SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 3 min 4 s

Predčasný koniec zimy 2024 v Tatrách

12. apríl 2024
Fyzikálne procesy v atmosfére sú súčasťou klimatického systému. Ten sa neustále mení a má svoje prejavy na globálnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Zemská atmosféra, ktorá je zmesou plynov, siaha od povrchu Zeme do výšky niekoľko sto kilometrov. Základné prejavy počasia sa však dejú v jej najnižšej vrstve – v troposfére. Tá je prepojená s ďalšími zložkami klimatického systému, čo vytvára komplexný systém vzájomne sa ovplyvňujúcich väzieb. Zmeny v atmosférických ...
Kategórie: Podporujeme

V súťaži Najkrajšie kalendáre Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha o Slovensku 2023 ocenili tri kalendáre Miroslava Sanigu

12. apríl 2024
Tohtoročné slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2024 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2023 organizovanej Klubom fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov prinieslo dve tretie priečky a jedno čestné uznanie pre vedeckého pracovníka Ústavu ekológie lesa, v. v. i., vo Zvolene doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc. Miroslav Saniga získal tretie miesto v kategórii STOLOVÉ KALENDÁRE – INÉ s tematikou ...
Kategórie: Podporujeme

Veda v CENTRE: Biočipy – nová pomoc v medicíne

12. apríl 2024
Pokrok vo vývoji biočipov otvára nové možnosti v oblasti výskumu tela, vývoja liečiv, ale aj diagnostiky chorôb, ktoré lekári často dlho dešifrujú. Vďaka biočipu, drobnej technológii, sme v súčasnosti schopní analyzovať biochemické reakcie v ľudskom tele. Ako nám biočipy môžu pomôcť pri detekcii závažných ochorení? Na čo ich budeme využívať? Aké typy týchto mikroskopických sklíčok poznáme a ako funguje ich použitie? Odpovede na uvedené otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE vo štvrtok 25. apríla 2024 ...
Kategórie: Podporujeme

Workshop projektu WIMANET v Kluži sa zaoberal existujúcimi databázami o malárii

12. apríl 2024
V rámci medzinárodného projektu WIMANET sa nedávno opäť stretla skupina vedcov na workshope, ktorý sa konal v rumunskom Kluži. Hlavným cieľom projektu WIMANET je zdieľať a prehlbovať znalosti o vektormi prenášaných parazitoch, hlavne o krvinkovkách u voľne žijúcich zvierat. Slovensko na workshope zastupovala Dr. Lenka Minichová z Biomedicínskekeho centra SAV, v. v. i., online sa zúčastnili aj Dr. Alžbeta Šujanová a Dr. Radovan Václav z Ústav zoológie SAV. Šesť pracovných skupín na workshope diskutovalo o potrebe vývoja vhodných ...
Kategórie: Podporujeme

Astronomický ústav SAV, v. v. i., zverejnil výhercov súťaže Ženská osobnosť v astronómii

11. apríl 2024
Astronomický ústav SAV, v. v. i., vyhodnotil súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl s názvom Ženská osobnosť v astronómii, ktorú vyhlásil pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. V rámci 29 doručených a krásnych projektov sa približne štvrtina venovala prvej slovenskej astronómke a riaditeľke Astronomického ústavu Ľudmile Pajdušákovej. Medzi ďalšie ženy v astronómii, ktorým sa venovali súťažné projekty, patrí aj Jocelyn Bell Burnellová, Margherita Hacková, ...
Kategórie: Podporujeme

Otvára sa výzva pre projekty v rámci programu Otvorenej mobility na roky 2025 – 2026

11. apríl 2024
Slovenská akadémia vied vyhlasuje výzvu na podávanie návrhov projektov v rámci programu Otvorenej mobility (Open Mobility Program). Jej cieľom je rozvoj spolupráce s inštitúciami, s ktorými SAV nemá uzavretú bilaterálnu dohodu. Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. Posudzovať sa bude najmä obsah projektu, jeho celkový impakt, renomé hosťujúcej inštitúcie, možnosť ďalšej spolupráce s hosťujúcou inštitúciou a kvalita výskumnej skupiny (zahrnutie mladých ...
Kategórie: Podporujeme

Súťaž Ústavu krajinnej ekológie SAV pre deti: Staňte sa Ochrancami planéty

11. apríl 2024
Deň zeme si každoročne pripomíname 22. apríla. Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., pripravil pri príležitosti tohto dňa súťaž pre deti, ktorej cieľom je nielen upozorniť na aktuálne problémy, ale urobiť aj niečo dobré pre našu planétu. Podmienkou výzvy Ochrancovia planéty je vytvoriť niekoľko jednoduchých pravidiel. „Chceme, aby deti spoločne s ich učiteľkami a učiteľmi vytvorili niekoľko jednoduchých pravidiel, ktorými pri ich dodržiavaní prispejú k ochrane životného prostredia,“ konkretizuje súťaž Magdaléna ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na konferenciu Spolupráca, konflikt a legitimita v spoločnosti – 11. slovenské a české sociologické dni

10. apríl 2024
Od 10. do 13. septembra 2024 sa Kongresovom centre SAV ACADEMIA v Starej Lesnej uskutoční konferencia Spolupráca, konflikt a legitimita v spoločnosti – 11. slovenské a české sociologické dni. Usporiadateľmi podujatia sú Sociologický ústav SAV, v. v. i., a Slovenská sociologická spoločnosť pri SAV v spolupráci s Českou sociologickou spoločnosťou, ktorí na podujatie srdečne pozývajú všetkých záujemcov. Prihlasovanie konferenčného vystúpenia Návrhy na vystúpenie ...
Kategórie: Podporujeme

V Aule SAV sa konal ďalší zo série doktorandských seminárov

9. apríl 2024
Pravidelné celoakademické semináre doktorandov SAV pokračovali ďalším stretnutím, ktoré sa konalo v utorok 9. apríla v Aule SAV. Cieľom týchto seminárov je spoznať nielen prácu kolegov, no aj spoznať sa navzájom, zároveň si vymeniť skúsenosti a nadviazať možno aj budúce spolupráce. Na úvod predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., odovzdal diplomy doktorandom, ktorí získali Doktogrant alebo Certifikát kvality. Ako zdôraznil, ide o dôležitý program, ktorý podporuje vedecké ...
Kategórie: Podporujeme

Koordinovaným úsilím proti jadrovým hrozbám

9. apríl 2024
Podpredseda Slovenskej akadémie vied pre 1. oddelenie vied SAV Mgr. Martin Venhart, PhD., prijal v utorok 9. apríla 2024 na pôde akadémie Roberta Floyda, generálneho riaditeľa Organizácie zmluvy pre všeobecný  zákaz jadrových skúšok (CTBTO) ktorého sprevádzala Ing. Marta Žiaková, CSc., predsedníčka Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky a ďalší členovia delegácie. Na stretnutí boli prítomní aj podpredsedníčka SAV pre medzinárodné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupcovia 1. a 3. oddelenia ...
Kategórie: Podporujeme

Smolenický zámok predstaví vlastnú Zámockú medovinu

9. apríl 2024
Smolenický zámok pripravil pre svojich návštevníkov ďalšiu novinku – limitovanú a jedinečnú Zámockú medovinu. Výrobok slávnostne predstaví na podujatí, ktoré sa koná 19. apríla 2024 od 18.00 do 22.00 hod. na Dolnom nádvorí zámku a na ktoré srdečne pozýva všetkých záujemcov. Na podujatie je voľný vstup a pripravený je aj bohatý sprievodný program. „Mať vlastnú zámockú špecialitu v podobe príjemného nápoja, ...
Kategórie: Podporujeme

Výzva na podávanie bilaterálnych SAV – DAAD (Nemecko) návrhov projektov na obdobie 2025 – 2026

9. apríl 2024
Slovenská akadémia vied otvára výzvu na podávanie spoločných bilaterálnych SAV – DAAD projektov vedeckej spolupráce na roky 2025 – 2026. Ide o spoločný program výmeny vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskou akadémiou vied a Nemeckou akademickou výmennou službou (Deutscher Akademischer Austauschdienst – DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a Nemeckom. Program je otvorený pre všetky špecializácie ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na webinár Rešerše a práca s databázami

9. apríl 2024
Kancelária pre transfer technológií SAV a Centrum vedecko-technických informácií SR a Ministertvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pozývajú na vzdelávacie podujatie Rešerše a práca s databázami. Uskutoční sa online v stredu 24. apríla 2024 od 10.00 do 11.30 hod. Prednášať bude Mgr. Juliana Bezáková. Obsah webinára: 1. Prečo je dôležité robiť rešerše 2. Kedy robiť rešerše 3. Ako vypracovať patentovú rešerš ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku prof. Vladimíra Bužeka: Druhá kvantová revolúcia

8. apríl 2024
"https://www.qute.sk/" QUTE.sk - Slovak National Center for Quantum Technologies  pozýva v rámci Svetového dňa kvanta na popularizačno-vedeckú prednášku prof. Vladimíra Bužeka, ktorá sa koná v nedeľu 14. apríla 2024 o 18.30 hod. v "https://www.google.com/maps/place/RCQI:+Research+Center+for+Quantum+Information/@48.167502,17.070235,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x476c8c761d253fe5:0xef5112f3eb979663!8m2!3d48.167502!4d17.070235!16s%2Fg%2F11bzt4017f?entry=ttu" Kácečku v Bratislave . Prednáška je určená pre širokú ...
Kategórie: Podporujeme

Lifbee Academy otvára prihlasovanie do 5. ročníka

8. apríl 2024
"https://www.lifbee.com/" Lifbee Academy , platforma koncentrujúca talenty zo všetkých univerzít a mladých profesionálov z rôznych odborov, otvára prihlasovanie do 5. ročníka. "https://www.lifbee.com/lifbee-academy" Prihlásiť sa možno do 30. apríla 2024 cez stránku programu . Lifbee Academy je unikátny stredoeurópsky vzdelávací program a inovačný inkubátor pre vedcov aj nevedcov s vysokou pridanou hodnotou. Za osem mesiacov tu možno získať skúsenosť a prax v oblasti tvorby inovácií ...
Kategórie: Podporujeme

Veda SK: Bolí mozog?

8. apríl 2024
Prečo sa bojíme výšok? Ako vnímame bolesť iných? Kedy nás mozog chráni a kedy sa „vypína“ nevhodne? Otázok by bolo na celú fúru. Mnohé aj rozoberieme, no bez záruky, že sa dostane na všetky. Hosťom Vedy SK – vedeckej Nočnej pyramídy v Rádiu Slovensko bude v pondelok 8. apríla MUDr. Igor Riečanský, PhD., vedúci oddelenia behaviorálnej neurovedy Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i. V súčasnosti ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 66. epizóda Vedeckého podcastu SAV

5. apríl 2024
Príchod jari sa spája so sviežou zelenou tvárou a kvitnúcimi rastlinami. Ako však flóra vie, kedy začať rásť, aké procesy v rastlinách prebiehajú a aký vplyv na ich režim má klimatická zmena? Aj o týchto témach bola 66. epizóda Vedeckého podcastu SAV, ktorej hosťom bol botanik Jaromír Kučera, generálny riaditeľ Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. S moderátorom Petrom Boháčom sa rozprávali aj o tom, aké vzácne a výnimočné druhy rastlín, máme na Slovensku ...
Kategórie: Podporujeme

Opustil nás doc. Mgr. Milan Olejník, PhD.

5. apríl 2024
Vo veku nedožitých 72 rokov nás 3. apríla 2024 navždy opustil náš kolega a dobrý priateľ, doc. Mgr. Milan Olejník, PhD., emeritný vedecký pracovník Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. Doc. Milan Olejník sa narodil 2. júna 1952 v Prešove. Vyštudoval Filozofickú fakultu UPJŠ v Košiciach a na Spoločenskovednom ústave SAV začal pôsobiť od roku 1992. Ako vedecký pracovník oddelenia histórie sa venoval problematike výskumu postavenia ...
Kategórie: Podporujeme

SAVinci: Zem je plochá. A predsa sa točí!

3. apríl 2024
Fámy, hoaxy a konšpiračné teórie sa stali výraznou hrozbou pre našu spoločnosť. Kde však siahajú ich korene? Aké boli prvé fámy a aké boli ich dôsledky? Ako sa konšpiračné teórie premietli do masovej kultúry a prečo sú také populárne? Ako pristupuje k štúdiu a výskumu konšpiračných teórii veda? Aj to nám vo svojej prednáške na tému Zem je plochá. A predsa sa točí! vysvetlí Zuzana Panczová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. O konšpiráciách ...
Kategórie: Podporujeme

Prof. Georg Gartner o možnostiach medzinárodnej spolupráce s TU Wien

3. apríl 2024
V utorok 2. apríla 2024 sa uskutočnilo úvodné stretnutie o možnostiach medzinárodnej spolupráce v oblasti kartografie a geoinformatiky. Zúčastnili sa ho zástupcovia "https://geography.sav.sk/" Geografického ústavu SAV, v. v. i. , "https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/pracoviska/ustavy-pf/uge/" Geografického ústavu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a "https://www.svf.stuba.sk/kggi.html?page_id=2508" Katedry globálnej geodézie a geoinformatiky Stavebnej fakulty STU v Bratislave . Vzácnym hosťom bol významný ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky