Podporujeme-RSS

Cigarety si bez problému kúpi každé piate dieťa. 20. november – Medzinárodný deň bez fajčenia

PRservis.sk - 18. november 2022

18.11.2022 - Túto nedeľu, 20. novembra, je Medzinárodný deň bez fajčenia. A hoci má fajčenie na Slovensku dlhodobo klesajúcu tendenciu, približne pätina dospelej populácie stále fajčí. Odborníci upozorňujú, že až 90 % pravidelných dospelých fajčiarov začína fajčiť v tínedžerskom veku. Podľa posledných štatistík vyskúšala už niekedy cigaretu takmer tretina detí na základnej škole. Alarmujúco pravidelne u nás fajčí až štvrtina (26 %) stredoškolákov, mladých ľudí vo veku 15 – 17 rokov[1]. Cigarety získavajú nielen od dospelých kamarátov, ale vedia si ich aj bez problémov kúpiť. Potvrdili to tiež aktuálne výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Vzdelávanie predajcov, osveta širokej verejnosti a najmä prevencia u detí a mládeže, zvýšenie informovanosti o negatívnych vplyvoch fajčenia a motivácia, aby mladí nefajčili a nedostali sa do závislosti, sú hlavými cieľmi aktivít iniciatívy Na veku záleží. Spoločne so Slovenskou obchodnou inšpekciou na prelome leta[2] pripravili a zrealizovali celoslovenskú kontrolnú akciu, zameranú na dodržiavanie zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Figuranti rozdelení do 2 kategórií, vo veku 11 – 14 rokov a vo veku 15 – 17 rokov, sa pod skrytým dohľadom kontrolórov snažili v rámci mystery shoppingov kúpiť cigarety v rôznych typoch prevádzkových jednotiek, ako sú trafiky a novinové stánky v exteriéri aj v interiéri nákupných centier, čerpacie stanice, aj predajne potravín a pohostinstvá. A uspeli, dokonca aj figuranti, ktorí navštevujú ešte len základnú školu.

VÝSLEDKY KONTROLY SOI

SOI vykonala v horizonte štyroch týždňov 604 kontrolných nákupov po celom Slovensku, pričom viac ako polovica (53,8 %) bola v predajných jednotkách, v ktorých je predaj tabakových výrobkov minoritný oproti ostatným tovarovým skupinám. Viac ako 31,6 % kontrol bolo realizovaných v trafikách a novinových stánkoch a 14,6 % kontrol bolo na čerpacích staniciach.

"Výsledky tohtoročných kontrol ukázali, že každé piate dieťa, osoba mladšia ako 18 rokov, si dokáže sama kúpiť tabakové výrobky. K neoprávnenému predaju tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov došlo v 131 prípadoch, čo predstavuje porušenie zákona v 21,69 % ," informuje Ingrid Valachová z Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia a dodáva: "Vo väčšine prípadov (88,55 %) predávajúci bez problémov predali tabakové výrobky mladistvým od 15 rokov, avšak až v 11,45 % prípadoch nemali problém predať cigarety aj maloletým deťom, vo veku od 11 do 14 rokov, ktoré navštevujú ešte len základnú školu."

"Celkovo však môžeme hovoriť, že percento neoprávnených odpredajov tabakových výrobkov neplnoletým má dlhodobo klesajúcu tendenciu. Vďaka pravidelným kontrolám, vzdelávacím aktivitám a kampaniam sa podarilo za viac ako desaťročie významne znížiť predaj tabakových výrobkov maloletým z približne 55 % v roku 2009 na súčasných 21,69 %," hovorí Bohumila Tauchmannová, ambasádorka iniciatívy Na veku záleží.

Najlepšie v kontrolnej akcii obstáli predajné jednotky, ktoré majú tabakové výrobky a súvisiaci tovar ako svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, teda trafiky a novinové stánky. Trafiky a PNS umiestnené v exteriéri chybovali v 15,3 %, v interiéri iba v 6,5 %. Čerpacie stanice chybovali vo viac ako pätine
(22,7 %) kontrol. Najčastejšie, v štvrtine prípadov, predali tabakové výrobky osobám mladším ako 18 rokov v prevádzkových jednotkách ako potraviny, či pohostinstvá, kedy z celkového počtu 325 kontrolných nákupov bolo porušenie zákazu zistené v 84 prípadoch, čo predstavuje 25,9 %. Z regionálneho hľadiska bolo najviac porušení zákona o ochrane nefajčiarov zistených v Trnavskom kraji a najmenej v Žilinskom kraji.

"Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) bude na základe negatívnych zistení v rámci celoslovenskej kontroly dodržiavania zákazu predaja tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet osobám mladším ako 18 rokov, naďalej venovať problematike predaja týchto výrobkov osobám mladším ako 18 rokov náležitú pozornosť aj v nasledujúcom období," dodáva na margo výsledkov kontrol Ján Roháč, vedúci Odboru ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu, Slovenská obchodná inšpekcia. Pod kontrolný dohľad bude spadať aj predaj nikotínových vrecúšok, ktoré od 1. januára 2023 už nebude možné predať neplnoletým osobám.

OPATRENIA NA STRANE OBCHODU

Tohtoročné kontroly SOI však ukázali aj možnosti, ako ešte viac zlepšiť prevenciu na strane obchodníkov a nedopustiť predaj tabakových výrobkov neplnoletým. Dlhoročným partnerom iniciatívy Na veku záleží je aj Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčšie obchodné reťazce na Slovensku, a tá v záujme ešte lepšieho uplatňovania práv a povinností pri predaji tabakových výrobkov pristúpila ku konkrétnym krokom. "Naši členovia podporujú všetky aktivity zamerané na prevenciu predaja cigariet deťom a mladistvým. Majú v tejto oblasti prísne interné pravidlá, ale výsledky kontrol SOI sú signálom, na čo sa majú zamerať pri príprave a preškoľovaní svojich zamestnancov," hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.

Združené obchodné reťazce, v ktorých ponuke sa nachádzajú aj tabakové výrobky, preto pristúpia k nasledovným krokom:

Intenzívnejšie školenia pre zamestnancov - nastavia vyššiu frekvenciu školení na tému dodržiavania zákona pre všetky úrovne - pokladníci, vedúci zmeny, vedúci predajní.
Sústredenie sa na brigádnikov a sezónnych pracovníkov – najmä počas letných mesiacov.
Vlastné mystery shoppingy - budú realizovať vlastné kontroly, v rámci ktorých budú interne kontrolovať dodržiavanie zákona.
Výraznejšie označenia zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov - kontrola umiestnenia info nálepiek zo strany obchodníkov – pokladnice, vstupné dvere.
Pomôcky na prepočet veku podľa dátumu narodenia - aktualizujú a distribuujú pomôcky na prepočet dosiahnutia oprávneného veku na predaj tabakových výrobkov.

FAJČENIE MÁ NA ZDRAVIE MLADÝCH ZÁSADNÝ NEGATÍVNY VPLYV

Na mladý organizmus, ktorý je ešte stále vo vývoji, má fajčenie ešte závažnejší vplyv, ako u dospelých. Podľa Úradu verejného zdravotníctva aj menej intenzívne fajčenie môže u detí a tínedžerov významne znížiť imunitu, znížiť obsah kyslíka v krvi, spôsobovať častejšie respiračné ochorenia, zvyšovať riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb, a to najmä zvýšený krvný tlak už mladom veku. Fajčenie od skorého veku sa podpisuje pod väčšiu únavu detí, pokles ich výkonu a častejšie bolesti hlavy. Neplnoletým fajčiarom sa tiež rýchlejšie kazia zuby a z estetického hľadiska v jeho dôsledku viac páchne z úst a je tiež jedným z faktorom nezdravej pleti a predčasnej tvorby vrások.

AKO NA TÍNEDŽEROV, ABY NEFAJČILI? H3KNITE ICH

Tínedžeri podľa prieskumov fajčenie nevidia ako problém a nevnímajú ani to, že škodí ich zdraviu. Považujú ho za cool a je súčasťou života v partii. Závislosť na fajčení získava mladý organizmus omnoho rýchlejšie, a preto aj pri občasnom fajčení prestať s cigaretami je problém. Stres, či už v škole, doma, s rodičmi, vo vzťahu, s priateľmi, partiou, alebo zo spoločnosti celkovo, je jedným z dôvodov, prečo sa mladým ľuďom nedarí prestať fajčiť, alebo ani nezačať. Preto vznikol projekt H3KNISA, ktorým iniciatíva Na veku záleží cieli práve na rizikovú vekovú skupinu stredoškolákov a motivuje ich heknúť si svoj život k lepšiemu a bez fajčenia.

"Vieme, že na mladých ľudí nefungujú príkazy, zákazy, mentorovanie, ani ohľadom fajčenia. Nefungujú žiadne výchovné koncerty, žiadne prednášky, ale čo vieme, že funguje, sú motivujúce témy, inšpiratívne príbehy a výzvy od zaujímavých ľudí, s ktorými môžu v malých komunitách diskutovať a ktorých akceptujú a sú pre nich prirodzené autority. Ideálne ich generácie, generácie tretieho tisícročia (3K), ktorí už niečo dosiahli," hovorí Peter Guldan stredoškolský pedagóg zo SOŠ Masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave a jeden zo spolutvorcov preventívneho projektu H3KNISA.

H3KNISA v školách je deň bez vyučovania plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi. Koncepcia celodenného workshopu je postavená na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov:

atraktívne témy,
rovesnícky prístup
workshopy v malých skupinách,
bez pedagógov,
nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

"H3KNISA má v školách a u študentov veľký úspech. Vďaka množstvu lektorov, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudili, motivovali začať v dobrom viac nad sebou rozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie / väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy, čo im opäť umožní vnímať nepríjemnejšie situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a obavy fajčením. Študenti si pritom uvedomili, že dnes už nie je cool zapáliť si, ale práve naopak," hodnotí prínos H3KNISA pre študentov pedagóg Peter Guldan. Projekt H3KNISA si od januára môžu jednoducho zrealizovať vo vlastnej réžii viaceré stredné školy, stačí zaslať prihlášku na webe projektu – www.h3knisa.sk.

NA PREVENCII PROTI FAJČENIU U DETÍ A MLADISTVÝCH SA MUSÍME PODIEĽAŤ VŠETCI

Kľúčom k zdravšiemu životu detí a mladých ľudí nie sú príkazy a zákazy. "Zákon o ochrane nefajčiarov, jeho dôsledné dodržiavanie a kontrola sú len jednou stranou problematiky fajčenia detí a mladistvých. Prieskumy aj naše skúsenosti z preventívnych aktivít ukazujú, že rovnako dôležitý je aj odmietavý prístup k fajčeniu zo strany rodiny, školy aj širokej verejnosti. Mladí hľadajú úľavu od stresu zo školy, vzťahov, financií, ponúknime im iné možnosti ako cigaretu," prízvukuje za iniciatívu Bohumila Tauchmannová.

Fajčenie detí a mladistvých je problémom nás všetkých. Zodpovední sme zaň všetci, nielen výrobcovia a predajcovia, nielen legislatíva a prevencia štátu. Pri príležitosti Medzinárodného dňa bez cigariet iniciatíva Na veku záleží vyzýva: POVEDZME NIE FAJČENIU DETÍ A MLADISTVÝCH.

www.navekuzalezi.sk

[1] Reprezentatívny Focus prieskum 2020 – zameraný na fajčenie mladých Slovákov vo veku 15 – 17 rokov.
[2] SOI - celoslovenská kontrola zákazu predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov, vykonaná v období od 15. augusta do 9. septembra 2022.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Jedinečné Playtech hry exkluzívne v DOXXbet kasíne!

PRservis.sk - 18. november 2022

18.11.2022 - Spoločnosť DOXXbet pláva v zábavnom priemysle už viac ako 2 dekády. Neustále napreduje a ukazuje, že ako technologický žralok, sa snaží prinášať nové produkty do mora online zábavy ako prvá. 5 úplne nových kasíno hier s vysokou výhernosťou, výbornou grafikou a napínavými funkciami od spoločnosti Playtech nájdu hráči aktuálne iba v DOXXbet kasíne.

Buďte prví, kto opáči najnovšie nadupané Playtech hry na slovenskom kasínovom trhu. DOXXbet dáva svojej komunite premiérovú šancu rozvalcovať novú zábavu od spoločnosti Playtech. Hráči si navyše môžu hodiť do vrecka až 100 fríspinov!

Aké vychytávky aktuálne ponúka spoločnosť DOXXbet?

Jedinečné Playtech novinky Blazing Bells, Egyptian Emeralds, Stallion Strike, Dragon Spark alebo Jinns Moon s prepracovanou grafikou a špeciálnymi fíčurami zaujmú aj tých najnáročnejších hráčov. Navyše, na týchto nových jedinečných hrách ponúka DOXXbet skvelé bonusy ktoré môžeš objaviť na webe ich kasína!

Blazing Bells

Zvončeky, bobule či ovocie v novej hre so 46 656 spôsobmi výhry, padajúcimi valcami, špeciálnymi rozširujúcimi symbolmi, násobiteľom výhier a bonusovými točeniami. S výhernosťou 96.37% bude patriť ku klenotom všetkých fanúšikov ovocnej tematiky.

Egyptian Emeralds

Hlavným aktérom tejto 10-valcovej hry sú lesklé naukladané wild symboly skarabea, ktoré spustia opätovné točenia "respin". Lákadlom je výhra až 200-násobku stávky pri výhernosti 96.36%.

Stallion Strike

Nabité symboly rozprúdia zábavu v tomto vymakanom automate s 15 625 spôsobmi výhry. "Power Zones" transformujú symboly na rovnaký typ pre šokujúce výhry. Základná hra má výhernosť 96.27% a Kúpiť funkciu má výhernosť od 92.29% do 96.75%.

Dragon Spark

Hra Dragon Spark prináša 3 125 spôsobov výhry s padajúcimi symbolmi. Násobiteľ výhier sa zvyšuje o 1 pri každom kolapse výherných symbolov. Wild symboly v rámci výhernej línie spália celé riadky pri vytváraní výhry a symbol bomby spálili susedné symboly. Výhernosti hry je 96.31%.

Jinns Moon

Posledná novinka je tretia hra s "Fire Blaze" respin funkciou, Wild či Scatter symbolmi a bonusovými točeniami. Pri vyplňovaní obrazovky mesiacmi môžu hráči získať poklad pod svetlom púštneho Mesiaca s výhernosťou 96.58%.

Vyskúšajte adrenalín a neopísateľné pocity z výhry v kasíne spoločnosti zábavného priemyslu DOXXbet. Zahrajte sa jedinečné novinky na slovenskom trhu ako prví. Táto vychytávka však obrovskú zábavu len rozprúdi. 20.novembra štartuje najväčší futbalový sviatok, Majstrovstvá sveta vo futbale, čo znamená, že príval bonusov a výhier bude naozaj gigantický! Ako je už dobrým zvykom, hráčov bude držať v napätí Majstrovská rozbaľovačka, kde je na každý deň dlho očakávaného futbalového sviatku pripravený darček, ktorý sa rozbalí. Preto určite nezabudnite sledovať web, sociálne siete a užívať si výhry. DOXXbet je výhra.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Bláznivá a dojímavá komédia 24 dní do Vianoc

PRservis.sk - 18. november 2022

18.11.2022 - 24 dní do Vianoc je ten pravý vianočný príbeh plný kúziel. Tak dobre napísanú knihu slovenskej autorky ste už dlho nečítali. Zábavná, bláznivá, láskavá komédia. Príbeh, z ktorého by bol perfektný film, a to nielen na Vianoce.

Je to príbeh o Nine, ktorá má dobre platené miesto, skvelé kolegyne a čoskoro ju povýšia. Práca ju však vôbec nenapĺňa. Má perspektívny vzťah so spoľahlivým mužom, ktorý ju má úprimne rád. Ona ho však nemiluje. Čaká ju predĺžený víkend v Paríži, na ktorý sa ani trochu neteší. A na dosah ruky má dokonalý byt, do ktorého sa netúži nasťahovať.

Nechtiac vypočutý rozhovor neznámej dvojice ju prinúti premýšľať nad vlastným životom. Vydesí ju, keď si uvedomí, že osoba, ktorou je dnes, sa na jej niekdajšie ja vlastne ani nepodobá, a rozhodne sa to zmeniť.

Do Vianoc zostáva 24 dní a Nina začne robiť všetko pre to, aby bola na Štedrý deň opäť sama sebou – vyťahuje zo skrine rodinných kostlivcov, plní si tajné túžby, priznáva boľavé pravdy, napráva staré chyby a uskutočňuje svoje sny. Aj tie pochabé.

A keďže vianočný čas je plný zázrakov, do cesty sa jej pripletie príťažlivý cudzinec, ktorý jej rozbúcha srdce, vždy keď sa naňho pozrie. Mohol by byť tým najkrajším vianočným darčekom, aký kedy dostala... ak bude dosť odvážny, aby si ju skrotil.

Pozrite si, čo o knihe hovorí autorka Michala Ries:

24 dní do Vianoc je ten typ knihy, pri ktorej máte radosť z čítania. Usmievate sa, je vám príjemne a chcete byť zrazu aspoň o trošku lepším človekom...

Niektoré úlohy sú dojímavé ako hrobček, slová ľúbim ťa, či zabudnutý strýko.
Iné sú povznášajúce a napĺňajúce ako bezdomovec, hra na pravdu alebo deti.
Ďalšie sú hravé ako kruháč, nový pes, bozk cudzincovi, či Tri oriešky pre Popolušku.
Sú to hravé, roztopašné, zábavné a bláznivé úlohy.

Ale tiež také, ktorými chce Nina vyjadriť svoju lásku, podporu, ľudskosť... Hoci sú prevažne zábavné (a pri niektorých sa budete doslova smiať nahlas – napríklad Popoluška, nový pes, ale aj deti na jeden deňJ), človek si pri nich mnohé uvedomí.
Že si treba naozaj užívať každý jeden deň.
Sú to úlohy o láske, priateľstve a rodine; o tolerancii, pomoci druhým, o sľuboch a prekračovaní vlastných hraníc.
Úlohy o sile odpúšťať a schopnosti pochopiť druhých.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tovar značiek dm v hodnote 10 000 eur poputuje do perinatologických centier

PRservis.sk - 18. november 2022

18.11.2022 - Na Slovensku sa ročne narodí každé 13. dieťa predčasne, čo znamená, že 4 500 detí príde počas roka na svet v rozmedzí od 24. do 36. ukončeného týždňa tehotenstva. Dlhodobé zdravotné problémy sa práve u predčasniatok vyskytujú až 10-krát častejšie ako u donosených novorodencov a v celej Európe tak predstavujú najväčšiu skupinu detských pacientov, ktorí potrebujú obrovskú starostlivosť, opateru a špeciálne podmienky na to, aby mohol ich vývoj pokračovať čo najlepšie. Pri príležitosti Svetového dňa predčasne narodených detí sa tak spoločnosť dm drogerie markt rozhodla pomôcť predčasniatkam a ich rodinám. Prostredníctvom OZ malíček, ktoré sa už 11 rokov venuje podpore a pomoci predčasne narodeným deťom a ich rodinám, darovala šek na tovar značiek dm v hodnote 10 000 eur pre šesť perinatologických centier po celom Slovensku, a to konkrétne v Bratislave, Nových Zámkoch, Martine, Prešove, Banskej Bystrici a Košiciach. Táto forma podpory sa tak dostane k najmenším bábätkám na špecializované pracoviská, kde sa začína ich cesta za lepšou a krajšou budúcnosťou.

Symbolický šek odovzdala Ľubici Kaiserovej, prezidentke a štatutárnej zástupkyni OZ malíček Katarína Charvátová, manažérka nákupu zodpovedná za sortiment detí spoločnosti dm drogerie markt. "Pre našu spoločnosť je pôsobenie v oblasti pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú, veľmi dôležité, a preto vyvíja v tomto smere mnohé aktivity. Som veľmi rada, že jednou z nich je aj pomoc našim najmenším veľkým bojovníkom, ktorým môžeme aspoň takto uľahčiť začiatok ich mnohokrát veľmi náročnej cesty, ktorá je následkom ich skorého príchodu na tento svet," povedala Katarína Charvátová.

"Predčasný pôrod predstavuje závažné riziká, kedy na svet prichádzajú krehké bábätká, doslova, bojujúce o svoje zdravie a budúcnosť. Ich štart do života sa veľmi líši od donosených bábätiek a kým sa dostanú do náruče svojich rodičov, musia prejsť dlhú a náročnú cestu v nemocnici. Ďakujeme preto za tento dar, ktorý pomôže hospitalizovaným deťom a ktorý ocenia tak zdravotníci, ako aj rodičia bábätiek do dlane," uviedla Ľubica Kaiserová. Ako dodala, združenie sprevádza rodičov predčasniatok počas ich hospitalizácie, podporuje nemocnice materiálne, aby prispievalo k zlepšeniu podmienok predčasne narodených detí a realizuje projekty, ktoré pomáhajú týmto deťom a ich rodinám.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

V Tatrách pribudne 5-hviezdičkový hotel

PRservis.sk - 18. november 2022

18.11.2022 - Legendárny Hotel Lomnica bude od 1. decembra v novom šate. A to doslova. Nielenže sa pripravuje na príchod cisárskeho kráľovského páru, ale jeho služby dostanú nový rozmer v podobe 5-hviezdičkového štandardu kategorizovaného pre boutique hotely.

V čase, keď mnoho hotelierov nielen v Tatrách, ale na celom Slovensku zatvára svoje prevádzky a pozorne sleduje energetickú krízu a nepokojný stav vo svete, Hotel Lomnica, prezývaný aj "Prvá dáma Tatier", napreduje. "S myšlienkou piatej hviezdy sme sa pohrávali už dlhšie, nakoľko od začiatku otvorenia hotela sme svoje služby smerovali k poskytovaniu najvyšších štandardov. Na druhej strane nás veľmi silno motivovali a presviedčali recenzie našich klientov, ich spätná väzba je pre nás veľmi dôležitá, a práve vďaka nim sme odvážne vstúpili do nového konceptu boutique hotela s 5-hviezdičkovými štandardmi. Samozrejme k tomu pristupujeme s pokorou a do určitej miery nás to zaväzuje byť ešte lepšími," hovorí riaditeľ hotela Peter Mudrý. Hotel Lomnica nie je súčasťou žiadnej hotelovej siete, preto jeho ambíciou nie je porovnávanie sa s najznámejšími a najluxusnejšími značkami. Svoje poslanie si zadefinoval jednoducho – pokračovať vo svojej 128-ročnej histórií a hodnotovom dedičstve predkov a v maximálnej možnej miere uspokojovať aj tie najnáročnejšie požiadavky hostí.

Boutique Hotel Lomnica*****

Charakteristickou črtou koncepcie boutique hotelov je tzv. "atmosféra hrejivého rodinného domova". Typický je pôvod v historickej budove, dizajnový štýlový interiér s dobovými detailmi a vysoko individuálnym prístupom zo strany personálu. Boutique hotely sú menšie, do 100 izieb s intímnym prostredím, kvalitnou gastronómiou a jedinečným príbehom. "Ideovou myšlienkou boutique Hotela Lomnica je návrat k dedičstvu našich predkov, k historickým míľnikom, k tradíciám kultúry a k žitiu dobrého života založeného na hodnotách. Našich hostí chceme povzniesť z ich všedného života do sveta krásneho umenia, jedinečného prostredia pod Lomnickým štítom, dobovej architektúry, unikátnej gastronómie a úprimnej starostlivosti. V koncepcii sa vraciame späť do obdobia rakúsko-uhorskej monarchie na cisársky dvor, v ktorom vznikala aj identita Hotela Lomnica – Prvej dámy Tatier. Oslavujeme veľkolepú minulosť a nadväzujeme na monumentálnosť monarchie Rakúsko – Uhorska, ktorej sme boli kedysi súčasťou. Pozývame vás vstúpiť do príbehu cisárskeho páru Alžbety Bavorskej zvanej Sissi a jej životnej lásky Franza Jozefa. Ich stále živý odkaz je u nás zosobnený vo vášni k rakúsko-uhorskej gastronómii, v historických izbách, prekrásnej galerijnej zbierke, ako aj v našom Wellness centre Valéria," vymenúva P. Mudrý.

Boutique zážitky

Hotel Lomnica - najstarší tatranský hotel, otvorený pre verejnosť v roku 1894, je v súčasnosti známy kvalitnými službami a prvotriednym vybavením 66 izieb. Ponúka aj zážitkovú kulinársku gastronómiu v teplovzdušnom balóne, či degustačné večere v Reštaurácii Franz Josef. V interiéri hotela si môžete prezrieť rozsiahlu zbierku galerijných diel M. Medveckej, G. Malého, F. Hložníka, D. Skuteckého, J. Hálu, L. Mednyánszkeho a ďalších autorov, alebo si posedieť v štýlovom Clube 80 z čias anglických gentlemanov. Už 17. decembra bude hotel dejiskom mimoriadnej fashion show, s ktorou sa účastníci prenesú do honosného sveta módy a odievania obdobia renesancie, baroka a "zlatého veku" druhej polovice 19. storočia. Budú svedkom odhalenia jedinečnej repliky korunovačných šiat cisárovnej Sissi, ako aj príbehu 12 výnimočných aristokratiek a ich reprezentatívnej dvorskej módy a dekoratívnych šperkov. Výstava šiat, prístupná nielen pre hostí, ale aj širokú verejnosť, potrvá do 7. januára 2023.

Viac na www.hotellomnica.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Craig Ramsay je Šťastný chlapec. Vyšla o ňom autobiografia

PRservis.sk - 18. november 2022

18.11.2022 - V Pekingu sme mali štyri vyrovnané formácie. Nie je to iba fráza. Nikdy mi nedávalo zmysel, ak niekto nevyužíval štvrtú formáciu a spoliehal sa len na tri. Načo má potom štvrtú? Spomeňte si na náš štvrtý útok na olympiáde. Slafkovský, Roman, Regenda. Hrali na maximum a bolo to vidieť. Verili sme im, oni si verili tiež. Napriek tomu sme sa nebáli pozmeniť formácie, urobiť korekcie, keď si to situácia vyžadovala...

Craig Ramsay sa v mladosti venoval napríklad aj drevárstvu, no zotrval pri hokeji, ktorý je súčasťou jeho života už viac ako 60 rokov. Vďaka tvrdej práci sa cez juniorské súťaže presadil až do NHL, kde 14 sezón odohral za jediný klub – Buffalo Sabres.

Patril k najslušnejším a najlepšie brániacim útočníkom v celej súťaži. V 1070 dueloch NHL nazbieral skvelých 672 bodov. Jeho bohatý životopis, či už hráčsky alebo trénerský, zdobí spojenie s desiatimi klubmi NHL a jediným reprezentačným tímom na medzinárodnej úrovni – so slovenskou reprezentáciou.
Teraz vyšla o ňom vo vydavateľstve Ikar kniha Šťastný chlapec.

Autobiografia má 10 kapitol a bonusovú autorskú vsuvku, ktorá opisuje návštevu Craiga u neho doma v Tampe na Floride. Je nespochybniteľné, že Craig si svojou odbornosťou a charizmou získal srdcia slovenských hokejových fanúšikov. Pri čítaní knihy si uvedomíte, že jeho myšlienky sú nadčasové a moderné, dajú sa využiť nielen v hokeji, či inom športe, ale aj v bežnom živote.

V knihe približuje systém, ktorým zmenil herný prejav slovenského národného tímu, rozpráva príbehy zo zákulisia reprezentačného diania a prezrádza všeličo nielen o sebe, ale aj o svojej rodine a záujmoch. A dozviete sa tiež, prečo má kniha názov Šťastný chlapec.

"Táto kniha je mojím poďakovaním každému na Slovensku, kto mi dôveroval, kto veril, že to spolu môžeme dokázať. Je mi veľkou cťou, že som sa stal súčasťou znovuzrodenia nášho hokeja a našich výnimočných hráčov. Snáď aj vďaka tejto knihe každý porozumie, že v srdci je zo mňa hrdý Slovák," tvrdí Craig Ramsay.

Knihu Šťastný chlapec spolu s Craigom Ramsaym napísali dvaja skúsení športoví novinári.

Peter Jánošík bol odmala skalným fanúšikom hokeja, hoci ho aktívne nikdy nehral. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, aby sa mu mohol venovať pasívnou formou. Po viacročnej redaktorskej anabáze v Televízii Markíza prestúpil do Slovenského zväzu ľadového hokeja. Od roku 2017 zastáva post hovorcu a v pozícii mediálneho manažéra sprevádza slovenskú mužskú reprezentáciu na všetkých akciách počas sezóny vrátane vrcholných podujatí.

Tomáš Kyselica začal s novinárskym remeslom už ako pätnásťročný vďaka otcovi, ktorý ho pravidelne vozil na extraligové zápasy po celom Slovensku. Vášeň z písania ho napokon doviedla k štúdiu žurnalistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V rovnakom čase aj do športovej redakcie tlačovej agentúry TASR, kde sa zocelil a zamieril do redakcie denníka Šport. Z redaktorskej stoličky sa vypracoval na vedúceho hokejového oddelenia. V Slovenskom zväze ľadového hokeja pôsobí od roku 2019 ako mediálny manažér zodpovedný za tvorbu externého obsahu.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Na dosiahnutie spoločenských zmien potrebujú Rómovia a Rómky nerómskych spojencov

SAV.sk - 18. november 2022
Vzájomný kontakt rómskeho a nerómskeho obyvateľstva zmierňuje postoje majority voči Rómom a Rómkam, predovšetkým v krajinách, kde sú negatívne názory na rómsku minoritu rozšírenejšie. Medziskupinový kontakt zároveň povzbudzuje Rómov a Rómky k aktivizmu. Aj takéto výsledky priniesol medzinárodný projekt ENGAGE zameraný na diskrimináciu rómskej populácie v Európe, v rámci ktorého sa v stredu 16. novembra 2022 uskutočnila záverečná online konferencia. Tím sociálnych ...
Kategórie: Podporujeme

Silvester 2022 vo Vysokých Tatrách

SAV.sk - 18. november 2022
Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej po pandemickej prestávke opäť organizuje slávnostný silvestrovský večer 2022, na ktorý srdečne pozýva zamestnancov SAV. Pripravený je pestrý kultúrny program v podobe štandardných a latinsko-amerických tancov. O dobrú zábavu sa počas celého večera postará dídžej. Nebude chýbať slávnostná večera a občerstvenie, fľaša vína a šampanské pre dvoch. Vstupné je 70 eur. Strávenie ...
Kategórie: Podporujeme

Karolína Topolová oslavuje desať rokov v čele AURES-u, firma takmer strojnásobila obrat

PRservis.sk - 18. november 2022

18.11.2022 - Spoločnosť od zmeny vedenia v roku 2012 predala už 750 tisíc vozidiel, expandovala do západnej Európy a zvýšila ročné predaje z 50 tisíc automobilov na takmer 90 tisíc.

Na jeseň 2012 valné zhromaždenie AAA AUTO zvolilo do funkcie generálnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva Karolínu Topolovú. Touto zmenou firma začala kroky vedúce k neskoršiemu predaju firmy fondu Abris Capital Partners a zmene názvu na AURES Holdings. Karolína Topolová stála pri zrode novej stratégie skupiny výrazne posilňujúcej orientáciu na zákazníka. Firma modernizovala pobočky a stavila na rozvoj doplnkových služieb a ich elektronizáciu. Úspešne znovu obnovila značku Mototechna, ktorá tento rok oslavuje desať rokov úspešného fungovania, a sústredí sa na predaj zánovných automobilov, čo je jej najrýchlejšie rastúci segment. Po týchto zmenách potom v roku 2014 nasledoval úspešný predaj majoritného podielu AURES Holdings v hodnote prevyšujúcej 2 500 000 eur. Najväčšími míľnikmi úspešného pôsobenia KarolínyTopolovej v pozícii generálnej riaditeľky skupiny bol v posledných rokoch rýchly prechod na on-line predaj ojazdených vozidiel v čase covidových lockdownov a expanzia novej značky Driverama v Nemecku. AURES tento rok pod vedením Karolíny Topolovej tiež oslávil 30 rokov úspešného pôsobenia na trhu.

"Čím dlhšie človek stojí v čele veľkej firmy, tým viac môže prepadať presvedčeniu, že ho nič neprekvapí. Pred troma rokmi by som ťažko verila, že budem musieť vo firme čeliť tak zásadným výzvam, ako boli Covid-19, kríza na trhu nových vozidiel alebo momentálna energetická kríza. Po takmer 25 rokoch v biznise to aj mňa osobne znovu postavilo pred nové výzvy a úlohy. Aj napriek všetkému sme bez prestávky rástli a náš tridsiaty rok na trhu bude s najväčšou pravdepodobnosťou opäť rekordný, čo ma napĺňa hrdosťou na celý tím AURES-u," uviedla Karolína Topolová.

Karolína Topolová je jedinou ženou v čele veľkej spoločnosti obchodujúcej s automobilmi v strednej Európe. Pod jej vedením už AURES Holdings predal viac ako 750 000 vozidiel a spoločnosť obslúžila približne dvojnásobný počet zákazníkov. Počas pôsobenia Karolíny Topolovej AURES ďalej posilnil svoju pozíciu lídra v predaji ojazdených automobilov v strednej a východnej Európe. Za desať rokov sa počet autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont, Driverama a Mototechna Drive v rámci skupiny rozrástol na 61. Množstvo ponúkaných vozidiel v rámci skupiny stúplo na trinásťtisíc. Počet zamestnancov sa z necelých 1 800 zvýšil na 3 100. Boli tiež otvorené nové firemné call centrá v Ostrave a v poľských Katoviciach.

Karolína Topolová bola tiež časopisom Forbes opakovane vybraná medzi najvplyvnejšie ženy českého biznisu a tento rok aj do prehľadu 22 inšpiratívnych TOP CEO roku 2022. V roku 2015 bola ocenená titulom Lady Pro. Získala aj titul Mladý manažérsky talent 2015. Rovnako sa opakovane umiestňovala v prestížnej ankete TOP 25 žien českého biznisu, až sa v roku 2020 stala Manažérkou roka a v roku 2021 vstúpila do Siene slávy. Umiestnila sa aj v rebríčku Top 10 žien slovenského biznisu. V súťaži marketér roka získala v roku 2017 cenu Zlatý delfín za revitalizáciu značky Mototechna. Pod jej vedením sa spoločnosť AURES Holdings posunula v rebríčku CZECH TOP 100 zo 67. na 39. pozíciu a získala celoeurópske prestížne ocenenie European Business Awards 2016/2017.

Svoju pracovnú dráhu zahájila Karolína Topolová v pražskom hoteli Prague Hilton Atrium, avšak jej kariéra patrí "Áčkam". V roku 1998 založila call centrum v AAA AUTO, ktoré sa stalo jedným z najmodernejších a najväčších v SR. V roku 2006 potom postúpila na funkciu Group HR and Call Centre Director. O rok neskôr sa stala viceprezidentkou spoločnosti a podieľala sa na vstupe firmy na burzu cenných papierov v ČR a Budapešti. Karolína Topolová je však nielen generálnou riaditeľkou a predsedníčkou predstavenstva nadnárodnej spoločnosti, ale aj manželkou, mamičkou deväťročnej dcéry a predsedníčkou správnej rady Detskej dopravnej nadácie. Tá finančne podporuje deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. Hovorí plynule anglicky a vo voľnom čase rada hrá nohejbal alebo jazdí na snowboarde.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Výzva VšZP pre predstaviteľov Lekárskeho odborového združenia a vlády SR

PRservis.sk - 18. november 2022

18.11.2022 - V súvislosti s pokračujúcimi rokovaniami s Lekárskym odborovým združením a s hroziacou hromadnou výpoveďou lekárov, VšZP, ako najväčšia zdravotná poisťovňa na Slovensku, ktorá má zodpovednosť za takmer 3 milióny poistencov v krajine, vyzýva zúčastnené strany, aby urobili maximum pre dosiahnutie dohody.

Aktuálna situácia stupňuje obavy ľudí z toho, že sa o nich od decembra 2022 v nemocniciach nebude mať kto postarať, o čom svedčí aj mimoriadny nápor volajúcich poistencov do call centra VšZP. Obavy o pacientov na Slovensku zdôraznili aj predstavitelia Asociácie štátnych nemocníc a Asociácie nemocníc Slovenska na nedávnych rokovaniach. Zúčastnené strany deklarujú, že im ide o zlepšenie podmienok pre pacienta, avšak strach a neistota, ktorú dlhotrvajúce rokovania prinášajú, ohrozujú fyzický aj psychický stav pacientov. VšZP je presvedčená o tom, že so zdravím ľudí sa nesmie hazardovať a pacient musí byť vždy nad všetky ostatné záujmy.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Vyšla 47. epizóda Vedeckého podcastu SAV

SAV.sk - 18. november 2022
Hosťom 47. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol psychológ doc. Mgr. Marcel Martončík, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Jeho hlavným výskumným zameraním je čoraz dôležitejšia kyberpsychológia. Podcast moderovala Klara Kohoutová. O výbere svojho povolania hovorí ako o jednoznačnej voľbe. Ako hovorí, vedel si seba predstaviť ako učiteľa histórie či odborníka na recyklovanie odpadu, no má to šťastie, že pracuje s tým, čo ho baví a čomu ...
Kategórie: Podporujeme

Zmerať si tep, tlak, kyslík, či stres a spojiť sa s lekárom 24/7 môžete cez svoj telefón

PRservis.sk - 17. november 2022

17.11.2022 - Takzvané "selfíčka" sa tešia mimoriadnej obľube. Fotíme sa kedykoľvek a kdekoľvek, s rodinou, s priateľmi, či s domácimi miláčikmi. Telemedicína však posúva možnosti, ako využiť náš telefón na veci, ktoré nám pomáhajú sledovať naše zdravie, či dokonca nám môžu zachrániť život. Vďaka nemu si už vieme za pár sekúnd urobiť aj tzv. "zdravotnú selfie". Telemedicínska aplikácia MEDDI BioScan umožňuje zmerať si základné zdravotné parametre ako krvný tlak, tepovú frekvenciu, obsah kyslíka v krvi, či úroveň duševného stresu. A to všetko len za pomoci kamery v telefóne a podobným spôsobom ako by sme si robili selfie. Apka v mobile nám pohodlne nahradí tlakomer, či dokonca oxymeter, ktorý sa stal počas pandémie súčasťou mnohých domácich lekárničiek. Navyše zmeria zdravotné hodnoty presnejšie, ako by ste to urobili sami.

Meriame vo veľkom, často ale nesprávne

"Tlakomer, či oxymeter už doma máme, často ich však nepoužívame správne, prípadne nevieme presne čítať namerané hodnoty. MEDDI BioScan urobí všetko za nás. Stačí na seba otočiť fotoaparát a nechať robiť aplikáciu svoju prácu. Ak si viete urobiť cez mobil selfíčko, potom viete používať aj BioScan,"potvrdzuje Jiří Pecina, zakladateľ a CEO telemedicínskej spoločnosti MEDDI hub. Princíp, na ktorom sken funguje, sa volá fotopletyzmografia. Kamera v telefóne umožňuje zmerať si základné zdravotné hodnoty bez nutnosti pripojenia akéhokoľvek ďalšieho prídavného zariadenia. Netreba však zabudnúť na vypnutie módu šetrenia batérie. "Vstavaný laser v čelnej strane telefónu dokáže v kombinácii s fotoaparátom veľmi presne zamerať pružnosť stien ciev i to, akú farbu majú naše červené krvinky," hovorí o unikátnej novinke, ktorá je dostupná už aj Slovákom, expert na telemedicínu. Presnosť meraní je až 99,5% a spoločnosť ju testovala v spolupráci s lekármi.

Výhody lekára na telefóne

MEDDI BioScan je súčasťou telemedicínskej aplikácie MEDDI app, ktorá nás dokáže spojiť s lekárom 24/7, z akéhokoľvek miesta, doma, v práci, či na dovolenke. Neodpovedá naprogramovaný robot, ale skutočný lekár, všeobecný, ale aj pediater, s ktorým môžete komunikovať prostredníctvom chatu, hovoru alebo videohovoru. V prípade neakútnych zdravotných problémov aplikácia dokáže nahradiť zbytočné cestovanie za lekárom a vyčkávanie v čakárňach. MEDDI app je nielen počas sviatkov nenahraditeľným rýchlym spojením s lekárom. "Som rodič a určite nie som jediný, kto sa snažil niekedy zohnať narýchlo lekára, v strese a s plačúcim dieťaťom. Predstavte si, že je neskoro večer alebo skoro ráno, víkend, sviatok a vaše dieťa začne o niečo horšie dýchať a vy neviete, či je to vážnejšie alebo je to len nejaká menšia alergia, začínajúca chrípka, angína alebo len obyčajné prechladnutie. Ambulancia vášho pediatra je zatvorená. Vy ale situáciu potrebujete riešiť okamžite. Skočíte do auta a pôjdete na pohotovosť? Sú však oblasti, kde pohotovostný lekár nie je. Takže budete merať aj desiatky kilometrov do najbližšej nemocnice. A pritom to môžete za pár minút vyriešiť telefonicky s našim lekárom v online službe. Žijeme v dobe, keď už aj malé dieťa dokáže poslať z dovolenky fotku alebo video a je nelogické, ak by sme sa rovnakou, len lepšie zabezpečenou cestou nemohli spojiť okamžite s lekárom, keď to potrebujeme" hovorí o výhodách MEDDI app Jiří Pecina. Prostredníctvom aplikácie si môžeme s lekárom vzájomne preposielať potvrdenia, lekárske správy, fotky zranení, užívaných liekov, výsledky CT, MR, či RTG vyšetrení. Výsledkom komunikácie je riadna lekárska správa, umožňuje lekárom viesť e-kartotéku a ani na druhý názor lekára nemusíme čakať niekoľko dní, či týždňov.

Spoločnosť MEDDI hub je držiteľom certifikátu ISO 13486 - systému riadenia kvality pre výrobcov zdravotníckych pomôcok. Aplikácia MEDDI app funguje od roku 2016 a v súčasnosti ju používa viac ako 5000 lekárov a státisíce bežných ľudí v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, ale aj v Latinskej Amerike. Ozbrojené sily Peru zvažujú jej využívanie na svojich námorných a riečnych lodiach. Stiahnutie MEDDI app a vyskúšanie spojenia s lekárom je zadarmo. Je jedno, kde ste poistený. Rozšírené verzie za niekoľko eur umožňujú rodičom pridať si na jeden účet až štyri deti. Lekári majú vždy bezplatný prístup. Všetci užívatelia majú k dispozícií non-stop technickú podporu na telefónnom čísle +421 221 025 382. Viac na www.meddi.com/sk.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Kristove roky nežnej revolúcie

SAV.sk - 17. november 2022
Pred 33 rokmi sa niektorí priamo z Prahy, iní pokútne cez Hlas Ameriky dozvedeli, že v Prahe „tiekla pri študentskej demonštrácii 17. novembra krv“. Deň predtým sa však prihlásili k slovu študenti bratislavskej Filozofickej fakulty UK pokojným pochodom podvečernou Bratislavou. Dnes si pripomíname 33 rokov od udalostí, ktorým hovoríme nežná revolúcia a o ktorých sme sa rozprávali s Mgr. Jurajom Marušiakom, PhD., z Ústavu politických vied SAV, v. v. i.   • Udialo sa toho ...
Kategórie: Podporujeme

Novembrový meteorický roj Leoníd môže priniesť prekvapenie

SAV.sk - 16. november 2022
Nadšenci pozorovania jesennej nočnej oblohy si v novembri môžu vychutnať pohľady na pravidelný meteorický roj Leoníd. Ich maximum nastane v piatok 18. novembra 2022 v noci. Podmienky na pozorovanie ako aj predpovede podľa výpočtov sú v tomto roku mimoriadne priaznivé. Leonidy patria medzi pravidelný meteorický roj, ktorý je činný od 6. do 30. novembra. Materskou kométou Leoníd je periodická kométa 55P/Tempel-Tuttle. Šírka prúdu meteorov kolmo na smer ich pohybu je približne 4 milióny km. „Roj ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky