SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 1 min 11 s

Ženy a rodová rovnosť vo výskume SAV

8. marec 2024
Dnes 8. marca si pripomíname Medzinárodný deň žien. Pri tejto príležitosti sa vedkyne a vedci z Ústavu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., pozreli na výskumné projekty v rámci ústavov a centier SAV, ktoré sa venujú ženám a rodovej rovnosti. Najviac projektov možno nájsť v treťom oddelení vied, kde vidno široké spektrum skúmania od histórie až po súčasnosť. No ženám sa venujú aj inde. Historický ústav SAV, v. v. i., sa postaveniu žien a dievčat v dejinách ...
Kategórie: Podporujeme

Vyšla 65. epizóda Vedeckého podcastu SAV

8. marec 2024
Veda a výskum v dejinách prináša mnohé napínavé príbehy, ktorými hlavnými protagonistami sú zanietené vedkyne a vedci, často obetujúci svoje pohodlie, aby svetu priniesli nové poznanie. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vo Vedeckom podcaste SAV priblížili Agáta Šústová Drelová z Historického ústavu SAV, v. v. i., spolu s moderátorom Petrom Boháčom niekoľko týchto príbehov, v ktorých účinkovali ženy a na ktorých ukázali, ako sa menilo postavenie žien vo ...
Kategórie: Podporujeme

Výzva na predkladanie nominácií: Danubius Young Scientist Award

7. marec 2024
Rakúske spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu (BMBWF) a Inštitút pre podunajskú oblasť a strednú Európu (IDM) vyhlasujú výzvu na predkladanie nominácií na ocenenie Danubius Young Scientist Award. Jeho cieľom je oceniť osobnosti s mimoriadnymi úspechmi vo svojej vedeckej činnosti a výstupoch súvisiacich s regiónom Podunajska. Nominácie je potrebné odoslať prostredníctvom "https://www.idm.at ctivities wards/danubius-young-scientist-award/" online formulára  do piatka 3. mája 2024 do 23.59 hod.  p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na SAVinci: Zem je plochá. A predsa sa točí!

6. marec 2024
Fámy, hoaxy a konšpiračné teórie sa stali výraznou hrozbou pre našu spoločnosť. Kde však siahajú ich korene? Aké boli prvé fámy a aké boli ich dôsledky? Ako sa konšpiračné teórie premietli do masovej kultúry a prečo sú také populárne? Ako pristupuje k štúdiu a výskumu konšpiračných teórii veda? Aj to nám vo svojej prednáške na tému Zem je plochá. A predsa sa točí! vysvetlí Zuzana Panczová z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i. O konšpiráciách ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na deň otvorenej výstavy VAŠE/NAŠE ŠESŤDESIATE

6. marec 2024
Múzeum mesta Bratislavy pozýva Deň otvorenej výstavy VAŠE/NAŠE ŠESŤDESIATE v sobotu 9. marca 2024 od 10.00 do 18.00 hod. v bratislavskom Apponyiho paláci. Dejiny mesta netvoria len významné udalosti, pamiatky a predmety, ale najmä jeho obyvatelia a obyvateľky a ich individuálne osudy.  Ako vyzerali vaše šesťdesiate? Ktoré veci, chute či vône sú podľa vás typické pre dané časy? Akú spomienku, pozitívnu alebo negatívnu, máte doteraz v živej pamäti? Možno ...
Kategórie: Podporujeme

Nový spôsob zvýšenia bariérových vlastností plastov povrchovým náterom

5. marec 2024
V súčasnosti sa polymérne materiály používajú na výrobu fólií alebo iných obalov pre balenie výrobkov, z ktorých sa môžu niektoré zložky odparovať, alebo naopak, ktoré má obal chrániť proti prieniku určitých plynov, prípadne vodnej pary s možným korozívnym účinkom na zabalený obsah. Ďalšou možnosťou je balenie potravín, keď niektoré potraviny, najmä mäsové výrobky je potrebné chrániť proti účinku kyslíka. Iné potraviny je potrebné chrániť proti vysychaniu (chlieb) ...
Kategórie: Podporujeme

Fórum Ukrajina – Slovensko: Perspektívy rozvoja bilaterálnej spolupráce vo vybraných oblastiach

5. marec 2024
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., a Oddelenie medzinárodnej spolupráce Charkovského mestského úradu ako partneri projektu "http://www.ceea-cooperation.com/" CEEA , organizujú v spolupráci s Inštitútom pre centrálnu Európu, o. z., odborné fórum, ktoré sa bude konať 13. marca 2024 od 8.00 do 18.00 hod. v Košiciach v priestoroch hotela Yasmin. Podujatie si kladie za cieľ napomôcť konštruktívnej diskusii na vybrané témy cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Ukrajinou. Odborníci sa budú v rámci ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na konferenciu a koncert

4. marec 2024
Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu konferenciu „Local Elements – Transregional Connections: Medieval and Early Modern Age Culture and Education in Central Europe“ (In memoriam Lenka Hlávková), ktorá sa uskutoční v dňoch 11. – 13. marca 2024 v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Počas trojdňovej konferencie predstaví svoje aktuálne výskumné témy viac ako dvadsať vedcov z oblasti muzikológie, histórie, liturgiky, paleografie a dejín výtvarného ...
Kategórie: Podporujeme

Viceprezidentom Nadácie EST-CF sa stal Peter Gömöry z Astronomického ústavu SAV, v. v. i

4. marec 2024
V  "https://est-east.eu/pre-est" prípravnej fáze  projektu EST (Európsky slnečný ďalekohľad) venovali kľúčoví realizátori tohto projektu, medzi ktorých patrí aj Astronomický ústav SAV, v. v. i., značné úsilie vytvoreniu projektovej kancelárie v snahe optimalizovať proces výstavby teleskopu. Pre uľahčenie tejto prechodnej fázy sa "https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11323" vytvorila European Solar Telescope – Fundación Canaria (EST-CF) . Viceprezidentom a členom ...
Kategórie: Podporujeme

Veda SK: Umenie čísel v Rádiu Slovensko

1. marec 2024
Čítať Karola Nemogu, keď píše o kryptológii, je zážitok. Ešte lepšie je ho však počúvať. O matematike hovorí s takým zanietením, akoby to bolo najkrajšie umenie na svete. Svojím spôsobom aj je. Nie náhodou prirovnáva matematiku k umeleckým obrazom, ktoré vnímame najskôr vcelku, a keď spoznáme detaily, nadchnú nás... Riaditeľ Matematického ústavu SAV, v. v. i., doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc., dostane pre svoju vášeň značný priestor vo vysielaní Rádia ...
Kategórie: Podporujeme

Čo sa deje s ľadom v Dobšinskej ľadovej jaskyni?

1. marec 2024
Aby sme mohli vedecky korektne odpovedať na túto otázku, krátko si pripomeňme jedinečnosť jaskyne a za základe súčasného vedeckého skúmania sa pokúsime odpovedať. Chladné mohutné ústie priepasti v masíve kopca Duča pri Stratenej bolo obyvateľom známe od nepamäti. Oficiálnymi objaviteľmi jaskyne sú Eugen Ruffínyi, András Mega a Gustáv Lang z Dobšinej, ktorí sa do „ľadovej priepasti“ za asistencie ďalších pomocníkov, zväčša baníkov, ako prví odvážili ...
Kategórie: Podporujeme

Populárno-náučné prednášky o príkladoch využitia vysokovýkonného počítania

1. marec 2024
Národné superpočítačové centrum (National Competence Center, NCC) v spolupráci s "https://www.fchpt.stuba.sk/" Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU  (FCHPT STU) v Bratislave spúšťa v letnom semestri 2024 sériu prednášok, v ktorých výnimoční odborníci z rôznych oblastí predstavia spôsob, akým využívajú vysokovýkonné počítanie (HPC). Návštevníci prednášok sa oboznámia napríklad s aplikáciou HPC v oblastich sekvenovania ...
Kategórie: Podporujeme

Medaila SAV za podporu vedy pre Zdenu Sulovú. Štefana Čikoša ocenili Čestnou plaketou SAV Dionýza Blaškoviča

28. február 2024
Predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., odovzdal v stredu 28. februára 2024 ocenenia dvom osobnostiam akadémie z Centra biovied (CBv) SAV, v. v. i. Medailu SAV za podporu vedy udelila Vedecká rada SAV Ing. Zdene Sulovej, DrSc., z Ústavu molekulárnej fyziológie a genetiky SAV CBv SAV, v. v. i. Čestnú plaketu SAV Dionýza Blaškoviča za zásluhy v biologických vedách si prevzal RNDr. Štefan Čikoš, DrSc., z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat CBv SAV, v. v. i. „Slovenská akadémia vied stojí ...
Kategórie: Podporujeme

V pondelok 4. marca si pripomenieme Svetový deň obezity 2024

28. február 2024
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., si pre záujemcov pripravilo pri príležitosti Svetového dňa obezity podujatie plné aktivít. Cieľom je zvýšiť povedomie o problematike obezity a rizikách, ktoré so sebou prináša, ponúknuť bezplatné merania a konzultácie s odborníkmi – lekármi, výživovými špecialistami, trénermi, fyzioterapeutmi, ako aj motivovať účastníkov k zdravému životnému štýlu, lepšej výžive a k pravidelnej pohybovej aktivite. Podujatie je určené pre širokú verejnosť, účasť ...
Kategórie: Podporujeme

Global Women’s Breakfast: Vedkyne z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., diskutovali o udržateľnosti a rôznorodosti

28. február 2024
V pondelok 26. februára 2024 sa stretli vedkyne z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., v zasadačke ústavu na neformálnych raňajkách a pripojili sa tak k výzve Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC). Výzvu vyhlásili pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede. Hlavnou témou Global Women’s Breakfast boli tento rok udržateľnosť a rôznorodosť. Prvé raňajky sa pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a dievčat vo vede konali v Ústave polymérov ...
Kategórie: Podporujeme

Ako vyzerá pocit šťastia v číslach

26. február 2024
p dir="LTR" style="text-align: justify;" Nadpis by tiež mohol znieť aj „ako sa z opisných vstupov, rozhovorov, dotazníkov a prieskumov, dajú vytvoriť korektné exaktné dáta“. Presne o tom bola februárová košická vedecká kaviareň, ktorej témou bol zber, analýza a interpretácia dát z krajín Európskej únie realizovaných v projekte Európskej sociálnej sondy (European Social Survey – ESS). Predstaviť ho prišli jej koordinátori projektu za Slovensko Mgr. Denisa Fedáková, PhD., a Mgr. Michal Kentoš, PhD., zo Spoločenskovedného ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku Magdolny Baloghovej: Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne

26. február 2024
Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Magdolny Baloghovej z Institute for Literary Studies, Research Centre for the Humanities, Budapest. Hosťovská prednáška s názvom Komparatistika v Maďarsku včera a dnes: osobnosti, koncepcie, dielne sa uskutoční v stredu 28. februára 2024 o 10.00 hod. v zasadačke ústavu aj online. Prednáška ponúkne možnosť náhľadu do minulosti a súčasnosti maďarskej komparatistiky, ktorej začiatky siahajú do 19. storočia.  ...
Kategórie: Podporujeme

Týždeň slovenských knižníc 2024 a Knižný SWAP v Ústrednej knižnici SAV

26. február 2024
h2 style="text-align: justify;" b style="font-size: 12px;" Prvý marcový týždeň v roku 2024 sa Ústredná knižnica SAV, v. v. i., opätovne zapojí do celoslovenskej akcie Týždeň slovenských knižníc. Od 4. do 8. marca sa bude konať už 25. ročník tohto celoslovenského podujatia pod spoločným mottom Knižnice pre všetkých. Pre každého čitateľa, vedeckého pracovníka SAV, ale i širokú verejnosť je pripravených niekoľko knižničných aktivít. Aj tento rok bude možné využiť niekoľko benefitov v rámci knižničných služieb ÚK ...
Kategórie: Podporujeme

Na oblohe môžeme pozorovať dve jasné kométy

23. február 2024
V súčasnom období môžeme zo Slovenska pozorovať dve pomerne jasné kométy. Kométa  C/2021 S3 (PanSTARRS) je vo svojej najväčšej jasnosti a kométa 12P/Pons-Brooks stále zvyšuje svoju jasnosť s približovaním k Slnku a Zemi. Obidve sú viditeľné už malým ďalekohľadom, pričom kométa 12P/Pons-Brooks sa koncom marca dostane až na hranicu viditeľnosti voľným okom. Kométa C/2021 S3 (PanSTARRS) Neperiodická kométa objavená 24. septembra 2021 vo vzdialenosti 8,9 astronomických ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu „IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology"

23. február 2024
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pozýva na medzinárodnú konferenciu „IMMUNO-model Second Annual Conference: From Pre-clinical Models to the Search for Biomarkers in Immuno-Oncology" (https://immuno.sav.sk/). Konferencia sa koná v rámci projektu – "https://www.immuno-model.eu/" COST Action IMMUNO-model CA21135 , ktorý sa venuje podpore výskumu a inovácií v predklinických imuno-onkologických modeloch a vytvoreniu siete spoluprác spájaním európskych výskumníkov z akademického, klinického a priemyselného sektora. p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky