RSS čítačka

19. riadne zasadnutie poslancov OZ

Cachtice.sk - pred 2 hod 6 min
Ospravedlňujeme sa za horšiu kvalitu prenosu v priebehu zajtrajšieho dňa bude záznam nahradený kvalitnejším záznamom.
Kategórie: Samospráva

RTVS: Dvojka prinesie premiéru unikátneho časozberného dokumentu o riaditeľoch verejnoprávneho média

PRservis.sk - pred 2 hod 59 min

BRATISLAVA 26. júna – Dvojka odvysiela premiéru nového časozberného dokumentárneho filmu Boli pri tom (Riaditelia) už dnes o 21:00. Filmový dokumentárny projekt je v slovenskom audiovizuálnom prostredí jedinečným tvorivým počinom. Prináša originálny kolektívny portrét všetkých ponovembrových riaditeľov Slovenskej televízie a RTVS, divácky atraktívny pohľad na jednotlivé osobnosti, náčrt ich mentálnej a intelektuálnej dispozície či hodnotové postoje. Projekt Boli pri tom (Riaditelia) súčasne divákom pôsobivým spôsobom sprostredkúva spoločensko-politické pozadie vývoja našej krajiny v mimoriadne zaujímavom období od roku 1989 až do súčasnosti.

Ambiciózny autorský projekt skúseného slovenského dokumentaristu, pedagóga, dramaturga a filmového publicistu Tomáša Hučka ponúkne túto tému v podobe pútavých rozprávaní jednotlivých aktérov, ale aj v tvorivom zaznamenaní ich súčasných aktivít, vhodne doplnených dobovými archívmi, krátkymi ukážkami televíznej tvorby a produkcie z období, v ktorých verejnoprávne médium viedli.

V projekte Boli pri tom sa podarilo zaznamenať všetkých bývalých riaditeľov STV a RTVS, ktorí boli menovaní do funkcie od roku 1989 až do roku 2012, teda až do obdobia súčasného manažmentu RTVS:

1. Roman Kaliský 1990 – 1990
2. Peter Zeman 1990 – 1991
3. Marián Kleis 1992 – 1992
4. Peter Malec 1992 –1993
5. Ivan Stadtrucker 1994 – 1994
6. Jozef Darmo 1994 – 1996
7. Igor Kubiš 1996 – 1998
8. Milan Materák 1998 – 2002
9. Richard Rybníček 2003 – 2006
10. Radim Hreha 2006 – 2007
11. Štefan Nižňanský 2008 – 2010
12. Miloslava Zemková 2011 – 2012
13. Václav Mika 2012 – 2017

Televízna upútavka https://www.youtube.com/watch?v=ogIG3XlrIcc.

Kategórie: Podporujeme

MPRV: Gabriela Matečná : Zviera už nebude vec

PRservis.sk - pred 3 hod 30 min

BRATISLAVA 26. júna -

Matečná: Zviera už nebude vec

Zviera nebude vecSystémové a efektívne opatrenia proti množiteľomPovinné čipovanie všetkých psovKoniec zneužívaniu zvierat v cirkusochMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) zavádza významné legislatívne zmeny zamerané na ochranu zvierat. V rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti mení doterajšiu definíciu zvieraťa, vytvára systémové opatrenia proti množiteľom psov, posilňuje práva veterinárnych inšpektorov a znemožní zneužívanie zvierat v cirkusoch.

„Slovensko sa touto novelou zaradí medzí najvyspelejšie krajiny vo vzťahu prístupu k zvieratám. Zviera už nebude považované za vec. Zviera je živý tvor, cítiaca bytosť a tak by sme k nemu mali pristupovať. Zároveň zavádzame poriadok do evidencie psov a aj vďaka povinnému čipovaniu urobíme škrt cez rozpočet všetkým množiteľom,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Novela veterinárneho zákona zmení definíciu zvieraťa v Občianskom zákonníku. Zviera bude mať svoj osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami. Živé zviera nie je vec a ustanovenia o veciach sa na živé zvieratá použijú primerane, len v rozsahu, ktorý neodporuje jeho povahe. Ide tak o dôležitý krok, ktorý výrazne zlepší vymáhanie práv zvierat v prípade týrania. „Vďaka tomu bude možné poukázať, že sa porušujú práva cítiacej bytosti a nie predmetu. Novela zabezpečí, že v prípadoch týrania bude môcť veterinárny inšpektor majiteľovi zviera odobrať,“ doplnila ministerka G. Matečná.

MPRV SR novelou zavedie systémové nástroje v boji proti množiteľom psov – jasnou identifikáciou a registráciou psov aj ich vlastníkov. „Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom,“ uviedla ministerka G. Matečná. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od jeho narodenia. V prípade jeho predaja, resp. darovania inej osobe, bude musieť byť začipovaný ešte pred zmenou majiteľa, bez ohľadu na vek šteňaťa. Povinná identifikácia a registrácia psov a ich vlastníkov zabezpečí kompletnú evidenciu psov v Centrálnom registri spoločenských zvierat (CRSZ). Množitelia tak budú presne identifikovateľní a postihovaní.

Čipovanie zabezpečia veterinárni lekári, ktorí budú musieť psa do 24 hodín od začipovania zaevidovať do CRSZ. Veterinárny lekár okrem toho získa právo vyzvať vlastníka psa na preukázanie dokladu totožnosti. Pri zmene majiteľa bude musieť pôvodný vlastník psa nahlásiť zmenu i údaje o novom vlastníkovi. V databáze budú jasne zaznačené pohyby psov a zmeny ich vlastníkov. Veterinárni inšpektori tak budú môcť ľahko a účelovo vytipovať podozrivých majiteľov a prísť ich skontrolovať. Už žijúce psy budú musieť byť začipované najneskôr do roku 2020.

Novela zefektívni aj ochranu práv zvierat najmä pred týraním tým, že posilní právomoci veterinárnych inšpektorov. V prípade podozrenia z týrania bude mať totiž právo vstúpiť na pozemok aj bez prítomnosti polície. Zavedené zmeny budú nepoctivých majiteľov psov postihovať. Rezort zavádza pokuty pre osoby, ktoré nezaevidujú svojich psov v CRSZ. Fyzické osoby môžu dostať pokutu do 800 eur, právnické až do 3 500 eur.

Ministerstvo pri príprave návrhu zákona myslelo aj na túlavé zvieratá a pomoc útulkom. Povinnosť registrovať odchytené túlavé zvieratá budú mať obce už do nasledujúceho pracovného dňa tak, že ich zaevidujú do Registra odchytených túlavých zvierat, ktorý vytvorí a bude spravovať Štátna veterinárna a potravinová správa SR. Obciam zároveň vychádza v ústrety a nebude im prikazovať zriadenie útulku. Dá im totiž možnosť uzatvoriť zmluvu s útulkom alebo karanténnou stanicou vo svojom okolí. Novela prináša súčinnosť samospráv pri odchyte túlavých zvierat a uľahčí prevod vlastníctva nájdeného zvieraťa s cieľom jeho čo najskoršej adopcie.

Novela zákona zmení aj prístup k cirkusovým zvieratám. „Určite nechceme cirkusy diskriminovať, chceme však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy,“ spresnila ministerka Gabriela Matečná. Ministerstvo v nadväznosti na novelu pripraví vyhlášku, ktorá stanoví, že nebude možné použiť vybrané druhy divo žijúcich zvierat na verejné vystupovanie, čiže také, kde by museli predvádzať človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie.

Novelu zákona dá agrorezort do medzirezortného pripomienkového konania ešte v letných mesiacoch. Cieľom ministerstva pôdohospodárstva je uvedenie zákona do platnosti od 1. 1. 2018.

Mgr. Zuzana Peiger Ačjaková

Odbor komunikácie a marketingu

Kategórie: Podporujeme

3 nástroje, ktoré udržia vaše financie pod kontrolou

PRservis.sk - pred 3 hod 52 min

Svoj manažment financií si dnes môžete jednoducho strčiť do vrecka.

Bratislava, 26.6.2017 – Prehľad o svojej celkovej finančnej situácii si v súčasnosti viete urobiť rýchlo a jednoducho. Existujú totiž rôzne funkcionality, ktoré vám dokážu vyhodnotiť v čase, ako na tom ste. Jedna z nich sa volá MaFin. Ide o skratku pre manažment financií, ktorý máte vždy po ruke, teda v prípade, že ste klienti Tatra banky. MaFin totiž nájdete priamo v Internet bankingu a v mobilnej aplikácii Tatra banka.

MaFin tvoria tri nástroje, vďaka ktorým budete vedieť, aké príjmy a výdavky sme mali v minulosti, aký je váš aktuálny stav majetku a akú finančnú rezervu si máte vytvoriť do budúcnosti, aby ste dokázali naplniť svoje ciele.

Prvým nástrojom je Spending report, interaktívny prstencový graf, na ktorom sú farebne zobrazené kategórie a ich percentuálny podiel na celkových mesačných výdavkoch. Skvelou vychytávkou je aj možnosť stanoviť si finančný strop na jednotlivé položky. Pri prekročení limitu vás Spending report automaticky upozorní, že míňate viac ako ste plánovali. Napríklad za oblečenie chcem mesačne minúť maximálne 200 €, nastavím si limit na túto položku v Spending reporte a pri jej dosiahnutí sa pri danej položke zobrazí výkričník.

Druhým užitočným nástrojom je Bilancia majetku a záväzkov, vďaka ktorej získate celkový obraz o vašej finančnej situácii. Navyše, do prehľadu si môžete pridať aj váš majetok mimo Tatra banky, napríklad auto, nehnuteľnosť, ako aj záväzky, napríklad leasing, alebo pôžičku od kamaráta. Prehľad o celkovej finančnej situácii tak máte dostupný na jednom mieste a kedykoľvek ho budete potrebovať.

Tretím a veľmi obľúbeným nástrojom sú Ciele, ktoré vám umožnia plánovať si svoju finančnú budúcnosť aj na niekoľko rokov dopredu. Pomôžu nastaviť si svoje osobné ciele ako napríklad kúpa auta alebo sporenie na lepší dôchodok a následne sledovať ich plnenie.
Poskytnú vám údaje a tipy, koľko peňazí budete na splnenie svojho sna potrebovať a ako dlho si budete na svoj sen šetriť. Svoj cieľ si môžete plniť cez peniaze, ktoré máte na bežnom, či sporiacom účte alebo cez iné produkty vašej alebo ktorejkoľvek inej banky. Pokiaľ plnenie cieľa nebude prebiehať podľa plánu, klienta na to táto funkcionalita graficky upozorní.

Viac na : https://www.tatrabanka.sk/sk/personal/ucet-platby/elektronicke-bankovnictvo/internet-banking.html?utm_source=webnoviny.sk&utm_medium=pr&utm_campaign=D2D-online-06-2017&utm_content=_pr_26-6_fazaSEE#mafin

Kategórie: Podporujeme

Začala sa letná kúpacia sezóna na Kuchajde, potrvá až do 31. augusta

Banm.sk - pred 4 hod 51 min
Letná kúpacia sezóna na prírodnom kúpalisku Kuchajda je otvorená! Potrvá od 24. júna až do 31. augusta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Brati...
Kategórie: Samospráva

Bratislavský Albrecht obhájil svoje prestížne postavenie

PRservis.sk - pred 4 hod 51 min

Bratislava, 26.6.2017 – Bratislavská reštaurácia Albrecht potvrdila svoju stabilnú pozíciu medzi prominentnými gastronomickými zariadeniami na Slovensku. Na slávnostnom odovzdávaní cien Gurmán Awards 2017 získala v kategórii prémiová reštaurácia druhé miesto.

„Toto ocenenie je výsledkom kreatívnej a kvalitnej práce nášho mladého tímu kuchárov pod vedením Daniela Mareka. Dali sme dokopy dravý tím, ktorý má chuť tvoriť, sledovať trendy a pracovať na sebe,“ uviedol pre agentúru SITA konateľ hotela Albrecht Martin Pošvanc.

Reštaurácia Albrecht sa ako jedna zo štyroch môže tiež pochváliť ratingom dvoch vidličiek. Toto ohodnotenie vníma M. Pošvanc aj ako záväzok voči hosťom. „Albrecht si zakladá na svojej prestíži. Snažíme sa kontinuálne pracovať na svojom dobrom mene. Nielen stabilných, ale aj nových zákazníkov chceme vždy zaujať niečim nápaditým, chutným, avantgardným,“ poznamenal. Reštaurácia Albrecht ponúka hosťom sezónne menu na svojich tradičných tabuliach písaných kriedou. Tiež sa predovšetkým orientuje na slovenských dodávateľov surovín.

„Čerstvosť hrá u nás kľúčovú úlohu. Máme svojho dvorného hubára, bylinky nám dodávajú z Beladíc pri Nitre. Z jedál našim hosťom aktuálne najviac chutia ryby a divina, konkrétne uprednostňujú kambalu a zubáča. Samozrejme okrem gastronomického zážitku je momentálne u našich zákazníkov veľmi populárna letná terasa,“ uzatvoril M. Pošvanc.

Kategórie: Podporujeme

Zmena úradných hodín úseku osvedčovania listín a podpisov

Banm.sk - pred 5 hod 1 min
Dňa  26. 06. 2017 (pondelok)  bude úsek osvedčovania listín a podpisov MÚ BANM, Junácka č. 1  po 15.00 hod. zatvorený. Klientom odporúč...
Kategórie: Samospráva

Všetko čo mám rád a NOVINY TV JOJ lídrami trhu

PRservis.sk - pred 5 hod 4 min

BRATISLAVA 26. júna – Televízia JOJ bola v piatok 23. júna 2017 jednotkou v prime time v CS 12+ (rtg 8,2 %, shr 24,3 %) a tiež v nedeľu 25. júna 2017 (rtg 8,0 %, shr 19,8 %). V nedeľu televízia JOJ zvíťazila s celodennou sledovanosťou 2,7 % a podielom 15,0 %.

V piatok 23. júna 2017 odvysielala televízia JOJ v premiére zábavnú šou Všetko čo mám rád, ktorú si nenechalo ujsť 460-tisíc divákov starších ako 12 rokov. So svojou sledovanosťou 9,8 % a podielom 25,8 % bola najsledovanejším programom dňa (CS 12+). Šou zaujala najmä ženy vo veku 45 – 54 rokov (rtg 12,6 %, shr 26,5 %), ale aj divákov z Nitrianskeho (rtg 11,6 %, shr 27,3 %), Banskobystrického (rtg 10,2 %, shr 25,8 %) a Prešovského kraja (rtg 10,8 %, shr 30,0 %).
Najsledovanejším spravodajským programom piatka sa stalo Najlepšie počasie v CS 12+ (rtg 9,8 %, shr 28,4 %).

Nedeľa 25. júna 2017 patrila vynikajúcim výsledkom podvečerných magazínov a spravodajstva. NOVINY TV JOJ sa so svojou sledovanosťou 12,5 % a podielom 31,1 % stali najsledovanejším programom dňa v CS 12+. Spolu si hlavnú spravodajskú reláciu televízie JOJ pozrelo 584-tisíc divákov. Informácie z domova a zo sveta najviac zaujali ženy vo veku 45 – 54 rokov (rtg 16,6 %, shr 37,0 %), ale aj divákov v Banskobystrickom (rtg 17,0 %, shr 40,1 %) a Trnavskom kraji (rtg 15,5 %, shr 33,9 %).

Druhým najsledovanejším nedeľným programom bolo Najlepšie počasie so sledovanosťou 11,7 % a podielom 27,3% v univerzálnej cieľovej skupine. Predpoveď počasia zaznamenala rekordnú sledovanosť v cieľovej skupine žien vo veku 45 – 54 (rtg 17,2 %, shr 33,7 %) a v Banskobystrickom kraji (rtg 16,3 %, shr 36,9%).

Prvou voľbou divákov bola aj spravodajská relácia KRIMI (rtg 10, %, shr 28,7 %), ktorú si spolu pozrelo 470-tisíc divákov a v čase svojho vysielania bola jednotkou na trhu v CS 12+. Reportáže divácky obľúbenej relácie sledovali najmä ženy vo veku 45 – 54 rokov (rtg 13,4 %, shr 32,6 %) a tiež diváci v Trnavskom kraji (rtg 13,0 %, shr 30,6 %).

Úspechy nedeľného spravodajstva uzatvára Šport, ktorý bol so svojou sledovanosťou 9,6 % a podielom 22,6 % lídrom v CS 12+. Informácie zo športu zaznamenali vynikajúce výsledky v cieľovej skupine žien vo veku 45 – 54 (rtg 15,4 %, shr 30,1 %), nenechali si ich ujsť ani diváci z Banskobystrického kraja (rtg 14,2 %, shr 32,2 %).

V nedeľu sa darilo aj magazínom. Jednotkou vo svojom vysielacom čase boli v univerzálnej cieľovej skupine Nová záhrada (rtg 3,2 %, shr 14,3 %), Na chalupe (rtg 4,3 %, shr 18,1%) a tiež Nové bývanie (rtg 6,1 %, shr 22,1 %).

Dáta sú analyzované v meraní LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Life) – analýza živého vysielania spojená s oneskorenou sledovanosťou prehranou v ten istý deň ako živé vysielanie.
Dáta sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním HOSTÍ.
Hodnoty sledovanosti sú uvedené za cieľové skupiny 12+ a 12-54. Zdroj dát: PMT Slovakia; PR JOJ Group

Kategórie: Podporujeme

Zbytočné chyby Slovákov pri kontrole áut na STK

PRservis.sk - pred 5 hod 38 min

Bratislava, 26. júna 2017 – Technickú prehliadku musí absolvovať pravidelne každý, inak hrozí pokuta. Tento inak krátky kontrolný úkon však občas dopadne nešťastne, pretože sa motoristi pravidelne dopúšťajú rovnakých chýb. Tých sa pritom možno ľahko vyvarovať. Pozreli sme sa na rebríček najčastejších problémov, kvôli ktorým slovenskí motoristi neprejdú technickou kontrolou. Technik ani samotná stanica jej výsledok neovplyvnia, podmienky pre vozidlá do detailov stanovujú zákony a nadväzujúce predpisy.

„Pred cestou k povinnej prehliadke na STK je dobré nájsť si čas a vozidlu venovať trochu starostlivosti. Ľahko tak predídete drobnostiam, kvôli ktorým môže kontrola technického stavu vozidla skončiť neúspešne,“ uviedol tajomník NA STK Peter Hulman a dodáva: „Majitelia často robia zbytočné chyby, či už z nedbanlivosti alebo neznalosti, ktoré ich v konečnom dôsledku stoja nielen peniaze, ale aj strávený čas.“ K ich odstráneniu pritom stačí pred cestou na STK spraviť rýchlu kontrolu a pripraviť si všetko, čo si má so sebou vodič vo vozidle priniesť.

„Technik STK nikdy nemá na výber. Nesmie sa rozhodovať podľa svojho uváženia, keďže presné pravidlá stanovuje štát. Zároveň je pod neustálym drobnohľadom kamier, za nedostatočnú kontrolu hrozia vysoké sankcie,“ ilustruje P. Hulman.

Jednoduchú kontrolu zvládne každý

Každý motorista zvládne jednoduchú kontrolu aj sám. Určite odporúčame preveriť svetlá, smerovky, stierače, vodu do ostrekovača či dátum platnosti lekárničky.

„Akékoľvek opravy okrem nastavenia sklonu svetlometov v priebehu kontroly sú prísne zakázané. Za takéto zásahy hrozí technikovi pokuta 165 eur. Dokonca nemôže zákazníkovi ani doliať vodu do ostrekovača a auto nemôže pri takýchto situáciách jednoducho vyhodnotiť ako spôsobilé. Motoristov tak trestáme zbytočne a tí v drvivej väčšine prípadov vidia vinu u pracovníka STK,“ dopĺňa informácie z praxe P. Hulman.

Zbytočné chyby

Jednou z najčastejšie sa opakovaných príčin neabsolvovania TK je nepredloženie osvedčenia o evidencii časť II (po starom veľký technický preukaz). „Bez neho jednoducho prehliadku nie je možné vykonať. Vodiči si ho často zabúdajú, pýtajú sa, či je možné absolvovať TK iba s malým osvedčením, čo celý systém iba zbytočne zdržuje,“ uviedol P. Hulman. Šoféri na STK tiež chodia občas s nezapísanými zmenami a zväčša to na technikov hrajú na nevedomosť. „Predovšetkým pneumatiky s iným rozmerom alebo čelné ochranné rámy sú dôvody, pre ktoré auto bez zápisu do technického preukazu jednoducho nemôže byť spôsobilé,“ vysvetľuje tajomník NA STK P. Hulman. Za dôvod nesplnenia podmienok technickej kontroly sa ale považujú aj často opakované chyby s nečitateľným alebo inak výraznejšie poškodeným EČV, nefungujúce alebo vypálené žiarovky svetlometov či nefunkčným nastavením výšky svetiel.

Chyby, o ktorých možno neviete

Sú však aj také vady, o ktorých majiteľ auta nemusí vedieť. „Stretávame sa napríklad s nezhodnými pneumatikami na jednej náprave, pneumatikami s nižším rýchlostným indexom než je zapísaný v TP, nalepenými neschválenými fóliami na predných sklách, nefunkčným sťahovaním okien či poškodeným výrobným štítkom alebo so skorodovaným vyrazeným VIN číslom,“ dodáva Národná asociácia STK.

Technická prehliadka obyčajne trvá 20 až 40 minút a pozostáva z viacerých stanovíšť, na ktorých sa kontroluje takmer všetko, a teda aj to, o čom si väčšina majiteľov automobilov myslí, že sa nekontroluje. „Je preto priam zbytočné prísť a dúfať, že si technik nevšimne chybu práve na vašom vozidle. Odporúčame preto pred absolvovaním technickej kontroly skontrolovať všetko, čo sa skontrolovať dá, urobiť prípadné dodatočné zápisy do TP a nezabudnúť si osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz). Potom vás už skutočne nemá čo prekvapiť,“ uzavrel P. Hulman.

Asociácia ako odborný garant bezpečnosti

NA STK dlhodobo aktívne rieši bezpečnosť na slovenských cestách. Výsledkom odbornej iniciatívy asociácie bolo v minulosti napríklad zavedenie kamerového systému vyhotovujúceho záznam z priebehu kontroly. Jeho cieľom je zabezpečiť objektívnosť a transparentnosť overovania stavu motorových vozidiel, ktoré musia spĺňať minimálne predpísané štandardy.

Aktuálnou agendou NA STK je zodpovedné rozširovanie siete staníc. Členmi pracovnej skupiny na ministerstve dopravy, ktorá rieši práve ďalší postup štátu pri zvyšovaní počtu staníc technickej a emisnej kontroly, sa stali aj experti združení v Národnej asociácii STK (NA STK). Rokovania zástupcov štátu s odbornou verejnosťou o liberalizácii trhu prichádzajú po nedávnom vyslovení nesúhlasu s nezodpovedným uvoľnením legislatívnych pravidiel.

O Národnej asociácii STK

Asociácia „NA STK“ je profesijnou organizáciou zastupujúcou poskytovateľov služieb technickej a emisnej kontroly. Aktuálne združuje 45 subjektov, ktoré prevádzkujú celkovo 49 staníc technickej kontroly v celej krajine.

Hlavnou ambíciou asociácie je byť aktívnym účastníkom celospoločenskej diskusie o zvyšovaní dôveryhodnosti a skvalitňovaní výkonu technických a emisných kontrol. NA STK v minulosti navrhla práve s týmto zámerom zaviesť monitorovací kamerový systém, ktorý dnes využíva každá stanica STK.

Kategórie: Podporujeme

Nadácia TA3: Káčer na bicykli 2017

PRservis.sk - pred 6 hod 45 min

BRATISLAVA 26. júna – Majte aj vy dušu na správnom mieste. To je heslo v poradí už štvrtého ročníka veľkej charitatívnej akcie Káčer na bicykli 2017. Správca Nadácie TA3 Peter Káčer aj napriek tomu, že má sám vážne zdravotné problémy, vyrazil na slovenské cesty a bicykluje pre ľudí, ktorí to potrebujú.

Peter Káčer začal svoju 7 dňovú túr slávnostným štartom v nedeľu. Na námestie v Bojniciach ho prišli podporiť stovky ľudí. Na štarte nechýbala ani pani Martina Kaňuková so synom Miškom. Práve jemu Peter Káčer venoval prvú etapu. Z peňazí, ktoré ľudia posielajú prostredníctvom SMS v hodnote jedného eura, bude môcť Miško absolvovať špeciálnu rehabilitáciu. Cieľ prvej etapy bol v Turčianskych Tepliciach.

Dnes sa v Handlovej Peter Káčer postavil na štart druhej etapy. Tentoraz bicykluje pre malého Paťka Bálinta z Padaroviec, ktorý má svalovú atrofiu. Spolu mu môžeme pomôcť. Stačí poslať prázdnu SMS v hodnote 1€ na číslo 832.

Kategórie: Podporujeme

Už siedmy rok po sebe sa na Kuchajde cvičí LETNÁ JOGA. Každý pondelok a stredu, štartujeme 26. júna

Banm.sk - pred 7 hod 13 min
Aj tento rok bude Kultúrne leto 2017 v Novom Meste plné pohybových aktivít. Už v pondelok 26. júna štartuje tradičná LETNÁ JOGA NA KUCHAJDE,&nbsp...
Kategórie: Samospráva

Zámer navrhovanej činnosti: "Zariadenie na prípravu a opätovné použitie nie nebezpečných odpadov v Hnúšti"

Hnusta.sk - pred 7 hod 35 min
Platí do:  17.07.2017

Navrhovateľ, spoločnosť SPAAC s r.o., so sídlom Cukrovarská 49, 979 01 Rimavská Sobota, predložil dňa 19.6.2017 Okresnému úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

PELLEGRINI: Peter Pellegrini odcestoval do Bruselu na 7. Kohézne fórum

PRservis.sk - pred 7 hod 40 min

BRATISLAVA 26. júna -

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dnes odletel do Bruselu na 7. Kohézne fórum, na ktorom vystúpi na tému investícií z fondov EÚ aj po roku 2020.

„Na Kohéznom fóre budem presadzovať názor, že budúcnosť kohéznej politiky a štrukturálnych fondov po roku 2020 je aj naďalej kľúčová, pretože každý občan Európskej únie bez ohľadu na to, či žije na slovensko-ukrajinskej hranici alebo niekde v dobre rozvinutom území Nemecka alebo Francúzska, má rovnaké právo na kvalitnú infraštruktúru, na kvalitné životné prostredie, na kvalitný život,“ uviedol Pellegrini.

Kohézne fórum je najvýznamnejšou udalosťou v oblasti európskej politiky súdržnosti. Koná sa každé tri roky a je príležitosťou pre stretnutie zástupcov hospodárskych a sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií a akademickej sféry s predstaviteľmi národných a regionálnych vlád a európskych inštitúcií.

Komunikačný odbor

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

<p>Ocenenia sú už doma! V piatok si na

Humenne.sk - pred 8 hod 9 min

Ocenenia sú už doma! V piatok si na trávniku pri Mlyne prevzali víťazné poháre futbalistky ŠK Štich Humenné a starší žiaci skupiny B FK Humenné. Ceny odovzdával za Slovenský futbalový zväz (SFZ) Peter Jenčura.

Kategórie: Samospráva

Lanová dráha dočasne nepremáva

Banm.sk - pred 8 hod 41 min
Lanová draha Železná studienka - Kamzík nepremáva z technických príčin do štvrtka 29. júna. Informoval o tom EKO podnik VPS na tvojej internetovej str...
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Hnusta.sk - pred 9 hod 11 min
Platí do:  28.06.2017

Oznamujeme Vám, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská energetika - distribúcia, a.s.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

MDV: Slovensko bolo v Bruseli úspešné, podporu EÚ získalo až 13 projektov z oblasti dopravy

PRservis.sk - pred 9 hod 16 min

BRATISLAVA 26. júna 2017 -

Trinásť dopravných projektov zo Slovenska s celkovým grantom viac ako 153 miliónov eur získalo podporu EU a dostalo sa do užšieho výberu EK medzi plánované investície v rámci Nástroja na prepájanie Európy. Medzi projektami je napríklad modernizácia železnice i nabíjacie stanice na e-autá. Peniaze by mali byť definitívne schválené začiatkom júla.

Medzi projektami, pri ktorých sa očakáva potvrdenie schválenia, sú najmä projekty z ekologických druhov dopravy: železničná a vodná. Uspeli však aj projekty zamerané na rozvoj alternatívnej energie v cestnej doprave. V rámci všetkých troch doterajších výziev vyčlenila Európska únia na financovanie projektov súvisiacich s alternatívnym pohonom na elektrinu, či skvapalnený plyn takmer 17 miliónov eur.

“Slovenské projekty boli v Bruseli úspešné. Ukázali sme, že vieme zabojovať o peniaze na dopravu kvalitnými projektami. Vítame preto plány Európskej komisie na pokračovanie v tejto forme kohéznej politiky aj v rokoch 2018-2020 a chceme sa zapojiť do ďalších výziev,” povedal minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek.
“Slovensko má v rámci nástroja CEF možnosť získať celkovo 743 miliónov eur z európskych zdrojov. Sú to vlastne peniaze navyše k už prideleným štyrom miliardám v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra, ” dodal minister A. Érsek.

Zoznam dopravných projektov, ktoré sú v užšom výbere EK pre financovanie z nástroja CEF (3. výzva):

- Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Varín – Košice – Čierna nad Tisou štátna hranica

- Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) – Kúty, štúdie

- Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, úsek Žilina (mimo) – Varín

- Opatrenia na zlepšenie splavnosti zdrže Hrušov na Dunaji

- Dodanie a inštalácia systému ETCS do hnacích dráhových vozidiel radu 361 ZSSK

- Dva projekty zamerané na zlepšenie parametrov letovej prevádzky Jednotného európskeho neba

- eGAFOR (meteorologická podpora pre leteckú dopravu)

- NEXT-E (nadnárodný projekt šiestich krajín na budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily v rámci transperuópskeho dopravného koridoru)

- URBAN-E (nadnárodný projekt zameraný na budovanie nabíjacích staníc v mestách Ľubľana, Bratislava, Záhreb).

- NCE-AdvancedEvNet (poľsko-slovenský projekt na vybudovanie siete nabíjacích staníc v kľúčových európskych dopravných koridoroch)

- fueLCNG (Projekt zameraný na produkciu skvapalneného plynu a vytvorenie staníc pre zásobovanie cestnej a riečnej dopravy)

- LBG: Renewable transport for the Visegrad countries (projekt na produkciu skvapalneného plynu a výstavbu siete staníc v krajinách V4)

Karolína Ducká
hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Hostia a témy víkendových diskusných relácií RTVS

PRservis.sk - 23. jún 2017

BRATISLAVA 23. júna -

Sobotné dialógy (sobota 24. 6. o 12:10 v Rádiu Slovensko)

Hosťom relácie Sobotné dialógy bude predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Témy:

- výsledky summitu EÚ – brexit, problematika migrácie, posilňovanie európskej obrany a bezpečnosti;

- rastúci tlak zamestnancov na zvyšovanie platov, štrajk v bratislavskom Volkswagene;

- aktuálne ekonomické otázky, snahy o uvoľnenie dlhovej brzdy;

- zhodnotenie politickej sezóny, vzťahy v koalícii, riešenie personálnych otázok (ÚVO, ÚRSO, RTVS).

Moderuje Branislav Dobšinský.

O 5 minút 12 (nedeľa 25. 6. o 11:55 na Jednotke)

Hostia:

Ján Richter (Smer-SD), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Boris Kollár (Sme rodina – Boris Kollár), poslanec NR SR, predseda hnutia

Témy:

-vývoj na pracovnom trhu – aktuálna nezamestnanosť, kvalifikovanosť pracovnej sily, odmeňovanie zamestnancov;

-pripravované vládne sociálne opatrenia;

-protest generálneho prokurátora v súvislosti s rozhodovaním o zrušení akreditácie Čistému dňu;

-aktuálna politická situácia.

Moderuje Martin Strižinec.

Kategórie: Podporujeme

Stránky