SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 14 min 16 s

Pozvánka na podujatie Kapitoly z histórie Podkarpatskej Rusi v období 1. ČSR

15. jún 2022
Spoločnosť pre vedy a umenia pozýva na júnové stretnutie, na ktorom publicista Mgr. Vladimír Kuštek vystúpi na tému Kapitoly z histórie Podkarpatskej Rusi v období 1. ČSR. Slovenskí krajania na Podkarpatsku. Prezentácia Vladimíra Kušteka, autora knihy Československý svet v Karpatoch, sa uskutoční v utorok 28. júna 2022 o 16.30 h v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV, Ústavu normálnej a patologickej fyziológie na Sienkiewiczovej ul. 1 v Bratislave. p ...
Kategórie: Podporujeme

Laureáti ocenenia Vedec roka SR 2021

15. jún 2022
Vedcom roka za rok 2021 sa stal prof. PaedDr. Pavol Prokop, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Jubilejný 25. ročník podujatia Vedec roka SR 2021 sa uskutočnil 14. júna 2022 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzi laureátmi boli aj vedci SAV. Ocenenie Mladá vedecká pracovníčka získala Mgr. Lucia Balážová, PhD., z Biomedicínskeho centra SAV, v. v. i., v Bratislave. Osobnosťou medzinárodnej spolupráce sa stal Ladislav Hluchý z Ústavu informatiky SAV, v. v. i., v Bratislave. p ...
Kategórie: Podporujeme

Príchod opičích kiahní do Európy opäť aktivizoval virológov BMC SAV, v. v. i.

14. jún 2022
Objavenie sa nového či v tomto prípade známeho, ale veľmi zriedkavého vírusu prináša virológom nové výzvy. Pre takéto nové alebo zriedkavé vírusy totiž obvykle nie sú k dispozícii žiadne komerčne dostupné certifikované diagnostické testy. V prvých dňoch, ak sú priamo pri zdroji, sa teda virológovia snažia čo najrýchlejšie získať samotný vírus, geneticky ho charakterizovať a vyvinúť rýchlu diagnostickú metódu, aby ju mohli poskytnúť virologickej a verejno-zdravotníckej ...
Kategórie: Podporujeme

Francúzsky ústav CEFRES a SAV podpísali Zmluvu o spolupráci

14. jún 2022
Francúzsky ústav pre výskum v spoločenských vedách (CEFRES) a Slovenská akadémia vied podpísali 9. júna 2022 Zmluvu o spolupráci, ktorá stanovuje podmienky na vytvorenie interdisciplinárnej spolupráce medzi oboma stranami v oblasti spoločenských a humanitných vied. Cieľom partnerstva je vytvárať spoločné vedecké programy a spolupráce, podporovať vedeckú prípravu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov a šíriť a publikovať vedecké práce, ktoré vznikli ...
Kategórie: Podporujeme

BASF podporuje riešenia kľúčových environmentálnych výziev súčasnosti

14. jún 2022
Popredná svetová chemická spoločnosť BASF opätovne podporuje začínajúce nápady bez ohľadu na úroveň rozvoja, inovátorov a všetkých excelentných vedcov z 11 krajín strednej a juhovýchodnej Európy, vrátane Slovenska, a ponúka šancu zapojiť sa do súťaže BASF Innovation Hub 2022. Tohtoročná téma BASF Innovation Hub 2022, obnoviteľné zdroje energie, sa zameriava na riešenie hlavných environmentálnych výziev súčasnosti s cieľom uľahčiť prechod na zelenú energiu a dekarbonizáciu ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na workshop SAV o novom energeticko-emisnom modeli

14. jún 2022
Pozývame vás na online workshop o novom energeticko-emisnom modeli Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050, ktorého autorom je vedecký kolektív z Prognostického ústavu CSPV SAV, v. v. i. a zástupcovia belgickej spoločnosti Climact. Workshop sa uskutoční vo štvrtok 16. júna 2022 o 10.00 hod. a jeho súčasťou bude aj predstavenie možných scenárov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality SR do roku 2050. Energeticko-emisný model Uhlíkovo neutrálne Slovensko do roku 2050 je komplexným ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na košickú vedeckú kaviareň: Sú vírusy hrozbou nášho storočia?

13. jún 2022
Organizátori košickej vedeckej kaviarne pozývajú v pondelok 20. júna o 18.00 hod v Kine Úsmev na Kasárenskom nám. 1 v Košiciach na výnimočnú vedeckú kaviareň s názvom Sú vírusy hrozbou nášho storočia? Hosťami budú špičkoví vedci uznávaní nielen doma, ale aj v zahraničí – virológovia z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, v. v. i., prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., RNDr. Boris Klempa, DrSc. a MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. Témou kaviarne ...
Kategórie: Podporujeme

Vzdelávací program Kreatívna veda z dielne SAV mieri do základných škôl

13. jún 2022
Systémový program zameraný na rozvoj kritického a vedeckého myslenia detí s názvom Kreatívna veda prináša do škôl zážitkové vzdelávanie v predmetoch fyzika, chémia, biológia a technická výchova. Jeho autormi sú vedci a vedkyne zo Slovenskej akadémie vied, ktorí ho vytvorili s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Školy, ktoré majú záujem zaradiť tento program do svojho vyučovacieho procesu v školskom roku 2022/2023 sa môžu prihlásiť prostredníctvom ...
Kategórie: Podporujeme

VEDA SK: Fyzika v atraktívnom „balení“

10. jún 2022
Akonáhle sa začneme pohybovať v oblasti kvantových technológií, signálka mozgových závitov avizuje ohrozenie. Ako rýchlo pochopiť ich princípy, procesy aplikovania a možnosti využitia? Ako vstupuje kvantová fyzika do našich životov a najmä ako ich ovplyvňuje smerom do blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti? Nebojme sa fyziky – tak znie úvodný slogan tradičného stretnutia vo vede SK v Rádiu Slovensko. Tentoraz s podtémami kvantové technológie a inonizujúce žiarenie. S fyzikou ...
Kategórie: Podporujeme

Zo sympózia NEW FRONTIERS IN BASIC CARDIOVASCULAR RESEARCH 2022 v Bratislave

10. jún 2022
V dňoch 25. až 27. mája 2022 zorganizoval Ústav pre výskum srdca Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., pod záštitou Slovenskej fyziologickej spoločnosti (SFyS), Slovenskej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu (SSBMB) v spolupráci s partnerskými inštitúciami z krajín V4 (Akademie věd ČR; University of Debrecen, Maďarsko; Jagiellonian University, Krakow, Poľsko) a Francúzska a s finančnou podporou Vyšehradského fondu 14. medzinárodné sympózium „NEW FRONTIERS IN BASIC CARDIOVASCULAR RESEARCH: France – New EU Members“. p ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., na 11. ročníku Celoslovenských dní poľa v Dolnej Krupej

9. jún 2022
Ústav krajinnej ekológie (ÚKE) SAV, v. v. i., sa 7. – 8. júna 2022 zúčastnil poľnohospodárskej výstavy Celoslovenské dni poľa, zameranej na prezentáciu poľnohospodárskej techniky, technológií obrábania pôdy, súťaží v orbe konským záprahom, ale aj na prehliadku poľných pokusov a odborné semináre. Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., ako jeden zo 144 vystavovateľov si pre návštevníkov výstavy pripravil expozíciu s názvom Príspevok ...
Kategórie: Podporujeme

V Aule SAV ocenili najlepšie doktorandské práce

9. jún 2022
V Aule SAV v Bratislave na Patrónke prezentovali v stredu 8. júna 2022 svoje práce víťazi súťaže O najlepšiu doktorandskú prácu zo všetkých troch oddelení SAV. Úvodné slová mal Martin Venhart, podpredseda SAV pre 1. oddelenie vied, ktorý na začiatku svojho príhovoru pripomenul, že na podujatí vystupuje ako ´osobný príklad´ mladého a úspešného vedca, ktorý svoje skúsenosti zbieral aj v zahraničí a po úspešnom pôsobení ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na seminár Finančné pravidlá programu Horizont Európa

8. jún 2022
Kancelária na podporu európskych projektov a Národná kancelária Horizontu pozývajú na seminár Finančné pravidlá programu Horizont Európa. Podujatie sa uskutoční 20. júna 2022 v CVTI na Lamačskej cesta 8/A v Bratislave od 9.00 do 11.30 h. Určený je pre centrá a ústavy SAV. Seminár sa bude venovať finančným otázkam v programe Horizont Európa zdôrazňujúc špecifiká SAV: prípravu rozpočtu, finančné vykazovanie a kontroly. Osobitný dôraz sa bude klásť na personálne ...
Kategórie: Podporujeme

Štátny tajomník Ľ. Paulis: Kritické myslenie a tvorivosť žiakov podporujeme v spolupráci so SAV aj vďaka systémovému programu

7. jún 2022
Zážitkové vyučovanie, väčšie prepojenie vzdelávacieho obsahu s každodenným životom, ako aj podpora kritického myslenia žiakov. To všetko je cieľom spolupráce Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) a Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá pracuje na Systémovom programe pre komplexné poznanie a kritické myslenie. Vďaka tomuto programu môžu žiaci pracovať na príprave svojich projektov, či už v rámci olympiád alebo SOČ, pomocou prístrojov na úrovni skutočného vedca. Ide o aktivity a zážitky z prostredia vedy a výskumu, ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV Pavol Šajgalík prijal španielsku veľvyslankyňu J. E. Loreu Arribalzaga Ceballosovú

6. jún 2022
Predseda SAV Pavol Šajgalík prijal v pondelok 6. júna 2022 veľvyslankyňu Španielskeho kráľovstva J. E. Loreu Arribalzaga Ceballosovú. Hlavnou témou rokovania bola vzájomná spolupráca medzi SAV a španielskymi vedeckými inštitúciami a príprava obnovenia bilaterálnej dohody medzi SAV a Španielskou národnou radou pre výskum/Consejo Superior de Investigaciones Científica (CSIC). V úvodnej časti stretnutia predseda SAV oboznámil španielsku veľvyslankyňu so štruktúrou akadémie, skladajúcej ...
Kategórie: Podporujeme

Z 30. medzinárodnej konferencie vegetačných vedcov v Bratislave

6. jún 2022
V dňoch 9. až 13. mája 2022 sa konal "https://evs2022.sav.sk" 30. ročník medzinárodnej konferencie vegetačných vedcov , ktorú organizovalo Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV v priestoroch hotela Saffron v Bratislave. Svojím príhovorom ju slávnostne otvoril predseda Slovenskej akadémie vied prof. Pavol Šajgalík. Konferencia bola prvou podobnou akciou od roku 2019, keď už bola možná osobná účasť, prerušená pre niekoľkoročnú pandemickú prestávku. Ako vegetační vedci, ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na Letnú školu vedecko-technickej diplomacie

6. jún 2022
Od 1. do 15. júla 2022 sa online uskutoční ďalší ročník letnej školy vedecko-technickej diplomacie – Science and Technology Diplomacy Summer School: the university-accredited training in science diplomacy. Zameraná je na profesionálov v oblasti vedy, techniky a globálnych záležitostí. Iniciatíva je spoločným projektom SciTech DiploHub a IBEI, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals a hlavných vedeckých organizácií a organizácií pre medzinárodné vzťahy v Barcelone. Aj tento ročník SciTech DiploHub chce zdôrazniť ...
Kategórie: Podporujeme

Green Week 2022 – Zahrajme sa spolu na včielky

6. jún 2022
Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., pripravil v rámci akcie „GREEN WEEK“ podujatie pre deti z materskej školy na Macharovej 1 v Bratislave s názvom Zahrajme sa spolu na včielky. Prostredníctvom hier pracovníci ústavu deťom pútavou formou priblížili prácu včielok, oboznámili ich s rastlinami, ktoré slúžia ako včelia pastva, a vysvetlili im význam opeľovania pre človeka a prírodu. Vedci deťom priblížili aj vývinový cyklus včielky. „Praktickými ukážkami ...
Kategórie: Podporujeme

Obavy o klímu a podpora zelenej ekonomiky vo verejnej mienke na Slovensku

3. jún 2022
Výsledky výskumov verejnej mienky, už dlhodobo dokumentujú fakt, že obyvateľov na Slovensku a v štátoch Európskej únie trápia problémy životného prostredia v čoraz vyššej miere. Medzi obyvatelia zároveň prevláda názor, že ochrana životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám sú dôležitými a veľmi vážnymi problémami súčasnosti. Výsledky z pravidelného výskumu vnímania klimatických zmien v krajinách EÚ, ktorý sa opakuje každé dva roky, potvrdzujú fakt, že obyvatelia vnímajú ...
Kategórie: Podporujeme

Kalendárium: Cas Mudde

3. jún 2022
V súvislosti s úspechom populistických či krajne pravicových strán, šírením dezinformácií a polarizáciou spoločnosti na Slovensku i vo svete považujeme za spoločensky dôležité nielen sa výskumne venovať téme populizmu, ale tiež dať verejnosti do pozornosti zdroje informácií, ktoré sami možno nevyhľadávajú. Mojím tipom pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o témy radikalizmu, extrémizmu či populizmu, je práca Casa Muddeho. A prečo stojí jeho osoba za zmienku? Cas Mudde je holandský ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky