tomu potom zodpovedá aj vyššia kvalita produktov či služieb," otvára tému Jakub Baňas a hneď predkladá konkrétny príklad zo stavebníctva: "Ak má stavbyvedúci po koordinačnej schôdzke pripraviť report, podarí sa mu to tak tri dni potom. S množstvom denných úloh, ktoré má na starosti, totiž trvá nejaký čas, kým sa k tomu dostane. Digitalizáciu vidím ako spôsob, ktorým sa dá celý tento proces zrýchliť. Vďaka digitalizácii navyše môžu ľudia reagovať oveľa flexibilnejšie." Podľa projektového manažéra HB Reavis ide hlavne o zefektívnenie komunikácie a zjednodušenie jednotlivých denných rutín, ktorých je nespočetné množstvo.

Z toho dôvodu hľadali v HB Reavis nejaký čas riešenie, ako na to – od e-mailov až po sociálne siete. Čoskoro však došli k záveru, že dnes sú k dispozícii praktickejšie nástroje. "Na trhu existuje viacero obdobných produktov. Nám však išlo o konkrétnu rovnováhu medzi funkcionalitami, ktoré by dokázali obsiahnuť všetko, čo náš tím medzi rôznymi úrovňami manažmentu potrebuje. Navyše musia byť všetci členovia tímu schopní aplikáciu používať – inak to nefunguje. Práca s aplikáciou skrátka musí byť užívateľsky prívetivá," vysvetľuje Baňas a pokračuje: "Nezačínali sme hneď s PlanRadarom, ale s menej sofistikovaným systémom, čo bol aj náš zámer – rovnako ako sa neučíte rovno riadiť formule. Až keď sa to ľuďom dostalo trochu pod kožu, prešli sme na PlanRadar. Ten považujeme za dosť sofistikovaný aj pre vyšší manažment, ale zároveň za užívateľsky priateľský pre bežného pracovníka. Zvíťazila rovnováha aj dobrý pomer cena-výkon."

Zavedenie PlanRadaru a jeho využívanie v praxi

"PlanRadar sme zvolili hlavne s cieľom zlepšenia komunikácie medzi jednotlivými pracovnými funkciami a pozíciami: od zástupcov investora cez generálneho dodávateľa, subdodávateľa až po pracovníkov na stavbe. Potrebné informácie totiž musí dostať včas a flexibilne naozaj každý, kto na stavbe pracuje – to znamená aj radový robotník," komentuje Jakub Baňas, a dodáva: "Zmeny a inovácie procesov sú vždy náročné. Majú svoju inkubačnú dobu, ktorú ľudia potrebujú na to, aby si nový systém 'osahali'. Veľmi dôležitá je pri tom vzájomná podpora a diskusia v tíme. Za veľmi podstatný v tomto prechode totiž považujem práve ľudský faktor. Trvalo asi štyri mesiace, kým sa všetko rozbehlo naplno – jedná sa o mnoho regiónov, kde mal každý iné doterajšie skúsenosti. Potom sme ale vo všetkých krajinách zaznamenali výrazný progres, kedy sme už PlanRadar dokázali implementovať rýchlejšie a dynamickejšie. Teraz dosahujeme až opačný efekt – ľudia chcú v aplikácii väčšie množstvo práv, práca je pre nich oveľa komfortnejšia," popisuje zavádzanie PlanRadaru Baňas.

Postupne sa spoločnosti HB Reavis podarilo zaviesť PlanRadar v plnej šírke. To v praxi znamená dokumentáciu, komunikáciu, riadenie úloh či závad a taktiež reportovanie. Hlavným cieľom bolo dostať všetky informácie na jedno miesto tak, aby sa tímom lepšie a ľahšie pracovalo. "Aktuálne využívame PlanRadar asi pri 50 projektoch – 5 projektoch budov a cca 45 projektoch fit-outov vnútorných priestorov pre našich klientov. Využitie je teda logicky rôzne podľa toho, čo každý tím potrebuje a preferuje. Za najdôležitejšie funkcie PlanRadaru osobne považujem prípravu a zdieľanie tiketov úloh a previazanie komunikácie, ďalej aj dokument manažment systém, kam môžeme ukladať výkresy, ktoré sú prístupné všetkým účastníkom projektu v rovnakej verzii. V neposlednom rade potom tvorbu reportov – tie nám nahrádzajú predošlý excel, ale sú oveľa prepracovanejšie. A mnoho ďalších – vo všeobecnosti môžem povedať, že máme využitie pre všetky dostupné funkcionality," komentuje Baňas.

Proces prípravy a výstavby nového stavebného projektu znamená obvykle prácu na niekoľko rokov a situácia sa tak priebežne vyvíja. Ani zavádzanie PlanRadaru v tom nie je výnimkou. "Jeden projekt trvá zhruba 3-4 roky, z toho približne 2 roky robí čistá výstavba – a to je pomerne dlhá doba. To tiež spôsobilo, že sme PlanRadar v mnohých prípadoch neimplementovali vo fáze prípravy, ale až v priebehu výstavby alebo pri jej finalizácii. Zladenie starých a nových procesov (pričom PlanRadar nebol jedinou zmenou, ktorú sme zaviedli) vyžadovalo čas. Ale to platí pri každej potrebnej inovácii," hovorí Jakub Baňas a pokračuje: "V súčasnej dobe využívame PlanRadar hlavne vo fáze výstavby, projektového riadenia a pre úspešné dokončenie a odovzdanie priestorov."

Príklad z praxe: projekt Nové Apollo v Bratislave

Nové Apollo je prevažne kancelársky projekt, ktorý HB Reavis v súčasnej dobe stavia v obchodnej štvrti Novej Nivy v Bratislave. Budova má 8 nadzemných podlaží a zahŕňa viac ako 55 000 m2 kombinovaných kancelárskych priestorov s retailom. Výstavba bola zahájená na jar roku 2021 a dokončenie stavby sa očakáva v prvej polovici roku 2023.

Spoločnosť HB Reavis spolu s architektmi Make Architects a Siebert+Talas, ktorí sú autormi návrhu projektu, si zakladá na zdravom vnútornom prostredí aj životnom štýle, čo sa premieta aj do riešenia Nového Apolla. Je tu zelené átrium či Bike Hub, ktorý bude fungovať ako kaviareň, požičovňa aj servis bicyklov. Budova ašpiruje na certifikáciu komplexnej udržateľnosti BREEAM, ako aj na certifikáciu zdravého vnútorného prostredia WELL. Kotevným nájomcom, pre ktorého HB Reavis realizuje aj kancelárie, je spoločnosť IBM, ktorá si tu prenajala 30 000 m2 kancelárskych priestorov.

"Nové Apollo je jedným z projektov, pri ktorom sme začlenili PlanRadar už v rannej fáze. Bežia tu vlastne dva projekty súčasne – výstavba budovy, ktorá postupuje veľmi rýchlo a čoskoro ju čaká finalizácia, a realizácia fit-outu pre klienta IBM. Ide o náš najväčší interiérový projekt v Európe. Ide o pomerne špecifickú kombináciu a PlanRadar tu výrazne prispel k zlepšeniu koordinácie aj spolupráce," hovorí Jakub Baňas.

"Pri výstavbe dnes používa PlanRadar spolu s dodávateľom a subdodávateľmi 56 aktívnych užívateľov. Ide takmer o celý tím. Čo sa týka konkrétnych pozícií a rolí, ide o zástupcov investora, projektových manažérov výstavby, jednotlivých stavbyvedúcich, zodpovedné osoby za subdodávateľov – teda skutočne o všetky úrovne. Väčšina procesov prebieha priamo v aplikácii PlanRadar," opisuje Baňas a dodáva: "To isté môžem povedať aj o fit-outoch: aj tu sa cez platformu PlanRadar zapájajú všetci. Pri takom rozsiahlom projekte, akými sú kancelárie IBM, to zahŕňa zhruba 50 ľudí."

"Ako najzásadnejšie pri týchto projektoch vnímam využívanie ticket management systému – v tomto plugine PlanRadaru fungujeme skutočne naplno. Ďalej používame document management systém, do ktorého ukladáme relevantnú projektovú dokumentáciu," komentuje Jakub Baňas a dopĺňa: "Projekt ešte nie je dokončený, a výsledky teda nemožno ľahko kvantifikovať. Už teraz však vidíme, ako nám PlanRadar pomáha a šetrí čas, či už ide o tvorbu externých materiálov, zápisov zo schôdzok alebo o kratší čas strávený na stavenisku – mnoho záležitostí sa dá vďaka PlanRadaru urobiť priamo z kancelárie."

Prínosy PlanRadaru pohľadom HB Reavis

Jakub Baňas sumarizuje zoznam najväčších prínosov, ako ich vidí HB Reavis:

Komunikácia a spolupráca

"Tento bod osobne považujem za najdôležitejší zo všetkých – dostať komunikáciu na jedno miesto, kde budú všetky informácie k dispozícii ako pracovníkom na stavbe, tak projektovým manažérom, investorom aj dodávateľom. Obsiahne to všetky úrovne. PlanRadar v tomto ohľade vidím ako jednoznačný prínos. Na všetko je možné rýchlo a efektívne reagovať."

Redukcia papierových dokumentov

"V tomto ohľade je prínos tiež jasný – našu papierovú dokumentáciu to veľmi znížilo. Zatiaľ ešte nie sme v situácii, keď by išlo o 100 % redukciu – to bude možno ešte nejaký čas trvať. Rozhodne však k tomu smerujeme a PlanRadar nám s tým výrazne pomáha."

Produktivita práce a šetrenie času Riešenie kolízií

"To, že na stavbe vznikajú kolízie, je nevyhnutné, pretože projekty sú svojím rozsahom často obrovské. Vďaka PlanRadaru však na ne môžeme rýchlejšie a pružnejšie reagovať: ak sa chyba zaznamená včas, pre všetkých je táto informácia dostupná a k náprave dôjde rýchlejšie. To nám jednoznačne šetrí energiu aj čas. Predtým trvalo tri dni, kým sa problém začal riešiť, dnes sa k tomu dostaneme niekedy ešte počas toho istého dňa. Celkovo sa efektivita využívania pracovného času zlepšila asi o 15-20 %. "

Tvorba tiketov

"Samotné zaznamenávanie a zdieľanie tiketov vidím ako kľúčovú časť, pretože sa jedná o najčastejšiu aktivitu. Vytvorenie jedného tiketu zaberie menej ako jednu minútu, čo je oproti predchádzajúcim systémom zrýchlenie najmenej o 50 %. Na jeden stavebný projekt vyjde zhruba 7 000 tiketov. Pri fit-outoch vždy záleží na danom rozsahu – celkovo to činí asi 1 000-2 000 tiketov."

Prehliadky a kontroly na stavbe

"Čo sa týka času stráveného na stavbe, v tomto ohľade u nás nezávisle od PlanRadaru prebehli procesné zmeny: predtým chodili projektoví manažéri na obhliadky skôr zriedka, väčšinou to bolo na stavbyvedúcich. Dnes chodia na stavenisko naopak častejšie, pretože sa nám ich priamy kontakt s výstavbou osvedčuje. Pri tejto aktivite však používajú PlanRadar a práca je preto rýchla a efektívna. Všetko funguje pružnejšie, pretože problematické záležitosti vidia a evidujú priebežne."

PlanRadar skvele funguje pri fit-outoch

"Najlepšie sa nám efektivita PlanRadaru osvedčuje pri fit-outových projektoch, ktoré sú oproti stavbám rýchlejšie – trvajú rádovo od 4 do 8 mesiacov. Ide napríklad o už spomínaný IBM. Týchto projektov vedieme niekoľko desiatok a pozitívne výsledky sú na nich oproti výstavbe budov vidieť za kratšiu dobu."

Zhrnutie – PlanRadar a HB Reavis vo faktoch a číslach

HB Reavis aktuálne používa PlanRadar na 50 projektoch (5 budov a 45 klientskych projektov interiérov)
Na jednom projekte (podľa veľkosti) zdieľa aplikáciu PlanRadar približne 50 osôb
Čas potrebný na iniciáciu riešenia vzniknutých problémov sa znížil zo zhruba 3 dní na 1 deň
Celková produktivita využívania pracovného času sa vďaka využívaniu PlanRadaru zlepšila cca o 15-20 %
Na jednom stavebnom projekte sa vytvorí asi 7 000 tiketov
Na jednom fit-outovom projekte sa vytvorí 1 000 – 2 000 tiketov v závislosti od veľkosti priestoru
Tvorba a distribúcia tiketu zaberie menej ako 1 minútu, čo znamená približne 50 % úsporu času v porovnaní s predtým používanými postupmi

PlanRadar ako budúcnosť efektívneho stavebníctva

HB Reavis je jednou z inovátorských spoločností, ktorá už svojou skúsenosťou zistila, aké benefity a zjednodušenie môže PlanRadar ako nástroj digitalizácie v stavebníctve priniesť. Každá zmena si vždy žiada určitý čas, ale výsledky ukazujú, že to stojí za to a že nie je potrebné sa digitalizácie obávať. Naopak: PlanRadar pomáha každému účastníkovi stavby – či už ide o stavbyvedúceho, dodávateľa alebo manažéra v kancelárii. Podľa svojej funkcie potom aj jednotliví účastníci stavebného procesu PlanRadar využívajú. Aplikácia je navyše užívateľsky veľmi prívetivá – na riešenie prípadných problémov je neustále k dispozícii podporný tím PlanRadaru, aby každej spoločnosti prechod k zavedeniu platformy a jej následnú prevádzku čo najviac uľahčil.

"Ľudia si musia zvyknúť, že prichádzajú nové procesy a nástroje. Keď sa do toho už človek dostane, efekt je úžasný – len sa treba k tomu vzájomne motivovať. Nepochybujem o tom, že ďalšie benefity ešte uvidíme, pretože stále nevyužívame plný potenciál aplikácie. PlanRadar napríklad plánujeme využívať aj na facility management budov. Veľa vecí je teda ešte pred nami a my sa po doterajších skúsenostiach na novinky tešíme," uzatvára Jakub Baňas.

O PlanRadare

PlanRadar je softvérové riešenie pre stavebných a realitných profesionálov. Svojim používateľom umožňuje pripojiť sa na diaľku ku cloudovej aplikácii vhodnej pre všetky prehliadače a všetky typy chytrých telefónov a tabletov (iOS, Android a Windows) a používať ju odkiaľkoľvek cez internet. So svojim tímom je tak možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať akýkoľvek druh informácií v reálnom čase.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Majsterka Európy v skeete skúma v ÚMMS SAV, v. v. i., duálny laserový lúč

SAV.sk - 11. november 2022
Hovorí sa, že veda má blízko k umeniu. Veda sa však dá prepojiť aj so športom. Dôkazom je Lucia Kopčanová, doktorandka Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., bronzová medailistka z Majstrovstiev Európy v skeete. V boji o tretie miesto spolu so strelkyňami Dankou Bartekovou a Vanesou Hockovou, v tom čase horúcom Cypre, porazila olympijské šampiónky z Talianska. Materiálová vedkyňa (keď nestrieľa
Kategórie: Podporujeme

Seminár Hospodárenie s vodou v krajine

SAV.sk - 11. november 2022
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i,. v spolupráci s GWP Slovakia usporiadali 9. novembra 2022 v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky seminár s názvom Hospodárenie s vodou v krajine. Na seminári vystúpili poprední odborníci z vedeckej obce i mimovládneho sektora. Odborníci vo svojich prednáškach poukázali na to, že voda v krajine je dôležitým ekologickým a ekonomickým zdrojom, je domovom, dopravnou cestou i regulátorom klímy. Významne určuje a sústavne ...
Kategórie: Podporujeme

Silu zmeny máme na tanieri. Tesco spája odborníkov, aby hľadali riešenie pre ekologickejšiu budúcnosť potravín

PRservis.sk - 11. november 2022

11.11.2022 - Zmena správania je nevyhnutná, inak sa z potravín do roku 2030 stane najväčší zdroj globálnych emisií. Spoločnosť Tesco ako líder v znižovaní množstva potravinového odpadu aj tento rok organizuje jedinečnú konferenciu Udržateľnosť na tanieri. Pri diskusnom stole pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa 10. novembra 2022 stretli odborníci z rozličných oblastí potravinových systémov, aby diskutovali o udržateľných riešeniach.

Spôsob, akým vyrábame, distribuujeme a konzumujeme potraviny, tvorí významnú časť našej ekologickej stopy a potraviny sa stávajú najväčším zdrojom emisií skleníkových plynov. Až 40 % všetkých vyrobených potravín končí vo svete ako odpad. Potraviny, ktoré sa nikdy neskonzumujú, sú zodpovedné za 10 % celosvetových emisií skleníkových plynov a produkcia potravín je jedným z najvýraznejších faktorov, ktoré prispievajú k strate biodiverzity.

Tohtoročná konferencia sa zameriava na to, ako dosiahnuť udržateľnejšiu výrobu a spotrebu potravín na Slovensku, aké sú hlavné príležitosti a prekážky z pohľadu firiem a ako môžeme spoločne inšpirovať spotrebiteľov k zdravším a udržateľnejším voľbám.

,,Sme radi, že zo strany našich partnerov z obchodnej sféry sa našim potravinárskym a poľnohospodárskym výrobcom začína venovať väčšia ústretovosť a pozornosť. Naši partneri sa čoraz hlbšie zaoberajú rozpracovaním cieľov Európskej zelenej dohody, keď z environmentálnych ako aj z ekonomických dôvodov je potrebné znižovať uhlíkovú stopu dopravy, spracovania potravín v rámci svetového obchodu. Prirodzeným riešením je zvyšovanie podielu lokálnych dodávateľov. Chcem zvýrazniť dobrú spoluprácu rezortu pôdohospodárstva s predstaviteľmi obchodu, ktorá sa premietla do podpísania viacerých memorand a deklarácií,” hovorí Martin Kováč, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a dodáva: ,,V prvom polroku tohto roku sme riešili základnú potrebu zabezpečiť dostatok základných potravín pre domácich spotrebiteľov, aby sme predchádzali jednostrannému a nepodloženému rastu ich cien. Rast cien potravín však všeobecne pokračuje aj v dôsledku zmien klímy, zhoršovaniu stavu kvality pôdy v Európe. Popri klimatických rizikách výrazne ceny potravín ovplyvnil aj neúmerný rast cien energií a energetických nosičov, ropy, elektrickej energie a zemného plynu. V tejto súvislosti mi dovoľte pripomenúť vládny návrh kompenzácie rastu cien energií, ktoré predseda vlády SR predstavil 24. októbra 2022. Zastropovanie cien elektrickej energie a plynu spojené s kompenzáciou vyššej ceny energie nad strop by malo stabilizovať domáci trh, tak v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva ako aj v obchode a následne spomaliť inflačné pohyby spotrebiteľských cien potravín."

Potravinový priemysel predstavuje obrovskú príležitosť. Zmena spôsobu výroby, spracovania a spotreby môže priniesť obrovské výhody a stať sa kľúčovou súčasťou riešení pre klímu aj prírodu. Znižovanie množstva potravinového odpadu je najjednoduchšou cestou, ako znížiť našu uhlíkovú stopu a dosah klimatických zmien na našu planétu, ale aj šetriť finančné prostriedky. Namiesto toho, aby tieto potraviny pomohli nasýtiť aspoň časť z 800 miliónov ľudí[1], ktorí vo svete hladujú, výraznou mierou prispievajú ku klimatickej kríze.

"Potraviny sú kľúčové pre naše zdravie a zdravie planéty. V Tescu sme podnikli prvé kroky na zníženie emisií, zníženie množstva potravinového odpadu a odstránenie ťažko recyklovateľných materiálov z našich obalov. Teší ma, že sa k nám pripojili aj naši strategickí dodávatelia, pretože skutočnú transformáciu potravinového systému sa nám podarí dosiahnuť len spoločným úsilím. Som hrdý na to, že dnes môžem zverejniť akčný plán, ktorý už priebežne realizujeme v našich prevádzkach. Verím, že nás budú nasledovať ďalšie spoločnosti v celom potravinárskom sektore a v súlade s princípmi Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) implementujú akčný plán v ich prevádzkach," uvádza Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku, a dopĺňa: "Vieme, že úspech nášho podnikania závisí od toho, ako bude fungovať svet okolo nás. A takisto vieme, že ako dôležitý maloobchodník môžeme pozitívne prispieť k mnohým zmenám. Aj preto sa stala udržateľnosť oficiálnou súčasťou nášho poslania, stratégie a obchodných plánov. Náš záväzok pokračovať v zodpovednom a udržateľnom podnikaní odráža naše hodnoty."

V Tescu sme podnikli prvé dôležité kroky smerom k udržateľnosti. Od roku 2015/2016 sa nám podarilo znížiť emisie z našich prevádzok v strednej Európe o 67 %, dosiahli sme jeden z trvalo udržateľných cieľov OSN – znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu. Tesco si stanovilo aj ďalšie ambiciózne ciele – do roku 2035 plánuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu a do roku 2050 klimatickú neutralitu vo svojom dodávateľskom reťazci. Od roku 2020 v strednej Európe používame len elektrinu z obnoviteľných zdrojov a do roku 2025 budú už len 100 % recyklovateľné obaly produktov našich vlastných značiek.

Udržateľný dodávateľský reťazec

Aby sme však skutočne dosiahli potrebné a účinné zmeny v potravinovom systéme, musíme zmeniť spôsob, akým ako odvetvie spolupracujeme v rámci celého dodávateľského reťazca – z farmy až na tanier. Dnes už 16 stredoeurópski dodávatelia podľa vzoru reťazca zverejnili svoje údaje o potravinovom odpade a zaviazali sa podniknúť konkrétne kroky na jeho zníženie. Siedmi dodávatelia sa v tomto roku zaviazali odmerať svoju uhlíkovú stopu a následne zverejniť tieto dáta s cieľom prispieť k dekarbonizácii potravinárskeho sektora. Avšak ak chceme dosiahnuť väčšiu pozitívnu zmenu, musí nás byť oveľa viac.

Aj preto sme sa v strednej Európe spojili so Svetovým fondom na ochranu prírody. V rámci nášho partnerstva chceme znížiť vplyv potravinárskeho priemyslu na našu planétu a podporiť zmenu smerom k udržateľnejšej spotrebe a výrobe, a to prostredníctvom troch oblastí:

Zvyšovania povedomia kolegov Tesca o úlohe, ktorú môžu zohrať pri znižovaní vplyvu aktivít biznisu na životné prostredie a prírodu;
Povzbudzovania záujmu a povedomia zákazníkov o udržateľných voľbách pri výbere potravín;
Spolupráce s dodávateľmi a partnermi s cieľom zvyšovať povedomie o najlepších riešeniach v oblasti udržateľnej produkcie zdravých a cenovo dostupných potravín pre zákazníkov.

V rámci partnerstva Tesca s WWF boli pripravené princípy pre udržateľné potravinové systémy, ktoré Tesco prijalo za svoje. Ide o vedecké odporúčania pre maloobchodníkov, spracovateľov a výrobcov potravín v oblastiach, ako sú klíma, plytvanie potravinami, obaly, odlesňovanie, poľnohospodárstvo, rybolov a stravovanie. Prijatím týchto princípov môžu potravinárske podniky prispieť k udržateľnejšej výrobe potravín. Tesco zároveň predstavilo akčný plán, ktorý implementuje vo svojich prevádzkach v súlade s týmito princípmi, a pozvalo iné podniky, aby predstavili svoj akčný pán a znížili množstvo potravinového odpadu, ich uhlíkovú stopu a odstránili zo svojich produktov nerecyklovateľné obaly.

Reťazec sa zameriava nielen na dodávateľov, ale aj na zákazníkov, ktorým pravidelne komunikujeme tipy a odporúčania, ako neplytvať potravinami a šetriť ich peňaženky. Viac ako polovica odpadu vzniká práve v domácnostiach, preto je dôležité, aby každý začal sám od seba.

Pomáha aj Nadácia Tesco

Nielen Tescu, ale ani Nadácii Tesco nie je plytvanie jedlom ľahostajné. Správkyňa nadácie Veronika Bush na záver konferencie ohlásila víťazov grantového programu Záchranári jedla. Nadácia Tesco podporí šesť najlepších projektov zameraných na aktívnu podporu opatrení proti plytvaniu potravinami na Slovensku celkovou sumou 40 000 eur.

[1] Uvádza OSN vo svojej správe Stav potravinovej bezpečnosti a výživy vo svete z júla 2022

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

dm zvýšila v obchodnom roku 2021/22 obrat o viac ako 14 percent

PRservis.sk - 11. november 2022

11.11.2022 - Spoločnosť dm drogerie markt aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii a narastajúcej hospodárskej kríze svojimi hospodárskymi výsledkami potvrdila za obchodný rok 2021/22 pozitívny trend rastu. Ročný obrat slovenskej pobočky dm narástol o 14,7 percenta, keď presiahol výšku 349 miliónov eur. Súhrnný obrat podskupiny patriacej pod rakúsku dm drogerie markt dosiahol 3,66 mld. eur, čo znamená medziročný nárast o 13,4 percenta. Podiel dcérskych spoločností na celkovom obrate podskupiny zastrešenej dm drogerie markt Rakúsko tak predstavoval 71 percent. Percentuálny rast sa prejavil aj na súhrnnom obrate celej dm skupiny (zahŕňa 14 krajín vrátane Nemecka), ktorý sa oproti obchodnému roku 2020/21 zvýšil o 10,7 percenta na 13,581 mld. eur.

Celkový počet zákazníckych nákupov dosiahol v obchodnom roku 2021/22 výšku 23,68 milióna, čo oproti predošlému obchodnému roku prestavuje nárast o takmer 18 %. Zákazníci realizovali na filiálkach nákupy vo vyššej frekvencii, no pri nižších hodnotách nákupov. Priemerný denný počet zákazníckych nákupov vo filiálkach bol 64 851 a priemerný mesačný počet nákupov viac ako 1,973 milióna.

"dm drogerie markt aj v tomto obchodnom roku nadviazala na predchádzajúci úspešný vývoj, a to aj napriek tomu, že uplynulé dva roky boli silne formované pandémiou, ku ktorej sa v poslednom pol roku pridružila kríza v dôsledku vojny na Ukrajine ústiacej do energetickej krízy spojenej so silnou infláciou. Preto je v posledných mesiacoch prioritou našej práce práve boj s infláciou, a tým aj boj o udržanie kúpnej sily našich zákazníkov. Každé zvýšenie cien zo strany našich obchodných partnerov je posudzované individuálne a vedú sa vyjednávania s cieľom minimalizácie rastu cien. Vychádza sa pri tom z nárastu cien jednotlivých surovín a energií a pomáha nám aj know-how z produkcie vlastných značiek," povedal Martin Podhradský, konateľ dm drogerie markt.

V danom obchodnom roku realizovala dm na Slovensku investície vo výške približne 18,7 milióna eur, z čoho najväčšia časť – 9,7 milióna eur – bola určená na rozvoj pobočkovej siete. Na rozvoj informačných technológií bolo vyčlenených 603-tisíc eur, na modernizáciu a zabezpečenie centrály 139-tisíc eur a do centrálneho skladu slovenská pobočka dm drogerie markt investovala
8,3 milióna eur.

Opatrenia a náklady dm spojené s covidom-19

Náklady a investície dm spojené s realizáciou opatrení súvisiacich s ochorením Covid-19 sa za obchodný rok 2021/22 vyšplhali na úroveň takmer 2 miliónov eur. Náklady zahŕňali prostriedky na ochranu zdravia spolupracovníkov a zákazníkov, dezinfekciu priestorov, mzdové náklady agentúrnych pracovníkov, SBS a mnohé ďalšie. V rámci preventívnych opatrení dm aj naďalej zabezpečuje pre svojich spolupracovníkov antigénové samotesty, ktoré majú byť nápomocné, ak má niekto pochybnosti o svojom zdravotnom stave. V prípade potreby môžu spolupracovníci aj naďalej odpísať rúška a respirátory na náklady spoločnosti.

Rozvoj pobočkovej siete

Počet slovenských pobočiek dm v obchodnom roku 2021/22 k 30. septembru 2022 bol 158. Do konca tohto kalendárneho roka plánuje dm na Slovensku otvoriť dve nové filiálky a do konca nového obchodného roka (t. j. do 30. septembra 2023) by malo byť na Slovensku celkovo 162 filiálok dm.

Nárast počtu zamestnancov

K 30. septembru 2022 mala dm drogerie markt na Slovensku 2 075 aktívnych spolupracovníkov, čo predstavuje medziročný nárast o 12,53 percenta. Celkovo dm zamestnáva 71 620 ľudí v 14 krajinách, čo značí nárast o 8,4 percenta voči obchodnému roku 2020/21.

e-shop dm

Od apríla spustila dm novú mobilnú nákupnú aplikáciu Moja dm, vďaka ktorej môžu zákazníci nakúpiť ešte pohodlnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie, využívať rozsiahlejšie funkcie e-shopu a taktiež využívať jej výhody pri nákupe v predajni. K rozsiahlym benefitom aplikácie patria aj možnosť jej prepojenia so zákazníckym kontom v e-shope dm a s kontom active beauty, zobrazenie dostupnosti tovaru v obľúbenej predajni a následné využitie expresného vyzdvihnutia za 90 minút, možnosť uloženia obľúbených produktov do záložky Môj nákupný zoznam, personalizované odporúčania v záložke Moje produkty, praktický produktový skener, možnosť uplatnenia všetkých kupónov a extra kupónov pri nákupe cez aplikáciu, e-shop alebo v predajni.

Zavedením nákupnej aplikácie Moja dm má zákazník možnosť zažiť skúsenosť s "Omni Channel Exprerience", keďže môže využívať až tri spôsoby nakupovania – okrem nákupu priamo na filiálke dm má možnosť nakúpiť cez webshoping mojadm.sk, ako aj cez novú nákupnú aplikáciu Moja dm. Zároveň bol k pôvodným platobným metódam, akými sú platba kartou, prevodom, dobierka, a dvom populárnym mobilným platidlám GooglePay a ApplePay pridaný od septembra 2022 aj nový platobný systém PayPal.

Okrem zrýchlenia nákupu cez nové platobné brány dm od júna zrýchlila aj vyzdvihovanie objednávok vo všetkých filiálkach cez službu expresného vyzdvihovania, a to z pôvodných 180 minút na aktuálnych 90 minút. Okrem služby expresného vyzdvihnutia spracováva 24 vybraných filiálok dm objednávky aj prostredníctvom tzv. filiálkového komisionovania, ktoré sú určené na zasielanie priamo na adresu zákazníka.

V septembri 2022 zaviedla dm aj novú inovatívnu službu a nový zážitok z nakupovania prostredníctvom dmLIVE stream shoppingu v aplikácii Moja dm, kde experti, zástupcovia značiek alebo poradcovia z dm prinášajú informácie a poradenstvo na rôzne témy z oblastí, ako sú krása, starostlivosť, zdravá strava či celostné zdravie. Počas liveshow má publikum možnosť interagovať s moderátorkou a hosťami prostredníctvom chatu a navyše si počas vysielania môžu zákazníci objednať všetky predstavované produkty priamo v aplikácii. Sledujúcich čakajú počas každého livestreamu aj prekvapenia v podobe násobných bodov na vybrané značky či produkty, súťaže alebo produkty zadarmo. Tí, ktorí sa nemôžu na dmLIVE stream shoppingu zúčastniť počas živého vysielania, majú možnosť pozrieť si ho zo záznamu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Posterový deň na Ústave hydrológie SAV, v. v. i.

SAV.sk - 11. november 2022
V stredu 9. novembra 2022 sa na konalo na pôde Ústavu hydrológie SAV, v.v i. (ÚH SAV, v. v. i.) v rámci Týždňa vedy a techniky 2022 medzinárodné stretnutie odborníkov z oblasti hydrológie – Posterový deň a Deň otvorených dverí na ÚH SAV, v. v. i. Už 29. ročník tohto podujatia mal podtitul Transport vody, chemikálií a energie v systéme pôda – rastlina – atmosféra v podmienkach klimatickej variability. Podujatie sa konalo po dvoch rokoch opäť v prezenčnej forme ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky