RSS čítačka

BSK: Konferencia o tradícii keramiky už zajtra

PRservis.sk - 18. september 2017

BRATISLAVA 18. septembra 2017 – Pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2017 organizuje Bratislavský samosprávny kraj už po ôsmy raz odbornú konferenciu venovanú kultúrnemu dedičstvu župy, tentoraz s názvom „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“. Uskutoční sa v utorok 19. septembra 2017 v Modre Harmónii.

“Každoročne prináša množstvo zaujímavých tém, ktoré účastníkov obohatia, pretože aj vďaka tejto konferencii môžu poznávať, zároveň aj prezentovať kultúrne dedičstvo a históriu bratislavskej župy. Tento rok je v centre pozornosti keramika, pretože dlhodobo považujeme modranskú keramiku za významnú súčasť hmotného kultúrneho dedičstva. Preto podporujeme všetky snahy o zachovanie jej tradície,” povedal Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Organizátor podujatia, Bratislavský samosprávny kraj, sa každý rok zameriava na iný segment kultúrneho dedičstva. Tohtoročný ôsmy ročník je venovaný keramike a to pod názvom „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie.“

Počas celého dňa sú pripravené zaujímavé prednášky, ako Habánska keramika a jej vplyv na produkciu západného Slovenska, o ktorej porozpráva Zuzana Francová z Múzea mesta Bratislavy. Reflexiu západoslovenskej keramickej tradície na produkciu modranskej keramickej dielne predstaví Agáta Petrakovičová zo SNM – Múzea Ľudovíta Štúra v Modre. Zahraničným hosťom na konferencii je aj tento rok Claudia Peschel – Wacha z Volkskundemuseum Wien, ktorá sa zameria na Keramický riad z Gmundenskych dielní v čase habánov. O generácii významných povojnových keramikov povie Viera Tarkayová zo SNM-Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, o Majstroch majoliky v súčasnosti a ich tvorivom potenciály pre budúcnosť etnografka Eva Ševčíková a o Súčasných keramických majstroch prezentovaní v Malokarpatskom múzeu v Pezinku zase Hana Sedláčková z Malokarpatského múzea v Pezinku. Odznie aj informácia o novom smerovaní Slovenskej ľudovej majoliky. Konkrétne formy podpory tradície keramiky a keramickej výroby v Bratislavskej župe bude na konferencii prezentovať odbor cestovného ruchu a kultúry Bratislavského samosprávneho kraja.

Podujatie organizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s projektom Heritage SK-AT, ktorý je spolufinancovaný z Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská Republika – Rakúsko.

Detailný program konferencie „Tradícia keramiky v Bratislavskej župe a možnosti jej kreatívnej reflexie“ a zoznam jednotlivých odborných príspevkov nájdete v prílohe.

Kategórie: Podporujeme

S hypotékou pre mladých získate vo VÚB špeciálny bonus

PRservis.sk - 18. september 2017

BRATISLAVA 18. septembra 2017 – Získať ju môžu mladí do 35 rokov, doterajšie pravidlá dotácie úrokov platia už len do konca roka.

Všeobecná úverová banka bude k hypotéke pre mladých priznávať od polovice septembra 2017 jednorazový príspevok vo výške 200€. Banka do konca roka očakáva nárast záujmu o tento druh hypoték, pretože od januára sa zmení doterajší model podpory štátu. Súčasne sa od októbra zvyšuje maximálna výška príjmu žiadateľa, ktorá je stropom pre získanie štátom dotovanej hypotéky.
Hypotéky pre mladých s podporou štátu môžu získať mladí ľudia do 35 rokov s príjmom do určitej výšky. Na trhu je o ne záujem. Vo VÚB je skoro každá šiesta poskytnutá hypotéka práve hypotékou pre mladých. Medziročne banka eviduje približne 15-percentný rast počtu poskytnutých hypoték tohto druhu. Vlani banka pomohla výhodným úverom pri viac ako 5 tisíc bytoch či domoch a požičala mladým v rámci týchto zvýhodňovaných hypoték 330 miliónov. „Chceme motivovať mladých ľudí, aby ešte využili posledné mesiace platnosti pôvodne vžitého nastavenia,“ uviedla vedúca oddelenia úverových produktov vo VÚB Angelika Farkašová.

PODPORA HYPOTÉK PRECHÁDZA NA NOVÉ PRAVIDLÁDo konca tohto roka štát poskytuje podporu hypoték pre mladých vo forme bonifikácie – zníženie úrokov o 3 percentuálne body (štát 2%, banka 1%).
Od nového roka však už úroky nebudú znižované priebežne v mesačnej splátke úveru. Po novom pôjde o nepriamu podporu v podobe odpočítateľnej položky z daňového základu po skončení roka. „Podpora bude realizovaná pri podaní daňového priznania, resp. v rámci ročného zúčtovania príjmov za predošlý rok, kedy si klient uplatní daňový bonus. Zníži si tak základ dane, a teda aj samotnú daň z príjmu. Zodpovednosť za uplatnenie bonusu prechádza na klientov.“ vysvetlila Angelika Farkašová.
Mnohé doterajšie podmienky však zostanú zachované, zvýhodnenie platí na prvých päť rokov od poskytnutia hypotéky. Výške úveru môže byť naďalej najviac 50 tisíc eur. Takisto musí žiadateľ spĺňať podmienky výšky príjmu, ktorý nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy na Slovensku.

MLADÍ SI NA BÝVANIE POŽIČIAVAJÚ VIACO tieto úvery je veľký záujem, celkovo bolo na Slovensku vyše 72 tisíc mladých spotrebiteľov, ktorí financovali bývanie cez hypotéku dotovanú štátom. Štát na bonifikáciu míňa ročne okolo 30 miliónov eur.
„V priemere si však mladí berú vyššie hypotéky, vlani to bolo niečo vyše 66 tisíc euro tento rok je to suma nad 67 tisíc euro,“ doplnila Farkašová. Záujemca si môže vybaviť aj vyššiu hypotéku, ale časť úveru nad 50 tisíc € sa úročí už štandardnou úrokovou sadzbou.

NOVÝ MZDOVÝ STROP OD OKTÓBRASúčasne sa od októbra zvyšuje strop príjmu žiadateľov pre priznanie štátom dotovanej hypotéky pre mladých. Ide o pravidelnú štvrťročnú úpravu, ktorá sa realizuje v závislosti od kvartálnej hodnoty priemernej mzdy na Slovensku, ktorú zisťuje Štatistický úrad. „Od októbra do decembra tohto roka môžu túto výhodnejšiu hypotéku získať všetci, čo mali vlani priemerný mesačný hrubý príjem do 1 227,20 € mesačne. Je to o 61 euro vyššia hodnota ako platila posledné tri mesiace – do konca septembra,“ vysvetľuje Angelika Farkašová, vedúca oddelenia úverov VÚB.
Pri manželoch, či dvoch žiadateľov sa berie do úvahy dvojnásobná suma, teda pre nasledujúce obdobie je to 2 454,40 € mesačne.

KOĽKO UŠETRIA MLADÍ VĎAKA PODPORESúčasné podmienky predstavujú pre mladých zvýhodnenie, bonifikácia znižuje výšku splátky hypotéky o desiatky eur. „Pri maximálnej, 50-tisícovej hypotéke možno usporiť mesačne 30 eur pri lehote splácania úveru 30 rokov. Počas celých 5 rokov trvania zvýhodnenia tak ušetrí klient viac ako 1 800 eur,“ doplnila Farkašová.
Okrem finančnej úspory má hypotéka aj ďalšie výhody. Počas troch rokov pri narodení dieťaťa si možno odložiť splátky istiny alebo znížiť mesačné splátky, resp. požiadať hneď na začiatku o odloženie splátky istiny až na 5 rokov. Súčasne dlžník môže kedykoľvek počas prvých piatich rokov realizovať mimoriadnu splátku úveru v akejkoľvek výške, a to bez poplatku.
VÚB banka súčasne preplatí po splnení stanovených podmienok aj posudok na byt či dom, a to až do výšky 150 eur. Navyše poskytuje aj 100% zľavu z poplatku za poskytnutie úveru.

Kategórie: Podporujeme

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ TRVALÉHO POBYTU

Hnusta.sk - 18. september 2017

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Haris Djekič, Soko Djekič. Podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/98 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR

Kategórie: Samospráva

MF SR: Stanovisko ministra financií po dnešnom stretnutí s prezidentom republiky

PRservis.sk - 18. september 2017

BRATISLAVA 18. septembra -

Stanovisko ministra financií SR Petra Kažimíra po dnešnom stretnutí s prezidentom republiky:

Počas uplynulého víkendu sme identifikovali na základe údajov z informačného systému finančnej správy (IS FS) úzky okruh ľudí, ktorí prišli do kontaktu s dokumentami, zverejnenými minulý týždeň v médiách. Dnes ráno som informoval prezidenta republiky o zistených poznatkoch.

Zistenia postúpime orgánom činným v trestnom konaní, aby tie vyšetrili kto informácie anonymne zverejnil. Vďaka IS FS vieme mená ľudí, dátumy a presné časy, kedy s dokumentami prišli do kontaktu. Samozrejme je otázkou ďalšieho vyšetrovania, či k týmto informáciám mali prístup z titulu vykonávaných služobných úkonov.

Stále platí, že s predmetnými dokumentami prišli do kontaktu okrem finančnej správy aj iné subjekty, či už išlo o kontrolovanú firmu, alebo orgány činné v trestnom konaní.

S prezidentom sme sa zhodli v názore, že okolnosti tohto a podobných prípadov, ktoré vždy vyvolávajú mediálny záujem, nesmú mať dopad na odhodlanie pracovníkov Finančnej správy zodpovedne si plniť svoje povinnosti – vrátane daňových kontrol ústavných činiteľov. Finančná správa musí zostať nezávislá a jej pracovníci majú a musia mať voľné ruky pre svoju prácu.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR

Kategórie: Podporujeme

MF SR: Stanovisko ministra financií po dnešnom stretnutí s prezidentom republiky

PRservis.sk - 18. september 2017

BRATISLAVA 18. septembra -

Stanovisko ministra financií SR Petra Kažimíra po dnešnom stretnutí s prezidentom republiky:

Počas uplynulého víkendu sme identifikovali na základe údajov z informačného systému finančnej správy (IS FS) úzky okruh ľudí, ktorí prišli do kontaktu s dokumentami, zverejnenými minulý týždeň v médiách. Dnes ráno som informoval prezidenta republiky o zistených poznatkoch.

Zistenia postúpime orgánom činným v trestnom konaní, aby tie vyšetrili kto informácie anonymne zverejnil. Vďaka IS FS vieme mená ľudí, dátumy a presné časy, kedy s dokumentami prišli do kontaktu. Samozrejme je otázkou ďalšieho vyšetrovania, či k týmto informáciám mali prístup z titulu vykonávaných služobných úkonov.

Stále platí, že s predmetnými dokumentami prišli do kontaktu okrem finančnej správy aj iné subjekty, či už išlo o kontrolovanú firmu, a iné príslušné štátne inštitúcie a orgány.

S prezidentom sme sa zhodli v názore, že okolnosti tohto a podobných prípadov, ktoré vždy vyvolávajú mediálny záujem, nesmú mať dopad na odhodlanie pracovníkov Finančnej správy zodpovedne si plniť svoje povinnosti – vrátane daňových kontrol ústavných činiteľov. Finančná správa musí zostať nezávislá a jej pracovníci majú a musia mať voľné ruky pre svoju prácu.

Tlačový odbor

Ministerstvo financií SR

Kategórie: Podporujeme

Uhlie v energetike Slovenska presahuje formát mestskej ligy. Rokovania vedie Úrad vlády SR

PRservis.sk - 18. september 2017

PRIEVIDZA 18. septembra 2017 – Hornonitrianske bane Prievidza dostali pozvanie od primátorky mesta Prievidza na „Okrúhly stôl o budúcnosti hornej Nitry“, ktorý sa má konať 18. septembra v Dome kultúry Necpaly v Prievidzi.

Účasť na tomto podujatí Hornonitrianske bane Prievidza nepotvrdili.

Dôvodom je, že takéto rokovania už v súčasnosti prebiehajú pod záštitou Úradu vlády SR, za účasti zástupcov Európskej komisie, ministerstva hospodárstva, ďalších zainteresovaných ministerstiev, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a Hornonitrianskych baní Prievidza.

Zaoberajú sa systémovým riešením energetickej bezpečnosti štátu, otázkami zamestnanosti, sociálnej stability a perspektívami regiónu hornej Nitry po vyťažení uhoľných zásob. Rovnako aj komplexnou revitalizáciou územia dotknutého ťažobnou činnosťou, aby sa zachovala príroda a životné prostredie v regióne.

Zastávame názor, že riešenie nevzíde z politických debát na námestiach, ani z okrúhlych stolov v kultúrnych domoch. Neprinášajú totiž žiadne konkrétne ani záväzné opatrenia. Nemáme preto dôvod zúčastňovať sa politických debát, ktoré situáciu neriešia a žiadny pozitívny posun v otázke zamestnanosti neprinášajú.

Perspektíva ťažby uhlia je daná uznesením vlády Slovenskej republiky o využívaní domáceho hnedého uhlia na výrobu elektrickej energie do roku 2030. Uznesenie platí, nikto ho nespochybnil, nezrušil a ani nevyhlásil žiadny útlmový program pre baníkov, preto nie je dôvod o ňom diskutovať.

Zásoby uhlia, ktorými uhoľné ložiská baní disponujú, nám poskytujú dostatočný časový priestor odborne a zodpovedne sa pripraviť na transformáciu našej podnikateľskej činnosti po vyťažení uhoľných zásob. Rozvíjame už viaceré mimo-banské aktivity, ktoré sú prínosom pre zamestnanosť regiónu.

Priestor na diskusiu prenecháme malým a stredným podnikateľom, samosprávam, tretiemu sektoru, všetkým, ktorí sa chcú do nej zapojiť.

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na rokovanie MsZ dňa 25.9.2017.

Hnusta.sk - 18. september 2017

Primátor mesta

čítať ďalej

Kategórie: Samospráva

Zvonimir Vila predstavil svoje diela vrátane „levieho loga“ na vernisáži

Humenne.sk - 18. september 2017

Veľký záujem Humenčanov, ale aj mnohých návštevníkov osláv 700. výročia založenia nášho mesta vzbudilo nové reprezentačné logo a poštová známka s originálnym vyobrazením k tejto významnej udalosti, ktorú od štvrtka slávime v Humennom. Ich autorom je známy chorvátsky umelec Zvonimir Vila pochádzajúci z nášho partnerského mesta Šibenik, ktorý nielen tieto svoje umelecké diela prišiel predstaviť do nášho mesta. V úvodný deň osláv Pamätných dní mesta sa uskutočnila aj vernisáž jeho diel pod názvom Humenné v technike mediryt v Mestskom kulúrnom stredisku.

Kategórie: Samospráva

Informácia o prerušení distribúcie elektriny

Humenne.sk - 18. september 2017

Východslovenská distribučná a.s. oznamuje, že v termíne 19. septembra 2017 v čase 8.00 – 16.00 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Humenné – ul. Riečna, Javorová, Ružová, Dubová a časť ul. Starinskej – od č. domu 1 po č. domu 39 (po križovatku s ulicou Riečnou).

Kategórie: Samospráva

Rok 2017

Humenne.sk - 18. september 2017
Kategórie: Samospráva

Konkurz životnej poisťovne RAPID LIFE

Jakubany.sk - 18. september 2017
Zverejnenie informácií týkajúcich sa konkurzu životnej poisťovne RAPID LIFE.
Kategórie: Samospráva

Tip: SEDACIA KOCKA - 17.00

Zlacnene.sk - 18. september 2017
Kategórie: Podporujeme

Tisícky návštevníkov si prišlo vychutnať vyvrcholenie veľkolepých osláv 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné

Humenne.sk - 17. september 2017

Sobota, 16. septembra 2017, patrila slávnostnému galavečeru, ktorým vyvrcholili oslavy Pamätných dní mesta Humenné. Zimný štadión zaplnili do posledného tisícky Humenčanov a návštevníkov, ktorí si prišli vychutnať bohatý program podujatia. Hlavnou hviezdou galavečera bola nemecká skupina Alphaville.

Kategórie: Samospráva

MPRV: Projekt Adoptuj kravičku má pomôcť zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska

PRservis.sk - 17. september 2017

BRATISLAVA 17. septembra -

Projekt Adoptuj kravičku má pomôcť zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska

Webová aplikácia, ktorej cieľom je zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov zo Slovenska a pomôcť slovenským prvovýrobcomDo projektu sa zapojilo 58 slovenských fariem z celého Slovenska s 10 000 kravičkamiProjekt pomôže u detí vypestovať správne stravovacie návyky a pozitívny vzťah ku zvieratámZvýšenie spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pôvodom zo Slovenska, to je cieľom projektu s názvom Adoptuj kravičku. Novú, vylepšenú verziu, dnes oficiálne spustila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná spolu s prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Webová aplikácia je určená hlavne deťom a školám.

„V spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov Slovensko výrazne zaostáva za ostatnými krajinami Európskej únie. Projekt Adoptuj kravičku je jednou z možností ako napomôcť zvýšeniu spotreby mlieka a to už od detského veku. Chceme u detí vypestovať správne stravovacie návyky, pozitívny vzťah ku zvieratám a tiež zvýšiť povedomie o slovenských prvovýrobcoch mlieka,“ uviedla v súvislosti so spustením projektu Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Projekt ako webová aplikácia je určený hlavne deťom, školám ako aj širokej verejnosti a umožňuje fiktívnu adopciu kravičky reálne žijúcej na farme. „Používateľ si za nákup slovenských mliečnych výrobkov bude môcť vybrať a adoptovať žijúcu kravičku z reálnej farmy. O kravičku sa môže naďalej starať formou hry pri opakovanom nákupe slovenských mliečnych výrobkov,“ vysvetlil Stanislav Voskár, prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Ako aplikácia funguje? Používateľ si najprv na mape zvolí farmu, ktorá je napríklad najbližšie jeho bydlisku. Následne si z danej farmy podľa fotografie vyberie kravičku, ktorá sa mu najviac páči a môže jej dať meno. Podmienkou adopcie kravičky je nákup desiatich slovenských mliečnych výrobkov a to tak, že v priebehu 10 dní zadá do systému EAN kódy aj s SK oválom zo zakúpených slovenských mliečnych výrobkov. Po zadaní všetkých 10 výrobkov (v priebehu 10 dní) je adopcia kravičky potvrdená systémom, ktorý užívateľovi vygeneruje „Rodný list kravičky“.

Adopciou sa používateľ môže posunúť do hry s kravičkou, kde za kúpu ďalších slovenských mliečnych výrobkov môže užívateľ svoju kravičku urobiť šťastnou a to staraním sa o kravičku, ktorej ukazovateľom spokojnosti je „šťasťomer“. Takto môžu používatelia medzi sebou aj súťažiť: koho kravička je šťastnejšia, kto sa o ňu lepšie stará. Projekt Adoptuj kravičku chce osloviť hlavne deti materských a základných škôl a realizáciou súťaží motivovať školy, zabezpečiť im návštevu fariem a rozšíriť im povedomie o slovenských farmách a slovenských mliečnych výrobkoch.

Do projektu sa zapojilo 58 slovenských fariem z celého Slovenska a poskytli tak deťom na adopciu viac ako slovenských 10 000 kravičiek. Projekt zastrešuje Mliečny fond a financovaný je slovenskými prvovýrobcami a spracovateľmi mlieka. Internetová adresa projektu je www.adoptujkravicku.sk.

Michal Feik
odbor komunikácie a marketingu MPRV SR

Kategórie: Podporujeme

Oslavy 700. výročia mesta Humenné podporili sponzori a mediálni partneri

Humenne.sk - 16. september 2017

Aj vďaka sponzorom a mediálnym partnerom si vychutnávate atmosféru 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné v dňoch 14. – 17. septembra 2017.

Kategórie: Samospráva

Ceny mesta a ceny primátorky na rok 2017 sú už rozdané, dostal ich spisovateľ, paleontológ, chirurg, darca krvi a najstaršia Humenčanka

Humenne.sk - 16. september 2017

Výnimočné príbehy majú za sebou viaceré osobnosti späté s našim mestom, ktorým boli dnes slávnostne udelené Ceny mesta Humenné, resp. Ceny primátorky mesta. Odovzdávanie schválených ocenení z rúk primátorky mesta Jany Vaľovej a jej zástupcu Andreja Semanca sa uskutočnilo na slávnostnom Mestskom zastupiteľstve v Divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska počas osláv Pamätných dní mesta Humenné pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Slávnostnú udalosť svojou návštevou poctili aj bývalý prezident SR Ivan Gašparovič, ktorý je čestným občanom nášho mesta, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš, poslanci NR SR Alena Bašistová a Erik Tomáš, viacerí zástupcovia diplomatického zboru, zahraničných partnerských a spriatelených miest a predstavitelia cirkví.  

Kategórie: Samospráva

Stránky