Služby na portáli PROMOSPRAVY.sk

Ponúkame nasledovné služby na PROMO portáli: blogy, tlačové správy, PR články, pozvánky na podujatia napr. s programom, plagátom, prezentáciou či iným dokumentom na stiahnutie. Fotky a videá môžu byť súčasťou služieb.

Členovia AMAVET klubu č. 962 platia ročný členský príspevok. Od donorov príjímame finančné a vecné dary. S partnermi máme dohodnuté ďalšie formy spolupráce, napr. mediálnu kampaň, vzájomnú výmenu linkov a bannerov alebo zobrazenie RSS odkazov.

Blogy – člen klubu sa zaregistruje a môže písať svoj blog

Tlačové správy, pozvánky a prezentácie – služba pre donorov a partnerov

Propagačné (PR) články: tri formy PR1, PR2, PR3 pre donorov

PR1 článok v hodnote 20 eur

  • záujemca dodá hotový text v slovenčine do 200 slov, logo firmy/webu, 1 kľúčové slovo a 1 fotka (min. šírka 640 pixelov, rozlíšenie 300 dpi)
  • redakcia portálu pridá 1 odkaz na web/kľúčové slovo, urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a publikuje PR článok na 30 dní

PR2 článok v hodnote 30 eur

  • záujemca dodá hotový text v slovenčine do 500 slov, logo firmy/webu, max. 3 kľúčové slová a max. 3 fotky
  • záujemca môže pripojiť aj 1 odkaz na video
  • redakcia portálu pridá 3 odkazy na web/kľúčové slová, urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a publikuje PR článok na 30 dní

PR3 článok v hodnote 50 eur

  • redakcia pripraví za záujemcu text v slovenčine do 500 slov na základe jeho informácií a odporúčaných internetových zdrojov
  • záujemca dodá logo firmy/webu a redakcia sa s ním dohodne na počte kľúčových slov, fotiek, odkazov na videá a kľúčové slová
  • redakcia urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a pripraví návrh PR článku
  • záujemca odsúhlasí návrh PR článku
  • redakcia publikuje PR článok na 30 dní

Uvedené základné ceny sú platné pri prvom uverejnení jedného PR článku.

PR článok publikujeme 30 dní na portáli a odkaz naň rozšírime cez naše sociálne siete.
Na základe novej požiadavky záujemcu vieme ten istý PR článok zverejniť kedykoľvek v budúcnosti opäť na 30 dní so zľavou 10% zo základnej ceny daného PR článku.

V prípade publikovania PR článku na obdobie minimálne 120 dní poskytujeme zľavu 25%.
Príklad: PR1 cena 20 eur x 4 (120 dní) = 80 eur – 20 eur (zľava 25%) = 60 eur
Z toho vyplýva, že 1 mesiac PR1 stojí iba 15 eur.

Vašu prezentáciu a doplňujúce otázky nám prosím napíšte cez kontaktný formulár.

Dodané texty a fotky od záujemcov nesmú obsahovať vulgarizmy, hlásanie fašizmu a komunizmu, prvky rasizmu, antisemitizmu, sexizmu, xenofóbie, homofóbie a ďalších foriem diskriminácie. Príspevky nesmú porušovať autorské práva a byť v rozpore s platnou legislatívou SR.
Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za propagované služby alebo produkty záujemcu.

Poskytovateľom služieb je občianske združenie AMAVET klub č. 962, ktoré prevádzkuje portál PROMOSPRAVY.sk.