Jakubany.sk

Subscribe to kanál správ Jakubany.sk
Aktualizácie: pred 10 min 26 s

Oznam o úplnej uzávierke cesty

6. apríl 2020
PVPS, a. s. Stará Ľubovňa oznamuje, že zajtra, t.j. 7.4.2020, bude úplná uzávierka cesty na Nám. sv. Mikuláša 1 v Starej Ľubovni - vjazd na námestie medzi penziónom Gurmen a ČSOB - z dôvodu vysprávkových prác po oprave poruchy a to v čase od 10,00 h do ukončenia prác.
Kategórie: Samospráva

Oznam o prerušení autobusovej dopravy cez Veľkonočné sviatky

6. apríl 2020
Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj, nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10. 04. 2020 do 13. 04. 2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14. 04. 2020 (t. j. utorok).
Kategórie: Samospráva

Nové opatrenia - koronavírus COVID-19

6. apríl 2020
Od 06. 04. 2020 musia podstúpiť povinnú karanténu v štátnom zariadení všetky osoby, ktoré prichádzajú individuálne zo zahraničia na Slovensko.
Kategórie: Samospráva

Informačný leták pre seniorov

6. apríl 2020
Za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi vymyslenými legendami, zámienkami alebo ľsťami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory, nevynímajúc zneužívanie vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 zverejňujeme informačný materiál (leták) pre seniorov
Kategórie: Samospráva

Vývoz plastov, tetrapakov a skla v obci Jakubany

6. apríl 2020
Dňa 07. 04. 2020 (t. j. utorok) sa uskutoční v našej obci zber plastov a tetrapakov a dňa 08. 04. 2020 (t.j. streda) zber skla. Upozorňujeme občanov, že zber tetrapakov (obaly z mlieka, džúsov..) vykoná súčasne so zberom plastov v žltých vreciach. Prosíme obaly prepláchnuť a postláčať. Vrecia si vyložte NA VIDITEĽNOM MIESTE pred svoje smetné nádoby alebo bránky najneskôr ráno v deň zberu, odkiaľ ich pracovníci obce pozbierajú.
Kategórie: Samospráva

Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

6. apríl 2020
Gréckokatolícky farský úrad týmto oznamuje občanom liturgický poriadok na týždeň od 06.04.2020 do 12.04.2020. V prílohe nájdete odkaz na link, kde môžte sv. liturgie sledovať a poriadok bohoslužieb.
Kategórie: Samospráva

Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

3. apríl 2020
Gréckokatolícky farský úrad oznamuje občanom, že dňa 02. 04. 2020 bol spustený online prenos sv. liturgie z chrámu sv. apoštolov Petra a Pavla v našej obci. V prílohe nájdete odkaz na link, kde môžte sv. liturgiu sledovať a poriadok bohoslužieb.
Kategórie: Samospráva

Oficiálna facebook stránka obce Jakubany

3. apríl 2020
Obec Jakubany dáva do pozornosti oficiálnu facebook-ovú stránku obce, ktorá bola zriadená za účelom informovať občanov aj prostredníctvom sociálnej siete o aktualitách a dianí v našej obci.
Kategórie: Samospráva

Svetový deň zdravia - 7. apríl 2020

3. apríl 2020
Cieľom svetového dňa zdravia je verejne oceniť, vyzdvihnúť a zviditeľniť význam náročnej práce zdravotných sestier a pôrodných asistentiek a ich veľký prínos pre spoločnosť.
Kategórie: Samospráva

Poľnohospodárske družstvo NL - oznam

3. apríl 2020
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa oznamuje vlastníkom pôdy v k.ú. Jakubany, že v záujme bezpečnosti všetkých občanov predlžuje pozastavenie hotovostného vyplácania nájmu za pôdu až do odvolania, ale zároveň odporúča využiť možnosť jeho vyplácania bezhotovostne. Kontakt na PD NL ekonomické oddelenie: 052/4283073 alebo pdnovalubovna@gmail.com
Kategórie: Samospráva

COOP Jednota - oznam

1. apríl 2020
Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje občanom zmenu otváracích hodín. Denne bude predajňa otvorená od 06:30 hod. do 17:00 hod., čas od 09:00 do 12:00 hod. je vyhradený pre seniorov a v čase od 12:00 do 12:30 hod. bude predajňa zatvorená z dôvodu dezinfekcie priestorov
Kategórie: Samospráva

Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

31. marec 2020
Slovenskí biskupi rozhodli, že vzhľadom na pokračujúci zákaz zhromažďovania a trvanie opatrení, ktoré zaviedli inštitúcie verejnej správy, zostáva v platnosti aj rozhodnutie o neslávení verejných bohoslužieb, a to až do odvolania. Na stránke farnosti - www.jakubanycirkev.sk sú informácie ohľadom živých prenosov televízie LOGOS a online prenosov Prešovskej metropolie. Taktiež na stránke farnosti v sekcii program a oznamy bude aktualizovaný liturgický program našej farnosti od Kvetnej nedele a počas sviatkov Paschy a oznamy ohľadom sv. spovede, mimoriadnych odpustkov veriacim v aktuálnej situácii pandémie.
Kategórie: Samospráva

COOP Jednota - oznam

27. marec 2020
Vedúca predajne COOP Jednota oznamuje zákazníkom, že dňa 30. 03. 2020 (t.j. pondelok) bude prevádzka v našej obci opäť otvorená podľa otváracích hodín.
Kategórie: Samospráva

OZNAM (15. zasadnutie OZ)

26. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce

26. marec 2020
Dňa 30. 03. 2020 (t.j. pondelok) sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu. Prosíme všetkých obyvateľov obce, aby v termíne od dnes (t.j. štvrtok) do 28. 03. (t.j. sobota) všetok veľkoobjemový a nebezpečný odpad priviezli na Zberný dvor, aby nedochádzalo k jeho roznášaniu po obci. Zberný dvor je otvorený od 8 do 17hodiny.
Kategórie: Samospráva

Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem.spol. - oznam

26. marec 2020
Správna rada Urbárskej spoločnosti obce Jakubany, pozemkové spoločenstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25.03.2020 z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých Úradom vlády SR, Ústredným krízovým štábom SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, platných na celom území SR a preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, prijala Uznesenie o ZRUŠENÍ Zhromaždenia podielníkov Urbárskej spoločnosti, ktoré sa malo konať 29.03.2020 (t.j. nedeľa) o 14:00 hod. a teda zhromaždenie sa z dôvodu týchto opatrení v nedeľu NEUSKUTOČNÍ!
Kategórie: Samospráva

Aktuálne informácie - zhrnutie

25. marec 2020
Nové opatrenia vlády Slovenskej republiky a zhrnutie k 25. 03. 2020
Kategórie: Samospráva

Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

25. marec 2020
Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu koronavírusu COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.
Kategórie: Samospráva

Nové opatrenia Vlády SR (zo dňa 24.03.2020 )

25. marec 2020
Aktuálne informácie o ochorení koronavírus COVID-19 a nové opatrenieo vlády Slovenskej republiky. Viď príloha
Kategórie: Samospráva

ZŠ s MŠ Jakubany - oznam

25. marec 2020
Od pondelka 30. 03. 2020 až do odvolania sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 na celom území Slovenskej republiky prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka v Základnej škole s materskou školou v Jakubanoch. Prevádzka materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená.
Kategórie: Samospráva

Stránky