Prihlás sa na 13. ročník súťaže Junior Internet v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva

SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 5 min 53 s

SkyBat – unikátny integrovaný výskum spájajúci biológiu netopierov, umelú inteligenciu a robotiku

22. február 2018
Vedci zo SAV v spolupráci s kolegami z STU Bratislava a UCM Trnava rozbiehajú unikátny výskum, ktorý integruje poznatky z behaviorálnej ekológie netopierov, umelej inteligencie, elektrotechniky a robotiky. Myšlienka vznikla na Ústave ekológie lesa SAV, kde vedecký tím, v zložení Peter Kaňuch a Ladislav Naďo pri skúmaní stromových netopierov objavili zaujímavé swarmové správanie, ktorého vlastnosti majú veľký potenciál využitia  v rôznych oblastiach vedy a techniky. Podarilo sa im zostaviť excelentný kolektív, ...
Kategórie: Podporujeme

Cristales: svet kryštálov očami vedcov aj umelcov

22. február 2018
Ústav molekulárnej biológie SAV pozýva na putovnú výstavu CRISTALES: a world to discover, ktorá bude od 27. 2. do 28. 3. 2018 vo vestibule Jedálne a spoločenského centra v areáli SAV na Patrónke v Bratislave. Vernisáž výstavy bude 27. 2. 2018 o 10. h. Výstava odhaľuje svet kryštálov očami vedcov aj umelcov, odkrýva podstatu vecí, ako aj význam a využitie kryštálových štruktúr v súčasnej spoločnosti. Plagáty – umelecké diela – navrhli španielski umelci a architekti pri príležitosti roku kryštalografie, ktorým ...
Kategórie: Podporujeme

Onkológovia medzi gymnazistami na východe

21. február 2018
Na pedagógov sa na tento týždeň zmenilo trio mladých vedkýň z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Mgr. Marína Cihová, PhD., Mgr. Svetlana Miklíková, PhD. a Ing. Monika Buríková, PhD. V rámci cyklu edukačno-popularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia 2018 ( "http://www.vdo.sav.sk" www.vdo.sav.sk ) postupne vysvetľujú gymnazistom z Prešova, Košíc, Vranova nad Topľou, Humenného, Sniny a Michaloviec, čo je rakovina, ako vzniká, aké percento je vyliečiteľné a čo ...
Kategórie: Podporujeme

Voda kľúč k životu

20. február 2018
V akej vode sa najskôr utopíme? V mútnej alebo v dravej? Alebo inak – ako nás môže voda držať nad vodou? O tom, akým je voda pre nás bohatstvom, ale v prípade povodní akým môže byť aj ohrozením sa v Rádiu Slovensko budeme v sobotu 24. februára od 22.20 hodiny večer vo Vede SK rozprávať s hydrológmi zo Slovenskej akadémie vied RNDr. Pavlou Pekárovou, DrSc. a s RNDr. Pavlom Miklánkom, CSc. Téma hydrológie je aktuálna z viacerých dôvodov. So zvyšujúcim sa počtom obyvateľov, zvyšujúcou sa ...
Kategórie: Podporujeme

Verejnosť o sociálnej spravodlivosti

19. február 2018
Obyvatelia Slovenska sú stále presvedčení, že spravodlivá spoločnosť by mala všetkým zaručiť uspokojovanie základných potrieb, oceňovať ľudí podľa výsledkov ich práce a odstraňovať veľké príjmové nerovnosti: podiel tých, ktorí tvrdia, že to nie je veľmi alebo vôbec dôležité, je blízky 10 % alebo menší. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu európskych hodnôt EVS, ktorý pri príležitosti Medzinárodného dňa sociálnej spravodlivosti (20. februára) zverejnil Sociologický ústav SAV. Prieskum sa uskutočnil v októbri ...
Kategórie: Podporujeme

Ako prepojiť doktorandov, výskum a firmy

16. február 2018
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV organizuje workshop, ktorého cieľom je prezentovať metódy charakterizácie, ktoré sa používajú na sledovanie a charakterizovanie mikroštruktúr materiálov pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie. Na základe správne zvolenej metódy charakterizácie je možné rýchlo a efektívne zistiť pôvod porúch alebo chemické zloženie kovových materiálov. Výsledkom môže byť napríklad zníženie prevádzkových nákladov na výrobu, nákladov na údržbu v prípade odstránenia pôvodu ...
Kategórie: Podporujeme

Teoretický fyzik Michal Mruckiewicz skúma v SAV spinové textúry

16. február 2018
Michal Mruczkiewicz si svoj pobyt na Slovensku doslova užíva. Pracovne aj voľnočasovo. Prečo si vybral Slovensko? „A prečo nie?“ odpovedá s úsmevom protiotázkou. Je jedným z 36 mladých vedcov, ktorí prostredníctvom programu SASPRO dostali možnosť vybrať si tému vlastného výskumu a uskutočniť ho v rámci jedného z ústavov SAV. Michal Mruczkiewicz prišiel realizovať svoj projekt Spinové textúry v extrémnych podmienkach v Elektrotechnickom ústave  SAV. „Mal som ideu, myšlienku o svojom projekte, SAV súhlasila, aby som ho ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza nové číslo časopisu Akadémia/Správy SAV

15. február 2018
Profily úspešných vedcov, rozhovory o práci ústavov Slovenskej akadémie vied, odpovede na viaceré otázky o jej transformácii a ďalšie zaujímavé materiály prináša prvé tohtoročné číslo dvojmesačníka SAV Akadémia/Správy SAV. Vedci Ústavu anorganickej chémie SAV sa môžu prezentovať desiatkami partnerstiev s priemyselnými i akademickými partnermi v celej Európe. Ich riaditeľ Miroslav Boča v rozhovore pod titulkom Musíme reagovať na moderné témy zdôrazňuje, že hoci je inštitúcia, ...
Kategórie: Podporujeme

Poslovia z vesmíru – meteory a meteority

15. február 2018
Nebolo to tak dávno, čo petržalskí šiestaci s nemým úžasom sledovali vesmírny príbeh sondy Rosetty vyslanej na kométu Čurjumov-Gerasimenko (a zaujímavé bolo, že názov kométy si pamätali). To, že vesmír je naozaj atraktívna téma, potvrdilo opäť takmer hrobové ticho a sústredenosť žiakov pri výklade prof. RNDr. Vladimíra Porubčana, DrSc. z Astronomického ústavu SAV. Téma ďalšej prednášky v bratislavskom Zrkadlovom háji v rámci projektu Petržalskej super školy bola Poslovia z vesmíru – meteory a meteority. ...
Kategórie: Podporujeme

Pilotná škola QUTE

14. február 2018
V rámci  prípravnej fázy Národného programu pre kvantové technológie Fyzikálny ústav SAV a Centrum pre výskum kvantovej informácie organizujú pilotnú školu QUTE (program nájdete na stránkach  "http://qute.sk/" http://qute.sk ). Škola je určená pre študentov, ako aj vedeckých pracovníkov a zoznámi účastníkov so základnými fyzikálnymi princípmi kvantových technológií vyvíjaných na Slovensku. Prednášky by mali byť zrozumiteľné pre študentov magisterského ...
Kategórie: Podporujeme

Pilotná škola QUTE

12. február 2018
V rámci  prípravnej fázy Národného programu pre kvantové technológie Fyzikálny ústav SAV a Centrum pre výskum kvantovej informácie pripravujú pilotnú školu QUTE (program nájdete na stránkach "http://qute.sk" http://qute.sk ). Škola je určená pre študentov, ako aj vedeckých pracovníkov a zoznámi účastníkov so základnými fyzikálnymi princípmi kvantových technológií vyvíjaných na Slovensku. Prednášky by mali byť zrozumiteľné pre študentov magisterského štúdia. ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecká spolupráca v minulosti inšpiruje výskum v súčasnosti

12. február 2018
Projekty COST pokrývajú široké spektrum vied a aj humanitné a spoločenské vedy majú šancu využiť možnosti tejto projektovej schémy. V dňoch 29. januára2018 až 2. februára 2018 sa na Malte uskutočnila záverečná konferencia projektu ISCH COST Action IS1310 pod názvom Publishing the Digital Republic of Letters (Systems, standards, scholarship in the context of an enhanced publication). Do projektu ISCH COST Action IS1310 Reassembling the Republic of Letters, 1500-1800. A digital framework for multi-lateral collaboration on Europe’s intellectual history (zodpovedným riešiteľom projektu ...
Kategórie: Podporujeme

Porovnávanie antisemitizmu v Rakúsku a na Slovensku

11. február 2018
Trochu ošumelá kancelária Historického ústavu SAV so štyrmi pracovnými stolmi nepôsobí na prvý pohľad ako lono veľkých analytických myšlienok. Ani nemusí. Miloslav Szabó, PhD. ich nosí v hlave. Patrí do skupiny vedcov zaradených do programu SASPRO, ktorý v SAV vznikol na základe projektu spolufinancovaného Európskou úniou zo 7. rámcového programu, Akcie Marie Curie – schémy ľudia. „K SASPRU som sa dostal cez kolegu, u ktorého som mal prednášku pre doktorandov. Vďaka nemu som sa dozvedel o výzve ...
Kategórie: Podporujeme

Mladí vedci vyučovali na školách v Nitrianskom kraji

8. február 2018
Projekt Roadshow mladých vedcov po školách zaostril vo februári na gymnazistov v Nitrianskom kraji a v rámci vyučovania spestril hodiny matematiky, biológie a dejepisu. RNDr. Margaréta Fogelová, PhD., z Virologického ústavu SAV, Ing. Igor Mračka, PhD., z Matematického ústavu SAV a Mgr. Silvester Trnovec z Ústavu orientalistiky SAV a Historického ústavu SAV sa počas niekoľkých vyučovacích hodín stali pedagógmi. „Názov mojej hodiny bol Európa v Afrike, Afrika v Európe. Tému som si zvolil predovšetkým z toho ...
Kategórie: Podporujeme

Vyvíja materiály pre hypersonické lietadlá

8. február 2018
Peter Tatarko sa po trojročnom pobyte na Queen Mary University v Londýne vrátil na Slovensko. Získal finančný grant schémy Marie Skłodowska-Curie, ktorý mu na najbližšie dva roky umožní robiť výskum doma, vo svojej rodnej krajine. Spolupracuje s najväčším svetovým výrobcom civilných dopravných lietadiel, pre ktorého vyvíja špeciálny keramický materiál. Ako sám tvrdí, vyvinúť niečo, čo vydrží prelet atmosférou s teplotou 2000 stupňov a môže sa opakovane použiť, je výzvou. „Už na univerzite v Londýne som ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecké dielne – Onkológia 2018

5. február 2018
Už po ôsmy raz doktorandi a zamestnanci Ústavu experimentálnej onkológie a ďalších ústavov BMC SAV realizujú na gymnáziách po celom Slovensku cyklus edukačno-popularizačných prednášok Vedecké dielne – Onkológia. Touto aktivitou vyjadrujú podporu globálnemu hnutiu Svetový deň proti rakovine, ktoré je zastrešené motivačným heslom Dokážeme. Dokážem. Počas štyroch týždňov sa študenti 32 škôl dozvedia o možnostiach skorej diagnostiky, o príčinách a mechanizmoch premeny normálnych buniek na ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecká kaviareň v Revúcej: Slnko potemnie v roku 2135

5. február 2018
Mestské kultúrne stredisko a Múzeum Prvého slovenského gymnázia v spolupráci s Quirinus, o. z., už po druhýkrát pripravilo vo štvrtok 25. januára popularizačnú prednášku z cyklu Vedeckých kaviarní s témou Za čiernym Slnkom po svete. Do problematiky Slnka, našej najbližšej životodarnej hviezdy, nás zasvätil astronóm a priamy pozorovateľ úplných zatmení Slnka, RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. z Astronomického ústavu SAV. Prednáška bola obohatená o vlastné zážitky z expedícií ...
Kategórie: Podporujeme

Kongresové centrum SAV v Smoleniciach naďalej manažuje Karol Volner

5. február 2018
Kongresové centrum Slovenskej akadémie vied, sídliace v Smolenickom zámku, s ubytovacím zariadením a s rokovacími sálami, je obľúbeným miestom nielen na usporadúvanie vedeckých konferencií, kolokvií, ale aj spoločenských aktivít a rekreačných pobytov pracovníkov akadémie. Vyše dve desaťročia manažuje služby kongresového centra Ing. Karol Volner. Post riaditeľa si obhájil vo výberovom konaní na ďalšie funkčné obdobie od 1. 2. 2018 na nasledujúce štyri roky. O jeho znovuvymenovaní rozhodlo Predsedníctvo SAV uznesením ...
Kategórie: Podporujeme

Scény z fyzikálneho života alebo Jednosmerný Kinoautomat Štefan Olejník

5. február 2018
Takto nazval svoju prednášku popredný slovenský fyzik, ktorý vo svojom prejave zhrnul niekoľko epizód z takmer štyridsiatich rokov pôsobenia vo Fyzikálnom ústave SAV. Vo svojej vedeckej práci sa venoval Vákuu kvantovej chromodynamiky a prispel k mnohým zásadným výsledkom v tejto oblasti bádania. „Kvantová chromodynamika je dnes uznávanou teóriou interakcie elementárnych častíc, ktorá vysvetľuje vzájomné pôsobenie medzi protónmi, neutrónmi a inými hadrónmi ako dôsledok ...
Kategórie: Podporujeme

Košické kaviarne sa úspešne prehupli do nového roku

2. február 2018
b style="text-align: justify;" Január je u nás obvykle najstudenší a najdepresívnejší mesiac roka. Aj preto mali organizátori košických vedeckých kaviarní z Neurobiologického ústavu v Košiciach, ktorý je od 1. januára 2018 súčasťou Biomedicínskeho centra SAV, malú dušičku. Prídu ľudia po dlhej prestávke zimných sviatkov, unavení z januárových deadlinov záverečných správ a uzávierok? Obavy však veľmi skoro vystriedali problémy, kde zohnať náhradné stoličky a ako nafúknuť ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky