SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 15 min 46 s

Vyhlásenie SAV k aktuálnemu stavu transformácie

pred 2 hod 44 min
Podľa všetkých dostupných právnych stanovísk SAV splnila všetky náležitosti a k  transformácií organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie, VVI, došlo k 1. júlu 2018. Ministerstvo školstva protiprávne organizácie SAV do registra VVI nezapísalo, nepotvrdilo splnenie povinnosti podľa § 21a ods. 2 Zákona o SAV a nevydalo organizáciám SAV potvrdenia  o tejto skutočnosti. Vyššie uvedené právne stanovisko potvrdili aj autority ako Prof. Oľga Ovečková, nestorka slovenskej právnej vedy, ...
Kategórie: Podporujeme

Veda pre poľnohospodárov

pred 4 hod 33 min
Od 16. do 19. augusta sa na nitrianskom Národnom Výstavisku už po 45. krát otvárali brány Agrokomplexu - výnimočnej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy. Aj tento rok v rámci expozície Slovenskej akadémie vied predstavil svoje výskumné aktivity Ústav krajinnej ekológie. V rámci posterovej prezentácie sa sústredil na predstavenie svojich výskumných aktivít v oblasti poľnohospodárskej krajiny a to: ul li Precízne poľnohospodárstvo zamerané na využitie satelitných dát ...
Kategórie: Podporujeme

Úspešná expozícia SAV na Agrokomplexe

17. august 2018
Aj tento rok púta expozícia SAV na 45. ročníku výstavy Agrokomplex v Nitre značnú pozornosť. Nielen vďaka protikliešťovým ponožkám, ktoré prezentuje Parazitologický ústav SAV spoločne so svojimi partnermi a ktoré získali ocenenie Zlatý kosák, ale aj vďaka prezentáciám ďalších ústavov. Podrobnejšie sa k nim vrátime po skončení výstavy. Parazitologický ústav SAV ako nositeľ projektu aplikovaného výskumu APVV pod vedením doc. Branislava Peťka spolu so spoluriešiteľmi prezentuje prototyp funkčného vlákna PROLEN ...
Kategórie: Podporujeme

Chaotické systémy porušujú princíp kauzality

17. august 2018
„Príčina predchádza dôsledok“ je princíp kauzality, platný v prírodných aj sociálnych vedách. Pri zložitých dynamických javoch však rozlíšenie príčiny a dôsledku môže byť pomerne zložité. Moderné matematické a výpočtové metódy umožňujú odhaliť kauzálne vzťahy v experimentálnych dátach, ktoré odrážajú vývoj študovaných javov alebo systémov v čase. Príkladom takýchto dát môžu byť elektrické signály mozgu (EEG) či srdca ...
Kategórie: Podporujeme

Zemetrasenie na strednom Považí

17. august 2018
Sedemnásteho  augusta 2018 o 3:25 letného SEČ došlo na strednom Považí k slabému zemetraseniu. Epicentrum zemetrasenia bolo približne 3 km východne od Trenčianskych Teplíc pri obci Omšenie ( "http://www.seismology.sk/Local_Earthquakes/" www.seismology.sk/Local_Earthquakes/ ). Lokálne magnitúdo bolo určené 2,9 a hĺbka zemetrasenia 0,3 km. Zemetrasenia v tejto oblasti nie sú výnimočným geologickým javom. Oblasť stredného Považia je seizmicky aktívna, o čom svedčia zemetrasenia pozorované ...
Kategórie: Podporujeme

Vychádza nové číslo Akadémie/Správ SAV

17. august 2018
Nové číslo časopisu Slovenskej akadémie vied Akadémia/Správy SAV venuje okrem iného pozornosť transformácii. Zákon pripravil na transformáciu SAV podmienky, ktoré možno zjednodušene charakterizovať takto: z večera do rána sa všetky jej organizácie preklopia na verejné výskumné inštitúcie a majetok štátu, ktorý spravujú, sa stane ich majetkom. Transformácia je však oveľa viac a aby bola na ňu akadémia pripravená, musela absolvovať dôležitú a nie ľahkú anabázu. Napriek tomu sa transformácia zastavila – na ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensku sa podarilo získať európskeho „vedeckého Oscara“

16. august 2018
Slovensku sa podarilo získať pomysleného európskeho "vedeckého Oscara". Európska výskumná rada (European Research Council ) schválila a odporučila na financovanie projekt Jána Tkáča z Chemického ústavu SAV, v. v. i., v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami. Ide zatiaľ o jediný ERC Proof of concept  grant na Slovensku, ktorý táto prestížna európska vedecká autorita odsúhlasila. Projekt vznikol aj s multiexpertnou podporou významného slovenského vedca Pavla Čekana (CEO Multiplex DX) a Ministerstva zdravotníctva SR, ktorá ...
Kategórie: Podporujeme

Právne stanovisko SAV podporuje profesorka Ovečková

15. august 2018
Ústav štátu a práva vypracoval k transformácií SAV právne  stanovisko, ktoré jasne hovorí o transformácii akadémie vied podľa paragrafu 21a ako o jedinom postupe, ktorý je v súlade so zákonom. Táto právna analýza bola odovzdaná ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR na osobnom stretnutí 12.7.2018. So stanoviskom súhlasí aj profesorka Oľga Ovečková, ktorá je členkou Učenej spoločnosti Slovenska a zároveň členkou Legislatívnej rady Vlády SR. „Ministerstvo školstva od začiatku ignoruje ...
Kategórie: Podporujeme

Zomrel prof. Beloslav Riečan

15. august 2018
Vo veku 81 rokov zomrel v pondelok 13. augusta významný slovenský matematik a bývalý riaditeľ Matematického ústavu SAV prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc.  Narodil sa 10. novembra 1936 v Žiline. Po absolvovaní Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (1958) pôsobil na Katedre matematiky Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (1958 – 1971), kde absolvoval aj externú ašpirantúru. O rok neskôr (1965) obhájil kandidátsku dizertačnú prácu na Matematickom ústave SAV v Bratislave. V roku 1966 sa habilitoval na Prírodovedeckej fakulte ...
Kategórie: Podporujeme

Prezentácia knihy DUBČEK

15. august 2018
Historický ústav SAV, v. v. i., pozýva na prezentáciu knihy DUBČEK, ktorá je súčasťou uvedenia pamätných diel k 50. výročiu odporu proti okupácii. Jej autormi knihy sú Miroslav Londák, Slavomír Michálek a kolektív. Vyšla vo Vydavateľstve SAV Veda. Prezentácia knihy DUBČEK sa uskutoční 21. augusta o 11.h v Bratislave, v budove Univerzite Komenského vo foyere pri hlavnom vchode. Ste srdečne vítaní!  
Kategórie: Podporujeme

Prvé pridelenie DOI s prefixom SAV

15. august 2018
Ústredná knižnica SAV, v. v. i., sa stala členom združenia The Publishers International Linking Association, Inc. (PILA) a v spolupráci s registračnou agentúrou Crossref bude administrovať prideľovanie DOI (Digital Object Identificator – jednoznačný a trvalý identifikátor elektronického dokumentu) digitálnym objektom. Pilotné pridelenie DOI prebehlo v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV, v. v. i. , a prvé DOI boli pridelené k článkom z časopisu Sociológia. Link: "https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=15308" ...
Kategórie: Podporujeme

Zhromaždenie s výzvou vláde SR

14. august 2018
Výzvy predsedovi vlády SR a vláde SR aby ukončili kritický stav právnej neistoty SAV v súvislosti s nezaregistrovaním jej ústavov do registra verejných výskumných inštitúcií /VVI/ boli hlavným posolstvom protestného zhromaždenia v utorok podvečer na Námestí slobody v Bratislave. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nesplnilo požiadavku predošlého protestu a nezapísalo organizácie SAV do registra VVI. Zdôraznili to organizátori z iniciatívy Veda ...
Kategórie: Podporujeme

Sieťovanie výskumníkov hudobného divadla

14. august 2018
V týchto dňoch sa koná posledná fáza medzinárodného projektu The Network of the Musical Theatre Companies in the Multilingual East-Central Europe - Visegrad Grants 2017-2018, ktorý vznikol ako iniciatíva hudobných vedcov z krajín V4. Zámerom spoločného projektu bolo prepojenie pracovísk vedecko-výskumných inštitúcií – Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a Ústavu hudobnej vedy SAV, Ústavu hudobnej vedy Maďarskej akadémie vied v Budapešti, Katedry muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Palackého ...
Kategórie: Podporujeme

Protikliešťové ponožky

14. august 2018
Parazitologický ústav SAV prichádza na tohtoročný Agrokomplex s pozoruhodnou praktickou novinkou. Ako nositeľ projektu aplikovaného výskumu APVV pod vedením Branislava Peťka spolu so spoluriešiteľmi prezentuje prototyp funkčného vlákna PROLEN Tickfree  spoločnosti Chemosvit Fibrochem, a.s. s  modifikáciou na báze prírodných látok s repelentným účinkom proti kliešťom. Vo forme vzoriek vlákna, funkčných textílií, ako aj ich prvý komerčný výrobok, ponožky s protikliešťovou funkciou. Projekt má interdisciplinárny charakter ...
Kategórie: Podporujeme

Letná brigáda na Ústave vied o Zemi SAV

13. august 2018
Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.  sa pravidelne zúčastňuje akcií Noc výskumníkov a Týždeň vedy a techniky, kde prezentuje geovedný výskum. Začiatkom leta 2018 sa ústav vrátil k staronovej myšlienke priblížiť vedeckú prácu širšej verejnosti prostredníctvom mladých ľudí, ktorí medzi vedcami strávia dlhší čas, než zaujímavú chvíľu pri vedeckom stánku. V rámci nového projektu SAV, Otvorená akadémia, ktorého program, Medzi Zemou a vesmírom, ...
Kategórie: Podporujeme

Dve nové odrody na slovenskom trhu

13. august 2018
V rámci tohtoročného Agrokomplexu v Nitre, ktorý sa začína 16. augusta, sa prezentujú svojimi výsledkami výskumu aj vedci zo SAV. Najmä z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV. V priebehu posledných rokov narastá záujem o zdraviu prospešné plodiny a potravinové výrobky z nich získané. Nie tak dávno zaznávané plodiny, akou bol aj amarant (Amaranthus spp. L.), nadobúdajú čoraz väčší význam najmä pre vysoký obsah nutričných látok a pre svoje mimoriadne ...
Kategórie: Podporujeme

Výzva Slovenského ochranárskeho snemu na podporu SAV

13. august 2018
Podľa aktuálneho prieskumu Agentúry Focus je Slovenská akadémia vied najdôveryhodnejšou inštitúciou v našom štáte. Výsledky a produkty, ktoré vznikajú na jej pôde, dosahujú solídnu medzinárodnú úroveň, napriek tomu, že podmienky pre vedu a výskum, ktoré tu dlhodobo máme, patria k najhorším v EÚ. Vedci a vedkyne zo SAV dobre reprezentujú Slovensko vo svete. So SAV sa nikdy nespájali žiadne väčšie škandály a vo svojej novodobej histórii nikdy neslúžila straníckopolitickým, podnikateľským ...
Kategórie: Podporujeme

Nedotiahnutá transformácia - búrka pri útesoch

10. august 2018
Pre námorníkov bývalo v silných búrkach na mori najťažšie udržať správny smer a nestroskotať na útesoch. Podobne je na tom aj loď SAV so všetkými zamestnancami. Búrka ohľadne nezapísania ústavov SAV do registra v.v.i. prináša protichodné stanoviská Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a SAV. Každá inštitúcia totiž obhajuje svoj postup podľa iného zákona. SAV logicky podľa novelizovaného zákona o SAV, ministerstvo podľa zákona o VVI. Ministerstvo školstva pôvodnú cestu transformácie ...
Kategórie: Podporujeme

Ministerka núti SAV k porušeniu zákona

10. august 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR protizákonne odmieta zapísať 47 verejných výskumných inštitúcií SAV do registra. Už 41 dní sú právnickými osobami, ktoré nečinnosťou ministerstva nikde nefigurujú, nemôžu byť partnerom pre akúkoľvek spoluprácu, ani žiadateľom. Zo zákona od 1. júla 2018 vznikli, prešiel na nich majetok aj právne vzťahy, riaditelia sú štatutármi, zamestnávajú pôvodných zamestnancov. Tento existujúci stav nemôže zmeniť ani novela zákona o SAV ...
Kategórie: Podporujeme

Stretnutie zamestnancov SAV k aktuálnej kritickej situácii

10. august 2018
Iniciatíva „Veda chce žiť!“ a „Mladí vedci SAV“ pozývajú pracovníkov a priaznivcov SAV v utorok 14. augusta o 16:30 hodine na protestné zhromaždenie, ktoré sa bude konať na Námestí slobody v Bratislave. SAV je stále v kritickom stave, keďže Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR nesplnilo požiadavku predošlého protestu a nezapísalo organizácie SAV do registra verejných výskumných inštitúcií. Pretrváva preto ochromenie chodu ústavov a obavy o našu budúcnosť. Na stretnutí vystúpia predstavitelia orgánov ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky