RSS čítačka

BSK: Športujúce školy dostali poukazy

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa v septembri aktívne zapájali do Európskeho týždňa športu. Vyšportovali si poukazy na nákup športových pomôcok, ktoré sú im od dnes odovzdávané. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja. Stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa zapojilo 18.

„V rámci Európskeho týždňa športu v spolupráci so školami bolo našim cieľom dať do pohybu čo najväčší počet študentov, pedagógov, ich rodinných príslušníkov na jednotlivých školách, či základných alebo stredných v Bratislavskom regióne. Odmenou pre tých, ktorý sa v najväčšom počte zapojili pri základných školách a pri stredných školách, čiže desať základných škôl a desať stredných škôl, dostávajú odmenu vo forme poukážky vo výške 375 euro na vybavenie športovým náradím pre školy,“ povedal Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.

Bratislavský samosprávny kraj takto podporil Európsky týždeň športu už tretíkrát medziškolskou súťažou pod názvom Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja, v rámci ktorej si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi mohli „vyšportovať“ poukazy na nákup športových pomôcok v hodnote 375,- Eur. Úloha bola jednoduchá. Pripraviť a zrealizovať čo najmasovejšiu športovú aktivitu v trvaní minimálne 20 minút. Školy napriek nepriazni počasia pripravili množstvo skvelých pohybových a športových aktivít. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja.

„Tento rok sme sa zapojili už tretíkrát do súťaže. Motivovalo nás najmä to, že v minulých rokoch sme boli úspešní. V tomto školskom roku bola omnoho väčšia konkurencia, čo nás zároveň teší. Určite nás to povzbudzuje do účasti v ďalšom ročníku, pretože vidíme, že táto aktivita sa stáva takým dobrým trendom v oblasti Petržalky, ale aj ostatných bratislavských škôl,“ vyjadrila sa riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Iveta Šafránková.

Najaktívnejšími školami tohto ročníka v súťaži Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja boli:

Základná škola Nová Dedinka so súborom športových aktivít v rámci Európskeho týždňa športuZákladná škola Veľké Leváre s aktivitou Športové dopoludnieSpojená škola v Senci s aktivitou Cvičím, cvičíš, cvičíme, prestávku tak trávime!Základná škola v Dubovej s aktivitami Výstup na Tri kopce a ŠarkaniádaZákladná škola pri SLVS Senec s futbalovým zápasomZákladná škola I. Bukovčana v Bratislave so športovou olympiádouZákladná škola Blatné s aktivitou Šarfický septembrový biatlonZákladná škola Nobelovo námestie s aktivitou Radosť z pohybuZákladná škola Ľudovíta Štúra s aktivitou Zabavme sa všetci spoluZákladná škola s materskou školou Častá s aktivitou Európsky týždeň športuGymnázium Alberta Einsteina s aktivitou Cvičíme denne aspoň chvíľuStredná zdravotnícka škola Strečnianska s aktivitou Chôdza – prvý krok k pohybuSpojená škola Švabinského s Pohybom ku zdraviu a kráseSPŠD Kvačalova s AtletikouGymnázium Senecká, Pezinok s aktivitou Beh zdraviaZákladná škola a Gymnázium s VJM s aktivitou Hopsasa – spoločné krepčenie pri ľudovej hudbeObchodná akadémia Račianska s aktivitou Škola v pohybeSPEŠ Hálová s aktivitou Keď si náš žiak, poďme behom na DraždiakSOŠAaP Senec ako športujúca školaGymnázium Federica Garcíu Lorcu s Účelovým cvičením – cvičíme v prírodeŠpeciálnu cenu projektového tímu v podobe balíčku športových pomôcok vyhráva Základná škola kpt. Nálepku zo Stupavy, ktorá síce nezískala najväčší koeficient zapojených účastníkov voči počtu registrovaných žiakov školy, ale napriek tomu bola najpočetnejšou aktivitou v kraji, kedy rozhýbala až 1062 osôb a ďalších 5 sa zúčastnilo podujatia Bratislava, športujúce mesto.

„Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja a podujatie Bratislava športujúce mesto vzniklo v roku 2015 pri príležitosti prvého ročníka Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásil Brusel a Európska komisia s cieľom podnietiť ľudí viac športovať, pretože výsledky euro barometra vyšli, že len 6% dospelého obyvateľstva športuje. Práve s týmto sme začali narábať a spolupracovať s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločne sme vymysleli podujatie, ktoré má podnietiť športovanie obyvateľstva Bratislavského kraja, a aby sa viac hýbali. Tak sme im ponúkli taký veľtrh športu v podobe jednodňového podujatia Bratislava športujúce mesto a aby sme to ešte nejakým spôsobom viac podčiarkli a naozaj podnietili aj mládež k športu, tak sme spoločne vytvorili súťaž Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja,“ ozrejmila na záver Zuzana Stranovská z realizačného tímu agentúry Four sports media.

Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: O odbúraní byrokracie diskutujeme aj v Bruseli

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra -

Zníženie administratívneho zaťaženia prijímateľov štrukturálnych fondov v budúcom programovom období môže zefektívniť celý proces čerpania eurofondov. Zhodli sa na tom dnes v Bruseli členovia Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti, teda ministri zodpovední za eurofondy. Na rokovaní zastupoval Slovenskú republiku podpredseda vlády Peter Pellegrini.

Vicepremiér Pellegrini, ktorý aj doma na Slovensku vyhlásil vonku byrokracii, podporil zásadné zjednodušenie politiky súdržnosti. „Musí sa tiež zjednodušiť vykonávanie kontrol a auditov a namiesto splnenia formálnych podmienok sa musí kontrolovať, či podporený projekt splnil svoj cieľ,“ vyhlásil Pellegrini a vysvetlil, že kontrola by nemala spočívať v tom, či pri rekonštrukcii školy majú nové okná rovnakú farbu ako v projekte, ale či sú vymenené, či boli obstarané transparentne ale najmä či sa vďaka nim šetrí energia.

Na stretnutí sa najvyšší európski predstavitelia zodpovední za eurofondy venovali tiež otázkam súvisiacim s budúcnosťou politiky súdržnosti po roku 2020. Peter Pellegrini vo svojom prejave zdôraznil, že napriek hospodárskemu oživeniu v Európe stále existujú rozdiely v konkurencieschopnosti a inováciách medzi jednotlivými regiónmi Európy. Úlohou európskych politikov je starať sa o všetkých občanov bez ohľadu na to, či žijú vo viac či menej rozvinutom regióne. A práve na vyrovnávanie týchto regionálnych rozdielov slúžia eurofondy. „Aby sme to dosiahli, budeme potrebovať dostatočne silný rozpočet EÚ, v ktorom by podiel tejto významnej politiky EÚ nebol nižší ako v aktuálnom programovom období,“ dodal P. Pellegrini.

Komunikačný odbor

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

MF SR : Stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze k obstaraniu bojového obrneného vozidla

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra -

Ministerstvo obrany SR (MO SR) plánuje vyvinúť prototyp bojového obrneného vozidla (BOV) 8×8 a BOV 4×4 spolu za 9 mil. eur s DPH a následne obstarať 81 kusov vozidiel BOV 8×8 a 404 kusov BOV 4×4 spolu za 1,2 mld. eur s DPH. BOV 8×8 majú byť vyvinuté na Slovensku na podvozku fínskeho PATRIA AMV. BOV 4×4 zatiaľ nemá vybratého partnera. Navrhovaný spôsob obstarania vychádza z cieľa zapojiť v čo najväčšej miere slovenský obranný priemysel do výskumu, vývoja a výroby BOV. Takto vyvinuté riešenie bude podľa MO SR lacnejšie a rýchlejšie ako nákup existujúcich vozidiel a bude spĺňať vysoké technické štandardy. BOV majú byť vyrobené postupne, medzi rokmi 2018 a 2029. Výber formou government-to-government kontraktu má byť rýchlejší ako iné formy obstarania. Rozhodnutie o obstaraní BOV by malo padnúť až po zhodnotení uskutočniteľnosti projektu a otestovaní prototypov.

Tlačový odbor Ministerstva financií SR

Kategórie: Podporujeme

Veda netradične aj AMAVET opäť zaujali

SAV.sk - 15. november 2017
V Týždni vedy a techniky ani v tomto roku nechýbal už tradičný Festival vedy a techniky. V priestoroch Incheba EXPO sa zišlo viac ako 250 mladých ľudí s projektmi z celého Slovenska. Jubilejný 20. ročník festivalu prináša tento rok zaujímavé študentské práce žiakov základných a stredných škôl, ktoré dosahujú vysokú úroveň. Komisia zložená z odborníkov vyberá každoročne z množstva projektov tie najzaujímavejšie a autori následne získavajú zaujímavé ...
Kategórie: Podporujeme

1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

SAV.sk - 15. november 2017
V dňoch 20. až 24. novembra 2017 sa v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave uskutoční 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré usporiadajú Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave a občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s ďalšími partnermi. Cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor na stretnutie medzinárodnej odbornej komunity, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ...
Kategórie: Podporujeme

Park Jama bude 15.-16. novembra kvôli stavebným prácam uzavretý

Banm.sk - 15. november 2017
OZNAM PRE VEREJNOSŤ Prosíme návštevníkov PARKU JAMA o trpezlivost. Pre prebiehajúce stavebné práce bude park v dňoch 15. - 16. novembra 2017 uzavretý...
Kategórie: Samospráva

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

SAV.sk - 15. november 2017
Ekonomický ústav SAV organizuje v spolupráci s Ústavom ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave konferenciu k prezentácii vedeckej monografie: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky - krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 23. novermbra 2017 od 9.00 hodiny v priestoroch Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave. Na konferencii predstavia autorov vedeckej monografie a doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. načrtne aj vývoj globálneho outputu a obchodu a cien primárnych komodít. Riaditeľ ...
Kategórie: Podporujeme

Krátky prehľad víťazov Ceny ITAPA 2017

ITAPA - 15. november 2017
Prinášame Vám krátky prehľad víťazov:
Kategórie: Podporujeme

Začal sa predpredaj vstupeniek na koncerty Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra – RTVS sa tak vráti k osvedčenému spôsobu z minulosti, keďže voľný vstup spôsoboval v praxi problémy. Návštevníci si v predchádzajúcich sezónach zarezervovali lístky, ktoré boli zadarmo, avšak na koncerty neprišli, takže v sále bolo veľa prázdnych miest a skutoční milovníci hudby sa na nich nedostali. Umelci, ktorí prichádzali hosťovať na koncerty SOSR, sa v zahraničí s voľným vstupným na koncerty klasickej hudby veľkého orchestra nestretli. „Zavedením symbolického vstupného chceme umožniť milovníkom umenia komfortnejší prístup k vstupenkám a zároveň poskytnúť dôstojný umelecký zážitok. Verím, že verejnosť tento krok ocení a naďalej nám zachová svojou účasťou na našich koncertoch priazeň,“ poznamenala vedúca Odboru hudby a špecializovaných programov Zuzana Adamkovičová.

Cena lístka je 5 eur, pre dôchodcov, študentov a držiteľov ZŤP preukazu 2 eurá. V tejto súvislosti RTVS zriadila novú webovú stránku www.koncertyrtvs.sk. Na nej budú postupne pribúdať všetky koncerty, ktoré sa budú konať v budove Slovenského rozhlasu pod hlavičkou RTVS.

Aktuálna 89. koncertná sezóna SOSR láka svojou pestrosťou. Publiku počas nej orchester sprístupní tvorbu slovenských i zahraničných autorov, pričom sa bude špecializovať na repertoár romantizmu a hudby 20. a 21. storočia. Okrem dvoch rozhlasových dirigentov – hlavného Maria Košika a Adriana Kokoša, prizve hosťujúcich zo zahraničia – Boian Videnoff, Karsten Januschke, Benjamin Bayl a taktiež domácich ako sú Ondrej Olos, Marián Lejava, Konstantin Ilievsky, Rastislav Štúr. Výnimočným darčekom pre publikum i rozhlasových poslucháčov budú zahraniční hviezdni sólisti – violončelista Alexey Stadler, flautista Massimo Mercelli, klavirista Vag Papian, klarinetista Pablo Barragán či slávny český husľový virtuóz Pavel Šporcl. Predstavia sa tiež špičkoví domáci umelci – klaviristka Magdaléna Bajuszová, huslisti Milan Paľa, Juraj Tomka, ale i renomované zborové telesá ako Detský a dievčenský spevácky zbor SRo, Slovenský filharmonický zbor a Český filharmonický zbor Brno.

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.
www.prservis.sk; email: prservis@sita.sk

Kategórie: Podporujeme

Výzva pána poslanca NRSR Martina Fecka občanom

Zlatabana.sk - 14. november 2017

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem

Kategórie: Samospráva

MPRV SR : Vzniká Inštitút pôdohospodárskej politiky

PRservis.sk - 14. november 2017

BRATISLAVA 14. novembra -

- Analytický útvar pre oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoj vidieka

- Uplatňovanie princípu hodnoty za peniaze

- Aktuálnymi prioritami budú revízia výdavkov ministerstva pôdohospodárstva a nastavenie novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020

Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) bude analytický útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR). Jeho poslaním bude zlepšovať rozhodovanie ministerstva prostredníctvom analýz, dát a dôkazov v oblastiach poľnohospodárstva, potravinárstva, lesníctva a rozvoja vidieka. Inštitút bude tiež poskytovať analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť.

„Ministerstvo pôdohospodárstva doteraz nemalo centralizovaný analytický útvar a rozhodnutia sme robili bez hlbších rozborov danej problematiky. Na to, aby sme robili dobré rozhodnutia a vedeli odhadnúť dopady našich krokov, potrebujeme kvalifikované analýzy a dáta. Novovzniknutý tím IPP bude mať za úlohu odborne, nestranne a profesionálne analyzovať vplyvy existujúcich a navrhovaných politík, zákonov a strategických materiálov. Bude tiež hodnotiť efektivitu výdavkov v rámci rezortu, formulovať odporúčania, zhromažďovať, prepájať a zverejňovať dáta,“ vysvetlila dôvody vzniku inštitútu Gabriela Matečná, ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Okrem interných analýz pre vedenie MPRV SR, bude nezanedbateľnú časť práce analytikov IPP tvoriť aj práca na analýzach pre odbornú a širokú verejnosť. Diskusné štúdie a komentáre IPP budú zverejňované na webstránke a tiež na sociálnych sieťach,“ uviedol prof. Ján Pokrivčák, ktorý je odborný garant vznikajúceho inštitútu. Jedným z dôvodov vytvorenia IPP je aj fakt, že vláda SR sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala k uplatňovaniu princípu hodnoty za peniaze.

Prioritami IPP na najbližšie obdobie budú revízia výdavkov MPRV SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR (Útvarom hodnoty za peniaze) a nastavenie novej spoločnej poľnohospodárskej politike po roku 2020. Práve revízia výdavkov je základný nástroj implementácie princípu hodnoty za peniaze. Očakávaná revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka bude v objeme 1,9 % HDP, teda 1,8 mld. Eur. Inštitút bude skúmať výdavky na pôdohospodársku politiku a podporu rozvoja vidieka, vrátane výdavkov pridružených organizácii rezortu a najväčších podnikov v manažérskej kompetencii ministerstva. Čo sa týka spoločnej poľnohospodárskej politiky, v súčasnosti prebiehajú na európskej úrovni prípravy novej SPP na programové obdobie 2020-2027, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnia smerovanie slovenského poľnohospodárstva.

Inštitút bude financovaný prostredníctvom národného projektu budovania analytických kapacít na ústredných orgánoch štátnej správy a vzniká po vzore Inštitútu finančnej politiky (IFP) a iných fungujúcich analytických jednotiek. Podobne inšpirované je aj logo IPP.

Agrorezort spustením inštitútu vyhlásil aj výberové konanie na pozície šiestich analytikov, ktorí by sa stali členmi novovznikajúceho tímu. Predpokladmi sú ovládanie kvantitatívnych metód v oblasti štatistiky, ekonometrie a ekonometrického modelovania alebo práce s databázami a programovaním. Dôležité sú tiež analytické schopnosti a solídne základy z ekonómie.

Michal Feik
Odbor komunikácie a marketingu MPRV SR

Kategórie: Podporujeme

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Jakubany.sk - 14. november 2017
OBEC JAKUBANY, 065 12 Jakubany 555 vyhlasuje výberové konanie na: • 5 pracovných miest - členov miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS) Výberové konanie sa uskutoční dňa 28. 11. 2017 o 09.00 hod. v priestoroch Obecného úradu v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Pozvánka

Jakubany.sk - 14. november 2017
Pozvánka na koncert skupiny FRAGILE, ktorý sa bude konať dňa 4. 12. 2017 o 18:00 hod. v Avalon Palace v Starej Ľubovni.
Kategórie: Samospráva

Nové kométy, obdobie disentu aj nanoliečivá

SAV.sk - 14. november 2017
Program „Ľudia“ priniesol Slovenskej akadémií vied od roku 2015 špičkových vedcov zo zahraničia, ktorí opustili svoje prestížne pracoviská a prišli robiť vedu na Slovensko. V programe SASPRO je zapojených 16 Slovákov a 22 zahraničných výskumníkov, ktorí reprezentujú krajiny z rôznych kútov sveta. Práve táto schéma je dnes v našich podmienkach najúčinnejším prostriedkom, ako bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia. Andrea Bábelová z Biomedicínskeho centra SAV sa po desiatich rokoch ...
Kategórie: Podporujeme

Oklam ma!

PRservis.sk - 14. november 2017

BRATISLAVA 14. novembra 2017 – Vychádza novinka Oklam ma, deviaty triler Harlana Cobena, ktorý dobyl 1.miesto rebríčka bestsellerov New York Times.

Bývalá pilotka špeciálnych síl Maya prišla takmer o všetko, čo držalo jej život pokope.
Ako elitná pilotka veľakrát zažila vojnové hrôzy. Počas misie v Iraku sa dopustila osudnej chyby a musela odísť z armády. Jej sestru Claire zavraždili pri lúpežnom prepade a krátko na to sa pred Mayinými očami stal obeťou streľby aj jej manžel Joe.
Maya sa preto snaží s dcérkou Lily čeliť pravidelným nočným morám…

Spolupracuje s políciou pri hľadaní Joeových vrahov a pokúša sa s tým všetkým nejako vyrovnať. Pár dní po jeho pohrebe sa však všetko obráti hore nohami.
Naskytne sa jej najdesivejší obraz v živote.
Prehrá si záznam zo skrytej domácej kamery na kontrolu dieťaťa. Jej dvojročná dcérka sa na ňom hrá s Joeom. Toho však už pred pár dňami zavraždili a pochovali…

Maya sa odrazu musí vyrovnávať s nepochopiteľnou a provokatívnou myšlienkou: môžeme veriť všetkému, čo vidíme na vlastné oči a po čom navyše aj zúfalo túžime? Ak má na ňu nájsť odpoveď, musí sa zmieriť s temnými tajomstvami vlastnej minulosti. Iba tak totiž môže čeliť neuveriteľnej pravde o svojom manželovi – aj o sebe samej.

Vypočujte si AUDIO úryvok.
Z knihy číta Alfréd Swan:

https://soundcloud.com/buxsk/citanie-z-knihy-oklam-ma-harlan-coben

Triler Oklam ma je presne taká lahôdka, na akú čakali fanúšikovia Harlana Cobena. Dokonalá, premyslená a napínavá. Bez zbytočných hektolitrov krvi dokázal vtiahnuť čitateľa do príbehu a naťahovať ho.

Muž v povedomých modrých džínsoch a košeli farby lesnej zelene – vždy ju opisoval takto, nie ako tmavozelenú či jasnú zelenú, ale ako lesnú zeleň – jej zjavne nijako neublížil, neuniesol ju ani nič také, takže úzkosť, ktorú pri pohľade naňho pociťovala, jej pripadala čudesne nafúknutá a zbytočná.
Chlap na zázname sa posunul trocha nabok.
Maya už zase videla Lily. Myslela si, že teraz sa jej strach utíši, no nestalo sa. Muž sa obrátil a sadol si na gauč k malej. Pozrel sa do kamery a na tvári sa mu objavil úsmev.
Mayi sa akosi podarilo nezvriesknuť.
Zaťať, uvoľniť, zaťať, uvoľniť…
Maya, ktorá si vedela v boji vždy udržať chladnú hlavu, vždy dokázala nájsť vnútornú silu, vďaka ktorej sa jej zbytočne nezrýchlil tep a neparalyzoval ju príval adrenalínu, sa o to pokúšala aj teraz. Tie známe šaty, modré džínsy a najmä košeľa vo farbe lesnej zelene ju mali pripraviť na možnosť – aj keď pod tým slovom skôr myslela nemožnosť – toho, čo teraz videla. Preto teraz nezvrieskla. Nelapala dych.
Miesto toho sa v hrudi rozlial pocit, že sa akosi nedokáže nadýchnuť. V žilách jej tuhla krv. Pery sa jej chveli.
Na obrazovke počítača Lily spokojne vyliezla do lona jej mŕtveho manžela.

Harlan Coben má na konte vyše 70 miliónov výtlačkov kníh vrátane bestsellerov Oklam ma, Odísť navždy a Druhá šanca nebude, Dobre sa drž, Šesť rokov, Chýbaš mi a ďalších. Preslávil sa aj sériou kníh o Myronovi Bolitarovi a ďalšou sériou pre mladších čitateľov, ktorá opisuje dobrodružstvá Myronovho bratanca Mickeyho Bolitara.
Cobenove knihy vychádzajú v 43 jazykoch po celom svete a vo vyše desiatke krajín patria medzi najväčšie bestsellery.

Začítajte sa do nového trileru Oklam ma.

Kategórie: Podporujeme

Stránky