SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 3 min 13 s

Slovenská akadémia vied je naďalej najdôveryhodnejšou inštitúciou

pred 5 hod 28 min
Reprezentatívny prieskum dôveryhodnosti inštitúcií, ktorý začiatkom júna 2021 realizovala agentúra FOCUS, potvrdil stabilitu pozície Slovenskej akadémie vied. Je najdôveryhodnejšou spomedzi pätnástich porovnávaných inštitúcií na Slovensku. Výsledky merania potvrdili, že SAV úplne alebo skôr dôveruje 74 percent respondentov. V dôveryhodnosti sa SAV umiestnila tesne pred slovenskými vysokými školami, ktorým dôveruje 71,2 percenta respondentov. Naopak, najmenšej miere dôvery ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na 12th Molecules Webinar – Recent Advances in Carbohydrate-Active Enzymes

pred 5 hod 32 min
p dir="LTR" style="text-align: justify;" V stredu 23. júna 2021 o 15.00 h (SEČ) sa uskutoční on-line webinár pri príležitosti prípravy špeciálneho čísla časopisu  "https://www.mdpi.com/journal/molecules" Molecules  (IF=3,267) na tému „Recent Advances in Carbohydrate-Active Enzymes“, ktorého organizátorom je Štefan Janeček z Ústavu molekulárnej biológie SAV v Bratislave. p dir="LTR" style="text-align: justify;" Bezplatná registrácia na webinár, ako aj program celej udalosti je dostupný  "https://molecules-12.sciforum.net/" TU . p ...
Kategórie: Podporujeme

O textológii v Ars Litera s Ústavom slovenskej literatúry SAV

pred 6 hod 2 min
V stredu 16. júna o 17.00 h má na rádiu Devín premiéru ďalšia časť relácie Ars Litera s Ústavom slovenskej literatúry SAV, ktorá poslucháčom predstavuje výskumné aktivity a spolupráce našej inštitúcie. Témou tejto časti je oblasť literárnovedného výskumu, ktorá je možno menej nápadná, ako čitatelia (nielen) starších literárnych textov vydávaných v súčasnosti sa však s ňou stretávame často. Reč bude o textológii, literárnovednom ...
Kategórie: Podporujeme

Johannes D. Kaminski: Globálne utrpenie Werthera. Modulárny prístup k medzikultúrnemu transferu

15. jún 2021
Ústav svetovej literatúry SAV pripravil na stredu 23. júna o 14.00 h hosťovskú online prednášku Johannesa D. Kaminskeho: Globálne utrpenie Werthera. Modulárny prístup k medzikultúrnemu transferu. Hra na tichú poštu je vzrušujúca preto, lebo pri nej vznikajú nové významy, keď slová putujú od jedného človeku k druhému a strácajú svoje pôvodné znenie. V prípade transkultúrnej migrácie textov sa skreslenie významu stretáva s menšou akceptáciou. Rôzne ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na on-line prednášku A 12th-century Sacramentary from Hungary as a Multilayered Source for Chant History

15. jún 2021
Dňa 23. júna 2021 o 17.00 h sa uskutoční on-line prednáška Dr. Zsuzsy Czagány z Ústavu hudobnej vedy Výskumného centra humanitných vied Maďarskej akadémie vied na tému A 12th-century Sacramentary from Hungary as a Multilayered Source for Chant History. Registrácia na prednášku je možná prostredníctvom "https://forms.gle/tmo3yrxxirysfgh5A" tohto linku do 22. júna 2021 (do 17. h) Dr. Zsuzsa Czagány je renomovaná maďarská muzikologička, špecialistka ...
Kategórie: Podporujeme

Odporúčania Medzinárodného poradného výboru Predsedníctvu SAV

14. jún 2021
Na základe odporúčaní Medzinárodného hodnotiaceho panelu (IAB) z roku 2017 prijalo Predsedníctvo SAV rázne kroky, ktoré viedli k modernizácii ústavov SAV, hodnotených za obdobie rokov 2011 – 2015. SAV a jej ústavy zohľadnili prakticky všetky aspekty týchto odporúčaní. Možno konštatovať, že došlo k výraznému zlepšeniu kvality výskumu SAV a jeho dosahu na spoločnosť, napríklad pri spolupráci so slovenskými výskumnými univerzitami. Mnoho odporúčaní sa podarilo realizovať veľmi rýchlo, iné ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenenie Vedec roka SR 2020 podporujú spoločnosti, ktorým na vede záleží

12. jún 2021
Vedec roka SR 2020 patrí k najvýznamnejším vedeckým oceneniam na Slovensku a jeho hlavnou úlohou je vyzdvihnúť prácu vedcov. Podujatie každoročne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností. Súčasný 24. ročník sa vyznačuje veľkou konkurenciou – inštitúcie a spoločnosti zaslali do súťaže viac ako 80 nominácií v piatich kategóriách. Ocenenie za najlepšie dosiahnuté výsledky v predchádzajúcom ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 19. epizóda Vedeckého podcastu SAV

11. jún 2021
Hostkou najnovšej epizódy Vedeckého podcastu SAV bola teoretička práva Ústavu štátu a práva SAV Lucia Berdisová. Jej profesionálny záber je široký. Okrem práva vyštudovala aj filozofiu a na Univerzite Cambridge získala titul LL.M, master of law. Jej záujem o obe vedné disciplíny sa zrkadlí aj v témach, ktorým sa venuje – popri teórii práva sa zaoberá aj oblasťou ústavného súdnictva, otázkami právnej etiky, ľudských práv či diskriminácie. Prednáša ...
Kategórie: Podporujeme

Ázijský invázny komár Aedes japonicus japonicus zaznamenaný na Slovensku

11. jún 2021
Monitoring inváznych druhov komárov v roku 2020 odhalil nový druh invázneho komára aj na Slovensku. Ide o pôvodne ázijského komára Aedes japonicus japonicus, ktorý sa rýchlo šíri v rámci celého sveta, a v predchádzajúcich rokoch ho zaznamenali v Rakúsku a Maďarsku. Výskyt tohto druhu neovplyvňuje iba biodiverzitu, no môže mať aj medicínske dôsledky, pretože invázne komáre sú výborné prenášače veľkého spektra patogénov. Samotný ...
Kategórie: Podporujeme

Národné kompetenčné centrum pre HPC na jarnej ITAPE 2021

11. jún 2021
Vo štvrtok 10. júna sa v Bratislave uskutočnilo jarné vydanie najväčšej IT konferencie na Slovensku – "https://www.itapa.sk/" ITAPA . Projekt "https://www.eurocc-access.eu/" EuroCC a  "https://eurocc.nscc.sk/" Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné výpočty mali opäť na tomto podujatí zastúpenie. Lukáš Demovič, riaditeľ Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied (CSČ SAV) a predseda Správnej rady Národného superpočítačového centra (NSCC) vystúpil ...
Kategórie: Podporujeme

VEDA SK: Sme súčasťou svetovej literatúry?

11. jún 2021
Na jednoznačne položenú otázku je kladná odpoveď. Sme. Sporná však môže byť miera presahov slovenskej literatúry do svetovej, význam a prínos našich autorov vo svetovom meradle. Od úvodnej otázky sa rozvetvujú desiatky ďalších a vo Vede SK budú o nich uvažovať prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., z Ústavu svetovej literatúry SAV a Mgr. Tamara Simončíková Heribanová, PhD. Obidve aktívne úspešné spisovateľky, ale aj literárne vedkyne. Už Jozef Miloslav Hurban tvrdil, ...
Kategórie: Podporujeme

Nový antimikrobiálny rekombinantný proteín EN534-C s lytickými vlastnosťami voči patogénnym kmeňom Streptococcus agalactiae

10. jún 2021
Tímu pôvodcov z Ústavu molekulárnej biológie SAV (RNDr. Gabriela Bukovská, CSc., RNDr. Lucia Bocánová, PhD., RNDr. Nora Halgašová, PhD. a RNDr. Mária Kajsiková, PhD.) a Univerzity Komenského v Bratislave (doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.) sa podarilo nedostatky klasickej liečby infekcií, spôsobených baktériami  em Streptococcus agalactiae /em , do značnej miery odstrániť. Pomocou nového antimikrobiálneho proteínu EN534-C sa cez väzbovú doménu špecificky viaže ...
Kategórie: Podporujeme

Prvýkrát vyplatená podpora za ochranu priemyselného vlastníctva

10. jún 2021
V máji 2021 bola prvýkrát vyplatená finančná podpora organizáciám SAV za ochranu priemyselného vlastníctva. Nejde však o jednorazovú záležitosť. V súvislosti so vstúpením do platnosti Zásad SAV na uplatnenie, ochranu a využívanie práv k priemyselnému vlastníctvu organizácií zriadených SAV v marci tohto roku, majú organizácie SAV nárok na finančnú podporu a refundáciu niektorých nákladov. Podporu ...
Kategórie: Podporujeme

Krajinní ekológovia na Celoslovenských dňoch poľa 2021

10. jún 2021
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied (ÚKE SAV) sa v dňoch 8. až 9. júna zúčastnil jubilejného 10. ročníka poľnohospodárskej výstavy s názvom Celoslovenské dni poľa. Hostiteľom tohoročnej výstavy odrôd, ochrany, výživy rastlín, poľnohospodárskej techniky a hospodárskych zvierat bola spoločnosť AGRO Divízia Selice. Na ploche 15 hektárov sa predstavilo viac ako 140 vystavovateľov. Medzi výskumnými a vzdelávacími inštitúciami sa svojou expozíciou predstavil aj Ústav ...
Kategórie: Podporujeme

V súťaži Najkrajší kalendár Slovenska ocenili dva kalendáre Miroslava Sanigu

9. jún 2021
V 29. ročníku prestížnej celoslovenskej súťaže o najkrajšie kalendáre bol úspešným vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV doc. Ing. Miroslav Saniga, CSc. Podľa výsledkov zverejnených 7. júna sa umiestnil na najvyšších priečkach v dvoch kategóriách. Získal 1. miesto v kategórii Autorské kalendáre, kalendár s tematikou prírodných scenérií a prírodnín: Chotár pod Čiernym kameňom: Prekrásna fotorozprávka o dvanástich ...
Kategórie: Podporujeme

Seminar Speaker Series – Dr. Claudio Alfieri

9. jún 2021
Prednáška Dr. Claudio Alfieri, ktorý pôsobí v Ústave pre výskum rakoviny vo Veľkej Británii, pod názvom „Molecular snapshots of cell cycle control by cryo-EM“ zo série prednášok ,Seminar Speaker Series´ projektu CAPSID sa bude konať 10. júna o 14.00 hod. prostredníctvom on-line vysielania cez aplikáciu ZOOM. Dr. Claudio Alfieri je vedúcim tímu pre výskum molekulárnych mechanizmov regulácie bunkového cyklu. Jeho výskum sa zameriava na pochopenie a popísanie procesov bunkového ...
Kategórie: Podporujeme

Obraz krízy v jazyku a kultúre

9. jún 2021
Hodnotový systém spoločnosti a jej myslenie sa vyjadruje pomocou jazykových prostriedkov. Jazykové prostriedky sú znaky a symboly, ktoré umožňujú človeku vyjadriť svoj vzťah a postoj k rozličným situáciám každodenného života. Vzťah jazyka a kultúry, realizovaný rozličnými pomenovaniami predmetov, javov a postojov človeka k vyjadrovanej skutočnosti, má antropologický charakter. Práve tento rozmer vzťahu jazyka a kultúry v slovanskom kontexte prezentovali 17 účastníci medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 8. ...
Kategórie: Podporujeme

Členovia Predsedníctva SAV rokovali v Smoleniciach

8. jún 2021
V utorok 8. júna 2021 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach uskutočnilo prvé zasadnutie Predsedníctva SAV vo funkčnom období 2021 – 2025. Zúčastnili sa ho aj odchádzajúci členovia predsedníctva, Ing. Mária Omastová, DrSc., RNDr. Aleš Kučera, CSc., Mgr. Juraj Marušiak, PhD. a PhDr. Dušan Gálik, CSc., ktorým sa predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. poďakoval za spoluprácu a výsledky dosiahnuté počas uplynulého funkčného obdobia. Rokovanie sa uskutočnilo aj za prítomnosti predsedníčky Snemu SAV RNDr. Kataríny ...
Kategórie: Podporujeme

Dôvera zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám v súvislosti s pandémiou zostáva stabilná

8. jún 2021
Dôvera vo vládu v súvislosti s koronakrízou za viac ako rok trvania epidémie výrazne klesla a v súčasnosti vláde dôveruje iba 17,2 percenta respondentov. Dôvera k vláde pritom výrazne súvisí s ochotou dať sa zaočkovať. Naopak dôvera k zdravotníctvu a vedeckým inštitúciám sa od jesene 2020 drží na rovnakej úrovni. To sú zistenia kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko?, ktorý iniciuje SAV, MNFORCE a Seesame. Projekt Ako sa máte, Slovensko? ...
Kategórie: Podporujeme

Fašizmus optikou prekladu: komparatívny pohľad na štyri režimy

8. jún 2021
Ústav svetovej literatúry SAV pripravil na 9. júna o 14.00 h hosťovskú online prednášku Christophera Rundleho (Università di Bologna & The University of Manchester) Fašizmus optikou prekladu: komparatívny pohľad na štyri režimy.  Docent Christopher Rundle sa ako translatológ venuje výskumu dejín prekladu so zameraním na preklad vo fašistických režimoch. Témou jeho prednášky Fascism through the lens of translation: a comparative study of four regimes bude porovnanie situácie v štyroch fašistických ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky