Podporujeme-RSS

Prezidentka SR prijala predstaviteľov SAV

SAV.sk - 17. január 2020
Spomaliť a zastaviť odliv slovenských študentov do zahraničia. To je jedna z dôležitých úloh, ktorou sa bude musieť Slovensko v najbližšom čase zaoberať. V piatok 17. januára počas novoročného prijatia členov Slovenskej rektorskej konferencie a predstaviteľov Slovenskej akadémie vied to vo svojom príhovore uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Problém nespočíva v tom, že študenti odchádzajú na kratší alebo dlhší pobyt do zahraničia, lebo ten môže byť pre nich v mnohých oblastiach prínosný. ...
Kategórie: Podporujeme

Jenewein Group má česko-slovenského COO a dvoch nových partnerov

PRservis.sk - 17. január 2020

17.1.2020 - Poradenská skupina Jenewein Group v roku osláv svojho 30. výročia získala Mateja Taligu, ktorý je jej prvým COO, čo predstavuje významnú zmenu v jej fungovaní. Ako Chief Operating Officer prispieva k strategickému smerovaniu a rozvoju poradenskej skupiny a zodpovedá za jej prevádzkové záležitosti s osobitým dôrazom na ľudí, kvalitu, procesy a rovnako aj marketing a branding.

Ako Private Client Partner zároveň stojí na čele česko-slovenskej platformy Jenewein.private, v ktorej rámci sa zameriava na segment privátneho consultingu. Na individuálnej báze rozvíja spoluprácu s klientmi z radov najväčších osobností česko-slovenského biznisu, akcionárov, privátnych investorov (Private Equity Executives), rodinných investičných skupín (Family Offices) a top manažérov vrátane profesionálnych športovcov a umelcov. Vytvára a posilňuje nové vzťahy a napomáha pri strategickom plánovaní a správe majetku, s rozvojovými a transformačnými projektmi a s obchodnými a so záujmovými aktivitami, s ktorými má Jenewein Group dlhoročné skúsenosti. Súčasne rozvíja Executive Search & Leadership Consulting projekty v celom spektre spoločností a v rámci globálnej a lokálnej Amrop Digital sektorovej pracovnej skupiny, ktorá je ďalšou oblasťou jeho zodpovednosti, sa zameriava na digitálnu transformáciu spoločností.

Počas svojej 15-ročnej kariéry Matej Taliga stál za úspešným štartom viacerých zahraničných a lokálnych značiek, kde nadobudol bohaté manažérske skúsenosti od riadenia malých rodinných firiem až po pôsobenie v nadnárodných korporáciách. Medzi jeho silné stránky patrí vytváranie a udržiavanie biznisových a firemných vzťahov a budovanie a riadenie tímov od lokálnej po medzinárodnú úroveň. Pred príchodom do Jenewein Group pre svetového lídra v oblasti IT riadil zákaznícke vzťahy a servis pre medzinárodných zákazníkov. "Oblasť consultingu vnímam ako špecifickú a dynamickú s minimom rutinných situácií. Pre mňa je v biznise najdôležitejšie, aby sme celú našu pozornosť upriamili na klienta, aby sme dokonale pochopili jeho potreby a vedeli mu ponúknuť profesionálne služby na najvyššej úrovni. Som veľmi rád, že v Jenewein Group toto DNA máme zakorenené. Podieľať sa na vedení celej skupiny je pre mňa manažérskou výzvou a zároveň atraktívnym biznis dobrodružstvom. Okrem toho sa po čase strávenom v prostredí veľkých korporácií teším z návratu do sveta rodinného podnikania, v ktorom som vďaka otcovej firme profesijne vyrastal," povedal Matej Taliga.

Jenewein Group získala z externého prostredia aj skúseného profesionála a konzultanta Rastislava Mackaniča s viac ako 15-ročnými skúsenosťami z inej globálnej poradenskej spoločnosti, v ktorej pracoval na takmer dvoch stovkách Executive Search projektov na Slovensku, v Českej republike a ďalších krajinách Európskej únie.

V rámci Amrop Jenewein a česko-slovenskej platformy Jenewein.private je z pozície Client Partner od januára 2020 zodpovedný za vyhľadávanie lídrov na úrovni vrcholového manažmentu (Executive Search) so špecifickým zameraním na súkromne vlastnené a rodinné firmy (Private & Family Companies) s dôrazom na špecifický ekosystém tohto prostredia s jeho osobitými internými vzťahmi, prepojeniami a pravidlami fungovania. Ako nezávislý poradca spolu s ďalšími členmi tímu asistuje rodinám a akcionárom pri správnych rozhodnutiach nielen v otázkach líderstva, nástupníctva, organizácie, správy a riadenia spoločnosti, ale aj v ďalších dôležitých témach.

Z hľadiska sektorovej špecializácie sú doménou Rastislava Mackaniča najmä projekty v oblasti priemyselnej výroby so špeciálnym zameraním na segment automobilového priemyslu (Automotive & Industrial). Na základe hlbokej skúsenosti v tomto sektore a ako člen globálnej Amrop Practice Group Industrial spolupracuje s mnohými významnými domácimi a svetovými spoločnosťami. "Počas dlhoročného pôsobenia v poradenstve pri výbere riadiacich pracovníkov som si uvedomil značný rozdiel medzi poskytovaním služieb medzinárodným korporáciám a súkromným a rodinným firmám a zároveň obmedzenú pozornosť, ktorá sa venuje privátnym a rodinným klientom. Baví ma byť blízkym partnerom privátnym a rodinným klientom najmä pre špecifickosť ich ekosystému a osobitnosť spolupráce, v ktorej rámci im poskytujeme komplexné riešenia pri výbere strategických lídrov pre ich podnikanie a ďalší rozvoj," dodal Rastislav Mackanič.

Chairman a zakladajúci partner Jenewein Group Martin Krekáč vníma vytvorenie pozície Chief Operating Officer a česko-slovenskej platformy Jenewein.private za dôležitý posun, ktorý ovplyvni úspešný rast skupiny v ďalšom období. "Pred tridsiatimi rokmi sme 6. januára 1990 vo Viedni položili základy našej česko-slovenskej poradenskej skupiny, ktorej súčasťou sa stali medzinárodné značky Amrop a Fipra pôsobiace vo viac ako 50 krajinách. Za ten čas sme sa stali veľkí a silní. Náš úspešný príbeh nás utvrdzuje v tom, že svoju prácu robíme naozaj dobre. Zároveň však vieme, že nesmieme poľaviť a musíme pokračovať naplno, poctivo a najlepšie, ako vieme. Skúsení partneri a česko-slovenský COO sú zárukou, že do ďalšieho desaťročia vstupujeme posilnení a schopní naďalej poskytovať našim klientom služby najvyššej kvality. Pre mňa to zároveň znamená, že po tridsiatich skutočne aktívnych rokoch sa môžem viac sústrediť na strategické, gestorské a filantropické aktivity," pripomenul Martin Krekáč.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Výjazdové zasadnutie Predsedníctva SAV v Košiciach

SAV.sk - 17. január 2020
Prvé tohtoročné zasadnutie Predsedníctva SAV sa konalo vo štvrtok 16. januára v Košiciach.  Na svojom výjazdovom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo v Pavilóne materiálových vied SAV na Watsonovej ulici, sa Predsedníctvo SAV pod vedením predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka okrem iného zaoberalo rozpisom rozpočtu rozpočtovej kapitoly SAV na rok 2020 i návrhom postupu pri schvaľovaní projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce financovaných zo zdrojov SAV. Prerokovalo a schválilo tiež zámer novej projektovej ...
Kategórie: Podporujeme

Duálna akadémia: Na strednej škole sa vzdelávajú, aj zarábajú

PRservis.sk - 17. január 2020

17.1.2020 - Súkromná stredná odborná škola Duálna akadémia uvedie v tomto roku do pracovného života prvých maturantov. Vyše 90 študentov má už teraz oproti svojim rovesníkom veľký náskok.

Po opustení školy z nich budú odborníci s praxou, ktorá im otvára dvere ku kvalifikovanej práci. Duálna akadémia vznikla pred 4 rokmi ako reakcia na nedostatok kvalifikovaných odborníkov na trhu práce a v súčasnosti má už takmer 400 žiakov, ponúka štúdium v 7 technických odboroch, zamestnáva 22 odborných pedagógov a pribudli ďalšie partnerské firmy.

Bývalé učilište BAZ sa podarilo pred 4 rokmi pretransformovať na špičkovú strednú školu s vlastnou tréningovou halou s najmodernejšími zariadeniami, ktoré aktuálne používajú vo výrobe mnohé firmy. Vybavenie školy si žiaci pochvaľujú, modernosťou pripomína kvalitné školy v zahraničí. Aktuálne má v Duálnej akadémii otvorené dvere ďalších 120 deviatakov, z toho 87 pre Volkswagen Slovakia. Dôležité je, aby mali pozitívny vzťah k technike. Cenné praktické skúsenosti, ktoré získajú počas štúdia, im významne pomôžu uplatniť sa na trhu práce. "S duálnym vzdelávaním máme tie najlepšie skúsenosti. Už v minulosti sme pocítili nedostatok kvalifikovaných odborníkov, preto sme sa rozhodli ísť cestou duálneho vzdelávania a vychovávať si vlastných odborníkov," uviedla Lucia Kovarovič Makayová, hovorkyňa Volkswagen Slovakia.

Duálna akadémia kladie počas vyučovania dôraz na získavanie praktických zručností u zamestnávateľa. Umožňuje to práve systém duálneho vzdelávania, na základe ktorého žiaci trávia až 70 % vyučovacieho času praktickými činnosťami v dielňach alebo v laboratóriách. "Získanú teóriu si prvé dva roky overujú hneď v praxi v dielňach a laboratóriách a v neskorších ročníkoch už priamo vo výrobnej firme, čo ich, samozrejme, baví viac, ako sedieť celé vyučovanie v lavici," potvrdila predsedníčka Duálnej akadémie Jana Široká. Výnimkou v škole už nie sú ani dievčatá. Niektoré z nich dokonca úspešne reprezentujú školu na technických súťažiach.

Škola spolu so zamestnávateľom aktívne reaguje na výzvy priemyselnej revolúcie 4.0 a svojím fungovaním dokáže odpovedať na situáciu na pracovnom trhu tak, aby jej absolventi mali po škole lepšie možnosti uplatnenia. Dôkazom toho je tiež otvorenie nových školských odborov autotronik a odborný informatik. Prostredníctvom nich škola vzdeláva pre budúcnosť nové typy odborníkov, ktorí sa špecializujú na informatizáciu a diagnostikovanie zložitých elektronických procesov.

Žiaci si okrem spomínaných výhod pochvaľujú podnikové štipendium, príplatok za produktívnu prácu počas praxe, príplatok na stravovanie, ubytovanie a dopravu. Napriek tomu, že škola je súkromná, pre študentov je štúdium bezplatné a ešte získajú aj benefity navyše. "Zamestnávateľ zodpovedá za celé praktické vyučovanie a znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou," vysvetlila Jana Široká. Po úspešnom ukončení štúdia získavajú žiaci okrem výučného listu, maturitného vysvedčenia aj medzinárodný dvojjazyčný nemecký certifikát, ktorý je akceptovaný v zahraničí.

Prihlasovanie sa do Duálnej akadémie v systéme duálneho vzdelávania je dvojkolové. Prvý dôležitý krok je podanie žiadosti online na www.dualnaakademia.sk do 28. februára 2020 alebo osobne počas Dní otvorených dverí 5. a 8. februára 2020. Následne budú záujemcovia pozvaní na výberové konanie k zamestnávateľom, ktoré sa uskutoční v termíne 23. – 27. marca 2020. Úspešným uchádzačom vystaví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré následne priložia k prihláške na strednú školu Duálna akadémia. Viac informácií na info@dualnaakademia.sk alebo tel. čísle +421 907 649 516.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

PLANEO Elektro má v novoročnom výpredaji ceny pre každú peňaženku

PRservis.sk - 17. január 2020

17.1.2020 - Aj keď vám Vianoce spravili prievan v peňaženke, v PLANEO Elektro to nie je vôbec problém.

Veľký výpredaj v 50 predajniach PLANEO Elektro po celom Slovensku pokračuje. Až do konca januára nakúpite domáce spotrebiče, záhradnú techniku, hračky, kancelárske potreby, notebooky, počítače, mobily za cenu, o akej sa vám ani nesnívalo. A keď to vaša peňaženka napriek tomu nebude zvládať, zachránia to splátky bez navýšenia.

Kuchynský robot SENCOR - STM 7878BK vás v tejto akcii vyjde len na 299 eur, čo je o 23 % menej, ako bežná cena. Robí všetko, čo sa od dokonalého kuchynského pomocníka očakáva: hnetie, mieša, mixuje, šľahá, melie, má nástavec na klobásky aj chutné cukrovinky a na jeho výkonný 1000-wattový motor je až 6-ročná záruka bez príplatku.

Impozantne pôsobí beznámrazová americká chladnička PHILCO - PXI 4551 X s celkovým objemom 455 l. Vo svojej cenovej relácii je unikátom a teraz ju v PLANEO Elektro dostanete lacnejšiu o 20 % - len za 529 eur. Režimy na rýchle chladenie a mrazenie, dovolenkový režim, energetická trieda A+ a mimoriadne tichý invertorový motor so zárukou 10 rokov robia z tejto chladničky veľmi dobrú voľbu.

Perfektným zvukom napriek svojej malej veľkosti sa vyznačujú aj PC reproduktory YENKEE – YSP 2025. Hlboké basy a precízne výšky prehrávajú z mobilu, tabletu, počítača aj televízie. Pripojiť sa dajú cez Bluetooth alebo kábel s ovládaním cez diaľkový ovládač alebo intuitívne zboku reproduktora. Skvelé reproduktory za skvelú cenu 49,99 eur dostanete v PLANEO Elektro do 26.1.

Za rovnakú cenu je aj bezvreckový vysávač SENCOR SVC 730RD-EUE2. Cyklónový systém spolu s HEPA filtrom a 5-stupňovou filtráciou zachytávajú aj tie najmenšie častice prachu. Päťmetrový prívodný kábel a antikorová teleskopická trubica dávajú vysávaču akčný rádius 6,5 metra. Nádoba na prach je umývateľná, kábel má automatické navíjanie a motor pred prehriatím chráni tepelná poistka.

Perfektná kúpa je aj odšťavovač SAGE BJ410, zlacnený zo 199 na 69 eur. SAGE je renomovaná austrálska značka, známa kvalitou svojich výrobkov. Trojročná záruka na odšťavovač hovorí za všetko. Odšťavuje dvoma rýchlosťami, pre pohodlné dávkovanie surovín má široký otvor, šťavu zbiera do litrovej a odpad do trojlitrovej nádoby. Z ovocia dokáže vyextrahovať až 70 % živín, dôležitých pre vaše zdravie.

Hoci sa zima v tejto sezóne ešte poriadne neprejavila, netreba ju podceňovať. Prenosný teplovzdušný konvektor SENCOR - SCF 2001 vás zohreje v kancelárii, na chate, ale aj doma, keď prestane fungovať kotol alebo radiátor. Za cenu 29,99 sa oplatí kúpiť si ho v niektorej z 50 predajní PLANEO Elektro len tak pre istotu.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Deň otvorených dverí v Medzinárodnej Francúzskej škole v Bratislave – 8. február 2020

PRservis.sk - 17. január 2020

Medzinárodná Francúzska škola v Bratislave - EFIB, ktorá sa nachádza na ulici M.C. Sklodowskej 1 v Petržalke,  srdečne pozýva rodičov s deťmi pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať vo sobotu 8. februára 2020 v čase od 9h00 do 12h00. Práve pri tejto príležitosti si budete môcť prezrieť priestory školy a oboznámiť sa aj so školským programom.

Medzinárodná Francúzska škola v Bratislave bola založená v roku 2003 a od roku 2014 sídli na jej súčasnej adrese. Škola je akreditovaná MŠVVaŠ SR, ako aj Ministerstvom národného vzdelávania a mládeže Francúzska.

Vzhľadom k tomu, že EFIB patrí do siete AEFE /Agentúra pre francúzske vzdelávanie v zahraničí/, žiaci školy môžu profitovať počas celého štúdia zo spolupráce s hostiteľskou krajinou, ako aj so zahraničím /výlety, výmenné pobyty, účasť na rôznych športových a kultúrnych podujatiach.../. V ktoromkoľvek okamihu štúdia, žiaci EFIB majú možnosť pokračovať v ich vzdelávacom procese v 500 školských zariadeniach po celom svete alebo vo Francúzsku. V súčastnosti má EFIB viac ako 330 žiakov a ponúka kompletný školský program od materskej školy /od 3 rokov/ až po maturitu. Možnosť výučby 5 cudzích jazykov /francúzsky, slovenský, anglický, nemecký a španielský/ je veľkým prínosom.

Stále viac a viac rodín zveruje vzdelávanie svojich detí EFIB, čoho dôkazom je aj to, že v priebehu 5 rokov sa zdvojnásobil počet žiakov.  EFIB je uznaná ako jediná Medzinárodná francúzsko –slovenská škola svojho druhu.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Musí vypátrať, čo sa stalo jej dcére!

PRservis.sk - 16. január 2020

16.1.2020 - McDonaldová napísala príbeh, ktorý sa číta sám a nebudete ho vedieť odložiť. Je to intenzívne čítanie, plné prekvapení a zvratov, ktoré ste nečakali. Toto napätie dokázala navyše vyvážiť množstvom lásky a nehy, ktorá existuje medzi rodičmi a svojimi deťmi.
Pri čítaní vám pukne srdce na milión kúskov, ale potom si ho postupne poskladáte naspäť...

Noc, keď som spadla je napínavý, emotívny príbeh o utajovaných vzťahoch, zničujúcej sile klamstiev a nekonečnej materinskej láske.

Abi Knightovú nadránom vytrhne zo spánku telefonát, akého sa desí každý rodič: oznámia jej, že jej sedemnásťročná dcéra spadla z mosta. V nemocnici sa šokovaná Abi dozvie, že Olivia pri páde utrpela nezvratné poškodenie mozgu a z kómy sa už nepreberie. Akoby to nestačilo, lekári zistili, že je tehotná, a preto ju nemôžu odpojiť od prístrojov, ktoré jej telo udržiavajú pri živote. A potom si Abi všimne hrozivé podliatiny na dcériných zápästiach…

Keď polícia nečakane vyhlási Oliviin pád za nehodu, Abi si zaumieni, že príde na to, čo sa v tú noc skutočne stalo. Bol Oliviin pád naozaj iba nešťastná náhoda? Alebo sa za ním skrýva niečo oveľa temnejšie?

Noc, keď som spadla je prekvapujúca kniha. Nechýba jej autentickosť, emócie, dynamické vzťahy a plastické charaktery. Autorka majstrovsky vykreslila postavy, ktoré sú kombináciou dobrého i zlého; nie sú čiernobiele, ale zložité, tak ako v skutočnom živote.
Zamilujete si Aby aj Oliviu, sledujete ich osudy a budete si želať, aby boli spolu, šťastné, spokojné...

Začítajte sa do novinky Noc, keď som spadla:

A B I
O k t ó b e r

Znenazdajky som sa prebudila, pomaly ma opúšťali bavlnené chumáčiky snov. Nepamätala som si, kedy som zaspala, ale lampa na nočnom stolíku bola zhasnutá, takže jediné svetlo poskytoval žiarivý spln za oknom.
Zvonil telefón.
"Olivia?" zamrmlala som v nádeji, že to pôjde zdvihnúť, aby som nemusela ja. Moja dcéra patrila k tým ľuďom, čo sa vedeli zobudiť aj zaspať ako šťuknutím vypínača. Prevalila som sa a pozrela na budík. Červené svetielko oznamovalo 4.48 ráno. O takomto čase nik nevolá s dobrými správami.
Vyskočila som na rovné nohy a schytila telefón. Páperová prikrývka mi skĺzla z tela a vystavila zohriate ruky chladu.
"Haló?"
"Haló, hovorím s Abigail Knightovou?" Ozval sa hlboký a napätý hlas, mužský, ako vretenica, ktorá sa práve chystá zaútočiť.
"Áno."
"Tu nemocnica Portage Point. Volám ohľadom vašej dcéry Olivie. Je mi to ľúto, ale stala sa nehoda."
Prebehla som cez chodbu do Oliviinej izby. V žalúdku mi trepotali studené krídla strachu. Dvere mala zavreté, tak som ich roztvorila a iracionálne som dúfala, že sa posadí na posteli a ospalo na mňa zažmurká.
Predstavila som si, dúfala som, že sa na mňa nahnevá, lebo som narušila jej tínedžerské súkromie. Možno by do mňa hodila vankúš a ja by som sa ticho zasmiala a jednou rukou sa chytila za srdce, kým by sa mi tep vrátil do normálu.
"Mala som zlý sen," povedala by som jej.
"Nič mi nie je, mami," odvetila by s výrazom maximálneho opovrhnutia, aké v sebe dokáže nazbierať sedemnásť-ročné dievča. "Nestresuj."
Jej izba však bola tichá a prázdna, na posteli ležali zamotané prikrývky. Z koša na bielizeň v pootvorenej skrini sa sypalo špinavé oblečenie. Na bielizníku mala porozhadzované kopy papierov.
Vyletela som z izby dolu schodmi a rovno do auta. Včera večer na grilovačke u Stokesovcov jej nič nebolo. Vlastne nie. Pokrútila som hlavou a pokúšala sa rozpamätať. Nie, čosi jej bolo. Už istý čas jej čosi bolo.
Mohla som to pripísať typickej náladovosti tínedžerov, ale pripadalo mi to iné. Olivia sa zvyčajne správala veselo a milo. Mala som to s ňou ľahké. Nikdy nechodila na večierky, nosila domov samé jednotky, pomáhala kamarátom s úlohami.
V poslednom čase sa však zdala roztržitá a náladová a každá moja otázka, čo sa deje, ju podráždila. A k tomu tie otázky o jej otcovi.
Chce poznať pravdu.
Tá myšlienka prišla náhle ako nepríjemné prekvapenie. Zaľala som zuby. Veľmi dlho som sa bála, že všetky tie lži, čo som si uchovávala v temných zákutiach srdca, raz vyplávajú na povrch. Pre tie lži, pre moju minulosť, som vždy ostávala v strehu.

Milan Buno, knižný publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Historická romanca Vojvoda bez mena

PRservis.sk - 16. január 2020

16.1.2020 - Je to nová historická romanca bestsellerovej autorky Scarlett Scottovej, ktorá píše nádherné romance z viktoriánského a regentského obdobia.
Vojvoda bez mena

Vdova s tajomstvami.
Are, vojvodkyni z Burghly, muži v službách írskych vzbúrencov na politickú objednávku zabili manžela a hrozia smrťou aj jej. Koruna jej pridelí osobného strážcu. Je ním Clayton Ludlow, nemanželský syn vojvodu a prvý muž, ktorého vo svojom živote milovala. Osem rokov po tom, čo ju pripravil o nevinnosť a vzápätí bezcitne opustil, sa vrátil do Arinho salóna aj života. Teraz je však staršia, múdrejšia a silnejšia. Rozhodne sa, že mu odolá a prinúti ho zaplatiť za minulosť.

Muž so zlomeným srdcom.
Ara je jediná žena, ktorú Clayton kedy miloval a ktorú teraz nenávidí. Kedysi ho kruto zradila a nechala so zjazvenou tvárou a zatrpknutým srdcom. V novom živote bez lásky si získal meno ako jeden z najobávanejších agentov Koruny. Túži čo najrýchlejšie dokončiť svoju úlohu a potom na Aru navždy zabudnúť. Nebude to však také ľahké, ako si predstavuje. Najavo vychádzajú tajomstvá a Ara sa ocitne v ohrození. Napokon sa znovu ocitne v jeho náručí, kam patrí, a Clayton zvedie najväčší boj svojho života, aby mu z neho už nikdy nevykĺzla.

Vojvoda bez mena je prvý diel knižnej série Spolok vojvodov, zatiaľ vyšli štyri časti a v origináli vychádza koncom januára piaty diel. Je to skvelý úvod do série, v ktorej nechýba romantika, vášeň, dokonca ani erotické scény napísané s vkusom a elegantne.

Začítajte sa do novinky Vojvoda bez mena:

Londýn 1882

Pre spoločnosť bola vojvodkyňou z Burghly. Pre manžela, ktorého zavraždili feniánski hrdlorezi, bola Aramintou, právne a spoločensky prijateľnou manželkou, ktorú svojím spôsobom miloval. Aj ona svojím spôsobom milovala sladkého Freddieho so srdcom anjela a s túžbou zmeniť svet, ktorý ho nikdy nepochopí a neprijme.
Až príliš dobre vedela, ako svet zaobchádza s čistými srdcami plnými nádeje.
"Ara."
Kedysi bola aj ona čistá a plná nádeje.
Keď poznala muža, ktorý teraz zastal pred ňou v salóne Burghly House. Keď ho ešte milovala. Keď bola...
"Ara."
Vlastné meno na ňu zapôsobilo ako trpká pripomienka ženy, ktorou kedysi bola. Temná vášeň v hlase, od ktorého sa jej pred mnohými rokmi roztriasli kolená, takmer rozvlnila vzduch. Aru obliala horúčava a pochopila, že je stratená.
Neuvedomila si, že vstala, kým sa nezaknísala ako strom pod náporom silného vetra. Cítila, že ju obchádzajú mdloby. Zatmelo sa jej pred očami. Dlane, v ktorých stískala hodvábnu sukňu, zvlhli a ruky sa jej roztriasli.
Bol vyšší, než si ho pamätala. Aj širší a silnejší. Vždy pripomínal horu, ale dorástol do svojich kostí aj do svojej pokožky a výsledok jej vyrazil dych, hoci sa zúfalo snažila skryť, ako silno na ňu zapôsobil. Prepaľoval ju studeným, ľahostajným pohľadom. Svaly na čeľustiach sa mu napínali, ale na tvári mal prázdny výraz. Líce mu pretínala hrozivá jazva.
Chvíľu premýšľala, ako k nej asi prišiel.
Potom si však pripomenula, že na tom nezáleží. Prestala sa oňho báť pred ôsmimi rokmi, v deň, keď naňho čakala iba s jedným kufrom a s pochabým srdcom. Nikdy neprišiel.
Dávna bolesť sa vrátila so stonásobnou silou a zasiahla ju, stojacu vo svojom nádhernom pozlátenom salóne, presne ako nôž. Hodiny plynuli, deň sa zmenil na krvavý večer a ona čakala a čakala. Jediný koč, ktorý prišiel, patril jej otcovi. Odviezol ju, zlomenú a odmietnutú, späť do rodičovského domu, odkiaľ ušla.
"Vaša milosť, cítite sa dobre?"
Znepokojený hlas vojvodu z Carlislu prenikol Are do vedomia a pripomenul jej, že má obecenstvo. Nesmela sa ponížiť a prezradiť mu, že ju ešte vždy fyzicky priťahuje.
Prehltla žlč, ktorá sa jej hrozivo zrážala v hrdle, a sústredila sa na Carlisla. "Je mi tak dobre, ako sa dá očakávať vzhľadom na udalosti posledných troch mesiacov, vojvoda. Ale ďakujem za váš záujem."
Carlisle naklonil hlavu nabok. "Smrť vášho manžela ma veľmi mrzí, pani. V liberálnej strane bol žiarivou hviezdou."
"Áno," súhlasila, no chvenie v hlase sa jej nepodarilo potlačiť. Zmienka o Freddiem v nej ako vždy vyvolala zdesenie a smútok. Bol dobrý človek, obdivuhodný manžel a otec. Nezaslúžil si zomrieť s prerezaným hrdlom a dusiaci sa vlastnou krvou v dublinskom parku. "Máte pravdu."
Carlisle stisol pery a zamračil sa. "Neviem si ani predstaviť hĺbku vášho žiaľu a ospravedlňujem sa vám za našu dnešnú nevítanú návštevu. Keby som vás mohol zbaviť tohto bremena, veľmi rád by som to urobil."
"Môj žiaľ je nesmierny," zašepkala, lebo stiahnuté hrdlo jej nedovolilo hovoriť nahlas.
Aj keď si to nerada priznávala, hlasivky jej neochromil iba smútok za Freddiem. O hlas ju pripravil jeho pohľad. Doslova ju ním prepaľoval. Nehýbal sa a okrem jej mena nevyslovil ani slovo, napriek tomu mala pocit, že zo salóna vysal všetok vzduch.
"Ako som spomenul pred príchodom pána Ludlowa," pokračoval Carlisle formálnym tónom, "s veľkou ľútosťou vám musím oznámiť, že tí istí feniáni, ktorí zavraždili vášho manžela, pohrozili smrťou aj vám. Ministerstvo vnútra preto poverilo svojho agenta, aby zabezpečil vašu ochranu."
Carlislove slová prenikali Are do mysle pomaly, akoby prichádzali z veľkej diaľky.
... pohrozili smrťou aj vám...
... tí istí feniáni, ktorí zavraždili...
... agenta, aby zabezpečil vašu ochranu.
Dýchanie sa jej zrýchlilo. Sukňu stisla v prstoch tak silno, že ju rozboleli hánky. Bremeno jeho spaľujúceho pohľadu však cítila ďalej. Bolesť, horúčava, svrbenie a zmätok ju zachvátili naraz.
"Mohli by ste tú hrozbu konkretizovať?" Dala si záležať na tom, aby nespustila pohľad z vojvodu, ale kútikom oka videla aj jeho. Svojou urastenou postavou vypĺňal takmer celý salón.
Vojvoda z Carlislu, aj keď mal povesť nenapraviteľného sukničkára, vytvoril nečakané spojenie medzi ňou a ministerstvom, ktoré ju informovalo o Freddieho vražde a viedlo vyšetrovanie s cieľom nájsť jeho vrahov. Ich predchádzajúce stretnutia boli rovnako silené ako toto. Vojvoda pri nich opakovane vyjadril sústrasť nad jej stratou a poskytol Are nové informácie o feniánoch, ktorí úkladne naplánovali Freddieho smrť.
V temných dňoch po manželovej vražde ju a Edwarda sprevádzali z Dublinu ozbrojení muži, ale myslela si, že všetky hrozby nechali za sebou v Írsku.
"Atentát, vaša milosť," odvetil Carlisle tichým, ale smrteľne vážnym tónom.
Tri úsečné a chladné slová ju zasiahli rovno do srdca.
Edward nesmel v priebehu troch mesiacov stratiť oboch rodičov. Are sa stislo srdce pri predstave, že by zostal na svete celkom sám. Jej krásny, dobrosrdečný chlapček. Urobila by čokoľvek, aby ho ochránila!
Vyschlo jej v ústach. "Chápem." Odmlčala sa a snažila sa spamätať. Miešali sa v nej rozpaky z jeho stálej prítomnosti a strach. "A čo Edward, vaša milosť? Zahrnuli do svojich vyhrážok aj syna, alebo ich adresovali iba mne?"
"Vášho syna v nich nespomenuli, vaša milosť," odvetil Carlisle.
"Máte syna?"
Mykla sa, jeho nahnevaný tón ju zasiahol ako bič. Napriek tomu naňho nepozrela. "Nechápem dôvod prítomnosti vášho... spoločníka, vaša milosť. Vzhľadom na citlivé okolnosti by som radšej pokračovala v rozhovore s vami v súkromí."
Ara odmietla vysloviť jeho meno. Odmietla naň dokonca myslieť. Nikdy nahlas nepovie, kým a čím v skutočnosti bol. Nemanželský syn. Nevlastný brat vojvodu z Carlislu. Muž, ktorému darovala svoje srdce aj svoju nevinnosť. Otec jej syna.
Nie. Freddie bol Edwardovým otcom  jediným, ktorého kedy poznal. A tak to zostane, kým ju neuložia do hrobu.
Vojvodu z Carlislu jej netypický výbuch nevyviedol z rovnováhy. "Znovu sa ospravedlňujem, vojvodkyňa, ale dnes tu pána Ludlowova potrebujeme. Je skúsený agent a ministerstvo vnútra ho poverilo, aby vás ochraňoval."
"Nie!" skríkla z plných pľúc.
Veľmi ju však prekvapilo, že to isté slovo súčasne s ňou zopakoval ďalší hlas – chrapľavý, hlboký a neskutočne zamatový.
Patril jemu.
Letmo naňho pozrela, ale zúrivosť, ktorá sa mu odrazila v hlbokých hnedých očiach, ňou otriasla. Pod pokojným výzorom zjavne bublala nenávisť.
"Nebudem ju strážiť za nijakých okolností, Leo. Nájdi na to niekoho iného," posmešne poradil Carlislovi. "Kohokoľvek."
Potom sa zvrtol na päte, vyšiel z jej salóna a zabuchol za sebou dvere.

Milan Buno, knižný publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Štefánik a tí, ktorí ho nasledovali

SAV.sk - 16. január 2020
Historický ústav SAV a Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci s Archívom mesta Bratislavy pozývajú do priestorov Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca na slávnostné otvorenie výstavy Milan Rastislav Štefánik a tí, čo ho nasledovali. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 23. januára o 17. h. Podujatie sa koná pod záštitou primátora Bratislavy Matúša Valla. Autorom výstavy je Slavomír Michálek. Expozíciu ...
Kategórie: Podporujeme

LANXESS vyrába špeciálne prísady do olejov pre parné turbíny

PRservis.sk - 16. január 2020

16.1.2020 -
Spoločnosť LANXESS vyrába a stále zdokonaľuje mazacie aditíva (Additin RC 9321), ktoré sa pridávajú do turbínových olejov
Zaručujú bezpečný a dlhodobý chod a výkon turbín v elektrárňach, ktoré využívajú paru

Naša civilizácia by sa bez tepelných elektrární nezaobišla. Veľká časť energie sa vyrába v elektrárňach využívajúcich paru. Vysokotlaková para je vedená turbínami, ktoré sú pripojené ku generátoru. Významnú úlohu v prevádzkovej spoľahlivosti elektrární hrá turbínový olej. Je prekvapujúce, že interval výmeny týchto špeciálnych olejov sa pohybuje v rozmedzí 10 až 15 rokov. Pre zaujímavosť, parné turbíny využívajú ako poháňacie médium aj takzvané geotermálne elektrárne na Islande.

Spomínané mazacie aditíva Additin RC 9321 v súčasnosti patria medzi špičku v oblasti high-tech produktov, ktoré aj vďaka neustálemu zdokonaľovaniu a ďalšiemu vývoju dosahujú skvelé výsledky. Na zabezpečenie spoľahlivého výkonu a dlhej životnosti oleja v extrémnych podmienkach reálnej prevádzky, musia tieto zložky prejsť širokým spektrom laboratórnych testov.

Doplnková zložka oleja vyvíjaná spoločnosťou LANXESS je tvorená z niekoľkých špeciálnych chemických zlúčenín. Avšak už 0,4 percenta dávky Additinu RC 9321 je dostatočným množstvom pre dlhú životnosť prémiového turbínového oleja. Kľúč k tomuto výkonu spočíva v zaručenej kombinácii využitia synergických účinkov jednotlivých prísad.

Moderné elektrárne sú čoraz viac vystavované tlaku na výrobu energie. Aj to je dôvod, pre ktorý odborníci z LANXESS neustále pracujú na zdokonaľovaní aditív, ktoré budú pripravené na zvyšujúce sa požiadavky elektrární a zaručí im to použitie aj v ďalších generáciách turbínových olejov.

O spoločnosti LANXESS

Spoločnosť LANXESS je popredným výrobcom špeciálnych chemikálií. V roku 2018 dosiahla tržby vo výške 7,2 mld. eur. V súčasnosti má približne 15 500 zamestnancov v 33 krajinách a zastúpenie v 60 výrobných prevádzkach po celom svete. Základ činnosti spoločnosti LANXESS tvorí vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, prísad, špeciálnych chemikálií a plastov. Spoločnosť LANXESS figuruje v prestížnych rebríčkoch udržateľnosti firiem Dow Jones Sustainability Index (DJSI pre svet a Európu) a FTSE4Good.

Viac informácií o spoločnosti LANXESS na https://lanxess.com/ a sociálnych sieťach
http://www.twitter.com/LANXESS
http://www.facebook.com/LANXESS
http://www.linkedin.com/company/lanxess
http://www.youtube.com/lanxess

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Základy vied o Zemi a vesmíre sú už vyše 150 rokov v Hurbanove

SAV.sk - 15. január 2020
Z pohľadu prírodných vied má Hurbanovo niekoľko slovenských, európskych, ba aj svetových naj. Je najstarším slovenským vedeckým pracoviskom s pravidelnými vedeckými pozorovaniami. Založil ho uhorský šľachtic, vynikajúci odborník a všestranný vzdelanec Dr. Mikuláš Thege Konkoly (1842 – 1916). Veľký nadšenec prírodných vied, najmä astronómie a geofyziky, bol aj konštruktérom pozorovacích prístrojov, členom mnohých medzinárodných akadémií, v rokoch 1890 až 1911 riaditeľom Štátneho ...
Kategórie: Podporujeme

Na úspech Danubia Nanotech v európskej súťaži startupov PowerUp! Challenge môžu nadviazať ďalšie slovenské firmy

PRservis.sk - 15. január 2020

15.1.2020 - Slovenský Danubia Nanotech zvíťazil minulý rok v poľskom Krakove v konkurencii 300 startupov z 24 európskych krajín. Aj tento rok môžu v celoeurópskej súťaži zabojovať slovenské startupy, scale-upy a MSP nielen o prestížne ocenenie startup roka, ale aj o miliónové investície.

EIT InnoEnergy je celoeurópsky investičný fond zameraný na dopad a hľadajúci ďalšiu generáciu jednorožcov v regióne strednej a východnej Európy
Akceleruje etablovanie sa začínajúcich firiem a inovatívnych projektov, ako aj podnikov vo fáze škálovania, či MSP prostredníctvom finančných investícií, ako aj vďaka know-how expertov a podpore partnerských sietí
InnoEnergy podporilo napríklad aj švédsky Northvolt, jednorožca, ktorý má v súčasnosti hodnotu 1,6 mld. eur
Prihlasovanie je otvorené do 5. marca 2020

Mladé slovenské firmy, podniky vo fáze škálovania, ale aj MSP z oblasti energetiky majú opäť príležitosť predstaviť svoje inovácie na európskom inovačnom pódiu. Aj tento rok sa môžu prihlásiť do súťaže PowerUp!, ktorá je určená inovatívnym firmám zo strednej a východnej Európy. "Slovensko dosiahlo minulý rok veľký úspech na startupovom poli, keď víťaz slovenského kola Danubia Nanotech uspel a zvíťazil aj v celoeurópskom finále,” dodáva Peter Kolesár, partner v Civitta Slovensko, ktorá zastrešuje PowerUp! Challenge na Slovensku. Danubia Nanotech sa presadil so svojim grafénovým teplotným senzorom, ktorý má uplatnenie napríklad v elektromobiloch.

Vďaka PowerUp! Challenge, ktorú organizuje InnoEnergy, môžu vyhrať startupy aj  finančnú cenu až do výšky 65 000 EUR a titul Startup roka. Okrem toho získavajú súťažiaci účasť v programe Business Bootcamps©, v ktorom môžu získať pomoc od medzinárodných odborníkov z praxe, a to v oblastiach ako sú strategické plánovanie, prezentačné zručnosti, či ochrana duševného vlastníctva. Do súťaže sa môžu začínajúce firmy prihlásiť elektronicky do 5. marca 2020 na webovej stránke InnoEnergy https://powerup.innoenergy.com. Záujemcovia zo Slovenska môžu kontaktovať aj tím Civitta Slovensko.

Spoločnosť InnoEnergy pôsobí ako "smart" investor a platforma akcelerujúca inovatívny projekty, ktoré chcú svojou inováciou spraviť globálny dopad a prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju. Spoločnosti, ktoré uspejú a dostanú sa do siete InnoEnergy, získajú okrem iného pomoc pri technologickom rozvoji, plánovaní pilotov, ale aj pri vstupe na medzinárodný trh a získavaní financovania.

Jedným z príkladov investícií spoločnosti InnoEnergy je Northvolt, najväčší výrobca li-ion batérií v Európe, v súčasnosti hodnotený už na úrovni 1,6 miliardy EUR. Ešte v roku 2016, predtým ako sa Northvoltu podarilo presadiť na trhu, oslovili InnoEnergy jeho zakladatelia, dvaja bývalí top manažéri spoločnosti Tesla - Peter Carlsson a Paolo Cerruti. Na rozdiel od klasickej nízkonákladovej výroby batérií v Ázii stavia spoločnosť Northvolt svoj biznis na špičkových technológiách využívajúcich obnoviteľné energie.

Len nedávno získal Northvolt od Európskej investičnej banky 350 miliónov EUR a v súčasnosti stavia dva najväčšie továrne na výrobu batérií. Prvým je Northvolt Ett v Skellefteå, ktorý sa nachádza blízko polárneho kruhu, a  druhým Northvolt Zwei v  Dolné Sasko.

PowerUp! Challenge dáva príležitosť firmám zo strednej a východnej Európy, aby sa podobne ako Northvolt stali ďalším jednorožcom v portfóliu InnoEnergy. Výzva je otvorená pre podnikateľov vo všetkých fázach rozvoja. Nezáleží na tom, či máte len nápad, hľadáte ďalšieho zákazníka alebo plánujete rozšírenie trhu. Tematickými oblasťami sú energetika, mobilita, čisté technológie, inteligentné mestá, no výzva je otvorená pre všetky nové a jedinečné nápady.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Tip: Batohy - 2.99

Zlacnene.sk - 15. január 2020
Kategórie: Podporujeme

Stránky