V piatok 25. mája 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutoční 11. ročník vedeckej konferencie Fórum mladých geoinformatikov s medzinárodnou účasťou.

SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 15 min 10 s

Fyzici zo SAV pracujú v unikátnom laboratóriu

pred 8 hod 24 min
Laboratórium Fyzikálneho ústavu SAV v Piešťanoch má vo svojej výbave urýchľovač tandemového typu. Vedci môžu vďaka nemu študovať jadrové reakcie pri nízkych energiách, ktoré sú zaujímavé najmä pre oblasť astrofyziky. Dôležitým využitím nového urýchľovača budú aj aplikácie na analýzy povrchov, ktoré sú čoraz dôležitejšie pre oblasť materiálového výskumu. Urýchľovač môže priniesť aj nové informácie z histórie, a to pri analýze archeologických artefaktov či umeleckých ...
Kategórie: Podporujeme

Výstava Amonity Slovenska v Piešťanoch

23. máj 2018
Až do 8. júla potrvá zaujímavá výstava Amonity Slovenska – I. časť, ktorú v utorok slávnostne otvorili vo výstavných priestoroch Balneologického múzea Imricha Wintera (Vila Dr. Lisku, Štefánikova 1) v Piešťanoch. „Zbierka vznikala od 90. rokov, mojimi vlastnými zbermi, výmenami alebo kúpou. Podstatná bola vždy presná lokalizácia nálezu. Neskôr po neoficiálnom založení Geoklubu Piešťany sa postupne pridali aj jeho ďalší členovia, Zdenko Michálik, Vlado Oprenčák, Zdenko Sčasný a Tomáš Fuksi, ktorí ...
Kategórie: Podporujeme

Slovinskí študenti na návšteve Ústavu hudobnej vedy SAV

23. máj 2018
V utorok 15. mája 2018 navštívili študenti Katedry muzikológie Univerzity v Ľubľane Ústav hudobnej vedy SAV. Pracovníci Oddelenia hudobnej histórie pripravili pre pedagógov a študentov najväčšej slovinskej univerzity prezentáciu aktuálnych výskumov, riešených projektov a publikovaných výstupov. Zahraničnú návštevu iniciovala slovinská strana, ktorá má záujem o aktívnu spoluprácu v medzinárodnom výskumnom priestore v oblasti muzikológie. Za slovenskú stranu priebeh prezentácie a prijatie ...
Kategórie: Podporujeme

Zasadnutie Výboru Európskej komisie pre budúce urýchľovače

23. máj 2018
V dňoch 18. a 19. mája 2018 sa na Slovenskej akadémii vied uskutočnilo zasadnutie Výboru Európskej komisie pre budúce urýchľovače (European Committee for Future Accelerators). Úlohou komisie je koordinácia výskumu v oblasti využívania urýchľovačovej techniky v rôznych vedných disciplínach. Členkou Výboru je ex officio aj generálna riaditeľka CERNu Fabiola Gianotti, ktorá v týchto dňoch navštívila Slovenskú republiku a Slovenskú akadémiu vied. 18.mája sa konalo otvorené zasadnutie Výboru ECFA v Aule SAV na Patrónke. Postupne ...
Kategórie: Podporujeme

Zelené ostrovy v meste

23. máj 2018
V rámci podujatia Európskej únie GREEN WEEK 2018 Zelené mestá - zelená budúcnosť pripravil Ústav krajinnej ekológie SAV pre deti predškolského veku program spoznávame „zelené ostrovy v meste“. Podľa prieskumu 67 percent obyvateľstva Európskej únie žije vo vzioalenosti bližšie než 5 km od prírodných plôch alebo "ostrovov". Zamestnanci Ústavui krajinnej ekológie SAV s deťmi navštívili prvý verejný park v strednej Európe - sad Janka Kráľa. Ukázali im aké stromy sa v parkoch vysádzajú a vysvetlili im aké ...
Kategórie: Podporujeme

Workshop CNRS – SAV v Smoleniciach

22. máj 2018
Zámer, filozofia aj vízia sú jasné. Ak chceme dosahovať špičkové výsledky v medzinárodnej konfrontácii, spájame sa s najlepšími. Jedným z konkrétnych krokov je rozvíjanie spolupráce Slovenskej akadémie vied s Centre national de la reserche scientifique. Od 21. do 23. mája  SAV pripravila Smoleniciach trojdňový workshop o spolupráci SAV a CNRS v oblasti progresívnych materiálov. Na jeho otvorení sa zúčastnil veľvyslanec Francúzska na Slovensku Christophe Leonzi, ktorý pripomenul tradíciu aj šírku ...
Kategórie: Podporujeme

Vajíčko na vandrovke vo vedeckej kaviarni

22. máj 2018
Čo všetko sa môže udiať v prvých piatich dňoch “života“ embrya? Čaká chumáč buniek prechádzka riasinkovým sadom alebo strastiplné putovanie? Môže to, s čím sa stretne na ceste do lona maternice, nejako ovplyvniť jeho budúcnosť? To sú hlavné témy najbližšej košickej vedeckej kaviarne s príznačným názvom Vajíčko na vandrovke, ktorá bude v stredu 30. mája o 18. h v Kulturfabrik Tabačka (kinosála) na Gorkého 2. Máj sa odjakživa považuje za mesiac lásky, a to nielen tej lásky medzi ľuďmi, ale lásky všeobecne, vo zvieracej ...
Kategórie: Podporujeme

Pohľady na slovenskú politiku v minulosti

21. máj 2018
Župný úrad v Trenčíne privítal v stredu 16. mája 2018 účastníkov seminára s panelovou diskusiou, na ktorom odzneli témy ako holokaust či život slovenského politika Milana Hodžu.  Po Bratislave, Nitre a Žiline sa Trenčín stal ďalším miestom, kde sa uskutočnil metodický seminár s názvom Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť, ktorý bol prioritne určený pre učiteľov a pedagógov dejepisu či občianskej náuky. Pod jeho organizáciu na župnom úrade sa podpísalo viacero inštitúcií. ...
Kategórie: Podporujeme

Ľudácka prevýchova – príbeh Márie Janšákovej

21. máj 2018
Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti.  V roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Po prepustení sa rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení „vypísať“. Jej text doplnila historička Matrina Zavacká z Historického ústavu SAV, ktorá sa venuje dejinám propagandy a budovania režimových lojalít ...
Kategórie: Podporujeme

O nových materiáloch vo Vede SK

19. máj 2018
Svet sa rúti do budúcnosti. Veda prináša nové objavy, nové materiály. Penový hliník, kompozity, superzliatiny... Unikátne materiály otvárajú nové možnosti výroby. „Každý týždeň u nás sedí zástupca z priemyselnej firmy. Spoločnosť musí postupne prísť na to, že vedci jej prinášajú osoh,“ tvrdí Ing. Karol Iždinský, CSc. riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV. Spolu s Ing. Františkom Simančíkom,  budú vo Vede SK v sobotu večer v Rádiu Slovensko ...
Kategórie: Podporujeme

Nová publikácia Ekonomického ústavu SAV

18. máj 2018
Pracovníci Ekonomického ústavu  SAV sa venujú téme znalostnej spoločnosti dlhodobo. Po publikáciách Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom rozvoji (2011) a Motivácia aktérov pri smerovaní k znalostnej spoločnosti (2014) predkladajú verejnosti publikáciu Vytváranie a zhodnocovanie potenciálu znalostnej spoločnosti (2017) od autorov: Daneš BRZICA, Mária KAČÍRKOVÁ a Jaroslav VOKOUN. Z medzinárodného porovnania vyplýva, že oproti hospodársky vyspelejším krajinám je u nás značne ...
Kategórie: Podporujeme

O fašizme treba stále hovoriť stále viac

18. máj 2018
Ďalšia zo série diskusií Historia magistra, ktoré pravidelne organizuje Historický ústav SAV v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, bola tentokrát venovaná knihe Fašista. Jej autorom je Jakub Drábik z Historického ústavu SAV, ktorý spolu s kolegom Martinom Poschom rozprával o Oswaldovi Mosleym. „Mosley bol pri väčšine kľúčových udalostí medzivojnového obdobia a udržiaval styky s najvýraznejšími osobnosťami svojej doby, vrátane Benita Mussoliniho, Adolfa Hitlera, Franklina D. Roosevelta, Nevillea Chamberlaina či Winstona Churchilla a ...
Kategórie: Podporujeme

Vo finále Astronomickej olympiády zvíťazilo dievčenské duo

18. máj 2018
Najlepších pätnásť stredoškolákov – úspešných riešiteľov z I. kola – sa stretlo v Žiari nad Hronom na finále Astronomickej olympiády. Organizuje ju Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Slovenská ústredná hvezdáreň (SÚH) v Hurbanove pre žiakov základných i stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o astronómiu. Výborné prostredie našli organizátori na čele s Mgr. Mariánom Vidovencom, generálnym riaditeľom SÚH v Hurbanove, a predsedom SAS pri SAV RNDr. ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenskí vedci sú pre CERN dôležitým partnerom

18. máj 2018
Potvrdila to vo štvrtok 17. mája na návšteve Slovenskej akadémie vied Fabiola Gianotti, generálna riaditeľka najväčšieho laboratória časticovej fyziky na svete. Na pôde akadémie ju privítal predseda SAV Pavol Šajgalík. Šéfka CERN-u zdôraznila, že je nesmierne dôležité zameriavať sa na identifikáciu mladých talentov a poskytnúť im príležitosť nahliadnuť do experimentov, ktoré sa vo švajčiarskom výskumnom laboratóriu realizujú. „Rozbehli sme program pre pobyty stredoškolských študentov v CERN-e a každý ...
Kategórie: Podporujeme

Formulovanie štátnej vednej politiky

18. máj 2018
Druhého mája 2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti SAV v Auditóriu QUTE Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu SAV v areáli SAV Patrónka. Členovia Učenej spoločnosti SAV rokovali o situácii vo vede a výskume na Slovensku, pričom sa zamerali na legislatívnu situáciu v súvislosti s tým, že stále chýba aktuálna formulácia štátnej vednej politiky. Zásadné aspekty situácie a najdôležitejšie argumenty pre formulovanie štátnej vednej politiky ...
Kategórie: Podporujeme

Doktorandi z UKE SAV na letnej akadémii o terasách a ich manažmente

17. máj 2018
p align="left" Na prelome apríla a mája sa doktorandi Ústavu krajinnej ekológie SAV Mgr. Michaela Kalivodová a Mgr. Ivan Laco zúčastnili letnej akadémie Summer School – International Seminar RIGHT LIVELIHOOD 1 IN TERRACED LANDSCAPES organizovanej ITLA (The International Terraced Landscapes Alliance). p align="left" Letná akadémia sa konala na ostrove Tenerife, prevažne v historickom mestečku Garachico. Išlo o medzinárodné podujatie s účastníkmi z rôznych odborov hlavne zo Španielska a Talianska zamerané na terasovitú krajinu a jej využívanie. p align="left" Na úvod ...
Kategórie: Podporujeme

Konferencia o aspektoch výskumu metafory

17. máj 2018
Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied a Fakulta stredoeurópskych štúdii Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v spolupráci s partnermi z Rakúska a Maďarska organizujú koncom mája (30. a 31.5.) v Rakúskom kultúrnom fóre v Bratislave vedeckú konferenciu "Problémové aspekty výskumu metafory v interdisciplinárnej a transdisciplinárnej perspektíve". V zozname dvadsiatich piatich menách prednášajúcich nechýbajú mená výrazných vedeckých osobností ...
Kategórie: Podporujeme

Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. dostal Zlatú medailu SAV

17. máj 2018
„Hlavnou motiváciou pri výskume je jeho vlastná zvedavosť. K problému, na ktorý sa zacieli, pristupuje vždy s nadšením a má veľkú potrebu o otázkach kriticky diskutovať. Jeho schopnosť radovať sa aj z malých objavov mu zrejme nakoniec umožnila vytvoriť aj tie veľké.“ Aj týmito slovami charakterizoval RNDr. Pavol Siman, PhD., podpredseda SAV pre I. oddelenie oceneného prof. RNDr. Vladimíra Bužeka, DrSc., ktorý si z rúk predsedu SAV prof. Pavla Šajgalíka prevzal v stredu 16. mája Zlatú medailu SAV. „Vedec musí mať neštandardné myslenie a to ...
Kategórie: Podporujeme

Lúčime sa s prof. MUDr. Viktorom Bauerom, DrSc.

16. máj 2018
Dňa 11. mája 2018 zomrel vo veku nedožitých 76 rokov vedecký pracovník a bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc. Dlhé roky vzdoroval ťažkým zdravotným problémom, ktoré si nakoniec vyžiadali svoju krutú daň. Prof. Viktor Bauer sa narodil 31. mája 1942 v Nových Zámkoch. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobil krátko ako lekár v OÚNZ v Nových Zámkoch. V rokoch ...
Kategórie: Podporujeme

Trojica vyznamenaných z tretieho oddelenia SAV

16. máj 2018
Majú mnoho spoločného. Záujem o vedu a poznanie, vysokú odbornosť, výnimočné zanietenie, ale aj vek. Všetci traja sa narodili v roku 1947 a všetci traja sú v plnom, nasadení hľadania, skúmania, objavovania a publikovania doteraz. V utorok 15. mája si prevzali v Bratislave najvyššie ocenenia SAV. Ich prácu a vedecký prínos predstavil podpredseda SAV pre III. oddelenie RNDr. Miroslav Morovics, CSc. PhDr. Libuša Vajdová, CSc. pôsobí na Ústave svetovej literatúry SAV už od roku 1971. Podieľa sa na rozvoji komplexného kultúrno-historického ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box