RSS čítačka

MF SR : Vyjadrenie Dany Meager – One Belt – One Road

PRservis.sk - 13. november 2017

BRATISLAVA 13. novembra –

Vyjadrenie štátnej tajomníčky MF SR a splnomocnenkyne vlády pre iniciatívu „Hodvábnej cesty“ Dany Meager k príchodu nákladného vlaku z Číny:

Dana Meager: „Cieľom tejto vlády a mňa ako splnomocnenkyne vlády pre iniciatívu „Hodvábnej cesty“ je, aby táto linka bola efektívne vyťažená, ideálne na 100 % svojej kapacity. Doterajšie vlakové prepravy z Číny do Európy cez Slovensko dokazujú, že táto trasa je nielen rýchla, ale aj bezpečná. Vláda v máji tohto roka schválila koncepciu rozvoja Slovensko – Čínskych vzťahov, čo prestavuje základný plán toho, aby sa Slovensko mohlo stať bránou na obchodovanie medzi Čínou a Európou.

Je stále veľa ľudí, ktorí si myslia, že ide iba o samotnú prepravu tovarov a tu chcem zdôrazniť, že už dávno nehovoríme len o samotnej preprave, teda o tranzitných koridoroch, ale dnes už hovoríme o tzv. ekonomických koridoroch, v rámci ktorých môžeme v najbližších rokoch očakávať významné pohyby v oblasti investícií. Projekt hodvábnej cesty považujem za jeden z najdôležitejších pilierov ďalšieho rozvoja národného hospodárstva Slovenska.“

Alexandra Gogová

Riaditeľka Tlačového odboru Ministerstva financií SR

Kategórie: Podporujeme

Výberové konanie na obsadenie miesta Vedúci oddelenia školstva

Banm.sk - 13. november 2017
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v súlade   § 5 Zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom  záujme v znení neskorší...
Kategórie: Samospráva

Verejná pozvánka na workshop "Jednotný digitálny trh v krajinách V4"

ITAPA - 13. november 2017
Pozývame Vás na Workshop DSM v krajinách V4, ktorý sa bude zameriavať na rozvoj networkingovej platformy v oblasti podpory šírenia dát verejného ob...
Kategórie: Podporujeme

Slovenskí a tureckí vedci robia spolu na významných projektoch

SAV.sk - 12. november 2017
Biochémia, neurobiológia, farmakológia či fyzika – aj na týchto oblastiach spoločne pracujú vedci Slovenskej akadémie vied s odborníkmi z Vedeckej a technologickej výskumnej rady Turecka (TUBITAK). 28 spoločných projektov sa aj vďaka tejto spolupráci stalo súčasťou schém COST, Horizont 2020 či UNESCO a našiel sa tak spôsob ich efektívneho financovania. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík dnes s tureckými partnermi podpísal Memorandum o spolupráci na ďalší rok, ktorý prinesie výzvy na dva nové ...
Kategórie: Podporujeme

MPRV: Matečná rokovala v Číne o exportných povoleniach pre slovenských výrobcov mäsa a mlieka

PRservis.sk - 12. november 2017

PEKING/BRATISLAVA 12. novembra -

Matečná rokovala v Číne o exportných povoleniach pre slovenských výrobcov mäsa a mlieka

Rokovanie o exportných certifikátoch pre slovenských výrobcovRokovanie o spolupráci v poľnohospodárskom vzdelávaní a boji proti pôdnej eróziiMinisterka Gabriela Matečná rokovala v Číne o exportných certifikátoch pre slovenských výrobcov mlieka, mäsa a mliečnych a mäsových výrobkoch s ministrom Generálnej administratívy pre kontrolu kvality, inšpekcie a karantény Čínskej ľudovej republiky (ČLR) a o spolupráci v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania v poľnohospodárstve s ministrom poľnohospodárstva v ČLR.

“Naším cieľom je otvoriť dvere slovenským výrobcom mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov na čínsky trh, ktorý ponúka obrovský exportný potenciál a má záujem o kvalitné a bezpečné potraviny. Slovensko má v tejto oblasti Číne rozhodne čo ponúknuť,“ uviedla Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ministerka rokovala so Zhi Shupingom, ministrom generálnej administratívy pre kontrolu kvality, inšpekcie a karantény Čínskej ľudovej republiky (AQSIQ), ktorý zabezpečuje kontroly a povolenia importov do najľudnatejšej krajiny sveta. Každá importovaná komodita musí prejsť náročným procesom certifikácie, aby mohla byť uvedená na čínsky trh. Slovensko už pritom naštartovalo procesy certifikácie pri mlieku, mliečnych výrobkoch a bravčovom mäse.

Na ministerstve poľnohospodárstva ČLR rokovala slovenská agroministerka so štátnym tajomníkom Zhang Taominom o posilnení spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, ako je vzdelávanie či spolupráca pri boji v pôdnej erózii. Už v súčasnosti má pritom Slovensko úzku spoluprácu s Čínou cez rezortné Národne poľnohospodárske a potravinárske centrum a jeho Výskumný ústav rastlinnej výroby, ktorý pracuje na čínsko-slovenskom projekte hodnotenia pšenice na abiotické stresy, technologickú kvalitu a jej využitie z pohľadu globálnych zmien.

Slovensko malo v roku 2016 s Čínou v oblasti poľnohospodárstva záporné obchodné saldo vo výške 24,2 milióna eur, pričom do Číny vyváža z poľnohospodárskych výrobkov najmä víno, nealkoholické nápoje a živé zvieratá (čmeliaky). Z Číny zasa dováža najmä ryby, rybie vnútornosti, konzervované ovocie, sušenú zeleninu, či cukrovinky.

Vladimír Machalík

Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu MPRV SR

Kategórie: Podporujeme

Na nábreží by sa mali cítiť bezpečne chodci aj cyklisti

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra 2017 – Prieskum potvrdil nutnosť riešiť problém kolízií na dunajskej promenáde.

Dunajské nábrežie v Bratislave je často svedkom nebezpečných situácií medzi cyklistami a chodcami. Poukázať na tento problém a apelovať na vzájomnú ohľaduplnosť mala za cieľ kampaň Zóna tolerancie, ktorá vznikla na nábreží v zóne River Park z iniciatívy spoločnosti J&T REAL ESTATE. Prieskum realizovaný počas kampane ukázal, že až štvrtina opýtaných zažila na promenáde kolíziu a až dve tretiny ľudí považujú za bezpečnejšie iné riešenia než súčasný stav.

Súčasťou kampane Zóna tolerancie bolo zisťovanie názorov verejnosti, aké opatrenia by užívatelia promenády privítali na zvýšenie bezpečnosti pre všetkých. Prieskumu, ktorý prebiehal prostredníctvom anketárov na promenáde aj online, sa zúčastnilo 721 respondentov, z nich viac ako 22 % tvorili ľudia, ktorí sa po promenáde najčastejšie pohybujú na bicykli. Pohyb po dunajskej promenáde má rôzne motívy – okrem najčastejších peších prechádzok cez víkend ľudia využívajú presun po nábreží často na víkendové cyklovýlety, ale tiež na príchod do práce peši alebo na bicykli, prípadne na relax cez obednú prestávku či ranný beh.

Prieskum potvrdil to, čo dlhodobo tvrdia obyvatelia či pracujúci v tejto lokalite – až štvrtina opýtaných zažila alebo bola svedkom nejakej kolízie.„Neteší nás, že prieskum potvrdil negatívne štatistiky, na ktoré upozorňujeme už dlhodobo,“ uviedla k výsledkom prieskumu hovorkyňa JTRE Daniela Stričková. Pri popise kolízií sa najčastejšie vyskytovalo „chodec na cyklotrase“ alebo „príliš rýchla jazda cyklistu na aj mimo cyklotrasy.“ „Ako dôvod kolízií boli najčastejšie spomenuté nedostatok ohľaduplnosti a nepozornosť, ale zaujímavé je, že zodpovednosť za kolíziu bola rovnakou mierou pripisovaná chodcom aj cyklistom.“

Príčinou, ale aj obeťou kolízií boli často malé deti, ktoré rodičia nie sú schopní ustrážiť a zabezpečiť, aby sa pohybovali vždy mimo vyznačenej cyklotrasy. Viac ako polovica tých, ktorí na nábrežie chodia aj s deťmi, uviedla, že sa tam necítia bezpečne. Niekoľkokrát boli tiež spomenuté strety medzi cyklistami a korčuliarmi, pričom nie je jasné, kto z nich má na vyznačenej cyklotrase prednosť.

Pri zisťovaní, čo by mohlo situáciu zlepšiť, sa takmer dve tretiny opýtaných (59 %) vyslovilo, že za bezpečnejšie ako súčasný stav považujú iné riešenia. Najviac, až 39 % ľudí, by preferovalo vytvorenie tzv. zóny „zmiešaného pohybu“, v ktorej by mali rovnako prístup chodci aj cyklisti, ale tí by museli jazdiť tak, aby chodcov žiadnym spôsobom neohrozili. Pre úplnosť je potrebné dodať, že až 20 % opýtaných sa vyslovilo dokonca za výraznejšie obmedzenie cyklistov v prospech chodcov spôsobmi ako sú nariadenie zosadnutia z bicykla alebo vytvorenie pešej zóny. V prospech zmeny súčasného stavu sa v prieskume vyslovili nielen chodci, ale tiež 32 % cyklistov.

„Prieskum aj živá diskusia okolo Zóny tolerancie ukázali, že problém bezpečného pohybu po promenáde nemožno zjednodušiť iba na konflikt chodcov a cyklistov, všetci sa chcú pohybovať po promenáde bezpečne. A preferované riešenie „zmiešanej zóny“ by mohlo tomu pomôcť bez výraznejších obmedzení jednej či druhej strany,“ uzatvára D. Stričková.

PROFIL J&T REAL ESTATE, A.S.Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., založená v roku 1996, patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE, a. s., zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj priemyselných projektov. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE, a. s., aj na východoeurópskych realitných trhoch, a to najmä v Ruskej federácii. Pobočky spoločnosti sú aktívne v Bratislave, Prahe a v Moskve.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY J&T REAL ESTATE:River Park (Bratislava), Panorama City (Bratislava), Zuckermandel (Bratislava), Kadashevskaya Naberezhnaya (Moskva), Rezidencie Karloveské Rameno (Bratislava), Zelené Terasy Devín (Bratislava), Rezidencie Jeseniova (Praha), Rezidencie Kampa (Praha), Westend Square (Bratislava), Westend Gate (Bratislava), Prosek Point (Praha), Grandhotel Kempinski High Tatras (Štrbské pleso), Grand Hotel River Park, a Luxury Collection hotel (Bratislava), Hotel Baltchug Kempinski Moscow (Moskva), Logistický park PSA Peugeot Citroën (Trnava), Logistický park Volkswagen DNV (Bratislava).

www.jtre.sk

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Hostia a témy víkendových diskusných relácií RTVS

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra -

Sobotné dialógy (sobota 11.11. o 12:10 v Rádiu Slovensko)

Hosťom relácie Sobotné dialógy bude predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).

Témy:

- výsledky volieb do samosprávnych krajov;- v roku 2022 budú v jednom termíne župné a komunálne voľby – využijeme to na reformu samosprávy?;- spolupráca EÚ v oblasti obrany, Bezpečnostná stratégia a Obranná stratégia SR, modernizácia armády;- personálne obsadenie uvoľnených postov v NBS.Moderuje Branislav Dobšinský.

O 5 minút 12 (nedeľa 12. 11. o 11:55 na Jednotke)

Hostia:

Robert Kaliňák (Smer-SD), minister vnútra, podpredseda vlády a strany

Béla Bugár (Most-Híd), podpredseda NR SR, predseda strany

Milan Krajniak (Sme rodina – Boris Kollár), poslanec NR SR, podpredseda hnutia

Témy:

- voľby do samosprávnych krajov – zhodnotenie výsledkov;- budúcnosť regionálnej samosprávy, reforma územnosprávneho členenia.Moderuje Martin Strižinec.

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Špeciálne vysielanie k Medzinárodnému dňu nevidiacich

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra – Jednotka aj Dvojka uvedie v pondelok 13. novembra takmer všetky programy vrátane zábavných relácií, filmov, seriálov ako aj Reportérov (22:15) s audiokomentárom. Výnimkou bude aktuálne spravodajstvo a publicistika či cudzojazyčný film Princezné (Dvojka). Téme nevidiacich sa budú na Jednotke od 12:20 venovať moderátorky Dámskeho klubu.

Dvojka do svojho programu zaradila niekoľko špeciálnych titulov. Malí aj veľkí diváci sa môžu tešiť na animovaný seriál z dielne RTVS Mimi a Líza o dvoch kamarátkach – nevidiacej Mimi a vidiacej Líze, ktoré zisťujú, že svet sa dá vidieť rôznymi spôsobmi. O 09:45 odvysiela televíznu inscenáciu „Farba tvojich očí“ o 16-ročnom dievčati, ktoré sa po strate zraku snaží opätovne zaradiť do života. Televízny dokument „Ten istý svet“ o 15:05 predstaví nevidiaceho režiséra Alda Daxnera. Od 17:10 sa diváci v dvoch publicistických príbehoch zo série (Ne)celebrity zoznámia s nevidiacimi manželmi, ktorí napriek svojmu zdravotnému hendikepu žijú plnohodnotným životom, ako aj s nevidiacou farárkou Erikou Domonkošovou. Nová epizóda medicínskeho dokumentárneho seriálu RTVS Moja diagnóza s názvom S “kerkou” v oku priblíži inovatívne riešenie pre pacientov s ochorením rohovky – leukómom.

Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: Rada vlády pre digitalizáciu podporila riešenia pre automatizáciu 25 životných situácií na úradoch

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra -

Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh na dnešnom rokovaní schválila osem kľúčových dokumentov na zabezpečenie projektov informatizácie verejnej správy. Vytvára tak predpoklady pre riešenia 25 životných situácií, ktoré budú úrady schopné riešiť automaticky podľa princípu jedenkrát a dosť. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ponúka rezortom nástroje na vytvorenie a poskytovanie jednotlivých služieb eGovernmentu pre občanov na úrovni 21 storočia.

Súčasťou schválených dokumentov je aj Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy na roky 2017 až 2020, ktorý prioritizuje jednotlivé projekty z pohľadu využiteľnosti občanov a firiem. Dokumenty pripravil ÚPVII v spolupráci s odbornou verejnosťou plne v súlade s princípmi transparentnosti, otvorenosti a hodnoty za peniaze.

„Pripravili sme riešenia, ktoré môžu jednotlivé rezorty vziať a priamo použiť pri tvorbe svojich IT stratégií,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Martina Slabejová.

Ide napríklad o automatické nastavenie životných situácií a implementačný prístup orientovaný na klienta, vyhľadávanie a navigáciu koncových používateľov služieb verejnej správy, ale aj verejne avizované možnosti realizácie platieb za služby VS, či rozvoj ultra rýchlej konektivity a ďalší rozvoj komunikačnej infraštruktúry v Slovenskej republike.

Komunikačný odbor
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

Stránky