SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 3 min 4 s

Vyšla 38. epizóda vedeckého podcastu SAV

6. máj 2022
Hostka 38. epizódy vedeckého SAV PhDr. Alexandra Jarošová, CSc., z oddelenia súčasnej lexikológie a lexikografie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., zasvätila poznaniu slovenského jazyka celú svoju profesionálnu kariéru. Od roku 2000 sa podieľa na tvorbe Slovníka súčasného slovenského jazyka. Je spoluautorkou aj mnohých ďalších prác – Veľkého slovensko-ruského slovníka či monografie Slovo o slovníku z pohľadu času a normy. Má rada spisovnú slovenčinu, ale čaro má pre ňu aj hovorový ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na webinár Zelená energia and životné prostredie

5. máj 2022
Slovenská akadémia vied spolu s Kanceláriou pre transfer technológií SAV a Inštitútom pre výskum priemyselných technológií na Taiwane (ITRI) pozývajú na webinár s názvom Green energy and Environment. Prosíme o zdieľanie informácie s kolegami na Vašich ústavoch. Webinár sa uskutoční 9. mája 2022 od 9.00 do 11.00 hod a pripojiť sa môžete cez tento link Microsoft Teams (v čínštine)  span id="OBJ_PREFIX_DWT461_com_zimbra_url" role="link" span id="OBJ_PREFIX_DWT495_com_zimbra_url" role="link" "https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzUyOWNiODEtZjY4MC00MmE0LWFjZGUtZmIwNTA0NzQ2Yjc1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273ffe322-3a8c-4d1c-936d-665676f559aa%22%2c%22Oid%22%3a%227b7d7063-318f-4a58-9f28-9e64b88f65ed%22%7d" ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenenia pre Miroslava Sanigu v súťaži o najkrajšie kalendáre

4. máj 2022
Tohtoročné slávnostné vyhlásenie výsledkov Najkrajší kalendár Slovenska 2022 a Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2021 prinieslo dve prvé priečky pre vedeckého pracovníka Ústavu ekológie lesa, v. v. i., vo Zvolene doc. Ing. Miroslava Sanigu, CSc. Miroslav Saniga zvíťazil v kategórii STOLOVÉ KALENDÁRE – INÉ s tematikou prírodných scenérií a prírodnín: Miroslav SANIGA – FOSFA Life Science 2022. Rovnako 1. miesto získal ...
Kategórie: Podporujeme

Divadelní riaditelia a hudobníci na cestách 1870 – 1920

4. máj 2022
Centrum vied o umení, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV, v. v. i., pozýva na vokálny koncert Divadelní riaditelia a hudobníci na cestách 1870 – 1920 s lektorskými úvodmi. Uskutoční sa v stredu 4. mája o 17.00 h v Opernom salóne SND v Bratislave. Koncert sa koná v rámci projektu Vyšehradského fondu Towards a common regional history of our nation building strategies. Program je zostavený z repertoáru operných a koncertných scén štyroch krajín. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Falling Walls Engage 2022

4. máj 2022
Pre tých, ktorí sa chcú zapojiť do Falling Walls Engage 2022, zostávajú už len dva týždne na prihlásenie. Uzávierka prihlášok je 15. mája 2022. "https://globalcall.falling-walls.com/" Prihlásiť či nominovať  sa môžu účastníci starší ako 18 rokov, projekt alebo iniciatíva musí byť aktívna, prípadne spustená v čase podania žiadosti. Projekty, ktoré sa nominovali alebo prihlásili v minulých rokoch, sa môžu znova zúčastniť, ak sa predtým nedostali na finálové ...
Kategórie: Podporujeme

Za prof. Ing. Eberhardom Borsigom, DrSc.

3. máj 2022
Dňa 29. apríla 2022 nás vo veku 86 rokov navždy opustil náš dlhoročný kolega a priateľ prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc. Eberhard Borsig, prezývaný medzi kolegami Ebo, sa od svojich stredoškolských štúdií aktívne venoval chémii. Na Ústave polymérov SAV, v. v. i., bol zamestnaný od jeho vzniku, kde začínal ako výskumný asistent a onedlho, od roku 1973 do roku 2006 pôsobil ako vedúci oddelenia modifikácie polymérov. Jeho vedecký výskum bol zameraný na modifikácie polymérov ...
Kategórie: Podporujeme

Mladí vedci SAV vyhlásili voľby na funkčné obdobie 2022 – 2024

3. máj 2022
Mladí vedeckí pracovníci a pracovníčky SAV, doktorandi a doktorandky SAV do veku 36 rokov môžu v týchto dňoch v online voľbách vyberať svojich zástupcov do Výboru Mladých vedcov SAV. Voľby trvajú do 10. mája 2022. Podmienkou účasti je "https://mladi.sav.sk/volby2022/" registrácia na stránke "https://mladi.sav.sk/volby2022/" ,  na ktorej sú zverejnené aj podrobné pravidlá volieb. Voliči a voličky môžu odovzdať až šesť hlasov. Zoznam kandidátov je dostupný na plagáte ...
Kategórie: Podporujeme

Deň Slnka: Našu najbližšiu hviezdu stále celkom nepoznáme

3. máj 2022
Dnes, 3. mája si pripomíname Deň Slnka, planéty, bez ktorej by nebol možný život na Zemi. „Málokto z nás si uvedomuje, že krásny slnečný deň je niečo, čo je vo vesmíre veľmi výnimočná situácia. Pre vesmír je typická hlboká tma a chlad a len v malom okolí hviezd je teplo a svetlo, ktoré považujeme za samozrejmosť. Preto si naše Slnko zaslúži, aby sme mu aspoň raz za rok vzdali hold,“ hovorí RNDr. Aleš Kučera, CSc., z Astronomického ústavu SAV, v. v. i. p ...
Kategórie: Podporujeme

Ponuka tréningov v SAV

2. máj 2022
Slovenská akadémia vied prijala historicky prvý Plán rodovej rovnosti SAV, v ktorom kriticky reflektuje aktuálny stav zastúpenia žien na svojich pracoviskách a nastavuje zásady rodovej rovnosti. Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a organizácia RISOTO v rámci H2020 projektu ATHENA pripravili niekoľko tréningov, ktoré záujemcom pomôžu zorientovať sa v problematike rodovej rovnosti. Účastníci na tréningoch dostanú odpovede najmä na otázky: ul li Chcete lepšie rozumieť ...
Kategórie: Podporujeme

Opustila nás Ing. Anna Ebringerová, PhD.

29. apríl 2022
Dňa 24. apríla 2022 nás vo veku 88 rokov navždy opustila emeritná pracovníčka Chemického ústavu SAV, v. v. i. Ing. Anna Ebringerová, PhD.  Doktorka Anna Ebringerová bola významnou slovenskou chemičkou, ktorá sa výskumne zaoberala chemickou modifikáciou rastlinných polysacharidov, charakterizáciou štruktúrnych, molekulárnych a funkčných vlastností polysacharidov a ich derivátov. Bola tiež odborníčkou v oblasti vzťahu štruktúry a biologickej aktivity biologicky aktívnych rastlinných polysacharidov. V ...
Kategórie: Podporujeme

Uskutočnili sa VIII. ekologické dni

29. apríl 2022
Pri príležitosti 30. výročia Slovenskej ekologickej spoločnosti pri SAV (SEKOS) sa v dňoch 25. – 26. apríla 2022 v Kongresovom centre SAV Smolenice uskutočnili v poradí už ôsme Ekologické dni. Úvod prvého dňa Ekologických dní sa venoval Valnému zhromaždeniu SEKOS. Účastníci si pripomenuli históriu organizácie a diskutovali o jej budúcnosti. Počas valného zhromaždenia zvolili aj nových členov a funkcionárov hlavného výboru SEKOS. Predsedom sa stal prof. RNDr. František Petrovič, PhD., z Fakulty prírodných ...
Kategórie: Podporujeme

Nová účinná a bezpečná liečba babeziózy psov pochádza zo Slovenska

29. apríl 2022
Spolupráca vedkýň z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., a veterinárnych lekárov z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach priniesla originálne výsledky s nezanedbateľným prínosom do veterinárnej praxe. Pomocou kombinovanej liečby sa im podarilo úspešne eliminovať parazitémiu (prítomnosť parazitov v krvi) u psov chronicky infikovaných jednobunkovým krvným parazitom Babesia gibsoni – pôvodcom babeziózy Babezióza psov je závažná ...
Kategórie: Podporujeme

TALENT BMC SAV, cena BMC SAV, v. v. i. pre mladých vedeckých pracovníkov

28. apríl 2022
Vedenie BMC SAV, v. v. i. sa spoločne s Vedeckou radou rozhodlo podporiť svojich mladých vedeckých pracovníkov formou každoročného ocenenia TALENT BMC SAV pre mladých vedeckých pracovníkov. Po dohode s CEO spoločnosti MultiplexDX, s. r. o., Pavlom Čekanom, PhD., budú pre financovanie tohto ocenenia využité finančné prostriedky, "http://www.biomedcentrum.sav.sk/spolocne-usilie-s-multiplexdx-prinasa-ovocie/" ktoré BMC SAV získalo od spoločnosti MultiplexDX na základe rámcovej zmluvy o vedeckej spolupráci. O ocenení bude ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločné úsilie s MultiplexDX prináša ovocie

28. apríl 2022
Pandémia COVID-19, rovnako ako celej spoločnosti, priniesla Biomedicínskemu centru SAV, v. v. i. (do roku 2021 BMC SAV) množstvo náročných, aj vypätých situácií a bezpochyby negatívne ovplyvnila jeho vedeckú aktivitu. Na druhej strane však bola aj príležitosťou sa hneď od začiatku priamo zapojiť do riešenia viacerých celospoločenských problémov a poukázať na význam biomedicínskeho výskumu pre krajinu. Pri tejto misii bolo mimoriadne dôležité uzavretie partnerstva so spoločnosťou MultiplexDX, s. r. o., s ktorou BMC SAV, v. v. i. spolupracovalo na vývoji ...
Kategórie: Podporujeme

Zapojte sa do štúdie o udržateľnom riadení ľudských zdrojov

28. apríl 2022
p align="left" Kríza spôsobená pandémiou Covid-19 vyzdvihla potrebu vyššieho záujmu nielen o fyzické zdravie, ale hlavne o psychické fungovanie zamestnancov a rovnováhu ich pracovného a rodinného života. Spoločenskovedný ústav CSPV SAV, v. v. i. (SvÚ CSPV SAV, v. v. i.) pozýva každého, kto je aktuálne zamestnaný, k vyplneniu anonymného dotazníka, ktorý je súčasťou medzinárodnej štúdie Sustainable Human Resources Management - Cross-Cultural Empirical Study. p align="left" Implementácia konceptu udržateľnosti v oblasti riadenia ľudských ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na stretnutie so zástupcami firiem

27. apríl 2022
Agentúra SARIO organizuje už štvrtý ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, do ktorého sa prvýkrát zapája aj SAV. Cieľom projektu je poskytnúť platformu pre efektívnu výmenu skúseností medzi akademickým sektorom a firmami, ktoré často zápasia s nedostatkom personálnych kapacít na riešenie problémov z praxe. Podujatie sa uskutoční 29. 4. 2022 od 10.00 hod. v Aule SAV na Patrónke v Bratislave. Spolupráca s akademickým sektorom môže firmám prispieť k rozvoju ich inovačného potenciálu,  získavaniu ...
Kategórie: Podporujeme

SAV je v rebríčku SCImago opäť najlepšia spomedzi slovenských vedeckých a akademických inštitúcií

27. apríl 2022
Slovenská akadémia vied opäť obhájila prvenstvo v rebríčku SCIMAGO. Oproti roku 2020 si polepšila o takmer 100 miest. Svoje pozície si zlepšilo aj 16 slovenských univerzít, ktoré sa do rebríčka dostali. „Toto je hodnotenie rokov 2016 až 2020, keď sa vedenie SAV rozhodlo zvyšovať tlak na excelentnosť. V tomto období začala SAV oceňovať špičkové publikácie uverejnené vo vysokoimpaktovaných časopisoch alebo monografie vydané vo vysokokvalitných vydavateľstvách. Sústredili sme sa tiež na projekty, ktoré ...
Kategórie: Podporujeme

BARS 2022 Súťaž pre stredoškolákov o vedeckú expedíciu pod strechu sveta

27. apríl 2022
Stredoškolákom, ktorí sa neboja dobrodružstva, je určená vedecká súťaž BARS 2022. Tímy, ktoré najlepšie vypracujú zadané úlohy, postúpia do finále na zámku v Smoleniciach, kde absolvujú štvordňové sústredenie spojené so školením s vedcami a odborníkmi na prežitie. Víťazný tím sa dostane na mesačnú letnú vedeckú výpravu do prapôvodných lesov tigra pod strechou sveta v Indii. Projekt sa uskutočňuje aj v spolupráci s Harvardovou univerzitou v USA. Do ...
Kategórie: Podporujeme

Aká je verejná mienka o prijatí utečencov z Ukrajiny?

26. apríl 2022
V posledných týždňoch sme na Slovensku boli svedkami vlny solidarity a verejnej podpory pre Ukrajinu a pre tisíce civilistov utekajúcich pred vojnou. Charakteristickým znakom, ktorý robí z utečencov pomerne jedinečnú skupinu, je skutočnosť, že utečenci podľa definície "#_ftn1" name="_ftnref1" title="" [1] vykazujú vysokú mieru zraniteľnosti. Na druhej strane sú ľudia vo všeobecnosti nápomocní ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou, otvorenosť voči utečencom sa medzi jednotlivcami, medzi krajinami a v čase líši. V roku 2015 počet ľudí žiadajúcich o azyl ...
Kategórie: Podporujeme

Na SAV vznikla Kancelária na podporu európskych projektov

26. apríl 2022
Organizácie SAV môžu od apríla 2022 využívať služby novovytvorenej Kancelárie na podporu európskych projektov, ktorú založil Odbor vedy a výskumu Úradu SAV. Aktivity kancelárie chcú pomôcť zvýšiť úspešnosť ústavov SAV v získavaní projektov programu Horizont Európa. Kancelária bude poskytovať informačnú a metodickú pomoc, efektívne sieťovanie a praktické rady pri príprave žiadostí a realizácii medzinárodných projektov. Podpredseda SAV pre vedu, výskum ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky