Podporujeme-RSS

Keď to vo firme naozaj digitálne šľape

PRservis.sk - 22. december 2021

22.12.2021 - Digitálna transformácia nás obklopuje zo všetkých strán. Rozvoj technológií svojou rýchlosťou ale predbieha našu schopnosť sa na ne adaptovať. Musíme im totiž prispôsobiť interné procesy, ošetriť slabé miesta a hlavne s tým všetkým naučiť pracovať svojich ľudí. Aký je ale recept na úspešnú integráciu moderného prístupu k práci?

Technológiu máme, ale kto ju ovláda? 

Spoločnosť Ricoh sa tímovou spoluprácou zaoberá už niekoľko rokov. Niekoľko desaťročí dodáva tlačové technológie, ktoré sa postupne integrovali do šikovného systému, ktorý riadi, čo, kto, kde môže a nemôže tlačiť, či skenovať atď. Najdôležitejší na týchto systémoch však bol rýchlo fungujúci servis, vrátane helpdesku a konzultantov, ktorí sa starali, aby systém "svojim" ľuďom dobre slúžil.

Podobné je to aj v ďalších oblastiach. Nech ide o rezervačné systémy ovládané cez internet, vybavenie zasadacích miestností, automatické spracovanie všetkých došlých faktúr, zmlúv atď. a k tomu ešte tieto dáta účinne ochrániť pred stále reálnejšími kybernetickými hrozbami. Možnosti sú to nepreberné, opäť je ale dôležité ich dobre nastaviť a čo najrýchlejšie s nimi naučiť pracovať všetkých zamestnancov.

Verím tomu, čo vidím 

V priebehu roku 2021 Ricoh ukazoval, ako je možné a hlavne príjemné takéto systémy ovládať. Na online akcii Future is Here bol zdôraznený kontrast medzi hromadou papierov a šanónov a rýchlou komunikáciou s ich digitálnou verziou. Novinka v portfóliu, systém DocuWare, predviedol schopnosť naučiť sa najrôznejšie typy vstupných dokumentov, vyťažiť z nich dôležité údaje a poveriť dotknuté osoby na ich schválenie alebo inú akciu. V ďalších vstupoch boli riešené možnosti vybavenia rokovacích miestností a ich integráciu napr. do MS Teams a v oblasti bezpečnosti prebehla ukážka, kde sú najzraniteľnejšie miesta a pootvorené dvierka pre vždy bdelých zločincov.

V rámci akcie New Age Office Life ukázal Ricoh v priestoroch svojich kancelárií vyššie zmienené technológie v praxi. Najlepšie referencie sú totiž vlastné skúsenosti s využitím spomínaných riešení. Bolo možné vidieť pracovať unikátny systém Ricoh Spaces, ktorý vie okrem rezervácie akéhokoľvek priestoru alebo miesta na parkovanie, účinne overiť, či zarezervovaný priestor niekto naozaj obsadil, v akom stave ho zanechal a prípadne sám zavolal upratovaciu čatu. Atraktívne bolo tiež stanovište s chytrým kioskom na báze dotykového Signage systému. Existuje totiž množstvo pracovníkov, ktorí na svoju prácu nepotrebujú počítač, napriek tomu sa aj oni musia vzdelávať podľa noriem a získavať informácie. Ideálne interaktívne a podľa svojich časových možností. Najdlhšie návštevy si však užilo stanovište zamerané na vzdelávací systém Alenka, ktorý vďaka svojej jedinečnej integrácii do prostredia MS Teams posúva prácu HR oddelenia a systematického vzdelávania zamestnancov na inú úroveň. Alenka sa s vami môže aj rozprávať, ukázať hľadaný návod, alebo si vás vyskúša, ako si pamätáte nadobudnuté vedomosti.

Kedy s tým začnete vy?

Ľudia v spoločnosti Ricoh riešia každý deň potreby svojich klientov v oblasti modernej tímovej spolupráce. Základom je roztlačiť tú pomyselnú ťažkopádnu lokomotívu starých postupov a uviesť veci do pohybu. Začať môžete napríklad digitalizáciou prijatých faktúr, je to cenovo nenáročné riešenie s rýchlym efektom. Pokračovať je možné rokovacími miestnosťami, kde sa každý rýchlo pripojí a je dobre vidieť aj počuť, alebo sa zamerať na rozvoj vzdelania svojich ľudí pomocou dostupného flexibilného riešenia a cenového plánu. Inšpiráciou môžu byť záznamy zo spomínaných akcií a webinárov.

Profesionáli z Ricoh sú pripravení posunúť fungovanie vašej spoločnosti na vyššiu úroveň. Na vás je, kedy s tým Ricoh začne u vás.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Na refinancovanie hypotéky či mimoriadnu splátku úverov potrebujete už len Georgea

PRservis.sk - 22. december 2021

22.12.2021 - Hypotéka je čoraz digitálnejšia, jednoduchšia a aj lacnejšia. Vďaka Georgeovi od Slovenskej sporiteľni si už dlhšiu dobu viete vybaviť novú hypotéku na pár klikov a do pobočky idete len podpísať zmluvu. Dnes si už cez Georgea viete hypotéku aj refinancovať či robiť mimoriadne splátky. Šetríte tak čas a peniaze.

Hypotéka je vlajkovou loďou každej skutočnej banky. A Slovenská sporiteľňa ako digitálny a hypotekárny líder svoju digitálnu hypotéku posúva na novú úroveň.

Digitálna hypotéka vďaka Georgeovi

nová hypotéka s úrokom od 0,79 % ročne – celý úverový proces online; do pobočky iba po podpis zmluvy,
refinancovanie (prenos z inej banky) hypotéky cez webového Georgea; do pobočky iba po podpis zmluvy,
mimoriadna splátky hypotéky (ale aj spotrebného úveru) na pár klikov cez webového Georgea aj v apke.

Vďaka hypotéke od Slovenskej sporiteľni si sen o vysnívanom domove aktuálne plní už viac ako
160 000 rodín. Noví klienti sa k nim môžu pridať jednoducho online cez Georgea. "Hypotéka je najkomplikovanejší retailový produkt. Našim klientom však chceme čo najviac uľahčovať život a preto ju kontinuálne zjednodušujeme a digitalizujeme. Refinancovanie a mimoriadne splátky sú len ďalšími krokmi v našom pláne. Aj kvôli pandemickej situácii bankujú ľudia čoraz viac aj s mobilom v ruke a od najdigitálnejšej banky očakávajú klient užitočné inovácie," vysvetľuje Juraj Barta, riaditeľ digitálneho a denného bankovníctva Slovenskej sporiteľne.

Mimoriadna splátka hypotéky či spotrebného úveru digitálne

Práve v predvianočnom čase sme prichystali darček aj pre klientov, ktorí už financovanie od nás majú. Môžu si teraz rýchlo a pohodlne, na pár klikov, vložiť mimoriadnu splátku na svoju hypotéku alebo spotrebný úver, Mimoriadna splátka cez Georgea môže byť pri úvere na bývanie od 50 eur do trojnásobku mesačnej splátky, pri spotrebnom úvere je minimom 20 eur. Klienti si tak môžu raz za mesiac jednoducho znížiť splátku alebo skrátiť splatnosť svojho úveru.

Príklad mimoriadnej splátky úveru na bývanie

Úver v hodnote 60 000 eur, poskytnutý 5.1.2017
Splátka 300,57 eur
Zostatok istiny k 10. januáru: 46 803,01 eur
Mimoriadna splátka v Slovenskej sporiteľni: 3 x 300,57 = 900 eur
Mimoriadna splátka u konkurencie: raz za 31 dní online vo výške 1,5 % zo zostatku istiny
(46 803,01) = 702 eur

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Obmedziť stretávanie sa na Vianoce plánujeme menej často ako pred rokom

SAV.sk - 22. december 2021
Stretávanie so známymi a príbuznými plánujeme počas tohtoročných vianočných sviatkov obmedziť v menšej miere ako v minulom roku. Stretávanie sa plánujú obmedziť častejšie zaočkovaní respondenti. V porovnaní s minulým rokom sa respondenti menej často prikláňajú k obavám, že sviatky spôsobia nárast infikovaných. Tieto zistenia prináša kontinuálny prieskum postojov obyvateľov Ako sa máte, Slovensko? Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov ...
Kategórie: Podporujeme

Na Slovensku majú ľudia so znevýhodnením veľký potenciál, ale nedostatok príležitostí na trhu práce

PRservis.sk - 22. december 2021

22.12.2021 -
Nadácia Volkswagen Slovakia v rámci projektu Naša inkluzívna škola otvára témy inklúzie v spoločnosti
Deviaty webinár zo série #INšpirujSaONline sa zameral na možnosti ľudí so znevýhodnením na trhu práce
Až 155 000 ľudí so znevýhodnením na Slovensku by potenciálne mohlo pracovať, ale nedostanú príležitosť

Deviaty webinár zo série #INšpirujSaONline, ktorú realizuje Nadácia Volkswagen Slovakia, otvoril otázky možností, potenciálu a bariér na trhu práce na Slovensku. V súčasnosti sa odhaduje až 155 000 ľudí so znevýhodnením, ktorí by mali potenciál uplatniť sa v zamestnaní, na čo však nedostanú príležitosť. Aj to je dôvod, pre ktorý je dôležité hovoriť o význame inklúzie pre celú spoločnosť, ako aj o možnostiach jej praktickej aplikácie.

Jedným z kľúčových predpokladov uplatniteľnosti na trhu práce je dostupnosť vzdelávania pre všetky deti. Podiel žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na Slovenku je štvrtý najvyšší v Európe – 12,3 %. Zároveň sa na Slovensku až polovica týchto detí vzdeláva oddelene od svojich rovesníkov aj napriek tomu, že by mohli navštevovať bežnú základnú školu.  Dostupnosti vzdelávania pre všetky deti sa venuje nový projekt Naša inkluzívna škola.

Ako uviedla projektová manažérka, Ľubomíra Repáňová, "v pilotnom ročníku projektu Nadácia VW SK rozdelila 200 000 eur pre dve základné školy ako podporu na ich ceste k inklúzii. Okrem toho realizujeme aktivity smerované na širokú i angažovanú verejnosť s cieľom približovať význam inklúzie a rôzne aspekty života, kde by mala byť prítomná." Jednou z nich bol bezplatný webinár na tému Aké majú ľudia so znevýhodnením možnosti na trhu práce?.

O svoje skúsenosti a aktuálne informácie sa podelili odborníci z rôznych sfér.

Anna Podlesná, CSR manažérka v spoločnosti Profesia, ktorá sa dlhodobo angažuje v oblasti podpory zamestnávania ľudí so znevýhodnením, zarámcovala diskusiu štatistickými údajmi: "Na Slovensku je aktuálne približne 250 000 poberateľov invalidných dôchodkov, pričom až 150 000 ľudí so znevýhodnením by mohlo potenciálne pracovať.  Približne 11 000 ľudí so znevýhodnením pracuje v chránených dielňach alebo sociálnych podnikoch. Na otvorenom trhu práce sa uchádzači so špeciálnymi potrebami uplatnia skôr v ojedinelých prípadoch. Chýba systémová podpora pri začleňovaní na pracovisku, alternatívne postupy pri prijímaní zamestnancov, mapovanie ich silných stránok. Bežná populácia má často obavy z nízkeho výkonu a častej práceneschopnosti."

Špecifické potreby ľudí so znevýhodnením môžeme rámcovo rozdeliť na viditeľné (zrak, sluch, pohyb) a neviditeľné (spôsob myslenia odlišný od neurotypickej populácie, civilizačné ochorenia). Približne 20 % populácie na svete možno súhrnne nazvať neurodivergentná (porucha autistického spektra, ADHD, dyslexia, dyskalkúlia...). Až 80 % z nich je nezamestnaných.

Obavy a bariéry na strane zamestnávateľov

Marián Horanič zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR uviedol, že častým problémom sú predsudky, keď zamestnávatelia nevnímajú ľudí so znevýhodnením ako pracovnú silu, ale ako pasívnych poberateľov podpory. Tento odmietavý postoj je umocnený nepoznaním podporných mechanizmov, ktoré môžu zamestnávatelia využiť. Rovnako si neuvedomujú, že aj pri zamestnávaní človeka so znevýhodnením  je možné hľadať človeka, ktorý profilovo vyhovuje danej pozícii.

Medzi najväčšie obavy / bariéry zo strany zamestnávateľov patrí podľa prieskumu spoločnosti Profesia z roku 2020, realizovaného na 100 firmách pôsobiacich na Slovensku, bariérovosť prístupu a pracoviska (40 %), BOZP (36 %) a obava z výkonu (16 %).

Príklad dobrej praxe

Hlavným cieľom Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím je začlenenie ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti: "Je pre nás významné, aby bolo samozrejmosťou naplnenie ich ľudských práv. Chceme, aby boli akceptovaní takí, akí sú. Aby mohli pracovať, vzdelávať sa, oddychovať, mať rodinný život a priateľov." V rámci napĺňania tejto misie vzniklo v roku 2018 centrum BIVIO – hotel, reštaurácia a práčovňa. Ide o unikátny sociálny podnik s cieľom poskytnúť ľuďom so znevýhodnením možnosť pracovného uplatnenia, rehabilitačno-vzdelávacie aktivity, ako aj tréning zručností pre trh práce. Ako uviedol Marián Horanič, v krátkej histórii centra sa okrem priameho poskytnutia pracovných miest podarilo aj posunúť klientov ďalej a získali zamestnanie mimo sociálneho podniku.

Jedným z klientov a zamestnancov centra BIVIO je aj Richard Drahovský, predseda Združenia sebaobhajcov Slovenska. Hovoril o vlastnej skúsenosti: "Po škole sme zostávali doma – už nemusíme. Veľká výhoda je v tom, že máme možnosť si zarobiť, a zároveň nemusíme len sedieť niekde medzi štyrmi stenami." V rámci skupiny sebaobhajcov sa realizujú pravidelné stretnutia dospelých ľudí s mentálnym postihnutím, na ktorých diskutujú o svojich právach a povinnostiach, učia sa samostatnosti a rozhodovaniu.

Rôznorodosť – a jej silné stránky

Psychologička Viera Hincová zo združenia A Centrum poukázala na to, ako často si neuvedomujeme, že skupina neurodivergentných ľudí stojí za mnohými technologickými inováciami, bez ktorých si nevieme predstaviť bežný život. Je podľa nej dôležité prestať sa zameriavať na jeden stereotypný pohľad o neuplatniteľnosti na trhu práce len preto, že svoj výkon môžu podávať inak, ako je bežné.  "Každý človek je individualita a zovšeobecňovanie a pripisovanie typických vlastností skupine ľudí môže viesť k nesprávnemu vnímaniu konkrétneho jednotlivca a stereotypom. Je potrebné vnímať, že sme rôznorodí a je načase, aby spoločnosť začala kriticky pozerať na svoje hodnoty. Napríklad, či nezabúdame, že je tu množstvo ľudí, ktorí fungujú inak a cez bežný "výkonovo orientovaný pohľad" nevieme ohodnotiť ich pracovné postupy a prínos, alebo na ne reagovať. Chceme takýchto ľudí hodiť cez palubu, alebo vytvárať rešpektujúce prostredie, ktoré je prínosom pre nás všetkých?".

Anna Podlesná doplnila: "Medzi príklady silných stránok neurodivergentných ľudí patria napríklad: zameranie na detail, výrazná koncentrácia (tzv. hyper-fokus), logické myslenie, schopnosť komplexného a rýchleho riešenia problémov, veľmi dobrá pamäť, práca s číslami. Ich individuálne potreby sa môžu týkať citlivosti na pracovné prostredie (svetlo, hluk...), spôsobu komunikácie alebo tímovej spolupráce,..". Uviedla tiež, že mnohé globálne firmy už vytvorili programy pre neurodivergentných zamestnancov a sústredia sa na tzv. talent manažment – vytváranie a úpravu podmienok na prácu pre všetkých tak, aby vynikli silné stránky jednotlivca.

Podľa odborníčok je kľúčové hľadať spôsoby, ako môžu neurodivergentní ľudia vyjsť v ústrety spoločnosti, a zároveň  vytvárať podmienky pre to, aby bol validovaný aj iný spôsob života. Medzi neurodivergentnými ľuďmi a ľuďmi so znevýhodnením sú takí, ktorí sa ľahko začlenia do "bežnej" spoločnosti - i takí, ktorí potrebujú vysokú mieru podpory v zamestnávaní a manažmente svojho života. Rovnako to platí aj pri neurotypických ľuďoch, teda pri väčšinovej, "bežnej" populácii.

"Inkluzívny prístup znamená, že vytvárame priestor, ktorý rešpektuje a reaguje na rôznorodé potreby, ktoré každý z nás má v rôznych životných situáciách. Zároveň je nesmierne dôležité začať uplatňovať tento prístup už v rámci vzdelávacieho systému a umožniť deťom vyrastať a rozvíjať sa spoločne," priblížila Ľubomíra Repáňová z Nadácie VW SK.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

VšZP a Slovenské národné divadlo darujú zdravotníkom v prvej línii liek na dušu

PRservis.sk - 22. december 2021

22.12.2021 - Všeobecná zdravotná poisťovňa v spolupráci so Slovenským národným divadlom chce prejaviť uznanie, vďačnosť a podporu všetkým lekárom, sestrám a ďalšiemu zdravotníckemu personálu v prvej línii, ktorí už bezmála dva roky s vypätím všetkých síl zachraňujú ľudské životy a nasadzujú zároveň tie vlastné v boji s pandémiou. Dve štátne inštitúcie spojili sily, aby im umožnili dopriať si oddych a umelecký zážitok v podobe výnimočnej divadelnej hry Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch.

Umenie lieči a je preukázateľne účinným stimulom pre naše zdravie. Mnohé štúdie, ale aj praktické skúseností z iných krajín ukázali, že účasť na umeleckých a kultúrnych podujatiach posilňuje telesné, duševné a sociálne blaho a dokonca môže predĺžiť priemernú dĺžku života.

"Uvedomujeme si, že cena za nasadenie a obetavosť všetkých zdravotníkov počas uplynulých takmer dvoch pandemických rokov je nevyčísliteľná. Za ich dennodenné hrdinstvo, za zvládanie obrovského náporu na ich fyzické a psychické zdravie sa im chceme aspoň čiastočne odplatiť darom v podobe kultúrneho zážitku. Keďže v súčasnosti nemajú možnosť ani čas chodiť za kultúrou, rozhodli sme sa priniesť im ju domov v podobe online zážitku. Veríme, že umenie lieči. Divadelné predstavenie pre zdravotníkov je tak nielen symbolickým vyjadrením našej vďaky a úcty, ale aj darom s ambíciou priniesť im reálnu úľavu od stresu a únavy z mimoriadne náročnej práce," povedal generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch je veselohra z pera slovenského spisovateľa Jána Palárika. Vznikla v roku 1862 a patrí k najhranejším a najobľúbenejším dielam v histórii slovenského divadla. Krásne kostýmy a živá cimbalová hudba spolu s tanečníkmi prinášajú na javisko farebnosť a bohatosť slovenských tradícií.

"Veľmi si vážime vašu prácu, milí zdravotníci, lekári, sestry. Dobre vieme, že bez vás by sme nemali šancu zvládnuť pandémiu. Máte náš obdiv za obrovské nasadenie, v ktorom pracujete nepretržite už druhý rok, pričom neraz čelíte aj nepríjemnému správaniu zo strany pacientov. Napriek tomu vynakladáte maximálne úsilie pre záchranu ľudských životov, a to aj na úkor času stráveného so svojou rodinou. Za to všetko sa vám chceme poďakovať tak, ako najlepšie vieme – divadlom.  Veríme, že online divadelné predstavenie bude pre vás príjemne strávený čas," povedal generálny riaditeľ SND Matej Drlička.

Slovenskí zdravotníci v prvej línii si vďaka spolupráci VšZP a SND budú môcť užiť predstavenie Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch online v pokoji domova spolu so svojimi blízkymi 27. a 28. decembra 2021. Link s jedinečným kódom už VšZP zaslala stovkám hrdinov tohto pandemického obdobia.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Detská kresba Pavla Rybára z Rajca získala 3. miesto v celosvetovej súťaži

SAV.sk - 22. december 2021
V rámci 30. medzinárodnej kartografickej konferencie, ktorá sa uskutočnila od 14. do 18. decembra 2021 vo Florencii, sa už tradične konalo vyvrcholenie celosvetovej súťaže „Barbara Petchenik Children´s Map Competition“. Národné kolo tejto súťaže na Slovensku organizuje Geografický ústav SAV v spolupráci s Kartografickou spoločnosťou SR pod názvom Detská mapa sveta.  V tomto roku vyberala odborná porota Medzinárodnej kartografickej asociácie (ICA) tie najkrajšie kresby zo 178 súťažných máp, ktoré ...
Kategórie: Podporujeme

Vylaďte vianočné menu do dokonalosti: Ako správne nakombinovať chute na štedrovečerný stôl?

PRservis.sk - 22. december 2021

22.12.2021 - Vianočné sviatky sú symbolom pokoja a času stráveného s blízkymi. Čaro tohto obdobia vrcholí, keď sa všetci zídu pri štedrovečernom stole, na ktorý nepochybne patria aj obľúbené nápoje. A keďže u Slovákov je ich súčasťou aj zlatistý mok, sládok Ján Píry z Plzeňského Prazdroja Slovensko poradí, ako chute tradičných jedál a piva skombinovať tak, aby spolu správne ladili. Nechajte sa inšpirovať odborníkom!

Kapustnica

Azda najznámejším jedlom, ktoré si vychutnávali už naši predkovia, je kapustnica. Už tradične si ju Slováci spájajú práve s adventom a Novým rokom, no bez problémov si na nej pochutia aj počas celého roka. Tá vianočná je ale výnimočná a každá domácnosť do nej pridáva svoju špeciálnu ingredienciu. A tak v nej okrem kapusty, húb či klobásy môžeme nájsť aj bravčové či údené mäso, slivky, zemiaky, dokonca aj rybu. Nech už do svojho rodinného receptu pridáte čokoľvek, správnym parťákom k tomuto jedlu bude Šariš Zlatá 12 %. Tento ležiak sa vyznačuje chmeľovou arómou a príjemnou horkosťou, ktorá podčiarkne kyslé tóny vašej sviatočnej kapustnice.

Vyprážaný kapor s tradičným zemiakovým šalátom

Na vianočný stôl neodmysliteľne patria aj ryby, ktoré sú pôstnym jedlom a mnohým Slovákom  sa štedrovečerná večera spája práve s vôňou a chuťou praženého kapra. Podľa tradície sa zvykne dávať jeho šupina pod obrus spolu s peniazmi, aby v ďalšom roku "neodplávali" z domácnosti spolu s ním. Kapra si zväčša vychutnávame v praženej podobe s jemne kyslým zemiakovým šalátom s majonézou. Dokonalo sa k nemu vďaka svojej výraznej chuti hodí ležiak Pilsner Urquell.

Šošovicová polievka

Šošovica je symbolom bohatstva a blahobytu. Hovorí sa, že rodina bude mať toľko peňazí, koľko je šošovice v hrnci, kde sa polievka varila. Práve preto patrí na vianočný stôl mnohých Slovákov. K tejto sýtej polievke sa rozhodne hodí Šariš Zlatá 12 %, ktorá dokonalo podčiarkne chuť tohto sviatočného jedla.

Rezeň so šalátom

Táto nestarnúca klasika je často alternatívou pre tých, ktorí neobľubujú ryby. Slováci si najradšej pochutnávajú na bravčových, ale aj hydinových rezňoch, ktorých najčastejším spôsobom prípravy je klasický trojobal. Nepochybne k nim patrí aj už spomínaný zemiakový šalát. A keďže ku klasike patrí klasika, nemôžete spraviť chybu, ak si k tomuto jedlu vyberiete tradičný Pilsner Urquell.

Štedrák

A čo by to boli za sviatky bez dezertu? Štedrák je koláč s najdlhšou históriou a symbolizuje štedrosť a hojnosť. Ide o klasický múčnik, v ktorom nájdete aj orechy či mak. Zvyčajne sa servíruje aj so slivkovým lekvárom a na stole nesmie chýbať počas celých sviatkov. Sladkú chuť zvýrazníte a osviežite pohárom tmavého piva, akým je Šariš tmavý. Jeho karamelové tóny hrajú v dokonalej súhre s múčnikmi a dezertmi.

Obľúbený zlatý mok môžete v tomto období nájsť v obchodoch aj v špeciálnych vianočných viacbaleniach s pohárom, ktoré zaručene potešia každého milovníka piva a pozdvihnú vaše vianočné menu na inú úroveň – či už ide o Šariš Zlatú 12 % alebo Šariš tmavý, ale aj ležiak Pilsner Urquell, ktorý sa dá v tieto dni kúpiť navyše aj v štýlovom plechovom kufríku, či v špeciálnej retro plechovke s objemom 750 ml.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tip: Slov.Vinice víno - 5.39

Zlacnene.sk - 22. december 2021
Kategórie: Podporujeme

Tipos v čase Vianoc obmedzí prevádzku lotérií a internetovej herne

PRservis.sk - 21. december 2021

21.12.2021 - TIPOS cez Vianoce vypne aj internetovú herňu. Služby TIPOSu tak budú obmedzené nad rámec zákona v súlade so stratégiou podpory zodpovedného hrania.

Vianočné sviatky každoročne ovplyvňujú pravidelné žrebovania v číselných lotériových hrách. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zo zákona neprijíma stávky, nežrebuje a ani nevypláca výhry na Štedrý deň a ani na Prvý sviatok vianočný. Výnimku má pravidelne len medzinárodná lotéria Eurojackpot, ktorú TIPOS na Slovensku prevádzkuje už viac ako šesť rokov. Spoločnosť TIPOS sa však rozhodla tento rok obmedziť dostupnosť svojich služieb aj nad rámec stanovený zákonom a obmedzí aj dostupnosť internetového portálu eTIPOS.sk. Spoločnosť TIPOS sa pre tento krok rozhodla v rámci podpory stratégie zodpovedného hrania.

Tento rok pripadne Štedrý deň (24. december 2021) na piatok. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. zo zákona v tento deň neprijíma stávky, nežrebuje a ani nevypláca výhry. Počas tohto dňa sa nebudú predávať ani žreby. "Výnimku bude mať len žrebovanie lotérie Eurojackpot a doplnkovej hry Eurojackpot JOKER, pri ktorých sme viazaní medzinárodnými pravidlami. Hráči si môžu v piatok staviť na čísla Eurojackpotu na tých predajných miestach TIPOSu, ktoré budú v tento deň otvorené. Pre túto hru bude možné v piatok uzatvoriť aj stávky prostredníctvom internetu a SMS," informovala hovorkyňa spoločnosti TIPOS Ivana Skokanová. Hovorkyňa ďalej uviedla, že obmedzenia v prevádzke všetkých lotérií budú pokračovať aj nasledujúci deň - 25. decembra 2021.

Počas 24. a 25. decembra budú tento rok vypnuté aj internetové hry, ktoré TIPOS prevádzkuje v súlade so zákonom o hazardných hrách. "Aj keď zákon umožňuje spoločnosti TIPOS vianočnú prevádzku internetových hier prostredníctvom herného portálu eTIPOS.sk, vedenie národnej lotériovej spoločnosti sa rozhodlo v uvedené sviatočné dni internetové hry vypnúť. TIPOS má záujem na tom, aby hráči a fanúšikovia internetovej zábavy strávili sviatočný čas plnohodnotne v kruhu rodiny a blízkych. Zároveň tak chceme vyjadriť istú mieru zodpovednosti nad rámec našich povinností, ktoré nám určujú záväzky v programe zodpovedného hrania," vysvetlila Skokanová.

"Hráči, ktorí budú potrebovať radu alebo informáciu k prevádzke, môžu počas vianočných sviatkov zavolať na infolinku spoločnosti TIPOS, konkrétne na čísla 18 177 a 18 277. Infolinka bude 24. a 25. decembra dostupná do 18:00 hod," informovala hovorkyňa TIPOSu.

Druhý sviatok vianočný (26. decembra 2021) pripadne na nedeľu. "V tento deň bude štandardná doba prevádzky, čiže bude možné vykonávať všetky transakcie - príjem stávok, overovanie a výplatu výhier v číselných lotériách, ako aj predaj a výplatu výhier žrebov," informovala hovorkyňa TIPOSu. Skokanová dodala, že v nedeľu sa uskutoční žrebovanie výherných čísel pre všetky lotérie, ktoré sa v ten deň štandardne žrebujú. "Zo soboty na nedeľu bude výnimočne presunuté aj žrebovanie výherných čísel pre hru Euromilióny. Vyžrebované bude aj výherné šesťčíslie pre doplnkovú hru Euromilióny JOKER." Internetové hry a tipovanie prostredníctvom SMS budú bez obmedzení.

Na Silvestra (v piatok 31. decembra 2021), na Nový rok (v sobotu 1. januára 2022) a v nasledujúcich dňoch nového roka bude štandardná doba prevádzky všetkých lotérií a hier. "Bude umožnený aj predaj a overovanie stieracích žrebov a uskutoční sa zvyčajné žrebovanie číselných lotérií. Internetové hry a tipovanie prostredníctvom SMS budú bez obmedzení," uviedla Skokanová.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Zamestnanci ZSSK pomohli Stromu splnených prianí

PRservis.sk - 21. december 2021

21.12.2021 - Dobrí ľudia zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) aj tento rok splnili takmer 100 adresných prianí zozbieraných Úsmevom ako dar a Centrom sociálnej pomoci Humanity v Prievidzi, a tiež vyzbierali viac ako 150 kg oblečenia, ktoré bolo odovzdané do OZ Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom. Samozrejme, o prepravu darčekov sa postarala ZSSK.

Darčeky smerujú hlavne deťom zo sociálne slabších rodín z celého Slovenska a dôchodkyniam, ktoré, žiaľ, nemali také šťastie na vlastné deti, aby sa o ne postarali.

"Som rád, že dobročinnosť má v našej spoločnosti svoje pevné miesto a kolegom som za ich aktivitu mimo pracovného času vďačný," hovorí František Šiller z odboru komunikácie ZSSK, ktorý tieto verejnoprospešné aktivity koordinuje.

Najčastejšie priania, ktoré ľuďom v núdzi zamestnanci ZSSK splnili, boli napríklad pre deti teplé oblečenie, obuv či školské potreby a pre dôchodkyne sladkosti, hygienické potreby a vitamíny, ale aj krížovky, knihy a vlna na štrikovanie.

Strom splnených prianí začal na Slovensku plniť priania deťom už pred 17. rokmi, kedy sa postavil prvý strom obvešaný prianiami v nákupnom centre v Martine a Martinčania plnili priania deťom z detského domova. Projekt sa rozšíril po celom Slovensku a každý rok pribudne nová spoločnosť, ktorá má záujem niekoho potešiť, a tak sa nám darí pomoc rozširovať. Doteraz sa nám podarilo spolu s láskavými ľuďmi splniť viac ako 10 000 prianí deťom z detských domovov, z krízových centier, osamelým dôchodcom, ženám v núdzi alebo týraným ženám a deťom.

Projekt sa teší veľkej popularite najmä preto, že priania sú adresné, viete, komu plníte prianie, aj kam investujete svoje financie a najmä máte možnosť ukázať, že vám na druhých záleží. Zapojiť sa môže ktokoľvek, jednotlivec, spoločnosť či škola. Teší nás, že vďaka všetkým môžeme robiť svet na Vianoce radostnejším práve tým, ktorí to najviac potrebujú.

ZSSK plnila priania aj v minulosti. V minulom roku pre pandémiu koronavírusu nebolo možné plniť adresné priania, a tak zamestnanci ZSSK vyzbierali viac ako 100 kg hygienických potrieb, liekov, vitamínov a rôzne darčeky pre deti z detských domovov. V roku 2019 zamestnanci ZSSK splnili viac ako 200 adresných prianí z Úsmevu ako dar.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Zdravotní klauni ordinujú aj počas Vianoc

PRservis.sk - 21. december 2021

21.12.2021 - Hoci je Štedrý deň za dverami, na detských oddeleniach stále ležia pacienti. Počas Vianoc ostávajú v nemocniciach deti, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje stráviť Sviatky s najbližšími. Zahnať smútok a zlepšiť náladu hospitalizovaným deťom pomáhajú celoročne profesionálni zdravotní klauni z Červeného nosa. Už sa stalo tradíciou, že sú v službe aj počas Vianočných sviatkov a inak to nebude ani  tento rok. ČERVENÝ NOS Clowndoctors má v pláne zrealizovať v období od 21.12. do 31.12.2020 65 klauniád, vrátane odprevádzania na operácie, online klauniád či klauniád pred nemocnicami. 

V  období od 21.12.2021 do 31.12.2021 budú ordinovať takmer všetci z vyše 60 zdravotných klaunov, ktorí majú v pláne urobiť 65 zdravotných klauniád. Okrem hlavného programu - návštev na detských oddeleniach, budú tiež odprevádzať na operácie deti, príp. ich môžu pacienti stretnúť v čakárňach odborných lekárov. V Košiciach a v Banskej Bystrici svojím humorom skrátia pacientom a ich rodičom čas pri čakaní na triážach pred nemocnicou.

Keďže seniorské zariadenia kvôli epidemiologickej situácii klauni aktuálne nenavštevujú, ponúka ČERVENÝ NOS aj možnosť Klaunskej Návštevy Online. Túto formu interaktívneho videohovoru s dvomi zdravotnými klaunmi spustil Červený nos už v prvej vlne pandémie a počas nepriaznivej situácie ju využívajú najmä seniori v zariadeniach a ťažko choré deti v paliatívnej alebo v dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti.

Prinášame radosť a nádej

"Najdôležitejším posolstvom tohtoročných vianočných klauniád je priniesť nádej, ktorá je v tomto období tak veľmi potrebná,” hovorí umelecký riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors Pavel Mihaľák. "Sme radi, že môžeme byť  spolu s pacientmi, rodičmi a personálom, aby sme im v tomto období pomohli narušiť ich každodenný stereotyp. Hlavne pre deti je dôležité, aby aspoň na chvíľu zabudli, že sú v nemocnici a prišli na iné myšlienky. Napríklad aj na to, že všetko zlé raz skončí - či už je to bolesť, smútok, strach, odlúčenie od rodiny, ale aj pandémia. Práve v tom je sila humoru, ktorý v sebe nesie radosť i nádej.”

Profesionálni zdravotní klauni z Červeného nosa sú okrem iného vyškolení aj v oblasti hygienických pravidiel v zdravotníctve. Sú plne zaočkovaní a pravidelne testovaní. Majú dôveru nemocníc, ktorým záleží na psychickom rozpoložení pacientov. Aj preto sú zdravotní klauni z Červeného nosa samozrejmou súčasťou väčšiny detských oddelení na Slovensku.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors

Občianske združenie ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už 18. rok. So združením spolupracuje v súčasnosti vyše 60 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí pravidelne navštevujú viac ako 50 nemocníc a 31 seniorských zariadení po celom Slovensku. Mesačne zrealizujú vyše 200 zdravotných klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach a čakárňach ambulancií odborných lekárov, ale aj o špeciálne programy ako napr. odprevádzanie detí na operačnú sálu N.O.S., týždňový program Cirkus Paciento, návštevy detí v paliatívnej a dlhodobej intenzívnej domácej starostlivosti pod názvom Prezuvky máme, či program Fidlikára zameraný na ťažko znevýhodnené deti v špeciálnych školách. Zdravotní klauni navštevujú pravidelne zariadenia pre seniorov v programe Smiech nepozná vek a realizujú aj programy pre dospelých pacientov. V období pandémie rozbehli klaunovanie v online prostredí a verejnosť ich mohla stretnúť v niektorých veľkých očkovacích centrách.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Ktoré recepty sú na Slovensku najobľúbenejšie?

PRservis.sk - 21. december 2021

21.12.2021 - Podľa štatistík zo stránky kuchynalidla.sk medzi TOP receptami nájdeme tradičnú klasiku, akou sú nepochybne napríklad bryndzové halušky či cesnaková polievka, ale aj zdravé, moderné fajnotky ako cuketové placky či hokkaido polievka.

Stránka www.kuchynalidla.sk je mimoriadne obľúbeným zdrojom inšpirácií pre fajnšmekrov milujúcich tradičnú slovenskú kuchyňu, ale aj pre tých, ktorí radi experimentujú a do jedálnička zavádzajú nové druhy surovín a tým aj pokrmov. Na základe analýzy návštevnosti tejto stránky je však možné  povedať, že Slováci nedajú ešte stále dopustiť na overenú klasiku a vyhľadávajú recepty, ktoré sú s nami už od nepamäti. Ktoré to sú? Dozviete sa v článku.

Fazuľová a šošovicová polievka sú TOP, medzi lídrami tiež cícerová polievka

V kategórii polievok ľudia najčastejšie vyhľadávali najmä rokmi overenú klasiku. Na najvyšších priečkach sú fazuľová polievka od Martina Pyca Rauscha a jej strukovinová sestra šošovicová polievka od Marcela Ihnačáka. Hneď za nimi však je, stále viac obľúbená, tekvicová krémová Hokkaido polievka, ktorú konzumujeme najmä na začiatku jesene, ktorá je sezónou tekvíc. Medzi TOP recepty sa dostali aj ďalšie tradičné polievky, ktoré na rozdiel od tekvicovej polievky väčšina z nás pripravuje a konzumuje počas celého roka. Výživná pravá paradajková polievka či hustá, zdravá cesnačka s bagetkou opečenou na olivovom oleji sa pravidelne objavujú na prestretých stoloch väčšiny slovenských domácností bez ohľadu na to, či je vonku mínus 15 stupňov alebo či sú lúky posiate kvetmi.

Pre niekoho môže byť veľkým prekvapením, že na webe kuchynalidla.sk patria medzi lídrov v obľúbenosti aj podstatne menej tradičné polievky. Veď posúďte sami. Tipovali by ste, že veľmi často hľadáme napríklad cícerovú polievku či boršč – polievku z červenej repy pochádzajúcu od našich východných susedov? Päťhviezdičkové hodnotenie receptu na jeho prípravu od návštevníkov webu však hovorí jasnou rečou. Až takým prekvapením to asi nie je.

Segedínsky guláš neprekvapil. Ale ryžový nákyp?

Medzi hlavnými jedlami sa v pomyselnom rebríčku podľa vyhľadávania a zobrazovania receptov na kuchynalidla.sk nachádzajú na najvyšších priečkach, podobne ako tomu bolo pri polievkach, aj viaceré prekvapenia. To, že najčastejšie vyhľadávame naše národné jedlo – bryndzové halušky či tradičný segedínsky guláš, neprekvapí asi nikoho. Majú v slovenskej kuchyni svoje stabilné miesto a s veľkou pravdepodobnosťou sa na tom nezmení nič ani v nasledovných rokoch. Aj keď je možné, že nejakých nových variácií sa dočkať môžu. Napríklad už aj teraz je bravčové mäso v segedíne nahrádzané mäsom kuracím či hovädzím. Vedeli ste však, že existuje aj vegetariánsky segedínsky guláš, v ktorom mäso nahrádza tofu.

Vo veľkom vyhľadávame tiež recepty na prípravu bravčovej panenky. Na kuchynalidla.sk boduje najmä bravčová panenka pečená v lístkovom ceste. Z talianskej kuchyne sme prebrali rizoto. To je obľúbené pre jednoduchosť prípravy a tiež pre množstvo rôznych variácií. Výborným tipom môže byť napríklad rizoto s lososom, cherry paradajkami a hráškom, ktorého recept je na webe hodnotený piatimi hviezdičkami a samozrejme nechýba medzi najvyhľadávanejšími receptami hlavných jedál.

Prekvapením ale môže byť vysoký záujem o recepty na ryžový nákyp, cuketové placky či bulgur. Kým cuketové placky a bulgur možno chápať ako sledovanie trendov modernej gastronómie, ryžový nákyp je pokrm, ktorý bol hviezdou v školských jedálňach pred 20 a viac rokmi. Viditeľne si svoju obľúbenosť drží aj naďalej.

Medzi víťaznými dezertami sú jablkový koláč, lievance aj cheesecake

Ak vám doteraz nezačali tiecť sliny, po časti venovanej najvyhľadávanejším dezertom sa tomu ubránite asi len veľmi ťažko. Už len pomyslenie na voňavý šťavnatý tvarohový a jablkový koláč ako od starej mamy, lahodné lievance s ovocím či trendový cheesecake, napríklad gaštanový s višňami, dokáže aktivovať všetky chuťové poháriky. Z pečených koláčov a dezertov pri hodnotení najobľúbenejších receptov nesmieme zabudnúť ani na tradičný slivkový koláč či šišky, ideálne s domácim džemom alebo zdravým javorovým sirupom.

Evidentne nedáme dopustiť ani na minimalistické makronky, nakoľko aj tie patria medzi TOP recepty na dezerty na www.kuchynalidla.sk. Z nepečených dezertov asi málokoho prekvapí, že na najvyšších priečkach nájdeme pravé talianske tiramisu.

Tak čo, inšpirovali sme vás? Príjemné kuchtenie želáme!

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Podpora povinného očkovanie mierne rastie

SAV.sk - 21. december 2021
Bratislava, 21. decembra 2021 – Podpora povinného očkovania mierne narastá, respondentov, ktorí schvaľujú povinné očkovanie pre vybrané skupiny obyvateľstva je približne rovnako ako tých, ktorí toto opatrenie odmietajú. So súčasným lockdownom viac respondentov súhlasí ako nesúhlasí, ale plošné zatvorenie škôl podporuje iba o niečo viac ako tretina respondentov. S rozdávaním 300 (respektíve 200) eur pre zaočkovaných ľudí starších ako 60 rokov súhlasí približne tretina respondentov a nesúhlasí ...
Kategórie: Podporujeme

Cirque du Soleil sa s predstavením Corteo predstaví už v sepembri 2022

PRservis.sk - 21. december 2021

21.12.2021 - Vychýrený Cirque du Soleil hlási návrat na pódiá aj zastávku na Slovensku. Už v septembri budúceho roku, spolu so slovenským publikom, odprevadí hlavnú postavu Klauna k nebeskej bráne. Čo sa deje medzi nebom a zemou, odhalí predstavenie Corteo.

Jedinečné predstavenie Cirque du Soleil - Corteo, ktoré v taliančine znamená posledná rozlúčka, sa uskutoční v Bratislave na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v dňoch 15. – 18. septembra 2022.

Diváci tohto podujatia sa môžu tešiť na tajuplný príbeh Klauna, ktorý si predstavuje svoj vlastný pohreb. Kto by však čakal smutné chvíle, je na omyle. Cirque du Soleil totiž poslednej rozlúčke vdýchne absolútne iný rozmer, ako by divák mohol očakávať!

Umelci z predstavenia Corteo okrem karnevalovej atmosféry ponúknu nevídané akrobatické kúsky či už na zemi, či vo vzduchu, alebo prostredníctvom artistického náčinia. Publiku predstavia aj ľudské marionety, trampolíny, héliový tanec vo vzduchu, ale aj klasické klaunovské kúsky, ako žonglovanie, či žartíky, a omnoho viac! A to všetko v kombinácii s vynikajúcimi hereckými výkonmi či orginálnou hudobnou produkciou a Live spevom. Fascinujúce vystúpenia umocní úchvatná scéna.  Unikátne pódium, javiskové záclony inšpirované Eiffelovou vežou, či  ručne maľované javiskové závesy dodávajú pódiu teatrálnu veľkoleposť.

Predaj vstupeniek na podujatie Corteo sa spustil len pred niekoľkými dňami a usporiadateľ už hlási enormný záujem o lístky na predstavenia. "Veľmi nás teší, že záujem o kultúru a zážitky neutícha a predstavenie Corteo si  priaznivci Cirque du Soleil nechcú nechať újsť. V priebehu niekoľkých dní Slováci zakúpili veľký počet vstupeniek, určite tomu dopomohol aj predvianočný čas, keďze zážitkové darčeky sú veľmi populárne," prezradili zástupcovia agentúry Vivien, ktorá predstavenie usporiada.

O CIRQUE DU SOLEIL

Slnečný cirkus, pôvodne pozostávajúci z 20 pouličných umelcov, v roku 1984 priniesol nový revolučný koncept cirkusového umenia a úspešne sa vyvíjal až k vrcholu a svetovému líderstvu vo vystupovaní pred divákmi. Táto, v Montreale založená, kanadská organizácia priniesla údiv a potešenie už viac ako 200 miliónom divákov vo viac ako 450 mestách, vo viac ako 60-tich krajinách na šiestich kontinentoch.

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

Cirque du Soleil
CORTEO
15.-18. SEPTEMBER 2022
Zimný štadión O. Nepelu (Bratislava)

Zobraziť fotogalériu k článku:
Cirque du Soleil sa s predstavením Corteo (fotografie)

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Obchodná jednotka spoločnosti LANXESS High Performance Materials sa právne osamostatní

PRservis.sk - 21. december 2021

21.12.2021 - Spoločnosť LANXESS, výrobca špeciálnych chemikálií, presunie svoju obchodnú jednotku High Performance Materials (HPM) do samostatnej právnej štruktúry. Spoločnosť HPM sa tak stane jedným z popredných dodávateľov vysokovýkonných plastov.

Tieto materiály sa používajú najmä v automobilovom, elektrotechnickom a elektronickom priemysle. Sľubnou oblasťou použitia plastov spoločnosti LANXESS je elektromobilita. Pokročilé plasty sa používajú najmä na karosérie, kryty batérií a nabíjaciu infraštruktúru.

"Globálny trh s novými formami mobility sa vyvíja veľmi dynamicky a strategicky sa preskupuje - vznikajú mnohé inovatívne aliancie a partnerstvá. Aby sme čo najlepšie využili možnosti rastu na tomto trhu a mohli konať flexibilne, vytvoríme pre túto obchodnú jednotku samostatnú právnu štruktúru," povedal Hubert Fink, člen predstavenstva spoločnosti LANXESS AG. Spoločnosť LANXESS začne s implementáciou tejto zmeny v prvej polovici roka 2022.

Portfólio obchodnej jednotky HPM zahŕňa technické plasty polyamid

A polybutyléntereftalátové a termoplastické vláknové kompozity. Vyznačuje sa vysokou mierou spätnej integrácie svojich výrobných procesov.

Táto obchodná jednotka zamestnáva približne 1 900 ľudí v 14 závodoch po celom svete. Príjmy sa pohybujú v jednotkách miliárd eur.

Nemecký LANXESS patrí medzi svetovú špičku v špeciálnej chémii

Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 800 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.

Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS, facebook.com/LANXESS, linkedin.com/company/lanxess a youtube.com/lanxess.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky