Podporujeme-RSS

Pozvánka na konferenciu Príčiny a dôsledky rastúcich cien

SAV.sk - 22. november 2022
Ekonomický ústav SAV, v. v. i., spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave pozývajú na konferenciu k prezentácii vedeckej monografie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Príčiny a dôsledky rastúcich cien. Uskutoční sa vo štvrtok 24. novembra 2022 v priestoroch Spoločenskej miestnosti – V1 Ekonomickej univerzity v Bratislave (Dolnozemská cesta 1). Podrobný program je v prílohe. Konferenciu moderuje prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA z Ekonomického ústavu SAV, v. v. i. Účasť je potrebné potvrdiť ...
Kategórie: Podporujeme

Duálne vzdelávanie v oblasti obchodu si vyžaduje dôraz na rozvoj osobnosti a duševného zdravia

PRservis.sk - 21. november 2022

21.11.2022 - Nový školský rok už beží na plné obrátky a aj tentokrát priviedol do lavíc ďalších študentov duálneho vzdelávania v oblasti obchodu. Spoločnosť dm drogerie markt, ktorá sa rozvoju duálu venuje už jedenásť rokov, oslavuje ďalší významný míľnik na ceste v odovzdávaní praktických skúseností. Formuje totiž prvých maturantov v odbore Obchodná akadémia so zameraním na financie, personalistiku a kontroling. Po skončení strednej školy sa môžu stať platnými členmi tímu dm.

V aktuálnom školskom roku študuje s dm 125 študentov stredných odborných škôl. Vzdelávajú sa v troch odboroch. Dva z nich pripravujú budúcich absolventov pre prevádzku. Ide o študijný odbor Obchodný pracovník a Predavač. V nich má dm aktuálne zastúpených 105 dualistov. Tretím v poradí je odbor Obchodná akadémia, ktorý pripravuje študentov na prácu v centrále spoločnosti. Tu sa vzdeláva 20 mladých ľudí.

Maturanti v odbore Obchodná akadémia sú historicky prví v histórii dm. "Štyri roky štúdia hodnotím veľmi pozitívne. Nadobudla som veľa nových skúseností. Prispievajú k mojej odbornosti a pripravenosti pre trh práce," hodnotí maturantka Obchodnej akadémie, dm duálneho vzdelávania Veronika Behanová. Dopĺňa ju spolužiačka Lucia Némethová: "Súčasťou našej praxe v tomto, poslednom, ročníku je aj aktívne pôsobenie na oddeleniach a v tímoch, ktorých činnosti s našim zameraním priamo súvisia. Ako veľmi prospešné tiež vnímam rôzne zaujímavé workshopy. Sú plné zážitkov a užitočných poznatkov. Spoznala som vďaka nim veľa skvelých ľudí."

"Za viac ako desať rokov rozvoja duálneho vzdelávania v našej spoločnosti sme sa posunuli do momentu, keď je oň mimoriadne veľký záujem. Nerobíme už nábor, ale skôr výber budúcich študentov, ktorí sú presvedčení o tom, že sa chcú stať členom tímu dm, získať praktické skúsenosti už počas štúdia, zaujíma ich oblasť obchodu, chcú na sebe pracovať a vzdelávať sa," hovorí odborný garant duálneho vzdelávania Marcel Blaščák z rezortu Spolupracovník zodpovedný za spoluprácu so školami a inštitúciami, dm drogerie markt.

Pestrosť vzdelávacích aktivít

Ako každý školský rok, ani tentokrát vo vzdelávaní nechýba pestrosť. "Vnímame ako mimoriadne dôležité prepájať teoretické vedomosti získané v školských laviciach s intenzívnou praxou v predajni a v centrále. Zároveň sa do vzdelávania snažíme implementovať rozvojové aktivity, ktoré rozvíjajú nielen odbornosť žiakov, ale aj ich osobnosť," konštatuje Silvia Kočková, koordinátor prípravy aktivít pre vzdelávanie, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.

Už tradične sa prváci stretnú na podujatí Spoločný deň, kde im je predstavená spoločnosť dm drogerie markt, jej vedenie, filozofia, kultúra a princípy spolupráce. "Snažíme sa ich čo najlepšie začleniť do našej komunity, aby si uvedomili, že sú jej dôležitou súčasťou. Na tejto aktivite sa stretávajú prváci z celého Slovenska. Dávame im priestor spoznať sa navzájom, vytvoriť si zážitky a priateľstvá, ktoré budú pre nich počas ich študijnej cesty ľudsky dôležité. V neposlednom rade získajú dualisti prehľad o vzdelávacích a rozvojových aktivitách. K nim dostávajú aj tzv. cestovateľský denník. Môžu si doň špeciálne momenty a poznatky navždy zaznamenať," vysvetľuje Jana Hornáková, z oddelenia Rozvoj a vzdelávanie, rezort Spolupracovník, dm drogerie markt.

Prekonávanie vlastných hraníc

Študentov čaká aj tento rok divadelný workshop ZáŽiTo(k) pod vedením profesionálnych režisérov Silvestra Lavríka a Aleny Weisel Lelkovej. Scenár divadelného predstavenia ako aj samotnú tému vytvárajú dualisti v spolupráci s režisérom počas spoločného týždňa. Po štrnástich dňoch, kedy ich príprava pokračuje na individuálnej úrovni, sa stretávajú a predstavia svoje dielo pozvaným hosťom. "Výchovou a vzdelávaním vedieme mladých ľudí k zodpovednosti, uvedomelosti, tímovej spolupráci a flexibilite v myslení. Tiež ich tým podporujeme v kreativite, posilňovaní komunikačných zručností, autentickosti a tolerancii. Zažitím procesu zmien, ktoré sa v dualistoch počas celej aktivity odohrávajú, získavajú poznatky a zážitky z prekonávania samých seba. Budujú si odvahu a odolnosť voči stresu, učia sa z chýb," hovorí Silvia Kočková.

Okrem toho sa všetci študenti bez ohľadu na odbor alebo ročník môžu spolupodieľať na vytváraní študentského časopisu dmDUÁL a tiež na tvorbe obsahu instagramového profilu @dm_dual. Je to ďalšia zručnosť, tentokrát z oblasti marketingu, ktorú môžu zúročiť v budúcnosti. Majú možnosť zapájať sa do konkrétnych procesov a aktivít redakčnej rady.

Dôraz na duševné zdravie a osobnostný rozvoj

"Naši študenti majú možnosť načrieť do svojich útrob, spoznať samých seba, rozlišovať svoje emócie, hľadať sebamotiváciu. Zároveň dostávajú kľúč k tomu, ako lepšie pochopiť svoje okolie, ako reagovať v rôznych ťažkých situáciách, a tak zlepšiť vzťahy či už doma, v škole alebo na praxi," ozrejmila rozsiahlu náplň vzdelávacej aktivity Jana Hornáková.

Výhody duálu

Vzdelávanie mladých ľudí je jednou zo strategických tém spoločnosti dm drogerie markt. Už od prvého ročníka majú študenti možnosť veľmi intenzívne prepájať teóriu s praxou. "Stávajú sa súčasťou pracovného kolektívu, cez ktorý sa učia dobrým pracovným návykom, tímovej spolupráci, organizovaní pracovného času a riešeniu nečakaných situácii. Získavajú odborné a sociálne kompetencie, nevyhnutné komunikačné zručnosti. Vďaka praxi sa učia hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami. Sú vedení k samostatnosti, preberaniu zodpovednosti a systematickej práci. Po ukončení duálneho vzdelávania, dostávajú žiaci automaticky ponuku práce v dm, ale konečné rozhodnutie je na nich," konštatuje Marcel Blaščák. Okrem kvalitného vzdelávania zameraného na odborný a osobnostný rozvoj podporuje spoločnosť dualistov aj finančne – podnikovým a prospechovým štipendiom, úhradou nákladov spojených so stravovaním počas praxe aj vyučovania v škole, ubytovaním na školskom internáte, či dopravou.

Dôležitosť vzdelávania marginalizovaných skupín

"V školskom roku 2022/2023 opäť pokračujeme v spolupráci s neziskovou organizáciou Človek v ohrození na projekte, ktorého cieľom je zapojenie mladých ľudí z marginalizovaných skupín do duálneho vzdelávania v odbore Predavač. Prostredníctvom neho pomáha žiakom vyrovnávať sociálne rozdiely a tak vytvárať predpoklady na úspešné zvládnutie štúdia na strednej škole a následnej integrácie do bežného života," potvrdzuje Marcel Blaščák. Rozvoj týchto aktivít spoločenskej zodpovednosti má dm v pláne napĺňať aj naďalej. Je to beh na dlhé trate a potrebná investícia do rozvoja spoločnosti.

Trúfaš si učiť sa od najlepších?

"Tak znie headline tohtoročnej náborovej kampane a je pripomienkou faktu, že celý dm tím je ochotný zdieľať svoje vedomosti a skúsenosti s dualistami. Žiaci druhého stupňa základných škôl už aktuálne premýšľajú nad výberom strednej školy. A tiež ich rodičia zvažujú, kam nasmerovať svoje dieťa v ďalšom vzdelávaní tak, aby sa rozvíjalo a neskôr uplatnilo v pracovnom procese. Duálne vzdelávanie je skvelé prepojenie štúdia s praxou," dodáva na záver Petra Treplánová, z rezortu Spolupracovník zodpovedná za komunikáciu duálneho vzdelávania, dm drogerie markt. Ako sa doň zapojiť?

5 dôležitých krokov:

Prihlásiť sa na SOŠ, s ktorou dm spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania.
Vyplniť online registračný formulár na www.dm-dual.sk a zaslať ho.
Stretnúť sa s oblastným manažérom spolu s rodičmi v konkrétnej dm predajni.
Prejsť ústnym pohovorom a zabojovať o dm podporu na pohovore, ukázať svoj talent.
Získať potvrdenie o podpore dm počas štúdia a priniesť ho na prijímačky.

Zoznam škôl a viac informácií o duálnom vzdelávaní nájdu záujemcovia na www.dm-dual.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Verejnosť rozhodla: Najlepšiu mobilnú aplikáciu a najlepšie online funkcie do vrecka má VšZP

PRservis.sk - 21. november 2022

21.11.2022 - Všeobecná zdravotná poisťovňa potvrdila svoju povesť modernej a digitálnej spoločnosti. Neustále zlepšovanie mobilnej aplikácie pre našich poistencov prinieslo VšZP prestížne ocenenie v ankete SmartPoisťovňa 2022, kde získala Cenu sympatie.

Najväčšia zdravotná poisťovňa sa tak stala podľa verejnosti najatraktívnejšou zdravotnou poisťovňou na trhu z pohľadu smart a online funkcionalít. "Veľmi nás teší, že neustále rozširovanie funkcionalít mobilnej aplikácie VšZP naši klienti oceňujú a pomáhajú im tak v bežnom živote. Takéto ocenenie je pre nás veľkým zadosťučinením, ale tiež záväzkom, ktorý nás motivuje udržať si tempo v snahe digitalizovať a inovovať služby pre poistencov," uviedol na margo ocenenia generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

VšZP v ankete dostala najväčší počet hlasov pri otázke, ktorá poisťovňa podľa vás ponúka najlepšie online funkcie do vrecka a pri otázke – mobilná aplikácia ktorej poisťovne je podľa vás najlepšia? Viac ako 4 600 hlasujúcich od 29. augusta do 31. októbra 2022 rozhodlo o tom, že je ňou práve aplikácia VšZP. "Ide o kategóriu, ktorá je založená výlučne na hlasoch verejnosti," približuje Miroslav Schwamberg, zástupca šéfredaktora portálu mojandroid.sk, ktorý anketu realizoval.

"Práve ocenenie širokej verejnosti je pre nás signálom, že naša práca má zmysel. To, že ľudia vnímajú zmenu VšZP, jej prerod na modernú spoločnosť, ktorá udáva trendy v zdravotnom poistení, že sa im páčia naše služby, možnosti mobilnej aplikácie, ktorú neustále vylepšujeme je tou najhodnotnejšou odmenou pre všetkých mojich kolegov, ktorí na tom nepretržite pracujú," dodáva generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko.

Tento rok sa v ankete SmartPoisťovňa 2022 vyhodnocovali výsledky v piatich kategóriách: Zdravotná Smart Poisťovňa 2022, Komerčná Smart Poisťovňa 2022, Mobilná aplikácia zdravotnej poisťovne 2022, Mobilná aplikácia komerčnej poisťovne 2022 a Cena sympatie Smart Poisťovňa 2022.

Mobilná aplikácia VšZP umožňuje manažovanie zdravia celej rodiny a len tento rok priniesla viacero noviniek. To umožnilo používateľom efektívnejší a jednoduchší prístup k informáciám o zdraví. Vďaka svojej užitočnosti a jednoduchému ovládaniu patrí aplikácia už dva roky po sebe medzi najsťahovanejšie mobilné aplikácie na Slovensku. V rebríčku, ktorý každý mesiac zverejňuje portál mojandroid.sk sa pravidelne umiestňuje medzi desiatku najsťahovanejších.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Minister zahraničných vecí ČR udelil Slavomírovi Michálkovi medailu Za zásluhy o diplomaciu

SAV.sk - 21. november 2022
Minister zahraničných vecí ČR Jan Lipavský ocenil 17. novembra, v deň Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodného dňa študentstva, medailou Za zásluhy o diplomaciu deväť osobností a štyri inštitúcie. Medzi ocenenými je ako jediný Slovák Slavomír Michálek, riaditeľ Historického ústavu SAV, v. v. i. „Som veľmi rád, že práve v tento deň môžem vyjadriť osobnú vďaka všetkým, ktorí významne prispeli a prispievajú ...
Kategórie: Podporujeme

