SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 25 s

Ocenenie špičkových publikácií SAV

21. november 2017
SAV sa podarilo v roku 2017 vyrokovať s Ministerstvom financií SR finančné prostriedky vo výške milión tristopäťdesiattisíc Eur nad rámec rozpočtu na podporu excelentných vedeckých výkonov. Najväčšia časť týchto prostriedkov išla na bonifikáciu najúspešnejších vedeckých organizácií SAV v ostatnej akreditácii uskutočnenej medzinárodným panelom expertov. Časť týchto prostriedkov sa Predsedníctvo SAV rozhodlo použiť na ocenenie špičkových publikácií. Zavedením týchto ...
Kategórie: Podporujeme

Odišiel Vladimír Petrík, literárny vedec a historik, umný kritik

21. november 2017
Vo veku 88 rokov zomrel 19. novembra v Bratislave  významný slovenský literárny vedec, historik a kritik Vladimír Petrík. Vladimír Petrík pôsobil v Ústave slovenskej literatúry SAV od  roku 1954 až do svojho odchodu na dôchodok v roku 2005. Riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV Mgr. Dana Hučková, CSc. pripomína kontinuitu ako základný výraz jeho literárnohistorickej koncepcie, a tiež je výrazom jeho osobného interesu o aktivity ústavu aj po odchode do dôchodku: Bol dobrou dušou Ústavu slovenskej literatúry SAV, stabilným ...
Kategórie: Podporujeme

Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie na AMAVETe 2017

20. november 2017
História Festivalu vedy a techniky AMAVET mu dáva právom postavenie jedného z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Jubilejný, dvadsiaty ročník festivalu v INCHEBA EXPO v Bratislave to aj potvrdil. Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Úroveň projektov žiackych vedeckých prác dosahuje medzinárodné parametre.  Zhodli sa na tom členovia odbornej hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Najúspešnejší ...
Kategórie: Podporujeme

Ak ste zdraví, pridajte sa k darcom krvi

20. november 2017
Dvakrát v roku v Košiciach spolu darujú krv „akademici“, ich známi a rodinní príslušníci. Jesenný  mobilný odber sa bude konať v utorok 21. novembra 2017 v priestoroch Neurobiologického ústav SAV v Košiciach. „Mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej služby SR príde za darcami priamo na pracovisko, čo je výhodou takýchto odberov. Pracoviská SAV sú v Košiciach síce na viacerých miestach, ale nie je neprekonateľná prekážka. My sme prispôsobili tejto vysoko ...
Kategórie: Podporujeme

Migrácia - Fenomén doby vo Vede.SK

18. november 2017
Podľa odhadov medzinárodných organizácii (OSN a IOM) sa vo svete v roku 2000 nachádzalo 150 miliónov migrantov, dnes okolo 232 miliónov. V roku 2000 bol každý 35. človek migrantom dnes sa toto číslo zmenšilo na každého 33. Najviac žije v Európe (70 miliónov), v Ázii (61 miliónov) a Severnej Amerike (50 miliónov). Každým rokom sa počet mograntov vo svete zvyšuje. Prečo? Je to jeden z fenoménov našej doby? Na tému migrácie zo Slovenska, do Slovenska ale aj v rámci našej krajiny sa budú vo Vede SK v sobotu 18. novembra od 22.20 hodiny v Rádiu Slovensmo rozprávať Mgr. ...
Kategórie: Podporujeme

Zlaté roky v slovenskom divadle

17. november 2017
Hneď na úvod môže nastať polemika. Ktoré roky boli či ešte aj sú pre slovenské divadelníctvo zlaté? A ktoré naopak problémové? Odborníci pripúšťajú diskusie aj na tieto témy, no konferenciu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave nazvali jasne: Zlaté šesťdesiate (roky) v slovenskom divadle. Konferenciu pripravili v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave v rámci projektu 100 rokov Slovenského národného divadla a spolu so spoluorganizátorom Divadelnou fakultou VŠMU ju organizátori ...
Kategórie: Podporujeme

Zlaté roky v slovenskom divadle

17. november 2017
Hneď na úvod môže nastať polemika. Ktoré roky boli či ešte aj sú pre slovenské divadelníctvo zlaté? A ktoré naopak problémové? Odborníci pripúšťajú diskusie aj na tieto témy, no konferenciu Ústavu divadelnej a filmovej vedy SAV v Bratislave nazvali jasne: Zlaté šesťdesiate (roky) v slovenskom divadle. Konferenciu pripravili v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ulici v Bratislave v rámci projektu 100 rokov Slovenského národného divadla a spolu so spoluorganizátorom Divadelnou fakultou VŠMU ju organizátori ...
Kategórie: Podporujeme

Vrátia sa mladí astrofyzici opäť s medailou?

16. november 2017
Doteraz desať olympiád, desať účastí slovenskej reprezentácie a zakaždým návrat s medailami. Dodržia mladí slovenskí astronómovia a astrofyzici tradíciu aj na 11. Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics – IOAA), ktorá odštartovala 12. novembra 2017 v Phukete v Thajsku? V slovenskej výprave, ktorú vedie RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV, sú prví piati najúspešnejší riešitelia v celoslovenskom finále Astronomickej ...
Kategórie: Podporujeme

24. Medzinárodný posterový deň na Ústave hydrológie SAV

16. november 2017
V rámci Týždňa vedy a techniky Ústav hydrológie SAV  zorganizoval ôsmeho novembra 2017 v poradí už 24. Medzinárodný Posterový deň a Deň otvorených dverí na tému „Transport vody, chemických látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra“. Na konferencii sa zúčastnilo 72 účastníkov nielen zo Slovenska ale aj z Rakúska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Ukrajiny a Slovinska. Medzi účastníkmi boli hlavne zástupcovia akademickej obce ale aj súkromného sektoru. „Systém ...
Kategórie: Podporujeme

Stolové hory v stratenom svete

15. november 2017
Stratený svet, ak si požičiame názov diela A. C. Doyla, alebo „iný svet“, alebo aj „svet vo svete“... A možno ďalšie názvy majú stolové hory, tepuy, ktoré s nachádzajú na juhu Venzuely. Nevytvárajú samostatné hrebene, ako sme zvyknutý z našich zemepisných šírok, vystupujú strmo nad tropický prales a ich ploché „vrcholy“ vyčnievajú z hmly a oblakov. Vyvolávajú tak praveký obraz, ktorý asi opísal spomínaný Doyle v knihe Stratený svet. Začal svoje rozprávanie na ďalšej ...
Kategórie: Podporujeme

Veda netradične aj AMAVET opäť zaujali

15. november 2017
V Týždni vedy a techniky ani v tomto roku nechýbal už tradičný Festival vedy a techniky. V priestoroch Incheba EXPO sa zišlo viac ako 250 mladých ľudí s projektmi z celého Slovenska. Jubilejný 20. ročník festivalu prináša tento rok zaujímavé študentské práce žiakov základných a stredných škôl, ktoré dosahujú vysokú úroveň. Komisia zložená z odborníkov vyberá každoročne z množstva projektov tie najzaujímavejšie a autori následne získavajú zaujímavé ...
Kategórie: Podporujeme

1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

15. november 2017
V dňoch 20. až 24. novembra 2017 sa v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave uskutoční 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré usporiadajú Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave a občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s ďalšími partnermi. Cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor na stretnutie medzinárodnej odbornej komunity, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ...
Kategórie: Podporujeme

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

15. november 2017
Ekonomický ústav SAV organizuje v spolupráci s Ústavom ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave konferenciu k prezentácii vedeckej monografie: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky - krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 23. novermbra 2017 od 9.00 hodiny v priestoroch Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave. Na konferencii predstavia autorov vedeckej monografie a doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. načrtne aj vývoj globálneho outputu a obchodu a cien primárnych komodít. Riaditeľ ...
Kategórie: Podporujeme

Nové kométy, obdobie disentu aj nanoliečivá

14. november 2017
Program „Ľudia“ priniesol Slovenskej akadémií vied od roku 2015 špičkových vedcov zo zahraničia, ktorí opustili svoje prestížne pracoviská a prišli robiť vedu na Slovensko. V programe SASPRO je zapojených 16 Slovákov a 22 zahraničných výskumníkov, ktorí reprezentujú krajiny z rôznych kútov sveta. Práve táto schéma je dnes v našich podmienkach najúčinnejším prostriedkom, ako bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia. Andrea Bábelová z Biomedicínskeho centra SAV sa po desiatich rokoch ...
Kategórie: Podporujeme

Ekológovia diskutovali o zelenej infraštruktúre

14. november 2017
Zelená infraštruktúra – pod týmto názvom sa 10. novembra 2017 v Kongresovom centre SAV Smolenice v rámci Týždňa vedy a techniky konala konferencia, ktorú organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE). Aj tento ročník sa odborný program podujatia niesol v duchu osloviť čo najširšiu verejnosť s krajinno-ekologickou tematikou.   Ústav krajinnej ekológie SAV má oblasť svojho záujmu a výskumu veľmi širokú. Či už spomenieme integrovaný manažment krajiny, udržateľný rozvoj, hodnotenie kvality životného prostredia, revitalizáciu ...
Kategórie: Podporujeme

Anatómia revolúcie: historické poučenia a sociologické analýzy

14. november 2017
Pod týmto názvom sa 10. novembra 2017 uskutočnil teoretický seminár, ktorý organizovala sekcia sociologickej teórie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV a Sociologický ústav SAV. Napriek piatkovému termínu bola zasadačka Filozofického ústavu na Klemensovej 19 nabitá poslucháčmi, ktorých prilákala téma rovnako ako bádatelia zvučných mien, ktorí o nej prišli diskutovať.   Seminár otvorila predsedníčka sekcie sociologickej teórie a emeritná vedecká pracovníčka Sociologického ústavu SAV Dilbar Alieva. V referáte ...
Kategórie: Podporujeme

Aj genetici v Nitre propagovali vedu

13. november 2017
K propagácií vedy pre školskú mládež a širokú verejnosť prispel aj Ústav genetiky a biotechnológií rastlín CBRB SAV v Nitre, ktorý svoje priestory otvoril pre verejnosť v stredu 8. novembra. Okrem pravidelných návštev študentov vysokých škôl (toho roku z UCM v Trnave a UKF a SPU v Nitre), to boli predovšetkým žiaci nitrianskych základných škôl, ktoré každoročne využívajú možnosť doplniť školské hodiny biológie praktickými ukážkami laboratórnych postupov a prístrojového ...
Kategórie: Podporujeme

Na vedeckom brlohu vyrábali múku na "zrnotierke"

13. november 2017
Natrieskaný výmenník na Ulici obrody v Košiciach bol v sobotu 11. novembra plný histórie. A to poriadne vzdialenej -  vrátili sme sa do doby kamennej. Vďaka Archeologickému ústavu SAV, presnejšie oddeleniu pre výskum východného Slovenka, ktoré sa takýmto spôsobom rozhodlo zavŕšiť Týždeň vedy a techniky v Košiciach.  Hoci organizátori pripravili vedecký brloh v Košiciach o dva týždne skôr ako obvykle (býva poslednú sobotu v mesiaci), na účasti to nebolo badať. Pozvánka na facebooku i cez osobné ...
Kategórie: Podporujeme

Všadeprítomné polyméry

13. november 2017
Krátke prednášky o práci ústavu. Prehliadka jeho laboratórií. Zábavné a poučné ukážky toho, čo možno s polymérmi robiť. Pred záverom Týždňa vedy a techniky - vo štvrtok 8. novembra - privítali v bratislavskom Ústave polymérov SAV vysokoškolákov z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity a stredoškolákov z Gymnázia školských bratov, Strednej odbornej školy polygrafickej a Gymnázia Bílikova. Aby si návštevníci urobili predstavu, priblížila ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenskí a tureckí vedci robia spolu na významných projektoch

12. november 2017
Biochémia, neurobiológia, farmakológia či fyzika – aj na týchto oblastiach spoločne pracujú vedci Slovenskej akadémie vied s odborníkmi z Vedeckej a technologickej výskumnej rady Turecka (TUBITAK). 28 spoločných projektov sa aj vďaka tejto spolupráci stalo súčasťou schém COST, Horizont 2020 či UNESCO a našiel sa tak spôsob ich efektívneho financovania. Predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík dnes s tureckými partnermi podpísal Memorandum o spolupráci na ďalší rok, ktorý prinesie výzvy na dva nové ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky