SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 13 min 4 s

Zemetrasenia a tajomstvá Zeme vo vede SK

23. september 2017
Kedysi ľudia verili, že zemetrasenia privoláva hnev bohov. V celej histórii našej planéty, rovnako ako dnes, sú to však prírodné katastrofy často s nesmierne tragickými následkami. Čo vyvoláva zemetrasenia? Ako ich predvídať? Nakoľko môžu ohroziť našu krajinu? Aké sú tajomstvá zeme? Aj na tieto otázky budú odpovedať vo Vede SK v sobotu od 22.20 hod. v Rádiu Slovensko RNDr. Ján Madarás, PhD. - zástupca riaditela Ústavu Vied o zemi SAV a doc. RNDr. Jozef Hók, CSc. - z Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej ...
Kategórie: Podporujeme

Ako a kde hľadať korene extrémizmu?

22. september 2017
p align="left" lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm" font face="Times New Roman, serif" font size="3" style="font-size: 12pt" Ústav politických vied SAV ako výsledky svojho bádania v cykle Osobnosti slovenskej politiky tradične prináša monografie pre spoločenské využitie, prevažne určené odbornému publiku. V súčasnosti smeruje svoje úsilie – rozšírené o spoločensky naliehavé témy – do celoštátneho projektu seminárov, cielene určených pre pedagógov, ich žiakov a študentov. /font /font p align="left" lang="zxx" style="margin-bottom: 0cm"   p align="left" lang="zxx" ...
Kategórie: Podporujeme

Chay Wai Chuen v SAV

22. september 2017
Rozvíjanie obojstranne výhodnej spolupráce, výmenné pobyty študentov a hľadanie ďalších prienikov vo výskumných projektoch – to všetko sa skloňovalo v piatok 22. septembra na návšteve ambasádora Singapúru pre Slovenskú republiku jeho excelencie Chay Wai Chuen v Slovenskej akadémii vied. Spolupráca s Agentúrou pre vedu, technológie a výskum (A*STAR) ako aj s ďalšími vedeckými inštitúciami Singapúru má konkrétne kontúry aj prvé výsledky, čo spoločne konštatovali obe strany. ...
Kategórie: Podporujeme

Memorandum o porozumení v Berkeley

22. september 2017
Nové možnosti pre najtalentovanejších mladých vedcov a doktorandov zo Slovenska otvára podpísanie Memoranda o porozumení medzi Žilinskou univerzitou a Kalifornskou univerzitou v Berkeley. Od budúce roka sa aj pre slovenských študentov otvárajú brány jednej z najprestížnejších univerzít na svete. "Náš záujem je spolupracovať hlavne v oblasti informačných technológií s dôrazom na inteligentné dopravné systémy," povedal prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity ...
Kategórie: Podporujeme

V Košiciach to vysvetlia - na veľkosti záleží

21. september 2017
Po letných prázdninách a dovolenkách nabiehajú na zaužívaný rytmus aj aktivity v rámci popularizácie vedy v Košiciach. Prvý poprázdninový vedecký brloh sa uskutoční v sobotu 23. septembra a vedecká kaviareň v stredu 27. septembra 2017. Pre deti vo veku 6 až 15 rokov pripravila mentorka vedeckých brlohov RNDr. Mária Zentková, CSc. z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach spolu s tímom SPOTs zábavné Hry s fyzikou. O lektorstvo požiadala svojho kolegu z ústavu RNDr. Matúša Mihálika, ...
Kategórie: Podporujeme

O rozprávkovej komore a otcovi slovenskej rozprávky

21. september 2017
Revúca rozšírila miesta, kde sa realizuje cyklus vedeckých kaviarní. Úvodnú prednášku organizovalo Mestské kultúrne stredisko v Revúcej v spolupráci s Múzeom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a Quirinus, o.z. Prvá prednáška z uvedeného cyklu sa uskutočnila počas týždňa osláv 155. výročia založenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej 14. septembra v podkroví pôvodnej budovy Prvého slovenského gymnázia, kde v súčasnosti sídli múzeum. Počas ...
Kategórie: Podporujeme

Nanoskopia v Slovenskej akadémii vied

21. september 2017
V týchto dňoch sa uskutočnil workshop Nanoscopy Studies vol.1, Theoretical and Practical sessions with LEICA STED 3X, zameraný na pokročilé zobrazovacie technológie v biológii. Workshop sme zorganizovali v Pavilóne lekárskych vied na pôde Centra biovied SAV, ktoré v spolupráci s Ústavom pre výskum srdca SAV získalo v rámci projektu štruktúrnych  fondov EÚ (Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení, ITMS: 26230120006) super-rozlišujúci mikroskop  "http://www.umfg.sav.sk/ovsb/laboratories/laboratorium-sted-mikroskopie/" LEICA ...
Kategórie: Podporujeme

Špičkoví mechanochemici po rokoch v Košiciach

20. september 2017
Medzinárodná konferencia o mechanochémii a mechanickom zlievaní (International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) mala premiéru v roku 1993 v Košiciach a po 24 rokoch sa tam vrátila. Deviaty ročník medzinárodnej konferencie INCOME 2017 sa konal počas prvého septembrového týždňa v Aule ústavov SAV i v pavilóne materiálových vied PROMATECH na Watsonovej ulici v Košiciach. Organizátormi boli Medzinárodná mechanochemická asociácia (International Mechanochemical Association) pri Medzinárodnej únii pre čistú a aplikovanú ...
Kategórie: Podporujeme

Extrapolácie 2017

20. september 2017
V dňoch 25. septembra až 31. októbra 2017 sa uskutoční ďalší ročník  podujatia na propagáciu histórie, súčasnosti a budúcnosti IT na Slovensku. Prvýkrát sa podujatie Extrapolácie konalo v Košicich v roku 2015. V rámci tohto podujatia bola v  Slovenskom technickom múzeu v Košiciach otvorená Výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku. Uskutočnili sa viaceré motivačné prednášky na ktorých sa podieľali košické univerzity, súkromné firmy, ako aj ústavy SAV. V roku ...
Kategórie: Podporujeme

Ústav krajinnej ekológie SAV na Vedeckom veľtrhu 2017

19. september 2017
Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV sa zapojili do druhého ročníka Vedeckého veľtrhu, ktorý organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Na  zábavno-interaktívnom podujatím ktoré sa konalo na námestí Eurovey v Bratislave sa zúčastnilo viac ako 40 organizácií, ktoré pre návštevníkov pripravili bohatý a pútavý program. Cieľom Veľtrhu, rovnako ako aj pracovníkov ÚKE SAV, bolo prezentovať „vedu“ hravou ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký veľtrh zaujal množstvo žiakov a študentov

18. september 2017
Podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie prof. RNDr. Peter Samuely DrSc. otvoril 14. septembra druhý ročník Vedeckého veľtrhu. Podujatie, ktoré hravou formou približuje vedu deťom a mládeži, organizuje občianske združenie Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Vystavovateľmi boli vysokoškolské fakulty, ústavy SAV, stredné odborné školy, ale napríklad aj vedecké krúžky, technologické firmy a ďalšie subjekty. Patrónom aktivity je predseda SAV prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. spolu ...
Kategórie: Podporujeme

Lucia Kučerová laureátkou L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

14. september 2017
Slovenskými laureátkami L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede sa v 1. ročníku projektu stali Mgr. Lucia Kučerová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. Ocenenie prevzali v stredu 13. septembra na slávnostnom večeri v Bratislave. Do prvého ročníka sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, jedenásť sa prebojovalo do finále. Svoje projekty prezentovali pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov ...
Kategórie: Podporujeme

Oprašovanie pokladov v Revúcej

13. september 2017
Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Múzeom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a Quirinus, o.z., pripravilo na štvrtok 14. septembra  vedeckú kaviareň. Mgr. Jana Pácalová, PhD. z Ústavu slovenskej literatúry SAV bude od 16.30 hod. v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej „oprašovať poklady“ zaprášenej reussovskej komory plnej rozprávok. Vedecké kaviarne v Revúcej sa pripájajú do tradície organizovania vedeckých kaviarní v Košiciach a v Bratislave. ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký veľtrh sa začne diskusiou za okrúhlym stolom

13. september 2017
Námestie NC Eurovea v Bratislave sa už zajtra 14. Septembra stane dejiskom druhého ročníka Vedeckého veľtrhu. Podujatie otvorí diskusia za okrúhlym stolom.  Vedecký veľtrh prináša celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Je určený najmä pre deti a mládež školského veku (6-18 rokov), no zaujímavý je aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť. Program veľtrhu je zameraný na povzbudenie záujmu slovenskej mládeže ...
Kategórie: Podporujeme

Doktorandi pod lupou - s pochvalou aj kritikou

13. september 2017
Už po dvanástykrát sa v Košiciach konal dvojdňový seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu, jedného z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku. Na príprave a priebehu podujatia sa opätovne podieľali  Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Cieľom seminára je poskytnúť doktorandom priestor na získanie praktických skúseností v prezentácii vlastných výsledkov v ústnej ...
Kategórie: Podporujeme

Martina Lubyová ministerkou školstva SR

13. september 2017
Prezident SR Andrej Kiska vymenoval dnes členku Predsedníctva SAV Martinu Lubyovú za novú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR. Martina Lubyová chce pokračovať v začatej školskej reforme a čo najskôr vyriešiť problém pri eurofondoch v oblasti vedy a výskumu. Uviedla to po dnešnom menovaní v prezidentskom paláci. „Momentálne by som sa chcela zamerať na intenzívny kontakt s Bruselom. Ísť do Bruselu, možno už budúci týždeň, stretnúť sa tam s kompetentnými ľuďmi a zistiť priamo na mieste, čo nám vyčítajú, ako ...
Kategórie: Podporujeme

Zjazd chemikov vo Vysokých Tatrách

13. september 2017
Desať sekcií, nabitý program rozpísaný na dvadsiatich stranách a až 330 účastníkov – to je úvodná stručná charakteristika v poradí už 69. Zjazdu chemikov, ktorý sa koná od 11. do 15. septembra v Starom Smokovci. Hlavným organizátorom zjazdu je Slovenská chemická spoločnosť, spoluorganizátorom Česká společnost chemická. Záštitu nad zjazdom prijal prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Ako zdôraznili na slávnostnom otvorení konferencie predsedovia Slovenskej aj Českej chemickej spoločnosti – prof. Peter Šimon a prof. Jan ...
Kategórie: Podporujeme

Nové knihy: Zastávky v čase, zastávky v priestore a Vesmír vo vrecku

12. september 2017
„Nebudeme krstiť, budeme uvádzať do života,“ povedal pri predstavovaní dvoch knižných noviniek Vydavateľstva SAV Veda Štefan Luby, spoluautor jednej z nich – Zastávky v čase, zastávky v priestore. Druhou novinkou je kniha Vojtecha Rušina Vesmír vo vrecku. Slávnostné uvedenie kníh, na ktorom sa zúčastnili mnohí bývalí aj súčasní členovia akadémie, ale aj hostia z lekárskeho či umeleckého prostredia, sa uskutočnilo v pondelok 11. septembra v Malom kongresovom centre Vydavateľstva SAV Veda v Bratislave.   Kniha Zastávky v čase, ...
Kategórie: Podporujeme

Joanna Goszczyńska poctená Medzinárodnou cenou SAV

8. september 2017
p lang="cs-CZ" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" font face="Times New Roman, serif" font size="3" style="font-size: 12pt" font color="#3b3b3b" font face="Georgia, serif" Medzinárodnú cenu SAV 2017 za vynikajúce dielo v oblasti vied o spoločnosti a kultúre si v piatok 8. septembra 2017 prevzala významná literárna vedkyňa, slavistka z Poľskej republiky, profesorka Joanna Goszczyńska. /font /font /font /font p lang="cs-CZ" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%"   p lang="cs-CZ" style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%" font face="Times New Roman, serif" font size="3" style="font-size: 12pt" font color="#3b3b3b" font face="Georgia, serif" Slávnostný ...
Kategórie: Podporujeme

Návšteva čínskej delegácie v SAV

8. september 2017
Ďalšie rozvíjanie vzájomnej spolupráce medzi Northwestern Polytechnical University (NPU) v Číne a Slovenskou akadémiou vied bolo hlavnou témou návštevy dekana Fakulty materiálových vied a inžinierstva NPU prof. Wenqiang Donga a prof. Feng Gaoa, riaditeľa oddelenia materiálových vied a techniky NPU, ktorá sa začala v piatok srdečným prijatím u predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka. Čínski predstavitelia ocenili doterajšiu spoluprácu so SAV, ktorá prináša hmatateľné výsledky vo viacerých projektoch. „Našich vedcov ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box