SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 5 min 5 s

Vedci SAV vyvinuli nové vrstvy na ochranu implantovateľných materiálov

18. december 2023
Nežiadúce interakcie medicínskych materiálov po implantácii do ľudského organizmu vedú k zníženiu terapeutickej alebo diagnostickej účinnosti a taktiež môžu viesť k zápalovým reakciám. Preto je dôležité vyvíjať možnosti ochrany implantovateľných materiálov pred odozvou imunitného systému hostiteľského organizmu. „V našom spoločnom výskume s Ústavom makromolekulovej chémie Akadémie vied Českej republiky sme vyvinuli nový typ tenkých hydrogélových ...
Kategórie: Podporujeme

Zo zasadnutia Medzinárodnej únie akadémií vo Philadelphii

18. december 2023
V dňoch 3. až 6.októbra 2023 sa uskutočnilo 92. generálne zasadnutie Medzinárodnej únie akadémií v meste Philadelphia v Spojených štátoch amerických. Medzinárodná únia akadémií so sídlom v Bruseli je vedecká asociácia vytvorená v roku 1919 v Paríži a združuje národné aj súkromné akadémie z viac ako 60 krajín sveta. V súčasnosti sponzoruje, podporuje alebo vedecky zastrešuje niekoľko desiatok vedeckých projektov oblasti humanitných a spoločenských vied v 4. ...
Kategórie: Podporujeme

Prvý nález parazitických jednobunkovcov rodu Babesia u vtáčích kuklorodiek rodu Ornithomya

18. december 2023
Vedci a vedkyne Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., zverejnili v roku 2023 výsledky prvého molekulárneho skríningu patogénov u vtáčích kuklorodiek rodu Ornithomya zo Slovenska. Výskum odhalil prítomnosť jednobunkových parazitov rodu Babesia (Piroplasmida), konkrétne Babesia canis, Babesia venatorum a Babesia microti, ktoré sú viazané prevažne na voľne žijúce cicavce, ako sú mäsožravce (B. canis), jeleňovité (B. venatorum) a hlodavce (B. microti). p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Konferencia Mladá nádej slovenskej vedy privítala talenty z celého Slovenska

15. december 2023
V Kongresovom centre SAV Smolenický zámok sa 5. až 7. decembra uskutočnila konferencia Mladá nádej slovenskej vedy. Pozvánku na konferenciu dostalo 48 študentov a študentiek gymnázií a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí v roku 2023 uspeli na prehliadke Stredoškolská odborná činnosť a na Festivale vedy a techniky AMAVET. Odmenou za ich úspešnosť bol pobyt na zámku spojený s prednáškami a možnosťou odprezentovania svojich projektov pred odborníkmi zo Slovenskej akadémie vied, ktorí im poskytli odborný ...
Kategórie: Podporujeme

Nová publikácia približuje rozličné prístupy k problémom skúmaným súčasnou environmentálnou filozofiou

15. december 2023
Za významný vedecký výsledok za rok 2023 považuje Filozofický ústav SAV, v. v. i., podieľanie sa na tvorbe publikácie Current Challenges of Environmental Philosophy. Autori tohto zväzku sa zamerali na filozofické problémy klimatického, demografického a politického režimu antropocénu. Súčasná environmentálna filozofia je široko rozvetvená oblasť skúmania polykrízy globálnej priemyselnej civilizácie. Dielo prináša výber rôznych prístupov k skúmania vzťahu civilizácie ...
Kategórie: Podporujeme

SAV vydala jedinečný zborník štúdií

15. december 2023
V roku 2023 vyšiel vo vydavateľstve VEDA jedinečný zborník štúdií s názvom Translation Studies in Ukraine as an Integral Part of the European Context. Obsahuje celkom 15 štúdií v angličtine a nemčine z pera významných translatologických osobností z Ukrajiny i z viacerých európskych krajín. Autorkami dvoch z nich sú profesorky Mária Kusá a Katarína Bednárová z Ústavu svetovej literatúry SAV, v.v.i.. „Publikácia je výsledkom snahy ...
Kategórie: Podporujeme

Predvianočná prednáška v Lučenci bude o mede

15. december 2023
Cyklus popularizačných prednášok vedcov a vedkýň SAV s názvom Vivat Scientia! Nech žije veda! uzatvára rok 2023 vystúpením doktorky Marcely Bučekovej z Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i. V utorok 19. decembra 2023 o 17.00 hod. v Mestskom múzeu na Radnici v Lučenci odznie prednáška s názvom Včely vedcom, vedci ľuďom. Doktorka Marcela Bučeková, je vedecká pracovníčka Laboratória apidológie a apiterapie na Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i. Výskumu biologických aktivít medu sa venuje od svojho ...
Kategórie: Podporujeme

Špeciálny podcast SAV v duchu histórie adventu a slávenia Vianoc

15. december 2023
Predposledný tohtoročný vedecký podcast SAV sa venoval adventu a Vianociam. S moderátorkou Soňou G. Lutherovou sa rozprávali Zuzana Beňušková z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., ktorá sa venuje skúmaniu tradičnej kultúry, a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV, v. v. i., odborníčka na novoveké dejiny. Na úvod etnologička Z. Beňušková vysvetlila, prečo advent a čas Vianoc spadá do obdobia pred a po zimnom slnovrate, ktoré je charakteristické ...
Kategórie: Podporujeme

Nová výzva pre slovenských vedcov: prístup k superpočítaču Leonardo

14. december 2023
Konzorcium Leonardo, ktoré tvorí šesť európskych krajín na čele s Talianskom, obstaralo a v novembri 2022 uviedlo do prevádzky momentálne  "https://www.top500.org/lists/top500/2023/11/" šiesty najvýkonnejší superpočítač na svete . Slovensko, ako jeden z členov konzorcia, poskytuje prostredníctvom Výpočtového strediska SAV, v. v. i., projektu svoje odborné znalosti v oblasti HPC a komunitám používateľov technickú a inžiniersku podporu na vysokej úrovni. Slovenskí používatelia majú vďaka tomu jedinečnú možnosť zapojiť ...
Kategórie: Podporujeme

Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., významne prispieva k využívaniu moderných DNA postupov v poznávaní biodiverzity a determinácii druhov

14. december 2023
Zoológovia z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i., zverejnili v roku 2023 "http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922" celoeurópsku "http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.160922" štúdiu , v ktorej detailne opísali aktuálny stav druhovej diverzity a rozšírenia dvoch významných skupín vodného hmyzu (chrobáky – Coleoptera, bzdochy – Heteroptera) a následne presne ...
Kategórie: Podporujeme

Kvíz pre zVEDAvých: Z víťazstva sa tešili Tiperi

13. december 2023
Ďalším kolom pokračoval vo štvrtok 7. decembra 2023 v Dungeon Pube v Bratislave úspešný vedecký Kvíz pre zVEDAvých, ktorý organizuje Výbor Mladých vedcov SAV. Priniesol vážnejšie témy, ale o to súťaživejšiu atmosféru. Z prvého miesta sa tešil tím Tiperi. Výbor Mladých vedcov SAV zakladá novú sériu vedeckých kvízov s cieľom popularizovať vedu a výskum na SAV. Po májovom premiérovom Kvíze pre zVEDAvých zorganizoval výbor ďalší ...
Kategórie: Podporujeme

Jedinečný výsledok výskumu ÚEF SAV, v. v. i.: Pozorovanie kvantového prepojenia v top kvarkových pároch pomocou detektora ATLAS

13. december 2023
Členovia vedeckej košickej skupiny ATLAS z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., sa v roku 2023 výrazne podieľali na výskume efektu kvantového prepojenia páru top kvarkov v protónovo-protónových zrážkach experimentu ATLAS, LHC CERN*, postupne zaznamenaných medzi rokmi 2015 až 2018 pri energii 13 TeV. Ide o prvé pozorovanie kvantového prepojenia medzi dvojicou top a antitop kvarku pri ultrarelativistických energiách. Na štúdium daného javu bol vybraný kanál rozpadu, obsahujúci dva nabité leptóny, elementárne ...
Kategórie: Podporujeme

ÚMB SAV, v. v. i., identifikoval nové geografické a botanické zdroje pre medicínsky med

12. december 2023
Vývoj nových antibiotík a ich priame použitie v klinickej medicíne sú obmedzené aj vzhľadom na rýchly výskyt bakteriálnej rezistencie na novo používané antibiotiká. Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i., sa preto v roku 2023 sústredil aj na výskum opätovného využívania prírodných antibakteriálnych produktov na lokálne použitie, ktorých mechanizmus účinku je založený na synergickom pôsobení viacerých zložiek. Jedným z týchto produktov je aj medicínsky med, ktorý ...
Kategórie: Podporujeme

Na pozorovanie roja Geminíd sú v tomto roku podmienky priaznivé

11. december 2023
Geminidy patria medzi hlavné meteorické roje. Pozorovať ich môžeme každoročne v závere roka. V roku 2023 si toto nebeské divadlo môžeme vychutnať do 17. decembra, pričom maximum aktivity nastane v noci z 13. na 14. decembra. Astronomické podmienky na pozorovanie Geminíd sú priaznivé – Mesiac nebude rušiť svojím svitom, keďže počas maxima aktivity roja bude len 1 deň po nove. Geminidy patria medzi jeden z mála meteorických rojov, ktorých zdrojom nie je kométa. Pohybujú sa v dráhe asteroidu MP 3200 Phaethon a ich ...
Kategórie: Podporujeme

Čitateľské zručnosti v ranom detstve

11. december 2023
Dôležité poznatky o rozvoji kľúčových zručností ranej gramotnosti u detí predškolského veku prináša nová kniha vydaná v roku 2023 a editovaná Kamilou Urban z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i. Kniha poukazuje na kľúčovú úlohu vzdelávacieho prostredia a interakcií medzi dospelým a dieťaťom pri spoločnom čítaní pri budovaní základov gramotnosti. Zameriava sa najmä na význam kvalitného spoločného čítania, používania metakognitívneho ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

11. december 2023
Ako pokračuje výskum, ktorý môže zmeniť život diabetikom? Prečo je cukrovka civilizačná choroba? Na čo všetko možno použiť vaječné škrupiny vo výskume? Čo je zelená syntéza a čo všetko dokáže mechanochémia? Akým spôsobom možno komunikovať s hydinou o tom, aké podmienky života jej vyhovujú? A čo všetko ponúkli ústavy a centrá SAV počas Týždňa vedy a techniky? Igor Lacík z Ústavu polymérov SAV sa stal laureátom ocenenia ESET Science Award 2023 v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vďaka jeho práci ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav informatiky SAV, v. v. i., ukončil projekt HYSPED

10. december 2023
Ústav informatiky SAV, v. v. i., (ÚI SAV) ukončil v novembri 2023 projekt HYSPED – Výskum aplikácie prostriedkov umelej inteligencie pri analýzach a klasifikácií dát hyperspektrálneho snímkovania. Na projekte, ktorý podporil Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, sa zúčastnili aj Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) a VUJE, a. s. Cieľom riešiteľov z ÚI SAV v projekte HYSPED bola príprava cloudovej infraštruktúry ...
Kategórie: Podporujeme

Opustil nás profesor Stanislav Kmeť

8. december 2023
Dňa 6. decembra 2023 nás vo veku 66 rokov navždy opustil Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., bývalý rektor Technickej univerzity v Košiciach a dlhoročný člen Vedeckej rady SAV. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 12. decembra 2023 o 11.00 hod. v Obradnej sieni Krematória v Košiciach. „V osobe bývalého rektora profesora Kmeťa odchádza nielen výborný rektor, manažér, vynikajúci vedec, ale aj veľmi hodnotný človek a musím povedať, že aj môj blízky priateľ. Preto mi je to nesmierne ľúto,“ vyjadril predseda ...
Kategórie: Podporujeme

Košická vedecká kaviareň s Františkom Simančíkom o zvyškovom teple

8. december 2023
Organizátori košickej vedeckej kaviarne pozývajú na decembrovú prednášku, ktorá bude v utorok 12. decembra 2023 o 18.00 hod. v Kine Úsmev v Košiciach. S prednáškou Zvyškové teplo je nepochopiteľne zanedbávaný energetický poklad vystúpi František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. František Simančík nadviaže na predchádzajúcu prednášku, v ktorej sme sa venovali možnému vplyvu človeka na prebiehajúcu klimatickú ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť AGEL SK a Slovenská akadémia vied podpísali zmluvu o spolupráci

8. december 2023
Skupina AGEL, Slovenská akadémia vied a Vzdelávací, vedecký a výskumný inštitút AGEL podpísali rámcovú zmluvu o vzájomnej spolupráci. Kooperovať budú v oblasti vedy, výskumu a vývoja a pri príprave spoločných projektov. V záujme zvýšenia kvality vzdelávacieho procesu a vedeckovýskumnej činnosti s cieľom uplatňovania najmodernejších poznatkov vedy, výskumu a vzdelávania sa zmluvné strany dohodli na spoločnom postupe pri zabezpečení spolupráce ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky