SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 16 min 25 s

Webinár o novom Programe dunajského regiónu 21-27

19. máj 2022
Organizátori Programu dunajského regiónu 21-27 upozorňujú na poslednú možnosť zaregistrovať sa na webinár, ktorý sa uskutoční 23. mája 2022. Uzávierka registrácie je dnes, 19. mája 2022. Webinár pre špecifické ciele v Programe Dunajského regiónu: SO 1.1 – Posilňovanie inovácií a transfer technológií SO 1.2 – Budovanie zručností pre inteligentnú špecializáciu, priemyselnú transformáciu a podnikanie "https://www.interreg-danube.eu/calls/calls-for-proposals/third-call-for-proposals/registration-for-webinars-23-may-2022" Registrácia a ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná cena SAV v oblasti prírodných vied pre francúzskeho vedca prof. Michela Salzeta

19. máj 2022
Vedecká rada SAV na svojom zasadnutí 4. mája 2022 udelila Medzinárodnú cenu SAV v oblasti prírodných vied za rok 2022 francúzskemu vedcovi prof. Michelovi Salzetovi. Nomináciu na udelenie ceny predložil Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i., spolu s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Porota pre udeľovanie Medzinárodnej ceny SAV posudzovala pätnásť návrhov. Prof. Michel Salzet patrí k popredným medzinárodným vedeckým kapacitám v oblasti neurovied a onkológie, ...
Kategórie: Podporujeme

Prihlásiť sa do súťaže L’Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede možno do 31. mája 2022

18. máj 2022
Záujemkyne o zaslanie svojho projektu do súťaže L’Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko majú stále možnosť zúčastniť sa. Organizátori projektu predĺžili termín na zaslanie prihlášok do 31. mája 2022 do polnoci. Víťazka v každej kategórii získa ocenenie v sume 5 000 eur. Súťaž L’Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede je určená pre výskumníčky do 40 rokov (t. j. vedkyňa nemôže do 31. októbra 2022 prekročiť 41 rokov). Od tohto ročníka sa projekty podávajú ...
Kategórie: Podporujeme

Pandémia COVID-19 ovplyvnila duševné zdravie rodičov

18. máj 2022
Pandémia ochorenia COVID-19 značne ovplyvnila mieru stresu a úzkosti rodičov. Na mentálne zdravie rodičov vplýval aj ich príjem a socioekonomický status. Aj tieto poznatky priniesla najnovšia štúdia vedcov a vedkýň zo SAV a Inštitútu psychológie Prešovskej univerzity, ktorí počas poldruha roka pandémie sledovali zmeny v duševnom zdraví rodičov. Vzhľadom na charakter protipandemických opatrení, ktorými sa Slovensko riadilo od marca 2020, sa rodičia zaradili medzi najzraniteľnejšie skupiny. Boli vystavení ...
Kategórie: Podporujeme

Spustili sme prihlasovanie do Letnej školy mladých vedcov 2022

17. máj 2022
Občianske združenie All4Science a Slovenská akadémia vied opäť pozývajú žiakov a žiačky 2. stupňa základných škôl do Letnej školy mladých vedcov. Zvedavých mladých účastníkov bude od 18. do 22. júla 2022 čakať intenzívny prázdninový týždeň, počas ktorého nahliadnu do fascinujúceho sveta vedy. Pre deti je pripravený bohatý program s vedcami a vedkyňami z desiatich vedeckých pracovísk SAV. Prihlasovanie je otvorené do 16. júna 2022, podmienkou je stručný popis projektu, ktorý by chcel účastník ...
Kategórie: Podporujeme

Astronómovia zo SAV sú kľúčovými partnermi projektu Európskeho slnečného ďalekohľadu

16. máj 2022
V utorok 10. mája 2022 sa v Aule SAV v Bratislave uskutočnila slávnostná premiéra dokumentárneho filmu Reaching for the Sun – The Story of a Magnetic Star o dejinách a súčasnosti slnečného výskumu a pripravovanom európskom slnečnom ďalekohľade ( "https://est-east.eu/est-project" European Solar Telescope - EST ). Vo filme vystupujú aj vedci z Astronomického ústavu SAV, v. v. i., ktorí vysvetľujú dôležitú úlohu koronárnej stanice na Lomnickom štíte v systéme európskych slnečných observatórií. ...
Kategórie: Podporujeme

Dr. Carola Heinrich: Postsovietske inscenácie. „Obraz Rusa“ vtedy a teraz

16. máj 2022
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na hosťovskú prednášku Dr. Caroly Heinrichovej s názvom Postsovietske inscenácie. „Obraz Rusa“ vtedy a teraz/ Postsowjetische Inszenierungen. Das Bild „des Russen“ damals und heute. Podujatie sa koná v stredu 18. mája 2022 o 14.00 h v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., a zároveň online. Prednáška bude v nemčine, diskusia v nemčine, slovenčine a angličtine. Mocenské vzťahy medzi Sovietskym zväzom ako centrom a štátmi „východného ...
Kategórie: Podporujeme

Chemické horizonty o spojení chémie so stavebnou praxou

16. máj 2022
V stredu 15. júna 2022 sa uskutoční ďalšia z prednášok v rámci cyklu Chemické horizonty s názvom Využiteľnosť chémie pri štúdiu cementových kompozitov a diagnostike konštrukčného betónu. Prednášať bude Ing. Ivan Janotka, DrSc., z Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. (TSÚS), v Bratislave. Podujatie, ktoré organizuje Chemická spoločnosť Slovenska, sa bude konať o 14.00 h online cez "https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af7959f0830bf42ed8fd54df969cce475%40thread.tacv2/1652094876274?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%226d27ca22-fbe6-46e1-b839-5e1657d0fed2%22%7d" MS ...
Kategórie: Podporujeme

Tajné služby vo Vede SK

13. máj 2022
„Málokedy si uvedomujeme aká dôsledná a najmä účinná bola propaganda nacistického Nemecka počas druhej svetovej vojny,“ pripomína Mgr. Jakub Drábik, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i. Spolu s Martinom Poschom, PhD., budú hosťami najbližšej Vedy SK v Rádiu Slovensko. Na stole bude zaujímavá a, žiaľ, stále aktuálna téma: Tajné služby vo vojnových konfliktoch a v mieri. O vážnej téme budú seriózne aj poloúsmevne diskutovať v kontexte ...
Kategórie: Podporujeme

O abdikácii Lászlóa Tosta, mešťanostu Košíc

13. máj 2022
Pred osemdesiatimi tromi rokmi, 13. mája 1939, László Tost, mešťanosta Košíc, navštívil vtedajšieho maďarského ministra vnútra, Ferenca Keresztes-Fischera, aby predložil svoju žiadosť o odchod do dôchodku. Aj keď v novinách písali, že sa odvolával na chorobu, inde zas že „dosiahol zákonom stanovený vek”, väčšina ľudí nechcela veriť, že 65-ročnému košickému mešťanostovi na vrchole kariéry sa zrazu zunovala úradnícka práca a dobrovoľne sa stiahol. Tost, ktorého 3. novembra ...
Kategórie: Podporujeme

ONTOX: k bezpečnému a účinnému hodnoteniu rizík chemických látok bez testovania na zvieratách

12. máj 2022
V dňoch 3 a 4. mája sa v Bruseli uskutočnilo výročné stretnutie projektu "https://ontox-project.eu/" ONTOX , financovaného zo schémy Horizont 2020. Stretnutie sa konalo za účelom rekapitulácie činností prvého roku a dosiahnutých výsledkov od spustenia projektu (1. máj 2021). Koordinátor projektu, ako aj "https://ontox-project.eu/consortium/" vedecký poradný výbor , vyjadrili spokojnosť s prvotnými výsledkami. Tie budú slúžiť ako pevný základ pre stanovenie stratégií na vytvorenie ...
Kategórie: Podporujeme

Európsky deň minerálov: Slovensko má tisícročnú tradíciu v ťažbe a spracovaní nerastných surovín

12. máj 2022
Európsky deň minerálov vyhlásený Európskou asociáciou priemyselných nerastov (IMA – Europe) si pripomíname 12. mája od roku 2007. Jeho cieľom je zvýšenie povedomia o význame minerálov v našich životoch. Sú nevyhnutné v stavebníctve, chemickom, automobilovom, leteckom či strojníckom priemysle. Bez minerálov, ktoré tvoria vápenec, dolomit, íl by sme nemali omietky, betón, tehly. Bez kremeňa, živcov a kaolínu by sme nemali sklo, porcelán, keramiku. Mastenec je dôležitou prímesou ...
Kategórie: Podporujeme

Do uzávierky súťaže L’Oreál-UNESCO pre ženy vo vede zostávajú posledné dni

11. máj 2022
Záujemkyne o súťaž L’Oreál-UNESCO Pre ženy vo vede, Slovensko majú posledné dni na prihlásenie do súťaže. Svoje prihlášky môžu posielať do nedele 15. mája 2022 do polnoci. Víťazka v každej kategórii získa ocenenie v sume 5 000 eur. Súťaž je určená výskumníčkam do 40 rokov (t. j. vedkyňa nemôže do 31. októbra 2022 prekročiť 41 rokov). Projekty sa podávajú od tohto ročníka už v troch kategóriách: ul li Formal sciences /li li Life and environmental sciences /li li Physical sciences /li /ul Prihlásené ...
Kategórie: Podporujeme

Kniežacia hrobka z Popradu sa po 16 rokoch vrátila na Slovensko

11. máj 2022
Zakonzervované drevené súčasti vonkajšej komory kniežacej hrobky z Popradu sa po šesťnásťročnom ošetrovaní v laboratóriách v nemeckom Schleswigu opäť vrátili na Slovensko. Protokolárne odovzdanie nálezu sa uskutočnilo za účastí nemeckých partnerov, predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka a viacerých významných osobností slovenskej vedy a kultúry v pondelok 9. mája 2022 v odborných depozitároch Archeologického ústavu SAV, v. v. i., v Nitre. Hrobka popradského ...
Kategórie: Podporujeme

V Opernom salóne SND sa prezentovali dva ústavy SAV

9. máj 2022
Operný salón Slovenského národného divadla patril v stredu 4. mája dvom pracoviskám Slovenskej akadémie vied – Ústavu divadelnej a filmovej vedy CVU SAV, v. v. i., a Historickému ústavu SAV, v. v. i. V elegantných priestoroch s malebným výhľadom na panorámu Bratislavy sa pred plným auditóriom uskutočnilo podujatie, v ktorom sa spojili prezentácia publikácie Cultural and Artistic Transfers in Theatre and Music: Past, Present, and Perspectives (Vydavateľstvo VEDA a ÚDFV CVU SAV, 2021) a vokálny koncert s lektorskými úvodmi pod ...
Kategórie: Podporujeme

Zatmenie Mesiaca budeme môcť pozorovať aj zo Slovenska

9. máj 2022
V pondelok 16. mája 2022 v ranných hodinách bude zo Slovenska pozorovateľné zatmenie Mesiaca. Bude to úplné zatmenie, ktoré bude na Slovensku viditeľné ako čiastočné. Tieň Zeme zakryje maximálne 41 percent mesačného kotúča, pred dosiahnutím maximálnej fázy Mesiac zapadne. „V roku 2022 nastane úplné zatmenie Mesiaca 8. novembra, od nás nebude pozorovateľné, keďže bude viditeľné len v Ázii, Austrálii, Tichomorí a Amerike,“ vysvetľuje Ján Svoreň z Astronomického ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na konferenciu: Translatológia na Ukrajine ako integrálna súčasť európskeho kontextu

9. máj 2022
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Translatológia na Ukrajine ako integrálna súčasť európskeho kontextu/ em Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of European Context /em , ktorá sa uskutoční 12. a 13. mája 2022 na pôde Filozofickej fakulty UK v Bratislave a zároveň bude dostupná online.   Medzinárodnú konferenciu, ktorá sa koná v súvislosti so súčasnou situáciou na Ukrajine, organizujú ...
Kategórie: Podporujeme

30. výročná medzinárodná konferencia European Vegetation Survey

6. máj 2022
Medzinárodná konferencia pracovnej skupiny European Vegetation Survey (EVS) predstavuje najväčšiu európsku platformu vedcov za účelom zdieľania, prezentovania a rozširovania vedeckých výsledkov a poznatkov z oblasti vegetačných vied, ekológie, fytocenológie, lesníctva a príbuzných (nielen) botanických odvetví. Samotná EVS je jednou z pracovných skupín v rámci  International Association for Vegetation Science (IAVS), ktorá celosvetovo združuje vedcov a ďalších záujemcov o teoretické a praktické ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na premiéru filmu Reaching for the Sun

6. máj 2022
Projekt Európskeho slnečného teleskopu (EST), Slovenská akadémia vied (SAV) a Astronomický ústav SAV, v. v. i. (AsÚ SAV, v. v. i.) pozývajú na premiéru dokumentárneho filmu „Reaching for the Sun – The Story of a Magnetic Star“, ktorá sa uskutoční v utorok 10. mája 2022 o 14.00 hod. v Aule SAV na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave. Dokumentárny film v dĺžke 52 minút pútavým spôsobom približuje históriu slnečného výskumu až po súčasné ...
Kategórie: Podporujeme

Smerom ku klimatickej udržateľnosti akademického systému v Európe a mimo nej

6. máj 2022
Vo štvrtok 5. mája 2022 zverejnila Európska federácia akadémií vied (ALLEA) novú správu, ktorá skúma negatívny vplyv akademického systému na klímu. Správa poskytuje komplexný pohľad na fungovanie rôznych zainteresovaných strán a naznačuje, že na to, aby akademický systém dosiahol udržateľnosť klímy, sú potrebné významné zmeny. Správa zdôrazňuje, že na to, aby akademický systém prešiel na udržateľnosť klímy, „je potrebná zmena kultúry, v ktorej ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky