SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 13 min 50 s

Deň Slnka: Našu najbližšiu hviezdu stále celkom nepoznáme

3. máj 2022
Dnes, 3. mája si pripomíname Deň Slnka, planéty, bez ktorej by nebol možný život na Zemi. „Málokto z nás si uvedomuje, že krásny slnečný deň je niečo, čo je vo vesmíre veľmi výnimočná situácia. Pre vesmír je typická hlboká tma a chlad a len v malom okolí hviezd je teplo a svetlo, ktoré považujeme za samozrejmosť. Preto si naše Slnko zaslúži, aby sme mu aspoň raz za rok vzdali hold,“ hovorí RNDr. Aleš Kučera, CSc., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. p ...
Kategórie: Podporujeme

Ponuka tréningov v SAV

2. máj 2022
Slovenská akadémia vied prijala historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV, v ktorom kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách a nastavuje zásady rodovej rovnosti. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a organizácia RISOTO v rámci H2020 projektu ATHENA pripravili niekoľko tréningov, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa v problematike rodovej rovnosti. Účastníci na tréningoch dostanú odpovede najmä na otázky: ul li Chcete lepšie rozumieť ...
Kategórie: Podporujeme

Opustila nás Ing. Anna Ebringerová, PhD.

29. apríl 2022
Dňa 24. apríla 2022 nás vo veku 88 rokov navždy opustila emeritná pracovníčka Chemického ústavu SAV, v. v. i. Ing. Anna Ebringerová, PhD.  Doktorka Anna Ebringerová bola významnou slovenskou chemičkou, ktorá sa výskumne zaoberala chemickou modifikáciou rastlinných polysacharidov, charakterizáciou štruktúrnych, molekulárnych a funkčných vlastností polysacharidov a ich derivátov. Bola tiež odborníčkou v oblasti vzťahu štruktúry a biologickej aktivity biologicky aktívnych rastlinných polysacharidov. V ...
Kategórie: Podporujeme

Uskutočnili sa VIII. ekologické dni

29. apríl 2022
Pri príležitosti 30. výročia Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (SEKOS) sa v dňoch 25. – 26. apríla 2022 v Kongresovom centre SAV Smolenice uskutočnili v poradí už ôsme Ekologické dni. Úvod prvého dňa Ekologických dní sa venoval Valnému zhromaždeniu SEKOS. Účastníci si pripomenuli históriu organizácie a diskutovali o jej budúcnosti. Počas valného zhromaždenia zvolili aj nových členov a funkcionárov hlavného výboru SEKOS. Predsedom sa stal prof. RNDr. František Petrovič, PhD., z Fakulty prírodných ...
Kategórie: Podporujeme

Nová účinná a bezpečná liečba babeziózy psov pochádza zo Slovenska

29. apríl 2022
Spolupráca vedkýň z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., a veterinárnych lekárov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priniesla originálne výsledky s nezanedbateľným prínosom do veterinárnej praxe. Pomocou kombinovanej liečby sa im podarilo úspešne eliminovať parazitémiu (prítomnosť parazitov v krvi) u psov chronicky infikovaných jednobunkovým krvným parazitom Babesia gibsoni – pôvodcom babeziózy Babezióza psov je závažná ...
Kategórie: Podporujeme

TALENT BMC SAV, cena BMC SAV, v. v. i. pre mladých vedeckých pracovníkov

28. apríl 2022
Vedenie BMC SAV, v. v. i. sa spoločne s Vedeckou radou rozhodlo podporiť svojich mladých vedeckých pracovníkov formou každoročného ocenenia TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov. Po dohode s CEO spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., Pavlom Čekanom, PhD., budú pre financovanie tohto ocenenia využité finančné prostriedky, "http://www.biomedcentrum.sav.sk/spolocne-usilie-s-multiplexdx-prinasa-ovocie/" ktoré BMC SAV získalo od spoločnosti MultiplexDX na základe rámcovej zmluvy o vedeckej spolupráci. O ocenení bude ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločné úsilie s MultiplexDX prináša ovocie

28. apríl 2022
Pandémia COVID-19, rovnako ako celej spoločnosti, priniesla Biomedicínskemu centru SAV, v. v. i. (do roku 2021 BMC SAV) množstvo náročných, aj vypätých situácií a bezpochyby negatívne ovplyvnila jeho vedeckú aktivitu. Na druhej strane však bola aj príležitosťou sa hneď od začiatku priamo zapojiť do riešenia viacerých celospoločenských problémov a poukázať na význam biomedicínskeho výskumu pre krajinu. Pri tejto misii bolo mimoriadne dôležité uzavretie partnerstva so spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o., s ktorou BMC SAV, v. v. i. spolupracovalo na vývoji ...
Kategórie: Podporujeme

Zapojte sa do štúdie o udržateľnom riadení ľudských zdrojov

28. apríl 2022
p align="left" Kríza spôsobená pandémiou Covid-19 vyzdvihla potrebu vyššieho záujmu nielen o fyzické zdravie, ale hlavne o psychické fungovanie zamestnancov a rovnováhu ich pracovného a rodinného života. Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i. (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) pozýva každého, kto je aktuálne zamestnaný, k vyplneniu anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou medzinárodnej štúdie Sustainable Human Resources Management - Cross-Cultural Empirical Study. p align="left" Implementácia konceptu udržateľnosti v oblasti riadenia ľudských ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na stretnutie so zástupcami firiem

27. apríl 2022
Agentúra SARIO organizuje už štvrtý ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, do ktorého sa prvýkrát zapája aj SAV. Cieľom projektu je poskytnúť platformu pre efektívnu výmenu skúseností medzi akademickým sektorom a firmami, ktoré často zápasia s nedostatkom personálnych kapacít na riešenie problémov z praxe. Podujatie sa uskutoční 29. 4. 2022 od 10.00 hod. v Aule SAV na Patrónke v Bratislave. Spolupráca s akademickým sektorom môže firmám prispieť k rozvoju ich inovačného potenciálu,  získavaniu ...
Kategórie: Podporujeme

SAV je v rebríčku SCImago opäť najlepšia spomedzi slovenských vedeckých a akademických inštitúcií

27. apríl 2022
Slovenská akadémia vied opäť obhájila prvenstvo v rebríčku SCIMAGO. Oproti roku 2020 si polepšila o takmer 100 miest. Svoje pozície si zlepšilo aj 16 slovenských univerzít, ktoré sa do rebríčka dostali. „Toto je hodnotenie rokov 2016 až 2020, keď sa vedenie SAV rozhodlo zvyšovať tlak na excelentnosť. V tomto období začala SAV oceňovať špičkové publikácie uverejnené vo vysokoimpaktovaných časopisoch alebo monografie vydané vo vysokokvalitných vydavateľstvách. Sústredili sme sa tiež na projekty, ktoré ...
Kategórie: Podporujeme

BARS 2022 Súťaž pre stredoškolákov o vedeckú expedíciu pod strechu sveta

27. apríl 2022
Stredoškolákom, ktorí sa neboja dobrodružstva, je určená vedecká súťaž BARS 2022. Tímy, ktoré najlepšie vypracujú zadané úlohy, postúpia do finále na zámku v Smoleniciach, kde absolvujú štvordňové sústredenie spojené so školením s vedcami a odborníkmi na prežitie. Víťazný tím sa dostane na mesačnú letnú vedeckú výpravu do prapôvodných lesov tigra pod strechou sveta v Indii. Projekt sa uskutočňuje aj v spolupráci s Harvardovou univerzitou v USA. Do ...
Kategórie: Podporujeme

Aká je verejná mienka o prijatí utečencov z Ukrajiny?

26. apríl 2022
V posledných týždňoch sme na Slovensku boli svedkami vlny solidarity a verejnej podpory pre Ukrajinu a pre tisíce civilistov utekajúcich pred vojnou. Charakteristickým znakom, ktorý robí z utečencov pomerne jedinečnú skupinu, je skutočnosť, že utečenci podľa definície "#_ftn1" name="_ftnref1" title="" [1] vykazujú vysokú mieru zraniteľnosti. Na druhej strane sú ľudia vo všeobecnosti nápomocní ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, otvorenosť voči utečencom sa medzi jednotlivcami, medzi krajinami a v čase líši. V roku 2015 počet ľudí žiadajúcich o azyl ...
Kategórie: Podporujeme

Na SAV vznikla Kancelária na podporu európskych projektov

26. apríl 2022
Organizácie SAV môžu od apríla 2022 využívať služby novovytvorenej Kancelárie na podporu európskych projektov, ktorú založil Odbor vedy a výskumu Úradu SAV. Aktivity kancelárie chcú pomôcť zvýšiť úspešnosť ústavov SAV v získavaní projektov programu Horizont Európa. Kancelária bude poskytovať informačnú a metodickú pomoc, efektívne sieťovanie a praktické rady pri príprave žiadostí a realizácii medzinárodných projektov. Podpredseda SAV pre vedu, výskum ...
Kategórie: Podporujeme

SAV koncertom spustila zbierku pre Ukrajinu

26. apríl 2022
Tradičný novoročný koncert SAV mal po pandemickej prestávke nový – jarný termín i posolstvo. Uskutočnil sa po zrušení epidemiologických opatrení 21. apríla 2022 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. Vystúpenie opernej speváčky Adriany Kučerovej, klaviristu Róberta Pechanca a herca Roberta Rotha bolo venované Ukrajine, krajine trpiacej inváziou ruských vojenských síl. Podujatím bola spustená aj finančná zbierka na pomoc ukrajinským vedcom a doktorandom pôsobiacim v akadémii a ich ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na webinár Ako napísať úspešný projekt MSCA

26. apríl 2022
Národná Kancelária Horizontu a iniciatíva Žijem vedu pozývajú na online podujatie na tému Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship. Podujatie sa uskutoční dňa 4. mája v čase 10:00 – 12:00 h. Webinár je zameraný na proces plánovania a písania projektového návrhu. Odznejú cenné rady a tipy k praktickým aspektom prípravy a predkladania projektového návrhu. Témou stretnutia budú granty MSCA Postdoctoral fellowships, pri získavaní ktorých ...
Kategórie: Podporujeme

Záver apríla ponúka výborné podmienky na pozorovanie Merkúra

26. apríl 2022
Najmenšia planéta Slnečnej sústavy Merkúr patrí medzi tie najmenej preskúmané vesmírne telesá obiehajúce okolo Slnka. Napriek tomu, že na nočnej oblohe žiari jasnejšie ako všetky hviezdy s výnimkou Síria, pre zlé pozorovacie podmienky v blízkosti Slnka ju len málokto videl na vlastné oči. Nepodarilo sa to ani Mikulášovi Kopernikovi. Najvhodnejšie podmienky na vyhľadanie a pozorovanie Merkúra na nočnej oblohe v tomto roku poskytujú posledné aprílové dni. Hoci prvé záznamy ...
Kategórie: Podporujeme

Skúšobný prístup do vedeckej databázy BRILL

25. apríl 2022
Ústredná knižnica SAV, v. v. i. prináša skúšobný prístup do vedeckej databázy Brill. Brill Academic Publishers (známy ako E. J. Brill alebo len Brill) je holandské akademické vydavateľstvo založené v roku 1683. Brill obsahuje viac ako 300 časopisov so zameraním výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied ( span id="OBJ_PREFIX_DWT310_com_zimbra_url" role="link" "https://brill.com/" span id="OBJ_PREFIX_DWT300_com_zimbra_url" role="link" https://brill.com  < span id="OBJ_PREFIX_DWT311_com_zimbra_url" role="link" "https://brill.com/" ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 37. epizóda Vedeckého podcastu SAV

22. apríl 2022
Hosťom 37. epizódy vedeckého podcastu bol astrofyzik RNDr. Šimon Mackovjak, PhD., z Oddelenia kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky (ÚEF) SAV, v. v. i. Vo svojom výskume sa venuje monitorovaniu svetelného žiarenia atmosféry (airglow), detekcii ionosférických porúch a prepájaniu strojového učenia a astrofyziky. Je tiež jedným z iniciátorov projektu SPACE::LAB, ktorý približuje vesmír laikom. Jeho pracovným snom je objaviť niečo nové, zaujímavé a pre spoločnosť užitočné. Podcast moderovala Klara Kohoutová. p ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na webinár Komunikácia výsledkov výskumu rôznym typom publika

22. apríl 2022
FECYT (EURAXESS Spain BHO) a SAIA (EURAXESS Slovakia BHO) organizuje pre študentov doktorandského štúdia v pondelok 25. apríla 2022 tréningový kurz na tému Komunikácia výsledkov výskumu rôznym typom publika, na ktorom sa študenti naučia používať rôzne komunikačné nástroje vo svoj prospech a dozvedia sa o možnosti spájania vedeckej kariéry s žurnalistickými zručnosťami. Účastníci získajú prehľad o prepojení výskumných a žurnalistických disciplín. Kurz bude v anglickom jazyku. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Darcovia krvi zo SAV v Košiciach po dvoch pandemických rokoch opäť v akcii

22. apríl 2022
p dir="LTR" style="text-align: justify;" V roku 2008 vznikla v košickom Neurobiologickom ústave SAV pekná tradícia dobrovoľného odberu krvi pracovníkov SAV, ktorá sa pre pandemickú situáciu násilne prerušila. Zdá sa však, že podujatiu začalo svitať na lepšie časy –  prvý postpandemický odber krvi sa konal v Košiciach vo štvrtok 21. apríla 2022 už tradične v priestoroch Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i. p dir="LTR" style="text-align: justify;" Prihlásilo sa 20 ochotných darcov, no jarné alergie a opatrnosť pri symptómoch nachladnutia ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky