StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 5 min 3 s

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vsetínska, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

2. apríl 2020
Cieľom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy Materskej školy na Vsetínskej ul. využitím aerotermálnej energie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu zariadení navyužitie vybraných druhov OZE, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Kategórie: Samospráva

Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Za vodou, Stará Ľubovňa inštaláciou tepelného čerpadla

2. apríl 2020
Cieľom projektu je zmena spôsobu vykurovania budovy základnej školy Za vodou využitím aerotermálnej energie. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.03.2020 v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na výstavbu zariadení navyužitie vybraných druhov OZE, vyhlásenej dňa 18.12.2019 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia.
Kategórie: Samospráva

Revitalizácia sadovníckych úprav na Námestí gen. Štefánika

2. apríl 2020
Cieľom projektu je revitalizácia sadovníckych úprav na Námestí gen. Štefánika, ktorá zahŕňa komplexnú revitalizáciu zelenej infraštruktúry a prvkov technického charakteru sústredných po oboch stranách budovy Okresného úradu a priľahlého parkoviska. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 31.10.2019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 28.06.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia futbalových šatní – Stará Ľubovňa – I. etapa

31. marec 2020
Realizované v rámci projektu "Rekonštrukcia futbalových šatní Stará Ľubovňa", na základe schválenej záväznej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z projektu Slovenského futbalového zväzu „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“
Kategórie: Samospráva

Cyklodoprava

27. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

26. marec 2020
Cieľom projektu je je obnova existujúcej atletickej trate v areáli ZŠ Levočská. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 11.112019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 12.07.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška - oznámenie

24. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Verejná výhlaška - rozhodnutie

24. marec 2020
Kategórie: Samospráva

Stránky