SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 6 min 54 s

Dva roky od vypuknutia vojny sa ľudia z Ukrajiny cítia na Slovensku prijatí, ale žijú v neistote

23. február 2024
Pred dvoma rokmi 24. februára 2022 vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu, čo  spôsobilo masové straty na životoch a zničenie civilnej infraštruktúry. To prinútilo množstvo ľudí opustiť svoje domovy a hľadať bezpečie, ochranu a pomoc v iných krajinách. Na Slovensku bolo podľa "https://www.minv.sk/?docasne-utocisko" MV SR k 19. februáru 2024 poskytnuté dočasné útočisko 116 933 odídencom a odídenkyniam z Ukrajiny. S cieľom preskúmať životné podmienky odídenkýň a odídencov z Ukrajiny Slovenská ...
Kategórie: Podporujeme

Stretnutia s vedou v Lučenci pokračujú aj v roku 2024

23. február 2024
Po krátkej zimnej prestávke pozývame všetkých fanúšikov vedy do Lučenca na podujatie Vivat Scientia! Nech žije veda!, ktoré raz do mesiaca predstavuje vedecké osobnosti Slovenskej akadémie vied a ich výskumné témy. V utorok 27. februára 2024 o 17.00 hod. bude v Mestskom múzeu Lučenec, v budove Radnice, dominovať experimentálna psychológia. S témou Prečo podliehame konšpiračným teóriám? sa predstaví Peter Teličák z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť pre vedy a umenia pozýva na prednášku MUDr. Fedor Jagla, CSc.

23. február 2024
Spoločnosť pre vedy a umenia pri SAV pozýva na ďalšie zo stretnutí „pri káve a peknom slove“, ktoré bude vo štvrtok 29. februára 2024 o 16.30 h v knižnici Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., na Sienkiewiczovej  ul. 1 v bratislavskom Starom Meste. MUDr. Fedor Jagla, CSc., prednesie prednášku 70 rokov výskumu v oblasti fyziológie v SAV. Od promócie je vedecká dráha Fedora Jaglu spätá s Ústavom normálnej ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 64. epizóda Vedeckého podcastu SAV

23. február 2024
Ako vyzerá práca archeologičky? Dajú sa nájsť aj na Slovensku skutočné praveké poklady? Ako sa u nás žilo v dobe bronzovej a ako zmenili archeológiu moderné prírodovedné metódy hovorila v ďalšej epizóde Vedeckého podcastu SAV Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. Reláciu moderoval Peter Boháč. Dominika Oravkinová je "https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11497" laureátkou prestížneho ocenenia Danubius Awards a ako jedna ...
Kategórie: Podporujeme

Na východnom Slovensku pocítili ďalšie zemetrasenie

23. február 2024
Časť východného Slovenska, epicentrálnu oblasť zemetrasenia z 9. októbra 2023, zasiahlo vo štvrtok 22. februára 2024 o 13.54 hod. ďalšie zemetrasenie. Epicentrum leží medzi obcami Jankovce a Nižná Sitnica (okres Humenné; 49,061N± 2,19 km; 21,810E ± 1,85 km; hĺbka 5,5 km ±2,25). Lokálne magnitúdo Ml =2,7. Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., dostal 22. februára 2024 do 17.00 h vyše 50 makroseizmických dotazníkov z 19 pozorovaných lokalít, ktoré sa priebežne analyzujú. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza ďalší diel monografie Flóra Slovenska

21. február 2024
Po siedmich rokoch prác vychádza v týchto dňoch vo vydavateľstve VEDA v poradí už 17. diel monografickej edície Flóra Slovenska. Uvedená edícia patrí k nosným projektom Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (BÚ CBRB SAV), v. v. i., a prezentuje výsledky základného výskumu diverzity rastlín Slovenska. Každý spracovávaný druh je v publikácii podrobne charakterizovaný z hľadiska jeho nomenklatúry (vedecké a slovenské pomenovanie), morfológie, karyológie (počet chromozómov, ...
Kategórie: Podporujeme

Prívrženci konšpirácií v krajinách V4 nie sú rovnakí, dôležitú úlohu zohrávajú politické preferencie

21. február 2024
Projekt Pandemické pravdy, realizovaný v Sociologickom ústave SAV, v. v. i., skúma problematiku tzv. konšpiračných teórií či príbehov (teda tvrdení, podľa ktorých sú spoločenské procesy a udalosti výsledkom utajenej snahy malých skupín občanov s cieľom poškodiť väčšinu) v krajinách Vyšehradskej štvorky. Na základe analýzy dát, získaných prostredníctvom dotazníkového internetového prieskumu realizovaného v novembri a decembri 2023 je možné konštatovať, že vo všetkých ...
Kategórie: Podporujeme

V ankete Slovenka roka 2024 môžete podporiť tri vedkyne zo SAV

21. február 2024
V 16. ročníku ankety Slovenka roka 2024 sú v kategórii Veda a výskum nominovné tri vedkyne zo Slovenskej akadémie vied –  RNDr. Lenka Lorencová, PhD., z Chemického ústavu SAV, v. v. i., a  RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., ktorá bola ešte do konca roka 2023 predsedníčkou Vedeckej rady Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Súťaž vyhlasuje týždenník Slovenka a Rozhlas a televízia ...
Kategórie: Podporujeme

Nebezpečný ázijský tigrovaný komár Aedes albopictus zaznamenaný na Slovensku

20. február 2024
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., potvrdilo ďalší druh invázneho komára na Slovensku. Invázny druh komára Aedes albopictus, známeho aj pod názvom ázijský tigrovaný komár, sa podarilo objaviť na základe zberu dát od verejnosti z roku 2023, konkrétne v oblasti Bratislavy. Obyvatelia okrem iného využili aj mobilnú aplikáciu Mosquito Alert, prostredníctvom ktorej odborníci monitorujú invázne komáre v celej Európe. Nález tohto druhu komára bol následne pomocou molekulárnych analýz potvrdený ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na seminár Predátorské časopisy – ako sa im vyhnúť

20. február 2024
V utorok 12. marca 2024 o 10.00 hod. sa v Aule SAV v Bratislave na Patrónke uskutoční seminár Predátorské časopisy – ako sa im vyhnúť. Podujatie bude v angličtine a je otvorené pre všetkých záujemcov.  Pre mimobratislavských účastníkov bude seminár dostupný aj online. Všetci záujemcovia sa však "https://docs.google.com/forms/d/1RR8pe2vUrvtL72IDLLFsBDevXKewriWvkgAyFn4toro/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true" musia registrovať . Online účastníkom bude potom ...
Kategórie: Podporujeme

Termín podávania prihlášok do L´Oréal – UNESCO pre ženy vo vede sa predĺžil do 15. marca

20. február 2024
Organizátori tohtoročného 8. ročníka programu L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede predĺžili termín prijímania prihlášok do 15. marca 2024. Vedkyne do 40 rokov (vrátane) môžu svoje vedecké práce stále prihlasovať na  "https://www.forwomeninscience.com uthority/slovakia---national-program" www.prezenyvovede.sk . Víťazky si rozdelia finančnú odmenu 21 000 eur, ktorá je určená nielen nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj. Podujatie organizuje spoločnosť L’Oréal ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku docentky slavistiky Julie Hansenovej z Uppsala Universitet

19. február 2024
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., srdečne pozýva na prednášku Julie Hansenovej z Uppsala Universitet a názvom „Language Contact, Translation and Translingual Reading“, ktorá sa uskutoční v stredu 21. februára 2024 o 10.00 hod. v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i. Prednáška spolu s diskusiou bude dostupná aj online a bude v anglickom jazyku. Spoluorganizátorom podujatia je East Centre at the University of East Anglia. Docentka slavistiky Julie Hansen predstaví v rámci hosťovskej ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na februárovú košickú vedeckú kaviareň: Ako a robí prieskum

16. február 2024
Februárová košická vedecká kaviareň v stredu 21. februára 2024 o 19.00 hod. v Tabačke – malej kinosále sa bude venovať zákulisiu prieskumov spoločnosti, teda exaktným dátam získaných z rozhovorov, dotazníkov, prieskumov, často zaznamenávajúcich aj pocity nás ľudí. S prednáškou Zo zákulisia prieskumu spoločnosti:  Európska sociálna sonda. 20 rokov na Slovensku sa predstavia Mgr. Denisa Fedáková, PhD., a Mgr. Michal Kentoš, PhD., zo Spoločenskovedného ústavu CSPV SAV, v. v. i. v Košiciach. p ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrel Ing. Zbyšek Šustek, CSc.

15. február 2024
Ústav zoológie SAV, v. v. i., s hlbokým zármutkom oznamuje, že nás vo veku 70 rokov navždy opustil náš kolega Ing. Zbyšek Šustek, CSc. (19. júla 1953 – 14. februára 2024). Vedeckej práci sa venoval do konca roku 2023, pokiaľ mu to dovoľoval zdravotný stav. Ing. Šustek pochádzal z Brna (ČR). Po ukončení strednej všeobecno-vzdelávacej školy v Brne začal študovať na Vysokej škole zemědělskej (dnes Mendelova zemědělská a lesnická univerzita) v Brne lesníctvo a neskôr aj kombinované ...
Kategórie: Podporujeme

Dátové analytičky SAV vytvorili model nízkouhlíkového vývoja

15. február 2024
Vedeckí pracovníci a pracovníčky Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., vyvinuli v spolupráci so zahraničnými partnermi modelový nástroj 2050 Pathways Explorer určený na tvorbu scenárov nízkouhlíkového vývoja. Určený je predovšetkým pre tvorcov politík, odbornú verejnosť, ale aj neziskové organizácie, ktorí môžu otestovať vplyv navrhovaných opatrení na spotrebu energie a emisie skleníkových plynov. Model poskytuje možnosť testovať širokú škálu ...
Kategórie: Podporujeme

Pracoviská SAV môžu opäť požiadať o grant na podporu popularizácie vedy

15. február 2024
Predsedníctvo SAV vyhlasuje už po druhý raz Malú grantovú schému SAV na podporu popularizácie vedy a jej prezentáciu. Cieľom projektu je podpora popularizácie v SAV a prezentácia vedeckého bádania alebo postupu spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný pre širokú verejnosť. Žiadosť o dotáciu v sume 2000 eur je potrebné podať do 31. marca 2024. O podporu z Malej grantovej schémy môže požiadať zamestnanec alebo skupina zamestnancov ústavu alebo centra alebo aj skupina zamestnancov dvoch či viacerých organizačných ...
Kategórie: Podporujeme

Organizátori vyhlásili 27. ročník podujatia Vedec roka

14. február 2024
Slovenská akadémia vied, Centrum vedecko-technických informácií SR a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlasujú 27. ročník oceňovania významných slovenských vedeckých osobností zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR. Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nasledujúci 28. ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

14. február 2024
Prečo každý tretí žiak či žiačka na Slovensku nerozumie textu, ktorý číta a prečo tento nepriaznivý stav u nás pretrváva? Aký vplyv má svetelné znečistenie na ekosystémy a zdravie človeka? Prečo je až polovica slovenských riek v zlom stave a do akej miery im môže pomôcť revitalizácia? Čo viedlo štipendistky a štipendistov projektu SASPRO 2, aby prišli na Slovensko? Psychologička Kamila Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., dlhodobo upozorňuje na potrebu zmeny ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal veľvyslanca Kórejskej republiky

14. február 2024
Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., prijal v utorok 13. februára 2024 veľvyslanca Kórejskej republiky na Slovensku  J. E. Byeongdo Lee. Stretnutia sa zúčastnili 2. tajomníčka z Kórejského veľvyslanectva Kyungmi Kim, za slovenskú stranu podpredsedníčka pre zahraničné styky Mgr. Zuzana Panczová, PhD., zástupca podpredsedníčky pre zahraničné styky MUDr. Mgr. Tomáš Hromádka, PhD., a referentka Odboru medzinárodných stykov SAV Ing. Silvia Kecerová, PhD. Na úvod predseda SAV predstavil ...
Kategórie: Podporujeme

Výskumný areál SAV sa zmení na vedecký kampus budúcnosti

13. február 2024
Slovenská akadémia vied chce svoj areál na Patrónke v Bratislave pretvoriť na moderný a otvorený vedecký kampus. Atraktívna vízia, ktorá definuje pravidlá rozvoja areálu, vzišla z urbanistickej súťaže. Za víťazným návrhom stojí ateliér gro architekti spolu s britským Studio Egret West. Autori aktuálne spolupracujú na bratislavskom projekte Southbank, v ich portfóliu sú návrhy a realizácie viacerých mestských projektov v Londýne a Bratislave. V kampuse SAV navrhujú odkloniť automobilovú ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky