SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 2 min 39 s

Excelentní vedci zo zahraničia prichádzajú robiť výskum na Slovensko

pred 3 hod 6 min
Projekt SASPRO, ktorý spustila Slovenská akadémia vied v roku 2015, má dnes už svoje pokračovanie. Je najúspešnejšou schémou boja proti odlivu mozgov do zahraničia na Slovensku. Do projektu SASPRO 2 sa tentoraz zapojila aj Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského. Od minulého roka postupne nastupuje na svoje nové pracoviská 39 mladých výskumníkov a výskumníčok, 19 z nich bude pracovať v Slovenskej akadémii vied, 10 na STU a 10 na UK. Vedcov láka zo zahraničia na Slovensko atraktívny ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku prof. Lynna Roya LaMotta

pred 3 hod 13 min
Ústav merania SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Inverse prediction from multivariate, heteroscedastic responses, ktorú bude mať profesor Lynn Roy LaMotte (USA) vo štvrtok 1. decembra 2022 o 10.00 hod., v zasadacej miestnosti Ústavu merania SAV. Profesor Lynn Roy LaMotte je emeritný profesor programu bioštatistika na Louisianskej štátnej univerzite (LSU), Health Sciences Center, School of Public Health, v New Orleans, Louisiana, USA. Medzi jeho hlavné výskumné aktivity patrí štatistická analýza, štatistické modelovanie, ...
Kategórie: Podporujeme

Nový veľvyslanec Slovinskej republiky na Slovensku J. E. Stanislav Raščan navštívil SAV

25. november 2022
Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal v piatok 25. novembra 2022 veľvyslanca Slovinskej republiky J. E. Stanislava Raščana, ktorý začal svoju diplomatickú misiu na Slovensku v septembri 2022. Slovinského diplomata sprevádzala manželka, prof. Irena Mlinarič-Raščan, dekanka Fakulty farmácie Univerzity v Ľublane. Rokovania sa zúčastnila aj podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD. SAV a jej organizácie spolupracujú vo vede a výskume s viacerými slovinskými inštitúciami najmä v rámci ...
Kategórie: Podporujeme

Výsledky druhej séroepidemiologickej štúdie zamestnancov SAV – jeseň 2022

25. november 2022
V mesiacoch október až november 2022 Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., opäť uskutočnilo prierezovú séroprevalenčnú štúdiu, zameranú na prítomnosť špecifických IgG protilátok proti vírusu SARS-CoV-2 vytvorených v dôsledku prekonania ochorenia COVID-19 a lebo očkovania. Podobne ako pred rokom, štúdia sa realizovala medzi zamestnancami Slovenskej akadémie vied a jej cieľom bolo zistiť relatívnu hladinu špecifických protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 v prostredí SAV, informovať účastníkov ...
Kategórie: Podporujeme

Technológie a ľudská reč vo Vede SK

25. november 2022
Je rozdiel ako a kedy poviete OK. Aký zvuk a dôraz položíte na samohlásku i v slove iba alebo v slove aby... Podobných príkladov „súka“ z rukáva prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD., mnoho. Inšpiráciou na jeho pozvanie do Vedy SK v Rádiu Slovensko bolo udelenie Ceny literárneho fondu v kategórii technických a matematických vied. „Veľmi milo ma to prekvapilo aj preto, že sám sa považujem najmä za lingvistu,“ reagoval tesne po prevzatí ceny. Vedúci Katedry anglistiky a amerikanistiky ...
Kategórie: Podporujeme

Delegácia IIASA navštívila SAV

24. november 2022
Nadviazanie spolupráce so Slovenskou akadémiou vied bolo cieľom návštevy delegácie Medzinárodného inštitútu aplikovaných analýz (IIASA) so sídlom v rakúskom Laxenburgu, ktorú viedol generálny riaditeľ Albert van Jaarsveld. Návšteva sa uskutočnila vo štvrtok 24. novembra 2022. Delegáciu IIASA prijali podpredsedníčka SAV pre medzinárodné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., člen Predsedníctva SAV za 1. oddelenie vied SAV Ing. František Simančík, PhD. a Mgr. František Fundárek, CSc., zástupca Odboru medzinárodnej ...
Kategórie: Podporujeme

Snem SAV rokoval o návrhu postupu rozdelenia miezd

24. november 2022
Snem SAV, ktorý sa konal 24. novembra 2022 po dlhšej prestávke opäť prezenčne v Aule SAV v Bratislave na Patrónke, otvoril predseda Snemu SAV Radoslav Passia. Hlavným bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie Návrhu postupu rozdelenia miezd jednotlivým verejným výskumným inštitúciám. Návrh predkladal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. Juraj Koppel. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, hlavným cieľom zmien bolo okrem iného pripraviť organizáciám SAV v. v. i. lepšiu ...
Kategórie: Podporujeme

Elżbieta Drążkiewicz: Projekt bude len taký dobrý, aký dobrý bude tím

24. november 2022
Slovensko získalo vďaka výskumu antropologičky Elżbiety Drążkiewiczovej zo Sociologického ústavu SAV, v. v. i., po desiatich rokov "https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=10786" vedecký grant v schéme ERC Starting Grant . Jej projekt s názvom Konflikty kvôli konšpiračným teóriám je zameraný na analýzu rastúceho napätia súvisiaceho s konšpiračnými teóriami v Európe. Cieľom projektu je snaha pochopiť, ako sú tieto konflikty ovplyvnené sociálnymi ...
Kategórie: Podporujeme

Záverečná konferencia a matchmakingové podujatie projektu CARLiS

24. november 2022
Projekt "https://carlis.saia.sk/sk/" CARLiS  (spolupráca medzi akademickým a súkromným sektorom Viedeň – Bratislava) bol ukončený konferenciou a matchmakingovým podujatím, ktoré sa uskutočnilo 23. novembra 2022 v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave. Podujatie organizoval hlavný koordinátor projektu – "https://www.saia.sk/" SAIA, n. o. , za účasti partnerských inštitúcií (Slovenská akadémia vied, Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita a Viedenská univerzita) ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka do košickej vedeckej kaviarne: Jeseň a zima v tradičnej ľudovej kultúre

24. november 2022
Témou novembrovej "http://www.vedeckakaviaren.sk/%C3%9Avod.html" košickej vedeckej kaviarne  bude obdobie jesene a zimy v tradičnej ľudovej kultúre. Pozvanie organizátorov prijala etnologička, výskumníčka, popularizátorka a spisovateľka PhDr. Katarína Nádaská, PhD., v súčasnosti správkyňa archívu Bratislava – Staré Mesto. Vedecká kaviareň sa uskutoční v  span id="OBJ_PREFIX_DWT2602_com_zimbra_date" role="link" pondelok 28. novembra 2022 o 18.00 hod v kinosále kina Úsmev Košiciach. V kaviarne ...
Kategórie: Podporujeme

Šesťdesiat rokov od inštalácie prvého číslicového počítača v SAV

24. november 2022
Pri príležitosti 60. výročia spustenia prvého číslicového počítača v SAV do prevádzky (12. júla 1962) sa 15. novembra 2022 na Ústave informatiky SAV, v. v. i., uskutočnila konferencia História informatiky na Slovensku. Bol to počítač ZRA 1 (Zeiss Rechnenautomat) z vtedajšej Nemeckej demokratickej republiky. Súčasťou konferencie bolo aj otvorenie dvoch nových expozícií v Múzeu počítačov Centra spoločných činností SAV, v. v. i. – Pamätnej izby akademika Ivana Plandera (autor Ing. Štefan Kohút) a expozície Mikroelektronika ...
Kategórie: Podporujeme

Uskutočnilo sa 9. spoločné vedecké fórum SAV – TÜBITAK

24. november 2022
V pondelok 21. novembra 2022 sa v priestoroch vedeckého parku TÜBITAK Marmara Research Centre Gebze (Turecko) uskutočnilo 9. spoločné vedecké fórum SAV – TÜBITAK,  organizované The Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TÜBITAK) za podpory  Generálneho konzulátu SR v Istanbule a Slovenskej akadémie vied. Cieľom workshopu bolo pokračovanie spoločnej spolupráce, získanie partnerov pre bilaterálne projekty a príprava nových projektových návrhov. Delegáciu SAV viedla podpredsedníčka ...
Kategórie: Podporujeme

SAV sa stala právoplatným signatárom Charty diverzity Slovensko

23. november 2022
Slovenská akadémia vied sa v utorok 22. novembra 2022 stala ďalším právoplatným signatárom Charty diverzity Slovensko. Na medzinárodnej konferencii Neurodiverzita na pracovisku dokument podpísal podpredseda SAV pre ekonomiku a legislatívu prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc. Charta diverzity Slovensko je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu diverzity a inklúzie na pracoviskách. Podpi­som dokumentu sa zamestnávatelia zaväzujú vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na uvedenie novej publikácie Krajina a krajinné útvary Slovenska

23. november 2022
Geografický ústav SAV, v. v. i., pozýva na slávnostné uvedenie novej publikácie Krajina a krajinné útvary Slovenska autorov Milana Lehotského z Geografického ústavu SAV, v. v. i., a Martina Boltižiara z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Podujatie sa uskutoční 29. novembra 2022 o 14. h v priestoroch Malého kongresového centra SAV na Štefánikovej 3 v Bratislave. Publikácia Krajina a krajinné útvary Slovenska poskytuje atraktívny fyziografický prehľad najvýznamnejších ...
Kategórie: Podporujeme

Online prednáška „Next-Generation Sequencing in Cancer Research and Diagnosis“ (11/2022)

23. november 2022
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Pantelisa Hatzisa, Ph.D., pod názvom „Next-Generation Sequencing in Cancer Research and Diagnosis“, ktorá sa koná v rámci aktivít organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer). Pantelis Hatzis, Ph.D., je vedúci vedecký pracovník na Institute for Fundamental Biomedical ...
Kategórie: Podporujeme

Devana je už „doma“ vo Výpočtovom stredisku SAV

23. november 2022
V dňoch 10. a 11. novembra 2022 sa uskutočnila v priestoroch Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke fyzická inštalácia nového HPC (High Performance Computing) systému Devana. Už čoskoro nahradí prvý slovenský superpočítač Aurel, ktorý bol vypnutý v apríli 2021. Slovenskí používatelia si na náhradu Aurela museli počkať dlhší čas. Takzvané fázovanie, teda obnova HPC infraštruktúry tak, aby sa životné cykly aspoň dvoch systémov prekrývali, je bežným nástrojom na zabezpečenie ...
Kategórie: Podporujeme

Online kurz „Good Laboratory Practice“

22. november 2022
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na online kurz pod názvom „Good Laboratory Practice (GLP)“, ktorý sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných  "http://vision.sav.sk/index_sk.html" projektom VISION  (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer). Kurz sa bude konať pod vedením kolegov ...
Kategórie: Podporujeme

<img src="https://www.sav.sk/php

22. november 2022
Kategórie: Podporujeme

Po desiatich rokoch prichádza na Slovensko ERC grant s hodnotou 1,5 milióna eur

22. november 2022
Európska rada pre výskum (European Research Council - ERC) dnes "https://erc.europa.eu/news-events/news/starting-grants-2022-call-results" zverejnila mená úspešných žiadateľov o prestížny vedecký grant v schéme ERC Starting Grant. Finančnú dotáciu v celkovej hodnote 636 miliónov EUR si rozdelí 408 mladých vedeckých talentov. Významná investícia umožní excelentným výskumníkom a výskumníčkam stojacim na začiatku svojej vedeckej kariéry rozbehnúť vlastné projekty, zostaviť tímy ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločné štipendiá francúzskej vlády a SAV v oblasti humanitných a spoločenských vied pre rok 2023

22. november 2022
Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku, Francúzsky inštitút na Slovensku a Slovenská akadémia vied v spolupráci s Francúzskym ústavom pre výskum spoločenských vedách (CEFRES) a výskumným zoskupením Poznanie stredo-východnej Európy (CEM) ponúkajú program podpory vedeckých pobytov v oblasti humanitných a spoločenských vied vo Francúzsku v roku 2023. Program je určený pre mladých vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v ústavoch a centrách SAV a jeho cieľom ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box