StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 11 min 58 s

Študenti raňajkovali s primátorom

21. november 2017
Kategórie: Samospráva

Jurák víťazom Slovenského pohára

21. november 2017
Kategórie: Samospráva

Rozhodnutie o zastavení konania

16. november 2017
Kategórie: Samospráva

PR Mesta SL 2017 - zmena č.2

14. november 2017
Kategórie: Samospráva

Matričný úrad - oznam

13. november 2017
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v marginalizovanej rómskej komunite Podsadek – I. etapa

13. november 2017
Projekt finančne podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
Kategórie: Samospráva

Geodeticko - kartografická činnosť

10. november 2017
Výzva na zákazku s nízkou hodnotou na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) na poskytnutie služby na zákazku s názvom „Geodeticko-kartografická činnosť“, pre Mesto Stará Ľubovňa.
Kategórie: Samospráva

ŽSS - Oznámenie o výluke

9. november 2017
Kategórie: Samospráva

Karatisti úspešní aj v Ostrave

7. november 2017
Kategórie: Samospráva

Zelená oddychová zóna POPRADKA

7. november 2017
Kategórie: Samospráva

Stránky