Podporujeme-RSS

Po sprístupnení notárskych kancelárií môže Centrálny depozitár cenných papierov poskytovať plnohodnotne väčšinu svojich služieb

PRservis.sk - 6. apríl 2020

6.4.2020 - Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (ďalej len "CDCP") poskytuje naďalej väčšinu svojich služieb. V súvislosti so šíriacou sa pandémiou COVID-19 a s ohľadom na zabezpečenie zdravia zamestnancov a klientov prijal CDCP už 12. marca plán zabezpečenia kontinuity svojich činností pri zachovaní bezpečnostných opatrení. Nakoľko na vybavenie väčšiny žiadostí je nutný úradne overený podpis, CDCP privítal rozhodnutie Krízového štábu a vlády sprístupniť verejnosti od dnešného dňa notárske kancelárie.

Pri zavádzaní plánu na zabezpečenie kontinuity činností CDCP plne rešpektuje všetky nariadenia prijaté štátom v súvislosti s pandémiou a dopĺňa ich o vlastné opatrenia. Centrálny depozitár cenných papierov zabezpečuje svoje služby, avšak bez osobnej prítomnosti klientov. Toto opatrenie znamená, že prístup klientov na oddelenie obchodných služieb a do podateľne nie je možný. Klienti CDCP môžu o vykonanie služby požiadať iba prostredníctvom písomnej žiadosti, ktorú doručia poštou. "Z bezpečnostných dôvodov väčšina zamestnancov pracuje z domu, s výnimkou tých, u ktorých je prítomnosť potrebná na zabezpečenie chodu pracoviska," hovorí Dagmar Kopuncová, obchodná riaditeľka CDCP SR. "Aj napriek tomu zabezpečujeme denné prevzatie doručenej korešpondencie a žiadosti sa snažíme vybavovať priebežne, bez zbytočných prieťahov."

CDCP  teda poskytne na základe písomnej žiadosti spravidla všetky svoje služby, vo väčšine prípadov je však nutný úradne overený podpis. V prípade, ak klienti nemajú jasno v tom, ktoré služby je v súčasnosti možné poskytnúť, môžu kontaktovať príslušný útvar. Zamestnanci CDCP emailom alebo telefonicky na všetky dopyty zareagujú a poskytnú potrebné informácie o postupe pri realizácii konkrétnej služby. Kontaktné údaje na útvary CDCP je možné nájsť na webovej stránke spoločnosti na adrese https://www.cdcp.sk/kontakty/odborne-utvary/. "Pri tejto príležitosti chceme hlavne fyzické osoby upozorniť, že CDCP neposkytuje svoje služby prostredníctvom emailu, všetky požiadavky je potrebné zaslať poštou," upresňuje Dagmar Kopuncová. "Výnimkou sú iba všeobecné informácie, na ktoré je možné odpovedať aj telefonicky. V prípade potreby zaslania úmrtného listu majiteľa účtu postačuje jeho doručenie prostredníctvom emailu. Taktiež je možné aj overenie existencie účtu majiteľa cez webovú stránku CDCP. "

CDCP aj naďalej poskytuje elektronicky bez obmedzenia  služby, ktoré sa týkajú prideľovania LEI kódu prostredníctvom svojej webovej stránky. Pre účastníkov CDCP je neustále  v plnom rozsahu k dispozícii aj Service Desk, ktorý zabezpečuje najmä služby vyrovnania obchodov s cennými papiermi.

V súvislosti s plánom zabezpečenia kontinuity poskytovania služieb, prijal CDCP aj prísne bezpečnostné opatrenia.  Každý, kto vstupuje do budovy CDCP, je povinný si na prízemí umyť ruky, zmeria sa mu teplota a musí vyplniť dotazník týkajúci sa jeho zdravia. Vedenie CDCP pozorne sleduje a vyhodnocuje vývoj situácie a podľa potreby je pripravené prijať nové alebo modifikovať už prijaté opatrenia tak, aby naďalej zabezpečil poskytovanie svojich služieb klientom a súčasne chránil ich zdravie.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Advokáti pomáhajú v čase koronavírusu

PRservis.sk - 6. apríl 2020

6.4.2020 - Poskytli vzory zmlúv a dokumentov pre riešenie problémov spôsobených súčasnými obmedzeniami zdarma.

Skupina advokátov a advokátskych kancelárií zo Slovenska pripravila projekt Právo v rúškach, ktorý sprístupňuje aktuálne právne tipy, postupy a vzory právnych dokumentov pre súčasnú krízovú ​​situáciu. Informácie a dokumenty by mali ľuďom aj firmám pomôcť lepšie zvládnuť náročné obdobie. Iniciatíva vychádza z českého projektu Právo v roušce.

Skupina advokátov na Slovensku sa zapojila do vlny solidarity s projektom Právo v rúškach. Na platforme www.pravovruskach.sk zadarmo sprístupnila právne odporúčania, postupy a vzory právnych dokumentov pre existujúcu krízovú situáciu. Snaží sa tak ľuďom aj firmám pomôcť právne reagovať na nečakané udalosti.

"Pre množstvo ľudí a firiem sú služby advokátov momentálne nedostupné, či už logisticky, časovo alebo finančne. Vďaka projektu Právo v rúškach budú mať ľudia najdôležitejšie právne vzory dostupné z domova. A to bol náš cieľ. Všade okolo seba vidíme skvelých dobrovoľníkov, digitálne či zdravotnícke iniciatívy reagujúce na krízu. Toto je spôsob, akým sa vieme do boja zapojiť my, advokáti,” hovorí Oliver Majdúch, člen SAPIE a partner z advokátskej kancelárie SCHIN & MAJDÚCH legal s.r.o., ktorá projekt iniciovala na Slovensku.

Na projekte Právo v rúškach spolupracujú advokátske kancelárie SCHIN & MAJDÚCH legal, SOPKO LEGAL, h&h PARTNERS, TROJAK LEGAL, VALIŠ LEGAL, JUDr. Michal Baloga, LL.M. a Motúzová & Lacko.

S prípravou webu pomáha pro bono grafické štúdio BOXART. Doménu a hosting zabezpečila zdarma spoločnosť WebSupport s.r.o.

"Som hrdý na svojich kolegov advokátov z celého Slovenska, ktorí odložili nabok súťaženie a spojili sa, aby pomohli ľuďom a firmám zvládnuť prvú vlnu. Veľká vďaka patrí autorke nápadu advokátke Jane Sedlákové a veľkej skupine českých advokátov, ktorí tento projekt ak prví spustili v ČR.," dodáva Majdúch.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Aj keď bude Veľká noc iná ako zvyčajne, v Tescu sme tu pre vás

PRservis.sk - 6. apríl 2020

6.4.2020 - V obchodoch Tesca je bezpečnosť zákazníkov a kolegov vždy na prvom mieste. Za súčasných mimoriadnych okolností reťazec starostlivo chráni ich zdravie. Popri prijatí preventívnych opatrení sa Tesco stará o najzraniteľnejších, rodiny v núdzi, zdravotníkov a špeciálnu pozornosť venuje kolegom v prvej línii.

Reťazec pristúpil k aktuálnej situácii od začiatku veľmi zodpovedne. Opatrenia, ktoré Tesco dôsledne dodržiava vo svojich obchodoch, chránia zdravie zákazníkov a kolegov.

"Aj v aktuálnej mimoriadnej situácii chceme byť čo najbližšie k potrebám našich zákazníkov a všetkých tých, ktorí potrebujú našu pomoc. Uvedomujeme si našu zodpovednosť pri zásobovaní obyvateľstva potravinami. Robíme všetko pre to, aby sa najmä v období pred Veľkou nocou potraviny bezpečne dostali ku všetkým zákazníkom. Aby sa naši zákazníci cítili pri nákupe maximálne bezpečne, v predajniach Tesca dodržiavame prísne bezpečnostné opatrenia. Veľmi nás teší, že zákazníci hodnotia náš zodpovedný prístup pozitívne. Sami si uvedomujú, že súčasné opatrenia zavádzame na ochranu ich zdravia," vysvetlil Martin Kuruc, výkonný riaditeľ Tesca na Slovensku.

Bezpečnosť pre každého

Keďže v jednej predajni môže súčasne nakupovať len limitovaný počet zákazníkov, Tesco pristúpilo ku koordinácii vstupu zákazníkov do obchodov. Pri nákupe je potrebné použiť ochranné rúško, rukavice alebo dezinfekčný prostriedok na ruky. Nakupujúcim, ktorí nemajú takýto ochranný prostriedok k dispozícii, ochotne pomôžu kolegovia z Tesca.

Tesco zároveň posilnilo hygienické rutiny prebiehajúce v predajniach aj v ich zázemí. Čistenie vozíkov, košíkov, kľučiek a všetkých plôch v obchodoch prebieha ešte pred otvorením obchodov pre zákazníkov a následne so zvýšenou intenzitou v priebehu celého dňa.

Chránime najzraniteľnejších

Keďže si v Tescu uvedomujeme, že starostlivosť navyše teraz potrebujú tí najohrozenejší, v obchodoch bol zavedený vyhradený nákupný čas pre seniorov. Pri vstupe do každej predajne  Tesco koordinuje zákazníkov náš kolega tak, aby sme sa uistili, že v rovnakom čase je v predajni len povolený počet zákazníkov a zákazníci rešpektujú dodržiavanie vyhradených hodín pre seniorov medzi 9.00 – 12.00 hod.  Určené nákupné hodiny platia každý deň okrem nedele, keď sú obchody dočasne zatvorené a prebieha sanitačný deň.

Reťazec sa intenzívne venuje edukácii zákazníkov o zásadách bezpečného nakupovania. Zákazníkov povzbudzujeme, aby využívali bezkontaktnú platbu kartou či službu Scan&Shop, vďaka ktorej svoj nákup vkladajú hneď priamo do tašky bez vykladania potravín pri pokladni. Výhodou je predovšetkým rýchlejší nákup, keďže zákazník nemusí produkty pri pokladnici vykladať a nakladať späť do tašky. Nákup je tak oveľa rýchlejší a zákazník eliminuje čas strávený v obchode. Skrátiť čas strávený v obchode  na čas nevyhnutný na nákup odporúčajú v aktuálnej situácii aj odborníci. Samozrejmosťou je dodržiavanie bezpečného dvojmetrového odstupu, na čo zákazníkov upozorňujú oznamy aj spoty v rádiu priamo v predajni.

Podpora kolegov v prvej línii

"Obrovské ďakujem patrí všetkým našim kolegom. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní potravín pre ľudí na celom Slovensku. Aj keď Veľká noc bude tento rok iná ako zvyčajne, vďaka našim hrdinom, kolegom v obchodoch a distribučných centrách si ju môžeme užiť s jedlom, ktoré máme všetci radi," zdôraznil Martin Kuruc z Tesca.

Do obchodov Tesca v týchto týždňoch nastupuje 850 nových kolegov, ktorí pomáhajú uspokojiť zvýšený dopyt zákazníkov vo všetkých 150 kamenných prevádzkach a pri online nákupoch. Všetci kolegovia v obchodoch a distribučných centrách Tesca dostanú za marec aj apríl mimoriadny bonus ako poďakovanie za ich obetavú prácu. Reťazec starostlivo dohliada, aby do práce nastupovali iba zdraví kolegovia. V súčasnej mimoriadnej situácii im zabezpečuje potrebné ochranné pomôcky vrátane rúšok i dezinfekcie a rozdáva  vitamíny či ovocie. Zdravie kolegov najnovšie chránia plexisklá nainštalované pri pokladniach.

Tesco myslí v každej situácii aj na ľudí v núdzi, ktorým vo forme mimoriadnej podpory daruje potraviny v hodnote viac ako 172-tisíc eur. Reťazec distribuuje potrebné produkty rodinám  po celom Slovensku už v týchto dňoch, a to v spolupráci s dlhodobými partnermi z neziskového sektora. Obchody Tesca zároveň pravidelne venujú čerstvé ovocie a zeleninu zdravotníckym pracovníkom vo viacerých nemocniciach.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Henkel Slovensko spúšťa grantovú výzvu na pomoc seniorom

PRservis.sk - 6. apríl 2020

6.4.2020 - Spoločnosť Henkel Slovensko reaguje na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou ochorenia COVID-19. Aj keď sa týka všetkých obyvateľov Slovenska, najzraniteľnejšou skupinou sú ľudia s oslabenou imunitou, s chronickými ochoreniami a seniori nad 65 rokov. Práve na seniorov sa Henkel Slovensko od minulého roka zameriava aj v rámci grantového programu "Henkel Slovensko seniorom". V spolupráci s Centrom pre filantropiu dnes vyhlasuje druhý ročník programu, v rámci ktorého prerozdelí viac ako 40 000 €.

Henkel Slovensko pod záštitou Nadácie Fritza Henkla podporuje projekty zamerané na pomoc seniorom už druhý rok. "S vývinom pôsobenia spoločnosti sa postupne menil a vyvíjal aj rozsah našej podpory vo sfére spoločenskej zodpovednosti na Slovensku. Spočiatku bolo spektrum našej podpory širšie – od umenia cez útulky pre zvieratá až po individuálnu podporu športových podujatí. Ak však chcete, aby vaša pomoc mala skutočný dopad, musíte svoj profil zúžiť a cielene smerovať svoje aktivity. Naše úsilie sme po konzultácii s odborníkmi v praxi zamerali na pomoc skupine, ktorá je dlhodobo spoločnosťou zanedbávaná – seniorom," vysvetľuje Zuzana Kaňuchová, riaditeľka korporátnej komunikácie Henkel Slovensko. V uplynulom roku preto Henkel Slovensko vyhlásila prvý ročník grantovej výzvy s cieľom prispieť k zvyšovaniu kvality služieb pre seniorov v zariadeniach sociálnych služieb, podporovať vytváranie podmienok na ich zmysluplné trávenie voľného času, ale najmä znižovať riziko generačnej priepasti. Realizácia prebieha formou dlhodobej spolupráce klubov dôchodcov s inými organizáciami – školami, materskými, rodinnými a komunitnými centrami alebo kultúrnymi organizáciami.

Zameranie aktuálneho ročníka grantového programu prispôsobuje potrebám dneška. "Naším cieľom je prispieť k riešeniu aktuálnych a akútnych problémov seniorov vyplývajúcich zo súčasnej situácie spôsobenej pandémiou. Vzhľadom na neustály vývoj situácie chceme identifikovať najmä také projekty, ktoré majú jasnú predstavu a reálny plán, ako byť seniorom nápomocný. Cielime tak na projekty, ktoré vedia organizácie realizovať čím skôr v období od apríla do septembra 2020," dodáva Zuzana Kaňuchová. Program sa zameriava na seniorov v sociálnych zariadeniach, ako aj tých, ktorí žijú vo svojich domácnostiach. Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, ako aj štátne organizácie a zariadenia poskytujúce sociálne služby či iní poskytovatelia sociálnej pomoci môžu svoje projekty zasielať do 20. apríla. Žiadosti sa môžu týkať materiálnych, zdravotných, organizačných, ako aj cestovných výdavkov súvisiacich s projektami a aktivitami, ktoré riešia aktuálne potreby seniorov a majú za cieľ zmierniť dopad situácie okolo šírenia ochorenia COVID-19.

Okrem grantovej výzvy sa Henkel Slovensko snaží zlepšiť každodenný život seniorov aj ďalším projektom. V rámci iniciatívy Henkel helps združuje zamestnancov, ktorí pravidelne dedikujú svoj čas, aby seniorom vo svojej komunite spríjemnili dlhé chvíle. V rámci dobrovoľníckych aktivít zamestnanci so seniormi trávia čas vonku na prechádzkach, organizujú cestovateľské besedy či tvorivé dielne. Seniori sa tak vďaka nim v uplynulom roku priučili základom nordic walkingu, spoznali Maroko či Turecko a vyskúšali si výrobu domácej kozmetiky či vlastnoručné ozdobenie textilné tašky.

Henkel Slovensko okrem toho podporuje aj skupinu 50+, ktorá sa nechystá do dôchodku, no často  je znevýhodnená na pracovnom trhu. Spoločnosť sa preto cielene zameriava na túto vekovú skupinu aj ako zamestnávateľ. Taktiež  myslí na to, aby boli firemné benefity vhodne adresované práve na oblasti zaujímavé pre týchto kolegov. "Z našich skúseností títo ľudia do kolektívu veľmi dobre zapadajú a nadväzujú silné vzťahy v práci aj mimo nej. Ak majú príležitosť, sú veľkým prínosom, pomáhajú stierať medzigeneračné rozdiely i vyvracať predsudky a zároveň svojimi bohatými pracovnými skúsenosťami obohatia mladší kolektív a svojimi ustálenými osobnými hodnotami podporujú firemnú kultúru," uzatvára Zuzana Kaňuchová.

Viac o projekte grantovej podpory a prihlášku nájdete tu: http://www.cpf.sk/sk/novinky-a-aktuality/grantovy-program-henkel-slovensko-seniorom/

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Futbalisti MFK Ružomberok pomáhajú seniorom

PRservis.sk - 6. apríl 2020

6.4.2020 - Bobček: Človek sa teší, že môže prísť zase medzi spoluhráčov a zároveň pomôcť starším ľuďom.

Nestretli sa na zelenom "koberci", ale za jedným veľkým stolom. Na pôde Občianskeho združenia Ružomberčan si dali rande hráči ružomberského fortunaligistu – Matej Čurma, Dalibor Takáč, Martin Regáli, Lukáš Kojnok, Timotej Múdry, Miroslav Almaský, Matúš Kmeť a Tomáš Bobček spolu s hlavným trénerom Jánom Hasprom.

"Pomáhame ´ózetku´, do obálok vkladáme rúška spolu s letáčikmi, ktoré obsahujú dôležité informácie o koronavíruse. Nuž a tento týždeň ich budeme roznášať ľuďom. Túto mimofutbalovú aktivitu vnímam veľmi pozitívne. Pomáhame dobrej veci a zároveň je to pre nás príjemné vyplnenie voľného času, ktorého momentálne máme pomerne dosť," informoval nás pri vstupe do "dielne" pravý bek Ruže Matej Čurma.

Haspra predchádzajúci týždeň už s jednou partiou absolvoval misiu s hygienickými produktami po domoch sociálnych služieb a charitatívnych a komunitných centrách dolného Liptova. Teraz, tréner, netréner, vytvoril s hráčmi a s ich partnerkami jednoliaty pracovný tím. "Keďže majiteľ nášho klubu Milan Fiľo v mimoriadne ťažkej spoločenskej situácii finančne podporil výnimočnú pomoc hlavne pre o niečo skôr narodených členov Občianskeho združenia Ružomberčan, je našou povinnosťou a zároveň cťou, priložiť ruku k dielu," vravel kouč mužstva spod Čebraťa.

"Je to veľmi cenná dobrovoľná iniciatíva. Páči sa mi, ako sa chalani vynašli, keď si dnes zavolali aj partnerky. V pondelok už plánujeme absolvovať prvý okruh s rúškami. Tie budeme rozdávať našim členom nad 50 rokov," dala sa počuť očividne spokojná Jana Streitová z "Ružomberčana" ktorá už niekoľko dní intenzívne dumá, ako "zodpovedne" doručiť obálky k ich adresátom. "V rámci aktivít nášho OZ Ružomberčan sme minulý týždeň rozdávali domovom sociálnych služieb papierovú hygienu od Harmaneckých papierní a vďaka finančnej pomoci pána Fiľa postupne rozdáme 20 tisíc ochranných textilných rúšok," dodala šéfka OZ Ružomberčan.

Chalani si "sáčkovanie" užívali. "Som veľmi rád, že hlavne v období, keď mám kopec voľna, môžem byť takto prospešný," vravel mladý útočník Tomáš Bobček. "Nie je to žiadna namáhavá práca, skôr oddych. Človek sa teší, že môže prísť zase medzi spoluhráčov a zároveň pomôcť starším ľuďom. Nevedel som, že dnes tu budú aj ´baby´, inak by som asi neprišiel sám."

"Aspoň nám to ide rýchlejšie, takisto spoločnosť je príjemnejšia, keď chlapci stiahli svoje frajerky. Bol som rád, že tréner nás oslovil a môžem byť súčasťou tejto ušľachtilej akcie," vravel ďalší mladík, 22 – ročný Lukáš Kojnok, ktorý pripojil aj vlastné pocity z futbalovej karantény. "Je to ťažké byť bez tréningov a zápasov, no musíme to zvládnuť. Zväčša chodím behať do lesíka nad sídliskom Klačno a odtiaľ do Čutkova. Doma cvičím, no sadnem aj na bicykel. Drvivú väčšinu času trávim v byte a do obchodu odskočím iba s rúškom a rukavicami."

Občianske združenie Ružomberčan, ktoré založili bývalí zamestnanci SCP a priatelia Ružomberka v júni 2017, má momentálne takmer 9 000 členov a patrí k najsilnejším občianskym platformám na prinášanie riešení pre zlepšenie života v regióne Dolného Liptova. OZ ponúka riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí. Presadzuje vytvorenie podmienok a prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v Ružomberku, prispieva k nárastu turizmu v regióne formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov. V neposlednom rade pomáha Ružomberku pri riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

EOSC-Synergy projekt programu H2020 je pripravený pomôcť riešiť COVID-19

SAV.sk - 6. apríl 2020
Ústav informatiky SAV sa od roku 2004 dlhodobo zapája dlhodobo do výstavby Paneurópskej výpočtovej infraštruktúry s výkonnými klastrami, ako aj s dátovými úložiskami. Iniciatíva prišla z CERN-u a v rokoch 2004 – 2008 práve CERN koordinoval dva projekty EGEE, EGEE II. Neskôr koordináciu prevzala organizácia Egi.eu, ktorá koordinovala projekty EGEE III, Egi-Inspire, Egi-Engage, EOSC-hub. Na všetkých uvedených projektoch sa zúčastňoval aj Ústav informatiky SAV. Informácie o uvedených ...
Kategórie: Podporujeme

McDonald’s rozširuje svoje doručovacie služby

PRservis.sk - 6. apríl 2020

6.4.2020 - Služba McDelivery dostupná už aj v Lamači.

Spoločnosť McDonald´s opäť rozširuje základňu reštaurácií, ktoré sú súčasťou donáškovej služby McDelivery. Po novom bude donáška možná aj pre spádové územie z reštaurácie v Lamači. Doručenie vybraného jedla ku dverám zákazníkov zabezpečuje doručovacia služba Wolt. Doručenie jedla je bez poplatku. Spolu je tak Bratislavčanom k dispozícií sedem reštaurácií, v ktorých funguje McDelivery spustené na Slovensku koncom januára.

McDonald´s je tu pre svojich zákazníkov aj teraz

McDonald’s na Slovensku plne rešpektuje uznesenie vlády SR. Podľa platných opatrení majú všetky reštaurácie uzatvorený interiérový priestor pre zákazníkov. Z celkového počtu 34 reštaurácií na Slovensku, momentálne ponúka svoje služby 24 prevádzok pre McDrive od 6.00 do 20.00 hod.

Bratislavčania majú zároveň možnosť využiť doručenie jedla už z niekoľkých bratislavských reštaurácií McDonald's až domov prostredníctvom donáškovej služby McDelivery. Doručenie je zadarmo. Sedem reštaurácií v hlavnom meste doručuje jedlo cez McDelivery v čase od 10.30 do 19.45 hod. Dovoz jedla je z reštaurácií na Prievozskej, Budatínskej, Račianskej ulici, z Auparku, Avionu, námestia SNP a po novom aj z reštaurácie v Lamači. Jedlo si môžu zákazníci prevziať bez vstupu do prevádzky v reštaurácii na Námestí SNP a aktuálne pribudla aj reštaurácia nachádzajúca sa v nákupnom centre Bory Mall (Pozn.: táto prevádzka sa riadi otváracími hodinami nákupného centra). Jedlo so sebou je možné si objednať aj v Košiciach – Plaváreň na ulici Protifašistických bojovníkov.

Informácie o reštauráciách so službou McDrive nájdu zákazníci v mobilnej aplikácii alebo na webovej stránke McDonald’s a doručovaciu službu McDelivery aj na stránke alebo v aplikácii doručovacieho partnera WOLT.

Hygiena a bezpečnosť sú pre McDonald's prvoradé

Hygienické maximum a bezpečnosť zákazníkov a zamestnancov sú pre McDonald's odjakživa v centre pozornosti.  Čistota je v spoločnosti jednou zo základných hodnôt. "Ľudia sú u nás vždy na prvom mieste, preto robíme všetko pre bezpečie našich zákazníkov a zamestnancov. Pre nás bola čistota a prísne hygienické kritériá vždy jednou so základných hodnôt. Aktuálne kladieme na čistotu a hygienu ešte väčší dôraz, aby sa aj v týchto časoch mohol na nás každý zákazník spoľahnúť," povedala Lucia Poláčeková, PR Supervisor McDonald´s pre SR.

Spoločnosť McDonald´s už od začiatku šírenia vírusu COVID-19 sprísnila vo svojich reštauráciách celý rad hygienických opatrení. Medzi bežné ochranné pomôcky i procesy pribudli vo všetkých reštauráciách McDonald's ďalšie, bez ktorých sa v súčasnosti za sprísnených opatrení nezaobíde ako príprava jedál, tak aj jeho výdaj:

Všetci naši zamestnanci nosia rúška.
Pri práci v kuchyni používame jednorazové rukavice.
Pravidelné umývanie a dezinfekcia rúk sú aj tak samozrejmosťou, a to najmenej raz za hodinu.
Vo zvýšenej miere a pravidelne čistíme a dezinfikujeme displeje, pokladne či tlačidlá. Skrátka všetko, čoho sa pravidelne dotýkame.
Kuriérom McDelivery odovzdávame jedlo bezkontaktne.
Preferujeme bezkontaktné platby. Pre zvýšenie svojej osobnej ochrany môže pokladník v McDrive preberať hotovosť v rukaviciach.

K bezpečnostným opatreniam pristúpil aj Wolt

"Vo Wolte si veľmi dobre uvedomujeme možné dopady koronavírusu na celú spoločnosť. Keďže je v našom záujme zachovať bezpečnosť všetkých zainteresovaných strán (zákazníci, partnerskí kuriéri, reštaurační partneri, zamestnanci Woltu), pristupujeme k vzniknutej situácii veľmi vážne a zodpovedne a robíme všetko preto, aby sme šíreniu predišli. Ihneď sme zaviedli množstvo preventívnych bezpečnostných opatrení, riadime sa odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ako aj miestnych úradov," hovorí generálny manažér spoločnosti Wolt Ján Foret.

Spoločnosť Wolt zaviedla bezkontaktné doručenie, v rámci ktorého doručujú všetci partnerskí kuriéri jedlo automaticky len k dverám alebo k vstupu do domu, podľa preferencií konkrétneho zákazníka. Stačí mať len aplikáciu aktualizovanú na najnovšiu verziu. "Reštaurácie sme poprosili, aby zriadili pult, na ktorom budú objednávky prenechané kuriérom na vyzdvihnutie. Našich partnerských kuriérov sme zásobili látkovými rúškami a preplácame im tiež nákup dezinfekcie a rukavíc. Zamestnanci Woltu pracujú už vyše troch týždňov z domu. Situáciu pravidelne monitorujeme a podľa jej vývinu aktívne podnikáme ďalšie kroky," dodáva Ján Foret.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

5 tipov pre dokonale prestretú slávnostnú tabuľu

PRservis.sk - 6. apríl 2020

6.4.2020 - Či už sa pri stole zíde celá rodina, alebo chcete stráviť príjemný večer s priateľmi, slávnostne prestretý stôl premení obyčajné posedenie pri stole na výnimočnú chvíľu. Inšpirujte sa nápadmi a tipmi, s ktorými dostanete nejednu pochvalu pri stole. 

Bez dekorácií sa nezaobídete

Len tie správne doplnky dokážu doladiť sviatočnú tabuľu k dokonalosti. Plameň sviečky pri jedle navodí útulnú atmosféru a váza s kvetinami zase pridá stolu na kráse. Základom je potom správne vybraný obrus. Na slávnostné udalosti sa síce tradične používa obrus biely, nebojte sa porušiť pravidlá a ozdobte stôl vzorovaným behúňom. Dôležité je ale zachovať jednoduchosť, tak ak máte pestrofarebný jedálenský servis, radšej siahnite po obruse v minimalistickom duchu.

Na dobré pitie kvalitné sklo

Chutné jedlo sa nezaobíde bez dobrého vína. Na slávnostnej tabuli by pri každom tanieri mali byť maximálne tri poháre. Najčastejšie to sú poháre na víno, vodu a prípadne likér. Umiestniť ich môžete vedľa seba alebo pokojne do tvaru trojuholníka, kreativite sa na sviatočnej tabuli medze nekladú. Zásadný je ale správny výber pohárov podľa druhu vína. Biele sa podáva v menších pohároch, ktoré udržia nižšiu teplotu, červené naopak patrí do širších čiaš, aby sa rozvinula jeho aróma. Pre šumivé vína a sekty sú potom ideálne úzke poháre s dlhým hrdlom.

Z krásnych tanierov viac chutí

Kvalitný a krásny riad je základom každej hostiny. Dobre vyzerá  tradičný porcelán aj nadčasové jedálenské servisy z keramiky. Ak chcete niečo nevšedné, stavte na atypické hranaté tvary a zaujímavé vzory. Slávnostného ducha potom dodajú stolovaniu taniere so zlatými alebo striebornými detailmi. Stolu prestretému pod holým nebom najviac pristanú jedálenské sady v rustikálnom štýle, na takej sviatočnej tabuli potom nesmie chýbať váza s bohatými lúčnymi kvetmi alebo s trendy eukalyptom. A ako taniere poskladať podľa etikety? Na stôl ako prvý patrí podkladový tanier s obrúskom, ten leží na stole po celú dobu stolovania, naň sa potom ukladajú jednotlivé chody. Pre poctivé slávnostné menu so všetkým potrebujete minimálne štyri typy tanierov: podkladový, plytký, hlboký a dezertný.

Príbory

Množstvo príborov a ich poskladanie na slávnostnú tabuľu samozrejme závisí od počtu chodov. Môže sa tak stať, že pre jedného hosťa budete musieť mať až osem druhov príborov. Aby vám z toho nešla hlava okolo, zapamätajte si jednoduché pravidlo. Príbory by mali byť vedľa seba ďaleko zhruba pol centimetra a v nadväznosti na jednotlivé chody. To znamená, že najďalej od taniera budú príbory, ktoré použijeme ako prvé. A pretože to najsladšie patrí až na koniec, príbory na dezert majú svoje špecifické miesto nad tanierom, vidlička smeruje hrotmi doprava, dezertová lyžička je položená naopak.

Na detailoch záleží

Vo vašom sviatočnom jedálenským servise by nemali chýbať ani servírovací pomocníci. Etažér využijete nielen na vianočné cukrovinky, ale aj podávanie dezertov alebo jednohubiek. Ďalšiou nevyhnutnosťou pre výnimočné chvíle je chladiaca nádoba na šumivé vína alebo originálne uzávery na fľaše, ktoré udržia bublinky v sekte dlhšie. Príjemné večerné posedenie s priateľmi sa nezaobíde bez dobrého vína a pohostenia k nemu. Či už pripravíte bohaté tapas, syrové jednohubky alebo tatarák, vlastnoručne pripravené občerstvenie si zaslúži štýlové servírovanie. Skvele vyzerajú trendy bridlicové podnosy aj podnosy z tropických drevín.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nestlé podporilo hrdinov v prvej línii, nezabudlo ani na seniorov

PRservis.sk - 3. apríl 2020

3.4.2020 - Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva. Touto overenou pravdou sa riadili aj v spoločnosti Nestlé, ktorá sa rozhodla v súčasnej neľahkej situácii podporiť ľudí z prvej línie boja proti koronavírusu. Spoločnosť rozdelila po celom Slovensku tisíce kartónov a balení kávy, cereálnych tyčiniek, cukríkov, čokolád a ďalších cukroviniek, ale aj trvanlivých potravín ako sú instantné polievky či trvanlivé hotové jedlá. Medzi darmi boli aj kávovary s kávovými kapsulami pre zdravotnícky personál vybraných infektologických pracovísk, záchranárov, hasičov či policajtov. Časť pomoci, ktorej celková hodnota dosiahla výšku 55 tisíc eur, putovala aj seniorom, nezabudlo sa však ani na zvieratá z útulkov.

"Idea pomôcť bola spontánna. Myšlienka okamžite nadchla kolegov a výsledkom sú tisíce kartónov a balení potravín rôzneho druhu z nášho portfólia, ktoré sme rozviezli na rôzne pracoviská po celom Slovensku. Je to prejav našej vďaky skutočným hrdinom týchto dní, ktorým by sme aj touto cestou chceli poďakovať a trocha uľahčiť ich namáhavú prácu," hovorí Vratislav Janda, riaditeľ pre korporátne záležitosti Nestlé Česko a Slovensko.

Medzi darovanými produktami boli výrobky známych značiek ako Nespresso, Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Orion, JOJO, Kit Kat, CINI-MINIS, či produkty radu MAGGI vyrábané v závode Carpathia v Prievidzi. Do zvieracích útulkov bolo distribuované krmivo značky PURINA.

Nestlé bola jednou z prvých spoločností v Čechách a na Slovensku, ktorá zaviedla prísne preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, s cieľom ochrániť zdravie svojich zamestnancov a zaistiť bezpečnú prevádzku svojich závodov. "Ako najväčší svetový výrobca potravín sme si vedomý svojej zodpovednosti pri zabezpečovaní plynulých dodávok potravín a nápojov aj na Slovensku. Vďaka nasadeniu a obetavej práci našich zamestnancov, vďaka ich disciplíne pri aplikácii preventívnych opatrení už v čase, keď to nebola povinnosť, mohla naša spoločnosť vyrábať bez prerušenia. Pokračujeme preto v plnej prevádzke a naďalej vyrábame potraviny pre slovenské domácnosti aj v našom závode v Prievidzi," dodáva V. Janda.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Postoje voči očkovaniu sa po „koronakríze“ môžu zmeniť

SAV.sk - 3. apríl 2020
Vedecká gramotnosť nie je dôležitá len pre tých, ktorí sa chcú venovať vede. Udalosti posledných mesiacov a týždňov ukazujú, aké dôležité je rozumieť výsledkom vedeckého bádania, aby sme mohli robiť zodpovedné rozhodnutia, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Vedci z Centra spoločenských a psychologických vied SAV urobili medzi Slovákmi prieskum, ako sme na tom s vedeckým myslením a či nám vedecké myslenie v čase korony vie pomôcť. „O nízkej ...
Kategórie: Podporujeme

Chirana T. Injecta: Prístup Štátnych hmotných rezerv sa od konca marca zásadne zlepšil

PRservis.sk - 3. apríl 2020

3.4.2020 - Slovensko musí mať dostatok ihiel a striekačiek, pretože očakávaná vakcína na COVID 19 prinesie najmasívnejšie očkovanie v dejinách.

Štátne hmotné rezervy aj štát ako taký sa od utorka 31.marca 2020 začal naozaj zaujímať o možnosti a kapacity firmy Chirana T.Injecta zo Starej Turej. Najväčší slovenský výrobca zdravotníckych ihiel a striekačiek to uvádza vo svojej tlačovej správe. Firma, ktorú vlastní investičná skupina Wood&Co podniká aj v Číne, má tam k dispozícii vlastný sklad a vie Slovensku efektívne pomáhať v dovoze prakticky akéhokoľvek zdravotníckeho materiálu. Má napríklad kapacity dovážať milión certifikovaných rúšok (0,50 centa za kus) týždenne a na dlhodobej a pravidelnej báze. Firma disponuje desaťročnými záznamami o kvalite jednotlivých čínskych dodávateľov.

"Máme v Číne dlhoročných a overených partnerov a naša firma je tu desaťročia ako špička európskej kvality. Všetko čo máme, vieme a môžeme, ponúkame štátu, pretože boj s COVID 19 bude dlhý, ťažký a tvrdý", povedal generálny riaditeľ Chirana T.Injecta Teodor Lysák a dodal, že nedávna návšteva ministra hospodárstva Richarda Sulíka v Chirana T.Injecta aj vo firme Chirana Medical (výrobca pľúcnych ventilátorov)  bola vôbec prvá svojho druhu za celú novodobú históriu firmy. "Prišiel, videl a presvedčil sa, že v Chirane T.Injecta má štát naozaj seriózneho partnera", povedal Lysák s tým, že Chirana T.Injecta teraz už len čaká na termíny a plánované objemy. Podľa jeho slov je nutné začať okamžite plánovať a nakupovať, pretože neskôr to už môže byť zásadný problém.

Chirana T.Injecta si podľa jeho slov nenárokuje právo vyhrávať všetky súťaže a dodávať všetko. Teodor Lysák považuje za dôležitejšie, aby akýkoľvek partner, ktorého si Slovensko vyberie bol seriózny, overený a profesionálny.

"Z Číny vieme za slušné ceny doviesť akýkoľvek overený medicínsky materiál. Za prvý kvartál sme doviezli 33 kontajnerov. Máme kvalitárov, ktorí poznajú čínsky trh. Všetko čo nakúpime má a musí mať najvyššie certifikáty a navyše vieme akýkoľvek materiál v Číne aj uskladniť a pripraviť na expedíciu - či už letecky, železničnou, alebo lodnou dopravou", povedal Teodor Lysák podľa ktorého je dlhodobé a efektívne plánovanie najlepšou zárukou dobrej ceny a kvality.
Za najdôležitejšie z pohľadu budúcnosti a kapacít firmy považuje Lysák čo najrýchlejšie rozhodnutie vlády a Štátnych hmotných rezerv ohľadne zásob ihiel a striekačiek, ktoré budú nevyhnutné pre očakávané masové očkovanie vakcínou proti COVID 19.

"Boli sme šokovaní pôvodnou požiadavkou Štátnych hmotných rezerv na desiatky tisíc striekačiek a ihiel. My vieme, že ich budeme potrebovať milióny a už máme indikácie obrovských objednávok zo zahraničia. Svet sa pripravuje na najmasovejšie očkovanie v dejinách ľudstva a naše kapacity sú pripravené pre túto krajinu. Ale štát musí povedať - chcem toľko a toľko a dovtedy a dovtedy. My nikdy nebudeme preferovať v tejto situácii zahraničie pred našou krajinou, ale musíme plánovať a byť seriózny partner aj voči našim dlhoročným zákazníkom najmä v Európe", vyhlásil Teodor Lysák s tým, že obrovské potreby ihiel a striekačiek treba predvídať nielen kvôli COVID 19, ale aj s očakávaním, že ľudia sa budú chcieť masívne očkovať aj proti bežnej chrípke. "Skrátka - rok 2020, respektíve rok 2021 budú s veľkou pravdepodobnosťou rokmi, kedy zažijeme naozaj masové očkovanie populácie v celej Európe", uzavrel Teodor Lysák.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Kaufland a Lidl venujú Slovenskému Červenému krížu spoločne 60 000 eur

PRservis.sk - 3. apríl 2020

3.4.2020 - Obchodné reťazce spojili svoje sily a Slovenskému Červenému krížu venovali štedrú finančnú pomoc.

Spoločnosti Kaufland a Lidl dlhodobo spolupracujú so Slovenským Červeným krížom (SČK) na jednorazových i dlhoročných projektoch zameraných na pomoc ľuďom v núdzi, na výchovu detí či na podporu pravidelného darcovstva krvi. Ako zodpovední a úprimní partneri sa rozhodli podporiť prácu SČK aj v týchto dňoch.

"Aktuálna situácia sa výrazne dotýka nás všetkých. Nesmierne si vážime a obdivujeme neúnavnú prácu zamestnancov a dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža. Ako dlhoročný partner pri nich stojíme aj teraz, keď na zabezpečovanie pomoci iným nevyhnutne potrebujú pomoc práve oni. Sme veľmi radi, že sme sa na myšlienke pomoci so spoločnosťou Lidl zhodli a že ich spoločne dokážeme podporiť v tejto neľahkej situácii,” vyjadrila sa Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Za spoločnosť Lidl sa vyjadril Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie  "V týchto neľahkých časoch si musíme pomáhať navzájom a byť tu pre našich blízkych. Nie každý však má možnosť spoľahnúť sa na rodinu, susedov či známych, a aj pre týchto ľudí tu je Slovenský Červený kríž. Sme presvedčení, že poskytnuté prostriedky pomôžu mnohým ľuďom, ktorí by inak zostali odkázaní sami na seba.”

Dohromady poputuje Slovenskému Červenému krížu 60 000 eur. Darované prostriedky SČK použije na zabezpečenie poskytovania pomoci seniorom, osamelým, chorým cez svojich dobrovoľníkov a zamestnancov, na vybavenie dobrovoľníkov ochrannými prostriedkami či zakúpenie dezinfekčných prostriedkov. "Zažívame silný nápor, asi ako všetci v týchto dňoch. Túto podporu si naozaj nesmierne vážime. V mene svojich kolegov a v mene všetkých, ktorým pomáhame, za ňu Kauflandu a Lidlu ďakujeme,” vyjadrila sa Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Koronavírus: AAA AUTO predáva aj bez pobočiek, autá vozia zákazníkom domov

PRservis.sk - 3. apríl 2020

3.4.2020 - Autocentrum dnes, ako jediné, rozbieha aj mobilný výkup vozidiel.

Za dva týždne, odkedy sa z nariadenia štátu nesmú predávať v prevádzkach autobazárov ojazdené vozidlá, sa sieti AAA AUTO podarilo značne posilniť online predaj. V rámci neho  kúpené autá doručujú zákazníkom zdarma až domov. Vzhľadom k tomu, že pri súčasnom tempe sa čoskoro zásoby najpredávanejších automobilov začnú rýchlo znižovať, najväčší tuzemský predajca začal ako prvý na trhu aj s výkupom áut, ktorý môže fungovať tiež bez otvorených pobočiek.

"Vozidlá predávame bez marže, vo veľa prípadoch sme išli dole s cenou, dokonca ešte pod nákupnú cenu automobilov. Hodnota vozidla je už dnes niekde úplne inde, ako keď sme ich nakupovali. Pre zákazníkov, ktorí boli rozhodnutí si zaobstarať automobil, ale aj pre tých, ktorí o tom ešte len uvažujú, to je príležitosť, ako na kúpe vozidla ušetriť pravdepodobne najviac v histórii," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete AAA AUTO.

AAA AUTO sa po vládou nariadenom uzatvorení pobočiek sústredilo hlavne na predaj vozidiel prostredníctvom  webu a call centra. Ľudia si môžu automobily, o ktoré majú záujem, vybrať na internetovej stránke aaaauto.sk a online si ich zarezervovať. Na call centre sa na zelenej linke 0800 100 100 následne dohodnú na mieste a čase odovzdania auta doma alebo tam, kde im to najviac vyhovuje. Vydezinfikovaný automobil na miesto pristaví predajca vybavený ochrannými pomôckami. Na  mieste je taktiež možné uzavrieť na nákup vozidla na splátky úver, poskytovaný renomovanými partnermi.

Podľa Karolíny Topolovej záujem zákazníkov o nákup ojazdených vozidiel v dobe pandémie koronavírusu neklesol tak nízko, ako by sa dalo očakávať. "Veľa ľudí plánuje nákup automobilu až po zime, koronavírus prišiel presne v strede najsilnejšej sezóny. Ľudia vedia, že individuálne cestovanie vlastným autom namiesto verejnej dopravy je v dobe rôznych epidémií jedným z najúčinnejších opatrení, ktoré pomáhajú sa nákaze vyhnúť," dodala Karolína Topolová.

Vďaka pokračujúcemu predaju cez online AAA AUTO od dnešného dňa znovu, ako prvý a zatiaľ jediný obchodník s ojazdenými autami, rozbieha výkup áut, ktorý zastavilo okamžite po uzatvorení predajní pred dvoma týždňami. "Mnoho ľudí sa dostáva alebo čoskoro dostane do zložitých situácií, kedy im chýba alebo bude chýbať hotovosť. Predaj vozidiel je v súčasnej dobe jednou z ciest, ako získať financie, ktoré chýbajú v rodinnom rozpočte. Výkup robíme mimo pobočky, prostredníctvom mobilných výkupcov. Podobne, ako pri online predaji, prebieha komunikácia cez naše call centrum. Pred dom zákazníka následne dorazí výkupca vybavený ochrannými prostriedkami. Celá administratíva prebehne bez nutnosti návštevy pobočky," vysvetlila Karolína Topolová.

"Veľa zákazníkov nás tiež oslovuje so záujmom výmeny svojho staršieho vozidla za novšie, pretože chcú využiť enormný pokles cien ponúkaných áut. Momentálne sa nemôžu kupovať ojazdené automobily z dovozu, pretože s nimi nie je možné prekračovať hranice a zahraniční predajcovia sú taktiež v karanténe," dodala. "Samozrejme je nutné počítať s tým, že z dôvodu poklesu predajných cien ojazdených automobilov na celom trhu, sa tento pokles aktuálne premieta aj do cien na výkupe. Autá už proste nemajú rovnakú hodnotu, ako pred vypuknutím pandémie," zdôraznila Karolína Topolová.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box