Víťazi pilotného ročníka Talent BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov 2022

SAV.sk - 21. november 2022
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., (BMC SAV, v. v. i.) vyhlásilo v máji prvý ročník internej súťaže TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov, ktorej cieľom je oceniť mladých talentovaných vedcov a výskumníkov centra. Do súťaže sa zapojilo trinásť mladých vedeckých pracovníkov so svojimi projektmi a témami, spomedzi ktorých odborná porota vyberala troch. Ocenenie bolo spojené aj s finančnou odmenou sponzorovanou spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o. Ocenenie TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých ...
Kategórie: Podporujeme

Motorista Rasťo Chvála odporúča, ako v zime znížiť riziko autonehody

PRservis.sk - 21. november 2022

21.11.2022 - O pár týždňov je tu zima. Pre vodičov to znamená, že bude treba jazdiť o niečo opatrnejšie než počas uplynulého trištvrte roka. Zo štatistík poisťovne KOOPERATIVA, lídra v autopoistení na Slovensku, vyplýva, že za minulé zimné obdobie – v období od novembra 2021 do februára 2022 – bolo nahlásených celkovo 26-tisíc poistných udalostí, pri ktorých si klienti uplatňovali náhradu škody zo svojho havarijného poistenia či PZP. O tom, ako sa týmto nepríjemnostiam a nezriedka aj ich ťažkým následkom podľa možnosti vyhnúť, sme sa porozprávali so známym motoristickým novinárom Rasťom Chválom.

Podľa odborníka je s príchodom zimy v prvom rade treba zmeniť myslenie – začať násobiť a deliť. V zime potrebujeme násobne viac pozornosti venovať ceste a dianiu, aby sme vedeli skôr reagovať. "Násobíme čas, ktorý potrebujeme na jazdu, aby sme sa už na začiatku nedostali do úzkych. Čiže ako prvé, potrebujeme viac času aby sme v nepriazni počasia a na zradnej ceste nemuseli ísť rýchlo. Potrebujeme násobne dlhšiu vzdialenosť na zastavenie a všetky úkony robíme ešte skôr. Okolie potrebuje násobne skôr vedieť, čo ideme urobiť a nenechávame si manévre na poslednú chvíľu," vymenúva novinár a influencer v tejto oblasti Rasťo Chvála. Na druhej strane je treba deliť rýchlosť a znižovať všetky faktory, ktorými sa za jazdy rozptyľujeme. "Musíme prispôsobiť rýchlosť, ktorou obvykle prechádzame zákruty, pretože čierny, studený a mokrý asfalt je iný než suchý a rozhorúčený."

Oči na ceste, aj keď nie je sneh

Hoci je v ostatných rokoch snehu už menej, ani čierne cesty nie sú v zime bezpečnejšie. Paradoxne, na snehobielej ceste bolo každému jasné, ako treba šoférovať, nehovoriac o tom, že na kvalitnom snehu dobre fungujú aj zimné pneumatiky. "Hnedá snehová čľapkanica je oveľa nebezpečnejšia, lebo dáva falošný pocit väčšej istoty. Vždy máme nutkanie ísť rýchlejšie, lebo je to iba mokrý roztápajúci sa sneh. Lenže pneumatiky sa posolenou kašou ľahko obalia, dezén nefunguje a auto ide nekontrolovane mimo želanej stopy," vysvetľuje Rasťo Chvála a dopĺňa, že oči na ceste je treba mať ešte viac hlavne začiatkom zimy, kedy je treba sledovať povrch, či sa na čiernom asfalte neobjavujú kryštáliky mrazu.

Treba predvídať a skúšať, ako sa auto správa

Podľa skúseného motoristu bezpečná jazda v zime už dávno nie je len o šmykoch a ich zvládnutí. Šťastný návrat domov je o predvídaní a odhade situácie. "Dnešné autá nám umožnia zatočiť počas brzdenia, skrotia začínajúci šmyk, ale vždy len v istej zóne, len na tenučkej hranici priľnavosti. Ak ju prekročíme niekoľkonásobne, ani ten najlepší systém nás nevytiahne z biedy," hovorí novinár. Musíme teda vnímať, či ideme napríklad dolinou, kde je chladnejšie, či prechádzame most, vchádzame do tieňa a pod. "Ak ideme z Bratislavy do Banskej Bystrice po suchej diaľnici, ale hore pod Donovalmi sneží, musíme prepnúť program v hlave do zimného režimu. Na snehu môžeme pridať, aby sme zistili, akú to má priľnavosť. Ak za nami nikto nejde, skúsime si pribrzdiť, aby sme vedeli, ako auto na danom povrchu drží a ako sa pritom správa. Hlavne pri prvom snehu platí, že treba ubrať viac, než by sme chceli, keďže celý rok jazdíme na dobrej ceste a na túto novú situáciu nemáme odhad."

Heslo zimy je "hlavne zľahka"

Ak sa neviete pohnúť z miesta, brúsenie kolesami po zľadovatenom podklade nepomôže. "Čím sa kolesá viac pretáčajú šmýkaním, tým menej vás ťahajú dopredu. Radšej cúvnite, alebo sa skúste zľahka rozhojdať. Pri vychádzaní do kopca využívajte rozbeh a kinetickú energiu z miesta, kde sa ešte rozbehnúť dá," dáva svoj tip Rasťo Chvála a dodáva, že vo všeobecnosti a v priemere pre všetkých vodičov a ich schopnosti je v zime bezpečnejšie jazdiť na autách s automatom, keďže tento systém zvláda lepšie eliminovať zlozvyky. Pri jazde do zasneženého kopca s ním stačí držať konštantne plyn a ostatné nechať na prevodovku a elektronické systémy.

Ak máte auto s pohonom 4x4, určite máte o starosť menej pri jazde hlbokým snehom či rozjazde do kopca. Netreba si však mýliť lepšie zrýchlenie aj s lepšou schopnosťou brzdiť. "Neraz je so štvorkolkou spojená aj väčšia hmotnosť a tým pádom ešte väčšia zotrvačnosť. Preto sa netreba nechať opantať a jazdiť veľmi opatrne. Častým neduhom štvorkolkárov je tiež netrpezlivosť a opovrhovanie ostatnými, ktorí sa ťažšie škrabú hore kopcom. Pritom s pohonom 4X4 sa netreba tlačiť dopredu, je lepšie nechať ostatným priestor na rozbeh,” upozorňuje motoristický influencer a dodáva, že na princíp jemnosti a ľahkosti jazdenia v chladných mesiacoch treba myslieť aj pri každom štartovaní a rozbiehaní auta.

"Pochopiteľne, autu nevyhovuje po štarte jazda na plný výkon. Netreba ho však dlho zahrievať na voľnobehu, treba vyraziť hneď do takej pol minúty od studeného štartu, ľahko pridávať, ľahko brzdiť a jemne prechádzať nerovnosti na ceste. Všetky súčasti auta tak prejdú rozcvičkou spoločne a postupne sa dostanú do stavu, kedy vedia ponúknuť plný výkon," uzatvára Rasťo Chvála.

Pre každý prípad si skontrolujte autopoistenie

Zima je pre vodičov najnebezpečnejšie obdobie. Hrozba šmyku a neubrzdenia na zľadovatenej vozovke, neprehľadnejšia jazda v snehovej kalamite a zlom počasí, dlhšie šoférovanie za tmy či množstvo ďalších faktorov a situácií – to sú dôvody, pre ktoré treba rátať nielen s vyšším rizikom nehody ale aj väčším zmyslom autopoistenia. Poisťovňa KOOPERATIVA, v ktorej si uzatvára poistenie auta najviac Slovákov, predstavila tento rok nové riešenie komplexného autopoistenia AutoMat. To umožňuje vyskladať si poistenie auta v jednom balíku a zvýhodniť si tak celkovú cenu. AutoMat v sebe zahŕňa na jednej zmluve havarijné poistenie a PZP, množstvo pripoistení pre všetky životné situácie spojené so svojím autom aj praktický bonus v podobe osobnej predpovede počasia KOOPERATIVA Meteo a tiež asistenčných služieb v oblasti starostlivosti o svoje zdravie eDoctor.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

TVT v Centre biovied SAV, v. v. i.: Žiaci sa zaujímali aj o štúdium

SAV.sk - 21. november 2022
Ústav biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV, v. v. i., privítal v rámci tohtoročného Týždňa vedy a techniky (8.- 11. novembra 2022) viac ako 90 študentov zo štyroch bratislavských škôl (Gymnázium sv. Uršule, Súkromná stredná odborná škola veterinárna, Gymnázium Metodova a Evanjelické lýceum). Počas dní otvorených dverí študenti nazreli do laboratórií ústavu, zoznámili sa s témami, ktoré rieši (napríklad štúdium ...
Kategórie: Podporujeme

Trendy a ceny montáže tepelných čerpadiel 2022

PRservis.sk - 21. november 2022

21.11.2022 - Jednou z primárnych aktivít online platformy daibau.sk je aktívne sledovanie vývoja cien na trhu stavebných služieb, ich včasná aktualizácia a informovanie širokej verejnosti. V súlade s tým aj na rok 2022 pripravili cenovú analýzu týkajúcu sa montáže tepelných čerpadiel, ktorá vám môže pomôcť pred začiatkom novej vykurovacej sezóny.

Ceny tepelných čerpadiel na Slovensku

Ceny tepelných čerpadiel sa líšia v závislosti od výkonu, modelu a samozrejme aj od výrobcu. Na to, aby sme vedeli presnú cenu toho-ktorého tepelného čerpadla, je potrebné poznať konkrétne energetické potreby zákazníkov a ponuku výrobcov. Tepelné čerpadlá je však možné porovnávať aj všeobecnejšie, berúc do úvahy, že je zahrnutá inštalácia tepelného čerpadla na kľúč, záruka, servis tepelného čerpadla a certifikáty.

Analýza ponúk dodávateľov ukazuje, že najčastejšie inštalované sú tepelné čerpadlá vzduch-voda, predovšetkým čerpadlá s vykurovacím výkonom 5 kW, ktorých cena sa pohybuje v rozmedzí od 8 000 do 11 000 eur. Potom nasleduje tepelné čerpadlo s výkonom 12 kW, ktorého cena sa pohybuje od 10 000 do 13 000 eur. V niektorých rodinných domoch s vyššou potrebou energie má zmysel inštalovať tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 16 kW, ktoré stojí 12 000 až 15 000 eur. Podrobnejšie ceny podľa modelu a typu tepelných čerpadiel si môžete overiť v našej kalkulačke tepelné čerpadlo.

Ceny inštalácie tepelných čerpadiel sa líšia v závislosti od miesta kúpy

Overili sme si aj to, či na ceny tepelných čerpadiel vplýva napr. miesto kúpy, resp. dodávky a montáže. Cena dodávky a montáže tepelného čerpadla v Žilinskom kraji sa pohybuje od 1 500 do 2 000 eur, v Košickom kraji je cena 2 000 do 2 500 eur. Pokiaľ ide o Bratislavu, cena sa pohybuje od 2 500 do 3 500 eur.

Ako sa pohybujú ceny tepelných čerpadiel v susedných krajinách?

Zistili sme ceny v Rumunsku. V hlavnom meste Rumunska, Bukurešti, za tepelné čerpadlo s výkonom 12 kW a montáž treba zaplatiť od 5 500 do 6 500 eur, samotná montáž stojí od 2 200 do 2 600 eur. Pokiaľ ide o montáž, najvýhodnejšia ponuka je v Temešvári, kde sa cena pohybuje od 1 000 do 1 200 eur.

V Chorvátsku sa najčastejšie inštaluje tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 9 kW – jeho cena sa pohybuje v rozmedzí od 7 000 do 9 000 eur. Za ním nasleduje tepelné čerpadlo s výkonom 11 kW, jeho cena sa pohybuje od 8 000 do 10 000 eur. V niektorých rodinných domoch s vyššou potrebou energie je možné inštalovať tepelné čerpadlo vzduch-voda s výkonom 14 kW, za ktoré treba zaplatiť 10 000 až 12 000 eur. Rozdiel je badateľný pri porovnaní severnej a južnej časti Chorvátska. Ceny montáže tepelného čerpadla v severnom Chorvátsku sa drasticky nelíšia. V Záhrebe a Varaždíne sa cena dodávky a montáže tepelného čerpadla pohybuje od 2 000 do 4 000 eur. Pokiaľ ide o Dalmáciu, rozdiel v cene je oveľa väčší, v Splite a okolí je cena dodávky a montáže tepelného čerpadla od 1 300 do 2 000 eur.

Aké cenové trendy môžeme očakávať?

Súčasný konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou ako aj diania na politickej scéne ovplyvňujú cenu fosílnych palív a ich ponuku. Výsledkom je nárast dopytu po iných zdrojoch, čo spôsobilo raketový rast cien energií. Tepelné čerpadlá nie sú výnimkou. Z finančného hľadiska boli zaujímavou voľbou na vykurovanie domácností už pred týmito udalosťami, súčasná situácia na trhu však mnohých núti rozhodnúť sa pre inštaláciu tepelného čerpadla. Teraz však na cenu tepelných čerpadiel vplýva ponuka a dopyt. Vysoký dopyt po tepelných čerpadlách nie je možné uspokojiť zo dňa na deň, a tak ceny tepelných čerpadiel začali rásť.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Pestovanie sladovníckeho jačmeňa je v ohrození. Prazdroj chce spolu s odborníkmi pomôcť tento trend zvrátiť

PRservis.sk - 21. november 2022

21.11.2022 - Tradícia pestovania sladovníckeho jačmeňa na Slovensku je primárne v dôsledku klimatickej zmeny v ohrození. Pestovatelia, ale aj pivovarníci, pre ktorých je jačmeň jednou zo základných surovín, bijú na poplach. Spoločne s odborníkmi na agrolesníctvo hľadajú riešenia, ktoré majú za cieľ eliminovať dopady zmeny klímy a oživiť tak vymierajúcu tradíciu. Vzniká preto unikátny projekt PRE JAČMEŇ, ktorý nastoľuje v tejto oblasti trendy na Slovensku.

Pestovanie sladovníckeho jačmeňa na území Slovenska má dlhú históriu, pričom jeho rozmach nastal v 16. storočí. Jačmeň je však plodina citlivá na výkyvy počasia a s meniacou sa klímou je jeho pestovanie čoraz náročnejšie, čo sa prejavuje v celkových výnosoch aj jeho kvalite.

Osevné plochy dramaticky klesajú

Slovensko patrilo v rámci Európy k sladovníckym veľmociam – zo sladovníckeho jačmeňa sa u nás vyrába kvalitný slad, o ktorý je záujem aj v zahraničí. V roku 2020 bolo piatym najvýznamnejším exportérom sladu v Európe, túto pozíciu však v dôsledku klimatických zmien postupne stráca. Odhaduje sa, že na Slovensku aktuálne chýba 10 až 15-tisíc hektárov plochy sladovníckeho jačmeňa.

Jedným z kľúčových negatívnych faktorov sú praktiky zavedené v období kolektivizácie, ktoré viedli k sceľovaniu plôch do veľkých lánov. Tie bez krajinárskych prvkov, ktoré by do prostredia priniesli rozmanitosť, už v aktuálnych klimatických podmienkach neobstoja. Vedú ku zníženiu schopnosti pôdy zadržiavať vodu a tiež ku zvýšenej citlivosti na eróziu, ktorá vedie k odplaveniu tej najúrodnejšej vrstvy. S ohľadom na dôležitosť vody a vlahy pri pestovaní sladovníckeho jačmeňa to prináša zvýšené riziko pre pestovateľov, z ktorých sa mnohí odkláňajú k iným typom plodín.

"Vývoj osevných plôch jačmeňa, aj toho sladovníckeho, má na Slovensku za posledných desať rokov klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2012 predstavovala plocha so sladovníckym jačmeňom takmer 70 tisíc hektárov, v roku 2021 to bolo už len 50 tisíc hektárov, čo je pokles o viac ako 25 %. Klimatické podmienky sa menia a veľa poľnohospodárov sa obáva, že nedokáže zabezpečiť všetky agrotechnické podmienky a dopestovať požadovanú kvalitu a objem. Jačmeň je totiž plodina vysoko citlivá na vlahu a extrémne výkyvy počasia a suchá majú dopad na jeho kvalitu, ktorá je ale pre pivovarníkov kľúčová," vysvetľuje Ivan Tučník, vedúci projektu za Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Na akútny problém s ubúdajúcimi osevnými plochami sladovníckeho jačmeňa smeruje projekt PRE JAČMEŇ, s ktorým prichádza Plzeňský Prazdroj Slovensko spoločne s Nadáciou Ekopolis a odborníkmi z Národného lesníckeho centra. "Projekt na podporu udržateľného pestovania jačmeňa na Slovensku pomáha lokálnym farmárom, ale aj okolitej prírode. Je postavený na princípoch agrolesníctva, teda pestovania poľnohospodárskych plodín v kombinácii s drevinami na tej istej ploche. Cielene podporujeme výsadbu drevín v lokalitách, kde budú mať najväčší dopad na posilnenie schopnosti pôdy zadržiavať vodu, zabránia pôdnej erózii a odnosom najúrodnejších častíc pôdy a humusu a zároveň prispejú k posilneniu biodiverzity a zmierňovaniu mikroklimatických extrémov. Vraciame sa k princípom, ktoré sa osvedčili už našim starým mamám. V minulosti neboli aleje alebo remízky na slovenskom vidieku žiadnou výnimkou," hovorí Ivan Tučník. Pilotným poľnohospodárskym družstvom, ktoré sa do projektu zapojilo, je PD Radošinka vo Veľkých Ripňanoch.

Návrat stromov do poľnohospodárskej krajiny

Okrem podpory pestovania jačmeňa majú vysadené stromy obrovský prínos aj pre regeneráciu poľnohospodárskej pôdy. "Prostredníctvom agrolesníckych postupov chceme predchádzať degradácii pôdy a podporiť zlepšovanie jej úrodnosti, znížiť riziko povodní, ale aj nedostatku vody pre poľnohospodárov a pre krajinu. Stromy totiž plnia významnú úlohu. Zmierňujú klimatické extrémy, sú schopné zadržiavať zrážkovú vodu a infiltrovať ju do podzemia. Práve zavádzanie agrolesníckych systémov hospodárenia na pôde vracia dreviny do poľnohospodárskych systémov ako integrálnu súčasť farmárčenia," vysvetľuje Jaroslav Jankovič, vedúci Odboru pestovania lesa z Národného lesníckeho centra, ktoré je na Slovensku lídrom v tejto problematike.

Výsadba v PD Radošinka sa týka dohromady 150 kusov sadeníc topoľov, dubov, brestov, plánok jabloní a hrušiek, a tiež moruší a líp. "Ide o dlhodobú iniciatívu a zároveň unikátny projekt v tomto segmente na Slovensku, ktorý prepája výskumníkov zaoberajúcich sa agrolesníctvom so súkromným sektorom s cieľom pomôcť pestovateľom čeliť náročným výzvam súvisiacim nielen s klimatickými zmenami," hovorí Martina Paulíková, projektová manažérka z Nadácie Ekopolis.

"Dopestovať kvalitný sladovnícky jačmeň je veľmi náročné. Musí totiž spĺňať sériu požadovaných parametrov, ktoré sú však radikálne ovplyvňované neustálymi klimatickými zmenami. Sme preto veľmi radi, že projekt PRE JAČMEŇ nám pomáha zavádzať také opatrenia, vďaka ktorým budeme vedieť lepšie čeliť veternej erózii aj vlahovému deficitu a zároveň sa nám bude dariť plniť prísne kritériá na jeho kvalitu. Využitie medzí a rozdelenie pôdy na menšie parcely, tak ako tomu bolo kedysi, zároveň prispeje k skultúrneniu krajiny a obnove fauny a flóry," vysvetľuje pestovateľ Štefan Korec, predseda PD Radošinka.

Podpora udržateľného poľnohospodárstva

Prazdroj si zakladá na kvalite surovín, z ktorých pivo varí a zároveň sa ich snaží nakupovať čo najbližšie k svojmu pivovaru. V roku 2021 nakúpil 100 % sladovníckeho jačmeňa od lokálnych dodávateľov na Slovensku, celkovo šlo o viac ako 24 tisíc ton. Do roku 2030 má spoločnosť zároveň za cieľ nakupovať všetky poľnohospodárske suroviny od farmárov s udržateľným spôsobom produkcie a zásadne znížiť svoju uhlíkovú stopu v dodávateľskom reťazci. Aj preto hľadá spoločne s farmármi a odborníkmi cesty, ako pri pestovaní využívať nové prístupy.

"Za posledné desaťročie je pokles produkcie sladovníckeho jačmeňa na Slovensku významný a zohnať kvalitnú surovinu je stále ťažšie. Preto je jednou z priorít Prazdroja byť aktívny v diskusii o udržateľnosti v poľnohospodárstve a aktívne rozvíjať vzájomné vzťahy s pestovateľmi. Veríme, že projekt PRE JAČMEŇ zároveň poslúži aj ako inšpirácia pre ďalšie spoločnosti k tomu, ako formovať prístup k dodávateľom a pozitívnemu ovplyvňovaniu životného prostredia," uzatvára Martin Grygařík, obchodný riaditeľ spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Zaujímavosti o sladovníckom jačmeni a slade

Slad nie je tekutina, ide o naklíčené a usušené obilné zrnko.
Slad je jednou zo základných surovín pri výrobe piva. Prevažne sa na jeho výrobu používa práve jačmeň.
Jedno steblo jačmeňa môže mať v priemere 26 využiteľných zŕn.
Na výrobu jedného pollitráku piva sa môže spotrebovať až 3000 zrniek sladu, čo je dohromady približne 95 gramov.
Výroba sladu trvá obvykle 10 dní, v sladovni vo Veľkom Šariši je na jeho výrobu potrebných približne 3,53 litrov vody na kilogram sladu.
Tento rok v sladovni sa v Pivovare Šariš spracovalo viac ako 24 000 ton sladovníckeho jačmeňa. Slad, ktorý sa tu vyrába, je prvotriednej kvality.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tip: NADSTAVEC (2dv.) - 57.50

Zlacnene.sk - 20. november 2022
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box