SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 16 min 33 s

CERN oslavuje 70 rokov svojej existencie

27. máj 2024
Za sedem desaťročí sa stal CERN najvýznamnejším centrom výskumu elementárnych častíc a štruktúry hmoty na svete. Je vzorom medzinárodnej mierovej spolupráce na vedeckom poli, motorom vývoja nových technológií a ich transferu do členských krajín a školiacim centrom mladej generácie. Súčasťou tejto významnej medzinárodnej organizácie je aj Slovenská akadémia vied, ktorá v CERN-e realizuje niekoľko projektov. „Vedeckí pracovníci Ústavu experimentálnej fyziky ...
Kategórie: Podporujeme

Múzeum x súčasnosť: Strážkyne rodinných kozubov?

27. máj 2024
Múzeum mesta Bratislavy pozýva v utorok 28. mája 2024 o 17.30 h v rámci cyklu Múzeum x súčasnosť na diskusiu Strážkyne rodinných kozubov? Podujatie sa uskutoční vo Faustovej sieni bratislavskej Starej radnice. Cieľom každoročného pripomínania si Dňa matiek je oslava materstva, poďakovanie a vzdanie úcty ženám matkám. Aké však bolo postavenie žien a ich obraz v spoločnosti v minulom storočí v česko-slovenskom prostredí? A aký vplyv na to malo materstvo? p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav svetovej literatúry SAV pozýva na dve hosťovské prednášky

27. máj 2024
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., organizuje v stredu 29. mája 2024 dve hosťovské prednášky, na ktoré srdečne pozýva. O 10.00 hod. sa koná prednáška Ivany Kupkovej Remeslo prekladu: Ako (ne)prepisujeme mená z ruskej cyriliky do slovenčiny. Na 14.00 hod. je pripravená prednáška Emílie Perezovej a Martina Djovčoša: Trajektórie prekladateľstva a tlmočníctva. K ekosystému translatologického habitu na Slovensku. Podujatia sa uskutočnia v zasadačke ústavu alebo online. p ...
Kategórie: Podporujeme

Veda v CENTRE: Strata opeľovačov. Aké následky môže ľudstvo očakávať?

26. máj 2024
Mnoho druhov hmyzu je na pokraji vyhynutia. Táto skupina živočíchov stráca prirodzené prostredie v dôsledku odlesňovania, urbanizácie, klimatickej zmeny, intenzívneho poľnohospodárstva, používania pesticídov, ale aj pre znečistené prostredie. Ktoré druhy hmyzu sú ohrozené najviac? Je možné zastaviť pokles populácií hmyzu? Ako vieme hmyz chrániť? Odpovede na uvedené otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 30. mája 2024 o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Hosťom bude Mgr. Marek Semelbauer, PhD., z Ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Prečo potrebujeme vedu?

24. máj 2024
Pozývame Vás do Lučenca na ďalšie podujatie z cyklu Vivat Scientia! Nech žije veda! V utorok 28. mája 2024 o 17.00h. sa v Mestskom múzeu Lučenec na Radnici uskutoční debata s dvomi predstaviteľmi Predsedníctva SAV, jadrovým fyzikom Martinom Venhartom a geológom Pavlom Simanom. Tentokrát nás nečaká klasická prednáška, ale diskusia, v ktorej budeme hľadať odpovede na otázku Prečo potrebujeme vedu? Veda nám pomáha napredovať, rásť a vďaka nej je náš život pohodlnejší. Napriek tomu ...
Kategórie: Podporujeme

Na konferencii IMMUNO-model sa zúčastnila viac než stovka vedcov

24. máj 2024
V dňoch 14. a 15. mája 2024 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia  em „IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology“. /em Konferenciu, ktorej organizátorom bolo Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., slávnostne otvorila generálna riaditeľka prof. Silvia Pastoreková a koordinátorka projektu Eva Martínez Balibrea. Podujatie malo hybridnú formu, celkový počet účastníkov bol 125, pričom osobne sa zúčastnilo 85 vedcov z takmer všetkých štátov Európy. Medzi najvýznamnejších ...
Kategórie: Podporujeme

Genetici, archeológovia a historici odklínajú dávnu minulosť.

24. máj 2024
V stredu 22. mája 2024 sa v Malom kongresovom centre SAV (VEDA) uskutočnil workshop ERC – Synergy projektu Integrating genetic, archaeological & historical perspectives on Eastern Central Europe 400-900 AD. Samotný projekt patrí k najväčším svojho druhu na svete. Za úlohu má analyzovať 6000 jedincov z pohrebísk zo 6.-9. storočia s využitím najmodernejších genomických, archeologických, historických a antropologických postupov a poznatkov. Odborníci zapojení do projektu analyzujú celé pohrebiská. Aktuálne je vyhodnotený obrovský objem ...
Kategórie: Podporujeme

Les je najzložitejší ekosystém na Zemi

23. máj 2024
Hosťom aprílového podujatia Vivat Scientia! Nech žije veda! bol ekológ, odborník na podkôrny hmyz a lesné ekosystémy Miroslav Blaženec z Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. V Mestskom múzeu Lučenec predstavil svet  lykožrútov smrekových, rôzne spôsoby jeho regulácie a priblížil prácu výskumníkov v teréne. Prednáška doktora Blaženca sa začala krátkym úryvkom z filmu Strážca divočiny autora Erika Baláža. Vhodne tak ilustroval problematiku pozorovania a porovnávania ...
Kategórie: Podporujeme

Novým prezidentom ALLEA sa stal prof. Paweł Rowiński

23. máj 2024
Približne 70 delegátov z celej Európy sa 22. mája 2024 zišlo v Berlíne na Valnom zhromaždenie ALLEA 2024. Na podujatí si účastníci okrem iného pripomenuli 30. výročie založenia organizácie a zvolili nového prezidenta na funkčné obdobie 2024 až 2027, ktorým sa stal prof. Paweł Rowiński z Poľskej akadémie vied. Profesor Rowiński, vynikajúci vedec špecializujúci sa na vedy o Zemi, zastával v rokoch 2015 až 2022 funkciu podpredsedu Poľskej akadémie vied a pôsobí ako riaditeľ Geofyzikálneho ústavu akadémie ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenské a české parazitologické dni – PARADNI24 aj o najnovších trendoch

23. máj 2024
V dňoch 13.– 17. mája 2024 sa konala jubilejná parazitologická konferencia pod záštitou Slovenskej parazitologickej spoločnosti, Českej parazitologickej spoločnosti, Ústavu zoológie SAV, v. v. i., a Parazitologického ústavu SAV, v. v. i. Konferencia sa konala v krásnom prostredí neďaleko Topoľčian, v Tesároch - Nových Mlynoch a zúčastnilo sa jej 79 vedeckých pracovníkov a doktorandov z deviatich krajín – Slovensko, Česko, Ukrajina, Litva, Rakúsko, Nemecko, Bulharsko a USA. Počas troch dní účastníci prezentovali svoje vedecké výsledky ...
Kategórie: Podporujeme

Do Letnej školy mladých vedcov sa stále možno prihlásiť. Pozýva aj ústav v Košiciach

23. máj 2024
Mladé vedecké talenty od 12 do 17 rokov majú ešte stále možnosť prihlásiť sa do ďalšieho ročníka Letnej školy mladých vedcov (LŠMV). Uzávierka prihlášok sa predlžuje do  span style="font-size: 9pt; line-height: 107%; font-family: Arial, sans-serif;" do 29. mája 2024.  Organizátori podujatia – Občianske združenie All4Science, o. z., a Slovenská akadémia vied – zároveň upozorňujú, že tento rok sa po prvý raz otvoria brány pre mladých vedátorov aj v košickom Ústave materiálového ...
Kategórie: Podporujeme

Za doc. PhDr. Květou Smolárikovou, PhD.

23. máj 2024
V utorok 21. mája 2024 nás po ťažkej chorobe predčasne opustila členka výskumného tímu poľsko-slovenskej misie v egyptskom Tell el-Retábí doc. PhDr. Květa Smoláriková, PhD., pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV, v. v. i.  Květa Smoláriková bola renomovaná egyptologička a klasická archeologička. Ešte 23. februára 2024 prednášala v Bratislave v rámci Výprav do starovekého Egypta o jej obľúbenej egyptsko-gréckej lokalite Naukratis. Bola prvou česko-slovenskou docentkou ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensko je bližšie k novému superpočítaču PERUN

22. máj 2024
Slovensko je o krok bližšie k novému špičkovému superpočítaču PERUN. Centrum spoločných činností SAV, v. v. i., ktoré zastrešuje jeho vybudovanie a prevádzkovanie, vyhlásilo verejné obstarávanie na jeho vývoj a konštrukciu. Zákazka bude financovaná z prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti. Vybudovanie superpočítača PERUN je súčasťou projektu Vývoj a konštrukcia superpočítača pre národné superpočítačové centrum, ktorý predstavuje strategickú ...
Kategórie: Podporujeme

Diskusia o politickom vývoji na Slovensku s nemeckými doktorandmi

22. máj 2024
Publikácia „Das politische System der Slowakei. Konstante Kurswechsel in der Mitte Europas“ (Politický systém Slovenska. Konštantná zmena kurzu v strednej Európe, Wiesbaden: Springer VS 2023), na zostavení ktorej spolupracovali pracovník Ústavu politických vied SAV, v. v. i., Dr. habil. Dirk Dalberg a Prof. Dr. Astrid Lorenz z Univerzity v Lipsku (Nemecku) bola základom diskusie, ktorá sa konala 7. mája 2024 na pôde Ústavu politických vied SAV, v. v. i., v Bratislave. Diskusia bola súčasťou ...
Kategórie: Podporujeme

Doktorandská búrka priniesla popoludnie plné vedy a zábavy

22. máj 2024
Slnečná streda 15. mája 2024 patrila mladým, ktorí spoločne vytvorili tú správnu búrku plnú vedy a dobrej nálady. Areál SAV na Patrónke ožil pestrým programom pripravený Výborom Mladých vedcov SAV. Podujatie bolo určené pre záujemcov o doktorandské (PhD.) štúdium na SAV, ako aj pre mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčky. Slovenská akadémia vied ponúka široké možnosti postgraduálneho štúdia. Práve jedným z cieľov Doktorandskej ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký talent SAV z AMAVET-u víťazom svetovej súťaže v USA

22. máj 2024
Študent Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom Michal Lajčiak sa stal víťazom najprestížnejšej projektovej súťaže pre stredoškolákov Regeneron ISEF 2024 (Regeneron International Science and Engineering Fair 2024), ktorá sa uskutočnila 11. až 17. mája 2024 v Los Angeles v Kalifornii. Do Spojených štátov vycestoval vďaka podpore SAV ako jeden z troch laureátov ocenenia "https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11520" Vedecký talent Slovenskej akadémie vied , ktoré mu udelili počas finále Festivalu vedy ...
Kategórie: Podporujeme

Vedeckí pracovníci si prevzali ocenenia Vedec roka SR 2023

22. máj 2024
Vedcom roka 2023 sa stal Martin Orendáč z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V priestoroch Moyzesovej siene Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si prevzal z rúk ministra školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáša Druckera ocenenie v utorok 21. mája 2024 spolu s ďalšími vedeckými osobnosťami. Martin Orendáč získal ocenenie Vedec roka za významný vedecký prínos v oblasti molekulového a nízkorozmerného ...
Kategórie: Podporujeme

Zasadal Snem SAV

21. máj 2024
V utorok 21. mája 2024 sa konalo prvé tohtoročné zasadnutie Snemu SAV, ktoré viedol Ľuboš Kľučár, predseda snemu. S informáciou o aktuálnej situácii vystúpil predseda SAV Pavol Šajgalík, ktorý na úvod predstavil nového vedúceho Úradu SAV Henricha Krejču. Zhodnotil tiež práve skončený festival STARMUS a vrátil sa k rokovaniam so zástupcami vlády SR o výkonnostných zmluvách, pláne obnovy, ako aj príspevku vlády na prestavbu areálu SAV. Vrátil ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku Border Writing as a Language Contact Literary Case

21. máj 2024
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Border Writing as a Language Contact Literary Case, ktorá sa koná v stredu 22. mája 2024 o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti ústavu a zároveň online. Podujatie bude v angličtine. Marianna Deganutti, nová pracovníčka Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i.,  predstaví svoju monografiu z roku 2023 s názvom "https://www.routledge.com/Literary-Multilingualism-in-the-Borderlands-The-Challenge-of-Trieste/Deganutti/p/book/9781032213255"   em Literary ...
Kategórie: Podporujeme

Skončil sa STARMUS 2024, veľký festival vedy, hudby a umenia

20. máj 2024
V piatok sa v Bratislave skončil veľkolepý festival vedy, hudby a umenia STARMUS. Priniesol týždeň plný hviezd – vedeckého aj hudobného neba, zaujímavých prednášok a krásnych posolstiev spojených najmä s nádejou, že „o päť minút 12“ pre našu planétu ešte nie je neskoro. Slovenská akadémia vied, partner podujatia, privítala na svojej pôde – v Aule SAV v areáli na bratislavskej Patrónke – štyri významné vedecké osobnosti. Každá ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky