Jakubany.sk

Subscribe to kanál správ Jakubany.sk
Aktualizácie: pred 16 min 47 s

Galakoncert La Gioia

16. január 2018
Pop operné trio La Gioia vystúpi dňa 02. 03. 2018 o 19:00 hod. v Avalon Palace v Starej Ľubovni. Predaj vstupenie cez Ticketportal.sk alebo Umelecká agentúra ČVIRO.
Kategórie: Samospráva

Novoročné posedenie

10. január 2018
Srdečne Vás pozývame dňa 13. 01. 2017 od 11:00 hod. na Novoročné posedenie, ktoré sa bude konať v priestoroch Obecného úradu.
Kategórie: Samospráva

Plán zasadnutí OZ na 1. polrok 2018

10. január 2018
Kategórie: Samospráva

OZNAM

9. január 2018
Obec Jakubany ako správca dane z nehnuteľnosti vyzýva občanov, aby nahlásili akékoľvek zmeny, ktoré nastali počas celého roka 2017, tzn. ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudol nehnuteľnosť kúpou alebo darovaním, je potrebné podať daňové priznanie do 31.01.2018. Majiteľov psov upozorňujeme, aby do 31.01.2018 nahlásili úhyn psa, resp. nadobudnutie psa počas roka 2017. Po uvedenom termíne obec nebude prihliadať na zmeny. Obec Jakubany zároveň oznamuje občanom, že od 01.01.2018 sa bude vykonávať aj zber TETRAPAKOV (obalov) od mlieka a džúsov. Obaly z mlieka a džúsov je potrebné prepláchnuť, postláčať a uložiť do vriec. Zber sa bude vykonávať súčasne s vývozom plastov.
Kategórie: Samospráva

Zámer Obce Jakubany

8. január 2018
Kategórie: Samospráva

Novoročné prianie

31. december 2017
Obec Jakubany Vám praje šťastný Nový rok 2018.
Kategórie: Samospráva

Vývoz KUKA nádob

29. december 2017
Firma EKOS oznamuje občanom, že vývoz smetných KUKA nádob sa uskutoční dňa 2. januára 2018, t. j. v utorok, nakoľko v pondelok 1. januára 2018 je štátny sviatok.
Kategórie: Samospráva

Koledníci - Dobrá novina 2017

28. december 2017
Dňa 22. 12. 2017 k nám na Obecný úrad zavítali koledníci, ktorí nám zvestovali Dobrú novinu.
Kategórie: Samospráva

Vianočné prianie

21. december 2017
Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom roku, nech Vás vedie v každom kroku.
Kategórie: Samospráva

Klzisko na kurtoch

19. december 2017
Mesto Stará Ľubovňa v spolupráci s Tenisovým klubom v Starej Ľubovni otvorili dňa 06. 12. 2017 KLZISKO na kurtoch. Vstupné sú 2 €/os.
Kategórie: Samospráva

Miestna občianska poriadková služba v obci

19. december 2017
Na základe výberové konania, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 11. 2017 v našej obci boli vybraní 5 pracovníci na pozíciu pracovníka miestnej občianskej poriadkovej služby. Od 01. 12. 2017 začali členovia "MOPS" vykonávať svoju pracovnú činnosť, predovšetkým zabezpečenie verejného poriadku v rómskej osade.
Kategórie: Samospráva

Slávnosti Rusínov pod hradom

18. december 2017
Molody Rusyny, Rusínska obroda na Slovensku a Ľubovnianske osvetové stredisko Vás srdečne pozývajú na kultúrno- spoločenské podujatie "Slávnosti Rusínov pod hradom", ktoré sa uskutočnia netradične v Kine Tatra dňa 18. 12. 2017 (pondelok) o 18:00 h. Súčasťou podujatia bude premietanie filmu o ľudových tradíciách z rusínskych obcí slovensko-poľského pohraničia, ako aj vystúpenie folklórnych skupín z okolia. Hosťami programu budú i sólistky rusínskych ľudových piesní Anna Servická, Anna Poráčová a Marianna Železná.
Kategórie: Samospráva

TJ Sokol Jakubany - Výročná členská schôdza

13. december 2017
TJ Sokol Jakubany pozýva všetkých členov na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 30. decembra 2017 o 18.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Vianočné trhy v Starej Ľubovni

13. december 2017
Pozvánka na Vianočné trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15. a 16. decembra 2017 na Námestí gen. Štefánika v Starej Ľubovni.
Kategórie: Samospráva

Vianočný turnaj 2017

13. december 2017
Srdečne Vás pozývame na Vianočný futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 27. decembra 2017 od 9:45 hod. v telocvični ZŠ s MŠ Jakubany.
Kategórie: Samospráva

Čopjak Štefan, Jakubany 376

11. december 2017
Kategórie: Samospráva

Gončárová Helena, Jakubany 166

11. december 2017
Kategórie: Samospráva

Stránky