5. ročník konferencie Happy Company, ktorá má podtitul: Má zmysel, mať zmysel?

RSS čítačka

Akčná cena: Posteľ - 1099.00

Zlacnene.sk - pred 1 hod 34 min
Kategórie: Podporujeme

Vykurovacie obdobie končí. Na čo je potrebné myslieť?

PRservis.sk - 26. apríl 2017

Odborník radí ako správne používať termostatické hlavice po skončení vykurovacieho obdobia

Ako môžeme predĺžiť životnosť ventilov na vašich radiátoroch

Bratislava, 26. apríla 2017 – Teplejšie počasie a stúpajúce hodnoty na teplomeroch sú predzvesťou, že čas dodávky tepla na vykurovanie v našich domácnostiach sa blíži ku koncu. Avšak málo ľudí z nás vie čo robiť po skončení vykurovacieho obdobia a ako správne používať termostatické hlavice! Ponúkame vám krátky návod a názor odborníka, ktorý prináša pár tipov a rád ako možno predĺžiť životnosť ventilov na našich radiátoroch.

Ako funguje termostatický ventil?

Termostatický ventil je súčasťou vykurovacej sústavy a spája potrubie s radiátorom. Na ventile je naskrutkovaná termostatická hlavica so stupnicou, pomocou ktorej nastavujeme teplotu v miestnosti. Uzatváraním alebo otváraním ventilu sa udržiava v miestnosti nami zvolená teplota vzduchu na termostatickej hlavici na konštantnej úrovni.

5 dôležitých rád od odborníka ako správne používať termostatické ventily

Pre správnu funkciu nesmie byť termostatická hlavica zakrytá záclonami, nábytkom a pod. Pokiaľ nie je možné prekážku pred termostatickou hlavicou odstrániť, odporúča sa problém správnej funkcie snímača teploty riešiť inštaláciou hlavice s oddeleným teplotným snímačom.

Keď je teplota v miestnosti príjemná, i pri studených radiátoroch, netreba sa znepokojovať, hlavice pracujú správne. Hlavica otvára ventil len vtedy, keď teplota v miestnosti klesne pod vami nastavený stupeň na termostatické hlavici.

V noci je možné energiu na vykurovanie šetriť privretím hlavice o jeden stupeň.

Pri vetraní by mala byť hlavica nastavená na najnižší stupeň, nakoľko pri znížení teploty v miestnosti dochádza pri otvorenom ventile k zvýšeniu prietoku vody do vykurovacieho telesa a dochádza k plytvaniu. Na teplotné rozdiely reagujú aj pomerové rozdeľovače tepla, čo sa môže odraziť na konečnom rozpočítaní nákladov za teplo.

Po skončení vykurovacieho obdobia je doporučené nastaviť termostatickú hlavicu na najvyšší stupeň (úplné otvorenie ventilu). Znížime tak opotrebenie ventilu, čím predĺžime jeho životnosť.

O spoločnosti ista Slovakia

ista je jednou z popredných celosvetových spoločností v zvyšovaní energetickej efektívnosti v budovách. S produktmi a službami pomáha udržateľne šetriť energie, náklady a emisie CO2. ista sa špecializuje na meranie a rozpočítanie individuálnej spotreby energie a transparentnú vizualizáciu dát o spotrebe pre bytové domy a komerčné nehnuteľnosti. Ako základ využíva portfólio najnovších hardvérových komponentov – pomerové rozdeľovače tepla, vodomery, merače tepla, ako aj príslušné inštalačné systémy. Je priekopníkom v oblasti výskumu a vývoja meracej techniky. Úsilím spoločnosti je docieliť spravodlivé rozdelenie nákladov za odobrané teplo a vodu na základe individuálnej spotreby. Už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby a produkty viac ako dvanástim miliónom bytových jednotiek (apartmány a komerčné nehnuteľnosti) v 24 krajinách po celom svete.

Na Slovensku spoločnosť ista pôsobí už od roku 1993 a poskytované produkty a komplexné služby partia k najspoľahlivejším a najvyspelejším na slovenskom trhu. Vyškolení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami poskytujú služby s ohľadom na individuálne potreby pre viac ako 120 000 slovenských domácností. Viac informácií nájdete na www.ista.sk.

Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: Úrad vicepremiéra hľadá možnosti financovania rozvoja inteligentných miest

PRservis.sk - 26. apríl 2017

BRATISLAVA 26. apríla –

Na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa dnes opäť zišli predstavitelia verejného a súkromného sektora, aby spoločne diskutovali o možnostiach financovania a implementácie konceptov inteligentných miest v Slovenskej republike.

Koncom februára 2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zorganizoval, za prítomnosti podpredsedu vlády SR P. Pellegriniho a podpredsedu Európskej komisie M. Šefčoviča, stretnutie k procesu vytvorenia investičnej platformy ako formy podpory rozvoja inteligentných miest, resp. regiónov. Navrhovaná investičná platforma má predstavovať nový investičný nástroj, na ktorom sa bude podieľať svojimi zdrojmi Európska investičná banka, verejný aj súkromný sektor. Pridanou hodnotou platformy by mala byť aj jej schopnosť poskytovať expertízu v oblasti smart city riešení a prípadne aj grantové zdroje potrebné pre prípravu konkrétnych projektov.

V rámci pokračujúceho dialógu sa dnes pri diskusnom stole opäť zišli zástupcovia súkromnej a verejnej sféry, aby spoločne načrtli mechanizmus fungovania investičnej platformy a kroky potrebné pre jej vytvorenie. Do diskusie prispela aj sekcia centrálny koordinačný orgán, ktorá plánuje v krátkej dobe vyhlásenie tzv. integrovaných výziev podporených zdrojmi z viacerých operačných programov.

„Slovensko sa musí naučiť kombinovať grantové zdroje s nenávratnou formou pomoci aj na úrovni menších projektov. Zatiaľ je v tejto oblasti úspešné len pri veľkých infraštruktúrnych projektoch,“zdôraznila Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií.

Slovenská republika očakáva, že v krátkej budúcnosti Európska komisia ako aj Európska investičná banka zadefinujú oblasti podpory pre smart city vrátane identifikácie finančných modelov (nástrojov), ktorými majú byť jednotlivé typy projektov financované. Následne bude tento know-how využitý aj pri kreovaní investičnej platformy.

Účastníci diskusie sa zhodli na potrebe úzkej spolupráce pri tvorbe investičnej platformy ako aj potrebe ďalších diskusií o vytvorení tzv. menších regionálnych platforiem, ktoré by slúžili ako pilotné schémy a základ budúcich objemovo robustnejších mechanizmov spolufinancovania projektov v oblasti smart city, tzv. celonárodných investičných platforiem.

Komunikačný odbor
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

Ako sme oslávili DEŇ ZEME

Hnusta.sk - 26. apríl 2017

Kde bolo, tam bolo a aj nebolo, na lúčke pod lesíkom stál veľký komín, ktorý po celom okolí šíril dym a zvieratká boli nešťastné.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Tip: Zeus 6% - 0.69

Zlacnene.sk - 26. apríl 2017
Kategórie: Podporujeme

MPRV: Lesy sú bez bariér a pre všetkých

PRservis.sk - 26. apríl 2017

BRATISLAVA 26. apríla –

Zvolen, 26.4.2016 – V Košiciach sa počas 27.-28. apríla 2017 koná medzinárodná konferencia projektu ForSoc: Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér, ktorej cieľom je prezentovať dosiahnuté výsledky a výstupy spomínaného projektu, ako aj hľadať ďalšie možnosti cezhraničnej spolupráce v oblasti lesníctva, ekoturizmu a lesnej pedagogiky.

Prvý deň konferencie je venovaný odborným prezentáciám v podaní zástupcov jednotlivých partnerov projektu zo Slovenska, Ukrajiny a Nórska. Program konferencie pre 80 účastníkov spestrí aj prehliadka kultúrnych, historických a prírodných pamiatok mesta Košice s certifikovaným sprievodcom. Na konferenciu prijal pozvanie štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriel Csicsai.

Konferencia bude 28. apríla 2017 pokračovať priamo v prírodnom prostredí lokality Furča, v ktorej boli vybudované nové objekty infraštruktúry s prvkami bezbariérovosti vhodné pre ekoturizmus a podporené z projektu ForSoc. Zároveň sú tu pre pozvaných žiakov košických škôl pripravené aktivity lesnej pedagogiky, v ktorých je dôraz kladený na zážitkové učenie a zmyslové vnímanie prírody, lesa. Takýmto spôsobom na východe Slovenska oslávia Košičania spolu s lesníkmi Sviatok lesa – Lesnícke dni.

Projekt Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér sa v období december 2015 až apríl 2017 zameriaval na vybudovanie cezhraničného partnerstva s dôrazom na podporu rozvoja ekoturizmu a lesnej pedagogiky a propagáciu prírodného a kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch.

Koordinátorom projektu je Národné lesnícke centrum. Partnermi projektu sú Mestské lesy Košice a.s., PRO POPULO Poprad, s.r.o., Spojená škola – SOŠ lesnícka v Prešove, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR, FORZA – Ahenstvo spryiannia stalomu rozvytku Karpatskoho rehionu, Natsionalnyi pryrodnyi park “Zacharovanyi krai”, Zakarpatske oblasne upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva, Skogbrukets Kursinstitutt.

Viac informácií o projekte na www.forsoc.org alebo na https://www.facebook.com/forsoc.eu/

Kontakt a informácie: Ing. Veronika Jaloviarová, jaloviarova@nlcsk.org, 045/5202 216

Kategórie: Podporujeme

IKEA Bratislava získala aj tento rok ocenenie MasterCard Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami 2016

PRservis.sk - 26. apríl 2017

Ocenenie MasterCard Obchodník roka 2016 v kategórií Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami už pozná svojho víťaza! IKEA Bratislava obhájila v kategórii svoje minuloročné prvenstvo a už po štvrtýkrát za sebou získala toto prestížne ocenenie.

Potvrdzuje sa, že škandinávsky dizajn je medzi slovenskými zákazníkmi stále veľmi obľúbený a na IKEA oceňujú najmä širokú ponuku sortimentu, kvalitu výrobkov a odlišnosť od konkurencie. Popularitu IKEA na Slovenskom trhu potvrdzujú aj čísla; v minulom roku finančnom roku zavítalo do obchodného domu IKEA Bratislava 3 milióny návštevníkov a celkový obrat spoločnosti IKEA Bratislava, s.r.o. narástol o 10%.

„Veľmi nás teší, že nám zákazníci prejavujú svoju priazeň a že sme aj tento rok obhájili víťazstvo v kategórii Obchodník s nábytkom a bytovými doplnkami. Zároveň je táto cena pre nás motiváciou a záväzkom do budúcna, aby sme nepoľavili v snahe neustále sa zlepšovať a robiť všetko preto, aby naši zákazníci boli spokojní. Sme radi, keď vidíme, že to funguje,“ uviedla Soňa Knaiflová, riaditeľka obchodného domu IKEA Bratislava. „Táto cena patrí hlavne našim kolegom, pretože práve oni, ich práca a úsilie stoja za úspechom IKEA,“ dodáva Knaiflová.

Cieľom súťaže MasterCard Obchodník roka je oceniť tých najlepších obchodníkov v určených kategóriách maloobchodu a súčasne pomôcť spotrebiteľom v orientácii na trhu. Na Slovensku sa uskutočnil už štvrtý ročník tejto súťaže. Víťazi sú vyberaní na základe reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky.

Kategórie: Podporujeme

Stanovisko Hornonitrianskych baní Prievidza k výzve KDH na stopnutie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia

PRservis.sk - 26. apríl 2017

26. apríla 2017 – Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyzvalo vládu, aby zastavila podporu výroby elektrickej energie z domáceho uhlia. Prekáža mu, že náklady na výrobu elektriny sú Slovenským elektrárňam uhrádzané z tzv. tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platí každá domácnosť a podnikateľ vo svojej faktúre.

Podpredseda KDH Pavol Zajac uviedol, že v tarife za prevádzkovanie systému tvorí podpora hnedého uhlia 4,50 eura za MWh hodinu. Zrejme zámerne neuvádza, že celková výška tarify pre rok 2017 je 26,20 eur. V rámci tej istej tarify, v ktorej spotrebitelia prispievajú na uhlie sumou 4,36 eur, až štvornásobne viac 17,58 eur zaplatia za obnoviteľné zdroje energie. Odporovalo by to totiž jeho tvrdeniu o vysokej cene za uhlie.

Ak by si pozrel oficiálne zverejnené údaje za rok 2015 dozvedel by sa, že podpora formou doplatku pre elektrinu vyrobenú z domáceho uhlia v roku 2015 bola 94 miliónov eur, ale za na obnoviteľné zdroje energie až 361 miliónov eur. Z toho 170 mil. išlo na fotovoltaiku a 70 mil. na kombinovanú výrobu tepla a elektriny z dovezeného uhlia…

Pavol Zajac poukázal aj na to, že hnedé uhlie z HBP je pre jeho vysokú cenu, nízku výhrevnosť a vysoký obsah síry takmer nepredajné. Vyhláseniu všeobecného hospodárskeho záujmu na výrobu elektriny z domáceho uhlia v roku 2005 predchádzalo výberové konanie prostredníctvom verejného obstarávania. Jednoznačne najlepšie podmienky ponúkli Hornonitrianske bane Prievidza. V danej lokalite nie je pre elektráreň výhodnejší dodávateľ z hľadiska množstva a ceny uhlia.

Čo sa týka jeho „odborných“ výrokov na margo kvality uhlia treba uviesť, že výhrevnosť domáceho hnedého uhlia využívaného na energetické účely je štandardná, porovnateľná s uhlím z ostatných krajín EÚ, kde sa hnedé uhlie a lignit ťaží s podstatne nižšou výhrevnosťou a významne vyššou ročnou ťažbou ako na Slovensku (Grécko – cca 4 až 9 MJ/kg, Rumunsko – 7 až 8 MJ/kg, Nemecko – 8 až 11 MJ/kg, Poľsko – 8 až 11 MJ/kg, Slovensko – 9 až 14 MJ/kg, Česká republika – 11 až 20 MJ/kg.)

Upozorňuje, že v bani pracuje 92 Rumunov, v skutočnosti je to 79, len 2% z celkového počtu zamestnancov. Žiadni iní cudzinci v Hornonitrianskych baniach Prievidza, v bani ani na povrchu, nepracujú.

Tvrdí: „Nie je pravda, že ak by sa zrušili dotácie pre ťažbu uhlia, že nám pribudne 4000 nezamestnaných na úradoch práce.“ Reťazec spojený s ťažbou uhlia tvorí cca 11 000 ľudí (bane, elektrárne, dodávateľské a partnerské organizácie …). Pribudlo by ich teda viac. Likvidáciou pracovných miest by sa miera nezamestnanosti určite neznížila. V okrese Prievidza je pritom najvyššia v rámci Trenčianskeho kraja.

Negatíva výroby elektriny z hnedého uhlia vidia kresťanskí demokrati aj vo vysokom znečisťovaní ovzdušia emisiami s dosahom na zdravie ľudí. Žiadne oficiálne štatistiky, Správa ministra zdravotníctva o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2012-2014, ani Zdravotnícka ročenka 2015, z pohľadu chorobnosti, úmrtí, výskytu nádorových ochorení, ochorení dýchacích ciest, srdcovocievnych ani obličkových chorôb nevykazujú v regióne žiadne mimoriadne odchýlky. Stredná dĺžka života je dokonca v Prievidzi a Trenčíne nadpriemerná.

Elektráreň Nováky plní environmentálnu legislatívu platnú v EÚ o priemyselných emisiách a garantuje dodržiavanie emisných limitov. V roku 2015 prešla rozsiahlou modernizáciou a ekologizáciou. Výsledkom je, že v roku 2016, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, boli emisie popolčeka o 70% nižšie, oxidy dusíka o 50% nižšie a emisie oxidov síry preukázateľne o 87% nižšie ako rok predtým.

Hlavným dôvodom pre uplatňovanie podpory na výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia v rámci všeobecného hospodárskeho záujmu v SR je bezpečnosť dodávok elektriny a technická bezpečnosť elektrizačnej sústavy Slovenska. Elektráreň Nováky má dôležité miesto nielen pri pokrývaní spotreby v základnom režime, ale rovnako aj pri poskytovaní podporných služieb, dodávkach regulačnej elektriny, a tým aj pri vykrývaní špičiek a systémovej odchýlky elektrizačnej sústavy.

Z domáceho uhlia sa v ENO vyrobí priemerne okolo 1 500 megawatthodín elektrického prúdu, čo je približne polovica objemu elektrickej energie, ktorú musí ročne Slovensko nakúpiť v zahraničí. Lacnejší, spoľahlivejší a regulovateľný zdroj ako tepelnú elektráreň na báze domáceho hnedého uhlia Slovenská republika toho času nemá.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa

Kategórie: Podporujeme

Politik Marian K. zodpovedný za smrť ďalšieho mačiatka.

PRservis.sk - 26. apríl 2017

A je to tu zas. Nezodpovedné konanie prináša nezodpovedné a často až katastrofálne výsledky. A naši politici sa stále nie a nie poučiť. A pritom práve oni by mali byť vzorom bezúhonného správania pre všetkých občanov, ktorí im vo voľbách odovzdajú svoj hlas. Najnovšou obeťou takéhoto poľutovaniahodného konania – tento krát politika Mariana K. sa stalo nevinné mačiatko Frida.

Dokedy budeme tolerovať takéto nesvedomité správanie našich vrcholových politikov? A kto bude ich ďalším terčom? Nezabudnime, že najviac trpia tí, ktorí sa nevedia brániť a niekedy ani netušia, že sa stávajú obeťou nekalých a klamlivých praktík.

Pozrite si kampaň projektu demagog.sk „Keď politik zaklame, zomrie mačiatko“, ktorá sa práve šíri internetom a postavte sa spolu s nami na stranu pravdy.

Kategórie: Podporujeme

Kampaň Demagog.SK – Keď politik zaklame, zomrie mačiatko.

PRservis.sk - 26. apríl 2017

Bratislava, 26. apríl 2017. Dobrovoľníci z organizácie demagog.sk sa usilujú o pozitívnu zmenu – motivovanie mladých ľudí a celej spoločnosti k väčšiemu záujmu o politické dianie.

Našich politikov je nutné konfrontovať s pravdou, no keďže žijeme v dobe, kedy ľuďom na pravde až tak nezáleží, rozhodli sme sa, že zmeníme stratégiu a nebudeme používať len pravdu. Použijeme k tomu zároveň najosvedčenejšiu metódu v dejinách ľudstva: Vydieranie. A nie hocijaké, ale to najúčinnejšie. Citové vydieranie.

Preto sme sa rozhodli, že spustíme kampaň: KEĎ POLITIK ZAKLAME, ZOMRIE MAČIATKO!

Ako to funguje?

Ak pri najbližšej politickej diskusii nejaký politik nebude hovoriť pravdu, odnesie si to jedno z mačiatok na našej stránke demagog.sk.

Napríklad. V diskusnej relácii V politike dňa 26. marca Robert Fico nehovoril pravdu o množstve afér za jeho vlády. Výsledok? Kvôli jeho nepravdivému výroku zomrel kocúrik Murko.

V tej istej relácii zavádzal aj Andrej Danko o zrušení amnestií, ďalšou obeťou tak bolo mačiatko Cicka.

Tento deň bol obzvlášť čierny pre naše mačiatka, keďže ani Cicka nebola poslednou obeťou nedeľňajších politických diskusií, o čo sa pričinil Marian Kotleba, keď svojím nepravdivým výrokom o štátnom rozpočte ukončil nedeľňajší mačací masaker na stránke demagog.sk ďalšou obeťou.

Ak budú politici naďalej klamať a videá s mačiatkami sa nám začnú míňať, budeme pridávať ďalšie a ďalšie, až kým nedonútime ľudí a politikov k väčšej zodpovednosti za pravdu.

Videá mačičiek na stránke sú akýmsi symbolickým počítadlom zavádzajúcich vystúpení politikov (pri tejto kampani nebolo reálne ublížené žiadnemu zvieraťu). Cieľom tejto kampane je teda na základe nevinnej, ale zároveň provokatívnej „nadsázky“ vzbudiť záujem verejnosti o verejné vystúpenia politikov a o kritické vyhodnocovanie pravdivosti ich výrokov na portáli www.demagog.sk.

Všetky videá nájdete tu: http://www.demagog.sk/kampan-politici-zabijaju-maciatka

Takže nezabudnite – keď niekomu nezáleží na pravde, zomrie mačiatko!

Portál www.demagog.sk sa venuje vyhodnocovaniu výrokov politikov a iných verejne činných osôb. Na svojich stránkach vyhodnocuje výroky politikov v médiách a upozorňuje na nich v prípade, že sú nepravdivé alebo zavádzajúce

Kategórie: Podporujeme

HB Reavis so silnými výsledkami za rok 2016

PRservis.sk - 26. apríl 2017

Skupina HB Reavis podľa poslednej výročnej konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2016 vykázala pozitívny čistý zisk dosahujúci 107,5 milióna EUR. Napriek náročnej politickej situácii v Európe, na ktorú malo veľký vplyv najmä referendum o Brexite, sa skupine podarilo dosiahnuť rekordný počet dokončených projektov, udržať si veľmi dobré výsledky v prenájmoch a pokročiť ďalej vo svojom pláne rastu.

Kľúčové finančné údaje:

Čistý zisk dosiahol 107,5 milióna EUR v porovnaní s 244,6 milióna EUR v roku 2015;

Prevádzkový zisk dosiahol 235,3 milióna EUR v porovnaní s 302,5 milióna EUR v roku 2015;

Pohyby kurzov, primárne devalvácia GBP a v menšej miere aj PLN, ovplyvnili čistý zisk celkovo o 95,4 milióna EUR, z čoho menej ako 10 miliónov EUR boli realizované straty;

Miera návratnosti vlastného imania pre akcionárov – 6,9 % v porovnaní s 29,3 % v roku 2015;

Paušálna hodnota celkového majetku dosiahla 2,1 miliardy EUR, čistá hodnota aktív takmer 1,2 miliardy EUR;

Výrazný pokles pomeru čistého dlhu k celkovému majetku z 29,7 % na konci roku 2015 na 17,4 % ku koncu roku 2016;

Výrazné hotovostné rezervy dosahujúce 316,4 milióna EUR alebo takmer 15 % z celkovej bilančnej hodnoty.

Hlavné firemné úspechy:

Pretrvávajúci dopyt po budovách z dielne HB Reavis na všetkých trhoch: podpísané zmluvy na takmer 134 000 m2 hrubej prenajímateľnej plochy, vysoká priemerná obsadenosť (88 %) projektov z portfólia generujúceho zisk, vysoký počet podpísaných nájomných zmlúv pred dokončením projektu s klientmi v Prahe a Bratislave, medzi ktorých patria napríklad BNP Paribas, Accenture, General Electric International a SAP;

Dokončenie štyroch kancelárskych projektov v dvoch európskych hlavných mestách (Gdanski Business Center D a West Station I vo Varšave a Twin City B & C v Bratislave) a dvoch projektov pre maloobchod: v Hradci Králové (Česká republika) a v Bratislave – tieto projekty ponúkajú spoločne 136 700 m2 hrubej prenajímateľnej plochy;

Desať kancelárskych projektov (West Station II, Varso 1, Varso 2, Varso Tower, 33 Central, Cooper & Southwark, 20 Farrindgon, Agora HUB, Agora Tower a Twin City Tower) vo výstavbe v štyroch krajinách. Ich celková hrubá hodnota (GDV) po dokončení presiahne 1,5 miliardy EUR;

Posilňovanie a diverzifikácia developerských aktivít prostredníctvom akvizície piatich nových projektov v Českej republike, Maďarsku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku v celkovej protihodnote 85,4 milióna EUR, čo predstavuje jedinečné príležitosti vybudovať nové výnimočné developerské projekty;

Odpredaj 14 dokončených investičných projektov v celkovej hrubej hodnote (GDV) presahujúcej 1 miliardu EUR (vrátane odpredajov z fondu HB Reavis CE REIF);

Dosiahnutie pomeru 50:50 medzi projektmi v štádiu výstavby a projektmi odovzdanými do užívania, ktoré vytvárajú zisk;

Príjmy z nových bankových pôžičiek a vydaných dlhopisov narástli na viac ako 320 miliónov EUR –;

Vytvorenie špecializovaného tímu na rozvoj obchodnej činnosti v Berlíne.

Rok 2016 sa niesol v znamení vynikajúcej výkonnosti a rozbehu viacerých strategických iniciatív. Spoločnosť HB Reavis spustila službu Origameo, ktorej cieľom je poskytovať komplexné, na mieru šité poradenstvo a riešenia kancelárskych priestorov. Služba je určená pre klientov, ktorí majú záujem o nové moderné kancelárie. Multidisciplinárny tím Origameo pozostáva z architektov, dizajnérov, expertov z oblasti sociálnych vied, inovátorov a obchodných poradcov. Tí pomáhajú zákazníkom vyťažiť to najpozitívnejšie zo sťahovania do nových priestorov – odo dňa, kedy si prvýkrát uvedomia potrebu presťahovať sa, až po okamih, keď sa v nových kanceláriách zabývajú.

Spoločnosť navyše spustila projekt HubHub, rozsiahlu coworkovú platformu. Táto medzinárodná platforma je určená rýchlo rastúcemu segmentu klientov, ako sú napríklad freelanceri alebo start-upy. Prvým zákazníkom vo Varšave a v Bratislave otvorí dvere v priebehu roka 2017.

HB Reavis je zároveň prvým developerom v strednej Európe, ktorý sa rozhodol získať certifikát WELL pre svoje portfólio developerských projektov. Tým poukazuje na svoj zámer zlepšovať komfort a spokojnosť ľudí vo svojich projektoch.

Rôzne aktivity naplňujúce poslanie spoločnosti, stať sa jedným z najatraktívnejších zamestnávateľov, priniesli dôležité ocenenie: HB Reavis bol spoločnosťou AON Hewitt vyhlásený za najlepšieho zamestnávateľa 2016 v Poľsku.

Pavel Trenka, generálny riaditeľ skupiny HB Reavis, povedal: „Výsledky za rok 2016 potvrdzujú, že naša geograficky rôznorodá prítomnosť a integrovaný model realizácie projektov sa ukázali byť správnou cestou napriek politickej neistote, ktorá otriasla aj trhom nehnuteľností. Vďaka obrovskej snahe celého nášho tímu sa nám podarilo odovzdať do užívania najväčšiu plochu komerčných priestorov (136 700 m2) v histórii našej spoločnosti. Nespochybniteľný dôkaz nadštandardnej kvality našich produktov možno vidieť v prejavenom záujme mnohých svetových organizácií a firiem, ktoré sa rozhodli vo výraznej miere investovať do našich budov. Veľmi dobré výsledky v súvislosti s prenájmom znamenajú, že svoj nový pracovný domov našlo v budovách spoločnosti HB Reavis v minulom roku približne 10 000 zamestnancov. Skupina HB Reavis začala nový rok vo veľmi dobrej finančnej kondícii, pričom čistá zadlženosť celej skupiny je približne 17,4 %. Celý tím s obrovským nadšením očakáva ďalší postup prác na našich vlajkových projektoch vo Varšave (Varso Place), Budapešti (Agora) a Bratislave (Stanica Nivy).“

Kategórie: Podporujeme

Oznam o odstávke vody

StaraLubovna.sk - 26. apríl 2017
Kategórie: Samospráva

<p>V pondelok, 1. mája, Vás všetkých

Humenne.sk - 26. apríl 2017

V pondelok, 1. mája, Vás všetkých pozývame o 14.00 hod. na slávnostné stavanie mája pred Domom kultúry v Humennom.

Kategórie: Samospráva

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča v Rimavskej Bani

Hnusta.sk - 26. apríl 2017

OBEC RIMAVSKÁ BAŇA

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Juraja Palkoviča, Fľaková 8, 980 53 Rimavská Baňa.

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

ŠKODA ukázala na bratislavskom Autosalóne sedem slovenských premiér a spustila predaj nových modelov RAPID a CITIGO

PRservis.sk - 26. apríl 2017

Rekordných 7 slovenských výstavných premiér automobilov ŠKODA

Verejná premiéra nového SUV ŠKODA KODIAQ

Model ŠKODA KODIAQ prvýkrát vo verzii SCOUT

Spustenie predaja vynovených modelov RAPID, RAPID SPACEBACK a CITIGO

Inovované modely OCTAVIA vo verzii RS a SCOUT

Špeciálny autosalónový TURBO bonus 500 eur

Unikátna prezentácia konceptu prvého elektromobilu ŠKODA VISION E vo virtuálnej realite

Expozícia ŠKODA v hale B.0 od 25. do 30. apríla v Incheba Expo Bratislava

Bratislava, 26. apríl 2017 – Rekordných sedem noviniek na čele s novým modelom ŠKODA KODIAQ SCOUT predstavila ŠKODA v slovenskej výstavnej premiére na bratislavskom Autosalóne. V expozícii značky si môžu návštevníci sadnúť za volant inovovaného bestselleru OCTAVIA vo verziách RS a SCOUT, ako aj vynovených modelov RAPID, RAPID SPACEBACK a CITIGO, ktoré zároveň odštartovali svoj predaj na Slovensku. ŠKODA pripravila pre návštevníkov aj unikátnu prezentáciu svojho konceptu prvého elektromobilu VISION E vo virtuálnej realite. Značka navyše ponúka na vybrané modely s novým úsporným a výkonným motorom 1,0 TSI špeciálny TURBO bonus 500 eur a ďalšie výhody s úsporou do 2 850 eur. Expozíciu ŠKODA AUTO nájdu fanúšikovia značky v hale B.0 na výstavisku Incheba Expo Bratislava od 25. apríla (novinársky deň) do 30. apríla 2017.

„Pre návštevníkov našej expozície sme pripravili historicky najväčší počet, až siedmich noviniek v slovenskej premiére. Verejnosti sa prvýkrát oficiálne predstavilo slovenské auto roka 2017 ŠKODA KODIAQ a priamo zo ženevského autosalónu sme sem priviezli úplnú novinku – outdoorové prevedenie KODIAQ SCOUT. Okrem toho sme odštartovali predaj vynovených modelov RAPID a CITIGO, verím, že zaujmú vzhľadom, bohatou výbavou aj priaznivou cenou. Špeciálne chcem upozorniť na unikátnu príležitosť spoznať náš koncept prvého elektromobilu VISION E, ktorý mal len nedávno premiéru na šanghajskom autosalóne, prostredníctvom virtuálnej reality,“ hovorí Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Najväčším lákadlom je ŠKODA KODIAQ – slovenské Auto roka 2017

Po ostro sledovanej premiére v Ženeve sa na bratislavskom Autosalóne predstavilo jedinečné SUV ŠKODA KODIAQ SCOUT vo verzii pre jazdu v náročnejšom teréne. Výnimočný robustný vzhľad podčiarkujú špeciálne 19-palcové kolesá z ľahkej zliatiny, dĺžka 4,70 metra, sedem miest na sedenie a najväčší interiér s batožinovým priestorom vo svojej triede. Kombinácia najmodernejšieho infotainmentu a asistenčných služieb so silným pohonom 4×4 a motorom s výkonom od 110 kW (150 k) do 140 kW (190 k) robí z automobilu KODIAQ SCOUT najvšestrannejší model z portfólia značky. Spolu s modelom KODIAQ 2,0 TDI 4×4 v prevedení STYLE patrí k najväčším lákadlám Autosalónu.

Štart predaja nových modelov RAPID a CITIGO

Bratislavský Autosalón odštartoval na Slovensku predaj inovovaných modelov RAPID, RAPID SPACEBACK a najmenšieho modelu CITIGO .

Výrazne vylepšené, obľúbené a dostupné rodinné automobily ŠKODA RAPID disponujú novými svetelnými systémami pre väčšiu bezpečnosť, stálym pripojením k internetu vďaka WLAN hotspotu a novinkou v podobe trojvalcových motorov 1,0 TSI s vyšším výkonom, skvelou dynamikou, nižšou spotrebou a nízkymi emisiami. Nová ŠKODA RAPID s karosériou liftback štartuje s motorizáciou 1,0 TSI 70 kW (95 k) a s päťstupňovou manuálnou prevodovkou v základnej výbave Active od 12 640 eur, vo výbave Ambition od 13 740 eur a Style od 14 740 eur. RAPID s karosériou SPACEBACK je k dispozícii už od 12 340 eur vo výbave Active, od 13 440 eur vo výbave Ambition a od 14 440 eur vo výbave Style.

S rozsiahlou modernizáciou exteriéru a prepracovaným interiérom vstúpil do predaja i na bratislavský Autosalón aj nový automobil ŠKODA CITIGO. Vonkajší dizajn sa vyznačuje novým tvarom kapoty, maskou chladiča a nárazníkmi, novými hmlovými svetlometmi a špeciálnymi pätnásťpalcovými kolesami z ľahkých zliatin. Najmenší automobil značky ŠKODA okrem veľkorysej ponuky priestoru a vysokej úrovne bezpečnosti aj teraz presvedčí mimoriadne výhodným pomerom ceny a hodnoty. CITIGO sa teraz ponúka so základnou motorizáciou 1,0 MPI 44 kW (60 k) a s päťstupňovou manuálnou prevodovkou vo výbavách Active (od 7 955 eur pri 3-dverovej karosérii / od 8 305 pri 5-dverovej karosérii), Ambition (8 405 eur / 8 755 eur) a Style (9 345 eur / 9 695 eur).

Inovované bestsellery aj vlajková loď

V expozícii ŠKODA pútajú pozornosť aj dva výrazne prepracované modely OCTAVIA RS a OCTAVIA SCOUT. Športovo ladená OCTAVIA RS s vyšším výkonom a dobrodružne ladená OCTAVIA SCOUT s vylepšenými terénnymi schopnosťami a odolným čalúnením interiéru prišli na domáci trh s rozsiahlou ponukou moderných asistenčných a komfortných prvkov, infotainment systémami s rozšírenou konektivitou, novými Simply Clever prvkami a bohatšou paletou výbav na želanie.

Na návštevníkov expozície ŠKODA v hale B.0 čakajú aj ďalšie modely z dielne mladoboleslavskej automobilky: FABIA aj športovo ladená FABIA COMBI MONTE CARLO, ako aj vlajková loď SUPERB v emotívnom prevedení SPORTLINE a vo verzii COMBI. Súčasťou expozície je aj detský kútik a ŠKODA Shop, ktorý ponúka fanúšikom značky možnosť zakúpiť si značkové produkty a oblečenie z kolekcie ŠKODA.

TURBO bonus 500 eur a TURBO výhody až do 2 850 eur

ŠKODA priniesla aj tentoraz niečo navyše. Prvých 200 záujemcov môže získať pri rýchlom objednaní modelov ŠKODA RAPID, RAPID SPACEBACK, FABIA a FABIA COMBI s novým trojvalcovým motorom 1,0 TSI TURBO bonus vo výške 500 eur. Spolu s ďalšími TURBO výhodami tak rýchli majitelia môžu získať úsporu až 2 850 eur, ktorá zahŕňa 50-percentnú zľavu na 5-ročný servis, originálne príslušenstvo v hodnote 300 eur, výbavu Paket Plus zadarmo a predĺženú záruku na 5 rokov.

ŠKODA VISION E: Nahliadnite do elektrickej budúcnosti značky ŠKODA

ŠKODA na bratislavskom Autosalóne umožňuje svojim fanúšikom nahliadnuť do blízkej budúcnosti značky v oblasti elektromobility. Prostredníctvom virtuálnej reality si môžu prezrieť štúdiu VISION E, ktorá mala len pred niekoľkými dňami svetovú premiéru na autosalóne v Šanghaji. ŠKODA VISION E je prvá štúdia s čisto elektrickým pohonom vo viac ako 120-ročnej histórii spoločnosti. Jej futuristický dizajn nesie nezameniteľné znaky nového dizajnového jazyka značky ŠKODA. Model je s dĺžkou 4 645 mm, šírkou 1 917 mm a výškou 1 550 mm veľmi výrazný. Štúdia vychádza z modulárnej koncernovej stavebnice pre elektromobily MEB (z nemeckého Modularer Elektrifizierungsbaukasten) a disponuje systémovým výkonom 225 kW. Dva výkonné elektromotory konceptu zabezpečujú veľmi plynulé a dynamické zrýchlenie a umožňujú dosiahnuť maximálnu rýchlosť 180 km/h. S úsporným a výkonným lítium-iónovým akumulátorom a inteligentnou rekuperáciou dosahuje dojazd až 500 km na jedno nabitie. ŠKODA VISION E okrem toho môže tiež jazdiť úplne autonómne, pretože disponuje funkciou autonómneho riadenia úrovne 3.

Kategórie: Podporujeme

Stránky