RSS čítačka

Zelené ihrisko

StaraLubovna.sk - 22. august 2019
Kategórie: Samospráva

Tesco na Slovensku už dosiahlo jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN

PRservis.sk - 24. máj 2019

BRATISLAVA 24. mája - Maloobchodný reťazec vydal správu o potravinovom odpade za finančný rok 2018/19.

Nie je správne plytvať potravinami vo svete, kde viac ako 800 miliónov ľudí hladuje. Tesco si plne uvedomuje svoju zodpovednosť v boji proti plytvaniu potravinami, a preto začalo merať potravinový odpad vo svojich prevádzkach a transparentne zverejňovať tieto údaje. Ako prvý (a zatiaľ stále jediný) maloobchodník na Slovensku Tesco zverejnilo svoje dáta o potravinovom odpade už v roku 2017. Keďže odvtedy pravidelne meriame množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach, v Tescu na Slovensku môžeme s hrdosťou povedať, že sme už dosiahli cieľ udržateľného rozvoja OSN 12.3 – znížiť potravinový odpad na polovicu. A to len za dva roky! Za toto krátke obdobie Tesco na Slovensku znížilo potravinový odpad vo svojich prevádzkach o úžasných 52 %. 

Redukcia potravinového odpadu má veľký význam nielen pre biznis alebo pre charity, ale aj v globálnom kontexte. Z pohľadu životného prostredia sú potravinové straty a potravinový odpad zodpovedné za približne 8 % emisií skleníkových plynov. Ak by potravinové straty boli krajinou, predstavovali by tretí najväčší zdroj emisií po Číne a USA. Preto je jedným z cieľov udržateľného rozvoja OSN znížiť množstvo potravinového odpadu do roku 2030 na polovicu. Tesco, ako jeden z najväčších maloobchodných predajcov na svete, si uvedomuje svoju zodpovednosť  v boji proti plytvaniu potravinami, a preto aktívne prispieva k naplneniu tohto cieľa.

V Tescu veríme, že to, čo vieme zmerať, vieme aj lepšie manažovať. Správa s údajmi o potravinovom odpade poskytuje presný obraz o množstve potravinových prebytkov a odpade v našich prevádzkach. Vďaka tomu Tesco prijíma účinné opatrenia na minimalizáciu množstva odpadu vrátane zvýšenia množstva darovaných potravín.

"Znížiť množstvo potravinového odpadu je globálnou výzvou, obzvlášť vo svete, v ktorom jeden z deviatich ľudí ide spať hladný a kde tretina svetovej produkcie jedla skončí ako odpad. Zverejňovať dáta o množstve potravinového odpadu je preto kľúčové smerom k naplneniu cieľa OSN znížiť množstvo potravinového odpadu na polovicu do roku 2030. Dosiahnuť tento cieľ 11 rokov pred termínom, ktorý stanovila OSN, je unikátom aj vo svete. Som veľmi hrdý na prácu všetkých kolegov, ktorí prispeli k  zníženiu množstva potravinového odpadu o 52 %. Veľký podiel na tomto skvelom výsledku majú aj  zástupcovia dobročinných organizácií a Potravinovej banky Slovenska, ktorí robia úžasnú prácu a distribúciou potravín pomáhajú tým, ktorí to najviac potrebujú," povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku a dodal: ,,Naše výsledky sú povzbudzujúce, ale ešte stále je čo robiť. Nepoľavíme v boji proti plytvaniu potravinami iba preto, že sa nám už podarilo dosiahnuť cieľ OSN. Ďalej budeme tvrdo pracovať na tom, aby dobré potraviny neskončili ako odpad. Vyzývame aj ostatných maloobchodníkov a spoločnosti pôsobiace v potravinovom priemysle, aby sa k nám pridali v meraní a zverejňovaní svojich údajov o potravinovom odpade."

Vo finančnom roku 2018/19 Tesco Slovensko predalo 559 464 ton potravín,  pričom sa vygenerovalo 8 614 ton potravín, ktoré sa nepredali zákazníkom. V tomto objeme sú započítané potraviny vhodné na ľudskú spotrebu, na krmivo pre zvieratá, ale aj potraviny nevhodné na ďalšiu konzumáciu, a teda potraviny zlikvidované ako odpad. Vlani Tesco darovalo 1 792 ton potravín Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. Je to nárast o 211 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Okrem toho spoločnosť darovala 2 043 ton potravín ako krmivo pre zvieratá.

Cieľom Tesca je, aby do roku 2020 všetky predajne spoločnosti na Slovensku darovali potraviny Potravinovej banke Slovenska a miestnym dobročinným organizáciám. V súčasnosti je zapojených do darovania potravín 132 obchodov. "Za tie roky, ktoré spolupracujeme s Tescom, vidím ich nadšenie a obetavosť, ochotu pomôcť tým, ktorí to potrebujú, a, samozrejme, ich silné odhodlanie znížiť množstvo potravinového odpadu. Ich úsilie pomáha ľuďom v núdzi, zároveň však predstavuje nádej na lepšiu budúcnosť pre naše životné prostredie," povedal Marko Urdzík, predseda Potravinovej banky Slovenska.

Celú správu nájdete na internetovej stránke Tesca. Transparentnosť je kľúčom v boji proti plytvaniu potravinami. V Tescu veríme, že pravidelným zverejňovaním údajov o potravinovom odpade počas troch rokov inšpirujeme aj ďalších maloobchodníkov a iných podnikateľov v potravinárskom priemysle (napr. výrobcov, distribútorov alebo reštaurácie), aby nás nasledovali a zverejnili údaje o množstve potravinového odpadu v ich prevádzkach.

Na presnosť údajov o potravinovom odpade v limitovanom rozsahu dohliada spoločnosť KPMG LLP v súlade s normami na zabezpečenie kvality ISAE 3000.

Podrobnosti o správe Tesca s údajmi o potravinovom odpade nájdete na stránke: https://sustainability.tescoplc.com/sustainability/food-waste/

Externé zdroje údajov:
FAO, http://www.fao.org/3/a-bb144e.pdf
WRI, https://www.wri.org/blog/2015/12/whats-food-loss-and-waste-got-do-climate-change-lot-actually

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Podnikové médium roka 23. mája 2019

PRservis.sk - 24. máj 2019

BRATISLAVA 24. mája - Klub podnikových médií vyhlásil výsledky  16. ročníka súťaže Podnikové Médium Roka 2018. Do súťaže sa zapojili firmy, podniky, agentúry, štátne aj mimovládne organizácie, mestá a obce. Slávnostné vyhlásenie sa uskutočnilo 23. mája 2019 v Hoteli Devín v Bratislave.

Oblasť mediálnej komunikácie sa vyznačuje silnou konkurenciou a Klub podnikových médií oceňuje tých najlepších.  V súťaži dostávajú príležitosť  aj netradičné formy komunikácie, či ojedinelé projekty. Okrem formy a štýlu zdieľanej informácie sa porota zameriava aj na grafiku, produkčnú realizáciu a množstvo ďalších faktorov, ktoré ovplyvňujú správne pochopenie komunikačného posolstva. Prihlásené práce posudzuje 5-členná odborná porota. Víťazi jednotlivých kategórií sú oprávnení používať certifikát, logo a titul Podnikové médium roka 2018.

V spolupráci s NON-STOP Production, agentúrou PBR, SITA, TASR a StartitUp sa každoročne koná prestížne vyhlasovanie súťaže podnikových médií roka. Účastníci súťažili v 13 kategóriách a organizátor vyhlásil aj špeciálne ceny. Ocenenia sú udelené za uplynulý rok a hodnotili sa rôzne formy komunikácie. Tento rok sa prihlásilo 317 prác a z nich sa vybralo 39 víťazov. Víťazi podľa kategórii sú uvedení nižšie.

Výsledky súťaže za rok 2018 Kategórie:

Podnikové noviny

TEAM: -  Východoslovenská energetika
Trenčín región – Krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región
MY SME RETIC – Retic s. r. o.

Podnikové časopisy – interná komunikácia

T-time -  Slovak Telekom, KPMG - Voice
TÜV SÜD Journal – TÜV SÜD Slovakia s. r. o.
Medinfo – Medirex Group, Pod prilbou  -  YIT

Podnikové časopisy – externá  komunikácia

Private Banking Times -  Tatra Banka
TASTE & ENJOY - Corner SK., s. r. o., ŠKODA Magazín – ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o.
Hviezdy ciest -  Mercedes-Benz Slovakia

Noviny a časopisy rozpočtových organizácií

Tatry Magazín – Región Liptov
ba – Hlavné mesto SR Bratislava
Abovský hlásnik - Regionálne združenie obcí Hornád

Webové stránky

ndsas.sk - Národná diaľničná spoločnosť
skupinazse.sk -  Západoslovenská energetika
zachranarfalko.sk -  Falck n. o.

Podniková brožúra a leták

Plodinový katalóg -  Syngenta
Vianočná brožúra -  Kaufland Slovenská republika v. o. s.
Spracovanie ropy v rafinérii Slovnaft -  SLOVNAFT a. s.

Audiovizuálna prezentácia

Sme súčasťou Slovenska už takmer 100 rokov - ZSE
Dokumentárny film o služobnej kynológii – Finančná správa, Henkel Kindergarden očami Dianky, päťročnej škôlkarky  -  Henkel Slovensko
Súboj olympionikov na Malom Dunaji - BILLA s. r. o.

Virál

Imidžové VIDEO -  VUJE, a. s.
"Poprad volí mačku" -  Občianske združenie Ostrov pokoja
Recepty dejateľov Z lásky k tradícii -  Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Výročné správy

Na ceste k lepšiemu zajtrajšku -  Lidl Slovenská republika, v. o. s.
-
Záverečná správa -  Úsmev ako dar

Elektronický magazín a médiá

Allianz TV -  Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Liptov News -  Región Liptov
TASTE & ENJOY - Corner SK., s. r. o.

Facebookové stránky  a instagram

Facebook -  Národná diaľničná spoločnosť a. s.
Facebook -  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Facebook -  Kaufland Slovenská republika v. o. s.

Podnikový kalendár

Pomáhajme spolu -  Super ZOO
KPMG Daňový kalendár 2018 -  KPMG Slovensko spol. s. r. o.
LIDL kalendár -  Lidl Slovenská republika, v. o. s.

Voľné formy

Meníme pohodu na domov – Prvá stavebná sporiteľňa
Rajčinka 200 000 - Kaufland Slovenská republika v. o. s.
Misia - Východoslovenská energetika holding, Interná kampaň 360 – KIA Motors Slovakia

Špeciálne ceny

GRAND PRIX

Pomáhajme spolu   -  Super ZOO

CENA CenPress ZA NAJLEPŠIU OBSAHOVÚ STRÁNKU

TÜV SÜD Journal  – TÜV SÜD Slovakia s. r. o.

CENA ZA NAJLEPŠIU GRAFICKÚ STRÁNKU

TESCO MAGAZÍNY -  TESCO

Cena PhDr. Mariána Matyáša pre ojedinelý projekt v oblasti podnikových médií

OZ Ostrov pokoja - Poprad volí mačku

CENA SITA PRE NAJLEPŠIE KOMUNIKUJÚCU SPOLOČNOSŤ

 Lidl Slovenská republika, v. o. s.

CENA KLUBU PODNIKOVÝCH MÉDIÍ  pre najdynamickejšie médium miest a obcí

Ružinovské Echo   -  Mestská časť Bratislava - Ružinov

CENA PREDSEDU POROTY

KPMG - Voice

DETSKÁ CENA ŽIRAFA

Hokejová akadémia Zdena Cígera

CENA TASR ZA INVENČNÉ POSTUPY PRI TVORBE

Záchranár Falko  -  Falck n. o.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Deň spolupatričnosti – najväčšia oslava narodenín na svete

PRservis.sk - 24. máj 2019

BRATISLAVA 24. mája - Výročie spoločnosti sa dá osláviť mnohými spôsobmi. Napríklad aj tak, že všetci zamestnanci vymenia jeden deň v práci za aktívnu pomoc pacientom. 

Aj tento rok si zamestnanci farmaceutickej spoločnosti Novartis dobrovoľníckymi aktivitami  pripomenú 23. výročie založenie spoločnosti. Narodeniny oslávia v piatok 31. mája 2019 dobrovoľníctvom v spolupráci s pacientskymi a neziskovými organizáciami. Tento rok zamestnanci počas Dňa spolupatričnosti pomôžu skrášliť priestory, kde pacienti trávia najviac času. Budú upratovať, skrášľovať a vytvárať nové pacientske zóny vo vnútorných priestoroch, ako aj v záhradách nemocníc, oddelení zdravotníckych zariadení, či sídiel pacientskych organizácií v Bratislave, v Košiciach a v Piešťanoch.

Pätnásty ročník Dňa spolupatričnosti sa bude niesť v duchu zútulnenia a revitalizácie interiérových a exteriérových priestorov vo vybraných ústavoch, upratovania sídiel pacientskych organizácií, či zveľaďovania oddychových zón nemocníc. Ako je zvykom, aktivitám pri príležitosti Dňa spolupatričnosti predchádzal prieskum medzi jednotlivými pacientskymi organizáciami a nemocnicami, s čím by potrebovali pomôcť a akým spôsobom by zamestnanci spoločnosti mohli svojimi aktivitami prispieť k spríjemneniu ich života a činnosti.

Do projektu sa zapojilo viacero pacientskych a neziskových organizácií ako napríklad Liga proti reumatizmu SR, Slovenský zväz sclerosis multiplex, Združenie sclerosis multiplex Nádej, OZ Amazonky, OZ Migréna je choroba, Únia pre zdravšie srdce, Hlas nášho srdca, Združenie pacientov s hematologickými malignitami, OZ Dar života, Svetielko pomoci a Únia nevidiacich a slabozrakých v SR. Okrem pacientskych organizácií sa do plánovaných aktivít zapojí aj niekoľko zdravotníckych zariadení, a to konkrétne Národný onkologický ústav v Bratislave, Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach, Národných ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Neurologická klinika Lekárskej fakulty UK a UN v Bratislave.

"Naši zamestnanci sa na Deň spolupatričnosti vždy veľmi tešia. Ľudia, ktorí zvyčajne pracujú mentálne v kancelárii a v teréne, v jeden deň v roku rýľujú, skladajú, sadia, upratujú, čistia okná, alebo pripravujú prekvapenia pre pacientov. Je zaujímavé a potešujúce vidieť naživo reakcie ľudí, pre ktorých to všetko robíme.  Novartis ako organizátor Dňa spolupatričnosti v spolupráci s pacientskymi a neziskovými organizáciami pomáha vytvárať o niečo krajšie prostredie pre pacientov  a sme nápomocní tam, kde je to naozaj potrebné," uviedla Katarína Žiaková, Patient Advocacy Manager, Novartis Slovakia s.r.o.

Zamestnanci spoločnosti Novartis okrem dobrovoľníckych aktivít tohtoročného Dňa spolupatričnosti pripravujú tiež zbierku pre malých aj veľkých pacientov.  Radi by ich potešili knižkami, časopismi, hračkami, ale aj spoločenskými hrami pre deti, ktoré môžu byť užitočné nielen pri ich čakaní na vyšetrenia, ale aj pri oddychu a zvládnutí boja s chorobou.

O Dni spolupatričnosti

Deň spolupatričnosti alebo Community Partnership Day sa každoročne koná vo všetkých pobočkách spoločnosti Novartis už od roku 1996. Za posledné roky sa do netradičnej oslavy narodenín zapojilo viac ako 20 000 zamestnancov z 52 krajín. Od roku 2005 sa ku Dňu spolupatričnosti pripájajú aj zamestnanci na Slovensku.

Ako pomáhame? Deň spolupatričnosti 31. mája 2019

V spolupráci s OZ Amazonky a so Združením pacientov s hematologickými malignitami budeme v Národnom onkologickom ústave v Bratislave zveľaďovať zadnú časť areálu, kde budú môcť pacienti a ich návštevy relaxovať. V záhrade odstránime staré kríky, haluze, ako aj drobný stavebný neporiadok. V rámci novej oddychovej zóny vysadíme kvitnúce stromy, kríky a kvety, okrem toho skrášlime aj okolie vtáčími búdkami a lavičkami.

Tak ako minulý rok, aj tentoraz budeme v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb zveľaďovať a skrášľovať interiér. Tentokrát na oddelení kardiochirurgie a na oddelení všeobecnej kardiológie v spolupráci s OZ Hlas nášho srdca, OZ Dar života a Úniou pre zdravšie srdce. V novom pacientskom kútiku si hospitalizovaní pacienti budú môcť oddýchnuť pri čítaní kníh a hraní hier, ktoré sa vyzbierajú počas zamestnaneckej zbierky.

Na II. Neurologickej klinike na Kramároch dobrovoľníci z radov zamestnancov spoločnosti a členov pacientskej organizácie vytvoria komfortnejšie priestory pre pacientov, ktorí čakajú na vyšetrenia. Nové sedenie s časopismi a knižkami sa nezaobíde bez dôkladného vyupratovania priestorov, umývania okien a celkových úprav priestorov.

Aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska pripravuje revitalizáciu viacúčelových priestorov. Vďaka dobrovoľníkom Dňa spolupatričnosti budú mať čistý, vymaľovaný priestor, ktorý bude slúžiť klientom, členom a zamestnancom na relaxáciu a oddych.

V piešťanskom Národnom ústave reumatických chorôb budú zamestnanci spolu s predstaviteľmi

OZ Ligy proti reumatizmu SR venovať pozornosť zveľadeniu detského kútika, o ktorý sa starali aj v minulosti a úprave priestorov pacientskej organizácie. V detskom kútiku pribudnú nielen nové hračky a knižky, ale aj nový nábytok. Detskí pacienti sa tu budú môcť pohodlne hrávať počas čakania na vyšetrenia, ako aj počas svojho pobytu v nemocnici. Vysadením trvaliek i letničiek skrášlime vonkajší priestor pred vstupom, a na stromy, ktoré sú za oknami detského kútika, umiestnime vtáčie búdky a kŕmidlá, aby prilákali drobných operencov.

Východoslovenský onkologický ústav Košice sa aj vďaka OZ Amazonky bude tešiť z novozútulnených vnútorných priestorov pre pacientov po ambulantnej chemoterapii. Okrem väčšieho pohodlia by sme chceli pacientov povzbudiť v boji v spolupráci s OZ Amazonky, ktoré pre nich pripravili motivačné citáty, ktorými ozdobíme steny čakárne. Nezabúdame ani na pacientov, ktorí majú možnosť stráviť nejaký čas v spoločnosti svojich rodinných príslušníkov mimo oddelenia, na ktorom sú hospitalizovaní.

Skrášlenie a revitalizácia preto čaká aj záhradu VOÚ. Pred nemocnicou, podobne ako minulý rok, vysadíme voňavé záhony kvetín a kríkov. Na stromy zavesíme vtáčie búdky a kŕmidlá, ktoré prilákajú drobných spevavcov a vytvoria oázu pokoja nielen pre pacientov, ale aj všetkých návštevníkov nemocnice.

Nezisková organizácia Svetielko pomoci bezplatne pomáha rodinám s onkologicky chorým dieťaťom v Košickom aj Prešovskom kraji. Novartis zareagoval na verejnú prosbu o pomoc. Organizácii pomôžeme  s revitalizovaním zanedbanej záhrady. Deťom do zariadenia účastníci Dňa spolupatričnosti prinesú stolové hry, hračky aj rozprávkové knižky, aby aspoň na chvíľu zabudli na ťažké chvíle a prežívali spoločné chvíle s rodičmi tak, ako ich rovesníci.

O spoločnosti Novartis

Spoločnosť Novartis sa dlhoročne zameriava na inovatívne riešenia doposiaľ nevyriešených problémov medicíny a zabezpečenie dostupnosti liečby pre pacientov, ktorí ju potrebujú. Aj vďaka neustálemu úsiliu prinášať pacientom stále nové možnosti účinnej liečby sa spoločnosť Novartis stala jednou z celosvetovo najúspešnejších farmaceutických firiem v tejto oblasti.

Viac informácií na: www.novartis.sk

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

MDD 2019

Zlatabana.sk - 24. máj 2019

Kategórie: Samospráva

<p>Viac ako dva týždne zdobí priestory

Humenne.sk - 24. máj 2019

Viac ako dva týždne zdobí priestory Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom múzeum starovekého Egypta. Určite ste o ňom čítali na stránkach našej školy. Vo voľných chvíľach cez prestávky sa pri ňom zastavujú zvedaví žiaci a vnárajú sa do dávnych dejín saharského Egypta. Vtedy v ňom vládli vznešení a slávni faraóni.

Kategórie: Samospráva

Ako zmeniť svet a zachrániť našu planétu? Štartuje MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019, ktorý chce ukázať všetko

PRservis.sk - 24. máj 2019

BRATISLAVA 24. mája - Počas piatich dní až 66 dokumentárnych filmov z celého sveta vrátane filmu mladého Slováka, ktorý bol kvalifikovaný na Oscara. To všetko môžete vidieť a zažiť počas päťdňového súťažného filmového festivalu, ktorý začína dňa 27. mája v Bratislave a Banskej Bystrici.  Okrem filmových premietaní si nenechajte ujsť ani prednášky či diskusie so zaujímavými hosťami.

Dokáže jednotlivec zmeniť svet? Má naša planéta šancu na záchranu? Na tieto a iné otázky  sa snaží nájsť  odpoveď päťdňový medzinárodný festival filmov EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019 zameraný na témy súvisiace so životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom.  V dňoch od 27. do 31. mája tak budú môcť návštevníci bratislavského Pistoriho paláca, Kina Film Europe a Cinemax Banská Bystrica v Europa SC vzhliadnuť dychberúce zábery, ktorých cieľom je ukázať všetko a inšpirovať ľudí k zmene. Aj malé zmeny môžu mať veľký vplyv!

Pripravených je až 66 dokumentárnych snímok  z 30 krajín sveta vrátane Slovenska.  Prostredníctvom filmového plátna sa návštevníci festivalu prenesú do rôznych kútov sveta – od Ekvádoru, kde pôvodné komunity razia celkom inú filozofiu života, cez deltu Okavanga, ktorá doposiaľ odoláva zásahom človeka,  severský Island, ktorý sa napriek nehostinným podmienkam môže chváliť úžasnou biodiverzitou, či odľahlý Ojmiakon na Sibíri, ktorý je najchladnejším obývaným miestom na Zemi až po civilizáciou zdevastovaných miest.

"Stephen Hawking, popredný svetový fyzik, ešte predtým ako opustil tento svet povedal, že nám na Zemi zostáva 100 rokov a potrebujeme si nájsť nové miesto na život, ak chceme ako druh prežiť. Myslím si, že je to pomerne alarmujúci odkaz, nejde tu už o žiadne sci-fi. Ľudí však nechceme strašiť, chceme ich informovať a motivovať k zmene, možno trošku varovať. Festivalové filmy ukazujú nielen krásu a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj presný opak, negatívny dopad našej každodennej spotreby na životné prostredie. Tu prichádza na rad tá inšpirácia – poučiť sa zo zlých návykov, naštartovať v sebe zmenu. Ak výrazne nezmeníme svoje správanie, zostáva nám jediné. Nájsť si novú planétu. Budem ale asi hovoriť za viacerých z nás, keď poviem, že mne sa tu na Zemi veľmi páči. Musíme zapracovať na našom vzťahu,‘‘ informuje o podujatí a zároveň smerovaní novej festivalovej kampane z dielne reklamnej agentúry Effectivity – POWERED BY PUBLICIS riaditeľ festivalu Peter Lím

Zaujímavým hosťom festivalu bezpochyby bude mladý talentovaný režisér, rodák z Košíc, Dominik Bari, ktorého snímka Ojmiakon bola Akadémiou filmových umení a vied kvalifikovaná  na Oscara. Film približuje extrémne podmienky a život obyvateľov na severe Sibíri. Ojmiakon podporila tiež nadácia Leonarda DiCapria, ktorá sa venuje boju proti klimatickým zmenám.  Snímku bude možné vzhliadnuť v Bratislave aj v Banskej Bystrici.

Okrem zaujímavých premietaní nebudú chýbať sprievodné diskusie, inšpiratívni rečníci, program pre základné a stredné školy, či možnosť na mieste zakúpiť ekovýrobky a lokálny dizajn. Kompletný program pre Bratislavu a Banskú Bystricu je  zverejnený na stránke www.ekotopfilm.sk.

Spoluorganizátorom Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm 2019 je už tradične Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá sa podieľa na tvorbe odborného sprievodného programu a sprievodných aktivít pre deti počas Junior festivalu v Banskej Bystrici.

Podujatie je v Bratislave realizované pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a starostky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

Vstup na filmové premietania a na sprievodné  diskusie je zadarmo.

Zmeníme planétu alebo seba? Príďte sa presvedčiť na vlastné oči na EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2019.

Zdroj: Peter Lím, generálny riaditeľ

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

4. Ľubovniansky majáles

Jakubany.sk - 24. máj 2019
Pozvánka na 4. ročník Ľubovnianského majálesu - Gastronomický festival Salaša u Franka a Veľký detský deň, ktorý sa uskutoční v dňoch 31. máj - 2. jún 2019 v parku na Námestí gen. Štefánika v Starej Ľubovni. Pripravený je bohatý program, súťaže, trh tradičných remesiel a pod.
Kategórie: Samospráva

54. ročník - Festival folklóru Rusínov - Ukrajincov Slovenska v Kamienke

Jakubany.sk - 24. máj 2019
Obec Kamienka Vás srdečne pozýva na 54. ročník Festivalu folklóru Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktorý sa uskutoční v dňoch 01. a 02. júna 2019 v areáli amfiteátra Dubne v Kamienke.
Kategórie: Samospráva

Digitálne nákupné poukážky sa tešia čoraz väčšej obľube. Pozrite si dôvody, pre ktoré by ste ich mali začať využívať aj vy!

PRservis.sk - 23. máj 2019

BRATISLAVA 23. mája - Nákupné poukážky sú medzi zákazníkmi na Slovensku dlhodobo obľúbené. Potvrdili to aj výsledky prieskumu medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World, podľa ktorého ich  až 89 % opýtaných považuje za prospešné pre zákazníkov.

Tradičné nákupné poukážky v papierovej či plastovej forme sa dajú použiť nielen na nákup, ale sú aj  vhodným darčekom v prípade, ak chceme nechať obdarovanému slobodu výberu. Ich nevýhodou je, že s výnimkou poukážok nákupných centier, každý predajca vydáva vlastné, a tak sú zákazníci nútení zakúpiť si ich u každého zvlášť. Navyše, papierové či plastové nákupné poukážky, okrem toho, že sú menej flexibilné, majú aj neželaný ekologický dopad.

Technologický pokrok je však badateľný aj v tejto oblasti. Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World prinieslo na konci roka 2018 na slovenský trh novinku v podobe digitálnej nákupnej poukážky eVoucher. Je plnohodnotným ekvivalentom tradičných nákupných poukážok. Dá sa zakúpiť online a je využiteľná u vybraných zmluvných predajcov Cashback World, ktorých počet neustále rastie.

"Zaobstaranie eVouchera je veľmi jednoduché. Ak ste zákazníkom Cashback World, môžete ho zakúpiť online cez cashbackworld.com lebo prostredníctvom aplikácie The Cashback App. Po vygenerovaní e-poukážky ju môžete ihneď použiť na nákup u vybraného zmluvného predajcu, ktorý ju akceptuje alebo poslať ďalej ako darček. Celý proces zaberie len pár sekúnd," informuje Laura Bertoldová, Head of Marketing v spoločnosti myWorld Slovakia, prevádzkovateľa medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback World.

Digitálna poukážka eVoucher však prináša aj ďalšie benefity. Za každú jeho kúpu dostane zákazník časť zo zaplatenej sumy späť na svoj bankový účet. Súčasne získava aj tzv. Shopping Points, za ktoré získa ďalšie atraktívne zľavy. Prednosťou eVouchera je aj jeho menší ekologický dopad. Tým, že je digitálny, šetrí nielen papier či plast, za jeho kúpou netreba nikam cestovať, pretože všetko sa dá vybaviť online z jedného miesta.

Ak by ste aj vy chceli využívať výhody, ktoré eVoucher ponúka, zaregistrujte sa bezplatne na cashbackworld.com alebo u ktoréhokoľvek zmluvného predajcu Cashback World. Budete môcť začať okamžite výhodne nakupovať u viac ako 130 000 zmluvných predajcov v 47 krajinách  sveta.

O Cashback World:

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny v 47 krajinách sveta. 13 miliónov jeho zákazníkov členov si užíva nákupné výhody u približne 130 000 obchodných partnerov na celom svete.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Slovensko prvýkrát predsedá v Rade OECD

PRservis.sk - 23. máj 2019

BRATISLAVA 23. mája - V týchto dňoch prebieha predsedníctvo SR v Rade OECD na ministerskej úrovni v Paríži. Reflektujúc na globálny vývoj a dôraz kladený na oblasti inkluzívneho rastu a digitalizácie, si SR za tému svojho predsedníctva zvolila "Využitie digitálnej transformácie pre udržateľný rozvoj: príležitosti a výzvy”. Téma bola strategicky zvolená, aby členské krajiny viac spájala ako rozdeľovala.

Cieľom slovenského predsedníctva je vytvoriť aktívnu platformu na ministerský dialóg na dôležité témy, ako digitálne zdaňovanie, zručnosti v digitálnom veku, alebo obchod v ére digitálnej transformácie.

Ministri SR počas zasadnutia Rady OECD predsedajú jednotlivým panelom a diskusným skupinám. Minister financií Ladislav Kamenický predsedá plenárnemu zasadnutiu, ktoré sa zaoberá daňovou politikou, konkrétne dosiahnutím pokroku pri riešení daňových výziev vyplývajúcich z digitalizácie ekonomiky. Cieľom diskusie plenárneho zasadnutia, je na politickej úrovni, zhodnotiť stav rokovaní a navrhovaný postup pri hľadaní dlhodobých globálnych riešení ako nastaviť pravidlá o zdaňovaní digitálnej ekonomiky.

S prebiehajúcou digitalizáciou celej ekonomiky je spojených viacero otázok a problémov v daňovej oblasti, na ktoré nevedia efektívne reagovať súčasné daňové systémy jednotlivých krajín. Zároveň analýzy ukázali, že je prakticky nemožné oddeliť pre daňové účely digitálnu ekonomiku od zvyšku ekonomiky. "Základná otázka, na ktorej je potrebné nájsť zhodu je kde a v akej výške by mali nadnárodné spoločnosti platiť dane z činností, ktoré spoločnosti môžu ponúkať v rôznych krajinách aj bez fyzickej prítomnosti", uviedol minister financií Ladislav Kamenický. Preto sa krajiny zaviazali nájsť do roku 2020 konsenzus ako efektívne nastaviť globálne pravidlá zdaňovania digitálnej ekonomiky. Akékoľvek riešenie by však malo byť presné a čo najjednoduchšie, aby bolo realizovateľné pre daňové správy a daňových poplatníkov.

SR ministerskému zasadnutiu Rady OECD predsedá prvý raz od svojho vstupu do tejto organizácie v roku 2000, zároveň je SR historicky prvou krajinou stredoeurópskeho regiónu v takejto funkcii. V kontexte budúcoročných osláv 20. výročia vstupu SR do OECD je tak predsedníctvo istým symbolickým vyvrcholením doterajšieho pôsobenia SR v rámci tejto organizácie.

Tlačový odbor
Ministerstvo financií SR

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Zákaz jednorazových plastov môže pomôcť s problémom skládkovania, myslí si ENVI – PAK

PRservis.sk - 23. máj 2019

BRATISLAVA 23. mája - Rada Európskej únie (EÚ) v utorok 21. 5. 2019 prijala smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, ktorou sa zavádzajú nové prísne obmedzenia používania niektorých jednorazových plastových výrobkov. Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK verí, že aj tento krok pomôže k riešeniu najpálčivejšieho problému Slovenska v oblasti odpadového hospodárstva – k zníženiu miery skládkovania a zároveň aj k čistejšiemu životnému prostrediu.

Smernica o jednorazových plastoch nadväzuje na existujúce právne predpisy EÚ týkajúce sa odpadu, zachádza však ďalej tým, že novými predpismi sa zakazuje používanie niektorých jednorazových plastových výrobkov, pre ktoré existujú alternatívy. Okrem toho sa zavádzajú osobitné opatrenia na obmedzenie používania najčastejšie odhadzovaných plastových výrobkov. "Ruka v ruke so znižovaním množstva vyrábaných jednorazových plastov by malo prísť  aj k znižovaniu množstva odpadu. Veríme, že aj vďaka tomuto kroku príde k eliminácii najväčšieho problému slovenského odpadového hospodárstva, ktorým je neúmerne vysoká miera skládkovania komunálneho odpadu," uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK.  Ako dodala, v roku 2017 to bolo až 61 % komunálneho odpadu.

Podľa novej smernice budú najneskôr v roku 2021 zakázané jednorazové plastové taniere, príbory, slamky, paličky na balóny a vatové tyčinky.  Členské štáty sa dohodli, že najneskôr v roku 2029 splnia cieľ, ktorým je zbierať 90 % plastových fliaš, pričom plastové fľaše budú musieť najneskôr v roku 2025 obsahovať najmenej 25 % recyklovaného obsahu a 30 % najneskôr v roku 2030.

ENVI - PAK  v týchto dňoch pracuje na materiáli, v ktorom analyzuje možnosti a navrhuje riešenia, ako splniť ambiciózne ciele, ktoré kladie EÚ. "Ide najmä o zvýšenie podielu recyklácie na úkor skládkovania. Už o niekoľko dní budeme môcť predstaviť analýzu a navrhované riešenia, na ktorých sa zhodujú viacerí odborníci špecializujúci sa na problematiku odpadov," povedala Nováková.

Slovensko dnes čelí dôležitým výzvam v oblasti odpadového hospodárstva a zodpovednosť za životné prostredie musí prevziať každý z nás. "Svoj diel zodpovednosti musia niesť aj  občania – spotrebitelia, pretože primárne na ich správaní záleží, v akom prostredí budeme žiť.  Preto je podľa nás dôležitá intenzívna osveta a vzdelávanie o potrebe triedenia," dodala Nováková.

Členské štáty EÚ uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

O ENVI - PAK

OZV ENVI - PAK  je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu. ENVI - PAK  riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI – PAK zasadzuje.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na SAVinci: Matematika, kde by ste ju nehľadali

SAV.sk - 23. máj 2019
Veda vied, univerzálny jazyk ľudstva, ale pre mnohých aj postrach zo školy. Matematika. Je naozaj všade – okrem zastúpenia v rôznych iných vedách aj v úplne obyčajných veciach, ako je napríklad výber šampónu či cesta MHD do práce. Fakt je, že matematika je aj tam, kde by ste ju vôbec nehľadali. O matematike, kde všade ju nájdete či ako sa jej dostať pod kožu, porozpráva v najbližšej vedeckej kaviarni SAVinci tradične poslednú stredu v mesiaci – 29. mája – o 17.30 h v lobby Westendu v Bratislave na Patrónke riaditeľ Matematického ...
Kategórie: Podporujeme

Jarná ITAPA: Veľká porcia SMART

PRservis.sk - 23. máj 2019

BRATISLAVA 23. mája - V utorok 28. mája bude v Bratislave konferencia Jarná ITAPA. Program odráža tri kľúčové procesy, ktoré modernizujú Slovensko: digitálna transformácia, dátový štát a podpora smart cities. Vyžadujú veľký objem financií, odborníkov, ale aj zdatných manažérov, ktorí projekty premenia na skutočnosť. Nie vždy je to tak.

3 mínus a viac

"Slovensko zaostáva v zavádzaní smart riešení v mestách a obciach asi tri roky za Českou republikou a ešte viac za západnou Európou,” konštatuje riaditeľ ITAPA Michal Ivantyšyn. "Meškanie by sme mali považovať za príležitosť. Náklady na smart technológie klesajú a ak do nich teraz investujeme, doženieme náskok a ešte aj za rozumnú cenu,” dodáva Ivantyšyn.

Čo na to štát?

Ministerstvo hospodárstva SR predstaví sériu opatrení, ktorými chce podporiť firmy zamerané na smart cities. Miriam Letašiová objasní fungovanie schémy, ktorou ministerstvo prispelo k zavádzaniu inovácií v mestách. Samostatný finančný balík chystá aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Dozvieme sa koľko?

Chcem smart mesto

Kto by nechcel? Občianske združenie s rovnakým menom ponúka slovenským mestám inteligentné riešenia pre nakladanie s odpadom, osvetlenie, parkovanie, dopravu, bezpečnosť občanov. Heliodor Macko ukáže, čo má Východná spoločné s Tel Avivom.

Bratia Česi

Prečo nás opäť predbehli nielen v hokeji, ale aj v smart riešeniach? Recept na úspech prezradí David Bárta, autor národnej metodiky pre Smart Cities v Českej republike. Mimochodom lídrom v zavádzaní inteligentných riešení je u našich susedov Kraj Vysočina.

Viac informácií, nielen o programe, sa dozviete na www.itapa.sk.

O ITAPA: Podujatia ITAPA (Information Technologies & Public Administration - Informačné technológie a verejná správa) už 18. rok prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí konferencia Jarná ITAPA, ktorá sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania a jesenný dvojdňový medzinárodný kongres ITAPA. Ten sa zameriava na podporu najnovších eGovernment trendov a riešení digitalizácie spoločnosti z celého sveta, pričom sa radí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu. Cieľom ITAPA je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutujú a predstavujú inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Každoročne sa ho zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné médiá.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

O2: Záujemcov o eKasu vybavujeme flexibilne. Kto si nenechá zmenu na poslednú chvíľu, termín stihne

PRservis.sk - 23. máj 2019

BRATISLAVA 23. mája - Napriek tomu, že do termínu pre splnenie legislatívnej povinnosti v súvislosti s eKasou ostáva ešte čosi vyše mesiaca, podnikatelia by si nemali nechávať jej kúpu a aktiváciu až na poslednú chvíľu. Zvýšený záujem o kúpu eKasy v posledný možný termín môže aj z logistických a kapacitných dôvodov zapríčiniť v posledných dňoch pred platnosťou legislatívy jej nedostatok. Kúpiť eKasu a zaktivovať ju mohli podnikatelia napríklad v O2 už od apríla tohto roka.

Pri výbere zariadenia zvažujú podnikatelia podľa interného prieskumu spoľahlivosť dodávateľa a jeho servis a dostupnosť, cenu a v neposlednej miere aj komplexnosť riešenia. Operátor O2 ako jeden z mála na trhu dokáže poskytnúť okrem zariadenia spolu s príslušenstvom aj pripojenie pokladnice na internet, ktoré bude po novom pre eKasu nevyhnutné.

O2 už vo februári predstavilo svoj vyspelý systém založený na skúsenostiach z Česka, kde eKasa funguje už vyše dvoch rokov. "Napriek vysokému záujmu zo strany podnikateľov vybavujeme objednávky flexibilne a sme pripravení vybaviť eKasou všetkých, ktorí si ju k nám prídu kúpiť. O2 eKasu si môžu pripojiť sami alebo prostredníctvom servisného technika. Takto pripojenú pokladnicu možno začať ihneď používať," hovorí Tomáš Masár, riaditeľ stratégie operátora O2.

Riešenie od O2 je určené rôznym potrebám podnikateľov a svojou cenou dokáže konkurovať aj upgradom súčasných systémov. "Za porovnateľné ak nie nižšie náklady vrátane servisu a 2 ročnej záruky ponúka nové inovatívne riešenie namiesto prispôsobovania súčasného riešenia novým potrebám podnikania," dodáva Masár

O2 dáva dáta pre eKasu zadarmo

O2 eKasa obsahuje v jednom balíku kompletné riešenia pokladne s dotykovou obrazovkou, POS terminálom a tlačiarňou. Súčasťou je aj automatické pripojenie na dátovú sieť prostredníctvom SIM karty. Navyše, eKasy od O2 komunikujú s finančnou správou prostredníctvom dát, ktoré zákazníkom operátor nespoplatňuje a s dostatočným objemom v dátovom balíčku, ktorý môžu využiť aj na svoje podnikanie.

"Od podnikateľov, ktorí ju už aktívne využívajú vieme, že pri rozhodovaní o kúpe ich oslovila nielen komplexnosť nášho riešenia, ale aj cena," doplnil Tomáš Masár. Tá je v O2 bez vstupných nákladov, pretože nie je potrebné kasu kupovať v hotovosti, ale je možné ju rozdeliť na 2 roky do pravidelných 25-eurových platieb mesačne bez navýšenia. Služba eKasy potom stojí 20 eur mesačne za službu a 5 eur mesačne za zariadenie. O2 eKasa zohľadňuje špecifikácie pre rôzne segmenty podnikania a je dostupná v dvoch variantoch podľa potrieb zákazníka.

O2 odporúča povinnosť neodkladať

Podľa Tomáša Masára si však podnikatelia nechávajú aktiváciu už zakúpenej eKasy na poslednú chvíľu. "Apelujeme na podnikateľov, aby si aktiváciu nenechávali na hraničný termín a nevystavovali sa tak zbytočnému riziku s aktiváciou. Naopak, výhodou toho, že si eKasu kúpia a zaktivujú ešte dnes je, že všetky výhody, ktoré online registračná pokladnica prináša môžu využívať už od prvého momentu," dodal Tomáš Masár.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Naša planéta v ohrození, aj v plnej kráse

PRservis.sk - 23. máj 2019

BRATISLAVA 23. mája - Naša planéta je jedinečný ekoprojekt v spolupráci so spoločnosťou NETFLIX!
Môžete sa vydať na nezabudnuteľnú cestu okolo sveta! Fascinujúci sprievodca k dokumentárnemu seriálu spoločnosti NETFLIX prináša úplne nový pohľad na našu planétu prostredníctvom jedinečných fotografií živočíchov a environmentálnych premien.

Preskúmajte najvzácnejšie organizmy na svete a doteraz neprebádané časti Zeme – morské hĺbky, odľahlé lesy či ľadovcové príkrovy – a preniknite do podstaty a tajov nášho prírodného sveta. Pozrite sa na Zem ako nikdy doteraz a zistite, ako ľudia ovplyvňujú svetové ekosystémy. Táto výnimočná publikácia aktívne prispieva k celosvetovej diskusii o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji našej planéty.

Ján Mečiar o knihe Naša planéta:

Tento pozoruhodný fotografický sprievodca k originálnemu dokumentárnemu seriálu spoločnosti NETFLIX od režisérov sérií Planet Earth (Planéta Zem) a Blue Planet (Modrá planéta) vám sprostredkuje dosiaľ nevídané zábery zo života najzaujímavejších živočíchov, ale aj neuveriteľných zmien životného prostredia.

"Či to uznávame, alebo nie, sme celkom závislí od sveta prírody. Poskytuje nám každý hlt potravy a každú čiastočku vzduchu, ktorý dýchame. Je to najcennejšia vec, akú máme a musíme ju chrániť. Naša budúcnosť závisí od našej schopnosti začať konať," tvrdí David Attenborough.

Chráňme si planétu

Aj keď kniha Naša planéta zobrazuje našu planétu v ohrození, zároveň predkladá portrét planéty, ktorú možno obnoviť. Žasne nad odolnosťou prírody a jej schopnosťou uviesť celý chaos do poriadku – s polárnymi oblasťami stabilizujúcimi globálne podnebie, s púšťami poskytujúcimi plodnosť lesom a oceánom a horstvami prinášajúcimi dážď lúkam a pastvinám. Uznáva však, že táto prispôsobivosť má svoje hranice. Prostriedky, ktoré udržujú nevšednú pestrosť života na Zemi, sa môžu stať jej zraniteľnosťou. Keď sa narušia, všetko skolabuje.

Táto kniha slúži aj ako záverečná výzva na akciu – na veľkú ekologickú obnovu, aby sa čo najviac urýchlila práve začínajúca regenerácia prírody. Túto výzvu robíme s presvedčením, že ešte nie je priveľmi neskoro, že táto úloha je nielen uskutočniteľná, ale patrí k životným záujmom ľudstva.

Dozviete sa o tom, ako môžeme dať prírode novú šancu a ako – niekedy – už niektoré veci meníme. Vieme zastaviť zmenu podnebia, recyklovať materiály a chrániť divú prírodu. Jej obnova je reálna a už aj prebieha, dokonca za tých najmenej pravdepodobných podmienok. Príkladom sú vlky, rysy a medvede, ktoré sa vracajú do zakázanej zóny okolo sarkofágu jadrovej elektrárne v Černobyle. Hoci územie môže byť rádioaktívne, neprítomnosť človeka umožňuje prírode uskutočňovať to, čo sa zmenilo na najväčší európsky projekt návratu k divej prírode.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Zdroj: Webnoviny.sk - Naša planéta v ohrození, aj v plnej kráse © SITA Všetky práva vyhradené.

Kategórie: Podporujeme

Stránky