SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 20 s

Webbov teleskop má dovidieť do začiatku nášho vesmíru

14. január 2022
Svetová veda si pripísala na konci uplynulého roka ďalší míľnik, ktorý môže priniesť nové poznatky o našom živote – 25. decembra na rakete Ariane 5 vyletel do kozmu nový vesmírny ďalekohľad. Pomenovaný je po druhom šéfovi americkej vesmírnej agentúry NASA Jamesovi Webbovi. Nahradí doterajší Hubblov teleskop. Viac o tejto prevratnej udalosti týkajúcej sa vesmírneho výskumu hovoril v relácii Rádia Slovensko "https://www.rtvs.sk/radio rchiv/11380" Kontakty  vesmírny konštruktér a ...
Kategórie: Podporujeme

ALLEA pozýva na panelovú diskusiu

13. január 2022
ALLEA (All European Academies) pozýva na online panelovú diskusiu s názvom Climate Sustainability in the Academic System – The Why and The How, ktorá sa bude konať dňa 1. februára 2022 od 15.00 do 17.00 h online. Vedecká komunita sa bude zamýšľať nad úlohou, ktorú môže akademická sféra zohrávať pri zmierňovaní klimatických zmien a nad krokmi, ktoré možno podniknúť na to, aby bola práca v akadémiách trvalo udržateľná bez toho, aby bola ohrozená kvalita výstupov. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Dodržiavanie protiepidemických opatrení počas tretej vlny pandémie

11. január 2022
Výsledky prieskumu Ako sa máte, Slovensko? naznačujú, že v rámci režimu OTP počas tretej vlny pandémie len štvrtina reštauračných zariadení pravidelne kontrolovala covid pass alebo covid test. Takmer polovica nezaočkovaných, ktorí ich navštívili, tvrdí, že ich neskontrolovali nikdy. Vyše 60 percent ľudí sa počas novembra a decembra ocitlo na verejných interiérových miestach v blízkosti niekoho, kto nemal respirátor a približne štvrtina osobne napomenula niekoho cudzieho, aby mal respirátor nasadený. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Grantová výzva Nadácie ESET sa čoskoro uzavrie

11. január 2022
Grantová výzva Nadácie ESET zameraná na mentoring žiadateľov o ERC grant sa čoskoro uzavrie. Termín sa podanie žiadostí je do 21. januára 2022. "https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html" Grantová výzva  v celkovej sume 30 000 eur je určená slovenským vedcom a je zameraná na zvýšenie úspešnosti pri podávaní žiadostí o prestížny ERC grant. Prostredníctvom cielenej a dlhodobej mentoringovej podpory má pomôcť pri príprave výskumného projektu – ...
Kategórie: Podporujeme

Opustil nás MUDr. Ján Kazár, DrSc.

10. január 2022
Vo veku 82 rokov nás 15. decembra 2021 opustil MUDr. Ján Kazár, DrSc., slovenský lekár a mikrobiológ, bývalý vedecký sekretár Predsedníctva SAV. MUDr. Ján Kazár, DrSc., sa narodil 11. marca 1939 v Martine. V rokoch 1962, po ukončení štúdia všeobecného lekárstva, až do roku 1996 pracoval na Virologickom ústave SAV v Bratislave, od roku 1989 ako vedúci oddelenia rickettsií. V roku 1969 absolvoval ročný študijný pobyt v Naval Medical Research Institute, Bethesda, MD, USA. Spočiatku ...
Kategórie: Podporujeme

Neformálne stretnutia počas tretej vlny pandémie

10. január 2022
Podľa výskumu Ako sa máte, Slovensko? až 84,4 percenta respondentov tvrdí, že opatrenia počas novembra a decembra 2021 dodržiavali. Výsledky ukazujú, že 42,2 percenta ľudí raz alebo viackrát odmietlo osobné stretnutie alebo návštevu z dôvodu, že bol lockdown. Takmer všetci však ostali v blízkom interiérovom kontakte s kamarátmi a príbuznými, pričom pri stretnutiach s nimi zhruba tretina respirátory/rúška nikdy nemala, približne tretina ich mala niekedy a tretina väčšinou alebo vždy. Projekt ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký podcast SAV prináša už 30. epizódu

7. január 2022
V jubilejnej 30. epizóde Vedeckého podcastu SAV privítal moderátor Peter Boháč predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka. Témou ich rozhovoru nebolo len zhodnotenie roku 2021, ale aj významný míľnik akadémie, ktorý nastal 1. januára 2022 – transformácia SAV na verejné výskumné inštitúcie. Predseda SAV okrem toho prezradil, ako je akadémia pripravená reagovať na Plán obnovy, aké výzvy čakajú SAV v roku 2022 a či má popri manažovaní akadémie čas aj na vedeckú ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrel RNDr. Ivan Hapala, CSc.

5. január 2022
V nedeľu 2. januára 2022 nás po dlhoročnom zápase so zákernou chorobou navždy opustil náš kolega a priateľ Ivan Hapala, bývalý riaditeľ Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV. RNDr. Ivan Hapala, CSc., sa narodil 9. novembra 1954 v Bratislave. Po ukončení štúdia genetiky na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v roku 1979 nastúpil na Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  pracovisko v Ivanke pri Dunaji. Tejto inštitúcii v jej rôznych podobách (v roku 1990 z pracoviska v Ivanke ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšiel druhý diel monografie Proteíny – štruktúra a funkcia

5. január 2022
Koncom decembra uplynulého roka vyšiel druhý diel monografie Proteíny – štruktúra a funkcia. Podobne ako "https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9026" prvý diel  aj druhý diel vznikol na základe spolupráce Ústavu molekulárnej biológie SAV a Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. Monografia je určená predovšetkým pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, súčasne však všetkým, ...
Kategórie: Podporujeme

Traja králi v mestskej kultúre

5. január 2022
Trojkráľová performatívna kultúra sa na našom území rozvíjala po stáročia. Rozsiahle etnografické bádanie u nás sa sústredilo na jej vidiecku podobu, zatiaľ čo štúdium jej špecificky mestských podôb zotrvávalo v úzadí. Transformácia liturgických foriem a ich prenos do exteriéru však prebehli primárne v mestách, kde v súlade s cirkevným rokom utvárali mestský kultúrny život. V mestách na to boli inštitúcie, financie, ...
Kategórie: Podporujeme

Naše najstaršie trojkráľové spevy sú zo stredoveku

4. január 2022
Sviatok Zjavenia Pána (Epifánia, Traja králi) pripadajúci na 6. januára uzatvára v západnej kresťanskej tradícii dvojtýždňové obdobie Vianoc. S týmto sviatkom sa spájajú liturgické obrady viazané na cirkevné prostredie kláštorov a chrámov, ale aj tradičné obchôdzky a koledovanie. Trojkráľová hudba stála donedávna na Slovensku na okraji záujmu ako najmenej reflektovaná súčasť hudobnej kultúry vianočného obdobia. Zmenili to vedci a vedkyne zo Slovenskej akadémie vied, ktorí skúmali ...
Kategórie: Podporujeme

Chemické horizonty: História odpadov PCB v Strážskom

4. január 2022
V novom roku pokračuje cyklus prednášok Chemické horizonty. Ďalšia online prednáška bude v stredu 19. januára 2022 o 14.00 hod prostredníctvom "https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWY3MTZjMDEtYzRlNS00MWY4LWJiOTUtMDdjMGY2MDkzODIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%226d27ca22-fbe6-46e1-b839-5e1657d0fed2%22%7d" MS Teams . Prednášať bude doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava a porozpráva o odpadoch PCB na východnom Slovensku. p ...
Kategórie: Podporujeme

Zem je v januári najbližšie k Slnku

3. január 2022
Vesmír nám v týchto dňoch ponúka zaujímavosť. V utorok 4. januára 2022 o 8. hodine ráno, bude Zem v perihéliu, v najbližšom bode svojej dráhy okolo Slnka. Od centrálnej hviezdy našej planetárnej sústavy bude vzdialená len 147 104 100 km. Pritom v lete 5. júla 2022 sa Zem od Slnka vzdiali najviac, a to až na 152 099 100 km. Hoci by tieto vzdialenosti lepšie zodpovedali ročným obdobiam na južnej pologuli, nemá to s nimi nič spoločné. Ako vieme už zo školy, striedanie ročných období je spôsobené ...
Kategórie: Podporujeme

Chémia silvestrovskej oblohy

31. december 2021
Silvester sa nám všetkým spája s vítaním nového roka. Túto udalosť sprevádzajú oslavy, ku ktorým patrí aj odpaľovanie zábavnej pyrotechniky. Na krátky čas sa tak nočná obloha zaplnení zmesou rôznofarebných výbuchov a svetiel. Dôležitú rolu v tomto nočnom divadle zohráva chémia, ktorá je zodpovedná za akustickú aj vizuálnu stránku. Rakety obsahujú pušný prach (balený do valcovej formy) a svetličky (lisovaná zápalná zmes ...
Kategórie: Podporujeme

Juraj Koči získal grant EÚ. Skúmať bude interakcie medzi vírusom kliešťovej encefalitídy a kliešťami

30. december 2021
Kliešťami prenášané patogény spôsobujúce závažné ochorenia ľudí aj zvierat sú protozoárneho, bakteriálneho a vírusového pôvodu. Medzi najčastejšie ochorenia vyskytujúce sa v Európe, vrátane Slovenska, patria najmä lymská borelióza a kliešťová encefalitída. V súčasnosti je väčšina objasnených molekulárnych interakcií medzi kliešťami a nimi prenášanými patogénmi, ktoré sú bakteriálneho pôvodu. Interakcie medzi kliešťami a patogénmi ...
Kategórie: Podporujeme

SAV má svoj prvý Plán rodovej rovnosti

30. december 2021
Rodová rovnosť je jednou z kľúčových hodnôt Európskej únie. Európsky výskumný priestor však neustále trpí významnou stratou v dôsledku nevyužitia potenciálu talentovaných žien. SAV ako najväčšia výskumná inštitúcia na Slovensku má ambíciu prispieť k zmene dlhodobo zanedbávaného stavu rodovej rovnosti vo vede a výskume. Predsedníctvo SAV preto prijalo historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV (PRR SAV), v ktorom akadémia kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách ...
Kategórie: Podporujeme

Novým šéfom WCG sa stal slovenský vedec prof. Igor Jurišica

29. december 2021
Riadiacu kontrolu nad "https://www.worldcommunitygrid.org" World Community Grid (WCG), výkonnou počítačovou platformou, ktorá umožňuje verejnosti podporovať rozsiahlu vedu, nedávno prevzal Krembilský výskumný ústav, UNH (Krembil Research Institute, Univeristy Health Network) v Toronte. Vedením projektu WGC poverili slovenského vedca, prof. Ing. Igora Jurišicu, DrSc., ktorý už niekoľko rokov pôsobí ako vedecký výskumný pracovník Krembilského výskumného ústavu, UHN. Zároveň strike aj /strike aktívne spolupracuje s Neuroimunologickým ...
Kategórie: Podporujeme

Na Luníku IX v Košiciach otvorili nový Learning Lab

29. december 2021
Zlepšenie zručností, kompetencií a všeobecných podmienok rómskej komunity, zvýšenie kvality života prostredníctvom zvyšovania digitálnej, funkčnej a informačnej gramotnosti a využívanie inovatívnych prístupov a digitálnych technológií je hlavným cieľom novovytvoreného „Learning Labu“, ktorý otvorili v pondelok 20. decembra 2021 v priestoroch Komunitného centra na Luníku IX v Košiciach. Learning Lab je súčasťou riešenia projektu Interreg s názvom „Danube REgion for improved ...
Kategórie: Podporujeme

Monografia Akademický svet a jeho tradície pripomína minulosť akadémie

29. december 2021
Nová monografia Akademický svet a jeho tradície od Emila Višňovského z vydavateľstva SAV Veda je vďačným, poučným a pútavým čítaním pre odborníkov aj nadšencov dejín filozofie, dejín vedy aj pedagogiky či histórie vôbec. Kniha kompaktne vysvetľuje súhru činiteľov, ktoré stáli pri zrode a genéze súčasnej akadémie. Autor je presvedčený, že len týmto počinom – návratom k základom, ktoré história, dejiny filozofie a korene pedagogiky postavili pre súčasné formy vedeckých ...
Kategórie: Podporujeme

Kresťania v Egypte oslávia Vianoce 7. januára

28. december 2021
Eíd mílád madžíd je egyptský ekvivalent pozdravu Šťastné a veselé Vianoce, ktorý v doslovnom preklade znamená „sviatok slávnostného narodenia“. V Egypte ho pri slávení vianočných sviatkov budú vyslovovať ortodoxní kopti, ktorí tvoria najväčšiu kresťanskú populáciu na Blízkom východe. Egyptológ z Ústavu orientalistiky SAV približuje tradície spojené so slávením vianočných sviatkov v obľúbenej turistickej destinácii, v ktorej kresťania tvoria len 10 percent ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky