SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 25 s

Unikátna publikácia o klimatickej zmene spojila slovenských vedcov

26. august 2022
Slovenská akadémia vied prichádza s jedinečnou publikáciou Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej autormi sú slovenskí vedci a vedkyne zo všetkých troch vedných oddelení SAV, ktorí sa spojili, aby širokej laickej i odbornej verejnosti, ale aj zástupcom politického a verejného života priniesli súhrnné vedecké dáta o klimatickej zmene. Publikácia Zmena klímy I. je komplexným textom, v ktorom čitatelia a čitateľky ...
Kategórie: Podporujeme

Pri príležitosti významného životného jubilea ocenili Ing. Viliama Nováka, DrSc.

25. august 2022
Pri príležitosti významného životného jubilea a za dlhoročné zásluhy vo vedeckej oblasti ocenilo Predsedníctvo SAV v súčasnosti už emeritného vedeckého pracovníka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i., Ing. Viliama Nováka, DrSc. Pamätnú plaketu SAV mu vo štvrtok 25. augusta 2022 odovzdal podpredseda SAV Mgr. Martin Venhart, PhD. Na slávnostnom udeľovaní ocenenia bol prítomný aj člen Predsedníctva SAV RNDr. Pavol Siman, PhD. „Okamihy odovzdávania ocenení v Slovenskej akadémii vied sú veľmi ...
Kategórie: Podporujeme

Čestná plaketa SAV za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách pre Tatianu Zachar Podolinskú

25. august 2022
Z rúk podpredsedu SAV Martina Venharta si vo štvrtok 25. augusta 2022 prevzala Čestnú plaketu SAV za zásluhy v humanitných a spoločenských vedách Tatiana Zachar Podolinská, riaditeľka Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Ocenenie dostala za významný prínos k rozvoju vedeckého poznania ako samostatná vedecká pracovníčka a riaditeľka ústavu. Na slávnostnom akte boli prítomní aj členovia Predsedníctva SAV – podpredsedníčka SAV pre medzinárodné styky Zuzana Panczová, ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrel prof. RNDr. Július Korbaš, CSc.

24. august 2022
Po dlhej a ťažkej chorobe zomrel 21. augusta 2022 prof. RNDr. Július Korbaš, CSc., samostatný vedecký pracovník Matematického ústavu SAV, v. v. i., a profesor matematiky na Katedre algebry a geometrie FMFI UK. Prof. J. Korbaš sa narodil 22. marca1955 v Považskej Bystrici, kde navštevoval gymnázium. Študoval matematiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1973 — 1978. Po ukončení vysokoškolských štúdií sa zamestnal na VŠDS v Žiline Od roku 1988 sa stal vedeckým ...
Kategórie: Podporujeme

Pripomíname si Európsky deň pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu

23. august 2022
Z rozhodnutia Európskeho parlamentu je 23. august od roku 2009 Európskym dňom pamiatky obetí stalinizmu a nacizmu, nazývaný aj Medzinárodný deň čiernej stužky. Vo výročný deň podpísania spojeneckej zmluvy z 23. augusta 1939 o neútočení medzi Hitlerovým Nemeckom a Stalinovým Sovietskym zväzom, známej ako spojenecký pakt Molotov – Ribbentrop (ministri zahraničných vecí oboch krajín a signatári zmluvy) si tak pripomíname obete stalinizmu, nacizmu, komunizmu a fašizmu. Cieľom tohto pamätného dňa je aj zakorenenie ...
Kategórie: Podporujeme

Dva dni so slovenskou literatúrou

22. august 2022
V dňoch 16. a 17. augusta 2022 hostil Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i., dvadsaťšesť pedagógov a študentov učiteľstva z celého Slovenska, ktorí prišli na štvrtý ročník letnej školy pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a príbuzných predmetov. Cyklus prednášok o dielach z rôznych literárnohistorických období (Mesianizmus v slovenskom romantizme; Terézia Vansová: Sirota Podhradských; Alta Vášová: S Boženou; Ladislav Grosman: Nevesta; ...
Kategórie: Podporujeme

Návšteva z Južnej Kórey v Ústave informatiky SAV, v. v. i.

22. august 2022
V pondelok 15. augusta 2022 privítali v Ústave informatiky SAV, v. v. i., prezidenta juhokórejskej Národnej univerzity Jeonbuk dr. Kima Dong-Wona a ďalších členov delegácie. Účelom stretnutia bolo nadviazať na predchádzajúcu nedávnu návštevu Ing. Ivany Budinskej, PhD., a Ing. Zoltána Balogha, PhD., na univerzite v Jeonbuku a diskutovať o konkrétnych formách spolupráce.  Členovia delegácie predstavili výskumné projekty a  "https://www.jbnu.ac.kr/eng/" profil univerzity . ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenenie Zlatý kosák získal špičkový výskum medu zo SAV

19. august 2022
Metóda stanovenia antibakteriálneho potenciálu medu získala v súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárske výstave AGROKOMPLEX 2022 v Nitre cenu Zlatý kosák. Hodnotiaca komisia vyzdvihla unikátnosť vývinu metódy stanovenia antibakteriálnej aktivity medu v európskom meradle s cieľom zvýšenia jeho pridanej hodnoty. Cenu si počas slávnostného galavečera počas otváracieho dňa výstavy z rúk ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana prevzal vedúci Laboratória ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšlo nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

19. august 2022
V júni si Ladislav Hluchý z Ústavu informatiky SAV prevzal dve ocenenia. Prvé – Osobnosť medzinárodnej spolupráce je súčasťou vyhlasovania Vedca roka. Zaujal mimoriadnou úspešnosťou pri získavaní projektov rámcových programov Európskej únie a výsledkami získanými v rámci týchto projektov. Začiatkom leta odovzdali tomuto vedcovi v Smoleniciach aj Medailu SAV za podporu vedy. Viac o jeho výskume prináša nové číslo dvojmesačníka Slovenskej akadémie vied Akadémia/Správy ...
Kategórie: Podporujeme

Expozícia SAV na Agrokomplexe zaujala už počas otváracieho dňa

18. august 2022
Vo štvrtok 18. augusta 2022 sa v Nitre opäť otvorili brány najväčšej poľnohospodárskej výstavy na Slovensku Agrokomplex. Slovenská akadémia vied patrí medzi pravidelných vystavovateľov. V tomto ročníku predstavuje najzaujímavejšie výskumné témy a výsledky v oblasti hydrológie, genetiky a biotechnológii rastlín, molekulárnej biológie, sanácie envirozáťaží na slovenských riekach a podzemných vodách, ale aj archeológie či krajinnej ekológie. Stánok SAV umiestnený v pavilóne ...
Kategórie: Podporujeme

Vojna na Ukrajine zmenila názory obyvateľov Slovenska na migračnú politiku

16. august 2022
Hoci všeobecné negatívne postoje voči migrantom ako takým u Slovákov stále pretrvávajú, ich názory na migračnú a azylovú politiku sa po vypuknutí vojny na Ukrajine zmiernili a stali sa o niečo liberálnejšie. Slováci a Slovenky sú omnoho súcitnejší a ochotnejší otvárať hranice ľuďom v ohrození, s ktorými zdieľajú spoločnú históriu, geografický priestor a hodnoty. Aj tieto poznatky priniesol nedávny výskum experimentálnych psychológov zo Slovenskej akadémie vied, ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenskí biológovia sa podieľajú na výskume ohrozených ekosystémov v kolumbijských Andách

15. august 2022
Čierny dub (Trigonobalanus excelsa) je jedným z najdôležitejších symbiotických ektomykoríznych stromov v Kolumbii. Je to pomaly rastúci strom s obmedzenou reprodukciou, ktorý je zároveň ohrozený pre odlesňovanie a selektívny výrub. Drevo čierneho duba má vysokú hustotu a odolnosť proti hnilobe, čo ho robí veľmi žiadaným na použitie v exteriéri. Pre komplexnosť ekosystému, ktorému čierny dub v Kolumbii dominuje, je obnova území ovplyvnených výrubom a poľnohospodárskou činnosťou veľmi náročná. Huby ...
Kategórie: Podporujeme

Martin Seligman, otec pozitívnej psychológie

12. august 2022
Martin Seligman je známy ako „otec pozitívnej psychológie" z dobrého dôvodu. Dlhoročná práca a prínosy v psychológii ho zaradili medzi najuznávanejších a najvplyvnejších výskumníkov v tejto oblasti. Seligman sa narodil 12. augusta 1942 v New Yorku a v súčasnosti je popredným pedagógom, výskumníkom a autorom niekoľkých knižných bestsellerov, ktoré sprístupňujú myšlienky pozitívnej psychológie. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensko sa stane pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry

11. august 2022
Slovensko sa stane pridruženým členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Vďaka intenzívnejšej spolupráci sa tak výrazne rozšíria možnosti pre slovenský vesmírny sektor a Slovensko sa tak bude môcť podieľať na významných európskych projektoch či výskumných misiách, uviedol pri tejto príležitosti priamo na Lomnickom štíte Ľudovít Paulis, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo rezortu školstva. Pridružené členstvo bude stáť Slovensko päť až šesť miliónov eur ročne. p ...
Kategórie: Podporujeme

Prihlasovanie na ENV 2022 je otvorené do konca augusta

10. august 2022
Tohtoročný, už 16. ročník festivalu vedy Európska noc výskumníkov sa uskutoční posledný septembrový piatok, 30. septembra 2022. Organizátori upozorňujú, že "https://www.nocvyskumnikov.sk/vedci.html" prihlasovanie  na podujatie je otvorené do 31. augusta 2022. Motto tohtoročného festivalu Dôverujme vede vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií a, žiaľ, aj dezinformácií. ...
Kategórie: Podporujeme

Vedci z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., dokázali, že mliečny proteín vie zablokovať koronavírus

9. august 2022
Tím vedcov z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., a Medical University of Vienna pod vedením Mgr. Vladimíra Leksu, PhD., zverejnil výsledky svojej najnovšej štúdie v prestížnom časopsie "https://www.frontiersin.org/journals/immunology" Frontiers in Immunology (impact factor 8,786). Výskum vedcov potvrdil, že glykoproteín z ľudského mlieka – laktoferín, jeho bioaktívny produkt laktofericín, ako aj syntetický peptid odvodený od laktofericínu blokujú infekciu SARS-CoV-2 v bunkových kultúrach. Článok ...
Kategórie: Podporujeme

SAV hľadá nového manažéra/manažérku kongresového centra a hotela v Starej Lesnej

5. august 2022
Vysoké Tatry sú významným vedeckým a konferenčným sídlom SAV. V tatranskom regióne pôsobia tri výskumné ústavy SAV. V Starej Lesnej akadémia prevádzkuje Kongresové centrum Academia (KC Academia) vhodné na organizáciu vedeckých, odborných aj spoločenských podujatí s ubytovaním v atraktívnom prostredí pod Lomnickým štítom. Potenciál zariadenia tohto druhu v centre vysokohorského cestovného ruchu a v bezprostrednej blízkosti špičkových vedeckých pracovísk ...
Kategórie: Podporujeme

Zmena klímy aj vo Vede SK

5. august 2022
Zdanlivo otázka, ktorá zaváňa bulvárnou senzáciou. Prežije ľudstvo rok 2222? Prečo nie napríklad rok 2444? Alebo prečo sa vôbec máme baviť o prežití ľudstva na našej planéte? Priznávame, otázka je zámerne len na pritiahnutie pozornosti. Po úspechu SAVinci na Tyršovom námestí v Bratislave tentoraz k Vede SK v Rádiu Slovensko. Jej hlavnou témou bude, podobne ako v SAVinci koncom júna, klimatická kríza a globálne otepľovanie na Zemi. Príroda okolo nás sa ešte pred ...
Kategórie: Podporujeme

Rast cien a stav zdravotníctva spôsobujú Slovákom väčšie obavy ako vojna

4. august 2022
Aj v júli sa respondenti najviac obávajú rastúcich cien a stavu slovenského zdravotníctva. Obavy z vojny na Ukrajine však klesajú. Veľká väčšina respondentov pociťuje zdražovanie a snaží sa nakupovať lacnejšie alebo menej. Subjektívna rozpočtová situácia domácností je na podobnej úrovni ako na začiatku epidémie. Aj tieto zistenia prináša kontinuálny prieskum postojov obyvateľov Ako sa máte, Slovensko? Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku ...
Kategórie: Podporujeme

Výzva Environmentálneho fondu pre výber externých odborných hodnotiteľov

4. august 2022
"https://envirofond.sk/" Environmentálny fond  zverejnil "https://envirofond.sk/vyzva-mof/" výzvu "https://envirofond.sk/vyzva-mof/" pre výber externých odborných hodnotiteľov v rámci Modernizačného fondu. V záujme čo najväčšej transparentnosti chce Environmentálny fond osloviť široký okruh možných uchádzačov. Cieľom envirofondu je nájsť odborníkov, ktorí budú hodnotiť a posudzovať žiadosti o poskytnutie dotácie podané v oblasti Modernizácie ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky