RSS čítačka

Tréningová škola „Genetika, epigenetika a neurobiológia poškodzujúceho správania“

SAV.sk - 15. november 2018
V dňoch 12. – 14. novembra 2018 bolo Centrum biovied SAV hostiteľom tréningovej školy „Genetika, epigenetika a neurobiológia poškodzujúceho správania“. Tréningová škola je súčasťou projektu COST „Synergia pre zabránenie poškodzujúcemu správaniu u skupinovo chovaných ošípaných a nosníc“ ( "http://www.grouphousenet.eu/" GroupHouseNet , 2016-2020) a uskutočnila sa v hoteli Mercure v Bratislave. Počas troch dní si 35 účastníkov, predovšetkým doktorandov a postdoktorandov, ...
Kategórie: Podporujeme

ITAPA 2018: Kybernetická bezpečnosť nie je postrach, ale nová výzva

ITAPA - 15. november 2018
Ako zabezpečiť krajinu pred bezpečnostnými incidentami? Ktoré oblasti sú najkritickejšie? Ako postupovať a kde sa inšpirovať? Skvelým príkladom je ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensko a demokracia

SAV.sk - 15. november 2018
Žiť v demokraticky spravovanej krajine je dôležité pre 74 % obyvateľov Slovenska. K najzákladnejším charakteristikám demokracie podľa obyvateľov Slovenska patria slobodné voľby (69 %), rovnaké práva mužov a žien (67 %), podpora v nezamestnanosti (61 %) a občianske práva, ktoré chránia pre útlakom štátu (59 %). Vyplýva to z výskumu európskych hodnôt. Jeho výsledky zverejnil Sociologický ústav SAV pri príležitosti Dňa boja za slobody a demokraciu, ktorý si pripomíname v sobotu 17. novembra. Podľa zistení na Slovensku je značná nejednota v názore, ...
Kategórie: Podporujeme

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach – vybavenie polytechniky

Cachtice.sk - 15. november 2018
Na stiahnutie: VÝZVA ZSNH Čachtice vybavenie polytechniky Vybavenie polytechniky
Kategórie: Samospráva

TOP MOMENTY ITAPA 2018: Technológie nám majú zlepšovať život, no ak chce Európa konkurovať Číne, musí konať spoločne a rýchlo

PRservis.sk - 15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Moderné technológie sú prostriedkom, vďaka ktorému budeme žiť lepší život. Ten verejný, lebo odstraňujú byrokraciu a z miest budujú mestá s vlastným rozumom, ale aj súkromný, lebo nás inteligentne liečia. Avšak, keďže pracujú s našimi dátami, musíme byť obozretní a ochrane venovať čoraz väčšiu pozornosť. Zneužitie dát by totiž mohlo viesť ku kolapsu systému. Na týchto tvrdeniach sa zhodli desiatky domácich a zahraničných odborníkov zo sveta informatizácie a digitalizácie, ktorí vystúpili na dvojdňovom medzinárodnom kongrese ITAPA 2018. Tento rok mal podtitul Hacking the Future.

Pozrite si, aké najzásadnejšie momenty v oblasti umelej inteligencie a big data, kyberbezpečnosti i budovania inteligentných miest na ITAPA odzneli.

UMELÁ INTELIGENCIA: Európa musí konať spoločne a rýchlo

Európa si musí nájsť svoju cestu v tom, ako bude rozvíjať umelú inteligenciu. V silnej konkurencii Spojených štátov a Číny sa musí zamerať na ľudí, etickosť, bezpečnosť a vernosť základným hodnotám. "Potrebujeme koordinovanú stratégiu založenú na našich silných stránkach. Tie zahŕňajú excelentný výskum, vedúce postavenie v automobilovom a robotickom priemysle, dlhú tradíciu pri ochrane práv jednotlivcov a spoločenských záujmov a bohatej kultúrnej rozmanitosti na regionálnej i subregionálnej úrovni," vyhlásil na ITAPA: Hacking the Future Alessandro Annoni zo Spoločného výskumného centra Európskej komisie. Zdôraznil, že umelá inteligencia bude napredovať len vtedy, ak bude podporená robustnou výpočtovou infraštruktúrou a kvalitnými údajmi. "Dnes vieme veľmi málo o tom, aký bude mať umelá inteligencia vplyv na spôsob, akým myslíme, rozhodujeme sa a ako to ovplyvní našu prácu. Musíme konať spoločne a rýchlo," dodáva Alessandro Annoni.

BIG DATA: Dáta v medicíne už vieme vyhodnotiť za pár sekúnd

To, že big data majú obrovský potenciál, si dnes uvedomuje takmer každý. Je to najmä z dôvodu enormne rastúceho množstva dát, ktoré dokážeme o sebe zdieľať. Aktuálne sa čoraz intenzívnejšie hovorí o ich systematickom využívaní vo viacerých oblastiach, pričom ich spracúvanie spôsobuje vysoké nároky na energetickú efektívnosť. Odvetvím, kde jeho prínos vidíme najviac, je napríklad medicína. "Pred desiatimi rokmi trvalo vyhodnocovanie obrovských objemov dát sedem dní, dnes to trvá 22 minút a s našou novou technológiou môžeme procesy skrátiť na 13 sekúnd," uviedol na medzinárodnom kongrese ITAPA Hartmut Schultze zo spoločnosti HPE. Takto podľa jeho slov postupujú vpred vo výskume technológie akéhosi superpočítača, ktorý využíva na svoje fungovanie svetlo, a nie elektróny ako dnes. Práve takýto typ počítača by mal byť v budúcnosti schopný analyzovať obrovské objemy dát potrebné k  výskumu Alzheimerovej choroby. Výskum je podľa Harmuta Schultzeho naplánovaný na 30 rokov a zbierajú v ňom dáta od 30-tisíc pacientov, pričom potenciál spočíva aj v tom, že touto technológiou dokážu znížiť energetickú náročnosť až o 60 percent.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ: Ochrane sa musíme venovať systematickejšie

Slovenská vláda, ako aj firmy si myšlienku kybernetickej ochrany osvojujú až v poslednom období. A systematickejšie sa jej rozhodol venovať aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Akými princípmi by sa mali riadiť bezpečnostné návrhy riešení? "Zvažovaním bezpečnostných oblastí už pri návrhu architektúry, zavádzaním jasných pravidiel a obmedzením možností pre bezpečnostné incidenty. Tretím princípom je oboznamovanie sa s informáciami len v nevyhnutnom rozsahu, no a posledným, štvrtým, je trvalý monitoring, údržba a neustále zlepšovanie siete," vyhlásil na kongrese Jan MajtanÚradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Faktom je, že niekedy trvá takmer jeden rok, kým si firma či štátna organizácia zanalyzuje svoju bezpečnosť vo virtuálnom svete. A pritom k tejto kontrole dochádza až vtedy, keď sa o nejakom útoku či úniku citlivých dát dozvie. Tieto časy treba skrátiť. "Sofistikovaní útočníci sa bežne pohybujú v technologickej infraštruktúre nepozorovane – zbierajú dáta a dokážu po sebe zahladzovať stopy. Mnohým organizáciám chýba viditeľnosť do toho, čo sa v počítačových sieťach deje," približuje Roman Čupka, riaditeľ spoločnosti Flowmon Network. Ako ďalej dodáva, je preto "extrémne dôležité, aby v inštitúciách fungovala neustála kontrola a detekcia. Je to možné zabezpečiť aj automatizovane, pokiaľ má firma správne pripravené a klasifikované dáta."

Vzorom v tom, ako pristupovať a rozvíjať kyberbezpečnosť, by nám mohol byť práve Izrael. Právom sa považuje za jednu z krajín, ktorá má najlepšie rozvinutú kybernetickú ochranu na svete. Dôvodom je, že od svojho vzniku je Izrael obklopený potenciálnymi nepriateľmi a uvedomuje si, že s nástupom hybridného vedenia vojen je to nevyhnutnosť pre prežitie. "Vybudovali sme celý bezpečnostný ekosystém Israel Cyber Directorate, ktorý je vzájomne prepojený. Umožňuje nám spolupracovať v špičkových a efektívnych medziodborových tímoch, a tak riešiť rôznorodé úlohy. Úloha Israel Cyber Directorate je prioritne ochrana civilného priestoru, budovanie kapacít a medzinárodné vzťahy, na operatívnej úrovni prevádzkujeme národné jednotky CERT pre jednotlivé oblasti verejnej správy – od energetiku cez financie až po vnútornú bezpečnosť. A plánujeme aj vznik ďalších – CERT pre vzdelávanie i životné prostredie," vysvetlili Avi GlanzDavid GrauMinisterstva energetiky Izraela – Energy CERT.

SMART CITIES: Ako budú mestá chytré a čo na to voda?

Aké mestá dnes môžeme považovať za smart? Ktoré technológie to sú, ktoré dávajú punc inteligentného mesta? Podľa Heliodora Macka, generálneho riaditeľa SEAK a zakladajúceho člena ChcemSmartMesto.sk nie je smart, keď sa naimplementuje desať izolovaných systémov v meste. "Smart je spojiť všetky technológie do jednej otvorenej platformy a celé toto financovať z úspor inteligentného verejného osvetlenia," objasnil Heliodor Macko.

Budovať zo slovenských miest smart cities je úlohou vlády, ale tiež samospráv. Podľa Miriam LetašiovejMinisterstva hospodárstva SR je pri vytváraní politiky, nástrojov, či legislatívy v oblasti smart cities potrebná diskusia a spätná väzba zo samosprávy. "Rezort hospodárstva chce byť partnerom pre súkromný a tretí sektor. Je však potrebné robiť dobré rozhodnutia. Všetko stojí a padá na financiách," hovorí Miriam Letašiová. Okrem finančného mechanizmu zo štátneho rozpočtu prinieslo ministerstvo pre malé a stredné podniky financie aj z operačného programu Výskum a inovácie. "Tu bola implementovaná výzva zameraná práve na inteligentný priemysel a technológie, s alokáciou 30 miliónov eur a súčasne bude opätovne rozšírená na ďalších 50 miliónov eur," dopĺňa Miriam Letašiová.

Mimochodom, čo si myslíte pijeme už aj smart vodu? Túto otázku na ITAPA položil Milan Hutkai zo spoločnosti Infra Services, ktorá je dcérskou spoločnosťou Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Odpoveď vás možno prekvapí, lebo áno, pijeme. Celý proces jej kolobehu od výroby, cez dopravu, použitie, čistenie a znova vrátenia do prírody totiž zastrešuje smart riešenie. "Pri vývoji sme si stanovili päť atribútov – riešenie muselo byť smart, konkrétne, akceptovateľné, reálne a časovo merateľné," vysvetľuje Milan Hutkai a dodáva, žekvalitné dáta a malá integrácia sa dnes už stávajú štandardom. Systémové riešenie Infra Services postavili na báze SAP. Dôvod bol jednoduchý - na základe svetového merita prevažuje a ponúka výhody aktualizácie na ročnej báze spolu so skúsenosťami pri riešení z celého sveta. "Aktualizácia sa síce premieta do nákladov firmy, no lokálne riešenie nevníma rozvoj celosvetovo," dodáva Hutkai.

Kategórie: Podporujeme

SMART CITIES: Ako budú mestá chytré a čo na to voda?

ITAPA - 15. november 2018
Aké mestá dnes môžeme považovať za smart? Ktoré technológie to sú, ktoré dávajú punc inteligentného mesta? Podľa Heliodora Macka, generálneho riadi...
Kategórie: Podporujeme

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ: Ochrane sa musíme venovať systematickejšie

ITAPA - 15. november 2018
Slovenská vláda, ako aj firmy si myšlienku kybernetickej ochrany osvojujú až v poslednom období. A systematickejšie sa jej rozhodol venovať aj Úrad...
Kategórie: Podporujeme

BIG DATA: Dáta v medicíne už vieme vyhodnotiť za pár sekúnd

ITAPA - 15. november 2018
To, že big data majú obrovský potenciál, si dnes uvedomuje takmer každý. Je to najmä z dôvodu enormne rastúceho množstva dát, ktoré dokážeme o sebe...
Kategórie: Podporujeme

UMELÁ INTELIGENCIA: Európa musí konať spoločne a rýchlo

ITAPA - 15. november 2018
Európa si musí nájsť svoju cestu v tom, ako bude rozvíjať umelú inteligenciu. V silnej konkurencii Spojených štátov a Číny sa musí zamerať na ľudí,...
Kategórie: Podporujeme

Byrokracii dáme definitívne zbohom. Vďaka top digitálnemu projektu roka Over.si

ITAPA - 15. november 2018
Dlhé roky to je jeden zo zásadných problémov fungovania slovenských štátnych inštitúcií. Aj v 21. storočí musíme na úrady neustále nosiť potvrdenia...
Kategórie: Podporujeme

EUHA podpísala memorandum o spolupráci s ČSHL

PRservis.sk - 15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Po minuloročnom podpísaní memoranda EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia) so Slovenským zväzom ľadového hokeja, je tu ďalší veľkolepý míľnik v rozvoji univerzitného hokeja v Európe. Tento raz sa vyššie spomínaná asociácia dohodla na spolupráci s ČSLH Českým svazem ledního hokeje.

Tak ako slovenské, tak i české tímy stáli pred 6 rokmi pri zrode Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL), ktorej riadiacim orgánom je práve EUHA. Po minuloročnom podpísaní memoranda so Slovenským zväzom sa tento raz  spomínaná asociácia dohodla na vzájomnej spolupráci s Českým zväzom. "Pre rozvoj univerzitného hokeja v Európe ide opäť o veľmi dôležitý krok vpred. Spolupráca so zväzom je významným míľnikom. Univerzitný hokej totiž vytvára prepojenie medzi juniorským a seniorským hokejom, a teda hráč sa môže rozhodnúť ako ďalej; či sa vydá na cestu profesionálneho hokeja, alebo sa zaradí do života ako človek s univerzitným vzdelaním," vyslovil prezident EUHA Jaroslav Straka.

"Spolupráci s EUHA vítáme, protože sledujeme společný cíl – propojení studia s ledním hokejem," uvedl v této souvislosti generální sekretář Českého hokeje Martin Urban. "Projekt navazuje na vysokoškolské úrovni na aktivity, které uskutečňujeme v rámci Akademií Českého hokeje. Věříme, že uspěje a hráčům umožní, aby v průběhu studií pokračovali v obou kariérách – na ledě i v univerzitních učebnách." 

Stranami tohto Memoranda sú vo vzájomných právach a povinnostiach rovnocenné subjekty, pričom primárnym cieľom Memoranda je vytvoriť základný rámec pre vzájomnú spoluprácu a podporu spoločných aktivít v rámci hokejového hnutia, najmä s akcentom na  prepojenie vzdelania a ľadového hokeja v Českej republike.

EUHA sa v ostatnom období dohodla na spolupráci nielen so spomínaným českým zväzom, ale podpísala tiež trojstranné Memorandum. Išlo o unikátny moment, kedy sa za jedným stolom stretli zástupcovia univerzitného hokeja z Európy (EUHA), z Ruska (SHL) a Ameriky (ACHA). Podpísaním tohto Memoranda sa EUHA stala jedinou akceptovanou asociáciou, ktorá sa podieľa na rozvoji univerzitného hokeja v Európe. "Je našou veľkou snahou, aby sme spolupracovali so zväzom v každej európskej krajine, nakoľko spoločnými silami môžeme posunúť univerzitný hokej, resp. hokejistov – vysokoškolákov ďalej," vyjadril sa Ľubomír Sekeráš, viceprezident EUHA, ktorý stojí za univerzitnou súťažou v Európe.

Kategórie: Podporujeme

Nový právnický triler Bar U kohúta

PRservis.sk - 15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Preslávili ho trilery, v ktorých malí bojujú proti veľkým. David s Goliášom.
Z jeho kníh sa predalo ďaleko cez 300 miliónov výtlačkov a preložili ich do 42 jazykov.
John Grisham.
A teraz prichádza jeho novinka Bar U kohúta. Neskúsení študenti práva stoja proti ostrieľanému podvodníkovi...

Traja kamaráti Mark, Todd a Zola študujú na treťotriednej súkromnej právnickej škole, čaká ich posledný semester, promócia, potom advokátska skúška. Doteraz verili, že im škola zaručí dobre platenú prácu, aby rýchlo splatili horibilné študentské pôžičky.

Po tragickej udalosti sú však nútení zamyslieť sa. Žiadna významná právnická firma nemá záujem o absolventov ich školy. Situácia na trhu práce je beznádejná. Keď sa trojica dozvie, že sa stali obeťami grandiózneho podvodu, zrodí sa v ich hlave plán, ale ak ho chcú uskutočniť, musia odísť zo školy. Šialenstvo? Možno.

Trojica priateľov sa púšťa do zdanlivo nerovného boja s miliardárom Hindsom Rackleym. Ako sa skončí súboj Dávida s Goliášom?
Podarí sa trom neskúseným študentom podviesť ostrieľaného podvodníka?

Bar U kohúta je klasický právnický triler, ktoré máme od Johna Grishama tak radi. "Čítal som článok zo septembra 2014 v The Atlantic s názvom Podvod s právnickými školami, výsledok skvelej investigatívnej práce Paula Camposa. Keď som ho dočítal, vedel som, že mám inšpiráciu pre ďalší román," spomína John Grisham na zrod nového trileru a pokračuje:
"Ako vždy, aj tentoraz som sa pohral s realitou, najmä pokiaľ ide o právnické záležitosti. Zákony, súdne budovy, postupy, nariadenia, firmy, sudcovia a ich súdne siene, právnici a ich zvyky, to všetko som prispôsobil príbehu."

Mark Twain povedal, že presúval celé štáty a mestá, ak to považoval za potrebné. Románopiscom je taká licencia povolená, alebo si ju jednoducho prisvoja. John Grisham to dokonale využil.
A ako vždy, všetko si poctivo naštudoval – nechal sa sprevádzať po washingtonských uliciach, rukopis mu posudzoval špecialista na odškodné s encyklopedickými vedomosťami o práve. Zasvätili ho do tajov študentských pôžičiek...

John Grisham

Je americký spisovateľ, autor mimoriadne úspešných trilerov z právnického a zo športového prostredia. Vyštudoval právo na Mississippskej univerzite, potom sa venoval advokátskej praxi a istý čas aj politike. Dve volebné obdobia bol členom mississippskej Snemovne reprezentantov.
Právnická a politická prax mu poskytla množstvo tém na literárnu tvorbu. Jeho romány preložili do 42 jazykov, viaceré z nich sa stali základom pre filmové spracovanie. Vďaka vyše tristo miliónom predaných výtlačkov po celom svete patrí azda k najčítanejším a najúspešnejším spisovateľom súčasnosti.

Začítajte sa do novinky Bar U kohúta:

Koniec roka priniesol zvyčajné sviatočné radovánky, aj keď v dome Frazierovcov nemali veľa dôvodov na radosť. Pani Frazierová ozdobila vianočný stromček, zabalila zopár lacných darčekov a upiekla koláčiky, o ktoré v skutočnosti nikto nestál, v kuchyni si ako vždy púšťala Luskáčika a pohmkávala, ako keby Vianoce boli veselé.
Veselé však nebolo nič. Pán Frazier sa pred tromi rokmi odsťahoval, nikomu nechýbal a všetci ho nenávideli. Zakrátko sa nasťahoval k svojej mladej sekretárke, ako sa ukázalo neskôr, bola už tehotná. Pani Frazierová, odvrhnutá, ponížená, bez peňazí a v depresii robila, čo mohla.
Jej mladší syn Louie mal domáce väzenie, prepustili ho na kauciu, čakal ho ťažký rok, lebo ho obvinili z obchodovania s drogami. Ani sa nepokúsil kúpiť mame darček. Vyhovoril sa, že nemôže odísť z domu, lebo má na členku súdom nariadený monitorovací náramok. Aj tak nikto nečakal, že by sa Louie unúval nákupom darčekov. Vlani a predvlani mal členky voľné, ale nikomu nič nekúpil.
Starší syn Mark, študent práva, prišiel domov na sviatky, a hoci bol ešte chudobnejší ako jeho brat, kúpil matke parfum. V máji ho čakala promócia, v júli advokátske skúšky a do washingtonskej firmy mal nastúpiť od septembra, v mesiaci, na ktorý zhodou okolností naplánovali Louieho proces. Ten sa však nemohol konať z dvoch dôvodov. Po prvé, tajní z protidrogového ho prichytili pri predaji desiatich dávok cracku – mali to aj na videu – a po druhé, ani Louie, ani jeho matka si nemohli dovoliť slušného právnika, ktorý by sa ujal prípadu. A tak Louie a pani Frazierová celé sviatky trúsili poznámky, že by mal Mark dobrovoľne obhajovať svojho brata. Nebolo by jednoduchšie naťahovať celú záležitosť ešte pol roka, keď Marka prijmú do advokátskej komory – jednou nohou už je tam –, a len čo získa licenciu, bude preňho hračka nájsť nejakú procedurálnu chybu, o akých sa stále píše, a dosiahnuť stiahnutie obvinenia, či nie?
Ich fantazmagórie boli dosť deravé, no Mark odmietol akúkoľvek debatu. Keď pochopil, že Louie má v pláne na Nový rok obsadiť pohovku najmenej na desať hodín a pozerať sedem pohárových zápasov za radom, Mark sa potichu vytratil a vybral sa ku kamarátovi. Vrátil sa v noci, a hoci mal v hlave, rozhodol sa ujsť. Vráti sa do Washingtonu a bude zabíjať čas v právnickej firme, kde sa čoskoro zamestná. Prednášky sa začnú až o dva týždne, ale po desiatich dňoch Louieho ustavičného šomrania a nariekania nad vlastnou neutešenou situáciou,  nehovoriac o Luskáčikovi, mal všetkého po krk a tešil sa na posledný semester v škole.
Nastavil si budík na ôsmu a ráno pri káve vysvetlil mame, že ho potrebujú vo Washingtone. Prepáč, že odchádzam skôr, nerád ťa tu nechávam samu s tvojím zlým chlapcom, ale musím. Nie je na mne, aby som ho vychovával. Mám dosť vlastných problémov.
Najväčší predstavovalo auto, staručké Bronco, na ktorom jazdil už od strednej. Počítadlo najazdených kilometrov už dávno zamrzlo na čísle 299 200. Prvé v dlhom zozname súčiastok, čo treba súrne vymeniť, bolo palivové čerpadlo. Posledné dva roky sa mu darilo udržiavať v chode motor, prevodovku aj brzdy s pomocou pásky a kancelárskych sponiek,  ale s čerpadlom nemal také šťastie. Zatiaľ ako-tak fungovalo, lenže maximálna rýchlosť, ktorú Bronco dosiahlo, neprekročila sedemdesiatosem kilometrov za hodinu. Mark musel ísť po bočných cestách, aby ho na diaľnici nezmietli kamióny. Dvojhodinová jazda z Doveru do centra Washingtonu mu trvala dvakrát dlhšie.
Aspoň mal viac času na rozmýšľanie o ostatných problémoch. Najmä o ťaživom dlhu. Prvú vysokú školu dokončil vďaka pôžičke šesťdesiattisíc dolárov. Otec, vtedy znova šťastne ženatý, bol takisto zadlžený a varoval ho pred ďalším štúdiom. "Dofrasa, chlapče, štyri roky vzdelávania, a máš na krku šesťdesiattisícovú dlžobu. Vykašli sa na to, skôr než sa to zhorší."  Mark si myslel, že by bolo hlúpe dať na otcove finančné rady, a tak niekoľko rokov pracoval raz tu, raz tam, obsluhoval za barom, rozvážal pizzu, handrkoval sa s veriteľmi. Teraz si už nebol istý, kedy sa zrodil nápad ísť študovať právo, ale pamätal si rozhovor dvoch členov študentského bratstva, ktorí dumali o vážnych veciach a statočne popíjali. Mark bol vtedy za barom, podnik poloprázdny, a tí dvaja po štvrtej vodke s brusnicovým džúsom rozprávali dosť nahlas, takže ich počul aj ten, kto nechcel. Mark si z mnohých zaujímavých vecí, čo povedali, zapamätal dve: "Veľké právnické firmy vo Washingtone zamestnávajú ako na bežiacom páse," a "Nástupný plat je stopäťdesiattisíc ročne."
Zakrátko stretol priateľa, ktorý bol v prvom ročníku Právnickej školy Foggy Bottom vo Washingtone, ten nadšene rozprával o svojich plánoch – čo najrýchlejšie skončiť školu a zamestnať sa vo veľkej firme za dobrý plat. Federáli priam zasypávajú študentov pôžičkami, každý má na ňu nárok, jasné, po promócii mu zostane na krku obrovský dlh, ale nič, čo by nedokázal splatiť do piatich rokov. Priateľ považoval za správne "investovať do seba", ak bude vďaka dlhu slušne zarábať.
Mark skočil na návnadu a začal sa pripravovať na prijímací test. Získal iba 146 bodov, ale prijímaciu komisiu Právnickej školy Foggy Bottom to vonkoncom nevzrušovalo. Ani jeho nie práve najpôsobivejší priemerný prospech z predchádzajúcich škôl. PŠFB ho prijala s otvoreným náručím. Žiadosť o študentskú pôžičku mu schválili promptne. Každý rok previedli z ministerstva školstva šesťdesiatpäťtisíc dolárov do Foggy Bottom. A teraz, keď mu zostával iba jeden semester, Mark čelil nepríjemnej skutočnosti, že bude promovať s dlhom dvestošesťdesiatšesťtisíc dolárov vrátane úrokov.
Ďalší problém: zamestnanie. Ukázalo sa, že trh práce nie je taký čulý, ako sa povrávalo. Ani živý, ako tvrdili náborové brožúrky PŠFB a ich takmer podvodnícke webové stránky. Absolventi prestížnych právnických fakúlt ešte vždy nachádzali prácu za závideniahodné platy. Lenže Právnická škola Foggy Bottom nepatrila medzi najprestížnejšie. Markovi sa podarilo votrieť do stredne veľkej právnickej firmy, ktorá sa špecializovala na "vzťahy s vládou", presnejšie lobovanie. Nástupný plat mu ešte neurčili, vedenie firmy sa malo stretnúť začiatkom januára, aby rokovalo o ziskoch za uplynulý rok a upravilo platové podmienky. O niekoľko mesiacov Marka čakal vážny rozhovor s "finančným poradcom" o reštrukturalizácii svojho študentského dlhu a spôsobe splácania. Poradca už vyjadril isté znepokojenie, keďže Mark netušil, koľko bude zarábať. Aj Marka to trápilo, nehovoriac o skutočnosti, že nedôveroval ani jednému človeku z tej právnickej firmy. Snažil sa oklamať sám seba, no v hĺbke duše vedel, že nemá nič isté.
A bola tu ešte advokátska skúška. Vzhľadom na veľký záujem bola washingtonská verzia prijímacieho testu jedna z najnáročnejších v Amerike a absolventi PŠFB v ňom prepadávali v znepokojujúcich počtoch. Na rozdiel od absolventov prestížnych škôl. Vlani prešlo deväťdesiatjeden percent absolventov Georgetownskej univerzity a osemdesiatdeväť percent z Univerzity Georgea Washingtona, zatiaľ čo PŠFB sa mohla pochváliť iba úbohými päťdesiatimi šiestimi percentami. Mark vedel, že ak chce uspieť, musí sa začať pripravovať už teraz, začiatkom januára, a ležať v knihách šesť mesiacov bez prestávky.
Ibaže na to nemal dosť energie, najmä v studenom, pochmúrnom a depresívnom zimnom období. Občas vnímal svoj dlh ako betónový kváder, čo nosí na chrbte. Chôdza ho  namáhala. Usmievať sa bolo nad jeho sily. Žil v chudobe a jeho budúcnosť, aj keby sa zamestnal, nevyzerala ružovo. A to patril k tým šťastnejším. Väčšina spolužiakov mala pôžičky, ale žiadnu nádej na prácu. Spomenul si, že už v prvom ročníku počul šomranie, s každým semestrom nálada na škole klesala a podozrenia narastali. Situácia na trhu práce sa zhoršovala. Všetci sa hanbili za výsledky advokátskych skúšok. Pôžičky sa kopili. Teraz, v treťom záverečnom ročníku, nebolo nezvyčajné počuť študentov, ako sa hádajú s profesormi. Dekan nevystrčil nos z kancelárie. Blogeri húfne útočili na školu nepríjemnými otázkami: "Ide o podvod?" "Naleteli sme?" "Kam sa podeli peniaze?"
Takmer každý, koho Mark poznal, bol presvedčený, že PŠFB je (1) podradná právnická škola, lebo (2) priveľa sľubuje, (3) žiada priveľa peňazí, (4) podporuje zadlženosť a súčasne (5) prijíma veľa priemerných študentov, ktorí do sa nehodia na štúdium práva, a (6) buď nie sú dostatočne pripravení na advokátsku skúšku, alebo (7) sú príliš hlúpi, aby ju úspešne zložili.
Povrávalo sa, že počet prihlášok na PŠFB klesol o polovicu. Bez štátnej podpory a súkromných dotácií to nevyhnutne vyvolá bolestivé znižovanie nákladov a zlá právnická fakulta bude ešte horšia. Marka Fraziera a jeho kamarátov to netrápilo. Vydržia ešte štyri mesiace, s radosťou vypadnú a už nikdy sa tam nevrátia.

Mark býval v osemdesiatročnom päťpodlažnom bytovom dome, ktorý očividne pustol, ale nízke nájomné stále priťahovalo študentov z Univerzity Georgea Washingtona aj z PŠFB. Kedysi ho volali Cooperov dom, no po troch desaťročiach bujarého študentského života sa ustálila prezývka Coop. Keďže výťahy skoro nikdy nefungovali, Mark vyšiel pešo na druhé poschodie a vstúpil do svojho skromne zariadeného bytu s rozlohou štyridsaťšesť metrov štvorcových, čo ho stál osemsto dolárov mesačne. Po poslednej skúške pred sviatkami ktovie prečo upratal, a keď teraz zapálil svetlo, potešilo ho, že je tam poriadok. Prečo by nebol? Majiteľ do bytu nikdy nechodil. Mark sa vybalil. Zrazu ho zarazilo ticho. V dome s tenkými stenami plnom študentov býval vždy pekelný rámus. Rádiá, televízory, hádky, kanadské žartíky, partie pokeru, bitky, gitary, dokonca aj trombón, na ktorom hral blázon z tretieho, až sa budova otriasala v základoch. Dnes nie. Všetci boli doma, užívali si sviatky, na chodbách vládlo hrobové ticho.

Milan Buno, literárny publicista

Kategórie: Podporujeme

Historická romanca Ideálny pár

PRservis.sk - 15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Od Jane Featherovej už vyšli knihy Ideálna nevesta, Ideálny starý mládenec a Záhadný vikomt. Teraz je tu očarujúca historická romanca Ideálny pár.

Sestry Duncanové vydávajú nezávislé noviny The Mayfair Lady, v ktorých presadzujú práva žien a zároveň vedú tajnú zoznamovaciu službu pre londýnsku smotánku. Jedným z ich klientov sa stane aj doktor Farrell a Chastity, ktorá je ako posledná zo sestier ešte slobodná, mu ochotne začne hľadať vhodnú partnerku.

Príťažlivý lekár má však nečakanú požiadavku: potrebuje bohatú manželku s vyšším spoločenským postavením. Chastity je jeho postojom pobúrená, no platiaceho zákazníka neodmietne. Postupne vyjde najavo, že motivácia doktora Farrella je celkom iná: chce liečiť chudobných z najnižších vrstiev a na to potrebuje peniaze. Na ich získanie je ochotný obetovať i svoju slobodu…

Ideálny pár je ďalší očarujúci príbeh o nenapodobiteľných sestrách Duncanových a ich nelegálnom dohadzovaní. Sú podnikavé, ambiciózne a emancipované. V každej časti série sledujeme inú sestru, tentoraz Chastity a je skvelé, že každá má rovnaký priestor, čím celá séria získava na atraktivite.

Začítajte sa do novinky Ideálny pár:

Muž stojaci na vrchole schodov vedúcich do národnej galérie si pozorne premeriaval milovníkov umenia, ktorí zostupovali dolu k veľkým dverám umeleckého múzea. V rukách držal neslávne známy výtlačok novín The Mayfair Lady. Premýšľal, ako bude vyzerať vydavateľ alebo niekto, kto do novín prispieva.
Po námestí sa ponáhľala akási postava, ktorá cestou sypala omrvinky kŕdľu holubov na Trafalgar Square. Prešla cez ulicu pred múzeom a zastala pod schodmi. Pokrčila papierové vrecko, čo držala v ruke, a pozrela nahor. Vo voľnej dlani zvierala zvinuté noviny. Muž nenápadne kývol svojimi novinami a postava hodila pokrčené vrecko do odpadkového koša. Potom vykročila hore schodmi k nemu.
Tá osoba bola malá. Určite to bola žena a muži si ju veľmi nevšímali. Mala na sebe voľný plášť z alpaky, aký nosili ženy, keď sa vozili v autách, aby im nebolo zima, klobúk so širokou strieškou a tvár zakrytú opálovým šifónovým závojom.
"Bonjour, m’sieur," pozdravila ho. "Myslím si, že sa máme stretnúť, n’est-ce pas?" Mávla výtlačkom novín The Mayfair Lady. "Vy ste doktor Douglas Farrell, pravda?"
"Presne tak, madam," pritakal a trochu sa uklonil. "A vy ste…"
"Som z novín Mayfair Lady," oznámila a pri každom nádychu sa jej pohol závoj.
Má ten najfalošnejší francúzsky prízvuk, aký som kedy počul, uvedomil si pobavene doktor Farrell, ale rozhodol sa zatiaľ jej nič nepovedať. "Dáma z Mayfair Lady osobne?" zatiahol zvedavo.
"Zástupkyňa verejnosti, m’sieur," poznamenala prísne.
"Aha," prikývol. "Aj rubriky Medzi nami?"
"Presne tak, pane," váhavo sa uklonila. "Ako som pochopila, práve tú rubriku by ste chceli využiť, pane. Teda našu zoznamku." Pri tom prekliatom francúzskom prízvuku mi je vždy do smiechu, uvedomila si Chastity Duncanová. Či už ho používala ona, alebo jej sestry, zhodli sa na tom, že znejú ako francúzske slúžky vo Feydeauovej fraške. Bol to však veľmi účinný nástroj na zmenenie hlasu.
"Očakával som, že sa stretneme v nejakej kancelárii," pokračoval doktor a obzeral sa okolo seba. Bol už december a na námestí predúval studený vietor, čechrajúc holubom perie.
"Naša kancelária nie je otvorená pre verejnosť," odvetila jednoducho. "Navrhujem, aby sme šli do múzea, aj tam je veľa miest, kde sa môžeme pokojne porozprávať." Vykročila k dverám, zatiaľ čo jej spoločník sa ponáhľal otvoriť jej ich. Pri vchádzaní do átria sa ho dotkla okrajom svojho alpakového plášťa.
"Pôjdeme do Rubensovej sály, ak dovolíte," navrhla a ukázala novinami na schody. "Je tam okrúhla pohovka, kde sa môžeme porozprávať bez toho, aby sme zbytočne pútali na seba pozornosť." Autoritatívne vykročila ku schodisku v strede haly. Doktor Farrell ju poslušne nasledoval. Jej vystupovanie ho zaujalo a zároveň pobavilo.
Na podeste v polovici schodiska sa obrátila a vykročila popri miestnostiach s masívnymi renesančnými plátnami s trpiacimi martýrmi, pietami a obrazmi ukrižovania. Nevenovala im veľkú pozornosť, zastala len vtedy, keď vošli do kruhovej miestnosti, uprostred ktorej naozaj stála kruhová pohovka.
V miestnosti viselo Rubensovo plátno Paridov súd. Sestry Duncanové si práve toto miesto vybrali na svoje stretnutia s perspektívnymi klientmi zoznamky Medzi nami. Tri kypré ženy, Venuša, Juno a Minerva, medzi ktorými sa na plátne rozhodovalo, sa im zdali celkom vhodnou kulisou pri ich činnosti.
"Je tu ticho a budeme tu mať dosť súkromia," povedala a sadla si na pohovku. Nadvihla si sukne, aby mu pri sebe urobila dosť miesta.
Douglas sa so záujmom poobzeral okolo seba. Uvedomil si, že tu nie je až tak veľa súkromia. Po miestnosti chodili od plátna k plátnu ľudia a pološeptom sa zhovárali, ale okrúhla pohovka, hoci stála na verejnosti, vytvárala akúsi oázu, kde si mohli dvaja ľudia posedieť a porozprávať sa bez toho, aby na seba priťahovali priveľa pozornosti. Douglas si uvedomil jej parfum, jemnú kvetinovú vôňu, ktorá akoby vychádzala spod závoja.
Chastity sa k nemu obrátila. Získala pred doktorom Douglasom Farrellom tú výhodu, že ho už videla, keď raz vošiel do obchodu pani Beedlovej na rohu, aby si kúpil výtlačok The Mayfair Lady. Chastity ho vtedy fascinovane pozorovala, zatiaľ čo on ju nevidel. Bol vysoký, širokoplecí, urastený a na takého muža sa tak ľahko nezabúda. Svaly má ako športovec, boxer alebo zápasník, uvedomila si Chastity. Okrem toho si všimla hrču na jeho nose, asi niekedy zlomenom, čo ju len utvrdzovalo v jej teórii. Charakterizovali ho výrazné a nesúmerné črty, trochu priširoké ústa a hranatá čeľusť. Oči pod čiernym obočím mu žiarili ako uhlíky. Mal čierne, mierne vlnité nakrátko ostrihané vlasy a pôsobil trochu ako obchodník. Všetko na ňom naznačovalo, že mu až tak nezáleží na tom, ako vyzerá. Obyčajný hrubý kabát si zapol až pod krk, šál a rukavice si nechal a obyčajný mäkký plstený klobúk si položil do lona.
Chastity si zrazu uvedomila, ako dlho mlčí, kým si ho prezerala, a poponáhľala sa: "Ako presne vám môže pomôcť naša zoznamka, m’sieur?"
Znovu sa poobzeral po galérii. "Takže toto je kancelária The Mayfair Lady?"
Rozpoznala v jeho hlase nevýrazný škótsky prízvuk, ktorý si všimla už vtedy, keď ho prvý raz pozorovala u pani Beedlovej. "Nie, ale v našej kancelárii sa s klientmi nestretávame," odvetila rozhodne. Nechala si pre seba dodatok, že kanceláriu mali buď v kaviarni u Fortnuma a Masona, alebo na poschodí v salóne rodičovského domu, ktorý bol kedysi svätyňou ich matky. Ani jeden z týchto priestorov sa však nehodil na stretnutie s potenciálnymi klientmi.
"Prečo?" opýtal sa.
"Je dôležité, aby sme zostali v anonymite," odvetila. "Môžeme pokračovať v rokovaní, pane?"
"Áno, pravdaže. Musím sa však priznať, madam z novín The Mayfair Lady, že som trochu zaskočený. Prečo je vaša anonymita taká dôležitá?"
Chastity vzdychla. "Čítali ste naše noviny, pane?"
"Pravdaže. Inak by som nevyhľadal služby zoznamky Medzi nami."
"Môžete čítať len oznamy a články si nevšímať," zdôraznila a na chvíľu zabudla na svoj francúzsky prízvuk.
"Čítal som aj články."
Pokrčila plecami ako pravá Francúzka. "Takže určite viete, že názory na ne sa rozchádzajú. Preto chcú vydavatelia zostať v anonymite."
"Chápem." Myslel si, že tomu naozaj rozumie. "Pravdaže, trocha tajomnosti pridá na žiadostivosti."
"To je pravda," súhlasila.
Doktor prikývol. "Ak si spomínam, pred niekoľkými mesiacmi ste čelili žalobe z nactiutŕhania. Tuším…" Zamračil sa, potom sa mu čelo vyjasnilo. "Tuším s grófom Barclaym."
"Tú žalobu zamietli," vyhlásila rázne Chastity.
"Áno," prikývol. "Spomínam si. Vybavujem si aj to, že noviny pri svedeckom pulte zastupovala nejaká neznáma žena. Bolo to tak?"
"Presne tak."
"Zaujímavé," prehodil znovu. "Som si istý, že po tom súde predaj vašich novín závratne stúpol."
"Možno," prikývla neurčito. "Ale nie preto sme sa rozhodli skrývať svoju identitu. Prejdime radšej k vašej veci, pane."
Douglas bol aj naďalej fascinovaný a zvedavý, ale prijal skutočnosť, že čas na otázky vypršal. "Ako som vysvetlil v liste, potrebujem manželku."
Chastity vytiahla z kabelky spomínaný list. "Toto je všetko, čo ste v ňom napísali. Potrebujeme viac podrobností o vašej situácii aj o žene, akú hľadáte, aby sme sa vedeli rozhodnúť, či vám dokážeme pomôcť alebo nie."
"Pravdaže," prikývol. "Vlastne požadujem od ženy len dve dôležité vlastnosti." Pri reči si stiahol rukavice a strčil si ich do vrecka. "Dúfam, že vo vašom zozname sa nájde nejaká, ktorá mi bude vyhovovať. Okrem dvoch spomínaných vlastností mi na ostatnom až tak nezáleží." Hovoril odmerane a vecne a pritom si ťukal palcom do dlane, akoby vyratúval.
"Ako som sa zmienil už vo svojom liste, som povolaním lekár. Nedávno som sa presťahoval do Londýna z Edinburghu, kde som študoval a niekoľko rokov sa venoval lekárskej praxi. Práve si chcem otvoriť ordináciu na Harley Street, ktorá by mi mohla slušne vynášať, ak budem v londýnskej spoločnosti dostatočne známy."
Chastity na to nepovedala nič, len zopäla ruky v lone a sledovala ho spod závoja. Začínala mať z tohto stretnutia nepríjemný pocit a jej šiesty zmysel ju len zriedkakedy sklamal.
Doktor si odmotal šál. Napriek tomu, že sa v okrúhlej miestnosti kúrilo slabo, asi mu bolo príliš teplo. Chastity však bolo po prechádzke v studenom decembrovom vetre stále zima a závidela mu. Pomyslela si, že ak je človek taký veľký ako on, zrejme vyžaruje viac tepla.
"Ide o to," pokračoval ďalej, "že si musím nájsť manželku, ktorá bude v prvom rade bohatá."
V tej chvíli si Chastity uvedomila, že ju jej intuícia absolútne neklamala. Znova nepovedala nič, len sa trochu pomrvila na mieste.

Milan Buno, literárny publicista

Kategórie: Podporujeme

Voľné parkovacie miesta v centre Nitry vidia vodiči v reálnom čase aj v mobile

PRservis.sk - 15. november 2018

NITRA 15. novembra 2018 - Obyvatelia a návštevníci Nitry od môžu novembra zaparkovať v centre jednoduchšie. Do prevádzky bol uvedený systém ParkDots, ktorý v prvej etape pilotného projektu sleduje aktuálnu obsadenosť na parkovisku na Wilsonovom nábreží a na Mostnej ulici. Vodiči majú tieto informácie k dispozícií v mobilnej aplikácií ParkDots, ktorá ich na voľné miesto vie aj navigovať. Samospráva tým napĺňa jeden zo zámerov parkovacej politiky zameraný na zlepšenie súčasnej situácie prostredníctvom moderných inteligentných riešení.

Súčasťou nového systému sú IoT (Internet of things) senzory osadené vo vozovke na viac ako stošesťdesiatich parkovacích miestach na uliciach Podzámska a Mostná a na parkovisku na Wilsonovom nábreží. Parkovacie senzory odosielajú informácie o obsadenosti každého miesta do centrálneho systému, odkiaľ ich čerpá mobilná aplikácia ParkDots. Vodiči tak majú neustále aktuálne informácie o voľných miestach, ktoré tak vedia jednoduchšie nájsť. Samospráva získava prostredníctvom administračnej aplikácie štatistické dáta, ktoré im umožnia lepšie pochopiť správanie vodičov a prijímať opatrenia na lepšie využívanie dostupných plôch. Moderné riešenie pre inteligentné mestá je celé dielom slovenských spoločností. Centrálny systém a aplikácie vyvíja PosAm, senzory dodáva spoločnosť Gospace a prenos dát zabezpečuje najnovšia sieť pre internet vecí, NB-IoT, od Slovak Telekom.

ParkDots pomáha slovenským mestám zlepšiť parkovanie

Po Trnave, Trenčíne, Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Prievidzi a Bratislave je Nitra siedmym miestom na Slovensku, kde ParkDots pomáha zlepšiť situáciu s parkovaním. Onedlho k nim pribudnú aj ďalšie mestá. "Evidujeme veľký záujem o ParkDots na Slovensku aj v zahraničí. Z pohľadu funkčnosti, použiteľnosti aj ceny sa jedná o veľmi zaujímavé riešenie pre mnohé mestá, ako aj súkromné spoločnosti, ktoré prevádzkujú parkoviská," hovorí Martin Budaj, produktový manažér PosAm. "Kvalitu nášho riešenia potvrdzuje aj fakt, že sa stal oficiálnym produktom skupiny Deutsche Telekom pre oblasť smart parkingu pre región DT Europe ," doplnil Michal Bróska, Riaditeľ produktového rozvoja v PosAm.

O ParkDots

ParkDots je kombináciou najmodernejších mobilných, cloudových a IoT technológií. Okrem sledovania obsadenosti a platieb za parkovanie ponúka aj ďalšie užitočné funkcie. Vodič sa môže nechať navigovať späť k autu, dostane upozornenie v prípade nečakaného odchodu vozidla z parkovacieho miesta a samozrejme môže si dobu parkovania na diaľku predĺžiť.

Kľúčovými prvkami riešenia ParkDots sú mobilná aplikácia pre používateľov a centrálny riadiaci systém umiestnený v cloude. Celé riešenie môže byť doplnené o senzory s nezávislým napájaním osadené vo vozovke, ktoré v reálnom čase odosielajú informácie o obsadenosti konkrétneho miesta. Platforma je schopná riešiť parkovanie nielen na uliciach (on-street), ale mimo nich (off-street) a efektívne prepájať rôzne systémy do jedného inteligentného riešenia. Viac o inteligentnom riešení parkovania pre mestá a obce na www.ParkDots.com

Kategórie: Podporujeme

Byrokracii dáme definitívne zbohom. Vďaka top digitálnemu projektu roka Over.si

PRservis.sk - 15. november 2018

BRATISLAVA 15. novembra 2018 - Dlhé roky to je jeden zo zásadných problémov fungovania slovenských štátnych inštitúcií. Aj v 21. storočí musíme na úrady neustále nosiť potvrdenia s informáciami, ktoré už o nás verejná správa má. Kým iné vyspelé krajiny svojich obyvateľov od zbytočného chodenia po úradoch odbremenili dávno, Slovensku sa to až donedávna priveľmi nedarilo. V septembri však Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu spustil projekt Over.si, ktorý štartuje novú éru. Len za pár mesiacov fungovania má tento prvý antibyrokratický portál výsledky: odbúrava povinnosť stáť na úradoch a ľuďom šetrí peniaze. Splnil tým najdôležitejšie kritérium prestížnej súťaže Cena ITAPA 2018 a v hlasovaní odbornej poroty sa stal suverénnym víťazom.

Už druhýkrát v histórii sa udeľovala aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Do súťaže sa tak mohli prihlásiť aj projekty zo susedných krajín, ktoré prospievajú k rozvoju digitalizácie a informatizácie svojej krajiny.

NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU 1. MIESTO

Jednoznačným víťazom Ceny ITAPA 2018 sa zaslúžene stal projekt spoločnosti DXC Technology Slovakia pripravený pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Projekt s názvom Over.si ušetrí občanom veľa peňazí aj hodín, ktoré by inak premárnili čakaním na úrade. "Ide o hlavnú úlohu eGovernmentu, ktorej naplnenie ale napriek mnohým rokom, množstvu investovaných zdrojov a desiatkam projektov stále unikalo. Ľady sa ale vďaka antibyrokratickému portálu www.oversi.gov.sk prelomili," vyhlásil Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu. Aké úspechy portál za necelé tri mesiace fungovania docielil? V prvej fáze projektu už viac ako 16 tisíc pracovníkov orgánov verejnej moci získalo nástroj, ako sa dostať k oficiálnym údajom bez potreby zaťažovania občanov, pričom pokles záťaže je už teraz enormný. "Za jediný mesiac od spustenia projekt zabezpečil viac ako 10-tisíc výpisov a odpisov, ktoré by bez tohto projektu museli ľudia dokladovať. To zodpovedá asi 12 percentám celkového byrokratického zaťaženia občanov. Projekt teda predstavuje veľký a jasne definovaný skok k tomu, aby sa odbúralo zhruba 1 milión rôznych výpisov a odpisov, ktoré ročne občania musia donášať úradom," objasnil generálny riaditeľ DXC Technology Slovakia Zdenko Böhmer. Od septembra už Slováci nemusia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra či listy vlastníctva, od januára 2019 pribudnú aj výpisy z registra trestov. Rašiho úrad tiež plánuje v druhom kole odbúrať administratívnu záťaž občanov aj pri potvrdení o návšteve školy, potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom i zdravotnom poistení či daniach.

2. MIESTO

Čakanie je otravné. O to viac, ak sedíte v miestnosti s kašľajúcimi pacientami a lekára neustále vyrušuje klopkanie ľudí, ktorí si prišli len po recept či výsledky. Takto to dnes vyzerá u mnohých lekárov a je to presne to, čo neznášame. Jednoducho, elegantne a účinne rieši problém preplnenej čakárne projekt eČasenka alebo aj efektívna čakáreň. "Náš systém umožňuje aj pomerne málo IT zručným pacientom prihlásiť sa, vyžiadať si časenku a následne čakať doma. Alebo len zaslať dopyt na recept. Systém sám automaticky organizuje a notifikuje ľudí tak, aby museli v čakárni stráviť len minimum času," vysvetľuje Patrik Stieranka, zadávateľ aj realizátor tohto projektu. Projekt eČasenka aj vďaka tomu obsadil druhé miesto súťaže Cena ITAPA 2018. Odbornú porotu presvedčilo viac ako 1,8 milióna pacientov, ktorí služby eČasenky za posledné tri roky využili, ako aj ich 98-percentná miera spokojnosti.

Tento projekt získal aj Cenu Rádia Slovensko, tú už piatykrát udelili priamo poslucháči Rádia Slovensko.

3. MIESTO

UVOstat.sk a jeho zhotoviteľ Miroslav Babič si odnášajú cenu za tretie miesto. Na jednom mieste totiž zhromažďuje a dáva do súvisu informácie o verejných obstarávaniach, verejnosť tak môže poľahky zistiť, kam tečú verejné financie. "Projekt spája niekoľko verejných zdrojov (vestník, eks, centrálny register zmlúv, výberové konania, register partnerov verejného sektora, register hospodárskych subjektov, register právnických osôb), čím poskytuje  nástroj, bez ktorého by sa inak museli používatelia hodiny prehrabávať rôznymi zdrojmi a skladať čriepky dohromady," vraví Miroslav Babič s tým, že verejnosť portál využíva - mesačne na túto stránku zavíta zhruba sedem tisíc ľudí.

CENA ITAPA V4: NAJLEPŠÍ PROJEKT DIGITALIZÁCIE SPOLOČNOSTI V4

V Brne si môžu obyvatelia i návštevníci vybaviť akékoľvek služby z pohodlia domu – len za pomoci platobnej karty. Zabezpečuje to projekt Brno iD, ktorého idea i realizácia oslovila porotu a získal cenu Najlepšieho projektu digitalizácie spoločnosti V4. "Po zriadení elektronického mestského účtu môžu obyvatelia aj návštevníci Brna nielen nakupovať cestovné lístky, ale už sa cez platobnú kartu môžu preukazovať revízorom, vypožičiavať si knihy v mestskej knižnici, či si zakúpiť zážitkové programy v ZOO. Okrem toho cez toto riešenie poskytujeme aj benefity vzorným občanom. Jedným z nich je napríklad získanie dotácie pri kúpe ročného cestovného lístka," povedala pri preberaní ocenenia Zuzana Ondroušková, ekonomická riaditeľka Dopravního podniku města Brno.

ŠPECIÁLNA CENA ORGANIZÁTORA

Cviker – Digitálna platforma pre urbanistické plánovanie si odnieslo špeciálne ocenenie organizátora za inovatívnu pomoc mestu Poprad. Vďaka ich riešeniu môžu obyvatelia v reálnom pohľade vidieť všetky plánované nové výstavby či zmeny a v prípade, že majú záujem, môžu ich pripomienkovať.

ŠPECIÁLNA CENA POROTY

Národný projekt IT akadémia Slovenska získala špeciálnu cenu poroty, a to aj napriek tomu, že nejde o IT projekt, ale o vzdelávanie. Nakoľko platí, že bez takýchto aktivít by žiadne IT projekty nevznikli.

O Cene ITAPA: Renomovaná súťaž, ktorú vyhlasuje kancelária ITAPA. Hodnotenie je dvojkolové. V prvom kole vyberie odborná porota päť najlepších projektov, pričom výber sa uskutoční spôsobom prideľovania preferenčných bodov. Tie prideľuje každý porotca. Porotcovia môžu podľa vlastného uváženia prideliť spolu najviac 10 bodov, no maximálny počet bodov na jeden projekt sú tri body. Pri hodnotení a udeľovaní preferenčných bodov sa berie do úvahy viacero kritérií ako overenie a reálne zhodnotenie projektu, cieľ projektu, dopad, inovatívnosť, ako aj technická realizácia či komunikácia. V druhom kole porotcovia hodnotia už len 5 vybraných – nominovaných projektov. Na spoločnom stretnutí po rozprave určia konečné poradie projektov od 1. po 3. miesto. Hodnotiaca komisia má právo neprideliť projektom všetky víťazné priečky, pokiaľ má napríklad pochybnosť o kvalite alebo reprezentatívnosti projektov.  

O ITAPA: Podujatia ITAPA (Informačné technológie a verejná správa) už 17 rokov prinášajú nové impulzy a inšpirácie pre slovenský eGovernment, pričom sa stali vrcholnou kongresovo-diskusnou platformou nielen IT komunity. Cyklus podujatí ITAPA, nad ktorým záštitu pravidelne preberajú vysokí štátni predstavitelia, pozostáva z viacerých prestížnych akcií. Medzi najvýznamnejšie patrí konferencia Jarná ITAPA, ktorá sa špecializuje na témy lokálneho, prípadne európskeho zamerania a jesenný dvojdňový medzinárodný kongres. Ten sa zameriava na podporu najnovších eGovernment trendov a riešení digitalizácie spoločnosti z celého sveta, pričom sa radí medzi najvýznamnejšie akcie svojho druhu. Cieľom ITAPA je vytvárať nezávislú platformu, na ktorej majú kľúčoví predstavitelia štátu a biznisu diskutovať a predstavovať inšpiratívne nápady a projekty z oblasti digitalizácie spoločnosti. Každoročne sa ho zúčastnia desiatky renomovaných spíkrov zo Slovenska i sveta, stovky hostí a významné médiá.

Viac informácií, program a registrácia: www.itapa.sk

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box