RSS čítačka

Astronomickí olympionici naďalej patria do svetovej ligy

SAV.sk - 17. november 2018
Keď začiatkom novembra odlietala do Číny pätica najlepších slovenských mladých astronómov na 12. medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA), vedúci výpravy RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, v duchu skrýval obavy. Budú sa – tak ako doteraz každý rok – vracať s medailou, keď sú v skupine až štyria nováčikovia? „Na olympiáde sa zúčastnilo vyše dvesto študentov z 39 krajín a my sme zostali aj tento rok v prvej lige ...
Kategórie: Podporujeme

Šalenu náladu na oslavách 4. narodenín Bory Mall spôsobili Kandráčovci

PRservis.sk - 16. november 2018

Že sa východniari vedia zabávať sa ukázalo v najzápadnejšom nákupnom centre na Slovensku. Bory Mall sa z nováčika stalo po 4 rokoch už tradičným nákupno-zábavným centrom. Na narodeninovú oslavu sa prišli zabaviť desaťtisíce ľudí. Koncert Kandráčovcov strhol davy, ľudia spievali aj tancovali.

Štvrté výročie oslávilo lamačské centrum už tradične veľkou narodeninovou tortou, skvelým programom a žiariacim ohňostrojom. Podávalo sa dokonca aj vychladené pivko netradičných remeselných pivovarov a návštevníci si mali možnosť pochutiť aj na mäsových dobrôtkach. Pripravená bola ako vždy aj zábava pre deti.

"Tešíme sa z roka na rok stúpajúcej návštevnosti. No najviac nás motivujú pozitívne ohlasy a spätné väzby od našich návštevníkov. Snaha prinášať užitočné służby, nové značky, inšpiratívne podujatia je zúročená stále živšou a rozrastajúcou sa zónou. Chceme naďalej prinášať okrem atraktívnych nákupov aj možnosti príjemného a užitočného trávenia času pre celú rodinu”, dodal marketingový manažér Bory Mall Marian Hornyák.

Návštevníci obľúbeného centra sa stretli na oslavách aj s hercami z TV JOJ a šikovné deti z folklórnych súborov predviedli svoje tanečné a hudobné vystúpenia. Asi najviac sa ľudia potešili dlhým koncertom s ľudovou hudbou "šalenych” Kandráčovcov. Ich hity ako Nečakaj ma, milá alebo Šaleny východ a ďalšie sa ozývali naprieč priestrannými chodbami Bory Mall, ktoré boli plné zabávajúcich sa ľudí.

Kategórie: Podporujeme

Cukrovka vytvára riziko aj pre srdce. Dá sa  však ovplyvniť modernou liečbou. Diabetikov usmerní Slovenská diabetologická asociácia a jej edukačný portál

PRservis.sk - 16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018 - Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov. Za účelom podpory diabetikov vznikla Slovenská diabetologická asociácia a jej edukačný portál, ktoré pacientom priblížia nové terapeutické možnosti a aktívnu podporu v súvislosti s ochorením. Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje aj kampaň #OneThing - Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Ide o Vaše srdce – ochraňujte si ho!

Celosvetovo dnes žije 387 miliónov ľudí s diabetom, na Slovensku je ich viac ako 400-tisíc a ich počet výrazne stúpa. Samotné ochorenie má vplyv i na dĺžku života, ktorá sa u diabetika výrazne skracuje. Medzi najčastejšie komplikácie, ktoré ohrozujú život diabetikov, patria srdcovocievne ochorenia a ľuďom s diabetom hrozia 5-krát častejšie, ako zdravým dospelým. Cukrovka totiž poškodzuje tepny, ktoré vyživujú jednotlivé orgány, a to najmä procesom aterosklerózy, ktorý vedie k ich zúženiu alebo aj "upchatiu". Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, najmä ak postihne tepny srdca, mozgu, tepny dolných končatín alebo aortu. Môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu, či dokonca náhlej smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu.

Diabetikom hrozí aj vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne sa plniť i pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v dolných končatinách. Riziko srdcového zlyhávania je u diabetikov trikrát vyššie a častejšie im hrozí aj srdcový infarkt. Podľa WHO správy až 65 % úmrtí na diabetes u pacientov starších ako 65 rokov, súvisí práve s poškodením srdca.

"Srdcové zlyhávanie je v posledných rokoch najčastejšou príčinou hospitalizácii na interných oddeleniach v SR. Počet týchto hospitalizácií stále narastá. Máme tiež signály toho, že výskyt srdcového zlyhávania je v skutočnosti ešte vyšší, pretože nie je včas diagnostikované. Nie je vylúčené, že na týchto trendoch sa podieľa narastajúci počet diabetikov", upozorňuje prim. doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Na Slovensku bola nedávno ukončená a vyhodnotená štúdia NEFRITI, ktorá pomohla určiť aj také parametre ako úmrtnosť, príčinu úmrtí, výskyt kardiovaskulárnych ochorení a využívanie modernej liečby diabetes, ktorá podľa iných veľkých štúdií významne zlepšuje prognózu pacientov. Získané a porovnávané boli výsledky počas štvorročného obdobia a to na začiatku a po štyroch rokoch od 1301 pacientov s diabetom 2. typu. Počas tohto obdobia zomrelo 79 pacientov, čo predstavovalo priemernú úmrtnosť 15 úmrtí /1000 pacientov za rok. Hlavnou príčinou úmrtí  boli kardiovaskulárne ochorenia a príhody. Obzvlášť zlá prognóza bola u pacientov so srdcovým zlyhávaním, u ktorých bola úmrtnosť až 5x vyššia (22% za 4 roky) než u pacientov  bez srdcového zlyhávania (4,5%).

V porovnaní s výsledkami z iných európskych krajín štúdia ukázala že srdcové zlyhávanie je  u diabetikov na Slovensku poddiagnostikované a pravdepodobne nepoznáme viac ako polovicu  ďalších takýchto pacientov, v dôsledku čoho nie sú ani adekvátne liečení. Jednou z príčin môže byť aj skutočnosť, že diabetológ nemôže vykonávať vyšetrenie Ekg, pretože mu ho poisťovne nepreplatia.   "Pacienti, ktorí trpia diabetom aj srdcovým zlyhávaním, majú pritom veľmi zlú prognózu, keďže priemerné prežívanie s týmto ochorením sú štyri roky," upozorňuje doc. MUDr. Emil Martinka, PhD, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a  primár Národného diabetologického centra NEDU Ľubochňa.

Dobrou správou, ktorá vyplynula z veľkých celosvetových štúdií je, že pomocou moderných antidiabetík,  ktoré máme k dispozícii aj na Slovensku, môžu diabetológovia upraviť nielen glykémiu, ale aj znížiť úmrtnosť pacientov v dôsledku kardiovaskulárnej príčiny a to až o 38% a hospitalizácie a úmrtia pre srdcové zlyhávanie až o 35%. Na Slovensku takúto liečbu však dostáva menej než 17% pacientov, ktorí by ju potrebovali, čo je veľmi  málo. Hlavnou príčinou, ktorá limituje dostupnosť modernej liečby  je znenie indikačných obmedzení pre liečbu hradenú poisťovňou, ktoré už nevyhovuje aktuálnym názorom. Naviac,  aktuálne sú snahy zo strany ZP k vytváraniu úhradových skupín liekov takým spôsobom, ktorý by viedol k významnej redukcii dostupnosti modernej liečby pre pacientov z dôvodu navýšenia doplatkov. Slovenská diabetologická asociácia preto vyzvala ministerku, aby neprijala kroky smerujúce k takémuto vývoju.

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je občianske združenie, spoločné združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Hlavným poslaním SDiA je podieľať sa na zlepšovaní úrovne starostlivosti o pacientov s diabetes mellitus a podmienok jej poskytovnia. Zakladateľmi a členmi SDiA sú lekári  a pacienti s diabetes mellitus, a ďalší zdravotnícki pracovníci pracujúci v odbore diabetológia a spolupracujúcich odboroch, ako aj osobnosti spoločenského a kultúrneho života aktivizujúce sa v oblasti diabetes mellitus. SDiA realizuje ciele svojho poslania komunikáciou a spoluprácou s orgánmi štátnej správy a samosprávy, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, odbornými spoločnosťami a zdravotnými poisťovňami. Jednou z kľúčových foriem činnosti SDiA je  poskytovanie vzdelávania, edukácie a tvorba vzdelávacích projektov pre pacientov aj lekárov. SDiA spolupracuje s odbornými spoločnosťami a pacientskymi organizáciami na domácej ako aj na medzinárodnej úrovni. Významnú úlohu zohráva medializácia problematiky diabetes mellitus s cieľom zvyšovania povedomia o tomto ochorení.

Pacienti s novodiagnostikovaným diabetom, či rodičia dieťaťa s týmto ochorením, často hľadajú odpovede na svoje otázky, problémy, možnosti riešenia a sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám a cieleným obchodným praktikám. Nie sú dostatočne informovaní o svojich právach, sociálnych nárokoch či spôsoboch, ako sa aktívne podieľať na lepších výsledkoch ochorenia stravovaním, životosprávou, spoluprácou, adherenciou, samovyšetrovaním a samoošetrovaním pri prevencii a vzniku komplikácií, či možnostiach modernej liečby. "Pre pacientov preto vytvárame komplexnú edukačnú stránku, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok týkajúcu sa základných vedomostí ako sú diétne zásady, sociálno-právne záležitosti, dlhodobý rozpis jedálnych lístkov, zásady starostlivosti a možnosti liečby napr. diabetickej nohy, poradňu, odpovede na otázky týkajúce sa tehotenstva či športu," približuje prim. doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

Na portáli nájdu pacienti návody na prípravu chutnej a zdravej stravy, či dokonca vianočné recepty. Dozvedia sa napríklad aj to, čo sa varí v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, presne podľa doporučeného obsahu sacharidových jednotiek. Edukačný portál môže diabetikom pomôcť zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla ako je vhodné a potrebné či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov. Je dôležité poznamenať, že diabetická strava je individuálna. Správnou edukáciou sa môžu pacienti naučiť, ktoré potraviny by mali obmedziť alebo úplne vylúčiť, a na druhej strane, ktorým potravinám by mali dať prednosť.

Kampaň #OneThing alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou. Odborníci upozorňujú na nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom 2. typu a rizikách spojených s týmto ochorením. Alarmujúci je aj každoročne vzrastajúci počet novodiagnostikovaných pacientov. Kampaň v rámci Svetového dňa diabetu poukazuje na možnosti, ktorými je možné riziko pre srdce znížiť a cez heštegy #OneThing; #IbaJednoSrdce; #IbaJednaVec pôsobí, a o problematike informuje aj na sociálnych sieťach.

Kategórie: Podporujeme

Babij jar Dmitrija Šostakoviča pod taktovkou Juraja Valčuhu

PRservis.sk - 16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018 - Vo štvrtok a piatok  22.23. novembra uvedie Slovenská filharmónia, mužská časť Slovenského filharmonického zboru /zbormajster Jozef Chabroň/a ruský bas Petr Migunov pod taktovkou medzinárodne uznávaného  a renomovaného umelca Juraja Valčuhu nie tak často uvádzané dielo Dmitrija Šostakoviča Symfóniu č. 13 b mol Babij jar op. 113. Rozsiahla päťčasťová vokálna symfónia zhudobňuje text  ruského básnika prozaika, filmára a publicistu J. A. Jevtušenka. Septembrové udalosti v Kyjeve roku 1941 na básnika zapôsobili natoľko, že napísal báseň začínajúcu strofou "Nad Babim Jarom pamjatnikov net." Kyjevská roklina Babij jar sa stala miestom masakra. Počas dvoch dní tu popravili 33 771 Židov. Šostakovičova symfónia je dialógom sólového spevu /bas/ a mužského zboru s doprovodom symfonického orchestra. Premiéra diela zaznela roku v 1962  vo Veľkej sále moskovského konzervatória.  V prvej časti koncertu je na programe. Symfónia č. 4 B dur, op. 60 Ludwiga van Beethovena.

Slovenský dirigent svetového renomé Juraj Valčuha,  hudobný riaditeľ  Teatro San Carlo v Neapole,  patrí k pravidelným  hosťom posledných sezón Slovenskej filharmónie a  Bratislavských hudobných slávností. Pod jeho taktovkou zazneli v bratislavskej Redute náročné projekty, medzi ktoré patrí napríklad koncertné uvedenie Straussovej opery Elektra v roku 2017. Na tohtoročnom 54. ročníku  BHS uviedol spolu so Slovenskou filharmóniou koncertné predvedenie 1. dejstva Wagnerovej opery Valkýra.

Po piatkovom koncerte, 23. novembra, vás  pozývame na stretnutie s dirigentom a sólistom koncertu, ktoré sa uskutoční 10 minút po koncerte vo foyeri Slovenskej filharmónie.

PETR MIGUNOV

Pochádza z Leningradu a je absolventom Petrohradskej Štátnej vysokej zborovej školy so zameraním na zborové dirigovanie. Spev študoval na Petrohradskom konzervatóriu, kde absolvoval aj postgraduálne štúdium pod vedením prof. Nikolaja Ochotnikova.

Je sólistom Štátneho akademického speváckeho zboru Capella v Petrohrade,

Kde spieval sóla vo Verdiho a Mozartovom Rekviem, Beethovenovej Symfónii č. 9, Bachovej Omši h mol, Rachmaninovovej zborovej symfónii Zvony, Stravinského Svadbe a v ďalších kantátach a oratóriách.

Účinkoval aj v opere a balete Divadla Štátneho konzervatória N. Rimského-Korsakova v Petrohrade, kde stvárnil role ako Mefisto (Gounod – Faust), Kráľ René (Čajkovskij – Jolanta), Gremin (Čajkovskij – Eugen Onegin), Sobakin (Rimskij-Korsakov – Cárova nevesta), Aleko (Rachmaninov – Aleko), Bartolo (Mozart – Figarova svadba), Basilio (Rossini – Barbier zo Sevilly), Don Iñigo (Ravel – Španielska hodinka), Mendoza (Prokofiev – Zásnuby v kláštore).

V roku 2003 debutoval v Boľšom teatri (Veľkom divadle), kde stvárnil viac ako 20 sólových postáv, okrem iného Pimena (Musorgskij – Boris Godunov), Sarasta (Mozart – Čarovná flauta), Sobakina (Rimskij-Korsakov – Cárova nevesta), Deda Mráza (Rimskij-Korsakov – Snehulienka), Kuchárku (Prokofiev – Láska k trom pomarančom), Timura (Puccini – Turandot), Johanna Fausta (Prokofiev – Ohnivý anjel), Collina (Puccini – Bohéma). Pravidelne účinkuje v premiérových predstaveniach Boľšovo teatra, vrátane Verdiho Falstaffa (Pistola), opery Rosenthalove deti Leonida Desiatnikova (svetová premiéra, Rosenthal), Korsakovovej Legendy o neviditeľnom meste Kiteži a panne Fevronii (Princ Jurij), Musorgského Borisa Godunova (Ragnoni), Mozartovho Dona Giovanniho (Leporello), Bergovho Vojcka (Doktor), Verdiho La Traviaty (Doktor Grenvil), Belliniho Námesačnej (Gróf Rodolfo), Borodinovho Princa Igora (Princ Igor), Verdiho Dona Carlosa (Veľký inkvizítor). Zúčastnil sa aj na koncertnom uvedení Debussyho opery Pelleas a Melisanda (Kráľ Arkel) v Čajkovského sále v Moskve.

Spolupracoval s dirigentmi ako Valerij Gergiev, Genadij Roždestvenskij, Michail Pletnev, Jurij Temirkanov, Vladimir Jurowski, Michail Jurowski, Yehudi Menuhin, Vladislav Černušenko, Alexander Vedernikov a s režisérmi ako Jurij Ľjubimov, Eimuntas Nekrošius, Alexander Sokurov, Dmitrij Černiakov, Graham Vick, Francesca Zambello, Pier Luigi Pizzi.

Migunov vystupoval v USA, Holandsku, Belgicku, Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Grécku, Južnej Kórei a Japonsku. V roku 2003 debutoval v Carnegie Hall a v Lincoln Center v New Yorku a v roku 2004 v Concertgebouw v Amsterdame.

Úspešne sa zúčastnil na mnohých medzinárodných súťažiach, vrátane Medzinárodnej súťaže mladých umelcov v Tokiu (1. cena), Medzinárodnej súťaže G. V. Sviridova v komornom speve (1. cena), 21. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže M. I. Glinku (2. cena a špeciálna cena), Medzinárodnej súťaže W. A. Mozarta v Salzburgu (špeciálna cena). Ocenenia získal aj na súťažiach v Krakove, Medzinárodnej súťaži Voci Verdiane Città di Busseto a Medzinárodnej súťaži E. Obrazcovovej pre mladých operných spevákov (špeciálna cena).

Kategórie: Podporujeme

Nová definícia základných jednotiek SI

SAV.sk - 16. november 2018
Dnes, 16. novembra od 11. h Generálna konferencia pre váhy a miery prijíma nové definície základných jednotiek SI. Priamy prenos zo zasadnutia Generálnej konferencie pre váhy a miery (CGPM) môžete sledovať "https://www.youtube.com/thebipm" TU .  Na tomto zasadnutí sa očakáva, že CGPM odsúhlasí rezolúciu revidujúcu definície medzinárodnej sústavy jednotiek SI, ktorá je založená na jednotkách sekunda, meter, kilogram, ampér, kelvin, mol a kandela (základné jednotky SI). Delegácia Slovenskej republiky na základe poverenia ministra ...
Kategórie: Podporujeme

Desiaty ročník ONE DAY JAZZ Festivalu štartuje o dva dni!

PRservis.sk - 16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018 - O dva dni sa začína jazzový festival najznámejšieho bubeníka na Slovensku Martina Valihoru ONE DAY JAZZ. Tešiť sa môžete ako vždy na jedinečný výber medzinárodných hudobníkov. Oskar Rózsa príde s veľkým 7-členným orchestrom, Valihora zahrá so Šebanom aj s Rószom. Unikátnych hudobných spojení bude na ONE DAY JAZZ Festivale veľa, spoločné vystúpenia medzinárodných hviezd sú jeho podstatou. Štartujeme 18. novembra v Košiciach!

Organizátor festivalu sa snaží integrovať našu slovenskú hudobnú scénu do sveta a hudobný festival je jedna z ciest, ako spájať hudobníkov aj divákov. Martin Valihora je ovplyvnený najlepšími európskymi aj americkými muzikantmi a ide mu o to, aby aj naša scéna žila, aby sme sa prepájali s inými hudobnými názormi a aby sa aj naša slovenská hudba vyvíjala.

"Špeciálne pre náš festival vznikajú nové hudobné formácie, jedinečné spojenia. Preto sme s vynikajúcim českým muzikantom Robertom Balzarom v triu, aby sme vytvorili nový zvuk hudbe Andreja Šebana. Robert Balzar je virtuózny kontrabasista a hráč na basgitaru. Svojou otvorenou mysľou, krásnou intímnou formou dotvára zvuk kompozícií gitaristu Andreja Šebana, ktorá je inšpirovaná tentokrát aj slovenským folklórom," hovorí slávny bubeník a organizátor festivalu Martin Valihora.

ONE DAZ JAZZ Festival tento rok oslavuje okrúhle 10. výročie a ako vždy prinesie program na svetovej úrovni. Začína sa už v nedeľu 18. novembra koncertom Andreja Šebana, Roberta Balzara a Martina Valihoru. Zahrajú v nedeľu v Košiciach v kultúrnom centre Fuga a v pondelok v Novom Meste nad Váhom v jazzovom klube Blue Note. Jazzové hviezdy Omer Avital, Seamus Blake a Oskar Rózsa zahrajú 25. novembra bratislavskom Ateliéri Babylon. Oskar Rósza v duchu festivalu a unikátnych prepájaní zahrá so 7-členným zoskupením, ktorého členovia sú zárukou kvality.

"Oskar Rózsa Partnership Unlimited je príležitostné zoskupenie, ktoré hrá moje skladby. Je to pre nás zážitok, keď na pódiu sedem výrazných osobností dostane priestor pre improvizáciu. Hráme len párkrát za rok, je to vzácnosť," teší sa na festival dirigent, skladateľ a multiinštrumentalista Oscar Rósza.

Jesenná edícia ONE DAY JAZZ Festivalu, ktorá originálnymi fúziami prepája našu a svetovú jazzovú scénu sa bude konať tentokrát v štyroch mestách, najskôr v Košiciach, potom v Novom Meste nad Váhom, 27. novembra v Žiline, no a v nedeľu  25. a v stredu 28. novembra v Bratislave. V Ateliéri Babylon v Bratislave ochutnáme aktuálnu newyorskú scénu v podaní tenorsaxafonistu a skladateľa Seamusa Blaka, ktorý si zahrá s francúzskymi kolegami, basgitaristom  Florentom Nissom a pianistom Tony Tixierom. Seamus Blake je jeden z najuznávanejších súčasných jazzových muzikantov, je to priekopník moderného jazzu.

"Teším sa na talentovaného 7-ročného basgitaristu Arona Hodeka, ktorý má už za sebou medzinárodné koncerty.  Od staršieho brata, ktorý hrá na bicie, pochytil ako trojročný prvé muzikantské návyky. Spolupracoval dokonca s Brunom Marsom. Ďalšou výraznou osobnosťou je kontrabasista, virtuózny muzikant  Omer Avital, ktorý prichádza so svojim quintetom do Bratislavy 25. novembra," dopĺňa organizátor a duša festivalu Martin Valihora.

Izraelský kontrabasista Omer Avital je invenčný a originálny muzikant, bassgitarista a vizionársky skladateľ, ktorý posúva hranice jazzového výrazu.  Avitalove kompozície siahajú od funky, grooves, dlhé veľké formy až po orchestrálne aranžmány, spája jazz s hudbou Blízkeho východu.

Desiaty ročník festivalu ONE DAY JAZZ hostí svetové aj domáce hviezdy. Hlavným cieľom je spájať výnimočných muzikantov a nechať ich navzájom sa ovplyvňovať. Tým sa podľa organizátora môže aj slovenská jazzová scéna integrovať do sveta. Prichádzajúci hudobníci prinášajú svoje názory a spoločné hranie so slovenskými umelcami je prínosom pre vývoj jazzovej hudby. Vstupenky na ONE DAY JAZZ Festival si môžete kúpiť v sieti Ticketportal na https://www.ticketportal.sk/Event/One_Day_Jazz_Festival_2018-94246?idp=168983 Viac informácií získate na www.onedayjazz.sk.

ONE DAY JAZZ FESTIVAL 2018 JESEŇ

18.11. 2018    Košice, Fuga:  Seban,Balzar,Valihora Trio  SK/CZ

19.11. 2018    Nové mesto nad Váhom, Blue Note: Seban,Balzar,Valihora Trio SK/CZ

25.11.2018    Bratislava, Ateliér Babylon:  

Oskar Rozsa Partnership Unlimited /SK/CZ/
Seamus Blake and The French Connection  /USA/
Omer Avital Qantar  /IL/

27.11.2018   Žilina, Mestské Divadlo: 

Šeban, Vitous, Valihora  /SK/
Richard Bona   /USA/

28.11.2018   Bratislava, Istropolis:  

Šeban, Vitous, Valihora  /SK/CZ/
Kurt Rosenwinkel Trio feat. Dario Deidda a Gregory Hutchinson  /USA/
Richard Bona  /USA/

 

Kategórie: Podporujeme

Program Slovenskej národnej galérie December 2018

PRservis.sk - 16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Počas vianočných sviatkov 24. – 26. 12. 2018 a 1. 1. 2019 sú expozície SNG Bratislava zatvorené!

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy Osmičky

2. – 31. 12. 2018
Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmenila Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) ju pripravila Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá "galerijná nástenka", na ktorej sa v časovom slede výročí striedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického "nástenkárstva", ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

Osmičky: Október 1918

10. – 31. 12. 2018
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

V slovenskom výtvarnom umení nemáme takmer žiadne diela aktuálne reflektujúce historické udalosti – vznik prvej Československej republiky a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali Slováci. Jedným z mála diel je veľkorozmerná maľba zakladateľa a klasika slovenského moderného maliarstva Martina Benku (1888 – 1971) Po búrke/Dúha (1918 – 1919), historicky prvá akvizícia do zbierok Slovenskej národnej galérie (inv. č. O 1). Benka touto maľbou symbolicky privítal koniec prvej svetovej vojny a vznik novej republiky. Dielo spolu s jeho príbehom bude prezentované netradičným spôsobom.

Užitočná fotografia
Fotografia v súčasnom slovenskom umení

11. 2018 – 17. 2. 2019
Otvorenie výstavy: 8. 11. 2018 o 18.00

Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava
Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava priblíži fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, "dokument doby", ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie, a pritom viac sofistifikovane. Privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná, avšak pri využití čisto fotografických postupov, klasických možností média.

Výstavný súbor sa sústredí na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských postupov, stratégií v širokom spektre možností tohto média. Zohľadní aj relatívne nový jav – dosah zahraničného školenia alebo dlhodobých pobytov na tvorbu slovenských autorov.

Hlavným cieľom tejto výstavy je priviesť divákov k tomu, aby nevnímali iba bezprostrednú užitočnosť, širokú použiteľnosť aj zneužiteľnosť fotografie, ale zamerali sa – akoby v spomalenom čase – na nuansy v čítaní tohto média a detailne sa oboznámili s možnosťami umeleckej výpovede jeho prostredníctvom.

Sprievodné programy Sunday, December 2 | 16.00
Sunday Rest: Useful Photography. Photography in Contemporary Slovak Art

Photography is frequently used as an instrument for a wide spectrum of contemporary art utterances. This lecture will present selected artists working with photography and a wide range of artistic strategies in contemporary Slovak art in the past 10 – 15 years. It will also touch on the impact of internships and stays abroad on the work of Slovak artists.

Esterházy Palace, 3rd floor
Free admission

Pondelok 3. 12. | 19.00
Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu.

Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný

Utorok 4. 12. ǀ 19.00
Kompozičné laboratórium: Ladislav Kupkovič

Štvrtá časť z cyklu o slovenských hudobných skladateľoch je venovaná tvorbe Ladislava Kupkoviča (1936  ̶  2016). Prednáša a moderuje Miroslav Tóth. Hosť v diskusii  ̶  dirigent a skladateľ Marián Lejava. Projekcia dokumentárneho filmu Ladislav Kupkovič (réžia György Kristóf, 2015, 26 min., produkcia Sentimentalfilm). Organizuje Hurhaj, o. z., s podporou SNG.

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií alebo kompozičných postupov mimo akademickej pôdy. Jeho cieľom je prostredníctvom prednášok, prezentácií, workshopov obnovovať hudobný dialóg, rozširovať poznatky o hudbe pre poučených poslucháčov aj pre širokú verejnosť. www.komplab.sk

Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný

Streda 5. 12. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Chytadlo

Keď sa nám niečo páči, radi by sme si to uchovali. Spolu vytvoríme chytadlo na všetko, čo je nám vzácne, a možno sa nám podarí zachytiť aj prchavú atmosféru príjemného dopoludnia.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Sobota 8. 12. | 15.00– 18.00 | Rodina
Mikuláš v SNG

Vianočný čas je plný tajomstiev a čarovných momentov, na ktoré sa už dlho tešíme. Dá sa však čarovná chvíľa zachytiť? A ostane nám po nej niečo, keď pominie? Príďte opäť zažiť kúzelnú predvianočnú atmosféru a netradičné stretnutie s Mikulášom.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie + Berlinka
Vstupné: 5 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 9. 12. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný výklad na jednom z poschodí výstavy uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Streda 12. 12. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Chytadlo

Keď sa nám niečo páči, radi by sme si to uchovali. Spolu vytvoríme chytadlo na všetko, čo je nám vzácne, a možno sa nám podarí zachytiť aj prchavú atmosféru príjemného dopoludnia.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Streda 12. 12. | 18.00
Hudba dneška v SNG #31 | "Electro-News from Czecho-Slovakia"
Účinkujú: Vojtěch Šembera (CZ), barytón & Daniel Matej (SK), laptop

Program: Marek Andrýsek, Ink Midget, Daniel Matej, Martin Ožvold, Pjoni, Natalie Pleváková a i.

Tridsiaty prvý koncert cyklu Hudba dneška v SNG prináša "selektívnu správu" o aktuálnom dianí v oblasti elektronickej hudby na Slovensku a v Čechách. Electro-News from Czecho-Slovakia je voľným pokračovaním projektu, ktorý bol vytvorený na objednávku medzinárodného festivalu Muzički bienale Zagreb a premiérovo na tomto podujatí 24. apríla 2017 aj uvedený.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje Slovenská národná galéria v hudobnej dramaturgii Daniela Mateja v spolupráci s InMusic, o. z., a so Slovenskou sekciou ISCM. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG 2018 podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a grantové programy Ars Bratislavensis a SOZA.

Posledný koncert sezóny 2018 sa opäť uskutoční v priestoroch SNG, tentokrát na výstave Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 16. 12. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný výklad na jednom z poschodí výstavy uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Utorok 18. 12. | 19.00
Just Playin'

Just Playin' je formát komornej debaty v priateľskej atmosfére o tvorbe beatov, o procesoch vzniku hudby, ale aj o prirodzených ľudských emóciách.

Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný

Generálny partner SNG: Tatra banka

Kategórie: Podporujeme

ITAPA 2018: Prichádza rok zúčtovania. Štát chce, aby technológie začali fungovať, informatizácia je ale podľa odborníkov neefektívna

PRservis.sk - 16. november 2018

BRATISLAVA 16. novembra 2018 - Slovensko na informatizáciu verejnej správy vynaložilo nemalé prostriedky, čas zúčtovania sa blíži. A to ako na strane štátu, tak aj verejnosti. Ľudia by tiež po novom mali vždy vedieť, aké dáta o nich štát má, ako s nimi pracuje i kde ich používa. Bezproblémovo viditeľná musí byť aj naša história interakcií so štátom, zobrazovať by sa mohla tak, ako sa ukazujú zrealizované transakcie v internetbankingu. Tieto vyjadrenia vyhlásil na medzinárodnom kongrese ITAPA: Hacking the Future Jaroslav Kmeť. A keďže ide o nového šéfa Sekcie informačných technológií verejnej správy na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR, sú o to zásadnejšie. "Sme pripravení na štát bez papierov. Hovoriť začneme nielen o tom, koľko nás informatizácia stála a stojí, ale aj o tom, koľko financií šetrí a prináša."

Podľa odborníkov a ľudí z IT biznisu je však riadenie informatizácie neefektívne. Zhodli sa na tom hostia záverečnej diskusie na jesennom kongrese, pričom svoj názor zdôvodnili tým, čo sa dialo v predchádzajúcom období. "Úsilie i všetky finančné zdroje sa vložili najmä do vybudovania individuálnych, robustných informačných systémov na ministerstvách, no len veľmi málo úsilia bolo venovaného spoločným modulom a prepojeniam týchto systémov," upresnil Pavol Frič, riaditeľ pre stratégiu a rozvoj spoločnosti DITEC. Zdôraznil, že hoci v minulosti informatizáciu riadila len jedna sekcia na rezorte financií a dnes je na to celý úrad, na výsledku to nie je priveľmi vidieť.

Rovnako kritický bol aj Emil FitošIT Asociácie Slovenska. Podľa neho sa pri realizácii projektov neriešili potrebné organizačné opatrenia a legislatíva, čo znamená, že sa funkcionalita nemohla využívať i prejaviť naplno.

Otáznik aktuálne visí nad tým, či sa situácia nezopakuje. V krátkom čase sa totiž muselo zrealizovať veľké množstvo nedobre pripravených projektov, čo môže znamenať, že následné verejné obstarávanie neprebiehalo efektívne. "No a keďže to sa podpísalo na dodávke riešení, postupnosť projektov nemusí byť v súlade so skutočnými prioritami. Dopadne to tak, že ten, kto vysúťaží, ten realizuje," objasnil generálny riaditeľ spoločnosti Atos pre SR a ČR Martin Sůra. Podľa Jaroslava Kmeťa to tak ale nefunguje: "Všetky projekty sú posudzované s cieľmi operačného programu, referenčnou architektúrou, či národnou koncepciou."

Ku kritikom sa počas diskusie pridal aj Milan Ftáčnik zo Slovenskej informatickej spoločnosti. Aj on negatívne vníma zabezpečenie skutočných priorít. "Proces riadenia by mal byť "top-down", avšak prax je opačná." Inak povedané, v súčasnosti to podľa odborníkov funguje tak, že Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu je vo vleku diania, nedefinuje čo chce a skôr pasívne vyhodnocuje, kto mu čo prinesie na stôl.

Obavy má aj Ján Hargaš zo Slovensko.Digital, ktorý vidí konflikt medzi potrebou rýchleho čerpania europeňazí a dodávkou kvalitných projektov. "Bije sa priorita obsahu a čerpania. Tlak na čo najrýchlejšie vyčerpanie eurofondov bude zákonite viesť k zlým a narýchlo robeným riešeniam," dodal.

Na čo by sa teda informatizácia mala sústrediť? Na zlepšenie jej riadenia, ľudských zdrojov i kľúčových riešení. Emil Fitoš a Pavol Frič sa na kongrese ITAPA spoločne zasadili o doriešenie spoločných zdieľaných modulov a referenčných registrov, vďaka ktorým sa dá dosiahnuť cieľ odbyrokratizovania aparátu a rýchleho dokončenia pravidla Jedenkrát a dosť.

IT sféru už dlhodobo trápi nedostatok ľudských zdrojov, na ITAPA sa však tentokrát hovorilo predovšetkým o ich nedostatku na strane zákazníkov. Chýba totiž kvalifikovaný zákazník, ktorý dá jasné usmernenie tak pri zadávaní, ako aj prijímaní riešenia. A tento problém uznal aj Jaroslav Kmeť. "Dlhodobo sa nám nedarí zabezpečiť pre úrad dostatok kvalitných ľudí. Konkurencia súkromného sektoru je veľká," povedal.

Zdá sa, že ľudský kapitál je začarovaným kruhom. Podľa Pavla Friča platí, že opatrenia, ktoré sa robia v tomto smere, v súčasnosti nič nevyriešia, lebo kroky, ktoré začneme robiť teraz, sa prejavia až o päť rokov.

Pokiaľ si myslíte, že ide len o problém štátu či súkromnej sféry, mýlite sa. Prejaví sa totiž aj v samosprávach – je to len otázkou času a zároveň práve tu sa najvýraznejšie prejaví (ne)-schopnosť starostov a primátorov uchopiť koncept inteligentných miest, teda smart cities. "Starostovia ešte stále nechápu, ako dokážu zlepšiť život svojich občanov prostredníctvom nových technológií," vyhlásil Milan Ftáčnik. Ako doplnil Jaroslav Kmeť, personálne obsadenie v samospráve je prvým problémom, druhým je stále nízka informovanosť a osveta.

Je podľa vás verejná správa konzervatívna pri nasadzovaní moderných riešení, akými sú napríklad umelá inteligencia, či blockchain? Diskutujúci to tak nevideli. Podľa Martina Sůru treba nové technológie vždy nasadzovať s rozumom a s ohľadom na bezpečnosť. Milan Ftáčnik tvrdí, že "verejná správa je konzervatívna z dôvodu, že je tak nastavené celé prostredie. A pravidlá hovoria jasne: úrad môže robiť len to, čo mu ukladá zákon."  

Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia, sa vyjadril, že "kým štát nemá vyriešené elementárnejšie problémy a základné piliere eGovernmentu, svoje kapacity a zdroje by mal venovať ich doriešeniu."

Kategórie: Podporujeme

ITAPA 2018: Prichádza rok zúčtovania. Štát chce, aby technológie začali fungovať, informatizácia je ale podľa odborníkov neefektívna

ITAPA - 16. november 2018
Slovensko na informatizáciu verejnej správy vynaložilo nemalé prostriedky, čas zúčtovania sa blíži. A to ako na strane štátu, tak aj verejnosti. Ľu...
Kategórie: Podporujeme

Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu

SAV.sk - 16. november 2018
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a Historický ústav Slovenskej akadémie vied pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Od c. k. Ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu – 165. výročie začatia činnosti c. k. Ústrednej komisie pre zachovanie a výskum umeleckých pamiatok (1853 – 1918 – 2018). Konferencia, ktorá sa uskutoční 21. a 22. novembra vo Faustovej sieni Starej radnice v Bratislave, má za hlavný cieľ pripomenúť počiatky inštitucionalizovanej ochrany pamiatok v strednej Európe. Od 10. januára 1853 začala vo Viedni ...
Kategórie: Podporujeme

Červeňák Tibor, Jakubany 552

Jakubany.sk - 15. november 2018
Kategórie: Samospráva

Stránky