SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 12 min 2 s

Populárno-náučné prednášky o príkladoch využitia vysokovýkonného počítania

1. marec 2024
Národné superpočítačové centrum (National Competence Center, NCC) v spolupráci s "https://www.fchpt.stuba.sk/" Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU  (FCHPT STU) v Bratislave spúšťa v letnom semestri 2024 sériu prednášok, v ktorých výnimoční odborníci z rôznych oblastí predstavia spôsob, akým využívajú vysokovýkonné počítanie (HPC). Návštevníci prednášok sa oboznámia napríklad s aplikáciou HPC v oblastich sekvenovania ...
Kategórie: Podporujeme

Medaila SAV za podporu vedy pre Zdenu Sulovú. Štefana Čikoša ocenili Čestnou plaketou SAV Dionýza Blaškoviča

28. február 2024
Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., odovzdal v stredu 28. februára 2024 ocenenia dvom osobnostiam akadémie z Centra biovied (CBv) SAV, v. v. i. Medailu SAV za podporu vedy udelila Vedecká rada SAV Ing. Zdene Sulovej, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV CBv SAV, v. v. i. Čestnú plaketu SAV Dionýza Blaškoviča za zásluhy v biologických vedách si prevzal RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV, v. v. i. „Slovenská akadémia vied stojí ...
Kategórie: Podporujeme

V pondelok 4. marca si pripomenieme Svetový deň obezity 2024

28. február 2024
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., si pre záujemcov pripravilo pri príležitosti Svetového dňa obezity podujatie plné aktivít. Cieľom je zvýšiť povedomie o problematike obezity a rizikách, ktoré so sebou prináša, ponúknuť bezplatné merania a konzultácie s odborníkmi – lekármi, výživovými špecialistami, trénermi, fyzioterapeutmi, ako aj motivovať účastníkov k zdravému životnému štýlu, lepšej výžive a k pravidelnej pohybovej aktivite. Podujatie je určené pre širokú verejnosť, účasť ...
Kategórie: Podporujeme

Global Women’s Breakfast: Vedkyne z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., diskutovali o udržateľnosti a rôznorodosti

28. február 2024
V pondelok 26. februára 2024 sa stretli vedkyne z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., v zasadačke ústavu na neformálnych raňajkách a pripojili sa tak k výzve Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC). Výzvu vyhlásili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Hlavnou témou Global Women’s Breakfast boli tento rok udržateľnosť a rôznorodosť. Prvé raňajky sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede konali v Ústave polymérov ...
Kategórie: Podporujeme

Ako vyzerá pocit šťastia v číslach

26. február 2024
p dir="LTR" style="text-align: justify;" Nadpis by tiež mohol znieť aj „ako sa z opisných vstupov, rozhovorov, dotazníkov a prieskumov, dajú vytvoriť korektné exaktné dáta“. Presne o tom bola februárová košická vedecká kaviareň, ktorej témou bol zber, analýza a interpretácia dát z krajín Európskej únie realizovaných v projekte Európskej sociálnej sondy (European Social Survey – ESS). Predstaviť ho prišli jej koordinátori projektu za Slovensko Mgr. Denisa Fedáková, PhD., a Mgr. Michal Kentoš, PhD., zo Spoločenskovedného ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku Magdolny Baloghovej: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne

26. február 2024
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Magdolny Baloghovej z Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Budapest. Hosťovská prednáška s názvom Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne sa uskutoční v stredu 28. februára 2024 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu aj online. Prednáška ponúkne možnosť náhľadu do minulosti a súčasnosti maďarskej komparatistiky, ktorej začiatky siahajú do 19. storočia.  ...
Kategórie: Podporujeme

Týždeň slovenských knižníc 2024 a Knižný SWAP v Ústrednej knižnici SAV

26. február 2024
h2 style="text-align: justify;" b style="font-size: 12px;" Prvý marcový týždeň v roku 2024 sa Ústredná knižnica SAV, v. v. i., opätovne zapojí do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc. Od 4. do 8. marca sa bude konať už 25. ročník tohto celoslovenského podujatia pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. Pre každého čitateľa, vedeckého pracovníka SAV, ale i širokú verejnosť je pripravených niekoľko knižničných aktivít. Aj tento rok bude možné využiť niekoľko benefitov v rámci knižničných služieb ÚK ...
Kategórie: Podporujeme

Na oblohe môžeme pozorovať dve jasné kométy

23. február 2024
V súčasnom období môžeme zo Slovenska pozorovať dve pomerne jasné kométy. Kométa  C/2021 S3 (PanSTARRS) je vo svojej najväčšej jasnosti a kométa 12P/Pons-Brooks stále zvyšuje svoju jasnosť s približovaním k Slnku a Zemi. Obidve sú viditeľné už malým ďalekohľadom, pričom kométa 12P/Pons-Brooks sa koncom marca dostane až na hranicu viditeľnosti voľným okom. Kométa C/2021 S3 (PanSTARRS) Neperiodická kométa objavená 24. septembra 2021 vo vzdialenosti 8,9 astronomických ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology"

23. február 2024
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodnú konferenciu „IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology" (https://immuno.sav.sk/). Konferencia sa koná v rámci projektu – "https://www.immuno-model.eu/" COST Action IMMUNO-model CA21135 , ktorý sa venuje podpore výskumu a inovácií v predklinických imuno-onkologických modeloch a vytvoreniu siete spoluprác spájaním európskych výskumníkov z akademického, klinického a priemyselného sektora. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Dva roky od vypuknutia vojny sa ľudia z Ukrajiny cítia na Slovensku prijatí, ale žijú v neistote

23. február 2024
Pred dvoma rokmi 24. februára 2022 vojská Ruskej federácie napadli Ukrajinu, čo  spôsobilo masové straty na životoch a zničenie civilnej infraštruktúry. To prinútilo množstvo ľudí opustiť svoje domovy a hľadať bezpečie, ochranu a pomoc v iných krajinách. Na Slovensku bolo podľa "https://www.minv.sk/?docasne-utocisko" MV SR k 19. februáru 2024 poskytnuté dočasné útočisko 116 933 odídencom a odídenkyniam z Ukrajiny. S cieľom preskúmať životné podmienky odídenkýň a odídencov z Ukrajiny Slovenská ...
Kategórie: Podporujeme

Stretnutia s vedou v Lučenci pokračujú aj v roku 2024

23. február 2024
Po krátkej zimnej prestávke pozývame všetkých fanúšikov vedy do Lučenca na podujatie Vivat Scientia! Nech žije veda!, ktoré raz do mesiaca predstavuje vedecké osobnosti Slovenskej akadémie vied a ich výskumné témy. V utorok 27. februára 2024 o 17.00 hod. bude v Mestskom múzeu Lučenec, v budove Radnice, dominovať experimentálna psychológia. S témou Prečo podliehame konšpiračným teóriám? sa predstaví Peter Teličák z Ústavu experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť pre vedy a umenia pozýva na prednášku MUDr. Fedor Jagla, CSc.

23. február 2024
Spoločnosť pre vedy a umenia pri SAV pozýva na ďalšie zo stretnutí „pri káve a peknom slove“, ktoré bude vo štvrtok 29. februára 2024 o 16.30 h v knižnici Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., na Sienkiewiczovej  ul. 1 v bratislavskom Starom Meste. MUDr. Fedor Jagla, CSc., prednesie prednášku 70 rokov výskumu v oblasti fyziológie v SAV. Od promócie je vedecká dráha Fedora Jaglu spätá s Ústavom normálnej ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 64. epizóda Vedeckého podcastu SAV

23. február 2024
Ako vyzerá práca archeologičky? Dajú sa nájsť aj na Slovensku skutočné praveké poklady? Ako sa u nás žilo v dobe bronzovej a ako zmenili archeológiu moderné prírodovedné metódy hovorila v ďalšej epizóde Vedeckého podcastu SAV Dominika Oravkinová z Archeologického ústavu SAV, v. v. i. Reláciu moderoval Peter Boháč. Dominika Oravkinová je "https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11497" laureátkou prestížneho ocenenia Danubius Awards a ako jedna ...
Kategórie: Podporujeme

Na východnom Slovensku pocítili ďalšie zemetrasenie

23. február 2024
Časť východného Slovenska, epicentrálnu oblasť zemetrasenia z 9. októbra 2023, zasiahlo vo štvrtok 22. februára 2024 o 13.54 hod. ďalšie zemetrasenie. Epicentrum leží medzi obcami Jankovce a Nižná Sitnica (okres Humenné; 49,061N± 2,19 km; 21,810E ± 1,85 km; hĺbka 5,5 km ±2,25). Lokálne magnitúdo Ml =2,7. Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i., dostal 22. februára 2024 do 17.00 h vyše 50 makroseizmických dotazníkov z 19 pozorovaných lokalít, ktoré sa priebežne analyzujú. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza ďalší diel monografie Flóra Slovenska

21. február 2024
Po siedmich rokoch prác vychádza v týchto dňoch vo vydavateľstve VEDA v poradí už 17. diel monografickej edície Flóra Slovenska. Uvedená edícia patrí k nosným projektom Botanického ústavu Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (BÚ CBRB SAV), v. v. i., a prezentuje výsledky základného výskumu diverzity rastlín Slovenska. Každý spracovávaný druh je v publikácii podrobne charakterizovaný z hľadiska jeho nomenklatúry (vedecké a slovenské pomenovanie), morfológie, karyológie (počet chromozómov, ...
Kategórie: Podporujeme

Prívrženci konšpirácií v krajinách V4 nie sú rovnakí, dôležitú úlohu zohrávajú politické preferencie

21. február 2024
Projekt Pandemické pravdy, realizovaný v Sociologickom ústave SAV, v. v. i., skúma problematiku tzv. konšpiračných teórií či príbehov (teda tvrdení, podľa ktorých sú spoločenské procesy a udalosti výsledkom utajenej snahy malých skupín občanov s cieľom poškodiť väčšinu) v krajinách Vyšehradskej štvorky. Na základe analýzy dát, získaných prostredníctvom dotazníkového internetového prieskumu realizovaného v novembri a decembri 2023 je možné konštatovať, že vo všetkých ...
Kategórie: Podporujeme

V ankete Slovenka roka 2024 môžete podporiť tri vedkyne zo SAV

21. február 2024
V 16. ročníku ankety Slovenka roka 2024 sú v kategórii Veda a výskum nominovné tri vedkyne zo Slovenskej akadémie vied –  RNDr. Lenka Lorencová, PhD., z Chemického ústavu SAV, v. v. i., a  RNDr. Magdaléna Májeková, PhD., z Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a prof. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc., ktorá bola ešte do konca roka 2023 predsedníčkou Vedeckej rady Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. Súťaž vyhlasuje týždenník Slovenka a Rozhlas a televízia ...
Kategórie: Podporujeme

Nebezpečný ázijský tigrovaný komár Aedes albopictus zaznamenaný na Slovensku

20. február 2024
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., potvrdilo ďalší druh invázneho komára na Slovensku. Invázny druh komára Aedes albopictus, známeho aj pod názvom ázijský tigrovaný komár, sa podarilo objaviť na základe zberu dát od verejnosti z roku 2023, konkrétne v oblasti Bratislavy. Obyvatelia okrem iného využili aj mobilnú aplikáciu Mosquito Alert, prostredníctvom ktorej odborníci monitorujú invázne komáre v celej Európe. Nález tohto druhu komára bol následne pomocou molekulárnych analýz potvrdený ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na seminár Predátorské časopisy – ako sa im vyhnúť

20. február 2024
V utorok 12. marca 2024 o 10.00 hod. sa v Aule SAV v Bratislave na Patrónke uskutoční seminár Predátorské časopisy – ako sa im vyhnúť. Podujatie bude v angličtine a je otvorené pre všetkých záujemcov.  Pre mimobratislavských účastníkov bude seminár dostupný aj online. Všetci záujemcovia sa však "https://docs.google.com/forms/d/1RR8pe2vUrvtL72IDLLFsBDevXKewriWvkgAyFn4toro/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true" musia registrovať . Online účastníkom bude potom ...
Kategórie: Podporujeme

Termín podávania prihlášok do L´Oréal – UNESCO pre ženy vo vede sa predĺžil do 15. marca

20. február 2024
Organizátori tohtoročného 8. ročníka programu L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede predĺžili termín prijímania prihlášok do 15. marca 2024. Vedkyne do 40 rokov (vrátane) môžu svoje vedecké práce stále prihlasovať na  "https://www.forwomeninscience.com uthority/slovakia---national-program" www.prezenyvovede.sk . Víťazky si rozdelia finančnú odmenu 21 000 eur, ktorá je určená nielen nielen na výskumné účely, ale aj na osobný rozvoj. Podujatie organizuje spoločnosť L’Oréal ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky