RSS čítačka

Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín

SAV.sk - 19. september 2018
Okrem klasických stresorov, ktoré súvisia aj s priebehom tohtoročného počasia sa účastníci medzinárodnej konferencie vo Zvolene v dňoch 4. až 6. septembra 2018 venovali aj vplyvu rizikových a toxických látok na rastliny. Konferenciu otvorila RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD., riaditeľka Ústavu ekológie lesa SAV, v. v. i. Na rastliny pôsobia abiotické, tiež biotické faktory, najmä antropogénne vplyvy. Choroby a škodcovia rastlín i nové druhy patogénnych organizmov. Hovorili o nich a prednášok a posterových prezentácií z českých ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenská nadácia srdca, platforma „MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, varuje pred obezitou: Výrazne skracuje život a dokázateľne zvyšuje úmrtnosť.

PRservis.sk - 19. september 2018

BRATISLAVA 19. septembra 2018 – Vysoký krvný tlak, diabetes,  zvýšený cholesterol – všetky tieto ochorenia úzko súvisia s obezitou.  Hovorí sa im aj vražedné trio – spolu totiž zabíjajú srdce.  Obezita je zodpovedná za 60 % zvýšenie rizika rozvoja diabetes mellitus 2. typu, za 20 % zvýšenie rizika rozvoja artériovej hypertenzie a ischemickej choroby srdca (ICHS), a tiež za 10 až 30 % nárast rakovinových ochorení. Dá sa povedať, že je to centrum „zla“ v tele pre naše zdravie.

Druhý ročník spoločnej platformy Slovenskej nadácie srdca, Únie pre zdravšie srdce a Slovenskej kardiologickej spoločnosti s názvom MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, sa v roku 2018 sústredí práve na obezitu, ktorá je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov nielen ochorení srdca a ciev, ale má výrazne nepriaznivý vplyv na naše zdravie ako také. Slovenská nadácia srdca sa edukáciou širokej populácie zaoberá už 12 rokov, pričom z roka na rok sa zvyšuje záujem jednak odbornej, ale najmä laickej verejnosti o účasť na projekte. Spoločne tak budujeme zodpovedný a preventívny prístup každého jednotlivca k vlastnému zdraviu.

Obezita je chronické progresívne ochorenie zapríčinené energetickou nerovnováhou medzi príjmom a výdajom kalórií. Je charakterizované hromadením tuku. Vedie k štrukturálnym a funkčným zmenám orgánov, významne ovplyvňuje úmrtnosť a tiež aj kvalitu a dĺžku života obézneho človeka.  S obezitou sa spája diabetes druhého typu, vysoký krvný tlak, poruchy metabolizmu tukov a bielkovín, ateroskleróza a zvýšené hodnoty kyseliny močovej. Čím v skoršom veku obezita vznikne, tým negatívnejšie vplýva na organizmus. Deti a adolescenti s nadváhou majú viac než 40-krát vyššie riziko rozvoja metabolických zmien vedúcich ku kardiovaskulárnym ochoreniam a cukrovke! „V súčasnosti je preukázané, že obezita, najmä nahromadenie vnútrobrušného tuku je jasným rizikovým faktorom srdcovocievnych ochorení. Obezita priamo súvisí s ich vznikom a rozvojom. Tieto ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku a v celom západnom svete.  Na Slovensku máme aj kvôli obezite priemernú dĺžku života iba 76,7 roka a naďalej zaostávame za priemerom EÚ,“ hovorí MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc. – primárka Oddelenia pre zlyhávanie a transplantáciu srdca, NÚSCH, a.s.

Kardiovaskulárne ochorenia, teda ochorenia srdca a ciev zahŕňajú ischemickú chorobu srdca, poruchy srdcového rytmu  (napríklad takzvaná fibrilácia predsiení), ischemickú chorobu dolných končatín, ochorenia ciev zásobujúcich mozog (ich poškodenie aterosklerózou je príčinou vysokého rizika mozgovej mŕtvice u obéznych pacientov). Riziko kardiovaskulárnych ochorení plynule stúpa so zvyšujúcim sa BMI, a to už od hodnoty 21 kg/m2. Toto riziko bolo vyčíslené na 9 % za každý bod body mass indexu (tzn., že jedinci s BMI 23 kg/m2 majú riziko kardiovaskulárnych ochorení o 18 percent vyššie, než ľudia s BMI 21 kg/m2). Riziko mozgovej mŕtvice stúpa o celých 6 % za každý bod BMI, pritom platí, že muži majú riziko postihnutia mozgových ciev vyššie ako ženy. Na srdce obézneho človeka sú kladené oveľa vyššie nároky než u človeka s normálnou hmotnosťou. Srdce potrebuje zásobovať krvou obézne telo a preto je nútené zvyšovať svoj  výdaj. Týmto dlhodobým chronickým preťažením srdca ako pumpy, dochádza k zhrubnutiu ľavej srdcovej komory a následne môže postupne vzniknúť zlyhávanie srdca. Nahromadenie vnútorného viscerálneho tuku sa zase priamo spája s vyšším rizikom náhlej smrti kvôli srdcovej  arytmii. Až za 90 percent srdcových infarktov môžu ovplyvniteľné rizikové faktory, medzi ktoré patrí aj obezita. Jedinou dlhodobou šancou, ako zlepšiť svoj zdravotný stav a zabrániť ďalšiemu poškodzovaniu srdca, je zmena stravovania a pohybových aktivít. „Viac ako 5 miliónov ľudí ročne zomiera v dôsledku inaktivity, dostatočnú pohybovú aktivitu má iba 30 percent populácie. Zdravotné benefity pravidelného cvičenia sú však  nezávislé od redukcie hmotnosti  a fyzicky zdatní jedinci s  nadhmotnosťou či obezitou, majú podobné riziko mortality ako zdatní  jedinci s normálnou hmotnosťou,“ upozorňuje MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD. – predsedníčka obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti.

Priberanie na hmotnosti vedie k abnormálnej alebo zníženej citlivosti na inzulín (inzulínovej rezistencie) s počiatočným zvýšením a následným poklesom sekrécie inzulínu.  Vzniká diabetes- ochorenie, pri ktorom bez liečby nekontrolovateľne stúpa hladina cukru v krvi. Riziko vzniku diabetu je päťnásobne zvýšené u ľudí s BMI viac ako 25 a 28-násobne u tých, ktorí majú BMI viac ako 30, oproti ľuďom s BMI 21. Diabetes mellitus v súčasnej dobe postihuje na Slovensku asi 400 000 obyvateľov, ďalších asi 100 000 obyvateľov má spomínaný prediabetický rizikový syndróm. Celková predpokladaná dĺžka života je teda u diabetikov skrátená o štvrtinu, v skupine 40 až 60-ročných môže dokonca klesnúť až o 30 – 40 percent. Diabetes mellitus je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi vážna je hrozba srdcovocievnych ochorení, ktoré sú u pacientov s diabetom 4 až 8-krát častejšie, ťažšie sa liečia a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu. Asi polovica pacientov má už pri prvom diagnostikovaní cukrovky druhého typu srdcovocievne komplikácie. „Cukrovka a obezita sú ako dve spojené nádoby. Podľa literatúry má viac ako 80 % pacientov s novodiagnostikovanou cukrovkou zvýšenú hmotnosť, pričom viac ako 40 % má obezitu. Na Slovensku je podľa nedávnej štúdie DiaSTATUS podiel obezity ešte vyšší a presahuje 60 %. Zatiaľ čo nadváha zvyšuje riziko cukrovky 3-5 násobne, obezita toto riziko zvyšuje 7-28x, pričom riziko je vyššie, ak sa jedná o  tzv. centrálny typ obezity, keď sa tuk hromadí najmä v oblasti trupu, brucha a vnútrobrušnej oblasti. Mali by sme preto poznať svoje hodnoty indexu telesnej hmotnosti (tzv. BMI), ale aj obvodu pása. Preventívne vyšetrenia by sa mali pravidelne robiť  u všetkých obéznych pacientov  v ročných intervaloch.  Prírastok telesnej hmotnosti  riziko zvyšuje a naopak, redukcia telesnej hmotnosti riziko významne znižuje. Viac sa hýbať a menej jesť sa určite oplatí,“ hovorí MUDr. Emil Martinka, PhD., primár diabetologického oddelenia, NEDÚ.

U väčšiny ľudí dochádza pri obezite k zvyšovaniu hladiny cholesterolu kvôli kombinácii dedičnosti a zvýšeného príjmu tukov a cholesterolu v strave. Predpokladá sa, že minimálne jedna tretina obyvateľstva v SR má zvýšené hladiny cholesterolu – nie sú teda v medziach normy, vzhľadom k ich stupňu kardiovaskulárneho rizika. Veľmi znepokojujúci je fakt, že viac ako 80 percent ľudí, ktorí patria do vysoko rizikových skupín populácie, nedosahuje normálne hodnoty cholesterolu. Normálne hodnoty cholesterolu teda dosahuje menej ako jedna pätina populácie!  Vysoká hladina cholesterolu je príčinou aterosklerózy, čiže kôrnatenia tepien. Výsledkom sú závažné zdravotné komplikácie: srdcový infarkt, mozgová porážka, nedokrvenie dolných končatín, postihnutie obličiek, poruchy erekcie u mužov. Existuje množstvo dôkazov, ktoré hovoria o vzťahu medzi hladinou cholesterolu a rozvojom srdcovo-cievnych či mozgovo-cievnych komplikácií. Preto treba hladinu cholesterolu dôsledne kontrolovať, snažiť sa ju znížiť zmenou životného štýlu a pohybovou aktivitou. Ak sa to nedarí, je potrebná farmakologická liečba, najčastejšie sa používajú statíny. „Pacienti majú často tendenciu vplyvom rôznych faktorov, napr. obáv z nežiaducich účinkov, hoci často neopodstatnených, túto liečbu opúšťať, alebo neužívať presne podľa odporúčaní. Možno s istou nadsádzkou je však možné povedať, že najzávažnejším nežiaducim účinkom statínov je ich neopodstatnené vynechanie. Prečo? Pretože pretrvávajúca vysoká hladina cholesterolu a s ňou spojená veľmi vysoká miera KV rizika, vedie ku srdcovému infarktu, či cievnej mozgovej príhode, alebo inej kardiovaskulárnej komplikácii,“ hovorí prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., kardiológ/dekan UPJŠ Lekárska fakulta a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice.

Vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia, vzniká často ako následok neriešeného problému nadváhy a obezity. Udáva sa, že obvod pása u mužov viac ako 102 cm a u žien viac ako 88 cm,  je významným rizikovým faktorom. Hypertenzia ako jedna z najčastejších chronických chorôb je rizikovým faktorom pre mnohé ďalšie kardiovaskulárne ochorenia, napríklad pre srdcové zlyhávanie, mozgový infarkt, chronickú ischemickú chorobu srdca či infarkt myokardu. Je preto potrebné liečiť ju včas, aby sa zabránilo vzniku mnohých vážnych komplikácií. K nefarmakologickým opatreniam jednoznačne patrí kontrola hmotnosti. „V prípade nadváhy alebo  obezity, ktorými na Slovensku trpí viac ako polovica dospelej populácie, je potrebné upraviť príjem a výdaj energie tak, aby sa dosiahla redukcia hmotnosti. Pokles hmotnosti o 5 kg môže priniesť zníženie krvného tlaku približne o 4 mmHg. Najefektívnejším spôsobom zlepšovania prístupu pacientov k liečbe a liečebnému režimu, je podľa európskych odporúčaní použitie fixných kombinácií liekov, či už od začiatku liečby alebo v jej priebehu. Ich používanie má hneď niekoľko výhod: nižší počet tabliet, ktoré pacient musí užívať, vyššia účinnosť liečby a nižšie riziko nežiadúcich účinkov. Účinná kombinovaná liečba zároveň priaznivo ovplyvňuje tzv. celkové kardiovaskulárne riziko a znižuje výskyt KV príhod,“ vysvetľuje MUDr. Ivana Šoóšová, PhD., FESC – primárka ambulantného oddelenia NÚSCH, a.s. Bratislava, správkyňa Slovenskej nadácie srdca.

Počas Svetového dňa srdca 29. septembra 2018, Slovenská nadácia srdca, platforma „MOST – Spolu chránime Vaše srdcia v spolupráci s partnermi, pripravila na viacerých miestach dostupnú a jednoduchú prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v súvislosti s obezitou – merania BMI (body mass index) a krvného tlaku pre obyvateľov celého Slovenska.

K  odborno-edukačnej kampani MOST sa už po štvrtý raz pridávajú aj lekárne Dr. Max. Počas jednodňovej akcie s názvom „Tento deň si získa vaše srdce“, ktorá sa bude konať v stredu 26. septembra 2018, ponúknu návštevníkom lekární vyšetrenie a poradenstvo v oblasti rizikových faktorov ako sú BMI index, krvný tlak, hladina glukózy a cholesterolu. „Veľký záujem zo strany verejnosti, ako aj namerané hodnoty potvrdzujú dôležitosť preventívnych meraní. Ochorenia srdcovo-cievneho systému sa aktuálne radia medzi najzávažnejšiu skupinu chorôb, a preto nás teší, že sa opäť podieľame na realizácii takej významnej preventívnej kampane,“ vyjadrila sa Mgr. Zdenka Slunská, PhD., manažérka pre vzdelávanie a odborný rozvoj v Dr.Max.

Merania BMI a krvného tlaku budú zabezpečené 29. septembra 2018 vo vybraných vlakoch, na vybraných hlavných vlakových staniciach, v sieti fitness centier Golem Club na celom Slovensku a v OC Polus City Center v Bratislave. „Nárast obezity vo svete i na Slovensku je alarmujúci, preto vnímame osvetu a prevenciu ako kľúčové. Prevencia je zároveň vždy jednoduchšia cesta, než liečba, preto ju netreba podceňovať. A keďže GOLEM CLUB je synonymum pre fitness, oddych a zdravý životný štýl. Preto sme sa radi zapojili do tejto aktivity a poskytli naše priestory,“ hovorí Mgr. Mária Dzureková, marketingová manažérka GOLEM CLUB.

V tento deň, 29. septembra 2018, sa bude konať aj Beh srdca – Aby vaše srdce nezlyhalo, v areáli Kuchajda v Bratislave. Aj počas konania behu bude pre účastníkov pripravená možnosť zmerať si na Kuchajde BMI,  krvný tlak, ale aj hladinu cukru.

Všetky informácie o kampani nájdete na weboch www.presrdce.euwww.tvojesrdce.sk.

Partneri kampane:

The post Slovenská nadácia srdca, platforma „MOST – Spolu chránime Vaše srdcia, varuje pred obezitou: Výrazne skracuje život a dokázateľne zvyšuje úmrtnosť. appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Za profesorom Vladislavom Zikmundom

SAV.sk - 19. september 2018
Vo veku 93 rokov zomrel 15. septembra 2018 významný slovenský fyziológ a psychiater prof. MUDr. Vladislav Zikmund, DrSc. Ako zástupca externého riaditeľa a neskôr poverený vedením viedol v rokoch 1965 -1969 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV.  Prof. Zikmund sa narodil 2. februátra 1925 v Žiline. Medicínu vyštudoval na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1951-1954 pracoval ako odborný asistent na Psychiatrickej klinike. Od roku 1954 - keď začal pracovať v Laboratóriu klinickej fyziológie vyššej ...
Kategórie: Podporujeme

Mikro a makro inšpirácie sociológie Georga Simmela

SAV.sk - 19. september 2018
V tomto roku si pripomíname 160 rokov od narodenia a 100 rokov od smrti jedného z najinšpiratívnejších sociológov, sociologického impresionistu Georga Simmela. Jeho tematicky nesmierne rozmanité, ale spôsobom uvažovania pritom pomerne jednotné dielo dokáže spájať abstraktné sociálne formy s každodennými javmi a zároveň zachytávať stále aktuálny ambivalentný charakter všetkých spoločenských javov. Na otázku, či platia aj v roku 2018 slová Zygmunta Baumana, že Simmel urobil už pred sto rokmi veci, ktoré sa všetci snažíme ...
Kategórie: Podporujeme

ŠKODA Handy Mobility Tour: Dôstojnejšia preprava pre ľudí so zdravotným znevýhodnením

PRservis.sk - 19. september 2018

BRATISLAVA 19. septembra 2018

Všetky dôležité informácie o mobilite zdravotne ťažko postihnutých ľudí pod jednou strechou od 18. 9. do 24. 10. 2018 až v deviatich mestách Slovenska
Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť a všetci sú srdečne vítaní
Od roku 2011 program ŠKODA Handy ZŤP pomohol riešiť dôstojnú mobilitu už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným postihnutím

Sústrediť pod jednu strechu všetko potrebné, čo ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha riešiť a uľahčovať dopravnú mobilitu je cieľ, s ktorým do slovenských regiónov prichádza ŠKODA Handy Mobility Tour. Od 18. septembra do 24. októbra tour zavíta do deviatich miest. Ľudia so zdravotným postihnutím tam budú môcť získať množstvo cenných rád a informácií o možnostiach zvýšenia kvality svojho života. Tour je súčasťou projektu ŠKODA Handy ZŤP, ktorý od roku 2011 pomohol s riešením dopravnej mobility už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným znevýhodnením, či ich rodinným príslušníkom.

Mobilita je jedným z faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje kvalitu života ľudí so zdravotným znevýhodnením. Aj títo ľudia majú právo na dôstojné cestovanie a práve preto im projekt ŠKODA Handy ZŤP pomáha odstraňovať obmedzenia pri presune, čo uľahčuje život aj ich rodine a blízkym.

„Program ŠKODA Handy ZŤP sme vytvorili preto, aby sme pomohli uľahčiť každodennú mobilitu ľuďom s postihnutím. Myšlienka Tour tento koncept ešte rozširuje a ponúka komplexné informácie na jednom mieste, preto sme pri podpore tohto projektu vôbec neváhali. Pridanou hodnotou je to, že Tour sprostredkuje rady odborníkov z relevantných oblastí priamo ľuďom v regiónoch,“ hovorí Marek Růžička, konateľ spoločnosti  ŠKODA AUTO Slovensko.

Projekt ŠKODA Handy Mobility Tour navštívi deväť slovenských miest. Úlohou projektu je ukázať a pomôcť ľuďom s telesným postihnutím a ich blízkym, ako zvládnuť mobilitu jednoduchšie a dôstojnejšie. Tour sústreďuje služby a výrobky pre ľudí s hendikepom pod jednou strechou a miesta sú zvolené tak, aby boli v danom regióne čo najdostupnejšie.

ŠKODA Handy Mobility Tour štartuje už zajtra 18. septembra v Bratislave a postupne sa cez Galantu, Trenčín, Zvolen, Žilinu, Ružomberok a Poprad presunie do Prešova a skončí v Košiciach.

ŠKODA Handy Mobility Tour prináša ľuďom so zdravotným postihnutím užitočné informácie z rôznych oblastí života. Dozvedia sa, ako správne upraviť auto v súlade s ich postihnutím, aké sú finančné možnosti pomoci pri kúpe takéhoto vozidla, či finančné poradenstvo v oblasti ich legislatívnych nárokov. Zároveň však budú aj prednášky o správnej výžive, prvej pomoci pre zdravotne znevýhodnených a ich opatrovateľov, či sociálne poradenstvo Úradov práce. „Držitelia preukazu ZTP, majú často sťažený prístup k informáciám súvisiacim s možnosťami zlepšenia kvality ich života a nie sú si istí, kde hľadať odbornú pomoc. Naša Tour je skvelým spôsobom, ako ľuďom so zdravotným znevýhodnením sprostredkovať rady a pomoc odborníkov,“   hovorí Ivona Zlatá zo spoločnosti AV mobilita, ktorá je  gestorom projektu ŠKODA Handy ZŤP na Slovensku. Projekt má bohaté skúsenosti, od roku 2011 pomohol s riešením dopravnej mobility už takmer 3 500 ľuďom so zdravotným znevýhodnením alebo ich rodinným príslušníkom.

Okrem množstva odborných informácií budú počas tour k dispozícii aj moderné trenažéry, ktoré umožňujú presnú identifikáciu potrieb ľudí so zdravotným postihnutím na úpravu auta. Tým sa výrazne zjednodušuje rozhodovací proces, ako dané vozidlo čo najefektívnejšie upraviť. Špeciálne upravené autá pre potreby ľudí so zdravotným hendikepom majú atestovanú úpravu riadenia alebo môžu byť využité na prepravu posádky, napr. vozičkára. Vďaka špeciálne upraveným automobilom už pre ľudí so zdravotným postihnutím nie je návšteva lekára, obchodu, či divadla nedosiahnuteľnou métou. Tour predstaví aj automobil ŠKODA KAROQ, kompaktné SUV, vybavené zariadením SMART TRANSFER – osobným zdvihákom na presadanie,  a tiež zdvihákom SMART LIFTER, ktorý slúži na nakladanie elektrického vozíka prípadne skútra do batožinového priestoru auta.

Kalendár a lokality ŠKODA Handy Mobility Tour:

18. – 19. 9.
Bratislava
Porsche Inter Auto Slovakia, Dolnozemská 7

20. – 21. 9.
Bratislava
IMPA Bratislava, Panónska cesta 23

25. – 26. 9.
Galanta
Autoprofit, Šaľská ulica 743/2

2. – 3. 10.
Trenčín
Prvý Trenčiansky Autoservis, Bratislavská V56

4. – 5. 10.
Zvolen
AUTO SLOVÁK, Strážská cesta 5614

9. – 10. 10.
Žilina
IMPA Žilina, Pri rieke 795/3

11. – 12. 10.
Ružomberok
Todos Ružomberok, Tatranská cesta 66

16. – 17. 10.
Poprad
AUTONOVA, Priemyselný areál Východ č. 3406

18. – 19. 10.
Prešov
PO CAR, Petrovianska 1

23. – 24. 10.
Košice
Auto Gábriel, Ulica osloboditeľov 70

Program ŠKODA Handy Mobility Tours sa v každom meste začína o 10.00 h a končí o 16.00 h.

Stretnutia sú otvorené pre širokú verejnosť a všetci sú srdečne vítaní.

The post ŠKODA Handy Mobility Tour: Dôstojnejšia preprava pre ľudí so zdravotným znevýhodnením appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Sprievodný program REaktivizuje, REflektuje, ale aj REkreuje návštevníkov Divadelnej Nitry 2018

PRservis.sk - 19. september 2018

NITRA 19. septembra 2018 – Diskusie na aktuálne pálčivé témy a výstava reflektujúca nedávnu vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, inscenácia o detskej osamelosti Sám a Esmeralda v podaní hercov Starého divadla Karola Spišáka, unikátny výber filmov odkazujúci na 100. výročie vzniku Československej republiky, reakcie na nezadržateľné znečisťovanie Zeme a s tým súvisiace ekologické otázky a divákmi obľúbená, interaktívna Nitrianska Biela noc. Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 28. septembra do 3. októbra, už tradične láka na bohatý sprievodný program.

Mesto Nitra ožije počas 6 dní viac ako 50 sprievodnými podujatiami na rôznych miestach – Svätoplukovo námestie, Synagóga, Krajská knižnica, Nitrianska galéria a ďalšie. Návštevníkov festivalu čakajú divadelné predstavenia, performancie, výstavy, filmy, workshopy, koncerty, diskusie a program pre deti. Spoločnou témou všetkých podujatí sa stala predpona RE ako znova, opäť, odpoveď, vyjadruje pocit života na hranici, na prelome, potrebu zmeny paradigmy vnímania sveta.

SPRIEVODNÝ PROGRAM
http://www.nitrafest.sk/domov/program-2018/sprievodny-program-2018/

Hlavným dejiskom sprievodného programu sa už tradične stane Svätoplukovo námestie, ktoré bude patriť absolútnej novinke – Festivalovému stanu od partnerského podniku LifeHouse. Veľkokapacitný stan poskytne od piatka do stredy priestor pre väčšinu rôznorodých akcií zahŕňajúcich sériu verejných diskusií na závažné spoločensko-politické témy pre školy a pre verejnosť, premietania filmov, koncerty aj spoločenské posedenia. Svätoplukovo námestie zaplnia rôzne workshopy, tvorivé dielne pre deti a dospelých, zvuky gájd a mnoho ďalšieho. Nebude chýbať ani program pre najmenších návštevníkov, ktorí si ho budú môcť vychutnať v Zóne radostí.

Obľúbené podujatie – sobotnú Nitriansku Bielu noc – odštartuje hudobné zoskupenie Folk&Bass Orchestra pred Starým divadlom, odkiaľ pôjde aj obľúbený večerný pochod rodičov a detí so svetielkami v podobe Balónového sprievodu, a nakoniec návštevníkov roztancujú živé rytmy koncertu multižánrovej kapely LA3NO CUBANO.

Pre tých, čo radi REagujú

Slovensko sa ocitlo v roku 2018 v politickej kríze, ktorá ovplyvňuje sociálny, spoločenský a kultúrny život. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa každoročne aj prostredníctvom svojej hlavnej témy snaží reflektovať aktuálnu spoločensko-politickú situáciu. Projekt RE AGORA NITRA 2018 prináša spektrum aktivít pod dohľadom odborníkov rôznych profesií z viacerých organizácií.

Jednou z najalarmujúcejších tém je nevyšetrenie tragickej smrti Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tomu sa bude v Synagóge venovať špeciálna diskusia.pod lampou so Štefanom Hríbom na tému REaktivizácia občanov (po vražde).
Diskutovať bude Peter Zajac, zakladateľ VPN v roku 1989, Juraj Šeliga, organizátor mítingov Za slušné Slovensko a Vladimíra Ledecká, ktorá je súčasťou tímu prezidenta SR.

Prienik medzi revolučnými udalosťami z roku 1989 a momentom, ktorý odštartoval sériu protestov pod značkou Za slušné Slovensko v roku 2018, budú hľadať diskutéri vo Verejnej obývačke na tému REštart spravodlivosti. Ako revolučné udalosti zmenili tvár a myslenie Slovenska a jeho obyvateľov a či bolo občianske aktivizovanie dostačujúce, to sú otázky, o ktorých budú diskutovať historici zo združenia Living Memory Ľubomír Morbacher a Martin Slivka, ako aj regionálni zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko Marek Hattas a Ján Gálik, moderovať bude Pavol Ferčák.

Témy slobody prejavu sa týka výstava SHUT UP! Hlas demokracie v ohrození. Predstavuje sériu plagátov dizajnérov z celého sveta, ktoré vznikli ako reakcia na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Autormi koncepcie sú Mykola Kovalenko a Lenka Slovák Bónová z agentúry Respect APP. Nitriansku výstavu, na ktorej sa predstaví špeciálne vybraných 40 plagátov z celkovo zaslaných 384 diel z 36 krajín, pripravilo Divadlo Andreja Bagara v Nitre v spolupráci s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra.

V spolupráci s Denníkom N prinesie festival obľúbený formát diskusií Verejná debata s podtitulom RE – pohľad späť / nový začiatok. O zodpovednosti a morálke človeka i spoločnosti v prelomových osmičkových rokoch, ako aj o úlohe médií pri vytváraní obrazu dejín a súčasnosti budú debatovať významné osobnosti –  slovenský novinár a publicista Marián Leško, prozaik a publicista Martin M. Šimečka a Kateřina Veselovská z Čiech, ktorá sa zaoberá divadelnou kritikou a robotizáciou a umelou inteligenciou v rámci priemyslových aplikácií. Moderátorom diskusie, ktorá sa odohrá v Starom divadle Karola Spišáka, bude Rado Sloboda a hudobným hosťom zoskupenie Folk&Bass Orchestra.

REakcia na klimatické zmeny je témou moderovanej diskusie v rámci akcie REaktivizácia atmosféry Zeme / REsponsibility, ktorá sa bude konať vo Festivalovom stane. O náraste priemernej teploty a klimatických zmenách na Zemi v dôsledku nadmerného vypúšťania skleníkových plynov a o návrhoch, ako obmedziť tieto výpuste v energetike a doprave, bude hovoriť odborník na e-mobilitu Vladimír Slugeň a ďalší hostia. Okrem toho Festivalový stan ponúkne diskusiu Verejná obývačka s podtitulom REcyklácia. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa niečo o tom, ako môže jednotlivec prispieť k ochrane životného prostredia. Diskusia bude zameraná hlavne na plytvanie potravinami, koncept zero waste a osobnú angažovanosť.

Interaktívny projekt Živá knižnica, ktorý je pripravený vo forme rozhovorov so „živými knihami“, ponúkne návštevníkom hneď dve alternatívy. Prvá, na tému REštart, v spolupráci s Amnesty International a druhá, na tému inakosti pod názvom REakcie spoločnosti, s ľuďmi rôzneho etnického pôvodu, sociálneho statusu, náboženstva a so skúsenosťami s emigráciou.

Pre tých, čo radi REflektujú pri filme

Vo Festivalovom stane na Svätoplukovom námestí v Nitre ponúkne festival v projekte REpublika 100 osem filmov českej i slovenskej proveniencie. Sú medzi nimi dokumentárne filmy Mečiar režisérky Terezy Nvotovej, Milda režiséra Pavla Křemena, Česká cesta režiséra Martina Kohouta a Môj neznámy vojak režisérky Anny Kryvenko. Snímku Cirkus Rwanda režiséra Michala Vargu uvedie Divadelná Nitra na Slovensku slávnostne po prvý raz. Filmové pásmo zase pripomenie slávnu éru československého hraného filmu 60. a 70. rokov. REtrospektíva, REpublika 100 a REflexia, to sú tri označenia pre tri filmové tituly, ktoré spája rovnaký osud – trezor, čiže zákaz akéhokoľvek verejného uvádzania v čase normalizácie po roku 1968. Diváci sa môžu tešiť na Slnko v sieti od Štefana Uhra, Ucho v réžii Karla Kachyňu a napokon legendárnu snímku Zbehovia a pútnici od Juraja Jakubiska.

Pre tých, čo majú radi REflektory Bielej noci

Nitrianska Biela noc, ktorá býva vždy v sobotu počas festivalu, prinesie večerné a nočné podujatia. Otvorí ju koncert Folk&Bass Orchestra, skupiny, ktorej tvorba sa nesie v znamení vtipných kombinácií folklórnych motívov, výrazného zvuku gájd a elektroniky. Po niekoľkoročnej prestávke sa do programu festivalu vracia obľúbený večerný pochod detí a rodičov so svetielkami, tentoraz v podobe Balónového sprievodu. Vyvrcholenie Bielej noci prinesie koncert multižánrovej slovenskej kapely LA3NO CUBANO. Návštevníkov rozhýbu ich svojské interpretácie afrických, arabských, cigánskych, balkánskych, drum&base a funky rytmov – dobre namiešaný worldmusic koktejl so sviežou príchuťou slovenského folklóru. Počas Nitrianskej Bielej noci nebudú chýbať ani nočné prehliadky výstavných siení či komentované prehliadky v Nitrianskej galérii, Ponitrianskom múzeu a divadelné predstavenia v nitrianskej Synagóge.

Pre REprezentantov Mladého divadla

Návštevníkov čakajú aj podujatia tradičnej sekcie Mladé divadlo, ktorá počas dvoch dní prináša divadelné inscenácie študentských a mládežníckych súborov. V Synagóge sa predstaví divadelné zoskupenie pri Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre s inscenáciou Deti zo stanice ZOO, ktorá vznikla na motívy autobiografického románu Christiane F. Žiaci Súkromného konzervatória v Nitre odohrajú v inscenácii NIČ strhujúci príbeh o tom, čo pre dnešných mladých ľudí znamená pojem „zmysel života“ a aká je hranica medzi priateľstvom a krutosťou. S ďalšou vážnou témou a opäť s detským príbehom príde na festival český Divadelný súbor HOP – HOP Základnej umeleckej školy z Ostrova. Činoherné predstavenie Bež, chlapče, bež sa zakladá na skutočnom osude 9-ročného chlapca, ktorý počas druhej svetovej vojny uteká pred holokaustom z varšavského geta. Slovenské divadlo v Londýne prinesie dokumentárnu „verbatim“ hru Mami, čo si chcela? o pasažierkach, ktoré cestujú do Veľkej Británie za svojimi vnúčatami. A napokon, divadelný súbor Divadelní Panteri pri ZUŠ Rosinského v Nitre odohrá inscenáciu Na krídlach / On wings, na motívy prózy Ireny Brežnej Na slepačích krídlach.

Pre REkreáciu rodičov a najmenších

Na najmenších divákov čakajú v sekcii Festival deťom divadelné predstavenia Cisárove nové šaty z dielne Nového divadla v Nitre, Rozprávkový automat divadla Haliganda z Košíc a čítanie pre najmenších v Antikvariáte s Libressom Pod Vŕškom. Hru pre celú rodinu, ktorá pripomína barokovú tradíciu bábkových hier, ponúkne interaktívna inštalácia Bábkovisko z Čiech, ktorú festival ponúkne počas dvoch popoludní na Svätoplukovom námestí v Nitre. Zapojenie detí do diania je nielen žiaduce, ale aj nevyhnutné. Päť originálnych konštrukcií s rôznymi kulisami a súborom bábok mení verejný priestor na interaktívny park otvorený hre a rozvíjaniu fantázie.

V sprievodnom programe festivalu uvedie Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre inscenáciu Sám a Esmeralda. Švédska dramatička Martina Montelius na téme detskej osamelosti vystavala poctu fantázii, ktorá môže byť cestou zo všednosti a života zviazaného obmedzeniami. Hre dominuje Sám, jeho stará mama so záhadnou futbalovou kariérou a slávna cirkusová umelkyňa Esmeralda. Kým Sám a jeho otec hľadajú cestu k vzájomnému pochopeniu, v príbehu sa prelína skutočný svet so svetom fantázie.

Zaujímavým oživením programu pre deti a dospelých bude súbor aktivít pod názvom REvitalizácia gajdošstva. Jej cieľom je poukázať na dlhoročnú miestnu tradíciu gajdošskej kultúry, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. V spolupráci s Cechom slovenských gajdošov sú pre návštevníkov pripravené tvorivé dielne, workshopy výroby jednoduchých nástrojov, ale aj prezentácie hudobníkov a detských súborov z rôznych gajdošských oblastí na Slovensku.

Pre tých, ktorí sa chcú REalizovať

Sprievodný program Divadelnej Nitry prináša podujatia aj pre tých, ktorí chcú byť aktívnou súčasťou programu. Festival ponúkne napríklad sériu workshopov s recyklovateľnými materiálmi a handmade výrobky pod názvom REcyklátor. A spojenie príjemného s užitočným poskytne festivalová cyklojazda RE:cyklovačka.

Celodenný výtvarný a hudobný workshop pre zrakovo postihnuté deti, deti irackých azylantov a vidiace deti ponúkne projekt Darujem ti Tulipán. Integračný umelecký projekt Asociácie Divadelná Nitra prinesie už tradične aj unikátnu inštaláciu empathy Black Box, ktorá sprostredkuje šokujúci zážitok z každodenného života ľudí bez zraku.Okrem toho si „diváci“ môžu vyskúšať chôdzu s bielou paličkou alebo sa zoznámiť s Braillovým písmom či Pichtovým písacím strojom. Môžu sa naboso prejsť po kamienkoch, tráve či kôre stromov Pocitového chodníka, poslepiačky identifikovať aromatické rastliny Záhona pre nevidiacich a pokúsiť sa točiť na hrnčiarskom kruhu so zaviazanými očami.

Neodmysliteľnou súčasťou sprievodného programu je aj projekt Aj toto je umenie, ktorý sa pútačmi so značkou „Aj toto je umenie“ snaží zviditeľniť zabudnuté umelecké diela, sochy a budovy vo verejnom priestore mesta Nitry. Piaty ročník projektu Aj toto je umenie nesie pracovný názov
RE_publicum, čím upozorňuje na jednu zo zásadných politických zmien na našom území v 20. storočí, na vznik prvej Československej republiky v roku 1918.

Sprievodný program Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra synergicky rozvíja hlavnú tému festivalu a svojou rozmanitosťou, otvorenosťou a zameraním na vekovo i vkusovo rôznorodé cieľové skupiny napĺňa koncepciu sviatku umenia, ale aj myslenia.

Projekt RE Agora Nitra 2018 podporila Nadácia Eset, projekt Aj toto je umenie podporila Nitrianska komunitná nadácia, projekt Darujem ti tulipán podporili Mesto Bratislava, Nadácia Pontis, Deloitte a ďalší

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.skwww.facebook.com/divadelna.nitra

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra prevzal
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica
A primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.

Hlavný organizátor:
Asociácia Divadelná Nitra

Hlavní spoluorganizátori:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Divadelný ústav Bratislava

Spoluorganizátori:
Amnesty International, EDUMA, Institut dokumentárního filmu, Praha, Kinoklub Tatra Nitra,
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Krajské osvetové stredisko, Living Memory, Mareena,
Materské centrum Klokanček, Motolino, Nitrianska galéria, OZ Pokoj a dobro, Ponitrianske múzeum,
Post Bellum SK, Súkromné konzervatórium v Nitre, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
–  Krajské stredisko Nitra, ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra, ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava,
ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 – RE z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

The post Sprievodný program REaktivizuje, REflektuje, ale aj REkreuje návštevníkov Divadelnej Nitry 2018 appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Bratislava dostane o rok nový mestský bulvár

PRservis.sk - 19. september 2018

BRATISLAVA 19. septembra 2018 – Hlavné mesto SR Bratislava spolu s investorom HB Reavis pokračuje v revitalizácii ulice Mlynské nivy, ktorú postupne mení na nový elegantný bratislavský bulvár. Bratislava tak o rok dostane vynovenú ulicu po dôkladnej revitalizácii celej oblasti s kompletne obnovenou dopravnou a technickou infraštruktúrou nad aj pod jej povrchom. Rekonštrukciu realizuje investor na vlastné náklady, celková investícia do infraštruktúry v celej zóne Nové Nivy je odhadovaná na 40 miliónov eur. Rok po dokončení ulice Mlynské nivy dostanú Bratislavčania aj kompletne novú autobusovú Stanicu Nivy, ktorá svojim charakterom bude pripomínať skôr letiskový terminál.

Dnes sa uskutočnil na ulici Mlynské nivy kontrolný deň za účasti primátora hl. mesta Bratislava Iva Nesrovnala, ktorý sa spolu so zástupcami spoločnosti HB Reavis a Dopravného podniku Bratislava pozreli na aktuálny stav prebiehajúcich prác a dopravy.

„Všetky práce idú podľa plánu a časového harmonogramu, takže na kompletne novú ulicu sa Bratislavčania môžu  tešiť na jeseň 2019, novú autobusovú Stanicu Nivy budeme môcť využívať o rok neskôr, teda v roku 2020. Rekonštrukcia Mlynských nív je jedna z najväčších a najkomplexnejších v Bratislave, obnovujeme najväčšiu dopravnú tepnu v meste s celou infraštruktúrou ako nad povrchom, tak predovšetkým pod povrchom so všetkými inžinierskymi sieťami a potrubiami. Uvedomujeme si, že týmto zasahujeme do života Bratislavčanov aj cestujúcich, ale rád by som ich poprosil o trpezlivosť – verte mi, že z výsledku sa budeme tešiť všetci. Mlynské nivy sa už teraz pomaly menia na moderný mestský bulvár, aké si mesto Bratislava a štvrť Nivy zaslúži – na tejto ulici sa nič nedialo takmer štyridsať rokov, jej rekonštrukcia je preto medzi prioritami hlavného mesta. Rovnako ako bola nevyhnutná obnova autobusovej stanice. Som veľmi rád, že sa nám darí spoločne meniť Bratislavu k lepšiemu,” povedal Ivo Nesrovnal, primátor hl. mesta SR Bratislava.

Proces rekonštrukcie pravidelne vyhodnocuje odborná pracovná skupina

Rekonštrukcia je rozdelená do viacerých fáz, celý proces pravidelne kontroluje odborná pracovná skupina: „Chápeme dočasné problémy, ktoré rekonštrukcia so sebou obnáša, aj preto sme už na začiatku rekonštrukcie zriadili odbornú pracovnú skupinu, ktorá je zložená zo zástupcov mesta, Dopravného podniku Bratislava, autobusového dopravcu Slovak Lines a investora. Na pravidelných stretnutiach vyhodnocujeme aktuálny stav prác a ich vplyv na okolie, aby sme vedeli včas a flexibilne reagovať na všetky situácie,” dodal I. Nesrovnal.

Obnova ulice sa aktuálne nachádza v prvej fáze, ktorá sa  začala v máji tohto roka a potrvá do jesene za plnej prevádzky automobilovej a autobusovej dopravy. Investor HB Reavis počas nej zrekonštruuje južnú časť ulice: „Od mája sme sa pustili do obnovy infraštruktúry na južnej strane ulice Mlynské nivy, kde obnovujeme verejný vodovod, plynovod, rozvody vysokého napätia, optické káble, káble verejného osvetlenia a samotnú cestnú komunikáciu. Prednedávnom sme pristúpili k budovaniu podzemného kruhového objazdu a máme za sebou prípravné práce k výmene sútokovej komory pod Križovatkou Mlynské nivy – Karadžičova,” prezradil Jakub Gossányi, Head of Development HB Reavis Slovakia.

Koncom jesene investor pristúpi k druhej fáze rekonštrukcie, ktorá bude prebiehať na severnej časti ulice. „Predmetom rekonštrukcie budú aj naďalej najmä inžinierske, dopravné, líniové a vodné stavby. Celkovo sa počas nej dotkneme približne 95 stavebných objektov, medzi nimi aj niekoľko sto rokov starej kanalizácie ešte z čias Márie Terézie. Takto o rok na jeseň odovzdáme mestu kompletne nový bulvár Mlynské nivy aj s celkovo revitalizovaným okolím,” dodal Gossányi.

Na ulici po rekonštrukcii pribudne v každom smere jeden jazdný pruh, ďalej podzemný kruhový objazd, bezpečné priechody pre chodcov, cyklotrasy, zastávky a nové chodníky aj zeleň. Na bulvári bude vyše 150 stromov. Rekonštrukcia si vyžiada spolu vyše 48 tisíc metrov káblov a takmer 2 tisíc metrov rúr.

Podzemný kruhový objazd – prvý na Slovensku

Výstavba podzemného kruhového objazdu je na Slovensku unikátom. Po jeho dokončení prepojí Stanicu Nivy, projekt Twin City, nový parkovací dom a nový projekt Mlynské Nivy Košická. Zároveň obsiahne v oboch smeroch vjazdy aj výjazdy na ulicu Mlynské Nivy.

Obnova dopravnej a technickej infraštruktúry na ulici Mlynské nivy aj v okolitých komunikáciách v celej zóne Nové Nivy je predbežne vyčíslená na 40 miliónov eur. Projekt realizuje HB Reavis na vlastné náklady.

The post Bratislava dostane o rok nový mestský bulvár appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

<p>Európsky týždeň mobility predstavuje

Humenne.sk - 19. september 2018

Európsky týždeň mobility predstavuje kampaň na národnej úrovni, ktorú koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR. Každý rok sa uskutočňuje od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám a obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Do projektu sa zapojilo aj naše mesto Humenné.

Kategórie: Samospráva

Verní SAV po celé desaťročia

SAV.sk - 19. september 2018
Život si kliesni cestu neraz rôznymi výmoľmi a úvraťami. Zhodou okolností v prípade troch aktuálne ocenených vedcov z druhého oddelenia vied SAV sa ich životy prepojili s celoživotnou prácou v akadémii. Na pôde Úradu SAV v Bratislave odovzdal 18. septembra predseda SAV prof. Pavol Šajgalík za prítomnosti podpredsedov SAV prof. Juraja Koppela a prof. Karola Marholda Medaily SAV za podporu vedy MVDr. Andrei Laukovej, CSc.,  Ing. Júliusovi Brtkovi, DrSc. a prof. MVDr. Štefanovi Faixovi, DrSc. Všetci traja pracujú ...
Kategórie: Podporujeme

Máte chuť na sladké? Zamaškrťte si na šťavnatých ovocných príchutiach

PRservis.sk - 18. september 2018

BRATISLAVA 18. septembra 2018 – Ste milovníkom sladkého a chuť na nejakú dobrotu vás prepadne pokojne aj cestou z práce alebo za deťmi do škôlky? Vyskúšajte HARIBO Goldbären Saft Minis. Balenie obsahuje približne 14 mini vrecúšok plných šťavnatých ovocných želatínových cukríkov rozmanitých príchutí. Jeden malý balíček navyše poteší napríklad aj školáka cez prestávku.

Spoločnosť HARIBO patrí medzi overených a celosvetovo najobľúbenejších výrobcov cukroviniek. Vlajkovou loďou sú ovocné cukríky v tvare medvedíkov, ktoré sa vyrábajú už od roku 1920. V balení HARIBO Goldbären Saft Minis nájdete zmenšeniny týchto legendárnych maskotov, a to v ovocných príchutiach banán, jablko, malina, višňa, hruška a broskyňa. Vychutnajte si extra šťavnaté cukríky nielen doma, ale vďaka ich šikovnému baleniu, aj kdekoľvek na cestách, v škole alebo kancelárii.

Bežná regálová cena balenia HARIBO Goldbären Saft Minis  s gramážou 220 g je 2,79 Eur.

The post Máte chuť na sladké? Zamaškrťte si na šťavnatých ovocných príchutiach appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

27. riadne zasadnutie OZ

Cachtice.sk - 18. september 2018
Ospravedlňujeme sa za horšiu kvalitu prenosu v priebehu zajtrajšieho dňa bude záznam nahradený kvalitnejším záznamom.
Kategórie: Samospráva

Tip: KOMODA - 66.00

Zlacnene.sk - 18. september 2018
Kategórie: Podporujeme

<p>V sobotu 15. septembra sa v Humennom

Humenne.sk - 18. september 2018

V sobotu 15. septembra sa v Humennom zastavili historické vozidlá Občianskeho združenia Vihorlat veterán klub Snina. Bezmála 45 nablýskaných tátošov a 6 motocyklov zaplnilo námestie pri Fontáne lásky.

Kategórie: Samospráva

Charitatívne podujatie Nájdite sa bude v septembri v Bratislave aj v Košiciach

PRservis.sk - 18. september 2018

KOŠICE/BRATISLAVA 18. septembra 2018 – 23. septembra sa v Košiciach uskutoční tretie vydanie podujatia Nájdite sa, o týždeň neskôr 29. septembra sa presunie do Bratislavy. Celkovo sa uskutoční už po 23-krát. Počas oboch dní budú mať zvieratá z útulkov z celého Slovenska šancu nájsť domov.

Na charitatívne podujatie „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ pricestujú do oboch miest „útulkáči“ z celého Slovenska. Návštevníci spoznajú ich príbehy a v prípade záujmu o adopciu im zástupcovia útulkov pomôžu pri výbere správneho zvieraťa. V Košiciach sa podujatie uskutoční v Kulturparku a bude prebiehať od 9.00 do 16.00 hod. Návštevníci sa počas sprievodných podujatí môžu zapojiť do tvorivých dielní, deti uvidia rozprávku od Toma a Ela, vystúpenie Mimoni Dance Show a budú sa môcť zabaviť v skákacom hrade. V rámci hudobného programu vystúpi Timea Lacová, speváčka TYA a Paul Project. Podujatím budú sprevádzať maskoti Macko Kubík, Mimoni a Šmolkovia.

Počas dňa bude udelená cena Animal Hero, ktorú odovzdáva združenie Zvierací ombudsman. Autorom ceny je dizajnér Adrian Sill. Cena je udeľovaná jednotlivcom alebo kolektívu, ktorí sa v priebehu roka zaslúžili o šírenie pozitívneho príkladu v oblasti ochrany zvierat. Je morálnym uznaním pre tých, ktorí sa na Slovensku pravidelne stretávajú s týraním zvierat a riešia jeho následky. V minulosti bol ocenený pán Peter z Nových Zámkov, ktorý zachránil psa ťahaného za traktorom ci dvaja nadporučíci z OO PZ Pavlovce nad Uhom za pomoc pri odsúdení páchateľov, ktorí ukradli a dobili psa.

Pred niekoľkými týždňami vzbudil veľkú pozornosť verejnosti prípad týranej sučky Elizabeth, ktorú zachránili na základe telefonátu zamestnanci Útulku UVP Košice. Pod mostom v obci Sokoľany našli brutálne mučenú sučku nemeckého ovčiaka, ktorá mala drôtom zviazané laby a papuľu. K prípadu bola privolaná polícia. Na zábery mučeného psa reagovali tisíce ľudí, ktoré tento otrasný, krutý, neľudský a nepochopiteľný čin šokoval a rovnako verejne podporili odsúdenie páchateľov. O niekoľko dní sa ich podarilo vypátrať vďaka odvážnym ľuďom, ktorí neváhali a konali. Z činu týrania boli obvinení dvaja páchatelia, ktorým hrozí odňatie slobody na jeden až päť rokov. V súčasnosti sú stíhaní na slobode.

Cena Animal Hero bude udelená chlapcovi, vďaka ktorému sa podarilo páchateľov vypátrať. Cenu odovzdá zvieracia ombudsmanka Zuzana Stanová.

29. septembra bude podujatie „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ pokračovať v Bratislave. Uskutoční sa od 10.00 do 16.00 hod. na zadnom nádvorí OC Aupark. Aj tu sa stretnú zvieratá z útulkov z celého Slovenska. Návštevníci bratislavského podujatia si budú môcť nájsť priateľa na celý život za asistencie odborníkov, ktorí im pomôžu pri výbere najvhodnejšieho zvieraťa. Program budú moderovať Matúš Krnčok a Becca. Vystúpi Anita Soul, Matěj Vávra, Majself, Veronika Strapková a DJ Jay Perun. Deti sa budú môcť zapojiť do predstavenia Paci Pac.

Hľadanie nových domovov opusteným psom a mačkám prostredníctvom podujatia „Nájdite sa… so zvieratkom z útulku“ je jednou z činností Aliancie združení na ochranu zvierat, ktorá združuje 15 útulkov a občianskych združení na Slovensku.

Podujatie sprostredkúva a odovzdáva pozitívnu energiu nezabudnuteľným spôsobom. Je jedinečné svojou jednoduchou myšlienkou, preniesť opustené zvieratá z virtuálneho sveta sociálnych sietí do reálneho sveta, aby mali väčšiu šancu na nový domov. Vďaka jeho existencii sa podarilo útulkom a združeniam nájsť domov stovkám opustených zvierat. Vytvorilo spoločenstvo ľudí, ktorým osudy zvierat nie sú ľahostajné, sprostredkúva prepojenie myšlienok, ľudí a príbehov, vytvára puto. Podujatie podporuje viacero známych osobností. V minulosti sa na ňom zúčastnila bývalá premiérka Iveta Radičová, Lucia Hablovičová, Zdenka Predná, Sima Martausová, Pyco alebo Yxo z Hexu.

Zvierací ombudsman, ktorý vznikol pod Alianciou združení na ochranu zvierat je neštátna inštitúcia. Tím priateľov zvierat, ktorí sa rozhodli venovať svoj čas a odbornosť jednému odvážnemu cieľu: zlepšiť život a životné podmienky zvierat na Slovensku. Je tu pre združenia a útulky, ktoré denne bojujú o prežitie a na riešenie problémov nemajú čas ani ľudské kapacity. Je tu tiež pre verejnosť a jednotlivcov, ktorí častokrát nevedia, na koho sa obrátiť ak sú svedkami týrania alebo krutosti páchanej na zvieratách.

Zvierací ombudsman je tu na pomoc týraným a opusteným zvieratám, ale aj kvôli snahe celkovo znížiť krutosť na Slovensku. Okrem toho sa dlhodobo angažuje v presadzovaní systémových a legislatívnych zmien, ktoré by v praxi znížili krutosti páchané na zvieratách a zabezpečili tvrdšie tresty pre tyranov. Výsledkom práce je novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. septembra 2018. Vďaka nej sa posilnili práva zvierat a činnosť veterinárnych inšpektorov, ktorí môžu účinnejšie zasahovať pri podnetoch týrania. Zákony a osveta znamenajú menej týraných zvierat, menej zvierat v uliciach, menej v útulkoch. Násilie je len jedno a snaha o jeho zmiernenie by nás mala zjednocovať. Preto je tu Zvierací ombudsman.

Zvierací ombudsman
www.zvieraciombudsman.sk
www.stopkrutosti.sk
#stopkrutosti

The post Charitatívne podujatie Nájdite sa bude v septembri v Bratislave aj v Košiciach appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Stránky