SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 8 min 28 s

Prestížna medzinárodná cena pre Veroniku Szeghy-Gayerovú z CSPV SAV, v. v. i.

6. február 2023
Vedecká pracovníčka Spoločenskovedného ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., Veronika Szeghy-Gayer získala prestížnu cenu Mark Pittaway Article Prize za článok o arizácii židovského majetku v Košiciach na konci druhej svetovej vojny. Text vyšiel vo vedeckom recenzovanom časopise Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach The city and History. Ocenenie, ktorého cieľom je vyzdvihnúť kvalitnú vedeckú prácu v oblasti hungaristiky, udeľuje Hungarian Studies Association. Doktorka ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenskí vedci vyvinuli nový efektívny spôsob výroby supravodiča

6. február 2023
Vedeckému tímu z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (ÚEF SAV, v. v. i.) v Košiciach sa podarilo vytvoriť nový inovatívny spôsob výroby masívneho monokryštalického a GdBCOAg  supravodiča. Tieto druhy supravodičov sa používajú v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky ako supravodivé permanentné magnety. Využitie nájdu napríklad pri konštrukcii točivých elektrických strojov, ložísk bez trenia, levitačných transportných zariadení alebo pri výrobe zariadení na magnetický transport ...
Kategórie: Podporujeme

Veda v CENTRE: Cítite úzkosť? Nebojte sa, dá sa to riešiť

6. február 2023
Nepokoj v tele, strach a zlé myšlienky často vyústia do úzkosti. Úzkostné prejavy môžu vyvrcholiť až do silných záchvatov, ktoré výrazne zasahujú do kvality nášho života. Pocit úzkosti môže vznikať z rôznych príčin a tento nepríjemný stav dokáže ovplyvniť aj fyziologické procesy v tele. Aké príznaky má úzkosť? Ako vie úzkosť ovplyvniť celkové zdravie? Ako možno s vlastnou úzkosťou pracovať? O úzkosti, o tom, prečo vzniká, ale aj o významnom výskume ...
Kategórie: Podporujeme

Veda SK aj o nových materiáloch

4. február 2023
Už malé deti vedia, že keď sa hrajú „kameň, papier, nožnice“, vždy existuje jedna výherná kombinácia. Papier zabalí kameň, nožnice prestrihnú papier a kameň otupí nožnice. Každý z troch herných symbolov má iné vlastnosti. Bežne si to vôbec neuvedomujeme. Tvrdosť, pevnosť, pružnosť... Každý z materiálov, ktoré v živote využívame, má iné vlastnosti. Až keď nám praskne žiarovka alebo keď sa v kuchyni zlomí nôž, možno zahrešíme a možno začneme skúmať, prečo sa to stalo. Ľudia ...
Kategórie: Podporujeme

Fenomény sveta spolupracujú so SAV aj pri finančnom vzdelávaní

3. február 2023
V spolupráci s bankovou inštitúciou pokračuje vzdelávací program Fenomény sveta ďalšou vedomostnou oblasťou – Peniaze. Výučba nového voliteľného predmetu – finančné vzdelávanie – pre druhý stupeň základných škôl a osemročných gymnázií sa uskutoční od 14. februára do 30. júna 2023. Medzi lektormi, ktorí vo videorozhovoroch vysvetľujú ako rozumieť peniazom, je aj Ing. Mária Širaňová, MA., PhD., z Ekonomického ústavu SAV, v. v. ...
Kategórie: Podporujeme

DOKTOGRANT: Úspešní uchádzači si prevzali svoje certifikáty

2. február 2023
Úspešní doktorandi – uchádzači vo výzve Doktogrant si vo štvrtok 2. februára 2023 na slávnostnom zhromaždení v Aule SAV v Bratislave na Patrónke prevzali z rúk podpredsedu SAV pre 1. oddelenie vied Dr. Martina Venharta certifikáty. Úspešní uchádzači z košických ústavov a centier SAV si svoje certifikáty prevzali už 19. januára 2023. M. Venhart zagratuloval všetkým držiteľom a držiteľkám Doktograntu a neúspešných uchádzačov povzbudil, aby sa do rôznych výziev zapájali aj v budúcnosti: ...
Kategórie: Podporujeme

Excelentnosť Slovenskej akadémie vied preveril medzinárodný tím odborníkov

2. február 2023
Slovenská akadémia vied zrealizovala počas uplynulého roka druhé komplexné hodnotenie svojich ústavov nezávislým medzinárodným panelom expertov. Hodnotitelia sa zamerali na tri parametre: kvalitu a produktivitu pracovísk SAV, ich spoločenský význam a rozvojový potenciál. Panel na čele s prof. Marjou Makarow z Fínska pozitívne vyhodnotil posun v kvalite a dosahu výskumu realizovaného na SAV, internacionalizáciu inštitúcie, ale aj vznik doktorandskej školy pre mladých vedcov a vedkyne. Poukazuje však aj na stále ...
Kategórie: Podporujeme

Tlačová konferencia SAV: Výsledky komplexnej akreditácie SAV (2016-2021)

2. február 2023
Slovenská akadémia vied dnes 2. februára 2023 o 10.00 h predstaví na tlačovej konferencii výsledky 2. komplexného hodnotenia pracovísk SAV nezávislým výlučne zahraničným panelom expertov. Hodnotitelia sa zamerali na tri parametre: kvalitu a produktivitu pracovísk SAV, ich spoločenský význam a rozvojový potenciál. Novinkou hodnotenia bolo aj špecifické zameranie hodnotiteľov na problematiku transferu poznatkov a inovácií a doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Svetový deň mokradí: Aké rastlinné bohatstvá v nich nájdeme

2. február 2023
Dnes, 2. februára si pripomíname Svetový deň mokradí. Jedným z jeho úloh je pripomenúť si, prečo sú mokrade také dôležité. Sú to jedinečné biotopy, ktorých existencia je podmienená špecifickým vodným režimom. Mokrade však nie sú len prírodné zdroje vody a rôznych surovín využiteľným človekom, sú najmä centrami vysokej biodiverzity a miestami silných estetických vnemov. V neposlednom rade ukrývajú ohromné rastlinné bohatstvo. Určite nejeden ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na vedeckú konferenciu k 120. výročiu narodenia Imricha Karvaša

1. február 2023
Ekonomický ústav SAV, v. v. i., Národná banka Slovenska, Ekonomická univerzita, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Právnická fakulta UK organizujú 1. marca 2023 Medzinárodnú vedeckú konferenciu k 120. výročiu narodenia Imricha Karvaša. Podujatie, ktorá sa začína o 8.30 hod., bude v Kongresovej sále NBS na Ul. Imricha Karvaša 1 v Bratislave. Konferencia bude mať štyri panely: • 1. panel Ako prekonať krízy? sa bude zaoberať názormi Imricha Karvaša na cyklický vývoj ekonomiky, ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku The Khanty Bear Ceremony between Perspectivism, Extractivism, and Paternalism

1. február 2023
Ústav etnológie a sociálne antropológie SAV, v. v. i., pozýva na odbornú prednášku dr. Stephana Dudecka (Institute For Advanced Sustainability Studies, Potsdam) The Khanty Bear Ceremony between Perspectivism, Extractivism, and Paternalism. Transdisciplinary research on Indigenous cultural heritage in Western Siberia. Uskutoční v utorok 7. februára 2023 od 13.00 h v priestoroch ústavu na Klemensovej ul. 19 v Bratislave. Prednáška bude aj  "https://us06web.zoom.us/j/83146628986?pwd=Z3lzYlhBS254MXNsc1NyaXp0TkQwUT09" online  a v anglickom jazyku. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

P SAV vyhlasuje prvú výzvu na podávanie žiadostí o podporu z Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z MD/RD

1. február 2023
Predsedníctvo SAV vyhlasuje prvú výzvu na podávanie žiadostí o podporu z Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky. Výzva je otvorená od 1. februára do 31. marca 2023. Grantová schéma má uľahčiť reintegráciu vedeckých pracovníčok po ukončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do vedeckého života. Žiadateľky môžu získať až 5 000 eur na riešenie svojich vedeckých projektov trvajúcich 1 rok. Nová grantová schéma je ...
Kategórie: Podporujeme

Na Slovensku sa začína doba kvantová

31. január 2023
V modernej spoločnosti je zabezpečenie informačnej a komunikačnej bezpečnosti jednou z kľúčových úloh pre plynulý chod štátu. Krajina je iba vtedy bezpečná, ak je schopná efektívne ochraňovať  informácie na úrovni štátnych inštitúcií a jej bezpečnostných zložiek, zdravotníckeho systému, finančných inštitúcií, leteckého riadenia, výroby a distribúcie energií či dopravného systému a logistiky. Na Slovensku v januári odštartoval európsky projekt Slovenská kvantová komunikačná ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku o umení kvanta

30. január 2023
V utorok 31. januára 2023 o 14.00 hod. sa v pavilóne "https://goo.gl/maps/i8Qndcomg3hY871o9" Národného centra pre kvantové technológie QUTE.sk na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave uskutoční verejná prednáška profesora Vladimíra Bužeka na tému Umenie kvanta. Prednáška sa koná pri príležitosti úvodného stretnutia projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra (skQCI) zameraného na budovanie kvantovej komunikačnej infraštruktúry na Slovensku. Cieľom projektu je ...
Kategórie: Podporujeme

Podávanie prihlášok do programu L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede predĺžili do 15. februára

30. január 2023
Termín prijímania prihlášok do tohtoročného 7. ročníka programu L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede organizátori predĺžili do 15. februára 2023. Vedkyne do 40 rokov (vrátane) môžu svoje vedecké práce stále prihlasovať na  "https://www.forwomeninscience.com uthority/slovakia---national-program" www.prezenyvovede.sk . Podujatie organizuje spoločnosť L’Oréal Slovensko spolu so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou ...
Kategórie: Podporujeme

V Lučenci štartuje séria popularizačných prednášok VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA!

30. január 2023
V utorok 31. januára 2023 o 17.00 hod. sa v priestoroch Mestského múzea v Radnici v Lučenci uskutoční prvá zo série popularizačných prednášok vedcov SAV pod názvom VIVAT SCIENTIA! NECH ŽIJE VEDA! Akadémia sa tak pri príležitosti 70. výročia svojho založenia prvý krát predstaví v rámci mesačného prednáškového cyklu širokej verejnosti v Novohrade. Vedecké ústavy a centrá SAV sa nachádzajú 26-tich mestách a obciach na Slovensku. Pri príležitosti ...
Kategórie: Podporujeme

Predstavujeme lauerátky Radu Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj vedy zo SAV

28. január 2023
Pri príležitosti vzniku Slovenskej republiky hlava štátu pravidelne oceňuje významné osobnosti. V tomto roku, v roku 30. výročia vzniku SR udelila Zuzana Čaputová vyznamenania 28 osobnostiam. Medzi laureátmi boli aj dve vedkyne Slovenskej akadémie vied, ktoré si odniesli Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy. Prinášame profily oboch vedkýň – prof. Daniely Ježovej z Ústavu experimentálnej endokrinológie Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., a Dr. ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšiel špeciálny Vedecký podcast SAV o nepodložených presvedčeniach

27. január 2023
Naša spoločnosť prechádza posledné roky mnohými záťažovými skúškami, ako pandémia COVID-19, ruská agresia voči Ukrajine, rôzne vnútropolitické zmeny a tlaky a v neposlednom rade ju značne ovplyvňujú rôzne konšpirácie, nepodložené tvrdenia a fámy. Nezastupiteľnú rolu pri prekonávaní takýchto období zohrávajú spoločenské vedy a medzi nimi aj psychológia. O tom, ako týmto rôznym tlakom čeliť, hovorí v špeciálnom vedeckom podcaste SAV Vladimíra Kurincová Čavojová ...
Kategórie: Podporujeme

Online prednáška „Radiomics and radiogenomics in cancer“

26. január 2023
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Caroliny de la Pinta, MD., pod názvom "Radiomics and radiogenomics in cancer", ktorá sa koná v rámci aktivít organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu/Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer). Carolina de la Pinta, MD., je radiačná onkologička na Ramon y Cajal University Hospital (IRYCIS) v Madride, Španielsko. p ...
Kategórie: Podporujeme

Aperitív Historického ústavu SAV, v. v. i., o panovníckej symbolike a rituáloch moci v stredoveku

24. január 2023
Organizátori Aperitívu Historického ústavu SAV, v. v. i., pripravili na január seminár Mgr. Dušana Zupku, PhD., s názvom Panovnícka symbolika a rituály moci v stredoveku. Uskutoční sa vo štvrtok 26. januára o 10.30 h v zasadacej miestnosti ústavov spoločenských vied SAV na Klemensovej 19 v podkroví na V. poschodí. Panovnícka moc v stredoveku sa najvýraznejšie prejavovala prostredníctvom rituálov a symbolov a s tým spojeným kladením dôrazu na reprezentáciu a verejné ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky