SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 9 min 23 s

Vyhlásili BARSIV (4) 2024, výnimočnú vedeckú súťaž pre stredoškolákov a expedíciu do Indie

18. január 2024
Stredoškolákom, ktorí sa neboja dobrodružstva, je určená vedecká súťaž BARSIV (2024). Tímy, ktoré najlepšie vypracujú zadané úlohy, postúpia do finále na zámku v Smoleniciach, kde absolvujú štvordňové sústredenie spojené so školením s vedcami a odborníkmi na prežitie. Víťazný tím sa dostane na mesačnú letnú vedeckú výpravu do prapôvodných lesov tigra v krajine pod Himalájami, v Indii. Projekt sa uskutočňuje aj v spolupráci s Harvardovou univerzitou v USA, Cambridgeskou univerzitou vo ...
Kategórie: Podporujeme

V Ústave genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV zistili, čo ovplyvňuje tvorbu somatických embryí u borovice

18. január 2024
Rastliny, na rozdiel od živočíchov, majú schopnosť v podmienkach in vitro tvoriť somatické embryá zo somatických buniek, t. j. bez splynutia pohlavných buniek. Táto schopnosť sa využíva na vegetatívne rozmnožovanie rastlín pomocou in vitro kultúr. Rovnako umožňuje sledovať ich vývin, keďže somatické embryá sa podobajú na zygotické embryá. Tím Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín Centra biológie rastlín a biodiverzity (ÚGBR CBRB) SAV, v. v. i., v spolupráci s Chemickým ústavom SAV, v. v. i., zaujímalo, ...
Kategórie: Podporujeme

Minisemináre k aktuálnym výzvam v Interreg Programe dunajského regiónu

17. január 2024
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR ako Národný kontaktný bod pre Interreg Program dunajského regiónu organizuje v dňoch 6. – 7. februára 2024 dva online informačné minisemináre k aktuálne otvoreným výzvam v programe. Minisemináre budú online: • Miniseminár k druhej výzve v programe 6. februára 2024; trvanie 1 hodina (od 13.30 do 14.30 hod.   "https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wlme5HgQ3EOq0AS0Z_m2IV8_kfPpA3BAmZw2mM06hCRUOEc0TjVMOFExWFZGT0c4VFMxUUUzVEFRRS4u" ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav informatiky SAV, v. v. i., spolupracoval pri vývoji služieb pre projekt CESSDA

17. január 2024
Ústav informatiky SAV, v. v. i., sa v roku 2023 intenzívne podieľal na vývoji služieb pre potreby projektu CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives) a ERIC (European Research Infrastructure Consortium). CESSDA poskytuje spoločenským vedám rozsiahle, integrované a udržateľné dátové služby. Združuje spoločenskovedné dátové archívy v celej Európe s cieľom propagovať výsledky spoločenskovedného výskumu a podporovať národný a medzinárodný výskum a spoluprácu. CESSDA poskytuje viacero služieb, ...
Kategórie: Podporujeme

Devana: Výzva na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 1/24

17. január 2024
Výpočtové stredisko (VS) SAV a Národné superpočítačové centrum (NSCC) otvárajú prvú tohtoročnú Výzvu na podávanie projektov pre štandardný prístup k HPC 1/24. Projekty možno podávať kontinuálne, pričom počas roka sú štandardne tri termíny uzávierky, po ktorej sa uskutoční hodnotenie dovtedy podaných žiadostí. O prístup treba požiadať výhradne prostredníctvom používateľského portálu  "https://eurocc.nscc.sk/register.nscc.sk" register.nscc.sk . p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

V prestížnom vydavateľstve Springer VS vyšla kniha o politickom systéme Slovenska

17. január 2024
Kolektívna publikácia "https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-42633-0#toc" „Das politische System der Slowakei. Konstante Kurswechel in der Mitte Europas“ (Springer VS 2023), ktorej editormi boli pracovník Ústavu politických vied SAV, v. v. i., doc. Dirk Dalberg a prof. Astrid Lorenz z Univerzity v Lipsku, ponúka hĺbkovú analýzu a aktuálne informácie o tendenciách vývoja politického systému na Slovensku. Dokumentuje rastúci strategický význam členstva Slovenska v EÚ a v NATO. Jednotlivé kapitoly sa ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku dr. Zdeňka Hostomského

16. január 2024
Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i., (CEMEA) pozýva na prednášku RNDr. PhDr. Zdeňka Hostomského, CSc., zástupcu riaditeľa pre medzinárodné vzťahy, Ústav organickej chémie a biochémie AV ČR, s názvom Základný výskum a možnosti aplikácií: Skúsenosti z USA a Českej republiky. Podujatie sa uskutoční v pondelok 22. januára o 13.00 hod. v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda na Štefánikovej 3 v Bratislave. Dr. Zdeňek Hostomský od roku 1987 pracoval v USA ...
Kategórie: Podporujeme

ÚEFT CEM SAV sa podieľal na vzniku voľne dostupnej webovej platformy na predikciu fototoxicity chemických látok

16. január 2024
Výsledkom spolupráce Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie CEM SAV, v. v. i., a Fakulty informatiky a informačných technológií STU vznikla voľne dostupná platforma na predikciu fototoxicity látok metódami QSAR. Užívateľ môže zadať testované látky vo forme CAS čísla (jedinečný identifikátor látky) , SMILES kódu (Simplified Molecular Input Line Entry System, ktorý reprezentuje chemickú štruktúru) alebo pomocou triviálneho názvu. Výsledok predikcie je vo forme ...
Kategórie: Podporujeme

Riešite problém s obezitou? Zavolajte na Linku obezity

16. január 2024
Trápite sa s obezitou a neviete, na koho sa obrátiť? Na pomoc prišla prvá telefonická linka obezity na Slovensku. Linka umožňuje ľuďom s obezitou spojiť sa priamo s lekármi špecializovanými na liečbu obezity a s ňou spojených komorbidít.        Ľudia s obezitou často nevyhľadajú potrebnú pomoc, pretože nevedia, na koho sa majú obrátiť. Neuvedomujú si, že obezita je ochorenie, ktoré vyžaduje lekársku pomoc, nenachádzajú oporu blízkych, pri viacerých pokusoch o redukciu hmotnosti ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšehradské know-how pre Macedónsko

16. január 2024
Okrúhlym stolom Kľúčová úloha Vyšehradskej skupiny v súčasných procesoch rozšírenia EÚ s primárnym zameraním na štáty Západného Balkánu sa 15. januára 2024 ukončil projekt „Alliances for EU: Overcoming Cultural Disputes, Opening Pathways of EU Enlargement“, financovaný v rámci strategických grantov Medzinárodného vyšehradského fondu (č. projektu: 22230012). Projekt sa týkal súčasnej úrovne vzťahov Severného Macedónska so susednými štátmi, osobitne s Bulharskom ...
Kategórie: Podporujeme

Prezidentka Zuzana Čaputová ocenila in memoriam aj Gizelu Fleischmannovú. Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za ňu prevzala historička z SAV

15. január 2024
Pri príležitosti 31. výročia vzniku Slovenskej republiky udeľovala prezidentka republiky Zuzana Čaputová štátne vyznamenania významným osobnostiam spoločenského i kultúrneho života na Slovensku.  Ako zdôraznila vo svojom príhovore, osobnosti, ktoré dostali vyznamenania, tvoria príbehy Slovenska, pričom šírili idey slobody a demokracie. V zrkadle ocenení sú skryté životy ľudí, ktorí často vzdorovali nepriazni osudu aj za cenu straty vlastnej osobnej slobody.  Medzi ocenenými osobnosťami bola aj významná predstaviteľka slovenskej židovskej ...
Kategórie: Podporujeme

Chemické databázy REAXYS a CAS SciFinder Discovery Platform dostupné v SAV

15. január 2024
Dve chemicke databázy sú dostupné v rámci siete SAV: REAXYS a CAS SciFinder Discovery Platform. Informuje o Ústredná knižnica SAV, v. v. i.  Databáza REAXYS (vydavateľ Elsevier) je dostupná "https://www.reaxys.com" TU  v internetovej sieti SAV alebo "https://uk.sav.sk/vzdialeny-pristup/" cez vzdialený prístup ÚK SAV, v. v. i. CAS SciFinder Discovery Platform je dostupná v internetovej sieti SAV. Vedeckí zamestnanci a zamestnankyne SAV môžu využívať CAS SciFinder Discovery Platform ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal veľvyslanca Japonska

15. január 2024
Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v  span id="OBJ_PREFIX_DWT2271_com_zimbra_date" role="link" pondelok 15. januára 2024 nového mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Japonska  J. E. Yasuhira Kawakamiho. Stretnutia sa zúčastnili 2. tajomníčka Veľvyslanectva Japonska Kazuko Komo, za slovenskú stranu podpredsedníčka pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a referentka Odboru medzinárodných stykov SAV PhDr. Ľudmila Dolná, PhD. p ...
Kategórie: Podporujeme

Nové poznatky v oblasti determinácie hubových patogénov

15. január 2024
Výskumný tím Oddelenia fytopatológie a mykológie Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., v Nitre sa v roku 2023 zaoberal hlavne novými poznatkami v oblasti determinácie hubových patogénov borovicových porastov na Slovensku. Sústredili sa hlavne na sypavkové ochorenia spôsobené rodmi Lophodermium a Dothistroma. Výsledky štúdií prispeli k zisteniu ich pomerného zastúpenia a z toho vyplývajúceho potenciálu škodlivosti pre borovicové porasty, ktoré sú druhým najčastejšie ...
Kategórie: Podporujeme

Zvyškové teplo – zanedbávaný energetický poklad

15. január 2024
Posledná košická vedecká kaviareň v roku 2023 bola síce v decembri, vlani, no jej odkaz je hlavne odkazom pre budúcnosť a aktuálny aj dnes. Kaviareň, ktorú si pre košické publikum pripravil člen Predsedníctva SAV Ing. František Simančík, PhD., z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., v Bratislave, bola pokračovaním jeho kaviarne spred štyroch rokov (november 2019). Vtedy svoju kaviareň začal tým, že na hrnček s chladnúcim čajom položil malý stroj (funkčný model Stirlingovho motora), ktorý počas prednášky ...
Kategórie: Podporujeme

Novoročný koncert SAV sa niesol v znamení optimizmu

15. január 2024
Tradičný Novoročný koncert SAV, ktorý sa uskutočnil vo štvrtok 11. januára 2024 v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave, uzatvoril rok osláv 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied. Hlavným posolstvom večera bol optimizmus a nádej, ktorú svojimi melódiami publiku sprostredkovalo zoskupenie Bratislava Hot Serenaders. Súčasťou večera bolo aj slávnostné udelenie Ceny SAV za budovanie infraštruktúry. Pred začiatkom koncertu si akadémia uctila a ocenila profesora Dušana Galuseka, ...
Kategórie: Podporujeme

Chemické horizonty o olympiáde a vzdelávacích aktivitách pre mladých chemikov

13. január 2024
Prvé tohtoročné Chemické horizonty 7. februára o 14.00 h sa budú venovať chemickej olympiáde a súvisiacim vzdelávacím aktivitám. Prednáška bude online cez "https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRjZTllMGUtM2MwNi00NmM2LTg4YmUtY2U3ZDZmM2I5NTYx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%226d27ca22-fbe6-46e1-b839-5e1657d0fed2%22%7d" MS Teams . Predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády doc. RNDr. Martin Putala, PhD., a spoluorganizátorka minulého ročníka Letnej ...
Kategórie: Podporujeme

Charakterizácia molekulárneho a bunkového profilu pacientov s mnohopočetným myelómom

12. január 2024
Ústav experimentálnej onkológie BMC SAV, v. v. i., sa v roku 2023 sústredil na výskum, v ktorom charakterizoval molekulárny a bunkový profil pacientov s mnohopočetným myelómom pomocou pokročilej technológie hmotnostnej cytometrie. Cieľom bolo objasniť mechanizmy progresie ochorenia a umožniť tak personalizovanú liečbu. Mnohopočetný myelóm (MM) je rakovina kostí, pri ktorej dochádza k tvorbe abnormálnych špecifických bielych krviniek tzv. plazmatických buniek z B buniek. Napriek pokroku v objasnení biológie ...
Kategórie: Podporujeme

Odišiel RNDr. Jan Závada, DrSc.

12. január 2024
V piatok 5. januára 2024 vo veku 90 rokov v Prahe zomrel významný vedecký pracovník RNDr. Jan Závada, DrSc. V období 1956-1992 pôsobil vo Virologickom ústave SAV a v rokoch 1990-1992 bol členom Predsedníctva SAV. Odišiel, ako tomu sám zvykol hovoriť, do „večného laboratória“. RNDr. Jan Závada, DrSc. sa narodil v Prahe 10. decembra 1933. Po skončení štúdia na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v roku 1956 ho záujem o virológiu priviedol do Bratislavy, kde bol v roku 1953 založený Virologický ústav ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšiel Vedecký podcast SAV o astronomických udalostiach roka 2023

12. január 2024
Hosťom prvej tohtoročnej epizódy Vedeckého podcastu SAV bol Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., odborník na výskum medziplanetárnej hmoty. Vo svojej práci sa venuje aj popularizačným aktivitám. Spolu s moderátorom Petrom Boháčom bilancovali vlaňajší rok z astronomického a kozmologického hľadiska a dotkli sa aj očakávaní na rok 2024. Z astronomického hľadiska bol pre Jána Svoreňa, no i pre Slovensko zaujímavý pád meteoritu neďaleko Rimavskej Soboty. Teleso bolo viditeľné ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky