Samospráva

Zelené ihrisko

StaraLubovna.sk - 22. august 2019
Kategórie: Samospráva

MDD 2019

Zlatabana.sk - 24. máj 2019

Kategórie: Samospráva

<p>Viac ako dva týždne zdobí priestory

Humenne.sk - 24. máj 2019

Viac ako dva týždne zdobí priestory Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom múzeum starovekého Egypta. Určite ste o ňom čítali na stránkach našej školy. Vo voľných chvíľach cez prestávky sa pri ňom zastavujú zvedaví žiaci a vnárajú sa do dávnych dejín saharského Egypta. Vtedy v ňom vládli vznešení a slávni faraóni.

Kategórie: Samospráva

4. Ľubovniansky majáles

Jakubany.sk - 24. máj 2019
Pozvánka na 4. ročník Ľubovnianského majálesu - Gastronomický festival Salaša u Franka a Veľký detský deň, ktorý sa uskutoční v dňoch 31. máj - 2. jún 2019 v parku na Námestí gen. Štefánika v Starej Ľubovni. Pripravený je bohatý program, súťaže, trh tradičných remesiel a pod.
Kategórie: Samospráva

54. ročník - Festival folklóru Rusínov - Ukrajincov Slovenska v Kamienke

Jakubany.sk - 24. máj 2019
Obec Kamienka Vás srdečne pozýva na 54. ročník Festivalu folklóru Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktorý sa uskutoční v dňoch 01. a 02. júna 2019 v areáli amfiteátra Dubne v Kamienke.
Kategórie: Samospráva

Juniáles

Zlatabana.sk - 23. máj 2019

Kategórie: Samospráva

OZNAM

Jakubany.sk - 23. máj 2019
Z dôvodu odstávky elektrickej energie v budove OcÚ Jakubany bude dňa 23. 05. 2019 (dnes) Obecný úrad z prevádzkových dôvodov celý deň zatvorený. Za pochopenie ďakujeme.
Kategórie: Samospráva

OZNÁMENIE o predĺžení prerokovania upraveného návrhu Územný plán zóny Jelšová, Bratislava - Kramáre

Banm.sk - 23. máj 2019
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie vzhľadom na rozsah a zložitosť rieš...
Kategórie: Samospráva

Kde nemôže čert, pošle ženu

Jakubany.sk - 22. máj 2019
Pozvánka na zábavno – edukačný program pre žiakov základných škôl, počas ktorého deti plnia rôzne úlohy a neminie ich ani odmena. Program sa uskutoční v dňoch 03. - 14. 06. 2019. Čakajú na nich Sokoliari sv. Bavonna zo Štiavnických Baní, ktorí im predstavia rôznych dravcov a ich let.
Kategórie: Samospráva

fffff

StaraLubovna.sk - 22. máj 2019
ss
Kategórie: Samospráva

SKUSKA

StaraLubovna.sk - 22. máj 2019
AAA
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy

StaraLubovna.sk - 22. máj 2019
Okresný úrad Stará Ľubovňa, Pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďuje konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav
Kategórie: Samospráva

<p>Noc literatúry je literárny

Humenne.sk - 22. máj 2019

Noc literatúry je literárny happening, ktorý organizujú České centrá v spolupráci s EUNIC (Združením kultúrnych inštitúcií krajín EÚ). Prvý bol realizovaný v roku 2006 a od roku 2013 pravidelne prekračuje hranice Českej republiky. Akcia sa organizovala po vzore zo susednej Českej republiky vo viacerých mestách Slovenska a v tomto roku sa k desiatkam miest pripojilo aj Humenné. Noc literatúry priblížila verejnosti netradičným spôsobom súčasnú európsku literatúru prostredníctvom série verejných čítaní. Priaznivci kvalitnej literatúry tak mohli nahliadnuť do objektov, ktoré sa bežne s literatúrou nespájajú. Práve to bolo cieľom podujatia – čítať z kníh európskych autorov na piatich netradičných miestach.

Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška

StaraLubovna.sk - 22. máj 2019
Kategórie: Samospráva

<p>Pred niekoľkými dňami sme Vás

Humenne.sk - 21. máj 2019

Pred niekoľkými dňami sme Vás informovali o tom, že dlhodobé rekonštrukcie komunikácií na uliciach Komenského a Gaštanová boli ukončené. V stredu 15. mája sa uskutočnil v súvislosti s tým kontrolný deň zrealizovaných investičných akcií. Kontrolného dňa sa zúčastnil primátor mesta Miloš Meričko, zamestnanci Odboru výstavby a územného plánovania MsÚ a zástupcovia zhotovovateľských firiem. Primátor však nebol spokojný s výsledkom realizácie cesty na Gaštanovej ulici, čo potvrdili aj podnety od obyvateľov tejto lokality. Nakoľko sa tu vyskytli nerovnosti povrchu, ktoré je potrebné odstrániť, primátor si vyžiadal opätovnú opravu komunikácie Gaštanovej ulice.

Kategórie: Samospráva

Stránky