SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 16 min 19 s

Webinár Prispôsobenie sa klimatickým zmenám a zvládanie katastrof

26. máj 2022
Organizátori Programu dunajského regiónu 2021 – 2027 dávajú do pozornosti termín ďalšieho webinára k SO 2.2 „Climate change adaptation and disaster management“. Uskutoční sa 30. mája 2022 od 9.30 do 11.30 hod. Uzávierka registrácie je 27. mája 2022 o 15.00 hod. "https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/registration-for-webinar-30-may-2022" Registrácia na webinár   p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenská akadémia vied sa predstaví na Veletrhu vědy 2022 v Prahe

25. máj 2022
Fanúšikovia vedy sa po pandemickej prestávke môžu opäť tešiť na najväčšie české populárno-náučné podujatie Veletrh vědy, ktoré organizuje Akademie věd ČR. Od 2. do 4. júna 2022 si návštevníci PVA EXPO v Prahe (Výstavisko Letňany) budú môcť pozrieť viac než 100 interaktívnych exponátov vedeckých inštitúcií, univerzít a inovačných firiem. Tento rok na veľtrhu nebude chýbať ani Slovenská akadémia vied. Slovenská akadémia vied sa na Veletrhu ...
Kategórie: Podporujeme

Návšteva delegácie zástupcov Grantov EHP a Nórska v Košiciach

25. máj 2022
Delegácia zložená zo zástupcov Grantov EHP a Nórska na Slovensku (v zastúpení MIRRI SR), Barentsovho sekretariátu ako donorského partnera programu Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli a Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva na Slovensku na čele s veľvyslancom Terje Theodor Nervikom počas svojej návštevy východného Slovenska navštívila inštitúcie realizujúce projekty podporené grantmi EHP a Nórska. Jedným z nich je projekt Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., v spolupráci s Mestom ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na 41. dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu

25. máj 2022
Ústav verejného zdravotníctva SR pozýva na vedeckú konferenciu – 41. Dni zdravotnej výchovy MUDr. Ivana Stodolu. Podujatie pod záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky sa koná 25. – 26. augusta 2022 v hoteli Dukla v Prešove. Cieľom konferencie je najmä interdisciplinárna výmena informácií, poznatkov, výskumných zistení a skúseností v oblasti podpory, rozvoja a ochrany verejného zdravia. Podrobné informácie aj link na prihlásenie: ...
Kategórie: Podporujeme

Rokoval Snem SAV

24. máj 2022
Najmä o aktuálnej situácii v Slovenskej akadémii vied a informácii o rozpise rozpočtu SAV na rok 2022 rokoval online v utorok 24. mája 2022 Snem SAV. Zasadnutie bolo po prvýkrát prístupné aj verejnosti. Po kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia Snemu SAV vystúpil s informáciou o aktuálnej situácii v SAV predseda akadémie prof. Pavol Šajgalík. Informoval hlavne o riešení situácie v súvislosti so zdražovaním energií a uviedol, že SAV postupne ...
Kategórie: Podporujeme

Spĺňa ešte pozmenené a degradované územie kritéria na národný park, pýta sa odborníčka

24. máj 2022
V roku 1909, 24. mája, vyhlásili vo Švédsku prvý európsky národný park. Odvtedy si v tento deň pripomíname výnimočnosť národných parkov. Jeho cieľom je tiež podporiť ich ochranu a úsilie na zachovanie prírody. O slovenských národných parkoch a ich ochrane (či neochrane) sme sa porozprávali s riaditeľkou Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i., doc. RNDr. Zitou Izakovičovou, PhD. ul li style="text-align: justify;" Na Slovensku sme mali dlho len tri národné parky (TANAP, vyhlásený v roku 1949, PIENAP – ...
Kategórie: Podporujeme

Virológovia BMC SAV, v. v. i., k aktuálnemu výskytu prípadov infekcie Monkeypox vírusu v Európe

23. máj 2022
Od začiatku mája vo viacerých európskych (Veľká Británia, Portugalsko, Belgicko, Taliansko, Švédsko) aj amerických (USA, Kanada) štátoch zaznamenali prípady infekcie Monkeypox vírusom (vírusom „opičích kiahní“). Tento vírus vyvoláva obavy preto, že je príbuzným najnebezpečnejšieho vírusu v dejinách ľudstva, vírusu pravých kiahní, ktorému sú pripisované stovky miliónov obetí. Jeho šírenie sa však podarilo úplne zastaviť a od roku ...
Kategórie: Podporujeme

Webinár Ekologizácia sektorov energetiky a dopravy

23. máj 2022
Organizátori Programu dunajského regiónu 2021 – 2027 upozorňujú na možnosť zaregistrovať sa na webinár SO 2.1 „New funding for greening the energy and transport sectors“. Webinár Ekologizácia sektorov energetiky a dopravy sa koná vo štvrtok 26. mája 2022 od 9.30 do 11.30 h. Uzávierka registrácie je 24. mája 2022 "https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/registration-for-webinar-26-may#" Registrácia p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

BENELUX a Škandinávia - Štipendiá na štúdium, výskum a kurzy

23. máj 2022
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA), n. o., pozýva na webinár s názvom BENELUX a Škandinávia – Štipendiá na štúdium, výskum a kurzy. Uskutoční sa v utorok 24. mája 2022 o 14.00 hod. Program webinára ul li Programy SAIA, štúdium a výskum v zahraničí /li li Štipendiá v rámci medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád /li li Štipendiá NŠP pre študentov, doktorandov a postdoktorandov ...
Kategórie: Podporujeme

Vyhlásili 10. ročník súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku

23. máj 2022
Centrum vedecko-technických informácií SR, organizátor 10. ročníka súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku už prijíma nominácie do aktuálneho ročníka. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov, a počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo Slovenskej akadémie vied, rezortných výskumných ústavov a zo slovenských verejných vysokých škôl. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na Interaktívnu konferenciu mladých vedcov 2022

23. máj 2022
Využite priestor na odbornú prezentáciu, predstavenie vašich výsledkov, vedeckých štúdií a propagáciu pracovného tímu. Aktuálny XIV. ročník konferencie sa predstaví v novom dizajne. Aj tento rok sa bude udeľovať hlavná cena Prevedy za najlepší vedecký príspevok, ale aj množstvo ďalších cien. Občianske združenie Preveda organizuje konferenciu určenú najmä pre mladých výskumných pracovníkov, PhD. študentov, ale aj bakalárov a diplomantov so zameraním ...
Kategórie: Podporujeme

Dnes je Medzinárodný deň biodiverzity. Pripomíname si ju však celoročne

22. máj 2022
Na dnešný deň, 22. mája – ako pripomenutie prijatia Dohovoru o biologickej diverzite v kenskej metropole Nairobi presne pred 30 rokmi – pripadá Medzinárodný deň biodiverzity. Pojem „biodiverzita“ sa už pomerne dobre udomácnil aj v našom bežnom živote a sledujú ju nielen botanici či ekológovia. Slovensko sa zaraďuje k popredným európskym centrám biodiverzity, môže za to jeho hornatý povrch aj poloha – na pomerne malom území sa nachádza mnoho druhov rastlín. Niektoré lokality (Slovenský ...
Kategórie: Podporujeme

Nový akreditovaný test odhalí antibakteriálny potenciál medu

20. máj 2022
Výskumný tím z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i., (ÚMB SAV, v. v. i.) vyvinul a optimalizoval metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu a v spolupráci so Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Bratislave získal tento jedinečný test akreditáciu Slovenskej národnej akreditačnej služby. Spomedzi členských štátov Európskej únie je tak Slovensko prvou krajinou, ktorá ponúka akreditovanú metódu stanovenia antibakteriálnej aktivity medu ako komerčnú službu nielen ...
Kategórie: Podporujeme

Výzva na podporu výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

20. máj 2022
V rámci pomoci pre Ukrajinu spustil Úrad vlády SR výzvu pre univerzity a výskumné inštitúcie v sume 15 miliónov eur. Cieľom výzvy je podporiť výskumných pracovníkov, ktorí sú ohrození v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Okrem ukrajinských vedcov a vedkýň môže ísť v menšej miere aj o výskumníkov z Ruska, Bieloruska a Moldavska. O finančnú podporu sa hlási univerzita alebo výskumná inštitúcia, ktorá v nadväznosti na situáciu na Ukrajine ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 39. epizóda Vedeckého podcastu SAV

20. máj 2022
Hosťom 39. epizódy vedeckého podcastu SAV bol RNDr. Ján Gálik, CSC., riaditeľ Neurobiologického ústavu BMC SAV, v. v. i., odborník v oblasti neurovied. Vo svojom výskume sa venuje použitiu elektrofyziologických metód pri vyšetrovaní poškodeného nervového tkaniva stavovcov. V súčasnosti tiež skúma, do akej miery môže slabé elektrické pole pomáhať v kombinovanej terapii traumou poškodenej miechy. Je organizátorom vedeckých konferencií a sympózií a veľmi zanieteným popularizátorom vedy, stojí za ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku Alexandra Kratochvila zo Slovanského ústavu AV ČR

19. máj 2022
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku Alexandra Kratochvila, vedeckého pracovníka Slovanského ústavu Akademie věd ČR v Prahe s názvom Uvědomit si zkušenosti a vzpomínat se, to vyžaduje příběhy. Uskutoční sa v stredu 25. mája 2022 o 14.00 hod. Alexander Kratochvil sa zameriava na výskum ukrajinskej, českej, ruskej a nemeckej literatúry v komparatívnych vzťahoch. Ťažiskom jeho záujmu sú „karpatské literatúry“, pamäť, trauma, kultúra ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na workshop k transferu technológií a inovácií do praxe

19. máj 2022
V rámci série vzdelávacích a diskusných workshopov k transferu technológií a inovácií do praxe sa v piatok 20. mája 2022 od 10.30 do 11.45 h uskutoční vzdelávací online workshop Univerzity v Edinburgu. Koná sa v spolupráci s organizáciou G-Force a Slovenskou akadémiou vied.  Pre úspešný transfer nie je dôležitý len objekt výskumu, ale aj oboznámenie sa s typmi formy transferu (predaj patentov, start-up a pod.) a pochopenie jednotlivých krokov, ...
Kategórie: Podporujeme

Webinár o novom Programe dunajského regiónu 21-27

19. máj 2022
Organizátori Programu dunajského regiónu 21-27 upozorňujú na poslednú možnosť zaregistrovať sa na webinár, ktorý sa uskutoční 23. mája 2022. Uzávierka registrácie je dnes, 19. mája 2022. Webinár pre špecifické ciele v Programe Dunajského regiónu: SO 1.1 – Posilňovanie inovácií a transfer technológií SO 1.2 – Budovanie zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie "https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/registration-for-webinars-23-may-2022" Registrácia a ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná cena SAV v oblasti prírodných vied pre francúzskeho vedca prof. Michela Salzeta

19. máj 2022
Vedecká rada SAV na svojom zasadnutí 4. mája 2022 udelila Medzinárodnú cenu SAV v oblasti prírodných vied za rok 2022 francúzskemu vedcovi prof. Michelovi Salzetovi. Nomináciu na udelenie ceny predložil Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i., spolu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV posudzovala pätnásť návrhov. Prof. Michel Salzet patrí k popredným medzinárodným vedeckým kapacitám v oblasti neurovied a onkológie, ...
Kategórie: Podporujeme

Prihlásiť sa do súťaže L’Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede možno do 31. mája 2022

18. máj 2022
Záujemkyne o zaslanie svojho projektu do súťaže L’Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko majú stále možnosť zúčastniť sa. Organizátori projektu predĺžili termín na zaslanie prihlášok do 31. mája 2022 do polnoci. Víťazka v každej kategórii získa ocenenie v sume 5 000 eur. Súťaž L’Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede je určená pre výskumníčky do 40 rokov (t. j. vedkyňa nemôže do 31. októbra 2022 prekročiť 41 rokov). Od tohto ročníka sa projekty podávajú ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky