RSS čítačka

<p>Mesto Humenné Vás pozýva<br>

Humenne.sk - 13. jún 2018

Mesto Humenné Vás pozýva
na XXIX. Humenský jarmok
v dňoch 09.08. až 11.08.2018.

Kategórie: Samospráva

23. ročník Ceny Oskára Čepana so strategickým partnerom a novými ambíciami

PRservis.sk - 13. jún 2018

BRATISLAVA 13. júna – Nadácia – Centrum súčasného umenia v spolupráci s privátnou platformou na podporu umenia Collective vyhlasujú 23. ročník súťaže o Cenu Oskára Čepana pre mladých umelcov do veku 40 rokov.

Cenu organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia (ďalej NCSU). Tento rok dochádza v rámci jej organizácie k zásadnej zmene v podobe nadviazania spolupráce a strategického partnerstva s privátnou platformou pre podporu slovenského vizuálneho umenia Collective (www.collect-ive.com), založenou v roku 2017 dlhoročnými zberateľmi umenia – podnikateľkou a filantropkou Silviou Kušnírovou a investorom Petrom Lukešom. Popri galerijnej a filantropickej činnosti sa Collective sústreďuje na cielenú podporu súčasných slovenských umelcov, so zámerom ich presadenia na medzinárodnej scéne.

Spolupráca s Collective prináša personálne zmeny v rámci organizácie Ceny a vedenia Nadácie – Centrum súčasného umenia, ktoré po Chrisovi Potironovi preberie k 1. júlu Lucia Gavulová. Novou koordinátorkou Ceny je Lucia Miklošková, kurátorkou výstavy finalistov Lucia Gregorová Stach, autorom vizuálnej komunikácie a architektom výstavy Peter Liška. Poradným a schvaľujúcim orgánom  Nadácie – Centrum súčasného umenia ostáva nezávislá správna rada.  

Lucia Gavulová z pozície novej riaditeľky Ceny hovorí: „Základnými cieľmi, ku ktorých naplneniu by nové partnerstvo malo viesť, sú predovšetkým zlepšenie podmienok organizácie Ceny, upevňovanie jej pozície a celkového renomé v budúcnosti a cielená podpora finalistov a víťaza. Kľúčová je zároveň programová podpora a export ich tvorby do zahraničia“.

Hlavným výstupom Ceny Oskára Čepana je výstava finalistov, v priebehu trvania ktorej bude vyhlásený aj víťaz aktuálneho ročníka. Výstava sa tento rok bude konať v priestoroch bývalého obchodného domu Dunaj na námestí SNP 30 (3. poschodie) v Bratislave. Otvorená bude 4. októbra 2018. Víťaz bude vyhlásený v priebehu trvania výstavy (do 31. októbra). Získa finančnú odmenu v hodnote 3000 Eur, dvojmesačný rezidenčný pobyt v Residency Unlimited v New Yorku a samostatnú výstavu po návrate.

Členmi komisie Ceny Oskára Čepana pre rok 2018 sú Rainer Fuchs (AT), Dorota Kenderová (SK), Michal Novotný, Kiki Petratou (GR/NL) a Lora Sariaslan (TR/NL).

Rainer Fuchs (AT) je šéfkurátor a zástupca riaditeľky Múzea moderného umenia vo Viedni (MUMOK), prednáša na Akademie der bildende Künste vo Viedni. Venuje sa rakúskemu a medzinárodnému modernému a súčasnému umeniu v kontexte kultúrnej antropológie.

Lora Sariaslan (TR/ NL) je kunsthistorička a kurátorka, ktorá študovala v Istanbule a v Amsterdame. Pôsobila v Dallas Museum of Art v USA. V súčasnosti prednáša na Universitet van Amsterdam. Pravidelne publikuje a ako nezávislá kurátorka pripravila mnoho medzinárodných projektov.

Dorota Kenderová (SK) je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (2003). Ako odborná asistentka pôsobí na Katedre intermédií a multimédií v ateliéri „IN“ (VŠVU). Je zakladateľkou a riaditeľkou Galérie HIT v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach.

Michal Novotný (CZ) je kurátor, kritik a publicista so stálym zázemím v Prahe, kde pôsobí ako riaditeľ a kurátor Centra pre súčasné umenie FUTURA. Online platforma Artsy ho označila ako jedného z dvadsiatich najvplyvnejších kurátorov sveta. V roku 2016 sa stal laureátom Ceny Věry Jirousové v kategórii etablovaných kritikov výtvarného umenia.

Kiki Petratou (GR/NL) je umelkyňou, kurátorkou a galeristkou pôsobiacou v Rotterdame. Po štúdiu na aténskej Vysokej škole umenia sa presťahovala do Holandska, kde pokračovala v štúdiu na Piet Zwart Inštitúte v Rotterdame a na amsterdamskej univerzite.  V roku 2012 otvorila vlastnú galériu JOEY RAMONE zameranú na začínajúcich umelcov s progresívnym prístupom k tvorbe.

Cena Oskára Čepana je určená vizuálnym umelcom a umelkyniam do veku 40 rokov. Účasť v súťaži nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom a vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnej oblasti súčasného výtvarného umenia. Ocenenie realizuje od roku 2001 Nadácia – Centrum súčasného umenia, od roku 2016 v spolupráci s Residency Unlimited, Trust for Mutual Understanding a s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

Súťaž vznikla v roku 1996 z iniciatívy Wendy W. Luers, prezidentky Foundation for Civil Society (USA), ako paralela k českej Cene Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2002 je Cena Oskára Čepana súčasťou medzinárodnej siete identických súťaží YVAA – Young Visual Artists Awards, organizovaných v krajinách stredovýchodnej Európy, kam patria Cena Jindřicha Chalupeckého (CZ), Radoslava Putar Award (HR), Dimitrij Bašičević Mangelos Award (RS), Denes Award (MKD), Artist of Tomorrow Award (KS), Zvono Award (BIH), The OHO Group Award (SLO), Ardhje Award (ALB), Baza Award (BG) a Milčik Award (ME).

Oskár Čepan (1925–1992) patrí medzi najväčšie osobnosti slovenskej vedy a kultúry dvadsiateho storočia. Bol literárnym vedcom, výtvarným teoretikom a kritikom, výtvarníkom, archeológom a paleontológom. To, že sme si to doteraz nevšimli, nemá iný dôvod ako našu vlastnú nevšímavosť k skutočným osobnostiam. (…) Z tohto hľadiska je pomenovanie ceny pre mladého výtvarníka menom Oskára Čepana výnimočným činom výtvarného spoločenstva. Čepan v sebe spája odvahu, étos, presvedčenie, intuíciu a schopnosť revidovať ustálené názory. Sú to vlastnosti ojedinelé, hodné mladých nositeľov Ceny Oskára Čepana a jej trvalého kultivovania.
– Peter Zajac, júl 2014

Viac informácií na: www.oskarcepan.skwww.ncsu.sk.

Pre doplňujúce informácie prosím kontaktujte:

Lucia Gavulová, riaditeľka Ceny Oskára Čepana, 0907 287 006, email: info@oskarcepan.sk

Z verejných zdrojov projekt podporil Fond na podporu umenia.

Spoluorganizátor: Collective

Generálny partner: J&T Banka

Hosťujúci partner: CTP Invest SK

Partneri: Trust for Mutual Understanding, Residency Unlimited, Young Visual Artists Awards, works.io

AKO SA PRIHLÁSIŤ

Umelci a umelkyne môžu tento rok vystaviť aj staršiu prácu alebo dielo, na ktorom dlhšie pracujú. V rámci nového časového harmonogramu projektu bude výzva na prihlasovanie pre rok 2019 zverejnená už v októbri 2018. Zmeny prebehnú aj na úrovni každoročného pohybu ceny v rámci trajektórie miest Bratislava – Žilina – Košice.

Stály priestor v Bratislave je predmetom rokovaní, v Žiline a v Košiciach bude Cena organizovaná v spolupráci s Novou synagógou a Východoslovenskou galériou. Laureát Ceny získa ako súčasť odmeny kontrakt na usporiadanie samostatnej výstavy v rovnakej inštitúcii, kde sa bude konať aktuálny ročník. Do výstavného plánu inštitúcie bude zaradená na ďalší rok.

Zmeny sa prejavili aj v štatúte Ceny Oskára Čepana. Vyzývame preto prihlasujúcich sa umelcov, aby si ho predtým, než sa do súťaže prihlásia, pozorne prečítali.

Kritériá výberu

Porota vyberie štyroch finalistov na základe:

portfólia prác za posledné obdobie

autorského stanoviska

životopisu / CV

Kde a ako sa prihlásiť:
www.works.io/organizations/cena-oskara-cepana

Najskôr si prihlasujúci sa zdarma vytvorí profil v portále works.io alebo, ak už je registrovaný, svoj profil aktualizuje. Potom sa vráti na stránku a podá svoju prihlášku.

Portfólio:

ukážka prác za posledné obdobie (maximálny počet prác je 20, minimálny 3)

popisky k obrázkom sa vyžaduje uvádzať v slovenčine aj v angličtine

video práce via Youtube/Vimeo

jednotlivé práce je potrebné nahrávať samostatne, ako works

ku každej práci je možné nahrať maximálne 3 obrázky (slides)

vytváranie sérií (series) nie je potrebné

Autorské stanovisko:

autorský komentár k tvorbe (vyžaduje v slovenskom aj v anglickom jazyku)

Životopis / CV:

rok narodenia / štúdium / samostatné výstavy  / ocenenia / rezidencie / realizácie (vyžaduje sa v v slovenskom aj v anglickom jazyku)

Prihlásený profil a portfólio je možné priebežne upravovať a dopĺňať až do termínu uzavretia prihlášok. UZÁVIERKA PRIHLÁŠOK: 1. júl 2018, 23:59 CET.

V prípade potreby konzultácie kontaktujte:

mail: info@oskarcepan.sk

Lucia Miklošková (koordinátorka COČ) – telefón: +421 917 375 106; facetime – luciamikloskova@icloud.com

 

The post 23. ročník Ceny Oskára Čepana so strategickým partnerom a novými ambíciami appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Enterprise Investors kupuje spoločnosť Studenac

PRservis.sk - 13. jún 2018

ZÁHREB 13. júna 2018 – Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný spoločnosťou Enterprise Investors (EI), podpísal zmluvu o kúpe 100% podielu akcií spoločnosti Studenac, sieti lokálnych maloobchodov s potravinami pôsobiacej v najjužnejšom regióne Chorvátska, Dalmácii. Predávajúcim je zakladateľ spoločnosti Josip Milavić.

• Hodnota transakcie nebola zverejnená
• EI prinesie do spoločnosti odborníkov z odvetvia s cieľom zaistiť úspešné následníctvo v spolupráci s existujúcim manažérskym tímom Studenacu
• Transakcia je podmienená schválením protimonopolného úradu

Josip Milavić založil spoločnosť Studenac ako rodinný podnik začiatkom 90. rokov. Spoločnosť začínala ako veľkoobchod a postupne pridávala aj maloobchodné aktivity. Dnes je maloobchod s potravinami dominantnou časťou biznisu, s podielom na tržbách približne 95%. Koncom roka 2017 prevádzkoval Studenac 384 obchodov s priemernou predajnou plochou 120 m2. Väčšina obchodov sa nachádza na pobreží a ostrovoch, zatiaľ čo zvyšok siete funguje vo vnútrozemí a vo veľkých pobrežných mestách ako Dubrovník a Split. V posledných troch rokoch sa sieť rozšírila o 60 nových obchodov. Výnosy v roku 2017 prevýšili sumu 200 miliónov eur. Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva viac ako 2 600 ľudí.

„V posledných rokoch sa maloobchodný potravinársky trh v Chorvátsku tešil zdravému rastu, podporený zvyšujúcim sa disponibilným príjmom a prudkým nárastom počtu turistov. Očakáva sa tiež, že maloobchodný potravinársky segment v Chorvátsku sa bude vyvíjať smerom k moderným formátom obchodov. Veríme, že Studenac môže ťažiť z priaznivej makroekonomickej situácie, silného cestovného ruchu a preferencií spotrebiteľov nakupujúcich blízko práce či domova,“ hovorí Michał Kędzia, partner Enterprise Investors zodpovedný za túto investíciu. „V priebehu nášho investičného horizontu chceme urýchliť rozvoj siete, podieľať sa na konsolidácii trhu a zvýšiť aktuálnu výkonnosť obchodov,“ dodáva.

Enterprise Investors patrí medzi top private equity spoločnosti

Enterprise Investors je jednou z najväčších spoločností spravujúcich fondy private equity v strednej a východnej Európe. Od svojho vzniku v roku 1990 vytvorila spoločnosť deväť fondov s celkovou hodnotou presahujúcou 2,5 mld. eur. Tieto fondy doteraz investovali 1,8 mld. eur do 141 spoločností z rôznych odvetví a ukončili 127 investícií v objeme 3,7 mld. eur.

The post Enterprise Investors kupuje spoločnosť Studenac appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Daniel J. Kratky: Za mliečnou revolúciou bude stáť krava Blažena Bzovícka a index “kravského šťastia”

PRservis.sk - 13. jún 2018

BRATISLAVA 13. júna 2018 – Väčšina ľudí si farmárov predstavuje ako bradatých chlapíkov v gumákoch, ktorí trávia svoj čas len pri traktore, pluhu ťahanom koňmi či v maštali. Slovenské farmárske, družstvo, ktoré založil Daniel J. Kratky, je však dôkazom toho, že farmári držia krok s inováciami a modernými technológiami a po najnovšie trendy a rady od odborníkov neváhajú vykročiť až za oceán. Vďaka svojmu odhodlaniu tak prišli na kľúč, ako patriť k svetovej špičke. S úsmevom tvrdia, že stavili na index “kravského šťastia”.

Medzi farmármi platí, že úspešnú mliečnu farmu možno najlepšie ohodnotiť nielen podľa produktivity stáda, ale aj  jeho spokojnosti. O to viac to platí na trhu, ktorý si len nedávno prešiel mliečnou krízou. Tohto hesla sa držia aj hospodári v Slovenskom farmárskom, družstve (SFD), ktorí v súčasnosti patria k najväčším agrohráčom na Slovensku. Firmám z oblasti poľnohospodárskej prvovýroby pomáha SFD na tomto princípe nabrať druhý dych a prinášať efektívne riešenia.

Za ich úspechom stoja skúsenosti, ktoré zbierali po celom svete. „Navštevujeme tie najlepšie podniky v Európe a v USA a učíme sa od tých najlepších svetových poradcov. Máme jasnú predstavu, čo môžeme v porovnaní s našou konkurenciou dosiahnuť a ako na to využiť náš odborný potenciál,“ hovorí zakladateľ SFD Daniel J. Kratky, ktorého holding spojil viacero slovenských družstiev.

Našli recept na úspech

Hospodári zo SFD s úsmevom tvrdia, že si uvedomili, že kľúčom k úspechu je robiť kravu „blaženou“ a udržovať tak vysoký index „kravského šťastia“. Kým bežne je index šťastia chápaný ako porovnanie štátov na poli hospodárskych, sociálnych či spoločenských faktorov, index „šťastia kráv“ je zameraný na zdravotný stav stáda, dlhovekosť dojníc, no aj produktivitu spojenú s ekonomickým rastom.

Aby farmári zo SFD dosahovali len tie najlepšie výsledky, skúsenosti naberali len od tých najväčších odborníkov. Cesta za úspechom, na ktorú vykročili, prechádzala aj cez krajinu mlieka – americký Wisconsin. Farmári tu po množstve stretnutí zistili, ako sa na zvieratá pozerať tak, aby boli spokojné, no zároveň stále zaznamenávali zelené čísla. Začali využívať moderný systém, vďaka ktorému dokážu predvídať a optimalizovať kŕmnu dávku, výživu, výrobu či pracovať s genetickými informáciami zvieraťa. „Teraz vieme, kedy sa oplatí zviera šľachtiť, chovať na mlieko či vyradiť zo stáda. Dokážeme definovať hodnotu každej jednej dojnice, a tým aj hodnotu chovu,“ uviedol Daniel J. Kratky.

Cenné rady zbierali farmári aj u rakúskeho odborníka na výživu dojníc Dr. Gerharda Reszlera, ktorý sám seba rád nazýva „Advokát kráv“. Na podnik sa vždy pozerá najprv z pohľadu zvieraťa. Pozná tak cesty, ako vyprodukovať mlieko so ziskom, avšak pri ozajstnom komforte a „blaženosti“ kravičiek. Komfort podľa neho totiž tvorí až 60-70 % z produkcie mlieka. Základom je pritom kvalitné krmivo, no farmári na základe rád Advokáta kráv začali praktizovať aj ďalšie požiadavky. Kravičkám zabezpečujú okrem iného najmä dostatok miesta, svetla, vzduchu a vody.

Vyťažili z krízy

Kým mnoho podnikov riešilo existenčné problémy v dôsledku mliečnej krízy, SFD vďaka svojím znalostiam hľadalo cesty, ako spraviť na slovenskom trhu revolúciu, ktorej výsledkom bude zefektívnenie výroby a posilnenie prosperity. Aby index kravského šťastia dosahoval maximum, na maštale sa v SFD začali pozerať ako na hotely, pre ktorých hostí musia poskytovať len tie najlepšie služby. Začali tak s budovaním jednej z najväčších mliečnych fariem v strednej Európe, v ktorej budú mať miesto len tie „najblaženejšie“ kravičky.

Reč je o farme vo Bzovíku, ktorú slávnostne otvoria už v nedeľu 17. júna. „Technológie a logistika sú tu navrhnuté tak, aby zabezpečili čo najväčšiu energetickú a procesnú efektívnosť prevádzky, podporili a zároveň zužitkovali výstupy z existujúcich bioplynových staníc Roľníckeho družstva Bzovík a zabezpečili návratnosť investície. Sme presvedčení, že za ekonomickým rastom však stoja „blažené“ kravy s vysokým indexom šťastia, ktorým budeme zabezpečovať ten najväčší komfort,“ uviedol Kratky.

Pôjde pritom len o prvú etapu, ktorá by mala so sebou priniesť 700 dojníc. Rovnaké množstvo dojníc by malo pribudnúť aj v druhej etape, pričom celková investícia dosiahne až 7 miliónov eur.

The post Daniel J. Kratky: Za mliečnou revolúciou bude stáť krava Blažena Bzovícka a index “kravského šťastia” appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

OTVORENIE KULTÚRNEHO LETA 2018 V NOVOM MESTE. Dara Rolins, Komajota, Funkiez či Stredovek naživo už v sobotu 23. júna na Kuchajde!

Banm.sk - 13. jún 2018
DARA ROLINS, KOMAJOTA, FUNKIEZ, CAMPANA BATUCADA, BURANOWSKI, STREDOVEK NAŽIVO, tombola, ohňová šou, detské atrakcie... To všetko a ešte omnoho via...
Kategórie: Samospráva

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá odborného referenta v oblasti územného plánovania

Banm.sk - 13. jún 2018
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91  Bratislava hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu  odborný referent v oblasti územného plánova...
Kategórie: Samospráva

Príďte si zacvičiť! Pozývame vás na Medzinárodný deň jogy na Kuchajde

Banm.sk - 13. jún 2018
Veľvyslanectvo Indie v Bratislave v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto vás pozývajú na MEDZINÁRODNÝ DEŇ JOGY. V poradí už 4. ročník...
Kategórie: Samospráva

Americké sankcie voči Iránu sa firmy Chirana T. Injecta nijako nedotýkajú

PRservis.sk - 12. jún 2018

STARÁ TURÁ 12. júna 2018 – Americký tlak na sankcie voči Iránu nemá žiadny vplyv na podnikanie slovenskej firmy Chirana T. Injecta, ktorá vyrába v Starej Turej zdravotnícky materiál (lancety a zdravotnícke ihly). Medializované informácie, že Chirana zo Starej Turej bude mať problémy kvôli sankciám voči Iránu, sa podľa vyjadrenia vedenia firmy Chirana T. Injecta netýkajú tejto spoločnosti.

„Chirana T. Injecta je naopak nastavená na expanziu výroby. Po takmer štyroch rokoch sme získali certifikáty na nové výrobky – ihly na vákuový odber krvi, inzulínové ihly pre automatické inzulínové dávkovače, nové striekačky pre dávkovanie cez perfúzne pumpy a nové striekačky pre využitie v hemodialyzačných aparátoch“ povedal generálny riaditeľ firmy Teodor Lysák a dodal, že žiadna podobne sofistikovaná výroba v oblasti zdravotníckeho materiálu na Slovensku doteraz nebola.

Podľa Lysáka je dnes Chirana T. Injecta nastavená na zásadnú expanziu, pretože tieto nové výrobky, ktorých certifikáciu dosiahla jej umožňujú prenikať aj na trhy, kde doteraz nepôsobila.

V roku 2018 chce Chirana T. Injecta zaviesť výrobu nových produktov na tri smeny a zvýšiť počet zamestnancov zo súčasných 350 na 410. Firma totiž eviduje veľký záujem o svoje nové výrobky.

„Chirana T. Injecta podniká na trhu, ktorý nie je ovplyvnený sankciami a nebude ovplyvnený ani začínajúcou sa obchodnou vojnou medzi USA a zvyškom sveta. Sme naopak veľmi stabilný a tým pádom aj dobrý a spoľahlivý zamestnávateľ pre našich ľudí“, zdôraznil na záver Teodor Lysák.

The post Americké sankcie voči Iránu sa firmy Chirana T. Injecta nijako nedotýkajú appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Aj SAV sa zapojí do osláv Dňa Dunaja

SAV.sk - 12. jún 2018
V sobotu, 16. júna sa vo Vodárenskom múzeu BVS, a. s., uskutoční celodenná akcia organizovaná pri príležitosti Medzinárodného dňa Dunaja, ktorý v roku 2004 vyhlásila Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni. Dve vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV a Ústav polymérov SAV, sa v tento deň zapoja do osláv a ukážu deťom, ale aj ich rodičom, čo všetko je s Dunajom spojené a ako a prečo ho máme chrániť. Rieka Dunaj spája desať európskych ...
Kategórie: Podporujeme

Meander Park Oravice – Voda – Relax – Zábava

PRservis.sk - 12. jún 2018

BRATISLAVA 12. júna 2018 – Aquapark je súčasťou Thermal & Ski resortu Meander Oravice. Nachádza sa pri Západných Tatrách – časti Roháče.

Oravice sú právom považované za najkrásnejšie slovenské hory. Bazény v aquaparku obsahujú liečivú geotermálnu vodu s teplotou 28 – 38 C, ktorá vyviera z hĺbky až 1611 m. Voda je bohatá na minerály a prvky s mnohými blahodarnými účinkami.

Vďaka mnohým bázenom a atrakciám si tu prídu na svoje dospelí, deti aj seniori. Medzi najobľúbenejšie atrakcie patrí bazén s morskými vlnami a 100 metrový tobogán.

K dispozícii je 9 bazénov. Dva relaxačné bazény spájajú prieplavom vonkajší a vnútorný bazén, športovo-relaxačný bazén určený na športové aktivity, ale aj na relax. Taktiež u nás nájdete atrakcie, ako sú masážne lavice, masážne trysky, či veľký vodný hríb.

Zobraziť fotogalériu k článku:
MEANDER PARK ORAVICE –VODA –RELAX- ZABAVA

Deti v aquaparku Meander Oravice nájdu nielen detský bazén, tobogán, ale aj detský kútik, hojdačky a ďaľšie atrakcie. Deti aj dospelí si môžu zahrať beach volejbal, či beach futbal na pieskovom ihrisku.

Počas leta ponúkame denne animačné programy. Pre milovníkov masáží sú k dispozícii dva perličkové bazény, Fínska sauna, morský aerosólový kúpeľ.

K areálu patria tiež moderné ubytovanie a v zime skipark so 4-sedačkovou lanovkou.

Aquapark je otvorený celoročne, neváhajte nás prísť kedykoľvek navštíviť.

Ak ste milovníkmi turistiky a pohybu v prírode, prídete si v Oraviciach rovnako na svoje. Môžete využiť nielen turistické trasy na hrebeni Roháčov (ako sa Západné Tatry niekedy prezývajú), ale tiež obľúbené cyklotrasy v Tichej doline vhodné aj pre in-line korčuľovanie a mnoho turistických chodníkov.

Kompletne informácie nájdete na stranke :
http://www.aquaparkoravice.sk/

The post Meander Park Oravice – Voda – Relax – Zábava appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Deň otcov: Pripomeňme im, akí sú pre nás dôležití

PRservis.sk - 12. jún 2018

BRATISLAVA 12. júna 2018

   Deň otcov ako prvý oslavoval vojnový veterán z amerického štátu Washington
   Osláviť Deň otcov v kruhu rodiny je podľa odborníkov veľmi dôležité
   ŠKODA prezrádza, čo muži najviac hľadajú na E-shope automobilky

Blíži sa tretia júnová nedeľa, kedy svoj deň oslavujú všetci otcovia. Podľa tradície je to oslava hrdinstva chlapa, starajúceho sa o rodinu. I keď väčšine mužov asi neulahodíme kvetom a dezertom, osláviť s nimi Deň otcov je aj podľa odborníkov veľmi dôležité. Hľadanie vhodného darčeka pre mužov vám uľahčia tipy odborníkov zo ŠKODA AUTO Slovensko, ktorí majú prehľad o tom, čo chlapi na E-shope najčastejšie kupujú.

Otec podľa vzoru hrdina

Tradícia Dňa otcov pochádza z amerického štátu Washington od dcéry, ktorá si chcela uctiť svojho otca. Vojnový veterán sám vychoval šesť detí a v jej očiach bol zato jednoznačne hrdinom. Vzťahy v rodine a s nimi aj úloha otcov sa v modernej spoločnosti vyvíjajú. Tatovia čoraz aktívnejšie participujú pri výchove detí a starostlivosti o domácnosť. Deň otcov sa u nás zatiaľ oslavuje skromnejšie a pozornosť ľudí, obchodníkov, médií, dokonca i politikov je viac sústredená na matky a ženy. Čím to je? Ozrejmuje psychologička Mária Tóthová Šimčáková: „Otec a jeho sviatok je rovnako dôležitý ako každý iný, no asi naozaj nevieme, čo otcom darovať či ako to osláviť. Je chyba, že otcom práve v tento deň nepripomenieme, ako sú pre nás, matky, a pre deti i celú rodinu dôležití.“

Za čo otcom ďakovať?

Poďakujme im za to, že sú správnymi hlavami rodiny a nezabúdajú na svoju „otcovskú“ rolu. Často na pleciach nesú zodpovednosť za finančnú stabilitu rodiny, čo môže byť veľmi stresujúce. Otec možno nemá taký priestor na dennodennú starostlivosť o deti, najmä v tom najútlejšom veku. Tá prirodzene spočíva zväčša na mame. Pozícia otca a jeho úlohy v rodine sa však pomaly modifikujú a pre správne a stabilné fungovanie rodiny je starostlivý otec nevyhnutnou súčasťou. „Stále je oporou a dôležitým pilierom rodiny, len sa nesmie tejto roly vzdávať a nechávať všetko na matkách. Priznajme si, že keď v rodine chýba, cítime veľmi intenzívne, že deti ani matka nemajú oporu a pocit istoty, ktorú dodáva práve otec ako chlap,“ hovorí uznávaná detská psychologička.

Moderní tatovia

Mladí otcovia dnes naplno dokazujú svojimi činmi, že sa vedia postarať aj o malé dieťa. „Kedysi sa otec bál zobrať do náručia malé bábätko, a dnes vidíme, že s detským kočíkom či sedačkou na tele chodí, behá, športuje. Otec je v živote dieťaťa od narodenia plne prítomný, často prehodnotí rozdelenie času a odsunie kariéru a  nie je už veľkou zvláštnosťou, keď materskú dovolenku s dieťaťom trávi práve muž,“ hovorí psychologička a dodáva, že vtedy mu patrí morálne a zákonné právo byť na otcovskej dovolenke a pestovať vzájomne obohacujúci vzťah s dieťaťom.

Čím potešiť muža

Ak chceme svojho otca či manžela naozaj potešiť vhodným darčekom, nechajme sa inšpirovať jeho záľubami. Predstavte si, čo poteší každého muža a otca zároveň? Psychologička Tóthová Šimčáková odporúča pátrať v oblastiach, kde muž okrem rodiny trávi väčšinu svojho času. V aute cestou do práce, v kancelárii alebo v posilňovni? „Skúste mu vybrať niečo, čo si môže užiť či použiť práve v týchto prostrediach. Vyberajte darček spolu s deťmi a vtedy sa osvedčí aj to, že muži sú veľké deti a potešia sa aj modelu auta, ktoré má alebo po akom túži,“ dodáva odborníčka.

Zaručené tipy zo zákulisia

To, že takmer všetci muži sú milovníkmi áut, je viac než jasné. Dokazujú to aj štatistiky nákupu na E-shope značky ŠKODA. Vychytávky, ktoré si muži doprajú, by nám možno ani nenapadli. Zákazníci SKODA E-shopu primárne siahajú po produktoch, ktoré zvyšujú bezpečnosť a funkčnosť vozidla. „Najpredávanejšie produkty u nás sú kolesá z ľahkej zliatiny a bezpečnostné skrutky na kolesá. Rovnako sa tešia veľkej obľube predmety, ktoré pomôžu udržať auto čisté, čo prispieva k zvýšeniu komfortu. Ide napríklad o odpadkové koše do dverí, gumové koberce, či odstraňovač hmyzu z čelného skla,“ hovorí Robert Hukel, vedúci popredajných služieb ŠKODA AUTO Slovensko.

Aj otcovia chcú byť štýloví

Ak si netrúfate vylepšiť otcove auto technickými doplnkami, môžete siahnuť po módnych a športových doplnkoch, ktoré sa radia v predaji na popredné miesta. „Naozaj veľmi často sa v nákupnom košíku nachádzajú tričká a náramky s motívom Motorsport, cyklistická výbava, slnečné okuliare a pánske košele. V top trojke sú napríklad cyklo ponožky,“ dodáva Robert Hukel.

Muži pri nákupe na E-shope myslia často aj na svojich potomkov. Veľkej obľube sa tešia štýlové tričká pre najmenších, modely autíčok, pexeso, či omaľovánky.

Ak ste rozhodnutí, že svojim otcom či manželom pripravíte malú oslavu na deň otcov a poďakujete im za to, že tu pre vás sú, vyberte im darček, ktorý im naozaj urobí radosť. Inšpirujte sa na www.eshop.skoda-auto.sk.

The post Deň otcov: Pripomeňme im, akí sú pre nás dôležití appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Parazitologické dni v Košiciach boli úspešné

SAV.sk - 12. jún 2018
Vyše 130 účastníkov z desiatich krajín prejavilo záujem o účasť na XIII. slovenských a českých parazitologických dňoch s podnázvom Parasites in the Heart of Europe 2 v Košiciach. Organizátormi podujatia, ktoré sa koná každé dva roky, tentoraz boli Slovenská parazitologická spoločnosť, Česká parazitologická společnost a Parazitologický ústav SAV v Košiciach. Päťdňový maratón odštartovala riaditeľka Parazitologického ústavu SAV v Košiciach a predsedníčka Slovenskej parazitologickej spoločnosti ...
Kategórie: Podporujeme

IKEA špeciálne pre mačky a psy

PRservis.sk - 12. jún 2018

BRATISLAVA 12. júna 2018 – Aj pre vás je váš pes alebo mačka nielen domáce zvieratko, ale člen rodiny? Presne na to sa IKEA sústredila pri vytváraní novej kolekcie pre domácich miláčikov s názvom LURVIG. Navrhli ju dizajnéri, ktorí milujú zvieratká, v spolupráci s vyškolenými veterinármi. Kolekcia, ktorú si teraz môžete kúpiť v obchodnom dome IKEA Bratislava, obsahuje všetko, čo potrebujete na spríjemnenie života, ak ho zdieľate so štvornohými členmi domácnosti.

Približne polovica slovenských domácností má domáceho miláčika*. Určite budete súhlasiť, že domáce zvieratká nám dávajú veľa: od vrtenia chvostom, ktoré nás každý deň doma privíta, cez milú a hravú spoločnosť na pohovke, až po bezpodmienečnú lásku. Spoločnosť IKEA sa preto rozhodla, že nastal čas im to oplatiť a poverila dizajnérku Inmu Bermudez, aby sa podieľala na vytvorení kolekcie, ktorá má pomáhať vo všetkých aspektoch života s mačkami a psíkmi. Inma objasňuje: „Všetky domáce zvieratká sú silné osobnosti, no minimálne 5 vecí majú všetky spoločné: milujú spánok, jedlo, hru a pohyb, a tiež aj nás. Preto sme sa pri vytváraní nášho nábytku zamerali práve na týchto 5 činností.“

Odhliadnuc od toho, že nová kolekcia je udržateľná a cenovo dostupná, výrobky LURVIG sa dobre kombinujú aj s iným nábytkom z ponuky IKEA, napríklad postieľka pre mačky, ktorá sa vojde do police KALLAX, alebo rozkladacia posteľ, ktorá vyzerá presne ako mini pohovka KLIPPAN. Inma dodáva: „Ja sama bývam s tromi psami, a vždy mi chýbali pekné výrobky pre zvieratá, ktoré sú cenovo dostupné. Ako psičkárka som hrdá na to, že som bola súčasťou tohto projektu. Veľmi by ma potešilo, ak by naše výrobky inšpirovali ľudí, aby strávili viac času so svojimi domácimi miláčikmi.“

IKEA vytvorila rad produktov, ktoré sú pre zvieratá to pravé orechové. Patria k nim výsuvné vodítka, mäkké prikrývky a vankúše, misy na pomalšie jedenie, ale aj nábytok. V kolekcii nájdete výrobky, ktoré poslúžia mačkám aj psom, ale aj také, ktoré boli špeciálne vyvinuté len pre mačky alebo len pre psov.

Posteľ pre mačku aj psa LURVIG môže váš domáci miláčik využiť v zloženom stave, viac miesta na spanie vytvoríte rýchlo a jednoducho rozložením sedadla. Poťah sa dá zvliecť a prať v práčke, takže posteľ ľahko udržíte čistú.

Pelech LURVIG pre psov a mačky môžete použiť dvomi rôznymi spôsobmi: s vyvýšenými bočnými stranami – v útulnejšej verzii, alebo ho môžete otočiť a vášmu domácemu miláčikovi tak poskytnete dobrý výhľad na všetky strany. Doplňte ho o vankúš a bude mať úplné pohodlie.

Podložka pod misu LURVIG chráni podlahu pred poškriabaním a vďaka jej textúre sa po nej miska s krmivom nešmýka. Vyvýšené okraje zamedzia  rozlievaniu vody na podlahu.

Vankúš LURVIG si obľúbia psy aj mačky. Dá sa použiť samostatne alebo ním doplníte pelech LURVIG. Tkanina je vode odolná a nelepia sa na ňu chlpy. Môžete v ňom nechať pôvodnú výplň, alebo ho naplniť starým použitým oblečením, dekami či uterákmi. Takto získa domáce zvieratko pohodlný vankúš, v ktorom sa cíti bezpečne, a ktorý vonia známymi vôňami.

Mačky sú vo všeobecnosti dobré v regulácii príjmu potravy, no veľa psov má tendenciu prejedať sa. Preto v sérii LURVIG nájdete aj misu na pomalé kŕmenie, ktorá je v strede vyvýšená. Váš pes tak nebude môcť jesť príliš rýchlo. Vďaka protišmykovému materiálu na spodnej strane sa misa nešmýka po podlahe a výrez na spodnej hrane uľahčuje uchopenie.

Keď do loptičky LURVIG ukryjete malú pochúťku, psík sa trochu ponamáha, kým sa dostane k svojej odmene, a ešte ho to bude aj baviť. Vďaka nerovnému povrchu sa bude loptička psovi dobre hrýzť a nosiť. Nerovný povrch lopty tiež prispieva k čisteniu chrupu vášho chlpáča.

S touto hračkou LURVIG sa spolu s vašou mačkou nielen dobre zabavíte, zároveň si precvičí svoje reflexy a prirodzené lovecké inštinkty. Dĺžka tyče aj lanka zabezpečuje, že vaše prsty budú od ostrých pazúrikov dostatočne ďaleko.

Každá mačka je jedinečná, preto aj domček pre mačky LURVIG je flexibilný. Môžete naň namontovať nohy, zavesiť ho na stenu alebo zasunúť do policového dielu KALLAX. Predná strana je vyrobená zo sisalu, na ktorom si môže mačka brúsiť pazúry a dovnútra alebo navrch môžete uložiť pohodlný vankúš. Dá sa tiež použiť aj ako praktický nočný stolík. Mačka bude vnútri a vy môžete mať navrchu veci, ktoré chcete mať poruke. Vďaka malému vstupnému otvoru sa bude vaša mačka cítiť v domčeku v bezpečí.

Toaleta pre mačky LURVIG má vyvýšené okraje, vďaka čomu sa podstielka nevysýpa na podlahu. Oválny tvar zase umožňuje dobrú manipuláciu s lopatkou. Lopatka je perforovaná, preto čistá podstielka prepadne späť. Pri čistení toalety tak odstránite len zlepené znečistené časti. Lopatku môžete zavesiť za háčik na rukoväti na okraj toalety.

The post IKEA špeciálne pre mačky a psy appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Stránky