RSS čítačka

Občianske združenie „BILLA ľuďom“ pomáha už tri roky tým, čo to najviac potrebujú

PRservis.sk - 9. september 2019

9.9.2019 - Spoločnosť BILLA pôsobí na slovenskom trhu 25 rokov. Je to záväzok nielen z obchodného hľadiska, ale aj z pohľadu spoločenskej zodpovednosti. Tej sa BILLA venuje dlhodobo a do portfólia svojich projektov zameraných na CSR pridáva stále ďalšie. Výdatnou pomocou pri ich realizácií je občianske združenie BILLA ľuďom, ktoré vzniklo v septembri 2016 práve preto, aby všetky projekty zastrešilo. Stoja za ním jeho predseda a zároveň finančný riaditeľ spoločnosti BILLA Tomáš Staňo a podpredsedníčka Jana Gregorovičová, ktorá má zároveň pod palcom všetky CSR aktivity.

Nevidiacim a slabozrakým pomáhame už 15 rokov

Stabilným pilierom v oblasti spoločenskej zodpovednosti BILLA je pomoc komunite nevidiacich a slabozrakých. Prvá spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) začala pri finančnej zbierke Štvornohé oči už v roku 2004. Pokladnice v tvare psej mamy s dvomi šteniatkami sú aktuálne umiestnené až na 64 prevádzkach obchodného reťazca BILLA. Súčasťou pomoci tejto komunite je aj zameranie sa na prevenciu očných ochorení, predovšetkým u detí. Na to slúži projekt Zdravé oči už v škôlke, ktorého hlavnou myšlienkou je zabezpečenie preventívnych meraní zrakových parametrov u detí v materských školách na celom Slovensku. Počas troch ročníkov projektu (2016-2019) sa podarilo  skontrolovať zrak deťom v 750 materských školách po celom Slovensku. Merania odhalili istú formu zrakovej poruchy až u 15 % detí, ktorým bolo následne odporučené detailnejšie vyšetrenie u oftalmológa. "Za tri ročníky tohto projektu odborníci z ÚNSS skontrolovali zrak už vyše 45 000 škôlkarom. Každé dieťa dostane po meraní certifikát pre rodiča, kde sa ten dozvie, či boli zmerané parametre v poriadku. V prípade odchýlky rodič môže priamo s certifikátom navštíviť očného lekára. Začiatkom októbra spúšťame štvrtý ročník, ktorý zároveň prinesie do materských škôl aj nový pridaný rozmer v podobe edukatívnych hračiek," prezrádza Jana Gregorovičová. Unikátnym článkom podpory komunity nevidiacich je služba Nákupný asistent v predajniach BILLA, ktorý umožňuje ľuďom so zrakových hendikepom prirodzenejšiu a istejšiu orientáciu v priestoroch predajne. Od vkročenia do nej až po vyprevadenie na ulicu sa nevidiacemu či slabozrakému zákazníkovi venuje odborne vyškolený zamestnanec, pomáha mu s výberom potravín, informuje ho o práve prebiehajúcich akciách či pomáha s tovarom pri pokladni. Súčasťou asistencie je aj náučné video, vďaka ktorému zvládne asistovať pri nákupoch aj bežný zákazník.

Pohyb a zdravá strava

BILLA sa ako potravinový reťazec snaží apelovať aj na správne stravovanie a jeho vyváženie pohybom. Úzko spolupracuje so športovcami, lyžiarskymi esami Adamom a Andreasom Žampovcami, ako aj so strieborným olympijským medailistom vo vodnom slalome Matejom Beňušom. Všetci traja sú športovými ambasádormi BILLA a spoločne sa zapájajú aj do nového projektu Športuj Slovensko, ktorý vznikol ako iniciatíva Slovenského olympijského a športového výboru a BILLA je jeho generálnym partnerom. Projekt motivuje deti a rodiny k športovým aktivitám prostredníctvom letných a zimných olympijských dní. "Za pomoci úspešných športovcov povzbudzujeme k pohybu aj našich kolegov. Postupne tak vznikla športová komunita, ktorá sa pravidelne zúčastňuje na bežeckých pretekoch, spoločných lyžovačkách, splavoch a túrach. Motivujeme kolegov  k zmene a tí postupne zisťujú, že hýbať sa je dôležité," teší sa Jana Gregorovičová. Ruka v ruke s pohybom prichádza aj zdravá strava, BILLA nielenže ponúka medzi svojimi produktmi aj práve také, ktoré spĺňajú tieto kritériá, ale snaží sa prostredníctvom ambasádorov vplývať na svojich zákazníkov aj rôznymi receptami, či tipmi na prípravu jedál s použitím zdravých potravín.

Starostlivosť  o ľudí v núdzi

Hlavným zameraním spoločnosti BILLA je predaj potravín a k nemu sa viaže aj CSR projekt Chlebodarca. Prostredníctvom tohto projektu pomáhajú zákazníci nákupom rodinám v núdzi. Z každého predaného chleba ide 1 cent na pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Rodiny do projektu vyberá Nadácia Pontis a dostávajú pomoc šitú na mieru – materiálnu, finančnú i potravinovú. Projekt podporuje aj Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov, ktorý rodinám zabezpečuje pravidelný prísun pekárenských výrobkov. Aktuálne už Chlebodarca pomáha piatej rodine. Príjemcovia pomoci doposiaľ dostali novú strechu nad hlavou, prívod pitnej vody,  podporu počas štúdia či rehabilitácie. BILLA ľuďom však nezabúda ani na "svojich", ktorí sa ocitnú v núdzi. Pod krídlami BILLA Anjela, pomáhajú kolegovia kolegom, ktorí to potrebujú.  Jana Gregorovičová ešte dopĺňa: "Naša spoločnosť sa pravidelne zapája aj do charitatívneho projektu Hodina deťom. Zákazníci reťazca môžu prispieť financiami do pokladničiek priamo na predajniach a sami zamestnanci sa pravidelne pridávajú medzi dobrovoľníkov s pokladničkami v uliciach a pomáhajú zbierať financie na pomoc deťom a mladým ľuďom Slovenska." Okrem toho sa zamestnanci často zapájajú aj do pomoci pri zveľaďovaní verejných priestorov.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

<p>Hokejisti U12 z HK Humenské levy pod

Humenne.sk - 9. september 2019

Hokejisti U12 z HK Humenské levy pod vedením trénerov Milana Macha a Jozefa Sorokáča sa počas posledných augustových dní zúčastnili mládežníckeho hokejového turnaja Summer cup v Košiciach. Počas dvoch dní tu odohrali 5 zápasov, víťazne pre nich skončili súboje s Prešovom, Levicami a s košickými sršňami. Na tímy Liba academy a HK Mládež Michalovce im sily nestačili, no medailová priečka im neunikla a získali pekné 3.miesto. Na turnaji boli ocenení aj jednotlivci a Humenčanka Nina Chovancová sa stala najlepšou brankárkou turnaja.

Kategórie: Samospráva

<p>V uplynulých letných mesiacoch bol

Humenne.sk - 9. september 2019

V uplynulých letných mesiacoch bol zimný štadión v Humennom uzavretý z dôvodu rozsiahlych rekonštrukcií. V novej sezóne 2019/2020, tak budú hokejisti hrať vo vynovených priestoroch.

Kategórie: Samospráva

Prezentácia knihy Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941

SAV.sk - 9. september 2019
Historický ústav SAV, Vojenský historický ústav Bratislava a Ottovo nakladateľstvo v Bratislave pozývajú na prezentáciu knihy Kronika Slovenského štátu 1939 – 1941.  Autorsky sa na knihe podieľali PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. (vedúci autorského kolektívu), PhDr. Igor Baka, PhD., PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc., PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD., PhDr. Martina Fiamová, PhD., PhDr. Miroslav Sabol, PhD., PhDr. Ján Hlavinka, PhD., PhDr. Michal Schvarc, PhD. Prezentácia bude vo štvrtok 19. septembra o 16. h v Malom kongresovom centre VEDA ...
Kategórie: Podporujeme

Iniciatíva driving.digital 2019: Výskum a inovácie pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu

PRservis.sk - 9. september 2019

9.9.2019 - Iniciatívu driving.digital prinášajú v spolupráci s partnermi a sektorovými lídrami mimovládna organizácia Cyber STRING a QuBit Conference. Ambíciou driving.digital je reagovať na transformačné zmeny v automobilovom a dopravnom priemysle. Hlavným cieľom iniciatívy  je vytvoriť v spojení so slovenskou informatikou dlhodobý Program driving.digital pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu na podporu výskumu a inovácií stabilných digitálnych riešení.
Úvodnými podujatiami iniciatívy budú výročná konferencia a prvý okrúhly stôl driving.digital na tému Výskum a inovácie pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu, ktoré sa uskutočnia 14. a 15. októbra 2019 v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne.

Cieľom konferencie je priblížiť potreby nových bezpečných riešení pre automobilový priemysel a inteligentnú dopravu a vytvoriť nové partnerské prepojenia pre Program driving.digital.

Dominantnou témou programu konferencie sú spoľahlivé informácie a bezpečná komunikácia, ktoré sú spoločným menovateľom a technologickým základom všetkých riešení.

Okrúhly stôl je zameraný na odbornú diskusiu o potenciáli a rozvoji slovenského výskumu a inovačných programoch v automobilovom odvetví a inteligentných dopravných systémoch.

Cieľom je sprístupniť relevantné výskumné témy, priniesť podnety a skúsenosti pre nastavenie dlhodobých rámcových predpokladov fungovania nového výskumného programu a vytvoriť partnerstvá pre naštartovanie mechanizmov na rozbeh inovačných projektov v automobilovom a dopravnom odvetví. Obe podujatia majú medzinárodný charakter. Odborné príspevky prednesú a diskutovať k témam budú, popri slovenských expertoch, zástupcoch akademickej obce a manažéroch hostia zo Švédska, Francúzska, Rakúska, Maďarska, Izraela, USA a či ďalších krajín.

Automobilový priemysel a s ním súvisiaca doprava prechádza v kontexte digitálnej transformácie zásadným a rýchlym procesom zmien, ktoré majú globálny dopad na ostatné odvetvia a praktický život občanov na celom svete. Pre národné ekonomiky, vrátane tej slovenskej je zásadnou práve adaptácia na nové transformačné trendy a stabilita vzájomne prepojených inteligentných ekosystémov.

Slovenská republika je ako jeden z lídrov v automobilovom priemysle súčasťou globálne pôsobiacich transformačných zmien. Zástupcovia automobilových spoločností a ich dodávatelia vnímajú tlak v meniacom sa konkurenčnom prostredí a snažia sa naň reagovať inovačnými riešeniami. Ich neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie. Slovensko už má vo svete potvrdené svoje odborné podnikateľské zázemie v digitálnom priemysle a preto sa práve na tomto mieste ponúka príležitosť výraznejšie preniknúť aj do ďalších, pre ekonomiku Slovenska rovnako dôležitých oblastí. Aplikovaný výskum pretavený do uplatnených inovačných riešení vytvára tak potenciál zohrávať v rozvoji automobilového priemyslu na Slovensku kľúčovú úlohu.

PROGRAM PODUJATÍ
Viac informácií: https://drivingdigital.org
Registrácia: https://drivingdigital.org/tickets/
Bezplatná akreditácia pre médiá (do 30. septembra 2019): e-mailom
Otázky: team@drivingdigital.org

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

<p>Komunitné centrum Humenné začalo

Humenne.sk - 9. september 2019

Komunitné centrum Humenné začalo svoju činnosť 2.mája 2019. Jeho hlavným účelom je poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach. Dôkazom dôležitosti jeho vzniku bol príchod prvých 12 detí, pre ktoré je centrum prioritne určené, hneď v prvých dňoch otvorenia.

Kategórie: Samospráva

MiddleCap poskytol strategické poradenstvo globálnemu dopravcovi Transdev pri akvizícii skupiny 3ČSAD v Česku

PRservis.sk - 9. september 2019

9.9.2019 - Kľúčová vlastnícka zmena na poli verejnej dopravy v Českej republike nastala v skupine 3ČSAD. Novým, väčšinovým vlastníkom sa stala spoločnosť Transdev Česká republika s.r.o., patriaca do nadnárodného koncernu Transdev.

Uzavretím celej transakcie Transdev posilnila svoje postavenie na českom trhu a zaradila sa k štyrom najväčším súkromným dopravcom v krajine. Firma tak pokračuje v trende expanzie v Českej republike, respektíve v stredoeurópskom priestore. Skupina Transdev  je svetovým  poskytovateľom dopravy, pričom podniká v 20 krajinách sveta na piatich kontinentoch.

MiddleCap bol pri transakcii strategickým finančným poradcom na strane kupujúceho, teda spoločnosti Transdev Česká republika s.r.o.. Výsledkom úspešnej transakcie bola akvizícia 87,04% akcií v ČSAD Havířov a.s. a 25% podielu v BUS MANAGEMENT s.r.o.. Tím MiddleCap manažovala Sabina Matzenauerová, Head of Advisory a Managing Director MiddleCap CZ v spolupráci s Josefom Pokorným, Tomášom Zeľom a Martinom Proksom, Head of Private Equity MiddleCap Group, S.A..

"Vážime si dôvery, ktorej sa nám dostalo zo strany spoločnosti Transdev pri príprave a realizácii náročnej transakcie. Zároveň oceňujeme transparentné a férové vyjednávanie na strane oboch účastníkov obchodu, teda Transdev Česká republika s.r.o. a CIDEM Hranice, a.s.. Veríme, že náš tím prispel k tomu, že Transdev bude skupinu v Českej republike naďalej rozvíjať, " komentovala poradenskú prácu na projekte kúpy skupiny 3ČSAD Sabina Matzenauerová z MiddleCap CZ.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

V Košiciach o štruktúre a stabilite biomakromolekúl

SAV.sk - 9. september 2019
Oddelenie biofyziky Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach už dvadsať rokov organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom Štruktúra a stabilita biomakromolekúl (International Conference Structure and Stability of Biomacromolecules). Jej jedenásty ročník sa konal v Košiciach v dňoch 3. – 6. septembra 2019. Medzinárodnú konferenciu SSB2019 zorganizoval ÚEF SAV v spolupráci so Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Slovenskou biofyzikálnou spoločnosťou. Záujem o stretnutie a výmenu skúseností prejavilo 70 biofyzikov, biochemikov a molekulárnych ...
Kategórie: Podporujeme

Cyklostopy fest 2019

Jakubany.sk - 9. september 2019
Pozvánka na podujatie Cyklostopy fest 2019, ktoré sa uskutoční v dňoch 04. 10. - 06. 10. 2019 (t.j. piatok - nedeľa) v Stredovekom tábore v Starej Ľubovni. Okrem cyklistických pretekov sú pripravené sprievodné akcie ako premietanie filmov, koncerty, grill.
Kategórie: Samospráva

Goral na gory

Jakubany.sk - 9. september 2019
Pozvánka na 4. ročník podujatia "Goral na gory", ktoré sa uskutoční dňa 14. 09. 2019 (t.j. sobota) od 9:00 hod. výstupom zo Starého Smokovca na Hrebienok. Pripravený je bohatý kultúrny program - goralský folklór, tradičné jedlá a ľudové remeslá.
Kategórie: Samospráva

Tip: PROXYMA - 1.59

Zlacnene.sk - 8. september 2019
Kategórie: Podporujeme

Stránky