SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 14 min 12 s

Opustil nás doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.

pred 1 hod 56 min
Dňa 28. júna 2022, nás vo veku nedožitých 84 rokov, nečakane a bez rozlúčky, navždy opustil dlhoročný pracovník Ústavu polymérov SAV, v. v. i. a bývalý člen Predsedníctva SAV doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.  Docent Dušan Berek vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu SVŠT (dnes STU) v Bratislave. Od roku 1966 pôsobil na Ústave polymérov SAV. V rokoch 1993 až 1995 bol členom Predsedníctva SAV. Od roku 1993 bol predsedom Slovenského národného komitétu pre chémiu, v rokoch 1995 až 1998 predsedal Slovenskej chemickej spoločnosti. Publikoval viac ako 260 ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrela ekonómka Ing. Herta Gabrielová, CSc.

6. júl 2022
Vo veku 86 rokov zomrela dlhoročná vedecká pracovníčka Ekonomického ústavu SAV Ing. Herta Gabrielová, CSc. Herta Gabrielová rod. Zöhrerová sa narodila 21.10.1935 v Bratislave. V rokoch 1955 až 1960 pracovala na Slovenskom štatistickom úrade, od 15.12.1960 do 31.12.2014 pracovala na Ekonomickom ústave SAV. Vysokoškolské štúdium absolvovala v diaľkovej forme v rokoch 1961 až 1966. Študovala odbor ekonomika poľnohospodárstva na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V roku 1975 získal vedeckú hodnosť kandidáta ekonomických vied v odbore politická ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci SAV vyvinuli efektívnu veľkokapacitnú čističku vzduchu

6. júl 2022
Materiáloví vedci a virológovia zo Slovenskej akadémie vied sa spojili v boji proti patogénom a skonštruovali prototyp veľkokapacitnej čističky vzduchu, ktorá ničí vírusy a baktérie pomocou horúceho vzduchu. Technické riešenie je vhodné pre ľudí aj zvieratá. Prístroj negeneruje škodlivé žiarenie, nevytvára ozón, ani v sebe neuchováva filtračné materiály, v ktorých by sa mohli zachytávať patogény nebezpečné pre servisnú obsluhu. Využitie nájde v uzavretých priestoroch, v ktorých ...
Kategórie: Podporujeme

Poznáme najlepšie vína SAV roku 2022

4. júl 2022
Vo štvrtok 30. júna 2022 sa na Smolenickom zámku stretli vedci a enológovia, aby v tradičnej súťaži Víno SAV posúdili najlepšie slovenské vína. Komisie hodnotili spolu 61 vzoriek od 14 výrobcov a udelili 6 zlatých a 14 strieborných medailí. Šampiónom súťaže sa stalo červené suché víno Dunaj 2020 z vinárstva Dubovský a Grančič zo Svätého Jura. Podujatie svojou prítomnosťou poctila aj prvá dáma slovenského šľachtenia viniča Dorota Pospíšilová. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Prvá košická Vedecká kaviareň po pandemickej prestávke patrila virológii

2. júl 2022
V pondelok 20. júna 2022 sa v Košiciach po dlhých dvoch rokoch opäť uskutočnila obľúbená diskusia Vedecká kaviareň. Diváci a diváčky v sále Kina Úsmev privítali generálnu riaditeľku Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i. prof. Silviu Pastorekovú, vedeckého riaditeľa Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i. dr. Juraja Kopáčka a predsedu Vedeckej rady BMC SAV, v. v. i. a vedúceho oddelenia ekológie vírusov VÚ BMC SAV, v. v. i. dr. Borisa Klempu. Témou večera boli vírusy ako možná hrozba nášho storočia. p ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV Pavol Šajgalík prijal veľvyslankyňu SR v Taliansku Karlu Wursterovú a zástupkyňu riaditeľa IVF Mariannu Neupauerovú

1. júl 2022
Predseda SAV prof. Pavol Šajgaík prijal v piatok 1. júla 2022 na pôde akadémie veľvyslankyňu SR v Taliansku Karlu Wursterovú a zástupkyňu riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu (IVF) Mariannu Neupauerovú. Stretnutia sa zúčastnili aj podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., člen Predsedníctva SAV Mgr. Michal Kšiňan, PhD., a Ing. Silvia Kecerová, PhD., z Odboru medzinárodnej spolupráce SAV. Cieľom stretnutia bolo predstaviť ponuku spolupráce SAV s Talianskom v rámci ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 42. epizóda Vedeckého podcastu SAV

1. júl 2022
Hosťom posledného Vedeckého podcastu SAV pred letnou pauzou bol MVDr. Dušan Fabian, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat Centra biovied SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium rôznych mechanizmov, ktoré prebiehajú v normálnych aj zhoršených prostrediach materského organizmu. Jeho prioritou je embryológia – dôležitá a výsostne aktuálna vedecká disciplína aj preto, že populácia v Európe má čoraz väčšie problémy s otehotnením či donosením plodu. ...
Kategórie: Podporujeme

Ceny SAV za rok 2021

30. jún 2022
Slovenská akadémia vied každoročne oceňuje svojich špičkových vedeckých pracovníkov a pracovníčky. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia ich tvorivej činnosti. Akadémia ceny udeľuje za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci, za výsledky dosiahnuté v medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci a za popularizáciu vedy. Tohtoročné slávnostné podujatie sa uskutočnilo 30. júna 2022 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. „Cena SAV je pre vedca akadémie najcennejším a najvýznamnejším ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., úspešný v HORIZON EUROPE

30. jún 2022
V uplynulých dňoch Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., získal tri projekty Horizon Europe. Dva projekty HORIZON získalo Oddelenie strategických analýz SlovakGlobe v Bratislave. Zameriavajú sa na hľadanie motivačných nástrojov podpory transformácie k dlhodobej udržateľnosti (projekt COEVOLVERS – Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities) a optimálnych stratégií nízkouhlikového managementu ako nástroja obnovy prírodných území (projekt WildE – Climate-smart rewilding: ...
Kategórie: Podporujeme

Výzva na predkladanie návrhov v rámci SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants

29. jún 2022
Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2022 – 2023. Výzva je otvorená pre vedcov zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača získať ERC grant. Ide o program, ktorý podporuje pobyty možných uchádzačov o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov v zahraničí. Grant udeľuje ...
Kategórie: Podporujeme

Sucho sa líši od iných prírodných rizík. Pripomíname si Deň Dunaja

29. jún 2022
Od roku 2004 je 29. jún Medzinárodným dňom Dunaja. Prvýkrát ho oslavovala Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) v roku 2004 na oslavu 10. výročia podpísania Dohovoru o ochrane rieky Dunaj. V celom povodí Dunaja sa každoročne konajú pre občanov mnohé podujatia, cez ktoré sa organizátori snažia vzbudiť záujem verejnosti a médií o problémy spojené s Dunajom. Pracovníci Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., sa aktívne zapájajú do projektov, ktoré sa venujú ...
Kategórie: Podporujeme

Letná škola SPACE:LAB 2022

27. jún 2022
Naučiť sa používať najmodernejšie IT prístupy pre výskum vesmíru je cieľom ďalšiho ročníka SPACE::LAB summer school 2022. Tohtoročná letná škola sa koná od 22. do 24. augusta a podľa organizátorov si dala za úlohu spájať ľudí, know-how, zručnosti a myšlienky z výskumu vesmíru a IT sektora. Účastníci sa budú venovať optimalizácii v galaktickej astrofyzike, automatickej deteckii eventov na astronomických snímkach a tiež zaujímavým praktickým úlohám, kde budú môcť účastníci spojiť sily ...
Kategórie: Podporujeme

Júnová SAVinci kaviareň naživo: Prežijeme rok 2222?

27. jún 2022
Zmena klimatických pomerov je už našou každodennou súčasťou a nespochybniteľnou otázkou ľudskej existencie, hoci ju stále podvedome či vedome odmietame. Od nášho správania, nárokov ľudstva na prírodu, zdrojov či energetiku aj ako budeme naďalej zvyšovať svoju spotrebu, však závisí, či ľudstvo prežije ďalšie storočia. Momentálne stojíme na prahu závažných zmien a krízy v životnom prostredí. O nich budeme hovoriť v júnovej vedeckej kaviarni SAVinci s názvom Prežije ľudstvo rok 2222? naživo s doc. RNDr. Zitou Izakovičovou, PhD., z Ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Borodáčovské oslavy v Sabinove a slovenská teatrológia

24. jún 2022
Dvanásťtisícový Sabinov, vo všeobecnom povedomí známy ako mesto, kde sa natáčal oscarový film Obchod na korze, vnímajú divadelníci aj ako pôsobisko prvého slovenského profesionálneho režiséra Janka Borodáča (18. 6. 1892 – 18. 2. 1964). Spoločne s manželkou, herečkou Oľgou Borodáčovou Országhovou, sem prišli v októbri 1922 (deň po ich svadbe vo Vrútkach), sklamaní umeleckým prostredím a odhodlaní nikdy viac sa nevrátiť do profesionálneho divadla. Ako mladí ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšiel komplexný knižný zväzok o poraneniach miechy určený širokej odbornej verejnosti

23. jún 2022
Poranenie miechy, ktoré postihuje ročne asi 10 miliónov ľudí na celom svete, môže výrazne negatívnym spôsobom ovplyvniť kvalitu života postihnutých pacientov, ako aj ich rodín. Mnohým traumatickým poraneniam miechy vznikajúcim v dôsledku pádu, násilných trestných činov či nehôd sa dá do určitej miery zabrániť. Poškodenie miechy však môže vzniknúť aj netraumatickým spôsobom, napr. pôsobením toxínov, infekcií, nádorom, poškodením medzistavcovej platničky či cievnym ochorením. Prejavy poranenia ...
Kategórie: Podporujeme

Nová platforma pre nadväzovanie spolupráce medzi akademickým a súkromným sektorom

22. jún 2022
Organizácie SAV majú príležitosť zaregistrovať sa na novovzniknutej platforme Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, vytvorenej pod záštitou agentúry SARIO. Hlavnou myšlienkou projektu je podpora nadväzovania spolupráce firiem s akademickým prostredím, snaha priniesť nové partnerstvá a príležitosti praxe pre študentov, kontakty a pozitívnu publicitu. Platforma je dostupná "https://sarioprax.solved.fi/" na tejto adrese . Hlavným dôvodom jej vzniku je rast transferu technológií a výskumu ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na hosťovskú prednášku Eugenie Kelbert Rudanovej

22. jún 2022
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva "http://usvl.sav.sk/wp/?p=4996" na hosťovskú prednášku Dr. Eugenie Kelbert Rudanovej (University of East Anglia) v stredu 29. júna 2022 o 10.00 h v budove ústavu alebo online. Prednáška s názvom " "https://usvl.sav.sk/wp/?p=4996" This Is Not An Original. Linguistic Relativity and the Translated Text " bude v angličtine.                           Implikácie nedávneho „bilingválneho ...
Kategórie: Podporujeme

SAV na českom Veletrhu věd 2022

22. jún 2022
Po prvý raz sa na najväčšej populárno-náučnej akcii v Českej republike – Veletrhu věd 2022 – predstavila aj Slovenská akadémia vied. Veľtrh, ktorý usporadúva Akademie věd ČR, sa konal od 1. do 4. júna 2022 v Prahe. Jeho cieľom je okrem popularizácie vedy podporiť nábor nových študentov, uplatnenie absolventov a posilnenie kreatívneho a motivujúceho prístupu pedagógov k vzdelávaciemu procesu.  Prezentácia jednotlivých pracovísk SAV bola zameraná na výsledky výskumu, ...
Kategórie: Podporujeme

#ScienceForUkraine sumarizuje tri mesiace podpory ukrajinskej akademickej obce

21. jún 2022
#ScienceForUkraine, dobrovoľnícka iniciatíva na pomoc študentom a akademikom pôsobiacim na Ukrajine, zverejnila report, v ktorom sumarizuje prvé tri mesiace svojej činnosti. Správa dokumentuje vznik a vývoj iniciatívy a poskytuje informácie o aktivitách #ScienceForUkraine od 26. februára do 31. mája 2022. Webová stránka scienceforukraine.eu sa stala známou databázou ponúk akademických pracovných miest a podpory. Dobrovoľníci #ScienceForUkraine v rôznych krajinách podporujú akademikov pôsobiacich na Ukrajine pri ...
Kategórie: Podporujeme

Pripomíname si World Music Day 2022/Svetový deň hudby 2022

21. jún 2022
Dnešný deň letného slnovratu – 21. jún sa už po štyridsiatykrát oslavuje ako Svetový deň hudby. Myšlienku propagácie hudobného umenia iniciovali v roku 1981 vo Francúzsku minister kultúry Jack Lang a hudobný skladateľ Maurice Fleuret. Cieľom podujatia bola oslava živej hudby a jej sprístupnenie pre širokú verejnosť organizovaním voľne prístupných koncertov, ktoré sa konali na rôznych miestach v Paríži ako Fête de la Musique. Myšlienka sa ujala a už v nasledujúcom roku sa Slávnosť hudby prvýkrát ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky