RSS čítačka

TA3: Témy a hostia relácie V politike

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra – Reláciu V politike vysiela TA3 v nedeľu 12.11. od 11:00 hod.

Témy: Hodnotenie výsledkov volieb do VÚC 2017, vzťahy prezidenta a predsedu vlády, Slovensko v štruktúrach EÚ a NATO, Predvolebná kampaň pred voľbami do VÚC 2017, dodržiavanie zákona, financovanie kampaní, predvolebné moratóriá, nastavenie podmienok pre televízne, rozhlasové, printové médiá a internet

Hostia: Andrej Kiska, prezident SR

Robert Fico (SMER –SD), predseda vlády

Dušan Jarjabek (SMER-SD), poslanec NR SR

Jozef Viskupič (OĽANO), poslanec NR SR

Lucia Jelčová, hovorkyňa RVR

Tomáš Kamenec, Asociácia nezávislých rozhlasových a televíznych staníc

Moderuje Norbert Dolinský.

Kategórie: Podporujeme

Divadlá priblížia detstvo bez slobody

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra 2017 – Prvý týždeň Festivalu slobody uzavrú Nové divadlo z Nitry s predstavením Anna Franková, Storytelling Praha s inscenáciou Zrezivělé dětství a svätá omša za obete totalitných režimov.

Prvé tri dni VII. ročníka Festivalu slobody patrili medzinárodnej filmovej prehliadke s blokmi určenými nielen pre verejnosť, ale aj špeciálne pre študentov. Súčasťou programu v bratislavskom kine Lumi?re boli okrem dokumentárnych a hraných filmov aj diskusie s ich autormi alebo s historikmi. Filmy pokrývali témy ako holokaust, prenasledovanie cirkví, umelcov či politických oponentov v období komunistického režimu alebo utrpenie väzňov v sovietskych gulagoch.

Program tretieho dňa Festivalu slobody sa zameriaval zvlášť na Poľsko a to, ako sa poľská spoločnosť vyrovnáva s dedičstvom komunistickej diktatúry. Ústav pamäti národa na ňom spolupracoval s Poľským inštitútom v Bratislave a poľským Ústavom národnej pamäti (IPN). Pracovníci IPN si pripravili dva workshopy: Počas prvého predstavili vzdelávacie aktivity IPN vrátane spoločenskej hry Rad (Kolejka), ktorá originálnym spôsobom približuje problémy so zásobovaním v bývalom Východnom bloku v 80. rokoch 20. storočia. Študenti, ktorí sa programu zúčastnili, si hru zahrali a víťazom IPN hry aj venoval. Druhý workshop sa zameral na predstavenie archívu a publikačnej činnosti poľského Ústavu národnej pamäti.

Počas Dňa pre Poľsko hovoril prokurátor Wojciech Pardyak o aktuálnom vyšetrovaní smrti Poliakov na československo-rakúskej hranici. Štátni zástupcovia Hlavnej komisie pre trestné stíhanie zločinov proti poľskému národu, patriaci pod IPN, totiž vo februári tohto roku zahájili trestné konanie vo veci zabíjania poľských občanov na československej Železnej opone medzi rokmi 1961 a 1965.

Súčasťou programu v Poľskom inštitúte bolo aj premietanie dokumentárneho filmu Poľsko hľadá svojich hrdinov o pátraní po neidentifikovaných pohrebných miestach poľských hrdinov spojené s prednáškou a diskusiou o tom, ako sa Poľsko vyrovnáva so zločinmi z minulosti.

Pesničkári, ktorí tvorili neodmysliteľnú súčasť odporu proti komunistickému režimu, vystúpili vo štvrtok na koncerte Hlas slobody. Na jednom pódiu sa stretli dve generácie pesničkárov: Kristína Prekopová, Peter Janků, Trojka Zuzany Homolovej, Katarína Koščová a Daniel Špinar, Dagmar Andrtová-Voňková a skupina Longital.

V piatok 10. novembra začne festivalový program o 16:30 diskusiou Odpustili sme, ale nezabúdame – Prenasledovaní a prenasledovatelia v zápase o spravodlivosť v Univerzitnej knižnici. Diskutovať budú zástupcovia pamäťových inštitúcií z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska.

Program bude o 19:30 pokračovať divadelným predstavením Anna Franková v Divadle Ludus. Nitrianske Nové divadlo predstaví príbeh židovského dievčaťa, ktoré sa s rodinou dva roky ukrýva pred deportáciou do koncentračného tábora a zážitky z celého obdobia si zapisuje do denníka. Zápisky končia pár dní predtým, než rodinu Frankovcov nájdu a odvlečú nacisti.

Na sobotu 11. novembra na 18:00 je pripravená inscenácia Zrezivělé dětství, ktorá je dramatickým prerozprávaním príbehov detí politických väzňov 50. a 60. rokov 20. storočia. Predstavenie vychádza zo skutočných príbehov a spomienok pamätníkov, vzniklo v spolupráci so spolkom Dcery 50. let. Na predstavení sa zúčastnia aj deti vtedajších politických väzňov.

Po oboch predstaveniach bude nasledovať diskusia s historikom a umelcami.

Divadlá si môže verejnosť pozrieť v bratislavskom Divadle Ludus. Vstup je voľný až do zaplnenia kapacity sály.

V nedeľu 12. novembra bude o 14:00 slúžená svätá omša za obete totalitných režimov v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa (jezuiti).

Program Festivalu slobody, ktorý organizuje Ústav pamäti národa už po siedmy raz, potrvá v Bratislave až do 23. novembra. Pripravené sú aj ďalšie zaujímavé diskusie, výstavy, spomienka na pochod študentov zo 16. novembra 1989, v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom Deň zatvorených hraníc a v spolupráci s Rádiom Devín Festival slobody pod Pyramídou. Viac informácií nájdete na http://www.festivalslobody.sk/program.html.

Kategórie: Podporujeme

Stanovisko spoločnosti Advokátska kancelária JUDr. Radomír Bžán, s.r.o.

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra 2017 – Polícia SR si pri vyšetrovaní trestného oznámenia v súvislosti s MH Manažment riadne plní svoje úlohy a naša advokátska kancelária to rešpektuje. Pokiaľ je súčasťou vyšetrovania aj blokácia odmeny, ktorú naša kancelária dostala za výhru v 700 miliónovej arbitráži o Vodnú elektráreň Gabčíkovom, nemáme dôvod tento postup polície akýmkoľvek spôsobom spochybňovať, alebo inak komentovať.

Opakovane však zdôrazňujeme, že viac ako 700 miliónovú arbitráž sme pre Slovenskú republiku v zastúpení MH Manažment vyhrali a odvrátili tak hrozbu, kedy by Slovensko túto sumu muselo Slovenským elektrárňam zaplatiť.

Rovnako opakovane zdôrazňujeme, že sme postupovali plne v súlade s platnými zákonmi a predpismi. V roku 2015 sme ako jedna z troch advokátskych kancelárií vyhrali riadnu verejnú súťaž. Nie sme si vedomí žiadneho nezákonného postupu z našej strany, rovnako tak ako zo strany FNM, respektíve MH Manažment.

Naša zmluva, vrátane cenovej časti bola riadne a v súlade so zákonmi zverejnená na internete. Na stránke ÚVO je napríklad zverejnená v plnom znení vrátane cenovej časti už od roku 2015 a je tam dodnes. Je absurdné, že dodnes nikto na tento zjavný a overiteľný fakt nepoukázal.

Považujeme za absurdné, že celá kampaň proti našej kancelárii sa spustila až potom, ako sme vyhrali najväčšiu obchodnú arbitráž v dejinách Slovenska a ochránili tak klienta pred hrozbou zaplatenia 706,2 miliónov eur.

Sme presvedčení, že prvým hmatateľným dôsledkom tejto štvavej kampane je rozhodnutie rozhodcovského súdu, ktorý klientovi ako víťazovi sporu nepriznal žiadne súdne trovy. Uplatnili sme ich v maximálnej možnej výške, ktorá presahuje 12 miliónov eur, pretože tieto peniaze prináležia klientovi, teda MH Manažment. Je zrejmé, že rozhodcovský súd bol pod vplyvom dôsledkov štvavej kampane, pretože jeho verdikt o nulových priznaných súdnych trovách je ojedinelý. Na toto riziko sme bez úspechu upozorňovali počas celej kauzy.

Kategórie: Podporujeme

Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuďom s mentálnym postihnutím, bolo ústrednou témou konferencie, ktorú včera zorganizovala europoslankyňa Jana Žitňanská v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu.

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra 2017 – Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuďom s mentálnym postihnutím, bolo ústrednou témou konferencie, ktorú včera zorganizovala europoslankyňa Jana Žitňanská v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu. Na podujatie boli prizvaní lekári, pedagógovia, odborníci v tejto oblasti ale aj samotní rodičia detí s autizmom, Downovým syndrómom či iným typom postihnutia. Cieľom konferencie bolo najmä spojiť všetky dotknuté strany tejto problematiky a otvoriť tak debatu, ktorá na Slovensku dlho chýbala.

Konferencia nadviazala na prieskum, ktorý na jar tohto roka uskutočnila kancelária europoslankyne. V rámci neho boli zozbierané údaje od rodičov a občianských združení ilustrujúce prístup všeobecných lekárov, zubných lekárov a iných špecialistov k ľuďom s mentálnym postihnutím. Z 370 odpovedí vyplynulo, že aj keď je prístup mnohých lekárov k týmto pacientom veľmi dobrí, väčšina má problémy s komunikáciou a tiež trpí nedostatkom potrebného času. Preto je neraz sťažená aj diagnostika, prípadne sa prítomné zdravotné problémy neriešia dostatočne komplexne.

Ďalším dôležitým zistením prieskumu bolo, že osoby, ktoré sa starajú o svojich blízkych s mentálnym postihnutím, musia často pri ceste za kompetentným lekárom prekonávať veľké vzdialenosti, ale aj finančné bariéry súvisiace s cestovaním. Respondenti zároveň poukázali na chýbanie databázy kontaktov na lekárov, ktorí majú ochotu a skúsenosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom s mentálnym postihnutím. Aj preto sa Jana Žitňanská rozhodla tieto “príklady dobrej praxe” od rodičov takýchto detí zozbierať a publikovať na svojej webovej stránke.

“Téma poskytovania zdravotnej starostlivosti pre ľudí s mentálnym postihnutím je veľmi široká. Aj preto sme prostredníctvom infožiadostí kontaktovali slovenské vysoké školy zdravotníckeho zamerania s otázkou, akou formou a v akom rozsahu poskytujú medikom a iným zdravotníckym pracovníkom vzdelanie v tejto oblasti. Kontakt s pacientom s mentálnym postihnutím má totiž svoje špecifiká.” – povedala organizátorka konferencie europoslankyňa Jana Žitňanská pričom dodáva, že ak chceme problematiku vzdelávania riešiť komplexne, nemôžeme zabúdať ani na sústavné vzdelávanie lekárov.

V súvislosti so vzdelávaním medikov na konferencii profesorka Mária Šustrová povedala: “Musíme vychovávať zdravotníkov aj pedagógov, pretože si dovolím tvrdiť, že najmä pokiaľ ide o oblasť mentálneho postihnutia máme veľké nedostatky. Žiaľ, aj keď som vyškolila už mnohých mladých lekárov, súčasné nastavenie systému v zdravotníctve nie je dostatočne motivujúce, aby v praxi pokračovali.” Popredná slovenská odborníčka zároveň vysvetlila, že kvalitné a zároveň citlivé vyšetrenie týchto pacientov si vyžaduje aj viac času. Lekár však musí zdravotnej poisťovni vykazovať počty vykonaných vyšetrení či ošetrení, pričom čas potrebný na komunikáciu s pacientom so špecifickými potrebami nie je zohľadnený.

Profesor Jozef Glasa dopĺňa: “Chýba nám aj definovanie štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napríklad, aký čas by mal byť “štandardný” pri vyšetrení pacienta s autizmom? Tieto zmeny v systéme však môžu prísť po účinnom po tlaku zo strany spoločnosti, osobitne všetkých zainteresovaných, pričom aj táto konferencia je pre tieto úsilia dobrým začiatkom. Štandardy by sa však nemali týkať len zdravotnej starostlivosti, ale aj vzdelávania príslušných odborníkov.”

Jana Žitňanská v rámci prieskumu oslovila aj 30 zariadení sociálnych služieb s otázkou, ako sú spokojné s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre svojich klientov. Aj keď z prieskumu vyplynulo, že jednotlivé inštitúcie sú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spokojné, Stefi Nováková zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a riaditeľka Domu Svitania upozorňuje: “Navštívila som počas mojej praxe mnohé zariadenia sociálnych služieb. Už len pri priamom kontakte s klientmi vie aj laik posúdiť, že títo ľudia majú napríklad chrup v zlom stave.”Nováková vysvetľuje, že prístup k preventívnym prehliadkam a k samotnému vyšetreniu je aj pre samotný personál zariadení z dôvodu nedostupnosti odborníkov, ktorí vedia s týmito ľuďmi pracovať, komplikovaný.

Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej, ktorá problematiku dlhodobo konzultuje s odborníkmi, nie je dôvodom skorých úmrtí ľudí s mentálnym postihnutím samotné postihnutie, ale práve nedostatky v oblasti preventívnych prehliadok a málo komplexný prístup k ich zdravotným problémom. Privítala preto osobitne aj účasť zástupcov Ministerstva zdravotníctva na konferencii, ktorí prisľúbili zintenzívnenie spolupráce na potrebných systémových riešeniach.

Kategórie: Podporujeme

Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici budú hľadať riešenie pre čistiareň odpadových vôd v Rakytovciach

PRservis.sk - 10. november 2017

BANSKÁ BYSTRICA 10. novembra 2017 – Študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa zapojili do 3. ročníka súťaže PRE VODU a budú riešiť zadanie, ktoré do súťaže nominovala Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť. Skupina mladých ľudí navštívila 8. novembra 2017 areál čistiarne odpadových vôd (ČOV) Rakytovce, ktorej sa zadanie týka.

V areáli ČOV Rakytovce je zámerom navrhnúť riešenie zadržania zrážkovej vody z priemyselnej budovy do nového, umelo vytvoreného jazierka. „Želaným výsledkom je odvedenie dažďovej vody z jednej z vybraných budov do umelo vytvoreného jazierka tak, aby množstvo vody vhodne zodpovedalo kapacite vodného útvaru z hľadiska jeho udržateľnosti a ekologickej stability. Vhodný dizajn jazierka tiež podporí výskyt prirodzených rastlinných a živočíšnych druhov typických pre vodné a mokraďové prostredie a využitie lokality na environmentálne vzdelávanie,“ uvádza Martina B. Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

Vo svojej podstate nejde o riešenie problému, ale o progresívne modelové riešenie zadržania dažďovej vody z priemyselného objektu a jej využitia na podporu prirodzenej biodiverzity a environmentálneho vzdelávania, pretože areál navštevujú v rámci exkurzií deti základných, stredných a vysokých škôl.

„Tento projekt vhodne doplní program ochrany a podpory biodiverzity, ktorý realizujeme v areáli ČOV Rakytovce spoločne s Nadáciou Ekopolis. Novovzniknuté jazierko v priemyselnom areáli v blízkosti rieky by bolo súčasťou zrealizovaných opatrení, ako sú výsadba pôvodných druhov drevín, zakladanie kvetnatej lúky či inštalácia „hmyzích hotelov“. Sme veľmi radi, že sa do projektu zapájajú vysokoškoláci a aj týmto spôsobom vstupujú postupne do praxe,“ doplnila Slavomíra Vogelová, riaditeľka komunikácie spoločnosti Veolia.

O SÚŤAŽI PRE VODUSúťaž PRE VODU prepája nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť konkrétne problémy s vodou. Samosprávy, združenia a firmy nominovali do súťaže 8 zaujímavých zadaní, z ktorých si mladí ľudia vyberú a do 22. marca 2018 pošlú návrhy riešení. Nad 3. ročníkom súťaže PRE VODU, ktorú organizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s Nestlé, prebral záštitu minister životného prostredia SR, pán László Sólymos. Víťaz získa Cenu Nestlé v hodnote 1 000 €. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 € a 200 €. Najlepší študentský tím získa ocenenie 1 000 €. Zapojené samosprávy a organizácie dostanú po skončení súťaže návrhy riešení a budú ich môcť využiť pre riešenie problémov s vodou tak, ako budú potrebovať.

Kategórie: Podporujeme

Geodeticko - kartografická činnosť

StaraLubovna.sk - 10. november 2017
Výzva na zákazku s nízkou hodnotou na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na poskytnutie služby na zákazku s názvom „Geodeticko-kartografická činnosť“, pre Mesto Stará Ľubovňa.
Kategórie: Samospráva

Koniec súťaží „NAJ mesto a obec Slovenska 2017“ a „Primátor/Starosta Slovenska 2017“ na SLOVAKREGION.SK

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra 2017

VÝSLEDKY SÚŤAŽÍ NA PORTÁLI SLOVAKREGION.SKPortál SLOVAKREGION.SK – www.slovakregion.sk je celoslovenským informačným portálom.

Okrem užitočných informácií o Slovensku na portáli nájdete prezentácie miest a obcí doplnené fotografiami, údaje o krajoch Slovenska, turistické informácie, prezentácie škôl, fotogalérie… Portál je pravidelne aktualizovaný a dopĺňaný o podujatia, aktuality a všeobecné informácie z regiónov.

KONIEC SÚŤAŽÍ „NAJ MESTO A OBEC SLOVENSKA 2017“ A „PRIMÁTOR/STAROSTA SLOVENSKA 2017“Blahoželáme víťazom a ďakujeme každému, kto sa zapojil do súťaží!

Ďakujeme všetkým hlasujúcim i návštevníkom portálu za všetky hlasy pre mestá a obce, podporné odkazy pre primátorov a starostov, za e-maily, ktoré boli z rôznych kútov Slovenska i zo zahraničia, čo nás veľmi teší.

Našim cieľom a cieľom súťaží bolo poukázať na krásy našich krajov, miest a obcí, a v neposlednom rade na snahu primátorov a starostov o rozvoj miest a obcí.

OFICIÁLNE VEREJNÉ ODOVZDÁVANIE CIEN:Výstavisko Incheba Bratislava, Výstava ITF Slovakiatour, Január 2018.
Všetkých srdečne pozývame!

PRIEBEH 9. ROČNÍKA SÚŤAŽE „NAJ MESTO A OBEC SLOVENSKA 2017“Súťaž prebiehala v termíne od 1.4.2017 (od 12:00) do 31.10.2017 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

KONEČNÉ PORADIE MIEST:Liptovský Mikuláš 25.901 hlasovBrezno 25.756 hlasovSpišská Nová Ves 25.689 hlasovBardejov 25.608 hlasovLevoča 23.144 hlasovPúchov 21.600 hlasovPrievidza 20.230 hlasovSabinov 17.850 hlasovTrnava 17.352 hlasovRužomberok 15.958 hlasovCelkové výsledné poradie miest: www.slovakregion.sk/sutaze/2017/vysledky/mesta

KONEČNÉ PORADIE OBCÍ:Halič 41.566 hlasovVinodol 15.884 hlasovSpišské Tomášovce 15.544 hlasovSedliacka Dubová 15.322 hlasovSmižany 15.300 hlasovNižná Olšava 11.125 hlasovIlija 10.621 hlasovVydrná 10.001 hlasovIliašovce 9.321 hlasovRudňany 9.237 hlasovCelkové výsledné poradie obcí: www.slovakregion.sk/sutaze/2017/vysledky/obce

10. ročník súťaže „NAJ mesto a obec Slovenska 2018“ začína dňa 1.4.2018 (o 12:00).
Do nového ročníka súťaže pripravujeme niekoľko noviniek a zaujímavých cien! Tešíme sa na Vašu priazeň.

PRIEBEH 6. ROČNÍKA SÚŤAŽE „PRIMÁTOR/STAROSTA SLOVENSKA 2017“Súťaž prebiehala v termíne od 1.4.2017 (od 12:00) do 31.10.2017 (do 12:00).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE

Primátor Slovenska 2017:
Ing. Jozef Trstenský – primátor mesta Nové Mesto nad Váhom

Starosta Slovenska 2017:
Ing. Michal Kotrady – starosta obce Smižany

7. ročník súťaže „Primátor/Starosta Slovenska 2018“ začína dňa 1.4.2018 (o 12:00).
Do nového ročníka súťaže pripravujeme niekoľko zaujímavých noviniek! Tešíme sa na Vašu priazeň.

VÝHRY A CENY:VÍŤAZNÝCH 10 MIEST A 10 OBCÍ ZÍSKAVA:

1. – 3. MIESTO
Celoslovenská propagácia v médiách, sada kvetináčov, Cestovný lexikón Slovenskej republiky, grafický banner o meste/obci na portáli SLOVAKREGION.SK v sekcii mestá/obce po dobu 4 mesiacov, propagačné materiály a diplom.

4. – 10. MIESTO
Celoslovenská propagácia v médiách, propagačné materiály, rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION.SK a diplom.

VÍŤAZNÝ PRIMÁTOR A STAROSTA ZÍSKAVA:

Celoslovenská propagácia v médiách, propagačné materiály, Cestovný lexikón Slovenskej republiky, rozšírená prezentácia na portáli SLOVAKREGION.SK, pohár pre víťaza a diplom.

CENY PRE HLASUJÚCICH V OBOCH SÚŤAŽIACH:

Každý mesiac sa z pomedzi hlasujúcich žrebovali výhercovia hodnotných cien:
1) pobyty pre dve osoby na dve noci
2) rodinné vstupy do wellness
3) Cestovné lexikóny Slovenskej republiky
4) software Zoner Photo Studio X

Výhercovia: http://www.slovakregion.sk/sutaze/2017/mesacne-vyhry

CENY PRE HLASUJÚCICH VENOVALI:

Ubytovacie poukazy pre hlasujúcich venovali nasledovné ubytovacie zariadenia:
Arma s.r.o. – Horský hotel Šachtička Banská Bystrica, Boutique Hotel Dubná Skala – Žilina, Hotel Barónka – Bratislava, Hotel Impozant – Snowland Valčianska dolina, Hotel Metropol a.s. – Spišská Nová Ves, Hotel sv. Michal s.r.o. – Skalica, Hotel Tatra – Bratislava, Kúpele Aphrodite – Rajecké Teplice, Kúpele Brusno a.s. – Liečebná dom Poľana, Kúpele Kováčová s.r.o. – Liečebný dom Detvan, Penzión Javorina – Čičmany, Penzión Lesnica – Smižany, Residence Hotel & Club s.r.o. – Donovaly

Vecné ceny pre hlasujúcich venovali:
Aqua Kubín s.r.o. – aquapark, Astor Slovakia s.r.o. – Cestovný lexikón Slovenskej republiky, Polplast-SK s.r.o. – profesionál vo svete kvetináčov, Thermalpark DS a.s. – Dunajská Streda, Zoner s.r.o. – vývoj programu Zoner Photo Studio

HLAVNÍ PARTNERI SÚŤAŽÍ:

areaprint Slovak Republic s.r.o. – digitálna tlač a produkčné služby, Conseil s.r.o. – výhradný distribútor umelých živých plotov, Kúpele Brusno a.s. – Liečebná dom Poľana, Niko Slovakia s.r.o. – líder na belgickom trhu s elektroinštaláciou, Polplast-SK s.r.o. – profesionál vo svete kvetináčov, Webglobe – Yegon s.r.o. – professional webhosting a cloud riešenia

MEDIÁLNI PARTNERI SÚŤAŽÍ:

Astor Slovakia s.r.o. – Cestovný lexikón Slovenskej republiky, Maxmedia s.r.o. – rádio.MAX, Inprost s.r.o. – Obecné noviny, iSITA s.r.o. a SITA – Slovenská tlačová agentúra a.s. – distribútor spravodajstva a reklamy, Slov Media Group s.r.o. – agentúra v oblasti komunikácie s televíziami, Zoznam s.r.o. – informačný portál Dromedar.sk

Medializácia súťaží: www.slovakregion.sk/sutaze/2017/medializacia
Podrobné informácie: www.slovakregion.sk/sutaze/2017
Vyhlasovateľ súťaží: www.slovakregion.sk

Kategórie: Podporujeme

Intímny svet ako impulz k bádateľským témam

SAV.sk - 10. november 2017
Interdisciplinárna vedecká konferencia Sexuality sa konala 9. a 10. novembra 2017 v Bratislave. Jej usporiadateľom bol Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV a hostiteľom Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK.   10. ročník konferencie mal podtitul Sexuality medzi medicínou, sociálnymi vedami a tvorbou politík a mala štyri pozvané prednášky, niekoľko konferenčných vystúpení formou prednášky, sympózia a okrúhleho stola v podaní vedeckých pracovníkov Ústavu výskumu sociálnej komunikácie ...
Kategórie: Podporujeme

Ako otestovať nové SUV ŠKODA KAROQ? Úplne INAQ!

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra 2017 – Ako súčasť uvedenia nového modelu ŠKODA KAROQ na slovenský trh sa ŠKODA rozhodla otestovať svoje kompaktné SUV úplne inak – nápadito a interaktívne s využitím zábavných online videí, v ktorých účinkujú známe osobnosti a stand-up komici. Do originálneho testovania automobilu zapojila aj fanúšikov značky, ktorí môžu jednotlivým osobnostiam posielať svoje námety a výzvy. Všetko podstatné sa odohráva na stránke www.KAROQINAQ.sk a na sociálnych sieťach.

„Vnútorný priestor Karoqu je dar z nebies od Škodovky,“ opisuje jednu z dominantných vlastností stand-up komička Lujza: „V prípade nutnosti vám umožní schovať sa pred manželskými alebo materskými povinnosťami.“

Lujza je jednou zo štvorice obľúbených osobností, ktorí sa v úlohe influencerov podujali na testovanie automobilu inakším spôsobom. V krátkom videu vystupuje v polohe, s ktorou si ju jej fanúšikovia stotožňujú – v úlohe modernej matky malých detí, ktorá sa stará o svojho milého manžela ako o malé dieťa a večer občas chodí žúrovať so svojimi bezdetnými kamoškami.

Po Lujzinom netradičnom teste budú postupne nasadzované videá s ďalšími testermi SUV ŠKODA KAROQ, ktorými sú Juraj ŠOKO Tabaček v úlohe intelektuála prímestského typu, Evelyn a. k. a. Miss Orechová Potôň 2009 a psíčkar MilanJUNIOR Zimnýkoval. Každý z nich testuje automobil netradičným, sebe vlastným spôsobom. Krátke videá nielen náramne bavia, ale zdôrazňujú vychytávky auta v netradičnom pohľade.

Výsledky testovania automobilu netradičným, v jazyku ŠKODA „inaqším“, spôsobom si možno pozrieť na stránke www.KAROQINAQ.sk a facebooku ŠKODA AUTO Slovensko. Ako prezrádza Jan Steyrer, vedúci marketingu ŠKODA AUTO Slovensko, po krátkych uputávkach na videá influencerov na sociálnych sieťach je od tohto týždňa uvedené prvé video s Lujzou.
„Videá ostatných influencerov budú nasledovať s dvojdňovým odstupom. Ďalšou fázou kampane bude plnenie výziev, ktoré jednotlivým osobnostiam navrhnú fanúšikovia našej značky buď online na webstránke KAROQINAQ.sk alebo v rámci našej roadshow v obchodných centrách. Ako si s týmito výzvami naši komici poradia, ukáže séria ďalších videí, ktoré zverejníme tesne pred Vianocami,“ hovorí Jan Steyrer.

Bodku za touto nevšednou kampaňou bude predstavovať záverečné video so zostrihmi z nakrúcania plné zábavy, vysielané v medzisviatkovom období v decembri. „Bude to darček pre našich fanúšikov na sociálnych sieťach,“ dodáva Jan Steyrer.

„Nové SUV ŠKODA KAROQ inšpiruje ľudí, aby tradičné veci robili iným spôsobom. Aby automobil využívali aj ako spoločníka na vybočenie z bežných dní a na objavovanie nevšedných zážitkov spolu so svojou rodinou a blízkymi. Zároveň chceme osloviť aj iné cieľové skupiny, než sme zvyknutí v tradičnom ponímaní. Preto sme sa rozhodli komunikovať vlastnosti tohto modelu netradičnou kampaňou KAROQINAQ,“ vysvetľuje Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

Nové SUV ŠKODA KAROQ si môžu už od tohto týždňa otestovať aj sami motoristi pri návšteve autorizovaných predajcov značky ŠKODA na Slovensku. Navyše, v rámci roadshow počas víkendov v novembri a decembri môžu novinku otestovať aj návštevníci obchodných centier v šiestich mestách Slovenska: v Banskej Bystrici (25. – 26. 11. Europa), Bratislave (18. – 19. 11. Eurovea), Košiciach (2. – 3. 12. Atrium Optima), Prešove (2. – 3. 12. Eperia), Trnave (18. – 19. 11. City Arena) a v Žiline (25. – 26. 11. Aupark).

ŠKODA KAROQ je dostupná v dvoch vyšších výbavových stupňoch Ambition a Style v cene od 19 770 eur, navyše s bohatými balíkmi výbav za zvýhodnené ceny. Nová ŠKODA KAROQ prichádza, rovnako ako ďalšie modely ŠKODA, s predĺženou zárukou na 5 rokov alebo 100 000 km, inovatívnymi službami ako je Doživotná Garancia Mobility Premium a s ponukou predplatených Servisných balíkov v rámci doplnkovej výbavy.

Kategórie: Podporujeme

Na Slovensku je obchodnými reťazcami stále preferovaná dovážaná zelenina

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra 2017 – Obchodné reťazce na Slovensku dlhodobo preferujú dovážanú zeleninu na svojich pultoch. Aj napriek rozmachu pestovania domácich produktov a nárastu počtu zákazníkov, ktorí jednoznačne vyhľadávajú slovenské výrobky, zelenina od našich pestovateľov výrazne zaostáva v podiele na trhu.

Minuloročný prieskum Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) potvrdil 40%-ný podiel slovenských agropotravinárskych produktov, pričom v okolitých krajinách je to 70 až 80% podielu domácich produktov na trhu.

Daný stav sa na Slovensku začal riešiť. Začiatkom roku 2017 vznikol Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska s cieľom zlepšiť postavenie a konkurencieschopnosť slovenskej zeleniny na trhu. „Keďže má pestovanie zeleniny na Slovensku dlhú tradíciu, chceme ju spoločne obnoviť a vrátiť ju vo vyššom zastúpení na pulty,“ povedal podpredseda zväzu Michal Šula.

Kvalita a čerstvosť slovenskej zeleniny je nepopierateľná už len z časového hľadiska. V porovnaní so zahraničnými producentami dokážu slovenskí pestovatelia od momentu zberu zeleniny dodať ju na pulty za neporovnateľne kratšiu dobu. To je jedna zo záruk čerstvosti. Ani tento fakt nie je postačujúcim atribútom voči dovážanej zelenine.

„Pre podporu našich producentov a ich výrobkov je nutná intenzívnejšia komunikácia s obchodnými reťazcami, štátnou správou a samosprávou. Pripravujú sa kroky ku zmene legislatívy, či pravidiel cenotvorby, ktorá je voči slovenský produktom nespravodlivá. Čaká nás neľahká cesta, ale je tu silná vôľa veci riešiť jednak zo strany pestovateľov, ale aj zo strany štátu“, dodal Michal Šula.

Veríme, že naštartované aktivity zainteresovaných strán budú v konečnom dôsledku pozitívnym krokom k ochrane, podpore, stabilizácii domácich producentov a ich výrobkov na Slovensku.

Kategórie: Podporujeme

Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuďom s mentálnym postihnutím

PRservis.sk - 10. november 2017

BRATISLAVA 10. novembra 2017 – Ako zlepšiť prístup lekárov k ľuďom s mentálnym postihnutím, bolo ústrednou témou konferencie, ktorú dnes zorganizovala europoslankyňa Jana Žitňanská v Informačnej kancelárii Európskeho parlamentu. Na podujatie boli prizvaní lekári, pedagógovia, odborníci v tejto oblasti ale aj samotní rodičia detí s autizmom, Downovým syndrómom či iným typom postihnutia. Cieľom konferencie bolo najmä spojiť všetky dotknuté strany tejto problematiky a otvoriť tak debatu, ktorá na Slovensku dlho chýbala.

Konferencia nadviazala na prieskum, ktorý na jar tohto roka uskutočnila kancelária europoslankyne. V rámci neho boli zozbierané údaje od rodičov a občianských združení ilustrujúce prístup všeobecných lekárov, zubných lekárov a iných špecialistov k ľuďom s mentálnym postihnutím. Z 370 odpovedí vyplynulo, že aj keď je prístup mnohých lekárov k týmto pacientom veľmi dobrí, väčšina má problémy s komunikáciou a tiež trpí nedostatkom potrebného času. Preto je neraz sťažená aj diagnostika, prípadne sa prítomné zdravotné problémy neriešia dostatočne komplexne.

Ďalším dôležitým zistením prieskumu bolo, že osoby, ktoré sa starajú o svojich blízkych s mentálnym postihnutím, musia často pri ceste za kompetentným lekárom prekonávať veľké vzdialenosti, ale aj finančné bariéry súvisiace s cestovaním. Respondenti zároveň poukázali na chýbanie databázy kontaktov na lekárov, ktorí majú ochotu a skúsenosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pacientom s mentálnym postihnutím. Aj preto sa Jana Žitňanská rozhodla tieto “príklady dobrej praxe” od rodičov takýchto detí zozbierať a publikovať na svojej webovej stránke.

“Téma poskytovania zdravotnej starostlivosti pre ľudí s mentálnym postihnutím je veľmi široká. Aj preto sme prostredníctvom infožiadostí kontaktovali slovenské vysoké školy zdravotníckeho zamerania s otázkou, akou formou a v akom rozsahu poskytujú medikom a iným zdravotníckym pracovníkom vzdelanie v tejto oblasti. Kontakt s pacientom s mentálnym postihnutím má totiž svoje špecifiká.” – povedala organizátorka konferencie europoslankyňa Jana Žitňanská pričom dodáva, že ak chceme problematiku vzdelávania riešiť komplexne, nemôžeme zabúdať ani na sústavné vzdelávanie lekárov.

V súvislosti so vzdelávaním medikov na konferencii profesorka Mária Šustrová povedala: “Musíme vychovávať zdravotníkov aj pedagógov, pretože si dovolím tvrdiť, že najmä pokiaľ ide o oblasť mentálneho postihnutia máme veľké nedostatky. Žiaľ, aj keď som vyškolila už mnohých mladých lekárov, súčasné nastavenie systému v zdravotníctve nie je dostatočne motivujúce, aby v praxi pokračovali.” Popredná slovenská odborníčka zároveň vysvetlila, že kvalitné a zároveň citlivé vyšetrenie týchto pacientov si vyžaduje aj viac času. Lekár však musí zdravotnej poisťovni vykazovať počty vykonaných vyšetrení či ošetrení, pričom čas potrebný na komunikáciu s pacientom so špecifickými potrebami nie je zohľadnený.

Profesor Jozef Glasa dopĺňa: “Chýba nám aj definovanie štandardov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Napríklad, aký čas by mal byť “štandardný” pri vyšetrení pacienta s autizmom? Tieto zmeny v systéme však môžu prísť po účinnom po tlaku zo strany spoločnosti, osobitne všetkých zainteresovaných, pričom aj táto konferencia je pre tieto úsilia dobrým začiatkom. Štandardy by sa však nemali týkať len zdravotnej starostlivosti, ale aj vzdelávania príslušných odborníkov.”

Jana Žitňanská v rámci prieskumu oslovila aj 30 zariadení sociálnych služieb s otázkou, ako sú spokojné s poskytovaním zdravotnej starostlivosti pre svojich klientov. Aj keď z prieskumu vyplynulo, že jednotlivé inštitúcie sú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spokojné, Stefi Nováková zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a riaditeľka Domu Svitania upozorňuje: “Navštívila som počas mojej praxe mnohé zariadenia sociálnych služieb. Už len pri priamom kontakte s klientmi vie aj laik posúdiť, že títo ľudia majú napríklad chrup v zlom stave.”Nováková vysvetľuje, že prístup k preventívnym prehliadkam a k samotnému vyšetreniu je aj pre samotný personál zariadení z dôvodu nedostupnosti odborníkov, ktorí vedia s týmito ľuďmi pracovať, komplikovaný.

Podľa europoslankyne Jany Žitňanskej, ktorá problematiku dlhodobo konzultuje s odborníkmi, nie je dôvodom skorých úmrtí ľudí s mentálnym postihnutím samotné postihnutie, ale práve nedostatky v oblasti preventívnych prehliadok a málo komplexný prístup k ich zdravotným problémom. Privítala preto osobitne aj účasť zástupcov Ministerstva zdravotníctva na konferencii, ktorí prisľúbili zintenzívnenie spolupráce na potrebných systémových riešeniach.

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na futbalový zápas

Jakubany.sk - 10. november 2017
TJ Sokol Jakubany Vás srdečne pozýva na zápas 11. kola okresných majstrovstiev, v ktorom privíta na domácom trávniku súpera z Novej Ľubovne. Zápas sa uskutoční dňa 12. novembra 2017 (t.j. v nedeľu) na futbalovom ihrisku v Jakubanoch so začiatkom o 13:00 hod.
Kategórie: Samospráva

Stránky