SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 8 s

Pozvánka na vedeckú konferenciu Bratislava, hlavné mesto S(S)R

11. september 2023
Múzeum mesta Bratislavy a Ústav pamäti národa si vedeckou konferenciou Bratislava, hlavné mesto S(S)R pripomenú 30. výročia mesta Bratislavy ako hlavného mesta samostatnej Slovenskej republiky a 55. výročia schválenia zákona SNR o hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky. Podujatie sa koná v stredu 13. septembra 2023 vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy na Radničnej ulici. Vedecká konferencia (podrobný program je v prílohe) sa začína o 9.30 h. S prvou prednáškou o 10.00 h s názvom Sen ...
Kategórie: Podporujeme

Kultúrne mosty cez rieku Morava

8. september 2023
Múzeum mesta Bratislavy a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pozývajú 12. septembra 2023 o 10.00 h na hrad Devín, kde sa uskutoční neformálne stretnutie na záver úspešne ukončeného projektu Culture Across/Kultúrne mosty cez rieku Morava. Organizátori projekt na hrade Devín realizovali od roku 2021 spolu s partnerom – obcou Marchegg v rámci konceptu cezhraničnej spolupráce podporeného z programu Interreg Slovensko — Rakúsko. Celodenný ...
Kategórie: Podporujeme

Hlavnú správu IIASA zverejnia 13. septembra v rámci 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN

8. september 2023
Hlavnú správu IIASA “Systems Analysis for Sustainable Wellbeing. 50 Years of IIASA Research, 40 Years After the Brundtland Commission, Contributing to the Post-2030 Global Agenda”/Systémová analýza pre udržateľný blahobyt. 50 rokov výskumu IIASA, 40 rokov po Brundtlandovej komisii, príspevok ku globálnej agende po roku 2030  oficiálne predstavia 13. septembra 2013 o 15.00 – 16.00 hod. (SELČ) počas virtuálneho podujatia v rámci 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Podujatie, ktoré podporila Stála misia Rakúska pri OSN, vysvetlí základné ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecko-výskumné stáže vo Francúzsku

8. september 2023
Odbor medzinárodnej spolupráce SAV odporúča do pozornosti štipendiá, ktoré ponúka veľvyslanectvo Francúzskej republiky a Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na vedecko-výskumné pobyty vo Francúzsku v dĺžke trvania jeden až tri mesiace v roku 2024. Cieľom programu je umožniť získanie nových vedeckých zručností alebo prístup k novým technológiám nedostupným na Slovensku ...
Kategórie: Podporujeme

Physics for Future (P4F) ponúka 30 postdoktorandských pozícií

8. september 2023
Prvá výzva programu MSCA Cofund Action – Physics for Future (P4F) na predkladanie žiadostí o postdoktorandské štipendiá je už otvorená. Ponúka 30 dvojročných stáží pre excelentných vedcov a vedkyne. Uzávierka prihlášok je 10. novembra 2023. Program P4F ponúka príležitosť realizovať vlastné, tzv. bottom-up výskumné projekty na "https://www.fzu.cz/en/home" Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR alebo "https://www.eli-beams.eu/" ELI Beamlines . Program ďalej poskytuje prístup ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrel bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc.

8. september 2023
Uplynulý týždeň 30. augusta 2023 vo veku 82 rokov zomrel dlhoročný pracovník a bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. Prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc., sa narodil 20. marca 1941. V rokoch 1967 až 1972 vyštudoval odbor psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského Bratislave. Už v roku 1972 nastúpil ako odborný pracovník na vtedajší Ústav experimentálnej psychológie SAV. V roku 1978 získal titul kandidát vied, v roku 1998 mu bol udelený titul DrSc. p ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký podcast SAV štartuje 4. sezónu špeciálom o klimatickej zmene

8. september 2023
Slovenská akadémia vied (SAV) v lete predstavila  "https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-2-diel/" druhý diel populárno-náučnej publikácie Zmena klímy, zameranej na súčasné vedecké poznatky o tomto fenoméne očami spoločenských vied. Pri tejto príležitosti prijala pozvanie do podcastu spoluautorka publikácie Dušana Dokupilová z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., a Jakub Šrol z Ústavu experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i. Epizódu ...
Kategórie: Podporujeme

Tento rok nás čaká už 17. ročník Európskej noci výskumníkov

7. september 2023
Európska noc výskumníkov sa koná tradične posledný septembrový piatok – tento rok to je 29. septembra. V tento deň sa podujatie koná súbežne až v 25 krajinách, pričom každoročne sa ho zúčastňuje viac ako 1,5 milióna návštevníkov a viac ako 25-tisíc výskumníkov a výskumníčok, vrátane vedcov a vedkýň Slovenskej akadémie vied. Festival sa každoročne koná v piatich slovenských mestách, a to v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Poprade. Cieľom podujatia je priblížiť ...
Kategórie: Podporujeme

Mladí vedci a vedkyne sa môžu uchádzať o štipendium z Fondu Štefana Schwarza

7. september 2023
Od 1. septembra 2023 je otvorená výzva na podávanie žiadostí o štipendium z Fondu Štefana Schwarza. V postdoktorandskom programe Slovenskej akadémie vied (SAV) sa o štipendium môžu uchádzať  absolventi a absolventky denného doktorandského štúdia zo Slovenska i zahraničia. Podmienkou je, že v roku podávania prihlášky ubehlo od obhajoby ich dizertačnej práce maximálne 60 mesiacov. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas strávený na materskej alebo rodičovskej dovolenke. Úspešní uchádzači môžu po obhájení ...
Kategórie: Podporujeme

Program L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku ocenil výskumníčky, ktoré robia svet lepším

7. september 2023
V dnešných časoch klimatickej krízy, neistých ekonomických prognóz či nárastu civilizačných chorôb je vedecký pokrok dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Tri mladé vedkyne pôsobiace na Slovensku, ktorých projekty prispievajú k svetlejšej budúcnosti a pozitívnejšiemu stavu sveta, ocenil 7. ročník talentového programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Výskumníčky si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum. Spoločnosť L'Oréal na tomto ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodný workshop v Tatrách o fyzike malých telies v Slnečnej sústave

7. september 2023
V utorok 5. septembra 2023 sa v Starej Lesnej začal medzinárodný workshop s názvom „Active small bodies in the Solar System over a wide range of heliocentric distances“, na ktorom si viac než 50 vedcov z celého sveta vymieňa skúsenosti, poznatky a výsledky svojho výskumu v oblasti aktivity tzv. malých telies v Slnečnej sústave vo veľkých vzdialenostiach od Slnka. Malými telesami Slnečnej sústavy vo všeobecnosti označujeme asteroidy (planétky), kométy a  meteoroidy. Workshop bude trvať do piatka 8. septembra 2023. Podujatie organizuje ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenská akadémia vied udelila svoje najprestížnejšie ocenenia

4. september 2023
Slovenská akadémia vied každý rok oceňuje špičkových vedeckých pracovníkov a pracovníčky inštitúcie. Ceny SAV sú najvyššou formou ocenenia ich tvorivej činnosti. Tento rok akadémia udelila ceny za vynikajúce výsledky dosiahnuté vo vedeckovýskumnej práci a za popularizáciu vedy. Slávnostné podujatie sa konalo 4. septembra 2023 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. „Ceny Slovenskej akadémie vied sú najstarším ocenením vedeckej práce na Slovensku,“ prihovoril ...
Kategórie: Podporujeme

Veda SK: Alternatívne metódy v toxikológii

4. september 2023
Môžeme začať zdanlivo nevinnou otázkou. Našli sa už účinné látky na „toxické“ názory? Okamžite príde reakcia, čo považujeme za toxické. Prečo toxické, prípadne do akej miery. Mohla by z toho vyplynúť celkom zaujímavá diskusia, no vo Vede SK v rámci Nočnej pyramídy Rádia Slovensko sa nebudeme pohybovať v oblasti psychológie ani sociológie. Ostaneme však pri reálnom výskume toxikologických látok. Presnejšie – skúsime nahliadnuť do sféry alternatívnych metód výskumu v toxikológii. p ...
Kategórie: Podporujeme

Prednáška slovenského vedca v prvom centre venovanom svetovej literatúre v Indii

3. september 2023
Doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD., z Ústavu svetovej literatúry SAV, v. v. i., navštívil počas augusta Centre for the Study of World Literature na International Institute of Information Technology Bhubaneswar v indickom zväzovom štáte Urísa. Ide o prvé centrum venované svetovej literatúre v Indii. Založila ho Dr. Lipika Das v roku 2022. Docent Róbert Gáfrik je členom jeho poradného výboru. V tomto centre 23. augusta 2023 v spolupráci IIIT Bhubaneswar s Centre for Asian Studies predniesol prednášku s názvom „The Concept ...
Kategórie: Podporujeme

Deň Ústavy SR: Úcta k ústave je znakom našej demokratickej vyspelosti

1. september 2023
Dnes, 1. septembra si pripomíname Deň Ústavy Slovenskej republiky – výročie jej prijatia Slovenskou národnou radou. Prijatie nových ústav možno označiť za zavŕšenie štrukturálnej, resp. konštitucionálnej dimenzie demokratickej konsolidácie. Paradoxne, v roku 1992 to v prípade Českej a Slovenskej federatívnej republiky prebiehalo ako súčasť procesu jej rozpadu a vzniku dvoch samostatných štátov – Slovenskej republiky a Českej republiky. Po prijatí Deklarácie o zvrchovanosti SR v júli ...
Kategórie: Podporujeme

Plasty - zásadná súčasť riešenia v navigovaní priemyselnej transformácie

31. august 2023
Verejná prednáška Prof. Reinholda W. Langa (Institute of Polymeric Materials and Testing (IPMT), Johannes Kepler University Linz, Austria) na tému ”Plasty - zásadná súčasť riešenia v navigovaní priemyselnej transformácie” sa bude konať 4.9.2023 o 13.20 v Aule Magna na Fakulte informatiky a informačných technológií STU (Ilkovičova 2) v rámci otvorenia konferencie Polymer Meeting 15 in Bratislava. Prednáška bude v angličtine.   Koncept udržateľného vývoja bol etablovaný v roku 1987. V súčasnosti ...
Kategórie: Podporujeme

Stretnutie v Smoleniciach sumarizovalo prvý rok projektu NOVA o nových bioaktívnych povlakoch

30. august 2023
V uplynulých dňoch 24. a 25. augusta 2023 sa na Smolenickom zámku konalo Druhé zasadnutie Horizon projektu Next Generation BiOactiVe NAnocoatings – NOVA (Bioaktívne povlaky novej generácie). Jeho súčasťou je aj tím Dr. Zdenka Špitalského z Ústavu polymérov SAV, v. v. i., (ÚPo SAV). K prenosu patogénnych mikroorganizmov dochádza pomerne rýchlo s katastrofálnymi a dlhodobými následkami. V súčasnosti je jedným z celosvetových problémov rastúca rezistencia na antibiotiká a neustále znižovanie ...
Kategórie: Podporujeme

Pamätná plaketa SAV pre prof. Sylviane Coyaultovú

29. august 2023
Predsedníctvo SAV udelilo Pamätnú plaketu SAV prof. Sylviane Coyaultovej z Univerzity Clermont Auvergne vo Francúzsku ako ocenenie vedeckých, vedecko-organizačných a pedagogických aktivít, ktoré realizovala spolu s Filozofickým ústavom (FiÚ) SAV, v. v. i., a so slovenskými univerzitami. Pamätnú plaketu si prof. S. Coyault prevzala v nedeľu 27. augusta 2023 z rúk člena Predsedníctva SAV Mgr. Róberta Karula, PhD., na záver Letnej francúzskej univerzity Asociácie Jana Husa na Krahuliach za prítomnosti účastníkov 31. ročníka podujatia. p ...
Kategórie: Podporujeme

Pripomíname si vypuknutie Slovenského národného povstania

29. august 2023
V utorok 29. augusta si pripomíname vypuknutie Slovenského národného povstania, jedného z najväčších aktov protinacistického odboja v Európe počas druhej svetovej vojny. Povstanie vypuklo 29. augusta 1944, a to ako reakcia na začiatok nemeckej okupácie slovenského územia. Pre nacistické Nemecko bola situácia v lete 1944 skutočne kritická. Nielen, že sa Spojencom podarilo vytvoriť druhý front a úspešne sa vylodiť v Normandii, ale aj sovietskym jednotkám sa darilo na východnom fronte a postupne vytláčali ...
Kategórie: Podporujeme

Ako vieme riešiť problémy sucha u nás či v Európe

27. august 2023
Môže sa zdať, že Slovensko nie je výrazne ohrozené výskytom sucha a jeho dôsledkov, no skúsenosti z praxe ukazujú opak. Aký je pohľad vedcov na problémy so suchom? Prinesie konferencia Európskej meteorologickej spoločnosti možné riešenia? Odpovede na tieto otázky ponúka Veda v CENTRE vo štvrtok 31. augusta 2023 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií (CVTI) SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave. Hosťami budú RNDr. Paulína Valová a Mgr. Peter Kajaba zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v Bratislave. p ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky