SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 17 min 9 s

ÚSTARCH, v. v. i., skúmal matematické modelovanie viazaných problémov v nanokonštrukciách

11. január 2024
Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i., sa vo svojom výskume v roku 2023 sústredil na využitie nanotechnológií pri flexoelektrickom afekte. Pre monitorovanie zdravia konštrukcií sa využíva schopnosť niektorých materiálov transformovať mechanickú energiu na elektrickú. Tento jav sa zriedkavo vyskytuje v podobe piezoelektricity iba v materiáloch nevykazujúcich centrosymetrické usporiadanie atómov v kryštáli. Navyše tento efekt nie je dostatočne silný v klasických piezoelektrických materiáloch. p ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky

10. január 2024
Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v utorok 9. januára 2024 nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky v Slovenskej republike J. E. CAI Ge. Stretnutia sa zúčastnili aj politický zástupca Mr. Wang Bozhi, za slovenskú stranu podpredsedníčka SAV pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a referentka Odboru medzinárodných stykov SAV PhDr. Ľudmila Dolná, PhD. Na ...
Kategórie: Podporujeme

V experimentálnom výskume depresívnej poruchy sa využíva magnetická rezonancia

10. január 2024
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny (ÚEFT CEM) SAV, v. v. i., v spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave sa zaoberal využitím magnetickej rezonancie pri experimentálnom výskume depresívnej poruchy. Magnetická rezonancia (MR), ktorá sa bežne využíva v diagnostike  rôznych ľudských ochorení, umožňuje  stanovenie vybraných ukazovateľov  mozgového metabolizmu (MR spektroskopia), ...
Kategórie: Podporujeme

Do nového roku sa pozeráme optimistickejšie ako pred rokom

10. január 2024
Ľudia na Slovensku sa na rok 2024 pozerajú optimistickejšie, ako sa pozerali na rok 2023. Približne 41 % respondentov kontinuálneho prieskumu Ako sa máte, Slovensko? očakáva, že rok 2024 bude pre nich osobne lepším rokom, ako bol rok 2023. Oproti minulému roku tiež v ľuďoch viac prevládajú pozitívne emócie v spojení s novým rokom. Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku už od roku 2020. Prieskumy iniciuje prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prvý tohtoročný historický Aperitív: Visuals in History Textbooks

9. január 2024
Historický ústav SAV, v. v. i., srdečne pozýva na prvú tohtoročnú prednášku v rámci cyklu seminára "https://www.history.sav.sk peritiv peritiv-program-2024-1-6.pdf" Aperitív . Uskutoční sa vo štvrtok 11. januára 2024 o 10.30 hod. Príspevok  " "https://www.history.sav.sk peritiv peritiv-pozvanka-jan24-1-gabowitsch.pdf" Visuals in History Textbooks: War Memorials in Soviet and Post-Soviet School Education, 1945-2021 " prednesie  "https://gabowitsch.net/" Mischa ...
Kategórie: Podporujeme

Výskum nových výkonových súčiastok na báze nového polovodičového materiálu oxidu galitého

9. január 2024
Skupina vedcov Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., pod vedením Filipa Gucmanna sa v roku 2023 zamerala na nový polovodičový materiál Ga sub 2 /sub O sub 3 /sub (oxid galitý). Tento materiál má potenciál umožniť výrobu elektronických súčiastok pre vysoko výkonové a vysoko napäťové aplikácie, kde zatiaľ nie sú dostupné komerčné súčiastky (> 10 kV). Elektronické súčiastky vhodné pre vysoké napätia alebo výkony tvoria základ  konvertorov napäťových ...
Kategórie: Podporujeme

Hotel Academia v Starej Lesnej ponúka pobytový balík Lyžovačka, sánkovačka, guľovačka

8. január 2024
Hotel Academia v Starej Lesnej pripravil pre zamestnancov SAV pobytový balík Lyžovačka, sánkovačka, guľovačka, ktorým pozýva všetkých nadšencov zimy na pravé zimné dobrodružstvo.    Príďte si užiť zasnežené kopce, ktoré ponúkajú nekonečné vyžitie vám aj vašim blízkym. Hotel Academia je obklopený 24 kilometrami zjazdoviek svetovej triedy či už v Tatranskej Lomnici, na Štrbskom plese, alebo v Starom Smokovci a širšom okolí. Nechýbajú skialpinistické trasy, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedec ÚPV SAV, v. v. i., sa podieľal na analýze fenoménu panslavizmu v súčasnosti

8. január 2024
Juraj Marušiak z Ústavu politických vied SAV, v. v. i., sa v roku 2023 autorsky podieľal na vydaní medzinárodnej komparatívnej publikácie, ktorá analyzuje fenomén panslavizmu v súčasnosti Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe : Origins, Manifestations and Functions. Hoci panslavizmus prestal byť koherentnou a artikulovanou geopolitickou ideológiou, charakteristickou pre obdobie romantizmu a v menšej miere aj druhú polovicu 19. storočia, z jeho myšlienok vychádza celý rad ...
Kategórie: Podporujeme

Veda SK: Balzam na rany aj na dušu

8. január 2024
Nikto sa neteší, keď sa musí liečiť. Ale keď už, tak radšej na sladko ako na kyslo. Zďaleka to nie je také jednoduché, ako naznačujeme, no spojitosť s balzamom, ktorý môže v mnohých prípadoch pomôcť, je zrejmá. Jeho najúčinnejšie podoby hľadajú aj v „medovom laboratóriu“.  Predstaviť ho môže napríklad aj vedecká pracovníčka Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i., – Mgr. Marcela Bučková, PhD. Je totiž spoluzakladateľkou ...
Kategórie: Podporujeme

Bionanokompozitné materiály po prvýkrát pripravené modifikáciou vrstevnatého silikátu

5. január 2024
Ústavu anorganickej chémie SAV, v. v. i sa v spolupráci s Ústavom polymérov, v. v. i., podarilo po prvýkrát pripraviť kompozity na báze vrstevnatého silikátu a dvoch, štruktúrne podobných, ale z nábojového hľadiska rozdielnych polymérov: katiónovým poly(etylénimínom), PEI, a neiónovým poly(2-metyl-2-oxazolínom), PMeOx (obr.). Výsledky získané pomocou experimentálnych metód ukázali rozdiely medzi pripravenými materiálmi. Množstvo ...
Kategórie: Podporujeme

Víťazom súťaže BARS 3 sa stal spojený tím študentov z Gymnázií Žiliny, Popradu a Prešova

4. január 2024
Celoštátna vedecká súťaž BARS 2023 opäť oslovila stovky mladých stredoškolských študentov a študentky. Celkovo sa zapojilo 252 žiakov a ich lektorov z celého Slovenska. Deviatim trojčlenným kolektívom udelili titul úspešného riešiteľa. Finále sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV Smolenice. Víťazom súťaže sa stal spojený tím študentov z Gymnázií Žiliny, Popradu a Prešova. „Tento ročník bol najsilnejší od roku 1993. Okrem úplne najlepšej práce (86 ...
Kategórie: Podporujeme

Zhruba tretina populácie má nepríjemný pocit z výšok

4. január 2024
Približne tretina bežnej populácie trpí zvýšenou citlivosťou k vystavovaniu sa výškam a pociťuje nepríjemný pocit z výšky, najmä ak hrozí riziko pádu a strata rovnováhy. Vyplýva to z výsledkov výskumu regulácie rovnováhy v súvislosti s prežívaným strachom, ktorý realizoval Ústav normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny (ÚNPF CEM) SAV, v. v. i. Postoj vo výške predstavuje najbežnejšiu posturálnu hrozbu a zároveň ...
Kategórie: Podporujeme

Publikácia z Historického ústavu SAV, v. v. i.: Pútnik. Kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma

3. január 2024
Vedkyňa Historického ústavu SAV, v. v. i., Miriam Hlavačková sa vo svojej jedinečnej publikácii venuje na príklade „pána z Hlohovca, ktorý sa stal kráľom“ každodenným strastiam a radostiam stredovekých pútnikov. Kniha Pútnik. Kráľ Mikuláš Ujlaki a jeho cesta do Ríma s podtitulom Sonda do života stredovekých pútnikov predstavuje životný príbeh zemepána Hlohovca, neskôr bosnianskeho kráľa Mikuláša, ktorý sa roku 1475 vybral na ďalekú púť do Ríma. Kniha vyšla vo Vydavateľstve Rak. Kráľ Mikuláš je zároveň sprievodcom, cez ktorého ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav pre výskum srdca CEM sledoval proteomické analýzy

2. január 2024
Ústav pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., v rámci svojho výskumu sledoval proteomické analýzy na úrovni srdcových mitochondrií. Tie potvrdili viaceré hypotézy o účinku tzv. remote ischemického preconditioningu myokardu indukovaného krátkymi ischemickými cyklami na zadnej končatine potkana. Riešiteľmi projektu boli Miroslav Ferko a Natália Andelová. V procese „remote preconditioningu“ dochádza k ochrane funkcie srdca adaptáciou vyvolanou zásahom nie priamo na ...
Kategórie: Podporujeme

Inovatívny spôsob spájania keramických materiálov

2. január 2024
Pokročilé kompozitné keramické materiály na báze karbidu kremičitého (SiC) sú považované za jedny z najdôležitejších konštrukčných keramických materiálov pre jadrový a vesmírny priemysel. Je to najmä vďaka ich nízkej hustote, výborným mechanickým vlastnostiam aj pri vysokých teplotách a odolnosti voči žiareniu. Vedci zo Slovenskej akadémie vied sa už roky venujú výskumu týchto „materiálov budúcnosti“. „Nakoľko je výroba veľkých ...
Kategórie: Podporujeme

Cyklus popularizačných prednášok v Lučenci uzatvorila téma o mede

31. december 2023
Slovenská akadémia vied pri príležitosti 70. výročia svojho založenia zrealizovala v roku 2023 pilotný popularizačný projekt s názvom Vivat Scientia! Nech žije veda! Jeho cieľom bolo predstaviť a zviditeľniť akadémiu v regiónoch, v ktorých nesídlia vysoké školy ani vedecké pracoviská SAV. Prvým takýmto miestom sa stalo mesto Lučenec, kde sa v sérii 10-tich popularizačných prednášok postupne počas roka predstavili vedecké osobnosti akadémie. Publikum si ani v rušnom adventnom čase nenechalo ujsť stretnutie s vedou a zaplnilo ...
Kategórie: Podporujeme

Materiály budúcnosti z dielne SAV boli témou prednášky v Lučenci

30. december 2023
Posledný utorok v mesiaci v Lučenci už tradične patrí stretnutiam so Slovenskou akadémiou vied. Nebolo tomu inak ani 28. novembra 2023. V lučeneckom Mestskom múzeu na Radnici sa v rámci popularizačného cyklu Vivat scientia! Nech žije veda! s prednáškou o materiáloch budúcnosti predstavila dr. Alexandra Kovalčíková z Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i. (UMV SAV, v. v. i.) v Košiciach. Doktorka Kovalčíková sa venuje výskumu ultravysokoteplotných keramických materiálov. Svoju ...
Kategórie: Podporujeme

Partnerské vzťahy negatívne ovplyvňujú digitálne technológie

29. december 2023
Výsledky výskumu Sociologického ústavu SAV, v. v. i., ukázali, že v partnerských vzťahoch sa často vyskytuje rizikové správanie spojené s používaním digitálnych technológií. Potvrdilo sa to najmä u mladších účastníkov a účastníčok výskumu. Výskum bol súčasťou projektu VEGA Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť. Vedkyne sa v ňom sústredili na správanie, ktoré sa vo vzťahoch bežne používa ako ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 61. epizóda Vedeckého podcastu SAV

29. december 2023
Hosťom 61. epizódy Vedeckého podcastu SAV bol Miroslav Blaženec z Ústavu ekológie lesa SAV, v, v. i. Vo svojom výskume sa zameriava na interakciu medzi podkôrnym hmyzom a hostiteľskou drevinou. Špecializuje sa na fyziológiu lesa, populačnú dynamiku kôrovcov a skúma aj vplyv globálnych zmien na lesné ekosystémy. Samozrejme, má rád les a prírodu a sám sa považuje za skeptika. Posledný Vedecký podcast SAV v roku 2023 moderovala Klara Kohoutová. Vo svojom výskume podkôrného hmyzu sa M. Blaženec ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenský patent za výskum nových vertikálnych výkonových súčiastok

28. december 2023
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i., sa v roku 2023 zaoberal výskumom nových vertikálnych výkonových súčiastok. Inovatívne riešenie vedcov ústavu využíva nitrid galitý (GaN) vo vertikálnom usporiadaní, ktoré umožňuje tok prúdu naprieč súčiastkou a spínaný výkon a napätie je možné nastaviť rôznou hrúbkou GaN vrstiev. Koncept Elektrotechnického ústavu SAV, v. v. i., získal na toto riešenie aj slovenský patent, európska prihláška sa posudzuje. V porovnaní ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky