Služby na portáli PROMOSPRAVY.sk

Ponúkame nasledovné služby na PROMO portáli: blogy, tlačové správy, články (pre PR alebo SEO kampaň), fotky, videá, pozvánky na podujatia napr. s programom, plagátom, prezentáciou či iným dokumentom na stiahnutie.

Členovia Geokomunity platia ročný členský príspevok. Od donorov príjímame finančné a vecné dary. S partnermi máme dohodnuté ďalšie formy spolupráce, napr. mediálnu kampaň, vzájomnú výmenu linkov a bannerov alebo zobrazenie RSS odkazov.

Blogy – člen sa zaregistruje a môže písať svoj blog

Tlačové správy, pozvánky a prezentácie – pre donorov a partnerov

Tri formy článkov pre donorov

článok 1

  • záujemca dodá hotový text v slovenčine do 200 slov, logo firmy/webu, 1 kľúčové slovo, 1 obrázok (odporúčame min. šírka 640 pixelov, rozlíšenie 300 dpi)
  • redakcia portálu pridá 1 odkaz na web/kľúčové slovo, urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a publikuje článok

článok 2

  • záujemca dodá hotový text v slovenčine do 500 slov, logo firmy/webu, max. 3 kľúčové slová a max. 3 obrázky (odporúčame min. šírka 640 pixelov, rozlíšenie 300 dpi)
  • záujemca môže dodať aj 1 odkaz na video resp. poskytne IFRAME zápis
  • redakcia portálu pridá 3 odkazy na web/kľúčové slová, urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a publikuje článok

článok 3

  • redakcia pripraví pre záujemcu text v slovenčine do 500 slov na základe jeho informácií a odporúčaných internetových zdrojov
  • záujemca dodá logo firmy/webu a redakcia sa s ním dohodne na počte kľúčových slov, fotiek, odkazov na videá a kľúčové slová
  • redakcia urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a pripraví návrh článku
  • záujemca odsúhlasí návrh článku
  • redakcia publikuje článok

Odkaz na článok rozšírime aj cez naše sociálne siete.

Vaše podklady na uverejnenie a doplňujúce otázky nám prosím adresujte cez kontaktný formulár.

Dodané texty a fotky od záujemcov nesmú obsahovať vulgarizmy, hlásanie fašizmu a komunizmu, prvky rasizmu, antisemitizmu, sexizmu, xenofóbie, homofóbie a ďalších foriem diskriminácie. Príspevky nesmú porušovať autorské práva a byť v rozpore s platnou legislatívou SR.

Prevádzkovateľ portálu, združenie Geokomunita, nezodpovedá za služby alebo produkty záujemcu.