SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 1 min 4 s

O Ústave SR v Bukurešti

12. september 2022
Pri príležitosti 30. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky sa za účasti pracovníka Ústavu politických vied SAV, v. v. i., Juraj Marušiaka 6. septembra 2022 uskutočnil v Bukurešti odborný seminár Úloha a význam Ústavy Slovenskej republiky pri budovaní demokracie a zvrchovanosti po roku 1989. Seminár, určený pre príslušníkov diplomatického zboru, odbornú verejnosť, študentov slovakistiky a zástupcov slovenskej menšiny v Rumunsku sa konal v rezidencii veľvyslanca ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku Teória systémov, poznanie a literatúra/Systemtheorie, Wissen und Literatur

10. september 2022
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku Thomasa Klinkerta (Univerzita v Zürichu), ktorá sa uskutoční v stredu 14. septembra 2022 o 14.00 h v zasadacej miestnosti ústavu. Zároveň bude dostupná online. Hosťovská prednáška bude v nemčine, tlmočená do slovenčiny. Súvislosti medzi poznaním a literatúrou sa v posledných desaťročiach prejavujú veľmi intenzívne, čo sa v neposlednom rade odráža aj na vzniku nových odborných termínov. ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrel psychológ PhDr. Michal Stríženec, DrSc.

9. september 2022
V stredu 7.9. vo večerných hodinách vo veku nedožitých 90 rokov zomrel dlhoročný výskumný pracovník a bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v.v.i., PhDr. Michal Stríženec, DrSc. PhDr. Michal Stríženec, DrSc. sa narodil 19. septembra 1932 v Piešťanoch, kde aj v roku 1950 zmaturoval. V rokoch 1950 až 1955 študoval odbor psychológia a pedagogika na Univerzite Komenského  Bratislave. Už v roku 1954 nastúpil ako odborný pracovník na vtedajší Ústav experimentálnej psychológie SAV, neskôr dočasne ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrela britská kráľovná Alžbeta II.

9. september 2022
Najdlhšie vládnuci britská monarcha, kráľovná Alžbeta II., odišla popoludní 8. septembra 2022 – v pokoji a v kruhu rodiny na zámku Balmoral v Škótsku – do večnosti. Bola kráľovnou Spojeného kráľovstva a ďalších štrnástich štátov Commonwealthu. Jej nasledovníkom sa vo veku 73 rokov stal Charles, ktorý prijal meno Karol III. Ďalším v nástupníckej línii je jeho syn, princ William. Elizabeth Alexandra Mary Windsor sa narodila 21. apríla 1926, vyštudovala ...
Kategórie: Podporujeme

Tretiu sériu Vedeckého podcastu SAV otvára téma klimatickej zmeny

9. september 2022
Po letnej prestávke štartuje už 3. séria Vedeckého podcastu SAV. Najnovšia epizóda je špeciálom. ktorý sa venuje vysoko aktuálnej téme – zmene klímy. Hosťami moderátora Petra Boháča boli riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v. v. i., doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., a Mgr. Pavol Kenderessy, PhD., z Ústavu krajinnej ekológie SAV, v. v. i. Rozprávali sa o príčinách klimatickej zmeny, o možnom vymretí niektorých organizmov, vplyve oxidu uhličitého, emisiách či význame politikov v tejto prebiehajúcej kríze. Reč ...
Kategórie: Podporujeme

Mediálne školenie o spojení vedy a umenia

8. september 2022
SILBERSALZ, Science & Media Institute, pozýva na mediálne školenie pre vedcov, ktoré sa bude konať online 20. septembra 2022 od 9.30 do 12.30 h. Program inštitútu SILBERSALZ je určený pre vedcov, ktorí by chceli spolupracovať s umelcami na nových kultúrnych projektoch rozširujúcich vnímanie vedy vo verejnosti a priniesť tak vedecký výskum do mainstreamových médií. Výsledkom môžu byť dokumentárne filmy, hry, interaktívne diela alebo vedecké/umelecké a kultúrne ...
Kategórie: Podporujeme

Významné osobnosti SAV 2022

8. september 2022
Významným osobnostiam SAV, ktoré sa v danom roku dožívajú aj vzácneho životného jubilea, je každoročne venovaný slávnostný seminár. Podujatie sa aj tento rok konalo v príjemnej atmosfére a Predsedníctvo SAV na ňom stredu 7. septembra v zasadačke Virologického ústavu BMC SAV, v. v. i., ocenilo 13 výnimočných osobností SAV za rok 2022. Osem z nich si aj osobne prevzalo Pozdravný list Predsedníctva SAV. „Veda je vznešená dáma, ktorá si v akýchkoľvek v obdobiach ...
Kategórie: Podporujeme

Seminár Ako napísať ERC grant

8. september 2022
Národná kancelária Horizontu, kancelária na podporu EÚ projektov pozýva na seminár Ako napísať ERC grant. Uskutoční sa 27. septembra 2022 od 13.30 do 15.30 h v CVTI SR na Lamčskej 8/A v Bratislave s možnosťou online pripojenia (najmä pre mimo bratislavských účastníkov). Na podujatí sa dozviete, čo znamená písanie ERC grantu, z akých častí pozostáva žiadosť a ako sa uskutočňuje hodnotenie. Seminár poskytne aj rôzne odporúčania. Prednášať bude Zuzana Reptová ...
Kategórie: Podporujeme

Sociálni vedci zo SAV zmapovali prežívanie a dôsledky pandémie na Slovensku

7. september 2022
Odborníci a odborníčky z oblasti spoločenských vied vydali zborník vedeckých príspevkov s názvom Prežívanie a dôsledky pandémie COVID-19 na Slovensku: Pohľad sociálnych vied. Autorský tím publikácie tvoria vedci a vedkyne z Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Sociologického ústavu SAV, v. v. i., a Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Počas pandemických rokov 2020 a 2021 skúmali viaceré aspekty prežívania tejto mimoriadnej situácie občanmi Slovenska. Svoje ...
Kategórie: Podporujeme

Sebahodnotenie ako nástroj na zlepšovanie kvality výskumu a inovácií

7. september 2022
Medzinárodné konzorcium Alliance4Life, v ktorej Slovensko reprezentuje Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., vypracovalo správu o sebahodnotení, ktorá bolo realizovaná v rámci pracovného balíka Kultúra excelentného výskumu projektu Alliance4Life_ACTIONS. Účelom sebahodnotenia bolo porozumieť tomu, ako externé a interné faktory ovplyvňujú výskumnú výkonnosť členských inštitúcií so sídlom v krajinách strednej a východnej Európy (CEE) a zistiť, ako môže dobrý ...
Kategórie: Podporujeme

Konferencia Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy 1900 – 1950

6. september 2022
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i., sa obracia na záujemcov s výzvou na podávanie prihlášok na medzinárodnú vedeckú konferenciu Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území strednej a východnej Európy 1900 – 1950. Konferencia sa koná 25. – 26. apríla 2023 v Košiciach. Hlavným rečníkom konferencie bude PhDr. Martin Klečacký, Ph.D., z Masarykovho ústavu a Akademie věd ČR. Možné okruhy navrhovaných tém: ul li procesy ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na doktorandskú školu – Career in Science“

6. september 2022
Are you a doctoral student thinking about the next steps in your career? Would you like to learn more about career opportunities in private sector? Do you wish to develop skill that will help you enter the labour market successfully?  Would you like to learn more about what are the expectations of employers? Or what it would take to set up your own business? CarLiS Doctoral School is the right place to search for the answers to your questions. The agenda of the Doctoral School will offer a mix of lectures, talks and practical exercises focusing on four areas: soft skills, knowledge transfer, career strategies and entrepreneurship. Each session will be held in English. p ...
Kategórie: Podporujeme

Názory obyvateľov Slovenska na opätovné očkovanie proti COVID-19

6. september 2022
Výsledky tretej vlny reprezentatívneho výskumu zameraného na mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou na vzorke 1819 respondentov priniesli údaje o ochote respondentov dať sa opäť zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Z výsledkov vyplýva, že ochota dať sa opätovne zaočkovať sa spája predovšetkým s predchádzajúcou vakcináciou. Z respondentov, ktorí podstúpili vakcináciu proti COVID-19, súhlasí s ďalšou dávkou 50 percent opýtaných, 14 percent je nerozhodnutých a 36 percent ...
Kategórie: Podporujeme

V Banskej Bystrici sa začína 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti

6. september 2022
V dňoch 6. až 8. septembra sa v Banskej Bystrici uskutoční 16. zjazd Slovenskej historickej spoločnosti (SHS), stavovskej organizácie historikov na Slovensku. Jeho súčasťou budú diskusie a prezentácie určené záujemcom o dejiny i širokej verejnosti, ako aj voľby vedenia SHS na ďalšie štyri roky. Hlavnou témou zjazdu je zhodnotenie vývoja slovenskej historickej vedy a jej prezentácie po roku 1989. Súčasťou programu bude aj problematika popularizácie dejín, stav vydávania historickej literatúry na Slovensku a problémy vyučovania ...
Kategórie: Podporujeme

Od 1. septembra je otvorená výzva 2022 v rámci podporného fondu Štefana Schwarza

5. september 2022
Od 1. do 30. septembra 2022 je otvorená výzva 2022 v rámci podporného fondu Štefana Schwarza. Jeho hlavným cieľom je stabilizovať mladých perspektívnych pracovníkov so zahraničnou skúsenosťou na pracoviskách SAV a podporiť tak budúci rozvoj ústavov SAV. Postdoktorandský program Slovenskej akadémie vied je určený pre absolventov denného doktorandského štúdia zo Slovenska i zahraničia, ak v roku podávania prihlášky ubehlo od dátumu obhajoby ich dizertačnej práce maximálne päť rokov. ...
Kategórie: Podporujeme

Migranti a Slovensko: Postoje k migrantom v porovnaní s inými krajinami

5. september 2022
Aký majú postoj Slováci k ľuďom, ktorí prichádzajú na Slovensko žiť a pracovať? Na túto otázku môžeme odpovedať na základe údajov pochádzajúcich z 10. kola Európskej sociálnej sondy (ESS). Zber dát sa na Slovensku uskutočnil v období od júla do novembra 2021. Na prieskume sa zúčastnilo 1369 Slovákov a Sloveniek. Obyvatelia Českej republiky, Maďarska a Slovenska patria k tým, ktorí vo viac ako tretine prípadov odmietajú ľudí inej rasy alebo etnickej skupiny ...
Kategórie: Podporujeme

Výzva na podporu projektov Seal of Excellence

5. september 2022
Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV informuje o možnosti podania žiadosti na podporu projektu Seal of Excellence. Cieľom programu je podporiť riešenie projektov, ktoré boli predložené v rámci výziev Horizont 2020 v programe Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships a v procese hodnotenia získali certifikát Seal of Excellence. Grant sa udeľuje maximálne na obdobie troch rokov vo výške 24 000 €/rok. Čerpanie grantu sa riadi príslušnými finančnými pravidlami. Počet podporených projektov závisí od výšky ...
Kategórie: Podporujeme

Prihláste sa do výzvy „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“

5. september 2022
Slovenská akadémia vied a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasujú výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu „SAS-UPJŠ ERC Visiting Fellowship Grants“ na obdobie 2022 – 2023. Výzva je otvorená pre vedcov a vedkyne zo všetkých disciplín. Hlavným kritériom je excelentnosť výskumu a potenciál uchádzača/ky získať ERC grant. Ide o program, ktorý podporuje pobyty možných uchádzačov/iek o granty ERC u riešiteľov ERC projektov a ich tímov v zahraničí. Grant udeľuje SAV na obdobie 1 – 3 mesiacov ...
Kategórie: Podporujeme

Archeológovia SAV vo Vede SK

2. september 2022
„Dejiny študujeme preto, aby sme rozumeli dobám minulým lepšie než tí, ktorí v nich žili.“ Citát Františka Vymazala, českého polyglota z 19. storočia je vďačným úvodom k téme, ktorou sa bude zaoberať Veda SK v Rádiu Slovensko v sobotu 3. septembra. Téma je totiž provokujúca: Koho „trápia“ vykopávky? Pod „paľbou“ otázok sa ocitnú doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc., a Mgr. Lucia Benediková, PhD., obaja ...
Kategórie: Podporujeme

SPACE::TALK: Kozmická fyzika na Lomnickom štíte

31. august 2022
Témou najbližšieho SPACE::TALK, ktorý sa koná 8. septembra 2022 o 18.00 hod. v Košiciach na Bulharskej 4, bude Kozmická fyzika na Lomnickom štáte. Vstup je bezplatný, pre účasť je však potrebné "https://www.meetup.com/space-talk/events/287696399/" sa registrovať . Hovoriť sa bude o časti výskumu na Lomnickom štíte, ktorému sa venuje Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. Lomnický štít je vďaka svojej nadmorskej výške a infraštruktúre najvhodnejším ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky