RSS čítačka

Poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre projekt „Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach

Cachtice.sk - 19. jún 2018
Poskytnutie nenávratného fin. príspevku pre projekt „Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach Kód žiadosti o NFP NFP302020K153 Názov projektu Vybudovanie polytechnickej učebne v Základnej škole Štvrtej sednice Tatrína v Čachticiach Kód výzvy IROP-PO2-SC222-2016-13 Prioritná os 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Špecifický cieľ 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kategórie: Samospráva

Dôležité (nielen) pre diabetikov: Tieto vlastnosti obuvi vám môžu zachrániť nohu pred vážnymi komplikáciami!

PRservis.sk - 19. jún 2018

BRATISLAVA 19. júna 2018 – Na Slovensku trpí už viac ako 400 tisíc ľudí cukrovkou. Diabetes vedie k závažným komplikáciám. Jednou z najobávanejších je syndróm diabetickej nohy.  Až  85% amputovaným končatinám predchádza rozvoj ulcerácií. 4 z 5 týchto defektov sú spôsobené prevažne nesprávnou obuvou. Až  polovici prípadov sa dalo amputácii nôh zabrániť  nosením vhodných topánok. Do 5 rokov po amputácii zomiera  až 39 – 68 % pacientov. Inak povedané, nosenie správnych topánok vám môže doslova zachrániť život! Dosť závažné informácie na to, aby ste im venovali pozornosť.

Nohy sú základným nástrojom mobility. Nesú nás celý život a sú našou oporou. Ľudia trpiaci rôznymi zdravotnými problémami, ktoré majú zásadný dopad na ich nohy, o tom vedia svoje. Práve na túto oblasť, na ktorú sa napriek závažnosti bežní výrobcovia nezameriavajú, sa rozhodol orientovať výrobca zdravotnej obuvi – dw topánky. Spoločnosť Diawin Deutschland GmbH sa novou generáciou zdravotných topánok, ktoré sa navyše výzorovo nijak neodlišujú od bežných topánok, stará o slobodnú a bezbolestnú chôdzu ľudí, ktorí to potrebujú a pomáha im tak fungovať každodenne bez kompromisov. Prinášame vám rozhovor s jej predstaviteľom Ing. Jurajom Vincejom.

Pre koho sú dw topánky určené?

„Naše dw topánky sú pre svoje špecifické vlastnosti určené najmä pre ľudí s diabetickou polyneuropatiou a diabetickou nohou, ale pre svoju výnimočnosť ich veľmi oceňujú aj ľudia so širokými nohami, halluxom, reumou, kladivkovými prstami, alebo opuchnutými nohami z rôznych zdravotných príčin. Vložky v dw topánkach sú ľahko vyberateľné. Obuv sa celkovo vyrába hlbšie, aby bol dostatočný priestor pre prsty, takže ľudia s rôznymi ortopedickými problémami, plochými nohami alebo aj ľudia, ktorí kvôli typu zamestnania prestoja takmer celý deň, si môžu ľahko aplikovať svoju ortopedickú vložku. Teší nás, že si topánky obľúbili aj tehotné mamičky najmä v posledných mesiacoch tehotenstva. Kvôli rôznym šírkam topánok sa pohybujú komfortnejšie a bezpečnejšie. Diabetici sa môžu bližšie informovať u svojho diabetológa.“

Ako vaše topánky konkrétne pomáhajú? A prečo ich nosenie odporúčajú aj lekári?

„Špecializovaní lekári a odborníci sa zhodujú vtom, či už sa jedná o atypické nohy od narodenia alebo problémy nôh spôsobené zdravotnými komplikáciami, že nohy ako základný nástroj každodennej mobility potrebujú dostatočnú voľnosť bez stiesnenia, stabilitu, priedušnosť, ľahkosť a nárazom odolávajúcu podrážku. Dw topánky boli vyvíjané ako nová generácia zdravotníckej certifikovanej obuvi, ktorá svojimi vlastnosťami (3 šírky, extra hĺbka pre prsty, rozmerová variabilita, hladké vnútro, priedušný materiál, ľahkosť, odpružená podrážka, moderný športový dizajn), majú za úlohu pomôcť ľuďom so spomínanými  problémami fungovať každý deň ľahšie a bezproblémovejšie.

Viac informácií sa môžu ľudia dozvedieť na našej web stránke s aktívnym e-shopom – www.diawin.eu

Aký súvis má vznik diabetickej nohy s obuvou?

„Množstvo štúdií dokazuje podiel  a význam obuvi pri vzniku a liečbe diabetickej nohy. Štúdia Seattle VA [Diabetes, 2016] zistila, že v 84 % amputácií dolnej končatiny u diabetikov predchádzajú vredy. Polovica z týchto defektov bola zapríčinená nevhodnou obuvou. Tento výsledok potvrdilo viacero klinických štúdií.“

Dá sa nosením dw topánok predísť amputácii nohy?

„Áno a to je aj jedno z našich hlavných poslaní. V prípade prevencie a nosenia správnej zdravotnej obuvi  je možné predísť amputáciám až v 50% prípadoch. Až  85% amputáciám u diabetikov predchádza rozvoj ulcerácií (defekt, porušenie kožného krytu zasahujúce do rôznej hĺbky). 4 z 5 týchto defektov sú spôsobené vonkajším poranením prevažne nesprávnou obuvou.“

Existuje niekto s ochorením diabetes, komu nosenie tejto obuvi neodporúčate?

„Môže ich nosiť každý. Obuv je vhodná od prvých dní diagnostikovaného diabetu. Daný typ obuvi je predovšetkým vhodný pre pacientov s nízkym (pacienti bez diabetickej neuropatie), miernym rizikom  diabetickej nohy (strata ochrannej citlivosti, bolesti kĺbov, metatarzov) a u pacientov s vysokým rizikom (prítomné deformity, otlaky na chrbte a chodidle nohy. Avšak len  v prípade, ak pacienti nemajú anamnézu vredov alebo amputácií).“

V čom sa dw topánky líšia od konkurencie?

„Ich unikátnosť v porovnaní s inými špecializovanými topánkami vnímame v dvoch oblastiach –  jednoznačne v rozmerovej variabilite. Tri dostupné šírky s rozšíreným priestorom na prsty v každej veľkosti, ktoré začínajú rozširovaním už samotnej podrážky a možnosť objednať si každú topánku v individuálnom rozmere dokáže ľuďom za bezkonkurenčnú cenu poskytnúť riešenie takmer ako topánky vyrábané na mieru. Športový moderný dizajn dw topánok umožňuje ľuďom s problémami viesť veľmi potrebný, lekárom stanovený aktívny život. Topánky pre spomínaný účel spĺňajú potrebnú stabilitu, ľahkosť a odpruženie. Ich moderný vzhľad, vďaka ktorému vyzerajú ako bežná obuv, pomáha ľuďom s problémami neodlišovať sa od ostatných,  a preto ich obúvajú automaticky bez predsudkov. V prípade diabetikov tento fakt pomáha lepšie spolupracovať so svojim ošetrujúcim lekárom na samotnej liečbe.“

„Našim poslaním je výrazne prispieť k zníženiu amputácií nôh spôsobených diabetom a aj za pomoci blízkych informovať a motivovať diabetikov, aby sa nebáli plnohodnotne žiť rodinný a spoločenský život tým, že budú zodpovedne pristupovať k svojmu ochoreniu a tým aj k svojej rodine.“

The post Dôležité (nielen) pre diabetikov: Tieto vlastnosti obuvi vám môžu zachrániť nohu pred vážnymi komplikáciami! appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Štátny tajomník envirorezortu: Na sucho musíme byť pripravení. Predchádzanie je vždy lepšie a lacnejšie ako riešenie následkov

PRservis.sk - 19. jún 2018

BRATISLAVA 19. júna 2018 – Ministerstvo životného prostredia v marci predložilo vláde materiál H2ODNOTA JE VODA – Akčný plán na riešenie dôsledkov sucha a nedostatku vody, ktorého cieľom je riešiť problémy spôsobené suchom. O tom, aké opatrenia prináša sme hovorili so štátnym tajomníkom Norbertom Kurillom.

Pred pár mesiacmi schválila vláda Akčný plán z dielne envirorezortu. Je táto problematika pre Slovensko aktuálna? Máme problémy s nedostatkom vody?

Voda je nielen strategickou surovinou štátu, ale i významným prírodným bohatstvom, ktoré je potrebné chrániť a pristupovať k nemu zodpovedne. Zabezpečiť účinnú ochrany vodných zdrojov je jednou z našich hlavných priorít. A hoci na Slovensku máme v súčasnosti dostatočné zásoby kvalitnej vody, nemusí to byť nemenný jav a preto musíme byť pripravení.  Nakoniec predchádzanie možným problémom je vždy lepšia a lacnejšia voľba ako dodatočné riešenie následkov, ktoré budú mat postupne oveľa negatívnejšie dopady.

Ktoré európske krajiny sú suchom najviac ohrozené?

Predovšetkým krajiny južnej Európy, no čoraz častejšie sa aj stredoeurópske krajiny stretávajú s nedostatkom vody a suchom. Podľa predpokladov je v priemere 17% územia Európy a minimálne 11% európskej populácie postihnutých nedostatkom vody. Náklady na škody spôsobené suchom sa v Európe za posledných 30 rokov odhadujú na 100 miliárd eur.

Aké následky má sucho na životné prostredie?

Sucho je  prírodný fenomén, nedostatok vody je naopak výrazne podmienený antropogénnou aktivitou. Následkami je zvyšovanie zraniteľnosti ekosystémov, sociálno-ekonomických aktivít a pochopiteľne je znateľný i dopad na  ľudské zdravie.

Akoby ste zhrnuli cieľ, ktorý chcete Akčným plánom dosiahnuť?

Hlavným cieľom je znížiť nepriaznivé dôsledky sucha a nedostatku vody na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť. Je však kľúčové, aby sme si uvedomili, že zmena klímy prinesie zvýšený výskyt extrémnych javov, či už vo forme sucha a nedostatku vody, povodní alebo silných búrok. Bolo preto nutné pripraviť sa na tieto zmeny prípravou, realizáciou a prevádzkou konkrétnych preventívnych opatrení v jednotlivých čiastkových povodiach vodných tokov – a to jednak priamo na vybraných tokoch, ale aj mimo vodných tokov v lesoch, v poľnohospodárskej krajine, v urbánnych oblastiach nachádzajúcich sa v príslušnom povodí, ako aj v celej krajine.

Plánujete v budúcnosti ešte Akčný plán dopĺňať, alebo je vo finálnej verzii?

Verzia ako ju schválila vláda je teraz finálna, no v budúcnosti predpokladáme rozpracovanie Akčného plánu pre každé štádium sucha, keďže ich je niekoľko – hovorím o normálnom štádiu, počiatočnom, závažnom a extrémnom.

Kto každý sa na príprave plánu podieľal?

Envirorezort na ňom začal pracovať už v apríli 2017, pričom bola zriadená medzirezortná pracovná skupina. Proces prípravy nadrezortného dokumentu bol inkluzívny, mali sme 25 členov v medzirezortnej pracovnej skupine. A jej členovia pozostávali aj z odborníkov z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, odborných organizácií oboch rezortov, výskumných ústavov, vedci či akademici s rôznymi zameraniami.

Buďme teraz konkrétni. Aké opatrenia plán obsahuje?

Opatrenia delíme na tri typy – preventívne, operatívne a krízové. Konkrétne môžem spomenúť napríklad rekonštrukciu odvodňovacích kanálov, efektívnejšie nakladanie so závlahovou vodou, podporu opatrení na zachytávanie dažďovej vody, či doplnenie štátnej hydrologickej siete, tak aby mohla operatívne monitorovať aktuálne javy. A nesmiem zabudnúť ani na envirovýchovu, aby sme zvyšovali povedomie o hodnote vody.

Spomenuli ste zachytávanie dažďovej vody. Envirorezort v tomto smere vyhlásil aj výzvu.

Áno, od apríla je prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia otvorená výzva na predkladanie žiadostí o príspevku na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

Čo si pod tým má laik predstaviť?

Na výzvu je vyčlenených 17 miliónov eur, ktoré môžu byť použité napríklad budovanie zberných jazierok, vegetačných striech, či nádrží za účelom využitia zrážkovej vody. Taktiež môže byť podporená aj výmena nepriepustných povrchov za priepustné plochy s funkčnou vegetáciou.

The post Štátny tajomník envirorezortu: Na sucho musíme byť pripravení. Predchádzanie je vždy lepšie a lacnejšie ako riešenie následkov appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Slovenské technológie a nápady môžu pomôcť zachrániť planétu, odznelo na eco-tech konferencii Metro On Line v Poprade

PRservis.sk - 19. jún 2018

POPRAD 19. júna 2018 – Ekológia a moderné technológie zmenia spôsob života v mestách. Na dôležitosť prepojenia týchto tém upozornili poprední špecialisti zo Slovenska i zahraničia, ktorí prezentovali svoje idey na najväčšej eco-tech konferencii svojho druhu na Slovensku – Metro ON Line 2018 v Poprade, ktorej generálnymi partnermi sú Slovanet a Excalibur. Počas 5 dní plných prednášok a panelových diskusií sa odborníci, ale aj verejnosť a študenti dozvedeli, ako budeme budovať inteligentné mestá s ohľadom na ochranu osobnosti človeka a ekologickosť riešení. Na konferencii vystúpilo 100 spíkrov, účastníkov diskusií a expertov a celkovo sa podujatia zúčastnilo viac ako 1000 návštevníkov.

Na témy moderných technologických riešení, ktoré môžu zlepšiť kvalitu života v slovenských mestách, reagovali aj poprední predstavitelia a zástupcovia telekomunikačných operátorov a prevádzkovateľov sietí či televízií, ako aj zástupcovia samospráv a startupov, ktoré sa venujú okrem iného aj témam ekológie. Reč bola o riešení problémov pomocou decentralizovanej technológie blockchain, ktorá sa pomaly stáva súčasťou telekomunikačných a IT sietí, ktoré využívame denne. Cieľom konferencie Metro ON Line bola aj podpora vzdelávania, motivácie mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do spoločenských výziev pomocou inovatívnych nápadov.

Moderné riešenia spoločenských problémov

Spoločensky dôležité boli diskusie o hľadaní inteligentných riešení pre bežné problémy občanov slovenských miest. Konferencia Metro On Line poukázala na to, že smart mesto nie je len mesto plné technológií, ale na prvom mieste má byť spokojnosť ľudí, ktorí v ňom žijú. Niekedy stačí myšlienka a motivácia jedného človeka, ktorý vďaka dobrému nápadu od základu zmení život v komunite. Takýmto príkladom bola i prednáška Ladislava Kossára, ktorý pravidelne reční aj v zahraničí o témach integrácie detí z detského domova do spoločnosti. Vladimír Ledecký, starosta obce Spišský Hrhov, hovoril o integrácii rómskej komunity zodpovedným a motivačným prístupom, pričom prezentoval úspešné výsledky práce v rámci obce. Jozef Griač zo spoločnosti Imobilio predstavil v emotívnej prezentácii iniciatívu Prvá kvapka. Ide o jedinečný projekt so zameraním na spoločensky prospešnú tému, ktorou je šetrenie vody a zároveň zapája ľudí so zdravotným postihnutím prostredníctvom občianskeho združenie Imobilio.

„Na Slovensku máme skvelých odborníkov, technológov, ochranárov, filantropov a šikovných ľudí s úžasnými myšlienkami, ktorých realizované projekty mnohokrát prekračujú tie najodvážnejšie vízie. Slovenské mená ako Peter Hámor, Katarína Linczényiová, Erik Baláž, Ján Telensky, Ladislav Kossár či spoločnosti ako Sensoneo, DECENT, Excalibur, Imobilio, Citadelo svojimi aktivitami, ich dosahom a prospešnou činnosťou dokazujú, že slovenské technológie a nápady sú na svetovej úrovni. Ako najsilnejší moment celej konferencie vnímam najmä sociálnu inklúziu a environmentálny rozmer podujatia,“ povedal Ján Michlík, organizátor konferencie Metro On Line.

Internet vecí ako budúcnosť inteligentných miest

Významnou témou bol aj Internet vecí (IoT), ktorý prepojí domáce spotrebiče s mestskými sieťami a umožní lepšie monitorovanie obydlí. Výsledkom budú aj moderné služby, ktoré pomôžu obyvateľom ovládať ich domácnosť na diaľku. IoT však využijú aj mestá, ktoré vďaka systému komplexných snímačov a systémov budú vedieť napríklad efektívnejšie vykonávať komunálne služby, riadiť križovatky alebo šetriť energiu pri osvetľovaní verejných priestranstiev.

O rozvoji inteligentných mestských systémov pojednávali aj zástupcovia platformy Slovak Smart City Cluster (SSCC), ktorá združuje slovenské inteligentné mestá a hodnotí praktické využitie návrhov startupov či zahraničných inovátorov. Medzinárodná účasť zahraničných clustrov na konferencii Metro ON Line vyústila k iniciatíve spolupráce a podpory medzi krajinami V4 pri kreovaní a realizácii smart city riešení. Zástupcovia Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska spoluprácu potvrdili podpísaním iniciatívy smerujúcej k memorandu medzinárodných clustrov o ich vzájomnej spolupráci.

Mesto Poprad a najväčšie mesto severného Fínska Oulu na konferencii Metro ON Line predstavili reálne výsledky svojej spolupráce pri projekte budovania Smart City riešení. Za podpory Prešovského kraja ale nápady na rozširovanie inteligentných riešení prezentovali aj ďalšie slovenské mestá, medzi ktoré patria Prešov, Kežmarok, Kláštor pod Znievom, Spišský Hrhov.

Časť finančného výťažku z konferencie Metro ON Line poputuje na ochranu prírody a študentskému inkubátoru nápadov (f)ITcubator. Dotácia má napomôcť študentom pri tvorbe inovatívnych technológií s dopadom na lepší spoločenský život, ale aj ďalším projektom, ktoré vo (f)ITcubatore dostali svoju šancu.

Všetky dôležité informácie a výstupy z konferencie Metro ON Line nájdete na webe www.metroonline.sk.

The post Slovenské technológie a nápady môžu pomôcť zachrániť planétu, odznelo na eco-tech konferencii Metro On Line v Poprade appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Call for Papers Medzinárodný kongres ITAPA 2018

ITAPA - 19. jún 2018
Neváhajte sa prihlásiť! ITAPA ponúka jedinečnú príležitosť pre všetkých, ktorí pracujú na úspešnom projekte v oblasti informačných technológií a ch...
Kategórie: Podporujeme

Stredisko kultúry Vajnorská hľadá vedúceho ekonomického oddelenia

Banm.sk - 19. jún 2018
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto, Vajnorská ul. 21, 831 03 Bratislava vyhlasuje výberové konanie Názov funkcie: Vedúci ekonomického oddel...
Kategórie: Samospráva

Digitalizácia dokumentov firmám ušetrí nielen peniaze

PRservis.sk - 18. jún 2018

BRATISLAVA 18. júna – Formuláre, kópie, dokumenty – papier stále vládne kanceláriám. Papierové dokumenty ovládajú nielen štátne úrady, ale i súkromné firmy, banky a iné inštitúcie.

Fyzickej podoby dokumentu sa pracovníci neradi vzdávajú – podľa analýzy spoločnosti Gartner priemerný zamestnanec ročne vytlačí až 400 strán a analýza spoločnosti Forrester zase hovorí o miliarde papierových kópií denne.

Digitalizácia dokumentov by pritom firmám dokázala ušetriť nielen čas, ale i peniaze – účinnejšou údržbou veľkých množstiev dokumentov, optimalizáciou procesov či integráciou s inými informačnými systémami spoločnosti.

„Samotná eliminácia papiera však nestačí,“ vysvetľuje Miroslav Turčan, senior konzultant spoločnosti Atos. „Ak firma chce podstúpiť skutočnú digitálnu transformáciu, musí sa pozerať ďalej ako len na náhradu jedného média iným. Digitalizácia je len prvým krokom procesu, na konci ktorého je štandardizovaná, transparentná a auditovateľná správa celého životného cyklu dokumentov,“ hovorí odborník, ktorý sa špecializuje na systémy podnikovej správy obsahu.

Bezbolestný prechod

Dôležitým predpokladom pre úspešný prechod k digitálnej správe dokumentov je správne určenie cieľov a výber prostriedkov.

Úlohu pri rozhodovaní zohráva nielen veľkosť firmy, ale i želaný výsledný stav – je rozdiel, ak firma vytvára len elektronický archív alebo či plánuje digitalizovať evidenciu pracovných postupov a výrobnej dokumentácie.

Práve dôkladná vstupná analýza zabezpečí nielen to, aby sa ľudia na konci neprispôsobovali technológii, ale technológie im, ale môže ukázať i nové spôsoby získania hodnoty. Skúsený tím odborníkov dokáže zvážiť všetky pre a proti, aby bol prechod na nový systém nielen finančne výhodný, ale najmä bezbolestný.

„Prvým krokom pri digitalizácii býva zvyčajne pilotný projekt na jednom type dokumentu, na ktorom sa proces otestuje,“ vysvetľuje odborník spoločnosti Atos. „Ale pozor, digitalizácia neznamená jednoduchý sken a uloženie získaného obrázku. Z dokumentu sa pomocou rôznych moderných rozpoznávacích technológií automaticky získavajú štandardizovateľné dáta, s ktorými sa dá potom už jednoducho ďalej pracovať,“ hovorí.

Celý životný cyklus

Elektronické dokumenty sú pri správnom vedení indexované a obsahujú metadáta. Tak sa zabezpečí, že v nich možno veľmi rýchlo a jednoducho strojovo vyhľadávať.

Kým pri papierových dokumentoch podľa analýzy spoločnosti IDC zamestnanci trávia týždenne niekoľko hodín hľadaním dokumentov, pri dobre spravenom elektronickom archíve je nájdenie správnej informácie otázkou okamihov. Informácie sú navyše prístupné v rovnaký čas všetkým zamestnancom podniku, ktorí k nim majú právo prístupu.

„Výhodou elektronickej správy dokumentov je úplný prehľad a starostlivosť počas ich celého životného cyklu,“ hovorí Turčan.

„V každom okamihu sa dá zistiť, kde sa dokument nachádza, čo sa s ním deje, kto s ním manipuloval – od jeho príchodu do firmy, počas jeho využívania až po odchod do archívu a prípadnú skartáciu,“ popisuje výhody. Tie firmy ocenia aj pri zosúlaďovaní s novým európskym nariadením o ochrane osobných údajov GDPR.

The post Digitalizácia dokumentov firmám ušetrí nielen peniaze appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Prví Slováci, ktorí uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom

PRservis.sk - 18. jún 2018

BRATISLAVA 18. júna – 01People a jeho kryptovací tím 01CryptoHouse ako vôbec prví Slováci uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom pod názvom OneGram. 

Čisto slovenský developerský tím okolo Romana Kučeru, technologického riaditeľa tohto projektu, spustil blockchain a prvú transakciu uvedenej meny, ktorú vyvíjal pre klienta z Dubaja. 01CryptoHouse je špecializovaný tím IT developerov a špecialistov na vývoj blockchainu a fintech aplikácií s globálnou pôsobnosťou v Bratislave, Dubaji a v Hongkongu.

Ako uvádza Roman Kučera, “Náš developerský tím po takmer trištvrteročnom úsilí spustil blockchain postavený na najmodernejších technologických a najmä bezpečnostných parametroch. Zároveň sme pri ňom prihliadali na ekologické riešenie, ktoré nespotrebováva také enormné množstvo energie ako prvá kryptomena na svete – Bitcoin”.

Čo je blockchain?

Slovenskí vývojári vyvinuli a úspešne spustili blockchain, čo  je digitálna účtovná databáza transakcií, ktorá je naprogramovaná tak, aby zaznamenávala nielen finančné transakcie, ale prakticky akúkoľvek hodnotnú informáciu (aj finančné transakcie môžeme považovať za druh informácií).

Informácie v blockchaine sú spoločne uchovávané a sú nezmazateľné. Celý systém funguje na báze decentralizácie, to znamená, že nijaká centrálna autorita či inštitúcia nedokáže zmeniť, ani ovplyvniť spoločne uchovávané údaje, s ktorými prakticky nemožno manipulovať.

Kryptomena krytá zlatom

Kryptomeny ako digitálne meny využívajúce najmodernejšie kryptografické metódy na zaznamenávanie transakcií do blockchainu prežívali obrovský záujem najmä v minulom roku, keď sa hodnota väčšiny z nich vyšplhala do závratných výšok a pritiahli pozornosť širokej verejnosti.

Slováci z 01 People sa zároveň podieľali na vývoji jedinečnej kryptomeny, ktorá sa už nespolieha len na matematické zákony a ich príťažlivosť pre kryptokomunitu či investorov, ale prichádza s inovatívnym riešením, ktoré spočíva v krytí uvedenej meny jednou z najvzácnejších a z hľadiska ceny najstabilnejších komodít – zlatom.

Každá minca je krytá jedným gramom fyzického zlata, čo z nej vytvára príťažlivé digitálne aktívum pre investorov.

Po úspešnej počiatočnej ponuke mincí (tzv. ICO) si jedinečné vlastnosti OneGramu všimli viacerí developeri na Blízkom východe a skupina MAG ponúka možnosť nákupu nehnuteľností v Dubaji práve za túto kryptomenu.

Popri blockchaine Slováci vyvíjajú aj kryptoburzu Huulk pre zahraničného klienta, ktorej spustenie je naplánované ešte v tomto roku. Aj v tomto prípade pôjde o slovenský unikát.

01 People

Je komunita technologických, marketingových a biznis inovátorov, ktorá svoje nadšenie a know-how prenáša do tvorby fintech produktov s globálnym zásahom.

V krátkom čase si získala dôveru klientov z Blízkeho východu, Taiwanu, Číny, Nemecka či Veľkej Británie.

Jej jadro tvoria Slováci, ktorých spája energia a entuziazmus: Roman Kučera (CEO), Roman Neczli (CMO), Patrik Kmeč (CSO) a Ladislav Pásztor, ktorý je jedným z top celosvetových business inovátorov v segmente fintech.

The post Prví Slováci, ktorí uviedli na trh kryptomenu krytú zlatom appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Boataround.com získal investíciu od Crowdberry investorov a Slovak Investment Holdingu na urýchlenie medzinárodného rastu

PRservis.sk - 18. jún 2018

BRATISLAVA 18. júna – Investori registrovaní na platforme Crowdberry a skupina Slovak Investment Holding podpísali investičnú zmluvu s Boataround.com, ktorá vyvinula a prevádzkuje online rezervačný systém na prenájom rekreačných jácht, motorových člnov a katamaránov.

S ponukou vyše 10 500 lodí v 485 destináciách je služba dostupná po celom svete. Investícia umožní spoločnosti pokračovať v súčasnom veľmi rýchlom raste na globálnom trhu a v ďalšom rozširovaní a skvalitňovaní služieb.

Boataround prináša do oblasti prenájmov lodí digitalizáciu, transparentnosť a užívateľskú  jednoduchosť, ktoré sú dnes už štandardom napríklad pri online rezervácii ubytovania.

Za posledný rok firma aj s pomocou svojich prvých investorov z investičnej platformy Crowdberry, ktorá umožňuje súkromným investorom spolu vlastniť slovenské a české firmy, zaznamenala raketový rast. Viac ako trojnásobne zvýšila počet užívateľov, objednávok, počet destinácii aj lodí, ktoré sú do systému priamo zapojené. Dnes už 25-členný tím spoločnosti za dva roky dokázal vybudovať vlastnú IT, technologickú a servisnú infraštruktúru.

„Boataround sme založili, pretože chceme vybudovať značku, ktorá bude synonymom jednoduchého, rýchleho a cenovo dostupného rezervovania jácht po celom svete. Naším cieľom je sprístupniť nezabudnuteľné zážitky na mori všetkým a práve táto dohoda s investormi nám v tom pomôže. Úspech našej firmy staviame aj na bezkonkurenčnom klientskom servise, za ktorý pravidelne získavame najvyššie hodnotenia. Vďaka investícii ďalej zlepšíme náš servis, rozšírime službu o mobilnú aplikáciu a otvoríme nové jachtárske destinácie,“ vysvetľuje Pavel Pribiš, CEO a spoluzakladateľ Boataround.

Boataround založili a spustili Pavel Pribiš spolu s Janou Escher. Obaja zakladatelia majú viac ako
10-ročné skúsenosti z e-commerce prostredia a z odvetvia služieb, ktoré získali v najväčšom svetovom online rezervačnom systéme na ubytovanie Booking.com počas ich pôsobenia na vedúcich pozíciách v Rakúsku, na Slovensku, v Česku, Maďarsku, na Ukrajine a v Ázii.

„Boataround zásadným spôsobom mení svoje odvetvie a má celosvetový rozmer. S tímom spolupracujeme takmer od ich začiatku a veríme, že súčasná investícia ďalej akceleruje ich doterajší, veľmi dynamický rast a my im na tejto ceste budeme ďalej pomáhať. Našich investorov zaujala hlavne kvalita a nasadenie tímu firmy v spojení s vynikajúcimi výsledkami. Tento mix sľubuje zaujímavé zhodnotenie investície v budúcnosti.  Aj v tomto prípade sme dokázali firme zaistiť „smart“ investorov, ktorí vďaka ich skúsenostiam budú spolu s nami podporovať ďalší rast firmy v globálnom prostredí. Veľmi ma teší aj rozhodnutie Slovak Investment Holdingu podporiť potenciál, ktorý spolu s nami v Boataround vidia,“ povedal Michal Nešpor, partner Crowdberry pre start-upy.

Zo strany Slovak Investment Holdingu (SIH) ide o návratnú formu kapitálového financovania z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Investícia SIH sa pripravovala v spolupráci s renomovanými externými investičnými a konzultačnými spoločnosťami.

„Budúcnosť slovenskej ekonomiky vidíme v inovatívnych podnikoch poskytujúcich produkty a služby aj na globálnej úrovni, pričom Boataround je vynikajúcim príkladom presne takejto spoločnosti,“ vyjadril sa generálny riaditeľ spoločnosti SIH Ivan Lesay.

SIH aj Crowdberry pripravujú na Slovensku ďalšie kapitálové investície v oblasti inovatívnych malých a stredných podnikov.

O Boataround

Boataround.com, a.s. je pôvodom slovenská spoločnosť, dnes už s globálnym rozmerom, ktorá vyvinula a prevádzkuje rezervačný systém na jednoduchý, prehľadný a spoľahlivý prenájom rekreačných jácht, motorových člnov a katamaránov s globálnou ponukou vyše 10.500 lodí v 485 destináciách.

Ako jedna z mála spoločností na trhu má Boataround svoj vlastný katalóg s priamo zazmluvnenými loďami, vďaka čomu poskytuje vlastný overený obsah, hodnotenie jácht od reálnych zákazníkov, najvýhodnejšie ceny a služby zákazníkom v 13 lokálnych jazykoch.

Spoločnosť založili bývalí zamestnanci Booking.com, ktorí tam nazbierali skúsenosti potrebné na úspešné budovanie spoločnosti, ako je Boataround. Od svojho vzniku zažíva Boataround rýchlu expanziu na nové trhy, pričom jeho rastový potenciál výrazne presahuje súčasné trhové pokrytie.

O Slovak Investment Holdingu

SIH je akciová spoločnosť v 100 % vlastníctve štátu. Jej hlavným poslaním je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov.

Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov. SIH financuje projekty výlučne návratnou formou, tzn. pomocou finančných nástrojov a nie grantovým spôsobom.

O Crowdberry

Spoločnosť Crowdberry bola založená v roku 2015 a je prvou crowd-investingovou platformou pôsobiacou na Slovensku a v Českej republike. Ide o investičné trhovisko spájajúce zaujímavé a inovatívne spoločnosti, ktoré už preukázali funkčnosť svojho obchodného modelu, so súkromnými investormi (Crowdberry crowd).

Crowdberry je prvou platformou, kde sa investori uprednostňujúci zhodnotenie peňazí v oblastiach, ktoré sú im ideovo blízke, môžu stať spolumajiteľmi nielen start-upov, ale aj zavedených a ziskových firiem a od minulého roka aj projektov z oblasti nehnuteľností.

Crowdberry súkromným investorom nielenže umožňuje vlastniť časť spoločností, ktoré by im neboli bežne dostupné, ale kvalitným výberom, prípravou a prácou so spoločnosťami zo strany profesionálneho a skúseného investičného tímu Crowdberry im pomáha aj zhodnotiť ich investície.

Firmy na druhej strane získajú nielen financie na ďalší rozvoj a rast, ale spravidla aj investorov, ktorí im vďaka svojim znalostiam, skúsenostiam a networku aktívne pomáhajú pri ďalšom raste a zhodnotení.

The post Boataround.com získal investíciu od Crowdberry investorov a Slovak Investment Holdingu na urýchlenie medzinárodného rastu appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Ako zvíťaziť nad erektilnou dysfunkciou?

PRservis.sk - 18. jún 2018

Poruchy erekcie spôsobujú fyziologické, ale aj psychologické vplyvy. K ich odstráneniu často pomôžu aj kvalitné prírodné výživové doplnky.

BRATISLAVA 18. júna – V súčasnosti trpí rôznymi stupňami erektílnej dysfunkcie až 40 % mužov po 40-ke. Až tri štvrtiny z nich ignorujú príznaky tohto problému a nesnaží sa problém riešiť.

Poruchy erekcie spôsobujú fyziologické, ale aj psychologické vplyvy. K ich odstráneniu často pomôžu aj kvalitné prírodné výživové doplnky.

Viaceré medzinárodné odborné štúdie* potvrdili šesť dôvodov, ktoré zhoršujú erekciu. Patria sem srdcovocievne ochorenia, cukrovka, obezita, fajčenie, konzumácia alkoholu a dokonca aj nosenie mobilného telefónu vo vrecku nohavíc.

Z psychologického hľadiska má na erekciu negatívny vplyv najmä stres, či už z práce alebo prázdnej peňaženky. Zárukou zdravej erekcie je fyzická aj psychická kondícia muža.

Ako odstrániť erektilnú dysfunkciu?

Pozrite sa na svoj život a odstráňte z neho všetky negatívne vplyvy na erekciu. Pri závažnejších zdravotných komplikáciách (cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia) počúvajte rady lekára, ktorý vaše ochorenie udrží pod kontrolou. Ak zažívate stres, relaxujte a upokojte sa.

Vyhýbajte sa alkoholu, fajčeniu, omamným látkam, ale aj mäkkým drogám. Tie celú situáciu len zhoršia. Ak trpíte nadváhou či obezitou, začnite sa zdravšie stravovať a zaraďte do svojho života pravidelný pohyb. Celý proces nápravy zdravej erekcie môžete podporiť aj užívaním kvalitného výživového doplnku na podporu erekcie.

Čo (ne)robiť?

Akýkoľvek výživový doplnok na erekciu vám však bude na nič, ak pre podporu erekcie neurobíte aj zopár ďalších zmien. Jedna z nich je  eliminácia všetkých negatívnych vplyvov na erekciu, druhou zmenou by mal byť otvorený rozhovor s vašou manželkou či partnerkou.

Dôležité je, aby ste sa vzájomne so vzniknutej situácie neobviňovali. „V prípadoch, keď sa jedná o psychickú príčinu problémov, a tých býva väčšina, je dobré celú situáciu trochu odľahčiť a netlačiť na pílu. Odporúčam napríklad vyskúšať iné varianty vzájomného vzrušovania. To si samozrejme vyžaduje vysokú mieru otvorenosti a diplomacie na obidvoch stranách,“ radí life koučka Libuše Konopová.

Ktorý výživový doplnok môže byť ten pravý?

Aj medzi výživovými doplnkami na erekciu musíte starostlivo vyberať. Český produkt s nemeckou receptúrou Proerecta obsahuje kvalitné prírodné zložky, medzi ktoré patrí extrakt Ženšenu, Tribulus Terrestris, Citrulín a extrakt Kakaovníku.

Extrakt z koreňa ženšenu má za úlohu optimalizovať mužské sexuálne funkcie a chrániť ich pred oslabením. Podporuje prekrvenie organizmu, vrátane penisu, čím prispieva k pevnej erekcii a telesnej vitalite. Zároveň chráni pred vyčerpaním a stratou imunity. Viac informácií o produkte Proerecta získate na webe proerecta.com, prípadne v recenzii https://www.lepsia-erekcia.sk/proerecta/.

Užívanie doplnku stravy pre podporu erekcie vám však skutočne pomôže iba vtedy, ak ho budete užívať so zreteľom na zmenu života. Zmenu, ktorá eliminuje negatívne vplyvy na erekciu.

 *Zdroje: The Cleveland Clinic Foundation, The Federal University of Rio Grande do sul, Brazil, Journal of Sexual Medicine, Tulane Univerzity School of Public Health and Tropical Medicine, Keogh Institute for Medical Research, a ďalšie.

The post Ako zvíťaziť nad erektilnou dysfunkciou? appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Festival Dolce Vitaj pokračuje, vyvrcholí koncertom ženského Tria Assurd z Neapola

PRservis.sk - 18. jún 2018

Do konca 11. ročníka festivalu ďalej prebieha filmová prehliadka Cinevitaj v Kine Lumière, očakáva sa príchod spisovateľky Donatelly Di Pietrantonio a otvorenie výstavy Praha´68 pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari.

BRATISLAVA 18. júna – Festival DOLCE VITAJ uzavrie koncert neapolského ženského Tria Assurd. Inšpiratívny príklad world music je spontánnou esenciou Južného Talianska.

Trio, ktoré sa za 25 rokov svojej existencie stalo známe po celom svete, používa pôvodné tradičné nástroje, ako sú tamburíny a akordeón. Pozývajú ho významné svetové divadlá a spolupracovalo s najlepšími tanečnými súbormi od Kanady, USA, Chile až po Nemecko a Švajčiarsko.

Koncert, ktorý bude ich slovenskou premiérou, sa uskutoční v piatok 29. júna 2018 o 19.00 hod. vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu, vstup voľný.

Do konca 11. ročníka festivalu ďalej prebieha filmová prehliadka Cinevitaj v Kine Lumière, očakáva sa príchod spisovateľky Donatelly Di Pietrantonio a otvorenie výstavy Praha´68 pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari.

„Ľudová hudba je vyjadrením temperamentu obyvateľov určitého miesta. Prinášať hudbu z Kampánie do celého sveta preto znamená predstavovať povahu krajiny, v ktorej tieto piesne vznikli a naďalej tam žijú. Samozrejme sme veľmi rady, že sa zoznámime s bratislavským publikom a dúfame, že mu odovzdáme a zároveň od neho prijmeme veľa pozitívnej energie,“ povedali neapolské hudobníčky.

Trio tvoria: Cristina Vetrone, spev a akordeón, Lorella Monti, spev a bicie nástroje, Enza Prestia, spev a bicie nástroje. Za ostatné mesiace veľa cestujú, nielen po Európe. Zhodli sa tiež na tom, že každá skúsenosť a každé stretnutie malo pre nich význam a bolo prínosom. A ako zvlášť dôležité a smerodajné označili stretnutie so skvelým talianskym choreografom a tanečníkom Maurom Bigonzettim, ktorý sa zameriava na súčasný balet a presadil sa na medzinárodnej tanečnej scéne.

Trio Assurd vystúpilo v priebehu svojej úspešnej kariéry na pódiách mnohých významných divadiel po celom svete a spolupracovalo s najlepšími tanečnými spoločnosťami ako Ater Balletto, Les Grands Ballets Canadiens de Montreal, Dortmund Ballet, Basel Ballet, Gauthier Dance, Ballet de Santiago, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Art Ensamble of Chicago, atď. „Ide o silný vzájomný vzťah. Tanec sa bez hudby nezaobíde a hudba sa vo víre tanca umocňuje. Je to ako vzduch, vďaka ktorému vzplanie oheň,“ hovoria originálne hudobníčky o svojich skúsenostiach zo spojenia hudby a tanca.

Festival DOLCE VITAJ potrvá do konca júna. Aktuálne v Kine Lumière prebieha v rámci Cinevitaj retrospektíva venovaná hrdému Neaopolčanovi Paolovi Sorrentinovi, ktorú zavŕšia filmy s výlučne neapolskou témou Reality show Mattea Garroneho, Temný Neapol Ferzana Ozpetka, či dokument Giacoma Durzího Ferante Fever o Elene Ferrante a jej Neapolskej ságe.

Literatúru na festivale Dolce Vitaj zastúpi prezentácia knihy prvého slovenského prekladu autorky Donatelly Di Pietrantonio Tá, čo sa vracia. Známa spisovateľka, laureátka ceny Premio Campiello 2017, pricestuje na Slovensko po prvý raz. O románe, ktorý len pred pár dňami vydalo vydavateľstvo Inaque, bude rozprávať 20. júna 2018 o 18.00 hod. v Kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici.

Od 27. júna do 5. augusta 2018 bude prebiehať v Stredoeurópskom dome fotografie výstava s názvom Praha 1968, ktorá zachytáva jeden z kľúčových momentov dejín Československa a vznikla pri príležitosti 50. výročia Pražskej jari 1968 v CRAF – Centre pre výskum a archiváciu fotografií v Spilimbergu (Friuli Venezia Giulia). Výstavu tvorí viac než sto fotografií od Carla Leidiho, Alfonsa Modenesiho (Taliansko), Pavla Štichu (Česká republika) Sune Jonssona (Švédsko). Kurátorsky ju pripravil Walter Liva.

Ani tohto roku nebudú chýbať ochutnávky skvelej talianskej kuchyne. Na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave a v centre Popradu organizuje Taliansko – Slovenská obchodná komora od 18. do 22. júna Taliansky trh so širokou ponukou charakteristických gastronomických produktov.

Organizátori festivalu Dolce Vitaj

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, Veľvyslanectvo Talianskej republiky a Taliansko – Slovenská obchodná komora.

Festival sa koná pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala.

Hlavný partner festivalu Dolce Vitaj

VÚB banka a.s.

Viac informácií ponúka stránka www.iicbratislava.esteri.it

The post Festival Dolce Vitaj pokračuje, vyvrcholí koncertom ženského Tria Assurd z Neapola appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Predstavili sa úspešní mladí vedci i umelci

SAV.sk - 18. jún 2018
V znamení mladosti sa v Košiciach niesol štvrtok 14. júna. Najprv na seminári v aule budovy ústavov SAV na Watsonovej ulici predstavili svoje práce víťazi súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov. Večer v košickom Dome umenia mladí hudobníci a speváci, víťazi rôznych umeleckých súťaží, svojim rovesníkom a ich starším kolegom predviedli svoje interpretačné umenie v sprievode Štátnej filharmónie na koncerte pod názvom Mladí mladým – umelci vedcom. Vedecký seminár otvorila a moderovala ...
Kategórie: Podporujeme

V Slavošovciach oslavujú 700. výročie prvej písomnej zmienky o svojej obci

PRservis.sk - 18. jún 2018

BRATISLAVA 18. júna – Najsilnejší regionálny zamestnávateľ SHP Group dostal ďakovný list a pamätnú plaketu obce.

Pri príležitosti osláv výročia obce Slavošovce prevzalo v sobotu 16. júna z rúk starostu Štefana Baštáka 26 občanov a organizácií pôsobiacich v regióne ďakovné listy a pamätné plakety. Medzi ocenenými sú regionálni zamestnávatelia, ktorí dávajú prácu ľuďom z obce a okolia, učitelia, športovci, dlhoročná matrikárka, propagátori kultúry, ale aj zástupcovia najmladšej generácie – úspešní žiaci školy.

SHP Group (Slovak Hygienic Paper Group) je nadnárodná spoločnosť združujúca skupinu výrobných a obchodných spoločností z oblasti celulózo-papierenského priemyslu a patrí do portfólia holdingu ECO-INVESTMENT, a.s.

„Papierové výrobky SHP Slavošovce sa predávajú vo viac ako 30 krajinách sveta. Nedávno sme investovali 1 mil. EUR do rekonštrukcie stroja a v súvislosti s rastúcim dopytom po našich produktoch a tiež po nových výrobkoch s vyššou pridanou hodnotou, zvažujeme ďalšie investície,“ uviedol prezident a predseda predstavenstva ECO-INVESTMENT, a. s. Milan Fiľo.

SHP Group zastrešuje 10 spoločností v 6 krajinách Európy s ročným obratom 220 mil. EUR. V šiestich výrobných závodoch SHP Group sa ročne vyrobí 170 tisíc ton papiera. Spoločnosť má v súčasnosti viac ako 2 000 zamestnancov. SHP Group je najväčším producentom hygienických papierov v strednej a juhovýchodnej Európe.

Závod na výrobu papierových obrúskov SHP Slavošovce je silný regionálny zamestnávateľ. V podniku pracuje 300 ľudí z obce a blízkeho okolia.

„Pracujú u nás celé rodiny. Pre našich pracovníkov, na ktorých profesionalite a odbornosti si veľmi zakladáme, vytvárame optimálne pracovné podmienky. Podporujeme aj mieste komunity a budujeme vzťahy v rámci regiónu najmä v sociálnej oblasti a v ochrane životného prostredia. Úzko spolupracujeme s miestnou samosprávou, dobrovoľnými hasičmi aj s cirkvou,“ uviedol predstaviteľ spoločnosti Miroslav Vajs.

The post V Slavošovciach oslavujú 700. výročie prvej písomnej zmienky o svojej obci appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Rastie počet ľudí, pre ktorých je interrupcia ospravedlniteľná

SAV.sk - 18. jún 2018
S názorom, že interrupciu nemožno nikdy ospravedlniť, súhlasí na Slovensku menej ľudí ako pred 25 rokmi.  Od roku 1991 sa zdvojnásobil počet tých, podľa ktorých je možné interrupciu ospravedlniť. Vyplýva to zo zistení výskumu Sociologického ústavu SAV, ktoré zverejnil pri príležitosti príprav návrhov zákonov sprísňujúcich potratovú politiku na Slovensku. Zistenia sú súčasťou Európskeho výskumu hodnôt (EVS), ktorý  zameriava na skúmanie hodnotových orientácií v Európe a na ich rôzne aspekty. Výsledky ...
Kategórie: Podporujeme

Originálny dizajn plechoviek piva Šariš milujú obchodníci, jedinečnú chuť zas svetoví odborníci

PRservis.sk - 18. jún 2018

BRATISLAVA 18. júna – Pivovar Šariš reaguje na súčasné trendy a na trh prišiel s unikátnou novinkou. Svoje pivá Šariš 10 % a Šariš Zlatá 12 % obliekol do unikátneho šatu, ktorého dominantou sú tradičné ľudové výšivky pochádzajúce z krojov našich predkov.

Po plechovkách s jedinečným dizajnom sa zo skladov pivovaru doslova zaprášilo. Úspech však netkvie len v originálnom prevedení, ale aj jedinečnej chuti. Šariš Zlatá 12 % si podmanila odborníkov z celého sveta a získala prestížne ocenenia doma i v zahraničí.

Nie len na Slovensku vedia, že Šariš Zlatá 12% chutí nenormálne dobre. Jej chuť ocenilo 70 zahraničných expertov z celého sveta.

Novej receptúre Zlatej 12-tky podľahli odborníci na medzinárodnej súťaži Monde Selection 2018 v Belgicku, kde v obrovskej konkurencií pív slovenská Šariš Zlatá 12 % spečatila svoj medzinárodný úspech striebornou medailou.

Zobraziť fotogalériu k článku:
Originálny dizajn plechoviek piva Šariš

Poklad Východu triumfoval aj na dvanástom ročníku prestížnej degustačnej súťaže Slovenská pivná korunka 2018. V kategórii svetlých filtrovaných pív do 12% obsadil striebornú priečku.

„Dobré a kvalitné pivo má byť nielen o výnimočnej chuti, ale aj o prvotriednej kvalite surovín, z ktorých je vyrábané. Práve na súlade týchto dvoch atribútov si Pivovar Šariš zakladá najviac. Veľmi nás teší, že výnimočnosť nášho piva, ktorú oceňujú najmä zákazníci, potvrdila aj odborná porota, a to nie len doma, ale aj v zahraničí,“ uviedol šarišský sladovnícky majster Ján Čerkala.

Fenomenálny dizajn

Záujem odborníkov a verejnosti však nevzbudila len jedinečná chuť s iskrou, ale aj unikátny folklórny dizajn plechoviek, ktorý sa stal doslova fenoménom.

Šariš ako hrdý partner slovenského folklóru stavil na krásu tradičnej ľudovej výšivky, ktorá pochádza z krojov zo šiestich rázovitých obcí východného Slovenska.  Nevybral si ju pritom len náhodou. To, že korene tradičnej výšivky majú svoj odraz aj v súčasnosti, potvrdzuje aj sociologička Silvia Porubänová.

Podľa nej sa návrat k národným, regionálnym i lokálnym tradíciám stal celosvetovým trendom. „Znovu objavovanie folklóru na Slovensku je priam fenoménom. Svoj odraz nachádza v móde, dizajne, jedle či nápojoch. Spojenie dizajnu obľúbeného piva s typickou krásou výšivky je tak moderné a IN,“ zhodnotila odborníčka.

Výšivky si zamilovali aj obchodníci

Unikátnosť nových plechoviek si pritom neuvedomujú len odborníci, ale aj obchodníci. Ich reakcia na pivo oceňované po celom svete a odeté v unikátnom šate na seba nenechala dlho čakať.

Limitovaná edícia plechoviek Šariš 10 % a Šariš Zlatá 12 % s motívmi výšiviek behom pár týždňov doslova zmizla zo skladov pivovaru a v obchodoch je po nich veľký dopyt.

„Veľmi pozitívna reakcia obchodníkov na našu folklórnu limitovanú edíciu svedčí o tom, že folklór patrí medzi najväčšie trendy súčasnosti a sme radi, že sa Slováci vracajú ku svojim koreňom a tradíciám i skrze značku Šariš.“ uzavrel brand manažér značky Šariš Martin Stanko.

The post Originálny dizajn plechoviek piva Šariš milujú obchodníci, jedinečnú chuť zas svetoví odborníci appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Chcete zažiť skvelú dovolenku 2018? Na toto netreba zabudnúť!

PRservis.sk - 18. jún 2018

BRATISLAVA 18. júna – Aj počas leta na vás číhajú skryté zdravotné hrozby, najmä ak radi cestujete do cudzích krajín. Ako si nepokaziť dovolenku 2018? Treba byť pripravený.

Asi jedným z najčastejších letných problémov sú tráviace ťažkosti. V teplom letnom počasí totiž dochádza oveľa rýchlejšie k rozmnoženiu patogénnych mikroorganizmov v potravinách. Najmä počas cestovania do exotických krajín sa môžete stretnúť s novými typmi mikroorganizmov, na ktoré váš tráviaci trakt nie je „zvyknutý“.

Bývajú agresívne, rýchlo sa množia a tak dokážu za krátky čas narušiť vašu prirodzenú črevnú mikroflóru, ktorá je pre vaše zdravie veľmi dôležitá. Patogénne mikroorganizmy produkujú tiež toxíny, čo všetko vedie k črevným ťažkostiam, častej a riedkej stolici, pocitom nafukovania, bolestiam brucha, nechutenstvu a únave.

Proti týmto nezvaným „útočníkom“ môžete samozrejme použiť chemické črevné dezinficienciá alebo antibiotiká, avšak majú svoje nežiaduce účinky.

Ako si prirodzeným spôsobom poradiť s baktériami

Zlepšiť trávenie a tiež doplniť prospešné baktérie na regeneráciu prirodzenej črevnej mikroflóry môžu pomôcť osvedčené prírodné látky, ako sú napr. čučoriedky s dezinfekčnými, protizápalovými a na sliznicu čreva upokojujúcimi účinkami.

Takéto účinné látky môžete nájsť napríklad vo výživovom prípravku ENTERINA®. Obsahuje probiotické baktérie Bacillus coagulans, ktoré sa vyskytujú aj v prirodzenej črevnej mikroflóre.

Konkrétne je to sušený extrakt z plodov čučoriedok, ktoré sú tradičným prostriedkom používaným pri črevných ťažkostiach. Okrem toho má vitamíny, ktoré v dôsledku narušenej črevnej mikroflóry chýbajú: vitamín K a vitamíny skupiny B. Obe látky sú dôležité pre regeneráciu slizníc, zníženie miery únavy a vyčerpania.

Praktický spoločník na cestách

Na cestovanie sú vhodné praktické jednorazové fľaštičky prípravku ENTERINA®, ktoré netreba uchovávať v chladničke.

Zarábajú sa tesne pred použitím vysypaním účinných látok z vrchnáčika do tekutiny vo fľaštičke. Tá obsahuje výživu pre probiotiká ale aj šťavu z čučoriedok, čo dodáva prípravku dobrú chuť, ktorú majú radi deti i dospelí.

Dávkuje sa len jedenkrát denne, toľko dní, koľko potrebujete. Väčšinou stačí 2-4 dni. Ak by sa vám stav do troch dní nezlepšil, treba navštíviť lekára.

Čo jesť a piť, ak máme tráviace ťažkosti

Ak nás trápia črevné problémy, netreba tiež zabudnúť na dostatočné doplnenie tekutín (najvhodnejšie sú rehydratačné roztoky) a diétne opatrenia.

Počas tohto obdobia sa vyhýbajte mliečnym potravinám, strukovinám, čerstvému chlebu, údeninám (salámy, údené syry), vyprážaným jedlám a potravinám s vysokým obsahom cukru.

Vhodná je beztuková strava, ako napríklad sucháre, varená ryža, mrkva, rozpučený banán, nastrúhané jabĺčko, zeleninový a mäsový vývar.

The post Chcete zažiť skvelú dovolenku 2018? Na toto netreba zabudnúť! appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na 26. riadne zasadnutie OZ

Cachtice.sk - 18. jún 2018
P O Z V Á N K A Podľa § 13 odst. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov                                                               […]
Kategórie: Samospráva

Stránky