RSS čítačka

MH SR: Ministerstvo hospodárstva zmenilo adresu a sťahuje sa do areálu štátneho SPP

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Rezort hospodárstva po viac ako štvrťstoročí začal s postupným sťahovaním do nových priestorov v areáli Slovenského plynárenského priemyslu. SPP je vo vlastníctve štátu prostredníctvom ministerstva hospodárstva.

Sťahovanie sa týka približne 375 zamestnancov a potrvá do konca septembra. Nové sídlo rezortu poskytuje moderný štandard a lepšie zabezpečenie režimových pracovísk, ktoré si vyžadujú stupeň utajenia. Rezort hospodárstva napríklad riadi hospodársku mobilizáciu v krajine.

„SPP patrí štátu a za prenájom zaplatíme v konečnom dôsledku menej, ako sú náklady na obsluhu doterajšej budovy plnej azbestu, ktorá je žalostnom stave, desaťročia sa do nej neinvestovalo, v zime do nej fúkalo a v lete bolo horúco. Bola to aj zlá vizitka, lebo práve rezort hospodárstva je nositeľom témy energetickej efektívnosti a hospodárnosti,” povedal minister hospodárstva Peter Žiga.

Doterajšia budova ministerstva na Mierovej ulici má takmer 45 rokov, odvtedy sa do nej investovalo len pri opravách havarijných stavov. Celkovo je v zlom stave, vrátane nevyhovujúcej elektroinštalácie a obsahuje ešte stále azbestové časti. Jej prevádzka je drahá a nehospodárna, nespĺňa tepelnoizolačné nároky.

Rezort budovu svojho starého sídla neplánuje predávať. Pripravuje jej rekonštrukciu, ktorá by sa po riadnom verejnom obstarávaní mala začať počas budúceho roka. Konkrétna suma bude výsledkom verejného obstarávania.

“Po rekonštrukcii doterajšej budovy MH SR, z ktorej by sme chceli urobiť modernú, energeticky efektívnu, možno pasívnu stavbu, by sa do nej presťahovali naše rezortné organizácie, z ktorých niektoré sú v komerčnom prenájme. Tým sa po rekonštrukcii ušetria prostriedky štátneho rozpočtu,“ zdôraznil minister hospodárstva.

V súvislosti so sťahovaním už ministerstvo zmenilo svoju oficiálnu adresu v Bratislave na Mlynské nivy 44/A.

Odbor komunikácie MH SR

Kategórie: Podporujeme

JOJ: Naši boli opäť najsledovanejším nespravodajským programom dňa

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra – Televízia JOJ zaznamenala v stredu 14. septembra ako trhová jednotka v hlavnom vysielacom čase 8,5 % rating a 20,7 % share v CS 12+. TOP programom dňa s najväčším počtom divákov v oboch cieľovkách bolo Najlepšie počasie s 12,1 % sledovanosťou a 26,8 % podielom na trhu, Noviny TV JOJ včera dosiahli 11,8 % rating a 28,9 % share a Šport si vyslúžil 10,0 % sledovanosť a 22,8 % podiel (CS 12+). Z večernej programovej ponuky komerčných televízií počas druhej septembrovej stredy diváci uprednostnili komediálny seriál Naši, ktorého tretia epizóda si na JOJke vyslúžila 7,7 % sledovanosť a 16,9 % podiel v rámci univerzálneho publika a 7,5 % rating a 20,8 % share v komerčnej CS 12-54. Najpočetnejšou cieľovou skupinou obľúbeného seriálu pre celé rodiny boli včera ženy vo veku 45 až 54 rokov, ktoré dosiahli 11,3 % sledovanosť a diváčky v mladšej cieľovke 35-44 s 11,2 % ratingom. Lídrom trhu v čase svojho vysielania boli Naši tiež pre mladé ženy v CS 15-24 s 29,6 % trhovým podielom.

JOJka včera po Našich odštartovala vysielanie svojej novej zábavnej show Super Karaoke, a to na základe originálnej licencie televízie CBS z Ameriky. JOJka patrí medzi vôbec prvé médiá na svete, ktoré tento mimoriadne populárny, pôvodne online projekt transformuje do televízneho formátu. Prvú epizódu si nenechali ujsť najmä ženy v produktívnom veku 35 až 44 rokov, ktoré dosiahli až 7,0 % sledovanosť a napriek silnej futbalovej konkurencii zaujala show na JOJke aj mužov v CS 45-54 so 4,2 % ratingom.

Dáta sú analyzované v meraní LIVE + VOSDAL (Viewing On Same Day As Life) – analýza živého vysielania spojená s oneskorenou sledovanosťou prehranou v ten istý deň ako živé vysielanie. Dáta sú od 1. 1. 2017 analyzované s pridaním HOSTÍ. Hodnoty sledovanosti sú uvedené za cieľové skupiny 12+ a 12-54.
Zdroj dát: PMT Slovakia; PR JOJ Group

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Reakcia ministra financií Petra Kažimíra k vyjadreniu prezidenta Kisku

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Reakcia ministra financií SR Petra Kažimíra k dnešnému vyjadreniu prezidenta republiky Andreja Kisku:

„Prijal som pozvanie pána prezidenta a budem s ním o vzniknutej situácii hovoriť osobne a nie prostredníctvom médií. Dovoľte, aby som sa s ním najskôr stretol a potom vám tlmočil to, o čom sme hovorili.

V tejto chvíli môžem povedať, že ho budem informovať kto všetko s týmito dokumentami prišiel do kontaktu v rámci finančnej správy, ako aj mimo finančnej správy a to v rozsahu informácií, ktoré je možné získať počas predĺženého víkendu. Zatiaľ nie je známe, kto predmetné dokumenty poslal a či naozaj unikli z prostredia finančnej správy, preto žiadam pána prezidenta, aby dovtedy vážil svoje slová.

Zároveň sa chcem jasne dištancovať od praktík, ktoré pomenoval prezident republiky vo svojom emotívnom prejave.“

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR

Kategórie: Podporujeme

Prerušenie vlakovej dopravy

Hnusta.sk - 14. september 2017

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. upozorňuje cestujúcich, že v dňoch 18.- 22.septembra 2017 od 8:10  do 11:50 hod. z dôvodu výluky dopravy medzi železničnými stanicami Hnúšťa – Tisovec budú vlaky Os 6706 a Os 6707 nahradené autobusmi. Autobusy budú zastavovať :
-          v Hnúšti a Tisovci  pri budove železničnej stanice
-          Hačava skálie- na zastávke SAD „Hnúšťa, Hačava, Skálie“
-          Hačava – na zastávke SAD „ Hnúšťa, Hačava, Jednota“
-          Rimavská Píla – na zastávke SAD „Tisovec, Rimavská Píla, Jednota“
-          Tisovec mesto- na zastávke SAD „Tisovec, námestie“

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Tip: Športové bundy - 9.99

Zlacnene.sk - 14. september 2017
Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: Úrad podpredsedu vlády P. Pellegriniho nadviazal spoluprácu s ďalšou univerzitou

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu začína spolupracovať s ďalšou vysokou školou na príprave odborníkov pre verejnú správu. Za účasti podpredsedu vlády Petra Pellegriniho podpísali dnes vedúci úradu Patrik Krauspe s rektorkou vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) memorandum o spolupráci.

„Toto memorandum nadväzuje na našu spoluprácu po podpise Memoranda s rektormi Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity pred necelým polrokom. Ak chce štát poskytovať kvalitné služby občanom, tak rovnako ako súkromné firmy, má povinnosť vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre správu vecí verejných“, uviedol vicepremiér Peter Pellegrini po podpise. Zároveň dodal, že na jeho úrade sa študentské stáže osvedčili a zamestnanci či študenti univerzít sú zapojení do viacerých aktivít.

Spolupráca je memorandom vymedzená do nasledovných oblastí – informačno-komunikačné technológie, kohézna politika a aplikovaný výskum verejnej správy.

„Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs), ktorá dlhodobo pripravuje odborníkov aj pre verejnú správu, sa pripája k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory vzdelávacieho systému, ktoré vzniká na základe iniciatívy podpredsedu vlády SR a ďalších univerzít SR. VŠEMvs už rozšírila ponuku študijných zameraní v odbore verejná správa o také oblasti, ako digitalizácia verejnej správy, verejné obstarávanie, alebo manažment začínajúcich firiem, a je pripravená rozšíriť ponuku študijných programov v odboroch verejná správa a manažment tak, aby ešte viac zodpovedali aktuálnym požiadavkám verejnej správy. Radi sa zapájame aj do pripravovanej Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania s konkrétnymi záväzkami, ktoré budú zverejnené už o niekoľko dní pri jej založení, a radi prispejeme svojim dielom k napĺňaniu zámerov tejto koalície, “ vysvetlila rektorka Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc..

Pri podpise Memoranda o spolupráci bol aj viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, ktorý dodal, že „IT asociácia Slovenska podporuje aktivity vysokej školy, konkrétne vytváranie spoločných študijných programov školy s vybranými ukrajinskými univerzitami s cieľom získať kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny vzhľadom na neustále klesajúci počet slovenských študentov na domácich IT fakultách. Škola veľmi aktívne pristúpila k riešeniu tejto úlohy a vychádza zamestnávateľom v ústrety aj možnosťou definície predmetov a prípravy na priemyselné certifikáty podľa konkrétnych požiadaviek IT firiem.“

Úrad podpredsedu vlády spolupracuje s vysokými školami vo viacerých oblastiach. Ešte v decembri 2016 vyhlásil výzvu z Operačného programu Technická pomoc na zatraktívnenie vyučovacieho procesu, týkajúceho sa problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vo výške 300 000 eur. Jej cieľom bolo vytvorenie nových alebo inovácia existujúcich študijných predmetov tak, aby sa absolventi mohli po skončení štúdia špecializovať na oblasti ako je riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrola či audit štrukturálnych fondov. Do výzvy sa prihlásilo 18 fakúlt a keďže predložili veľmi komplexné a kvalitné projekty, finančné prostriedky navýšil takmer na dvojnásobok.

Úrad podpredsedu vlády zároveň zapája akademickú obec do inovatívnych projektov, ako napríklad príprava cezhraničnej testovacej dráhy pre prepojené a autonómne vozidlá medzi Bratislavou a Brnom. Vicepremiér Pellegrini tiež pri najbližšej novele zákona o verejnom obstarávaní navrhne, aby štátne a verejné inštitúcie dostali výnimku na obstarávanie služieb, ktoré vedia poskytnúť aj verejné vysoké školy. Tie by získali rovnaké postavenie, ako dnes majú stredné odborné školy, ktorých služby môže štát využívať na priamo bez verejného obstarávania.

Komunikačný odbor
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: Jedenkrát a dosť vďaka prepojeniu dát

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Verejné vypočutie v národnom projekte Dátové prepojenie verejnej správy

Vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Patrik Krauspe dnes otvoril Verejné vypočutie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu Dátovej integrácie jednotlivých systémov verejnej správy. Odborná i laická verejnosť prediskutovali štúdiu uskutočniteľnosti k projektu na zdieľanie údajov a dát medzi úradmi a ich registrami. Vďaka jeho realizácii sa zníži administratívna záťaž, ušetrí čas i náklady ľuďom a štátu. Úrady budú schopné poskytovať občanom komplexné služby bez opakovaného vyžadovania ich údajov.

„Údaje sa stávajú strategickou surovinou 21. storočia. Aby ľudia mohli v bežnom živote využívať výhody modernej verejnej správy a princípu Jedenkrát a dosť, musíme zabezpečiť a podporovať efektívny tok údajov a ich zdieľanie medzi inštitúciami. To je cieľom dnes predloženého návrhu“, vysvetlil Patrik Krauspe. „Predstavili sme infraštruktúru pre zdieľanie vzácneho zdroja, ktorým práve dáta sú. Ľudia vďaka tomu v reálnom živote strávia vybavovaním rôznych potvrdení, či výpisov menej času a ušetria“, uzatvoril vedúci úradu.

Projekt s oficiálnym názvom „Dátová integrácia – sprístupnenie údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“ je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jeden krát a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov. Podstatou je prepojenie informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy.

Úlohou štúdie uskutočniteľnosti bolo zhodnotiť súčasný stav dátovej integrácie, posúdiť možné alternatívy, z nich vybrať a rozpracovať tú, ktorá zaručí zásadný posun v tejto oblasti.

Štúdiu vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý bude realizovať národný projekt Dátová integrácia a bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II.). Štúdia uskutočniteľnosti preto obsahuje aj ekonomickú finančnú analýzu (tzv. CBA), posudzuje ziskovosť projektu s ohľadom na oprávnenosť použitia NFP.

Zástupcovia IT komunity, neziskového sektora, štátnej a verejnej správy i médií dnes Štúdiu prerokovali s odborníkmi z ÚPVII. Po zapracovaní ich pripomienok bude predložená Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII).

Projekt Dátová integrácia napĺňa ciele OP II a ciele strategických priorít NKIVS 2016-2020, najmä pre strategické priority v oblastiach Manažment údajov, Otvorené dáta a Integrácia a orchestrácia. Ide o súčasť realizačného zámeru ÚPVII s názvom Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy.

Výsledkom národného projektu Dátovej integrácii bude :

• Naplnenie „kritickej masy“ orgánov verejnej moci (OVM) s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu

• 39 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta

• 31 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa

• 216 nových objektov evidencie registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov

• 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie

• Vytvorený Dátový model pre zapojené OVM v zmysle pravidla “1x a dosť”, ktorého dátové prvky budú postavené na centrálnom modeli údajov verejnej správy

• Aktualizovaný Centrálny model údajov verejnej správy, ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov

• Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS OVM, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v systéme MetaIS.

Dátová integrácia taktiež poskytne robustné služby súvisiace s realizáciou projektu „Rozvoj platformy integrácie údajov (nové centrálne služby), ktorý je súčasťou schváleného realizačného zámeru UPVII „Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy“

Komunikačný odbor
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na futbalový zápas

Jakubany.sk - 14. september 2017
TJ Sokol Jakubany Vás srdečne pozýva na futbalový zápas s TJ Družstevník Litmanová, ktorý sa uskutoční dňa 17. septembra 2017 (t.j. nedeľa) o 13:00 hod. na futbalovom ihrisku v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Lucia Kučerová laureátkou L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

SAV.sk - 14. september 2017
Slovenskými laureátkami L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede sa v 1. ročníku projektu stali Mgr. Lucia Kučerová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. Ocenenie prevzali v stredu 13. septembra na slávnostnom večeri v Bratislave. Do prvého ročníka sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, jedenásť sa prebojovalo do finále. Svoje projekty prezentovali pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov ...
Kategórie: Podporujeme

Posledný deň Pamätných dní mesta Humenné sme ukončili tradične folklórom

Humenne.sk - 14. september 2017

V nedeľu, 17. septembra 2017, sa Pamätné dni mesta Humenné oficiálne ukončili. Pri tejto príležitosti sa kultúrny program niesol v znamení tradícií a ľudového folklóru.

Kategórie: Samospráva

Do 18. októbra sa môžte prihlásiť do zberu starých elektrospotrebičov

Banm.sk - 14. september 2017
V sobotu 21. októbra 2017 môžu obyvatelia Nového Mesta bezplatne odovzdať nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. Zber organi...
Kategórie: Samospráva

<p>Aj druhý deň, piatok 15. septembra

Humenne.sk - 14. september 2017

Aj druhý deň, piatok 15. septembra 2017, sa niesol v oslavnom duchu Pamätných dní mesta Humenné a jeho 700. výročia. Pozrite sa aký program pre Vás prichystala radnica v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom (MsKS).

Kategórie: Samospráva

Oznam o bezplatnom parkovaní počas Pamätných dní mesta Humenné a umiestnení a otváracích hodinách stánkov s občerstvením

Humenne.sk - 14. september 2017

Mesto Humenné oznamuje obyvateľom mesta a návštevníkom, že v čase konania Pamätných dní mesta Humenné, 14. – 17. septembra 2017, bude parkovanie na území mesta bezplatné.

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na zasadnutie MsZ

StaraLubovna.sk - 13. september 2017
Kategórie: Samospráva

Už tento štvrtok, 14. septembra, štartujú veľkolepé oslavy Pamätných dní mesta Humenné s bohatým kultúrnym programom

Humenne.sk - 13. september 2017

Mesto Humenné oslavuje v septembri 700. rokov od prvej písomnej zmienky, ktorá hovorí o jeho založení šľachtickým rodom Drugethovcov v roku 1317. Pri tejto príležitosti ponúka mesto Humenné všetkým obyvateľom a návštevníkom bohatý kultúrny program počas štyroch dní, ktoré v každom z Vás zanechajú nezabudnuteľný zážitok a krásnu spomienku na toto výročie.

Kategórie: Samospráva

Stránky