RSS čítačka

Ako zatočiť s vianočným odpadom?

Banm.sk - 13. december 2018
Produkcia odpadu v Bratislave počas sviatkov každoročne stúpa. Bratislavčania v decembri a počas sviatkov vyprodukujú najviac zmesového komunálneho...
Kategórie: Samospráva

Zimné stanovištia v ťažko dostupných lokalitách Bratislavy

Banm.sk - 13. december 2018
Bratislavská mestská spoločnosť OLO aj tento rok pripraví tzv. zimné stanovištia v ťažko dostupných lokalitách Bratislavy. Viac informácií nájdete...
Kategórie: Samospráva

Mnohoraké záujmy Seniora roka 2018. Rozhovor s profesorom Antonom Uheríkom

Banm.sk - 13. december 2018
V utorok 16. októbra sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca uskutočnil 8. ročník slávnostného odovzdávania cien Senior roka 2018, ktorý sa trad...
Kategórie: Samospráva

Predvianočná nádielka vedy v Košiciach i Piešťanoch

SAV.sk - 12. december 2018
Nahustiť a predsunúť termíny konania obľúbených popularizačných aktivít (vedecká kaviareň i vedecký brloh) v Košiciach i Piešťanoch v závere roka 2018 motivovali organizátorov mimoriadne dlhé vianočné sviatky a prázdniny. RNDr. Mária Zentková, CSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV) a RNDr. Ján Gálik, CSc. (Neurobiologický ústav BMC SAV), ktorí už roky organizujú vedecké brlohy i vedecké kaviarne v Košiciach a rozbehli ich už aj v našom najznámejšom kúpeľnom meste, oslovujú ...
Kategórie: Podporujeme

Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – Január 2019

PRservis.sk - 12. december 2018

BRATISLAVA 12. decembra 2018

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Dňa 1. 1. 2019 sú expozície SNG Bratislava zatvorené!

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy Užitočná fotografia
Fotografia v súčasnom slovenskom umení

11. 2018 – 17. 2. 2019

Esterházyho palác – 2. a 3. poschodie, Bratislava
Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava približuje fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, "dokument doby", ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. V reakcii na éru digitálnych technológií umelci dnes využívajú fotomédium oveľa slobodnejšie, a pritom viac sofistifikovane. Privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná, avšak pri využití čisto fotografických postupov, klasických možností média.

Výstavný súbor sa sústreďuje na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských postupov, stratégií v širokom spektre možností tohto média. Zohľadňuje aj relatívne nový jav – dosah zahraničného školenia alebo dlhodobých pobytov na tvorbu slovenských autorov.

Hlavným cieľom tejto výstavy je priviesť divákov k tomu, aby nevnímali iba bezprostrednú užitočnosť, širokú použiteľnosť aj zneužiteľnosť fotografie, ale zamerali sa – akoby v spomalenom čase – na nuansy v čítaní tohto média a detailne sa oboznámili s možnosťami umeleckej výpovede jeho prostredníctvom.

Sprievodné programy Nedeľa 6. 1. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Streda 9. 1. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Zrkadlo

Príďte s nami objaviť moc a čaro zrkadla! Odhalíme tajomstvá odrazov a manipulácie s priestorom a možno tiež zistíme, čo sa skrýva za zrkadlom. Predovšetkým však spoznáme sami seba.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie
Vstup: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 10. 1. | 18.00
Umelci naživo: Kochan & Šelesták & Šipöcz

Predstavenie tvorby Martina Kochana, Viktora Šelestáka a Jána Šipöcza samotnými autormi v prítomnosti kurátorov výstavy Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie
Vstupné: 2 € / 1 €

Nedeľa 13. 1. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Streda 16. 1. |10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Zrkadlo

Príďte s nami objaviť moc a čaro zrkadla! Odhalíme tajomstvá odrazov a manipulácie s priestorom a možno tiež zistíme, čo sa skrýva za zrkadlom. Predovšetkým však spoznáme sami seba.

Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 2. poschodie
Vstup: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 17. 1. | 18.00
Umelci naživo: Fabo & Kekeli & Žiak

Predstavenie tvorby Petra Faba, Jána Kekeliho a Jaroslava Žiaka samotnými autormi v prítomnosti kurátorov výstavy Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie
Vstupné: 2 € / 1 €

Piatok 18. 1. | 16.30 – 18.00 | Rodina
BookObrazy: Katrina Goldsaito: Ako znie ticho

Máš nejaký obľúbený zvuk? Najkrajší je zvuk ticha. V Japonsku, v obrovskom hlučnom Tokiu, sa spolu započúvame do zvukov čľapkajúcich mlák, uháňajúcich vlakov, trúbiacich áut, smejúcich sa rodín. Celý svet je ako koncertná sieň!

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci si knihu môžu zakúpiť v kníhkupectve Ex Libris v SNG so zľavou 10 %.

Esterházyho palác –Berlinka
Vstupné: 3 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 20. 1. | 15.00
Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstup voľný

Streda 23. 1. | 18.00
Artist talk v kontexte: Hynek Alt & Jen Kratochvil

Rapídna demokratizácia technických nástrojov pre fotografickú reprezentáciu a platforiem pre jej šírenie v poslednej dekáde vytvorila ambient, v ktorom sme sa naučili s obrazom pracovať ako s novou formou univerzálneho jazyka. Hynek Alt, vedúci Ateliéru fotografie a nových médií FAMU, spoločne s kurátorom Jenom Kratochvilom predstavia lokálne charakteristiky tejto dynamiky v prostredí českej umeleckej scény a jej väzby na medzinárodný kontext voľného umenia a taktiež všeobecnú celospoločensky prežívanú skúsenosť roly obrazu. Hostia priblížia historické východiská a existujúci stav premien média fotografie na príkladoch Altovej tvorby a zároveň jeho dlhoročnej pedagogickej činnosti na UMPRUM a FAMU.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstupné: 2 € / 1 €

Štvrtok 24. 1. | 18.00                            
Workshop pre dospelých: Trvanie momentu

Fotografiu, zdá sa, čas vždy fascinoval. Na jednej strane zachytí krátky okamih, ktorý by sa inak rozplynul v minulosti, na druhej strane neraz chce plynutie času vyjadriť. Aký je vzťah fotografického momentu a plynutia času? Dokáže fotografia vyjadriť podstatu premenlivého procesu? Na to sa spolu pozrieme na workshope, kde bude proces v hlavnej úlohe.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstupné: 4 €
R: barbora.tribulova@sng.sk

Nedeľa 27. 1. | 15.00 – 17.00 | Rodina
Nedeľa v detaile: Zamierené na city

Všetko, čo vnímame okolo seba, sa nejakým spôsobom odráža aj v našom vnútri. Naše pocity môžu ovplyvňovať nielen veľké veci, ale aj úplné maličkosti. Kedy sa tešíme, bojíme či hneváme? Nielen fotografie nám pomôžu lepšie sa zamerať na rozmanité emócie.

Esterházyho palác, 3. poschodie
Vstupné: 5 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 29. 1. | 17.00
Čaj o piatej v SNG: Tančiareň

Séria programov Čaj o piatej pre aktívnych seniorov, ktoré pravidelne organizuje STÁLE DOBRÍ n.o. v spolupráci so SNG, začne v novom roku opäť tancom. Na parket pozýva učiteľ tanca Juraj Komora.

Esterházyho palác – Berlinka
Vstup voľný

Štvrtok 31. 1. | 18.00
Cyril Blažo & Užitočná fotografia

Autorský komentovaný sprievod jedného z vystavujúcich autorov, dlhoročného pedagóga Cyrila Blaža výstavou Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení.

Esterházyho palác, 2. a 3. poschodie
Vstupné: 2 € / 1 €

Pravidelné programy Hľadanie strateného času

Všetko sa dá, keď sa chce. O tom nás presviedča aj umenie, ktoré často nachádza nové riešenia toho, ako sa na problém pozerať. Na kurze sa ponoríme hlbšie do tajov umeleckého sveta, preskúmame ho zo všetkých strán, precvičíme svoju tvorivosť a vyskúšame neočakávané postupy. Program je určený pre mladých ľudí od 13 do 17 rokov.

každá druhá streda 16.00 – 17.30 / od 9. 1. do 12. 6. 2019
cena: 30 € / 11 stretnutí
rezervácia: pivoda@sng.sk

Tvorivý ateliér: Správna chvíľa

Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi inšpirovaný výstavami SNG približuje umenie a dopĺňa ho tvorivou aktivitou v ateliéri. Umenie často zachytáva momenty, ktoré by sme inak ani nepostrehli. Spoločne budeme pozorne skúmať všetko okolo nás, aby nám nič neušlo. Na objavovanie a tvorenie je predsa vždy tá správna chvíľa!

Kurz podnecuje tvorivosť detí, rozvíja jemnú motoriku a učí základným princípom výtvarného myslenia.

každý utorok 17.00 – 18.30 / od 15. 1. do 26. 3. 2019
alebo štvrtok 16.30 – 18.00 / od 17. 1. do 28. 3. 2019
pre rodičov s deťmi od 4 – 7 rokov
cena: 45 € / 10 stretnutí pre rodinu
rezervácia: misova@sng.sk

Generálny partner SNG: Tatra banka

Kategórie: Podporujeme

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce

Jakubany.sk - 12. december 2018
Obecné zastupiteľstvo v Jakubanoch na základe Uznesenia č. 1/C6/2018 zo dňa 10. 12. 2018 v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Jakubany na deň 25. 01. 2019 so začiatkom o 17:00 hod. v priestoroch Obecného úradu.
Kategórie: Samospráva

Tip: Chemická kotva - 6.95

Zlacnene.sk - 12. december 2018
Kategórie: Podporujeme

Lupiny majú veľa príčin. Ide iba o dočasnú reakciu alebo ochorenie?

PRservis.sk - 12. december 2018

BRATISLAVA 12. decembra 2018 - Trápi vás "biely poprašok" na ramenách a neviete čo s tým? Netreba sa hneď stresovať, príčiny vzniku lupín môžu byť rôzne. Našťastie existuje účinné riešenie, vďaka ktorému budete môcť opäť nosiť tmavé oblečenie sebavedomo.

Poznáte to, z ničoho nič sa objavia lupiny a vy sa ich neviete zbaviť, aj keď ste skúsili už takmer všetko. Stáva sa to hlavne v zimnom období, kedy je pokožka náchylnejšia a citlivejšia na ich vznik. V šatníku tomu prispôsobujete farbu oblečenia a snažíte sa voliť bledšie odtiene. Dúfate, že tak ako prišli, tak aj zase odídu. No mýlite sa. Ak chcete mať skutočne pokoj, siahnite po účinnom riešení, ktoré je vhodné pri vašom probléme.

Lupiny nie sú iba nepekné biele šupinky, ktoré máme často napadané až na pleciach. Sú s nimi spojené aj nepríjemné príznaky, ako svrbenie pokožky, začervenanie a olupovanie kože. Ak si myslíte, že ide vždy o jedno a to isté, ste na omyle. Toto ochorenie môže mať rôzne príčiny a druhy. Nie sú totiž lupiny, ako lupiny!

Dočasný problém v sezóne

Niekedy sa stane, že príliš suchý vzduch v prekúrených priestoroch alebo nová značka kozmetického prípravku spôsobia neželaný problém v podobe "bieleho snehu" vo vlasoch. Prečo sa to stáva? Zimné obdobie je náročné pre našu pokožku tela, rovnako tak aj hlavy. Je vystavená enormnému vysušovaniu zo zimy, podráždeniu, a tiež suchému vzduchu. Všetky tieto negatívne faktory pôsobia negatívne na našu korunu krásy. Nebojte sa, nie ste v tom sami. Množstvo ľudí bojuje s týmto problémom, a tak dnešná moderná doba ponúka jednoduché riešenie. Stačí si pohodlne a rýchlo umyť vlasy šampónom proti lupinám, ktorý vám uľaví od nepríjemného svrbenia, začervenania či nevhodného "sneženia". Jednoducho ho kúpite v lekárni a výsledok na seba nenechá dlho čakať.

Prečo sa nám to vlastne deje?

Ľudia trpiaci tvorbou lupín sa za to hanbia, a pochopiteľne sa aj snažia tento nedostatok skryť. Lupiny však môžu byť aj chronickým stavom, ktorý sa dá pri správnej starostlivosti kontrolovať. V prvom rade sa treba zamerať na príčinu vzniku a typ lupín, ktoré najlepšie určí dermatológ. Kožné bunky sa na pokožke hlavy vytvárajú nepretržite, takže uvoľňovanie týchto buniek je úplne normálne. Problém nastáva, keď sa z nich stávajú husté biele vločky, ktoré poznáme ako nemiznúci biely poprašok zostávajúci na oblečení. Znamená to, že vaša pokožka produkuje nadmerné množstvo týchto buniek, ktoré sa zhlukujú a vytvárajú neželané sprievodné javy spojené s podráždením kože, svrbením či začervenaním. Nikomu nie je príjemné bojovať proti lupinám. Nejde len o estetický problém, no aj keď to nie je závažný zdravotný problém, netreba ho podceňovať. Ostych nás často núti kamuflovať výskyt lupín rôznymi spôsobmi, a však určite je lepšie začať riešiť tento nepríjemný stav čo najskôr. Predídete tak zhoršovaniu príznakov, a dokonca vhodne zvoleným prístupom sa ich môžete úplne zbaviť.

Jednoduchá, rýchla a účinná kúra

Neexistuje liek, po ktorom by sa lupiny už nikdy neobjavili. Avšak, po umytí vlasov šampónom Selsun Blue priamo určeným na tento problém, lupiny zmiznú a ustúpia aj nepríjemné príznaky. Počas pravidelného používania šampónu sa môžete spoľahnúť, že si na lupiny ani nespomeniete. Zameriava sa totiž na zdroj lupín a pomáha eliminovať tieto malé čiastočky, upokojuje svrbenie a zmierňuje začervenanie. Rieši príčiny, ktoré ich spôsobujú a snaží sa ich odstrániť. Jeho zloženie obsahuje látky, ktoré patria medzi tie najúčinnejšie v boji proti lupinám, pričom obmedzuje množenie mikroorganizmov. Mentolová zložka v jednom zo šampónov poskytuje pri svrbivej a suchej pokožke príjemný chladivý a upokojujúci pocit.

Kategórie: Podporujeme

Volkswagen Slovakia získal ocenenie za opatrenia na minimalizáciu vplyvov na životné prostredie

PRservis.sk - 12. december 2018

BRATISLAVA 12. decembra 2018  

Cenu za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva odovzdali spoločnosti na 50. konferencii vodohospodárov v priemysle
Až 188 ekologických zlepšovacích návrhov zamestnancov

Volkswagen Slovakia získal ocenenie za dlhoročný rozvoj vodného hospodárstva v priemysle. Ten zahŕňa technické opatrenia s dôrazom na efektívne využívanie a šetrenie prírodných zdrojov vôd a viacstupňové čistenie odpadových vôd z výroby vozidiel progresívnymi technológiami pred ich vypustením do vodného ekosystému. Cenu slávnostne odovzdali firme na 50. konferencii vodohospodárov v priemysle vo Vyhniach.
Volkswagen Slovakia napĺňa stratégiu Think Blue. Factory aj s prispením zamestnancov.

"Veľká vďaka patrí oddeleniu Energia a zásobovanie médiami, ktoré zabezpečuje chod a údržbu všetkých vodohospodárskych zariadení a zásobuje všetky výrobné i nevýrobné prevádzky pitnou aj úžitkovou vodou, bez ktorej by nebola možná výroba. Naša spoločnosť si v oblasti udržateľnej produkcie stanovila ciele, ktoré v predstihu napĺňame – ekologickejšiu výrobu a zníženú produkciu odpadov," podotkol Alexander Matušek, vedúci oddelenia Think Blue. Factory & General Services vo Volkswagen Slovakia.

Kategórie: Podporujeme

V Tichom oceáne sa plaví ostrov z plastu, ktorý je 14x väčší ako Slovensko

PRservis.sk - 12. december 2018

BRATISLAVA 12. decembra 2018 - Plasty sú všade okolo nás. Škoda len, že už nám neslúžia, ale ohrozujú nás a rovnako aj živočíchy. Používame ich pár minút, no prežijú nás o niekoľko storočí. Ak nespomalíme a nenahradíme ich, postupne prídeme o vyše 700 druhov živočíchov žijúcich v moriach a oceánoch! Problematika plastov je tykajúca bomba.

To, čo bolo pôvodne vyrobené na uľahčenie života sa obrátilo vďaka nám ľuďom na niečo, čo nás dnes ohrozuje. Reč je o plaste. Problém ale nie je v samotnom plaste, ale v tom, že sme ho začali používať na výrobu jednorázových produktov. Veď prečo si "nezjednodušiť" život, keď to je v dnešnej dobe možné, a dokonca za pár centov?

Plast bol vynájdený v roku 1839 nemeckým lekárom Eduardom Simonom.

Masová výroba syntetických materiálov začala niekedy okolo roku 1950. A presne od tohto roku sme ako ľudia stihli vyprodukovať 8,3 miliardy ton plastu. Podľa výskumníkov sa do roku 2015 stalo až 6,3 miliardy ton odpadom! Z toho sme zrecyklovali len 9 percent, spálili 12 percent, a až 79 percent sa nahromadilo na skládkach alebo v prírode. Vyrobilo sa už toľko plastu, že to je možné prirovnať k váhe viac ako 800 000 Eiffelových veží. Viete si to predstaviť?

Priemerný život plastu je 15 minút - doba, za ktorú sa rozloží je minimálne 450 rokov!

V Tichom oceáne sa plaví ostrov z plastu, ktorý je 14x väčší ako Slovensko pozri video.

Ak pôjdeme týmto tempom, do roku 2050 by malo byť v oceáne viac plastu ako živočíchov. Plast neškodí len živočíchom, ale hlavne nám. Dnes je už 90 percent ľudí od 6 rokov BPA pozitívnych (bisfenol A je organická chemická zlúčenina, ktorá sa používa pri výrobe plastu). Priemerne skonzumujeme za rok 70 000 mikroplastov na osobu. Do tela sa nám dostávajú cez potraviny zabalené v plastovom obale, z plastových fliaš, či pohárov.

Najčastejšie nájdený plastový odpad sú filtre z cigariet, fľaše, vrchnáky na fľaše, obaly na potraviny, a tiež tašky na potraviny.

Áno aj na Slovensku máme miesta, ktoré sú poriadne znečistené. Presne takto to vyzerá každý rok po zime. Keď príde jar tak Bodva sa zdvihne a splavy všetok odpad, ktorý bol rozhádzaný po brehoch.

Všetky toxíny z odpadu sa potom dostávajú aj do pitnej vody, ktorú vodárne nie vždy dokážu filtrovať. Na Slovensku však neexistuje organizácia, ktorá by merala prítomnosť plastov v pitnej vode.

 

Ak by sa nám podarilo zmeniť naše hodnoty, dokážeme zmeniť všetko. Uvedomili ste si niekedy koľko plastového odpadu tvoríte? Koľko mikroténových sáčkov si prinesiete pravidelne z obchodu? Koľko igelitiek miniete? A pritom stačí mať produkty, ktoré viete použivať stále znovu a znovu. Či už je to vlastná taška, nákupné vrecúška, či pohár.

Sledujte aktuálne informácie a tipy na zlepšenie Vášho života na našich fan page
https://www.facebook.com/EatGreen.BeGreen/
https://www.instagram.com/eatgreen.begreen/

Pár tipov na zlepšenie života na Zemi, a tiež krásnych darčekov nájdete tu: https://www.eatgreen.sk

Kategórie: Podporujeme

<p>Slovenský futbalový zväz organizuje

Humenne.sk - 12. december 2018

Slovenský futbalový zväz organizuje halovú súťaž pre mladších a starších žiakov a žiačky U15. Družstva boli rozdelené do skupín. Minulý týždeň vo štvrtok na Mikuláša FK Humenné a CVČ DÚHA v Mestskej športovej hale v Humennom usporiadali I. kolo, skupiny ,,G“ halového turnaja žiačok U15 s postupom do II. kola. Zúčastnili sa ho mužstvá MFK Vranov n/T., MFK Zemplín Michalovce, Slavoj Trebišov, FK Humenné a MFK Snina. Hralo sa každý s každým, kde prví traja postúpili do druhého kola.

Kategórie: Samospráva

Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu lektor nemeckého jazyka v materskej škole

Banm.sk - 12. december 2018
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava ľadá záujemcu na pracovnú pozíciu lektor nemeckého jazyka v materskej škole ...
Kategórie: Samospráva

Najlepším platiteľom dane z príjmu je už po štvrtýkrát Lidl

PRservis.sk - 11. december 2018

BRATISLAVA 11. septembra 2018 - Finančná správa udeľovala ocenenie Merkúr piaty raz. Štyrikrát si prvenstvo odniesol Lidl, okrem posledných troch ročníkov zvíťazil aj v roku 2013.

Lidl má príkladnú daňovú disciplínu a v tomto ohľade patrí medzi najpoctivejšie spoločnosti na Slovensku. Dôkazom je už v poradí štvrté ocenenie Merkúr, ktoré od Finančnej správy získala spoločnosť CE Beteiligungs-GmbH, na Slovensku činná prostredníctvom firmy Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Ocenenie, ktorého tradícia siaha do roku 2013 a Lidl ho teda doteraz nezískal iba v jedinom prípade, sa udeľuje nielen na základe výšky dane, ale aj za dobrú daňovú disciplínu. V preklade to znamená žiaden dlh na daniach voči štátu, žiadne nálezy z daňových kontrol nad 10 000 eur a žiadne porušenia zákona o elektronických registračných pokladniciach.

V súvislosti s činnosťou Lidl Slovenská republika a na základe dosiahnutého zisku v obchodnom roku 2017 (marec 2017 – február 2018) zaplatil spoločník do štátneho rozpočtu korporátnu daň vyššiu ako 22 000 0000 €.

"Zisk ocenenia Merkúr je potvrdením toho, že si ctíme zákony, dôsledne plníme naše daňové povinnosti, celý náš zisk zdaňujeme podľa slovenského daňového systému a v plnej miere spolupracujeme s daňovými úradmi. Na Slovensku pôsobíme už viac ako štrnásť rokov a chceme, aby z nášho úspechu profitovala aj krajina a jej obyvatelia. Všetok náš zisk zostáva na Slovensku a daň z príjmu v plnej miere putuje do štátneho rozpočtu, aj toto je súčasťou našej politiky spoločenskej zodpovednosti," uviedla Lilijana Remich, konateľka Lidl Slovenská republika, v.o.s.

CE Beteiligungs-GmbH získala Merkúra ako najlepší platiteľ danej z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2017 spomedzi všetkých spoločností registrovaných na Daňovom úrade Bratislava.

Kategórie: Podporujeme

Stránky