Podporujeme-RSS

Výzva na podporu účasti Taiwanu v ICAO. Lin Chia-lung, minister dopravy a komunikácií Čínskej republiky (Taiwan)

PRservis.sk - 2. september 2019

2.9.2019 - Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve prijatý v roku 1944 krajinami na celom svete predpokladal, že "budúci vývoj medzinárodného civilného letectva môže výrazne pomôcť pri vytváraní a udržiavaní priateľstva a porozumenia medzi národmi a ľuďmi z celého sveta". Cieľom Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ktorá bola založená na týchto zásadách, je spolupráca so všetkými príslušnými a zúčastnenými stranami s cieľom dosiahnuť konsenzus v oblasti noriem a odporúčaných postupov (SARP) a politík. Usiluje sa tiež o podporu plánovania a rozvoja medzinárodnej leteckej dopravy s cieľom zabezpečiť bezpečný a usporiadaný rast medzinárodného civilného letectva na celom svete. ICAO tento rok oslavuje 75. výročie svojho vzniku a v septembri sa bude konať 40. zasadnutie jej Zhromaždenia. Znovu vyzývame globálnu komunitu, nech nalieha na ICAO, aby umožnila profesionálnu a konštruktívnu účasť Taiwanu na tomto zasadnutí, čo by podľa nášho názoru mohlo ICAO výrazne pomôcť pri realizácii jej vízie a dosiahnutí jej cieľov prepájania sveta.

Taiwan by nemal byť vynechaný

Taiwan, ktorý má v rámci Ázijsko-pacifického regiónu strategickú polohu, sa dlho tešil úzkemu prepojeniu leteckej dopravy s ostatnými krajinami a oblasťami v regióne. Taipejský letový informačný región (Taipei FIR), za ktorý je Taiwan zodpovedný, riadi veľký objem leteckej dopravy vo východnej Ázii a v roku 2018 poskytol služby vyše 1,75 miliónov riadených letov, čo je oproti roku 2017 nárast o 5,8%. Ku koncu roka 2018 obslúžilo 17 taiwanských letísk viac ako 68,9 milióna cestujúcich. Približne 92 leteckých spoločností ponúklo lety z Taiwanu a na Taiwan, prevádzkujúc osobné aj nákladné lety na 313 trasách spájajúcich 149 miest po celom svete. Taiwan je aktívnym účastníkom medzinárodného spoločenstva civilného letectva a Taipei FIR je neoddeliteľnou súčasťou globálnej siete FIR. Vzhľadom na technické, odborné a pragmatické dôvody musí Taiwan naliehavo vytvoriť priame komunikačné kanály s ICAO a byť informovaný o najaktuálnejších pravidlách a predpisoch na zabezpečenie bezpečnej leteckej prepravy cestujúcich a nákladu.

Spoločné budovanie bezproblémovej leteckej dopravy

Taiwanská správa civilného letectva (CAA) usilovne pracuje na udržaní najvyššej úrovne leteckej bezpečnosti a kvality služieb na FIR v Taipei. Keďže sa však nemôže zúčastniť na stretnutiach, mechanizmoch a činnostiach ICAO, je nútená vynaložiť značné množstvo dodatočných investícií a času, aby porozumela dôvodom rozhodnutí ICAO a riadne implementovala potrebné normy a odporúčané postupy (SARP). Taiwan sa bude naďalej snažiť implementovať opatrenia na splnenie všetkých týchto noriem a odporúčaných postupov s cieľom zvýšiť bezpečnosť a ochranu letectva. Je však nevyhnutné a legitímne umožniť Taiwanu získavať súvisiace informácie a zúčastňovať sa na aktivitách ICAO vrátane účasti na Zhromaždení. Táto požiadavka je nielen v súlade s cieľmi ICAO, podľa ktorých nesmie byť žiadna krajina vynechaná, ale bola by prospešná nielen pre Taiwan a Ázijsko-pacifický region, ale aj pre ICAO.

Potreba medzinárodnej podpory

Dlhodobé úsilie Taiwanu o účasť v ICAO pritiahlo celosvetovú pozornosť. Vo vyhlásení ministrov zahraničných vecí krajín G7, vydanom 7. apríla 2019 po stretnutí v meste Dinard vo Francúzsku, bola Taiwanu vyjadrená podpora.   "Podporujeme skutočnú účasť všetkých aktívnych členov medzinárodného leteckého spoločenstva na fórach ICAO. Vylúčenie niektorých jej členov z politických dôvodov ohrozuje bezpečnosť a ochranu letectva." Toto tvrdenie je v súlade s požiadavkami Taiwanu. Taiwan ako zodpovedná zainteresovaná strana v medzinárodnom leteckom spoločenstve má spoločný záujem na zabezpečení regionálnej a globálnej bezpečnosti letectva a je odhodlaný prispievať k ďalšiemu rozvoju globálneho letectva. Sme ochotní sa podeliť o svoje skúsenosti s rozvojom leteckého priemyslu, ako aj o naše technické znalosti, sledujúc spoločný cieľ bezpečného, usporiadaného a udržateľného rozvoja medzinárodného civilného letectva.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Osud včiel v centre pozornosti. Obuli sa do toho i známi influenceri

PRservis.sk - 2. september 2019

2.9.2019 - "Keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac, než štyri roky života" – výrok často pripisovaný slávnemu fyzikovi Albertovi Einsteinovi. Azda nebol jediným, kto veril v ich nenahraditeľnosť. Dôležitosť záchrany včiel si uvedomujeme aj my, Slováci. Vznikla tak kampaň na ich podporu, ku ktorej sa pridali známe mená sociálnych sietí. Chcú vzbudiť záujem verejnosti a pomôcť organizáciám, bojujúcim za zníženie ich úhynu.  

Chýbajúci med bude najmenší problém

Možno si poviete, nebudú včely, no tak nebude med. Nevadí. To by ale znamenalo ešte "ten najmenší" problém. Od práce včiel a ďalších opeľovačov závisí viac ako 4 000 druhov ovocia a zeleniny.  Úbytok včely medonosnej by pravdepodobne viedol aj k vyšším cenám potravín a k problémom s ich dostupnosťou. Bez včiel by nebol nielen med, káva, ale ani iné bežné potraviny, ako napríklad paradajky, uhorky, cibuľa, strukoviny, bobuľové ovocie a mnohé iné. Podľa údajov Organizácie Spojených národov od včiel tiež závisí až 1,4 miliardy pracovných miest na svete. Od opeľovania včelami totižto závisí 5-8 % svetovej poľnohospodárskej produkcie. Nehovoríme ani zďaleka o chýbajúcom skle medu na polici v špajze.

Pomoc je na ceste, stačí málo

Toto leto sa spustila iniciatíva podpísaná značkou Lišiak zo sadu, ktorý si uvedomuje, že v ohrození sú napríklad aj jablká –  mimo iné hlavná surovinou pri výrobe sajdra.  Cieľom kampane s názvom Sajder budúcnosti je nielen zviditeľniť samotnú tému, ale i aktívne pomôcť. Pre začiatok trom vybraným organizáciám. Pridali sa už mnohé známe tváre sociálnych sietí. Tie promovali na mieru vytvoreného Lišiaka bez sadu – a v ňom čistú vodu, aby demonštrovali dôležitosť včiel. Pridajte sa k nim aj vy

Kúpou sajdra Lišiak zo sadu teraz prispejete na pomoc 3 vybraným organizáciám, ktorým osud našich včiel nie je ľahostajný. Výťažok tak poputuje nie na jednu, ale hneď na tri dobré veci.  Podporí projekt Včelí kRaj, ktorý vďaka tomu začne s budovaním vzdelávacieho centra so zameraním na význam opeľovačov pre človeka a krajinu. CEEV Živica so svojím projektom Mestské včely zafinancuje prevádzku Rozprávkovej včelnice vo Zvolene a do tretice, Zóny bez pesticídov, zabezpečia vzdelávanie na školách, príručky pre mestá a vytvoria vôbec prvú aplikáciu o používaní pesticídov.

Okrem toho vznikla na pomoc včelám i špeciálna edícia tričiek a tašiek. Originálna kolekcia je dostupná k objednaniu na www.merch.sk. Kúpou kúska z danej  kolekcie prispejete rovnako tak na pomoc organizáciám.

Pridajte sa jednoduchou cestou k zástupu organizácií i známych osobností, ktorí si uvedomujú, že ich úhyn včiel by bol pre nás fatálny.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Osud včiel v centre pozornosti. Obuli sa do toho i známi influenceri

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Register partnerov verejného sektora postúpil novelou o level vyššie. Niektoré nedostatky však pretrvávajú

PRservis.sk - 2. september 2019

2.9.2019 - Zákon o registri partnerov verejného sektora je unikátny predpis, ktorý vniesol do obchodov so štátom transparentnosť. Počas svojho krátkeho života však trpel viacerými nedostatkami. Tieto spočívali nielen v množstve chýb vyplývajúcich z legislatívnej nedôslednosti, ale mali tiež hlbší rozmer. Zákon totiž zasiahol podstatne širšiu škálu subjektov a právnych vzťahov, ako sa pôvodne zamýšľalo. Nemenej významným problémom bola skutočnosť, že tvorcovia zákona pri jeho tvorbe nebrali do úvahy špecifiká renomovaných zahraničných spoločností, ktoré museli do registra zapísať desiatky až stovky svojich manažérov, súkromných osôb, a proti ich vôli zverejniť údaje o ich trvalom pobyte. Za zmienku tiež stojí nešťastne naplánovaná technická údržba serverov Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorá 31. decembra 2018 znemožnila oprávneným osobám odoslať na súd oznámenia o overení identifikácie konečných užívateľov výhod a splniť tak svoju zákonnú povinnosť.

Parlament s účinnosťou od 1. septembra 2019 schválil novelu zákona o registri partnerov verejného sektora a priniesol tak svetielko nádeje nápravy týchto chýb, ktoré v praxi kazili dojem z inak veľmi prospešného a potrebného právneho predpisu. JUDr. Ján Azud, partner advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS k schválenému zneniu novely zákona uvádza: "V prvom rade je veľmi dobré, že novela neokliešťuje pozitívne účinky zákona a existujúce nástroje na zabezpečenie maximálnej transparentnosti obchodovania so štátom. Novela zároveň prináša niekoľko veľmi užitočných zmien, ktoré ocenia tak podnikatelia, ako aj oprávnené osoby." Medzi tieto patrí, napríklad zúženie okruhu pôsobnosti zákona. To sa prejaví, napríklad v tom, že povinnosť registrácie po novom nebudú mať podniky odoberajúce energie vo veľkom množstve. Keďže odber energií sa spravidla uskutočňuje v rámci bežného obchodného styku, povinnosť registrácie sa v tomto prípade míňala účelu zákona. Povinnosť registrácie nebudú mať ani verejné podniky, banky, poisťovne a niektoré finančné inštitúcie, ktorých registrácia bola vzhľadom na ich postavenie zbytočná.

Tešiť sa môžu aj veľké zahraničné firmy (emitenti cenných papierov), ktoré budú môcť výrazne zredukovať počet zapísaných osôb. Zákon myslí aj na ochranu osobných údajov, keďže za určitých podmienok bude umožnené namiesto údajov o trvalom pobyte fyzickej osoby zapísať údaj o sídle spoločnosti. Oprávneným osobám uľahčí prácu zavedenie tzv. dobrovoľného overenia identifikácie, ktoré spočíva v tom, že oprávnené osoby budú môcť vykonať overenie identifikácie konečných užívateľov výhod aj mimo zákonom povinne stanovených udalostí. Novela zákona operatívnym spôsobom rieši aj medzery zákona, ktoré vyšli najavo v aplikačnej praxi súdu a ktoré sa snažili využiť subjekty, voči ktorým sa viedlo konanie o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Po novom zákon výslovne uvádza, že ak v priebehu konania o overení pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod dôjde k výmazu partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby, súd toto konanie dokončí.

"Veľmi podstatnou je tiež skutočnosť, že v prípade výmazu spoločnosti sa táto spoločnosť nebude môcť nasledujúce 2 roky do registra znova zapísať, čo bude firmy motivovať odhaľovať svoje skutočné vlastnícke pozadie ešte viac ako vysoké finančné pokuty," dodáva Ján Azud z advokátskej kancelárie  RUŽIČKA AND PARTNERS.

Napriek pozitívnemu hodnoteniu novely naďalej existuje priestor na precizovanie zákona, a to najmä v jeho procesnej časti. JUDr. Ivan Šafranko, advokát advokátskej kancelárie RUŽIČKA AND PARTNERS uvádza: "Ministerstvo spravodlivosti SR pri tvorbe novely zákona z nepochopiteľných príčin odignorovalo návrh Slovenskej advokátskej komory a ďalších subjektov na zavedenie možnosti podať odvolanie proti rozhodnutiu súdu o výmaze subjektu z registra. Partner verejného sektora tak v súčasnosti nemá možnosť brániť svoje práva v rámci dvojinštančného konania. Zastávame názor, že takýto stav popiera ústavné princípy a medzinárodné dohovory zaručujúce spravodlivý súdny proces."

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Tip: Batéria SAIL CUBE - 139.99

Zlacnene.sk - 1. september 2019
Kategórie: Podporujeme

Triler, v ktorom niet hluchých miest

PRservis.sk - 30. august 2019

30.8.2019 - V severskej sérii Fredrik Beier vychádza tretí diel – po knihách Viedenské bratstvo a Kalypso je tu novinka Nesiem svoj kríž. Prestížny Dagbladet o nej napísal: "Triler, v ktorom niet hluchých miest. Johnsrud je čoraz lepší a lepší."

Muža, ktorý pracuje pre nórsku vládu, nájdu mŕtveho v osloskej autoumyvárni. Niekto ho strelil do genitálií a nechal vykrvácať. O pár dní nato zmizne novinárka pátrajúca po jeho tajomstvách. Zaujímala sa aj otca inšpektora Fredrika Beiera. Telá sa začnú kopiť a Beier nevie, komu sa dá ešte veriť.

Dokonca aj jeho kolegyňa Kafa Iqbalová podľa všetkého niečo skrýva. Fredrik je nútený spochybniť všetko a každého, len tak sa môže dopracovať k pravde.

Nesiem svoj kríž je posledný diel medzinárodne úspešnej trilógie o vyšetrovateľoch Fredrikovi Beierovi a Kafe Iqbalovej. "Johnsrud je majster napätia, svojou trilógiou sa zaradil medzi elitu nórskej kriminálnej literatúry," napísali v Tvedestrandsposten.

Ingar Johnsrud je renomovaný nórsky novinár, debutoval v roku 2015 románom Viedenské bratstvo, ktorý je prvou časťou detektívnej trilógie. Nasledovali Kalypso a Nesiem svoj kríž. Vyslúžil si veľkú pozornosť za svoju schopnosť vystihnúť detaily a netradičný štýl písania. Nadšení kritici sa zhodli, že čitateľa dokáže celý čas udržať v napätí a okamžite sa stal novou hviezdou severskej detektívky.

Začítajte sa do novinky Nesiem svoj kríž:

Sviečka vyronila osamelú slzu a pastor zopäl ruky k modlitbe. Modlil sa potichu a len pre seba. Slová napriek tomu vyslovoval rýchlo. Do rytmu srdca. Nakoniec pokrivené prsty rozpojil a otvoril oči.
V oválnom okne vysoko na stene zbadal mihotavý odraz svojej postavy. Vonku bola tma a na skle hrala jemná melódia. Mäkké dotyky snehu. Na okne, tesne nad miestom, kde sa odrážal plameň sviečky, pristála ťažká snehová vločka. Roztopila sa na teplom skle a z plameňa, ktorý bol dovtedy len červenožltým bodom, sa rozšírila žiara ako kruhy na pokojnej hladine.
Osvetlila podlahu, kríž aj Bibliu, a keď kľačiacu postavu zahalila celú, pastor vedel, že sneh nie je sneh, ale Boh, ktorý sa mu prihovára.
Keď napadol čerstvý sneh, vianočná noc sa javila celkom biela, celkom nepoškvrnená.
Pastor si spomenul na nevinnosť, ktorá zavítala na zem v jednu vianočnú noc kedysi dávno a ukázala nešťastným pozemským dušiam novú cestu. Odrazu mu všetko dávalo zmysel. Železné mreže na okne. Oceľová pričňa s tenkým matracom na stene. Hrboľatý strop pivnice posiaty fľakmi, ktoré si predstavoval ako mraky, aj ťažké dvere s priezorom, ku ktorému sa musel skloniť, ak chcel vidieť von.
Všetko dávalo zmysel a všetko sa mu prihováralo čistým a jednoznačným hlasom. Zavrel oči, zopäl ruky a modlil sa. Tentoraz pomaly. Sebavedome.
V zámku sa ozvalo štrnganie a v miestnosti sa zjavil strážca, vysoký muž s vpadnutými lícami. Volal sa Richard, a hoci sa títo dvaja líšili povolaním aj postavením, vychádzali spolu dobre. Richard si neraz, keď pastora pripútal k rámu postele, prisadol k nemu a zhovárali sa. Strážca bol kedysi športovec, no potom sa mu život obrátil naruby. K tomuto okamihu sa často vracal.
Medzi prstami žmolil prsteň, ktorý nosil na retiazke okolo krku, a pýtal sa pastora, či existuje odpustenie. Pastorovi vtedy zmäkol hlas a aj pohľad mal odrazu miernejší. Zodvihol bradu.
"Samozrejme, že existuje odpustenie," odpovedal zvyčajne. "Tomu, kto verí, bude odpustené všetko."
Pastora však nezaujímali strážcove slová, ale skôr jeho mlčanlivosť. Richard ho vedel počúvať dlhé hodiny a pastor mu dlhé hodiny rozprával. O tom, ako Boh zoslal na egyptský národ roje kobyliek. Ako potopa sveta zmyla zo zeme všetky hriechy a bezbožnosť. Ako Španieli priniesli do Ameriky vírus a ako epidémia kiahní za pár rokov vyhubila mocnú ríšu Aztékov a spustošila takmer celý kontinent, čím pripravila pôdu na príchod kresťanstva.
"Nič tak nepohnojí náboženskú pôdu ako výkriky bolesti a krv. Preto ma tu držia," vravel pastor.
"Biblia, sviečka, dve zápalky, tanierik, pohár, kávová šálka, nožík." Strážca zodvihol hlavu. "Kde je kríž?"
"Kríž?" začudoval sa pastor. "Dnes som k modlitbe žiadny kríž nedostal."
Richard sa pozrel na hárok v ruke. Potom si znovu prezrel predmety na zemi. Zamračil sa. "Dúfal som, že toto už máme za sebou."
Keď skontroloval posteľ a nakukol pod matrac aj paplón a keď baterkou zasvietil okolo okenných rámov, poza radiátor aj záchodovú misu, obrátil sa k pastorovi.
"Mrzí ma to, ale viete predsa, čo bude nasledovať."
"Naozaj som dnes žiadny kríž nedostal."
Strážca naklonil hlavu nabok a čakal.
"Pastor si pomaly vyzliekol širokú košeľu. Demonštratívne ňou potriasol a odhodil ju. Potom si spustil nohavice. Ich pohľady sa stretli. Strážca bezradne zastonal a kývol smerom k jeho rozkroku. Pastor si začal vyzliekať aj slipy. Keď bol nahý, zodvihol si ovisnutý úd a po ňom gule.
"Otočte sa a čupnite si."
"Som zbožný človek. Hádam si len nemyslíte, že som si symbol božstva strčil do zadku?"
Richard netrpezlivo funel a ukazovákom robil krúživé pohyby. Keď pastor z tejto ponižujúcej polohy vstal, znovu sa otočil, vzpažil ruky a špičkami prstov sa dotýkal stropu. Potom vystrel skrčené prsty na nohách a pocítil, ako sa mu pod nohami niečo uvoľnilo. Posunul nohu o niekoľko centimetrov dozadu.
"Vidíte? Žiadny kríž nemám."
"A čo je tamto?" Strážca sa naklonil dopredu. Zaostril na triesky dreva, ktoré teraz ležali priamo pred pastorovými nohami.
Pastor vedel, že keby sa len ľudia lepšie prizreli, videli by, že Boh je všade. Vo vetre, ktorý šantí vo vrcholkoch stromov, aj v larvách, ktoré rozožierajú zdochliny vtákov. Je v komplikovanej dedičnej informácii vírusu, ako aj v spôsobe, akým Pán dovolil ľuďom túto informáciu zmanipulovať. Boh je aj čas. Je v ľadovcoch, ktoré sa roztápajú. V kameni, ktorý sa zomelie na piesok, i v betóne, ktorý sa rozpadne na prach. Pastorovi sa podarilo vydlabať do stropu škáru a vsunúť do nej dlhý koniec špicatého kríža. Nevedel ho ukryť úplne, ale to neprekážalo. Kto už len skúma detaily na strope pivnice, ktorú už toľkokrát videl? Strážca Richard určite nie.
Pastor odrazu vytrhol kríž zo škáry. Richard stihol ledva zodvihnúť hlavu, nieto ešte vystrieť ruku, aby sa ubránil. Hrot kríža ho zasiahol do ruky a hneď nato pocítil, ako ho nahý muž zdrapil za golier. Zatackal sa, spadol na zem a zaúpel od bolesti. Pastor sa naňho hodil takou silou, že mu vyrazil dych.
Potom ho schytil za vlasy a trhol nimi dozadu. Lebkou mu praštil o zem vychudnutou tvárou nadol. Ozval sa zvuk praskajúcej kože a chrupavky.
Kaluž krvi na betóne vytvorila okolo strážcovej hlavy svätožiaru a celé telo sa mu nekontrolovane triaslo.
Pastor našiel bod, ktorý hľadal. Krvavý hrot kríža vrazil Richardovi medzi horné krčné stavce. Chystal sa pritlačiť celou svojou váhou, ale zneistel. Zodvihol hlavu a na skle okna uzrel odraz tohto barbarského výjavu. Sklo bolo zahalené do bielych snehových vločiek. Ako nedotknuté plátno. Rysoval sa mu nový život. Nová šanca. *
"Ďakujem ti, Pane," zamrmlal.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Desivý psychotriler Blíženci

PRservis.sk - 30. august 2019

30.8.2019 - Začítajte sa do desivého psychotrileru Blíženci o jednej nešťastnej žene, ktorá žije teraz jedinou otázkou: Sú to jej milované dvojčatá, alebo podvrhnuté deti?

Všetci jej vravia, že je vyčerpaná a potrebuje si poriadne oddýchnuť. Majú pravdu. Lauren Tranterová práve porodila krásne dvojčatá, Morgana a Rileyho, a v živote nebola unavenejšia. Len ona však vie, čo sa stalo v prvú noc po pôrode v nemocničnej izbe. Odrazu sa tam objavila záhadná cudzia žena a chcela jej deti vziať. Vlastne nie vziať, vymeniť za akési iné... stvorenia. Okrem Lauren ju však nikto iný nevidel. Ani policajti nič nezistili. Všetci od lekára až po jej manžela sú presvedčení, že všetko sa odohralo iba v jej hlave. S výnimkou detektívky Joanny Harperovej, ktorej intuícia našepkáva čosi iné.

Prešiel mesiac. V jedno slnečné ráno sa ustráchaná Lauren konečne vyberie s dvojčatami na prechádzku k rieke, zdriemne si na lavičke – a obe deti zmiznú. Polícia pohotovo zakročí, ale keď sa nakoniec dvojčatá nájdu, sú akési iné. Vyzerajú síce ako Morgan a Riley, aspoň všetci ostatní to tvrdia, ale Lauren sa niečo nezdá a zdesene kričí: To nie sú moje deti!

Lauren je odhodlaná svojich synov nájsť a zachrániť, tak ako to káže stará legenda, aj keď riziko je nepredstaviteľné. Ak sa mýli, urobí najväčšiu chybu vo svojom živote.

Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Alfréd Swan:

Melanie Goldingová je absolventkou magisterského štúdia v odbore tvorivé písanie na Bat Spa University, ktoré ukončila s vyznamenaním. Vystriedala niekoľko povolaní vrátane výpomoci na farme, práce v továrni, opatrovania detí a vyučovania hudby. Po celý čas bolo písanie súčasťou jej života. Jej poviedky získali mnohé ocenenia v súťažiach miestneho i národného významu.

Detektívka seržantka Joanna Harperová stála na viadukte s ostatnými policajtmi. Na protiľahlom brehu rozľahlej vodnej nádrže videli matku. V náručí zvierala dvoch synčekov, dvojčatá, a očividne bola odhodlaná vojsť s nimi do vody.
Harperová sa obrátila k detektívovi inšpektorovi. "Ako ďaleko sú naši na druhej strane?"
Piesčitý nános, na ktorom žena stála, zo všetkých strán obkolesoval hustý porast. Aj z diaľky Harperová videla, že dodriapané ženine nohy sa lesknú od krvi.
"Priďaleko," konštatoval Thrupp. "Nemôžu sa k nej dostať."
Ponad hlavy sa im s hukotom prehnala helikoptéra a sčerila vodnú hladinu, z jej amplióna hromovým hlasom zaznela výzva: Ustúpte od vody...

Začítajte sa do novinky Blíženci:

13. júla 20.10

Najdôležitejšie bolo, že ju niekto konečne zbavil tej príšernej bolesti. A spolu s ňou strachu a paralyzujúcej istoty, že umrie.To všetko bolo v priebehu niekoľkých sekúnd akoby zázrakom preč. Tak hrozne rada by si pospala, ponorila sa do sladkého zabudnutia, no v tom sa v jej zornom poli objavila Patrikova ustarostená tvár a nad ňou zelená plátenná operačná čiapka a spomenula si: rodím. Injekcia, ktorú jej vpichli do miechy, nebola len signálom konca neznesiteľne bolestivých kontrakcií ale tiež začiatkom kliešťového pôrodu, pri ktorom sa mohlo mnoho vecí pokaziť. Prvé z bábätiek uviazlo v pôrodnom kanáli. Nemohla sa teda zakutrať do mäkučkého zámotku znecitlivenia a ospalosti – tomu druhému nútene odolávala už dobrých tridsať šesť hodín – a s vypätím síl sa musela sústrediť na to, čo sa dialo.
Patrikovu tvár vystriedala tvár lekárky. Mala stiahnutú masku, takže jej videla ústa a väčšinu brady. Pery sa jej hýbali akoby nezávisle od toho, čo vravela. Lieky a vyčerpanosť zvíťazili, svet sa spomalil. Lauren sa zamračila. Lekárkinu tvár mala rovno pred očami, a predsa jej bola hrozne vzdialená. Hovorí mi niečo, pomyslela si Lauren, mala by som počúvať.
"Pani Tranterová, po injekcii nebudete cítiť, kedy máte kontrakcie – poviem vám kedy máte tlačiť, dobre?"
Laurenine ústa sformovali malé prekvapené "o", ale to už lekárkina tvár zmizla.
"Tlačte."
Doktorka silno potiahla až sa Lauren na posteli celá zosunula. Nič necítila, a tak ani nevedela, či tlačí alebo nie. Usilovne napínala svaly na krku a vraštila čelo, no hlboko v jej hlave sa ozval hlas, ktorý jej vravel, aby sa na to celé vykašľala. Aj tak nemôžu vedieť, či tlačí alebo nie. Možno sa naozaj nič nestane, ak si na pár minút zdriemne.
Zatvorila oči.
"Tlačte! Teraz!"
Lekárka znova potiahla a Laurenina ospalosť sa razom rozplynula vo chvíli, keď na svet vykĺzlo jej prvé dieťa. Otvorila oči, opäť prítomná a sústredená, svet okolo bežal svojím zvyčajným tempom, alebo možno predsa len o čosi rýchlejšie. Zadržala dych v očakávaní detského plaču. Keď ho konečne začula, tenký, prenikavý, vyčerpaný protest niekoho, kto práve prekonal traumatickú skúsenosť, aj ona sa rozplakala. Dlho zadržiavané slzy jej nedočkavo vyhŕkli z očí. Patrik jej zovrel ruku vo svojej dlani.
"Chcem ho vidieť," hlesla a naozaj jej položili na hruď bábätko. Ležalo na chrbátiku otočené zadočkom k nej, takže videla iba nožičky podobné žabacím a malú dlaň. Patrik sa k nim nahol, oči upieral na dieťa, smial sa a plakal zároveň, opatrne vtisol do malej dlane svoj prst.
"Nemohli by ste ho otočiť?" spýtala sa, ale nikto to neurobil. Polovedome zachytila, že lekárka znova hovorí "tlačte", a znova poslúchla. Dieťa z jej hrude zmizlo a na jeho mieste sa objavilo druhé. Tentoraz v sebe našla dosť sily, aby ho otočila tvárou k sebe. Opatrne ho objala obomi rukami, ležalo jej v náručí ako v kolíske, a pozorne sa mu zadívala do tváre. Aj dieťa si ju obzeralo, špúlilo ústočká a zamyslene sa na ňu dívalo modrými očami spod privretých viečok. Hoci vopred vedeli, že sa im narodia geneticky identické jednovaječné dvojčatá, s Patrikom očakávali, že medzi nimi predsa len budú nejaké rozdiely. Sú to predsa dve samostatné ľudské bytosti. Dvaja rúči chlapci, pomyslela si a cítila, ako sa musí nútiť do toho bodrého a bezstarostného tónu, keďže najviac zo všetkého potrebovala spať. Všimol by si vôbec niekto, keby to urobila?
"Riley," povedal Patrik, jednou dlaňou ju nežne hladil po líci, palcom druhej zasa dieťa, "áno?"
Lauren sa cítila pod tlakom. Myslela si, že mená nechajú na neskôr, že o nich rozhodnú až o pár dní, keď bábätká trocha lepšie spoznajú. Také závažné rozhodnutie! Musia si ho predsa poriadne rozmyslieť.
"Riley?" zopakovala. "Nuž..."
Patrik sa vzpriamil, v ruke zrazu držal mobil.
"A čo ten druhý? Rupert?"
Rupert? To meno predsa nebolo ani v užšom výbere, ktorý spolu zostavili. Akoby chcel za každú cenu presadiť svoju voľbu a neváhal na to využiť jej momentálny stav, že je omámená liekmi, paralyzovaná, krehká a zraniteľná. To predsa nie je fér.
"Nie," ohradila sa možno trochu príliš nahlas. "Ten sa volá Morgan."
Patrik sa zamračil. Zaškúlil na potenciálneho Morgana, ktorého práve prezeral pediater. "Vážne?" Pochybovačne pokrčil plecom a vložil si telefón späť do vrecka.
"Nemôžete tu dlho zostať," oznámila sestra z novorodeneckého Patrikovi, keď ju na nemocničnej posteli nakoniec zaviezli do izby. Rozhodným pohybom odhrnula vyblednuté závesy farby morskej zelene. Lauren chcela protestovať, dúfala, že budú mať čas trochu si vydýchnuť a potešiť sa s deťmi, kým manžela nevykážu z oddelenia.
Cesta z pôrodnej sály viedla stovky, či skôr tisícky metrov dlhými chodbami. Patrik tlačil vozík, na ktorom spalo jedno z dvojčiat, zatiaľ čo sestra tlačila posteľ s Lauren, ktorá držala to druhé. Ich malá procesia mlčky kráčala v žltom svetle lámp. Lauren napadlo, či by nebolo lepšie, keby sa Patrik sestre ponúkol, že sa s ňou vymení a bude tlačiť ťažšie bremeno, no zakrátko bola rada, že nič nepovedala. Len čo dorazili do oddelenia, ukázalo sa, že tá ženská presne vie čo a ako. Sestrička, útla a Patrikovi sotva po plecia, s využitím váhy svojho tela posteľ šikovne stočila okolo rohu, potom nadskočila a s nohou na priečke pod posteľou ju ako námorník zakotvila v jednej zo štyroch prázdnych kójí, v tej pri okne. Ozvalo sa iba tiché bum, to sa záhlavie postele dotklo steny. Keby to bolo na Patrikovi, s najväčšou pravdepodobnosťou by zbúrali nejaké drahé zariadenie.
Sestrička svižne zatisla pätou brzdu, s bodrým "A je to!" sa obrátila k Patrikovi a s rukou natiahnutou k nástenným hodinám ho rázne varovala. "Pätnásť minút," znel jej ortieľ.
Zostal po nej len kvikot gumových podrážok na linoleu chodby. Lauren s Patrikom pozreli na deti.
"Ktorého máš?" spýtal sa Patrik.
Opatrne otočila umelohmotnú menovku na krehkom zápästí dieťatka, ktoré jej spalo v náručí.
"Morgana," prečítala z nej Lauren.
Patrik sa naklonil nad vozík s druhým bábätkom. Neskôr budú všetci hovoriť, že obe dvojičky akoby mu z oka vypadli, ale v tej chvíli nevidela medzi dospelým mužom a dokrčeným uzlíčkom nijakú podobu. Pokiaľ išlo o bábätká, tie sa, naopak, podobali ako vajce vajcu – dva hrášky z toho istého struku, či skôr jeden hrášok a jeho duplikát. Riley mal tú istú dokrčenú tvár ako jeho brat, tie isté dlhé pršteky a neuveriteľne dokonale vytvarované nechty. Aj zívali úplne rovnako. Zamrzelo ju, že ich v sále oboch navliekli do rovnakých bielych dupačiek z tašky, ktorú sem s Patrikom doniesli, hoci nachystala oblečenie rôznych farieb. Keby to záviselo od nej, toho druhého by určite obliekla do žltých. Bez menoviek by nemala najmenšiu šancu rozoznať ich a čo potom? Vďakabohu, že majú aspoň tie. Morgan v jej náručí otočil hlavou z jednej strany na druhú a pootvoril očká. Sledovala, ako sa mu pomaly znovu zavreli.
Vozík, ktorý sem dotlačil Patrik, mal vystačiť pre obe deti. Riley ležal pod Patrikovým dohľadom na tvrdom matraci v kontajneri z priehľadného plastu na samom vrchu vozíka. Pri hlavičke a pri nohách mal zrolované napohľad drsné prikrývky s vytlačeným názvom nemocnice. Bolo jasné, že ten kontajner vyrobili na nejaký celkom iný účel, na prepravu úplne iného nákladu. Plastová schránka aj matrac boli tvrdé a hranaté, kým bábätko bolo mäkučké a oblé. Ako mačiatko stočené do klbka. Patrik nechtiac trochu prudšie strčil do vozíka. Riley okamžite vymrštil ručičky aj nožičky do všetkých strán, vyzeral ako päťcípa hviezda. Po chvíli sa rovnakým tempom, akým jeho brat zavrel oči, schúlil do klbka a nehybne ležal s hlávkou otočenou nabok. Ten kontajner mal mať oválny tvar, skôr ako hniezdo, aby tam malo bábätko primerané pohodlie, pomyslela si. Prečo to dosiaľ nikomu nenapadlo?
"Ahoj, Riley," oslovil ho Patrik smiešne piskľavým hlasom. Narovnal sa. "Znie to čudne."
Lauren natiahla ruku a opatrne si pritiahla vozík s bábätkom bližšie k posteli, nechcela riskovať, že tá malá guľôčka sa prekotúľa. Voľnou rukou ho zakryla prikrývkou a jej konce zastrčila pod matrac, aby zostala na mieste.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Papier v Harmanci vyrábajú už takmer dvesto rokov

PRservis.sk - 30. august 2019

30.8.2019 - 190. výročie založenia Harmaneckých papierní oslávili v Banskej Bystrici veľkolepým predstavením opery Nabucco pod holým nebom.

Závod na výrobu papierových výrobkov SHP Harmanec v tomto roku oslavuje 190. výročie svojho založenia. Charakter silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej firmy si papiereň zachovala dodnes. V roku 2002 sa Harmanecké papierne premenovali na SHP Harmanec a stali sa súčasťou skupiny výrobných a obchodných spoločností, ktorých predmetom činnosti je výroba a distribúcia hygienických papierových produktov pod spoločným názvom SHP Group. SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu a patrí do portfólia holdingu ECO-INVESTMENT, a.s.

V súčasnosti je závod jedným z lídrov v oblasti ekologického spracovávania surovín na Slovensku. Nová moderná technológia zabezpečuje trvalú udržateľnosť výroby 100% recyklovaného papiera, čím výrazne šetrí životné prostredie. "Za posledných 13 rokov sme investovali približne 7,5 mil. EUR do technológie, ktorá umožňuje zvyšovanie využitia zberového papiera vo výrobnom procese a 2,6 mil. EUR do čistenia odpadových vôd. Spolu teda 10,1 mil. EUR. V závode tak dnes dokážeme zo zberového papiera vyrobiť recyklovaný hygienický papier v špičkovej kvalite. Postupne chceme dosiahnuť z takzvaného zberáku výrobu 60 tisíc ton papiera ročne. V investíciách preto plánujeme pokračovať," uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO-INVESTMENT, a. s. Milan Fiľo.

SHP začalo viac prihliadať na dosahovanie vyššej rentability a v poslednom období začala spoločnosť pracovať aj so značkou a s inováciami. "V poslednom roku sme na trh priniesli viaceré produktové inovácie. Štvorvrstvový toaletný papier, vreckovky a kozmetické utierky ,,Delicate care" získali viaceré ocenenia v súťaži Voľba spotrebiteľov 2018 a 2019 na Slovensku aj v Čechách," hovorí generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund. Poslednou z radu produktových noviniek je limitovaná edícia produktov Harmony Folklór, ktorou značka Harmony oslavuje 190. výročie založenia Harmaneckých papierní. Dizajn obalov folklórnej edície je inšpirovaný ľudovými vzormi z viacerých slovenských regiónov.

SHP Harmanec je silný regionálny zamestnávateľ, v podniku pracuje približne 400 ľudí z blízkeho okolia. Spoločnosť si zakladá na profesionalite a know-how svojich pracovníkov, pre ktorých sa snaží vytvárať optimálne pracovné podmienky. Aktívne podporuje lokálne komunity, školy a škôlky v rámci regiónu, buduje vzťahy najmä v sociálnej oblasti a v ochrane životného prostredia, úzko spolupracuje s miestnou samosprávou a cirkvou.

Z histórie papierní

Papiereň v Harmanci vybudoval v roku 1829 banskobystrický kupec František Zikmund Leicht pôvodne ako fabriku na ručnú výrobu papiera. V polovici 19. storočia patrila k najmodernejším papierenským závodom v Rakúsko-Uhorsku. Na prelome 19. a 20. storočia sa tu začali vyrábať aj hygienické papierové výrobky. Najprv skladaný toaletný papier pod obchodnou značkou Hermandol, neskôr ručne rezané papierové obrúsky. Počas 2. svetovej vojny sa sortiment rozšíril o výrobu dámskych vložiek a detských plienok z buničitej vaty. Novodobá história papierne sa začala v roku 1972, kedy bol do prevádzky uvedený papierenský stroj na výrobu hygienických papierov a začala sa využívať nová surovina – zberový papier.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Tip: VESELÁ MIKINKA - 2.49

Zlacnene.sk - 30. august 2019
Kategórie: Podporujeme

V Košiciach prepájajú umelú inteligenciu a vesmírny výskum

SAV.sk - 28. august 2019
V dňoch 26. – 28. augusta sa koná SPACE::LAB summer school na tému Machine learning and Space data. Cieľom letnej školy je prepojenie najmodernejších IT technológií a vesmírneho výskumu. Organizátormi sú Oddelenie kozmickej fyziky, ÚEF SAV a IT spoločnosť GlobalLogic. Letnú školu podporuje  Európska vesmírna agentúra (ESA).  „Využitie umelej inteligencie je trend, ktorý je potrebné zachytiť aj vo vesmírnom výskume. Preto sme chceli prepojiť mladých ľudí z vedeckej a IT sféry a spoločne pracovať na téme, v ktorej majú tieto ...
Kategórie: Podporujeme

Rah Digga príde opäť na Slovensko

PRservis.sk - 28. august 2019

28.8.2019 - Po kvalitných slovenských letných festivaloch pod holým nebom sa nám začína klubová sezóna. V Bratislave sa bude konať 19.septembra 2019 (štvrtok) koncert pre fanúšikov rapovej hudby a hip hopovej kultúry. Klub Hopkirk na Karpatskej ulici predstaví interpretov FAGAN (a NLP), MIKY MORA a RAH DIGGA z USA.

Hlavný interpret večera je rozhodne americká raperka, modelka a herečka, vlastným menom Rashia Fisher a reprezentuje Newark v New Jersey, inak po celom svete známa ako RAH DIGGA.

Slovenským fanúšikom je už raperka známa svojou niekoľkodňovou návštevou Bratislavy (koncert sa uskutočnil 04.apríla 2017). Veľmi dobre sa v Bratislave cítila, absolvovala rôzne stretnutia a rozhovory v živom vstupe pre tv, aj rozhlas. Po jej koncerte množstvo fanúšikov "utrúsilo”, že práve takto má vyzerať rapový koncert a slovenskí interpreti majú v nej neskutočnú inšpiráciu.

RAH DIGGA a jej tvorba je bohatá na spolupráce s veľkými menami tohto hudobného žánru ako napríklad s The Fugees, Mariah Carey, Mary J. Blige, Mos Def, Talib Kweli, Jamelia, Planet Asia (taktiež už vystupoval v Bratislave, 2009), Common Sense, Foxy Brown, Rampage a Busta Rhymes z Flipmode a mnoho ďalších známych interpretov.

RAH DIGGA je podľa Allmusic jedna z najlepšie rapujúcich MC’s a interpretka s najlepším rapovým podaním v hip-hopovom svete podľa knihy "How To Rap”.

RAH DIGGA ako víťazka BET Hip Hop Award za rok 2006 za skladbu "Touch It”, získala ďalšie štyri nominácie na BET Award, ďalšie nominácie na BET Hip Hop Award a MTV Video Music Award.

Jej hudobná kariéra začala v roku 1990, keď Q-TIP ako člen už legendárnej skupiny A Tribe Called Quest zoznámil Rah Digga s kamarátom BUSTA RHYMESom a ten ju zobral pod svoje krídla ako jediného ženského člena úspešnej družiny FLIPMODE SQUAD. Vzory, ktorými sa Rashia inšpirovala, sú velikáni hip hopovej scény ako Krs-One, Rakim a Kool G Rap.

RAH DIGGA získala ocenenie Source Hip Hop Music Award s albumom "The Imperial” – cena pre najlepšiu novú skupinu za rok 1998, spolu s Busta Rhymesom a Flipmode Squad.

Najúspešnejšou skladbou je bezpochýb pieseň plná energie a chytľavého plynutia slov "Break Fool”, ďalšie singlové skladby známe aj v našich končinách sú určite "Tight”, "Party and Bullshit”, "Classic”, "Made MC”, "Angela Davis” a mnohé iné.

Pekná kôpka energie sa predstaví slovenským fanúšikom 19.septembra 2019 v HOPKIRK Clube v Bratislave na Karpatskej ulici.

Koncertný program prídu svojim vystúpením podporiť aj slovenskí interpreti FAGAN zo Senice (spolu s producentom NLP) a bratislavský MIKY MORA. Predpredaj vstupeniek na tento výborný klubový koncert je už spustený.

BandCamp
https://rahdiggamusic.bandcamp.com

Discogs
https://www.discogs.com/artist/105456-Rah-Digga

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

PLANEO Elektro otvára novú pobočku v Komárne, prevzalo ju od odchádzajúcej konkurencie

PRservis.sk - 28. august 2019

28.8.2019 - Sieť elektropredajní PLANEO Elektro na slovenskom trhu úspešne expanduje už 10 rokov. Najnovšie otvorilo novú pobočku v komárňanskom nákupnom centre FAMILY Center, čím prepojilo spádové oblasti a vytvorilo tak väčší komfort pre svojich zákazníkov. Pri tejto príležitosti ponúka v limitovanom čase až polovičné zľavy na všetok tovar.

Najrýchlejšie sa rozvíjajúca sieť maloobchodných predajní so spotrebnou elektronikou PLANEO Elektro postupne napĺňa otvorením predajne v Komárne prvú päťdesiatku pobočiek na Slovensku. "Tak, ako aj v ostatných našich predajniach, aj v novej pobočke v Komárne ponúkneme našim zákazníkom na ploche 650 m2 široký sortiment spotrebnej elektroniky, veľkej bielej techniky, záhradnej techniky, hračiek a domácich potrieb. Zároveň našim zákazníkom prinášame služby vo forme splátkového predaja, poistenia a predĺženia záruky na spotrebiče a bezplatnej dopravy až priamo do domácnosti," hovorí marketingový manažér spoločnosti Vitalij Fomenko.

PLANEO Elektro otvorilo komárňanskú predajňu vo štvrtok 22. augusta o 9:00 hod, otváracia doba je v súlade s predajným centrom FAMILY Center do 20-tej hodiny. Ide o úplne novú pobočku, ktorú PLANEO prevzalo od odchádzajúcej konkurencie. Príprava predajne trvala tri týždne, personál prechádzal viacfázovým školením.

Zákazníkom z južného Slovenska bude k dispozícii jedenásť odborne vyškolených zamestnancov, ochotných poradiť pri výbere spomedzi štyroch tisícok ponúkaných položiek. Na tie je počas prvých štyroch dní od otvorenia mimoriadna akcia – zľava až 50 % na všetok sortiment. "Výhodné zľavy a akcie môžu u nás zákazníci využívať počas celého roka s vernostným systémom vo forme našej rodinnej ponuky," spresňuje V. Fomenko.

PLANEO Elektro v Komárne nájdete na adrese:
Obchodné centrum FAMILY Center, Bratislavská cesta 4579, 945 01  Komárno
Otváracie hodiny:
Po – Ne 9:00 – 20:00

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Košickí vedci monitorujú environmentálne zaťaženie na Zemplíne

SAV.sk - 27. august 2019
Medzi najzávažnejšie kontaminanty v životnom prostredí patria polychlórované bifenyly (PCB) a neesenciálne ťažké kovy, ktoré sa kumulujú a dlhodobo pretrvávajú vo všetkých zložkách ekosystému. Nebezpečné sú najmä vo vodnom prostredí, kde sa dostávajú do rastlín, bezstavovcov aj vyšších živočíchov. Hoci predstavujú reálne riziko pre ľudské zdravie, ich skutočné množstvo rozptýlené v prostredí je často málo známe. Odstrániť túto medzeru sa podujali vedci z Parazitologického ...
Kategórie: Podporujeme

Jedna z najstrašidelnejších kníh o našej budúcnosti

PRservis.sk - 27. august 2019

27.8.2019 - V edícii Civilizácia vyšla novinka Neobývateľná Zem.
Tvrdí, že je to horšie, oveľa horšie, ako si myslíme.
Pomalosť zmeny klímy je rozprávka, zrejme rovnako zhubná ako tá, podľa ktorej sa klíma vôbec nemení. Ak vaša úzkosť pramení len zo strachu z narastajúcej hladiny morí, je to sotva vrchol ľadovca hrôz, ktoré už možno počas svojho života zažijú dnešní tínedžeri...

Dnešné vlny horúčav a lesné požiare sú len predohrou k zmenám, ktoré nastanú. A prichádzajú rýchlo. Bez revolúcie v spôsobe života miliárd ľudí sa niektoré časti Zeme môžu do konca tohto storočia stať neobývateľnými a iné hrozivo nehostinnými.
"Povinné čítanie. Netýka sa to iba našich vnúčat a detí, týka sa to nás," tvrdí slávna Margaret Atwoodová.

Na svojej ceste do blízkej budúcnosti autor David Wallace-Wells predstavuje klimatické pohromy, ktoré nás čakajú a zmenia podobu sveta. Zároveň však otepľovanie planéty zmení aj našu politiku, kultúru, vzťah k technológiám a pohľad na históriu. Zmena klímy zasiahne všetko a pretvorí každý aspekt ľudského života.

"Niektorí čitatelia budú autorove predpovede našej budúcnosti považovať za alarmistické. Áno, je vydesený. A vy by ste mali byť tiež." The Economist

Neobývateľná Zem je meditáciou nad devastáciou, ktorú sme sami spôsobili, a zároveň plamennou výzvou do boja.
Viac ako polovicu uhlíka vypusteného do atmosféry sme vyprodukovali v uplynulých troch desaťročiach. Znamená to, že ak sme planétu priviedli na pokraj klimatickej katastrofy počas jednej generácie, zodpovednosť za to, aby sme sa jej vyhli, má tiež len jedna generácia. Všetci ju poznáme. Je to naša generácia.

Náročné a desivé čítanie od autora, ktorého už v roku 2017 kritizovali za jeho temné, apokalyptické a katastrofické vízie, či predpovede.
Wallace-Wells sa na nič nehrá a prekladá alarmujúce fakty, ktoré veda zistila a dokázala za posledné desaťročia. A ukazuje, čo sa môže stať, ak nezmeníme toto naše správanie.

"Zničujúci prehľad toho, kde sme sa v rámci klimatickej krízy a ekologickej deštrukcie ocitli. Kniha, ktorá definuje našu dobu," napísal Matt Haig pre Guardian.

Milan Buno, literárny publicista

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Kaufland končí s jednorazovými igelitovými taškami

PRservis.sk - 27. august 2019

27.8.2019 - Len krátko po tom, čo Kaufland oznámil, že zo svojej ponuky vyradil jednorazové plastové poháre, riad a slamky, prichádza s ďalšou novinkou v rámci svojej stratégie znižovania spotreby plastov. Končí aj s predajom všetkých jednorazových igelitových tašiek.

Ročne si na Slovensku odnesieme domov takmer 470 kusov igelitových tašiek, čo je až dvakrát viac, ako je priemer v Európskej únii. Veľkú časť z nich tvoria práve igelitové tašky na jedno použitie, ktoré sa, bohužiaľ, rozkladajú až neuveriteľných 500 rokov! Len v Kauflande sa ročne predá 9 miliónov jednorazových igelitových tašiek, ktoré síce majú certifikát Blue Engel, čo znamená, že sú z 80 % ekologické, no ich jednorazové používanie aj tak zbytočne zaťažuje životné prostredie. Preto od 28.8. začína Kaufland s dopredajom starých zásob týchto igelitových tašiek a najneskôr od nového roka v Kauflande nájdete už len viacnásobne použiteľné tašky a tašky z biobavlny.

"Ochrana životného prostredia je pre nás veľmi dôležitá. Všetky kroky, ktoré v tomto smere podnikáme, sú súčasťou našej dlhodobej firemnej stratégie a aj v budúcnosti chceme v podobných aktivitách pokračovať. Jednorazový odpad predstavuje celosvetovo akútny problém a igelitové tašky na jedno použitie patria medzi jeho najproblematickejšie formy. Aj preto sme sa rozhodli ich úplne vyradiť z predaja," povedala Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland.

Kaufland ako prvý z veľkých obchodných reťazcov v roku 2017 vyradil z predaja najpredávanejšie ľahké igelitové tašky a upozornil na túto problematiku prostredníctvom kampane S igelitkou nemôžeš byť šik, v ktorej zábavno-poučnými videami poukázal na výhody textilnej tašky z biobavlny. Nedávno ako alternatívu k mikroténovým vreckám uviedol reťazec do predaja  nové EKO sieťky na ovocie a zeleninu na viacnásobné použitie.

Kaufland je súčasťou REset Plastic, stratégie skupiny Schwarz na zníženie spotreby plastov. Cieľom tejto komplexnej stratégie je zabrániť tvorbe plastov, ich redizajn, recyklácia a likvidácia, ako aj inovácia a osveta. Týmto Kaufland prispieva k znižovaniu spotreby plastov a k uzatvoreniu ich cyklu.

Inzercia

Kategórie: Podporujeme

Stránky