SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 19 min 14 s

Pracoviská SAV môžu opäť požiadať o grant na podporu popularizácie vedy

15. február 2024
Predsedníctvo SAV vyhlasuje už po druhý raz Malú grantovú schému SAV na podporu popularizácie vedy a jej prezentáciu. Cieľom projektu je podpora popularizácie v SAV a prezentácia vedeckého bádania alebo postupu spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný pre širokú verejnosť. Žiadosť o dotáciu v sume 2000 eur je potrebné podať do 31. marca 2024. O podporu z Malej grantovej schémy môže požiadať zamestnanec alebo skupina zamestnancov ústavu alebo centra alebo aj skupina zamestnancov dvoch či viacerých organizačných ...
Kategórie: Podporujeme

Organizátori vyhlásili 27. ročník podujatia Vedec roka

14. február 2024
Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 27. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nasledujúci 28. ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

14. február 2024
Prečo každý tretí žiak či žiačka na Slovensku nerozumie textu, ktorý číta a prečo tento nepriaznivý stav u nás pretrváva? Aký vplyv má svetelné znečistenie na ekosystémy a zdravie človeka? Prečo je až polovica slovenských riek v zlom stave a do akej miery im môže pomôcť revitalizácia? Čo viedlo štipendistky a štipendistov projektu SASPRO 2, aby prišli na Slovensko? Psychologička Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., dlhodobo upozorňuje na potrebu zmeny ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal veľvyslanca Kórejskej republiky

14. február 2024
Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v utorok 13. februára 2024 veľvyslanca Kórejskej republiky na Slovensku  J. E. Byeongdo Lee. Stretnutia sa zúčastnili 2. tajomníčka z Kórejského veľvyslanectva Kyungmi Kim, za slovenskú stranu podpredsedníčka pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a referentka Odboru medzinárodných stykov SAV Ing. Silvia Kecerová, PhD. Na úvod predseda SAV predstavil ...
Kategórie: Podporujeme

Výskumný areál SAV sa zmení na vedecký kampus budúcnosti

13. február 2024
Slovenská akadémia vied chce svoj areál na Patrónke v Bratislave pretvoriť na moderný a otvorený vedecký kampus. Atraktívna vízia, ktorá definuje pravidlá rozvoja areálu, vzišla z urbanistickej súťaže. Za víťazným návrhom stojí ateliér gro architekti spolu s britským Studio Egret West. Autori aktuálne spolupracujú na bratislavskom projekte Southbank, v ich portfóliu sú návrhy a realizácie viacerých mestských projektov v Londýne a Bratislave. V kampuse SAV navrhujú odkloniť automobilovú ...
Kategórie: Podporujeme

Účastníci projektov BARS vystavujú v priestoroch CVTI SR fotografie z himalájskej výpravy

12. február 2024
V  "https://vedanadosah.cvtisr.sk/tag/cvti-sr/" Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)  v Bratislave sa v piatok 9. februára 2024 uskutočnila prezentácia k štvrtému ročníku projektu BARS. Mladým poslucháčom a potenciálnym záujemcom o účasť v projekte priblížila svoje zážitky z mesačnej expedície v himalájskych pralesoch dvojica študentov z trojčlenného víťazného tímu 1. ročníka projektu Zuzana Kováčová a Maxim Frührich. Organizátori projektu BARS a indická ...
Kategórie: Podporujeme

Parazity v košickej vedeckej kaviarni

12. február 2024
p dir="LTR" style="text-align: justify;" Neboli to zlé škaredé skutočné parazity, ktoré ovládli prvú tohtoročnú košickú vedeckú kaviareň, ale naopak veľmi príjemná a zanietená vedkyňa, parazitologička s informáciami o nich. Januárovú vedeckú kaviareň pripravila MVDr. Antolová Daniela, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., v Košiciach, ktorá okrem toho, že je skvelou vedkyňou, je aj výbornou rozprávačkou a popularizátorkou. p dir="LTR" style="text-align: justify;" Svoju prednášku začala slovami, že parazity sú zdravie ohrozujúce ...
Kategórie: Podporujeme

Astronomický ústav SAV, v. v. i., vyhlásil súťaž pre žiakov základných škôl s hviezdnymi cenami

12. február 2024
Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede (11. februára) vyhlásil Astronomický ústav SAV, v. v. i., súťaž Ženská osobnosť v astronómii. Určená je žiakom 2. stupňa základných škôl a osemročných gymnázií (prima až kvarta). Víťazov čaká „hviezdne“ ocenenie. Podmienkou účasti v súťaži je vypracovanie projektu o ženskej osobnosti v astronómii, ktorý musia účastníci doručiť (e-mailom alebo poštou) na Astronomický ústav SAV, v. ...
Kategórie: Podporujeme

SAV predstaví víťaza urbanistickej súťaže na víziu areálu na Patrónke

9. február 2024
Slovenská akadémia vied už pozná víťaza urbanistickej súťaže, ktorej cieľom bolo nájsť čo najlepší plán a pravidlá rozvoja jej  "https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=area-vision" areálu v Bratislave na Patrónke. Proces výberu a víťazný návrh predstavia zástupcovia SAV, hodnotiacej poroty, ktorá návrh vybrala a autori víťazného návrhu na tlačovej konferencii v utorok 13. februára 2024 o 11.00 hod. v zasadačke Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. Konferencia sa bude streamovať.   p ...
Kategórie: Podporujeme

Pripomíname si Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

9. február 2024
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, ktorý vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v roku 2015, sa každoročne oslavuje 11. februára. Má pripomínať, že ženy a dievčatá zohrávajú vo vede a technike dôležitú úlohu a je potrebné ich v tom podporiť. Slovenská akadémia vied sa ako jedna z prvých inštitúcií na Slovensku prihlásila k presadzovaniu rodovej rovnosti a na konci roku 2021 prijala Plán rodovej rovnosti, ktorým nastavila zásady rodovej rovnosti. Vo februári ...
Kategórie: Podporujeme

Ako pomáha návratová projektová schéma. Príbehy vedkýň z ústavov SAV

9. február 2024
V roku 2023 po prvýkrát zaviedla SAV do praxe návratovú projektovú schému pre rodičov, ktorí sa vracajú z materskej alebo rodičovskej dovolenky. V prvom roku sa uskutočnili dve kolá, v rámci ktorých Predsedníctvo SAV udelilo 16 grantov na podporu vedeckej činnosti po návrate z rodičovskej dovolenky na všetkých troch oddeleniach SAV. Záujem, najmä mladých vedkýň, o túto schému bol vysoký a nebolo možné podporiť všetky projekty. Momentálne prebieha "https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11713" tretia ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 63. epizóda Vedeckého podcastu SAV

9. február 2024
Hostkou 63. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Magdaléna Petrjánošová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa zaoberá najmä novými médiami, predovšetkým sociálnymi sieťami a online občianskou participáciou. S moderátorom Petrom Boháčom sa rozprávali o tom, ako sa zmenilo využívanie internetu od jeho začiatkov v 90. rokoch až po dnešné nástrahy. Vysvetlí tiež, ako sa od psychológie dostala k výskumu sociálnej komunikácie a povie aj o vzťahu ...
Kategórie: Podporujeme

Hviezdna Veľká Noc – relax, šibačka, planéty

8. február 2024
Hotel Academia v Starej Lesnej ponúka pobytový balík Hviezdna Veľká Noc, ktorým hostí pozýva na predĺžený veľkonočný pobyt v termíne 29. marca – 1. apríla 2024. Pobyt sa začína v piatok večerou, v sobotu hostí čaká úžasný astronomický zážitok pripravený v spolupráci s Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v.v.i. , nedeľný deň pokračuje v duchu hudobného umenia. Počas nedeľnej večere bude hostí sprevádzať elegantné klavírne ...
Kategórie: Podporujeme

Nové horizonty kvalitatívneho výskumu

8. február 2024
V dňoch 5. a 6. februára 2024 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave uskutočnil už 23. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, ktorého spoluorganizátormi boli už tradične Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i. Témou tohtoročnej konferencie boli Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. Zamerali sme sa predovšetkým na to, ako môžu sociálne vedy, a špecificky kvalitatívny výskum pomôcť ...
Kategórie: Podporujeme

Igor Lacík prezidentom Polymérnej divízie IUPAC a členom Vedeckej rady IUPAC

8. február 2024
Vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV, v. v. i., je od januára 2024 prezidentom Polymérnej divízie IUPAC na roky 2024-2027 a členom Vedeckej rady IUPAC na roky 2024-2025. Do týchto pozícií ho zvolilo Valné zhromaždenie IUPAC na Svetovom chemickom kongrese v Hágu v auguste 2023. IUPAC je Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu ( "http://www.iupac.org" The International Union of Pure and Applied Chemistry ). IUPAC bol založený v roku 1919 a predstavuje svetovú autoritu v chémii. ...
Kategórie: Podporujeme

Spoznajte predpovedný model nízkouhlíkového vývoja

6. február 2024
Vedeckí pracovníci a pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. (CSPV SAV, v. v. i.) vyvinuli v spolupráci so zahraničnými partnermi modelový nástroj 2050 Pathways Explorer určený na tvorbu scenárov nízkouhlíkového vývoja. Odborná verejnosť sa s týmto nástrojom môže zoznámiť prostredníctvom série sektorovo orientovaných online webinárov. Registrácia je otvorená do 7. 2. 2024 do 12.00 hod. Modelový nástroj ...
Kategórie: Podporujeme

Pomer priaznivcov a odporcov konšpirácií v slovenskej spoločnosti

6. február 2024
Projekt Pandemické pravdy realizovaný v Sociologickom ústave SAV, v. v. i., skúma problematiku tzv. konšpiračných teórií či príbehov (teda tvrdení, podľa ktorých sú spoločenské procesy a udalosti výsledkom utajenej snahy malých skupín občanov s cieľom poškodiť väčšinu) v krajinách Vyšehradskej štvorky. Na základe analýzy dát, získaných prostredníctvom dotazníkového prieskumu realizovaného v novembri a decembri 2023, je možné v slovenskej online populácii identifikovať šesť odlišných ...
Kategórie: Podporujeme

Veda SK: O srdci a jeho limitoch

5. február 2024
Často to prichádza náhle. Bez varovania. Bolesť v hrudníku a panika v hlave. Je to len náhla slabosť? Alebo infarkt? Ľudské srdce je naším najvýkonnejším svalom. V priemere pulzuje šesťdesiatimi až sedemdesiatimi tepmi za minútu. Dokáže za ten čas „prečerpať“ až päť litrov krvi – teda takmer celý objem krvi v našom ľudskom tele. Aké sú jeho limity? RNDr. Miroslav Barančík, DrSc., je od roku 2010 riaditeľom Ústavu pre výskum srdca, ktorý je už súčasťou Centra experimentálnej ...
Kategórie: Podporujeme

Výskumný projekt posúdi riziká vzniku zoonóz v súvislosti so stratou biodiverzity

5. február 2024
Ochorenia prenášané zo zvierat na ľudí, známe ako zoonózy, predstavujú infekcie, s ktorými sa dnes bežne stretávame. K ich zvýšenému výskytu prispieva aj strata biodiverzity v dôsledku zásahov človeka do ekosystémov. Aký veľký je však vplyv zmien vo využívaní pôdy a úbytku biodiverzity na prenos patogénov medzi zvieratami a ľuďmi? Otázkou sa zaoberá medzinárodné výskumné konzorcium v rámci EÚ projektu pod názvom Vznik zoonóz naprieč degradovanými a obnovenými ...
Kategórie: Podporujeme

Nová publikácia zrevidovala stav vegetácie Národného parku Veľká Fatra

5. február 2024
Výsledky z takmer 50-ročného výskumu a podrobné údaje o vegetácii jedného z našich najväčších a najzachovalejších národných parkov prináša nová publikácia Lišajníky, machorasty a cievnaté rastliny Národného parku Veľká Fatra, ktorú slávnostne predstavil jej autorský kolektív na pôde SNM v Martine, Múzeum Andreja Kmeťa. Publikácia spojila botanikov z dnes už zrušeného pracoviska Botanickej záhrady UK v Blatnici a Centra biológie ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box