SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 11 min 33 s

SAV hľadá nového manažéra/manažérku kongresového centra a hotela v Starej Lesnej

5. august 2022
Vysoké Tatry sú významným vedeckým a konferenčným sídlom SAV. V tatranskom regióne pôsobia tri výskumné ústavy SAV. V Starej Lesnej akadémia prevádzkuje Kongresové centrum Academia (KC Academia) vhodné na organizáciu vedeckých, odborných aj spoločenských podujatí s ubytovaním v atraktívnom prostredí pod Lomnickým štítom. Potenciál zariadenia tohto druhu v centre vysokohorského cestovného ruchu a v bezprostrednej blízkosti špičkových vedeckých pracovísk ...
Kategórie: Podporujeme

Zmena klímy aj vo Vede SK

5. august 2022
Zdanlivo otázka, ktorá zaváňa bulvárnou senzáciou. Prežije ľudstvo rok 2222? Prečo nie napríklad rok 2444? Alebo prečo sa vôbec máme baviť o prežití ľudstva na našej planéte? Priznávame, otázka je zámerne len na pritiahnutie pozornosti. Po úspechu SAVinci na Tyršovom námestí v Bratislave tentoraz k Vede SK v Rádiu Slovensko. Jej hlavnou témou bude, podobne ako v SAVinci koncom júna, klimatická kríza a globálne otepľovanie na Zemi. Príroda okolo nás sa ešte pred ...
Kategórie: Podporujeme

Rast cien a stav zdravotníctva spôsobujú Slovákom väčšie obavy ako vojna

4. august 2022
Aj v júli sa respondenti najviac obávajú rastúcich cien a stavu slovenského zdravotníctva. Obavy z vojny na Ukrajine však klesajú. Veľká väčšina respondentov pociťuje zdražovanie a snaží sa nakupovať lacnejšie alebo menej. Subjektívna rozpočtová situácia domácností je na podobnej úrovni ako na začiatku epidémie. Aj tieto zistenia prináša kontinuálny prieskum postojov obyvateľov Ako sa máte, Slovensko? Projekt Ako sa máte, Slovensko? dlhodobo sleduje postoje obyvateľov na Slovensku ...
Kategórie: Podporujeme

Výzva Environmentálneho fondu pre výber externých odborných hodnotiteľov

4. august 2022
"https://envirofond.sk/" Environmentálny fond  zverejnil "https://envirofond.sk/vyzva-mof/" výzvu "https://envirofond.sk/vyzva-mof/" pre výber externých odborných hodnotiteľov v rámci Modernizačného fondu. V záujme čo najväčšej transparentnosti chce Environmentálny fond osloviť široký okruh možných uchádzačov. Cieľom envirofondu je nájsť odborníkov, ktorí budú hodnotiť a posudzovať žiadosti o poskytnutie dotácie podané v oblasti Modernizácie ...
Kategórie: Podporujeme

Miera spokojnosti Slovákov so svojím zamestnaním patrí v Európe k najnižším

3. august 2022
Zistenia z dát 10. kola Európskej sociálnej sondy (ESS, European Social Survey) naznačujú, že aj napriek tomu, že Slováci a Slovenky sú so svojím zamestnaním relatívne spokojní, miera ich spokojnosti patrí k najnižším v porovnaní s obyvateľmi ostatných európskych krajín. Nižšie hodnoty boli zaznamenané už len v ČR (garf č. 1). Súvislosť možno hľadať napríklad v autonómii slovenských respondentov a respondentiek rozhodovať o začiatku či konci pracovného času. Možnosti rozhodovať ...
Kategórie: Podporujeme

Vo Vedeckom brlohu predstavili vedci deťom prototyp levitujúceho vláčika

3. august 2022
V košickom Vedeckom brlohu, ktorý sa po dlhšom čase konal v sobotu 30. júla naživo, deti testovali, ako sa rôzne organické alebo anorganické materiály správajú pri pôsobení extrémne nízkych teplôt (mínus 200 °C). Nové veci o supravodičoch prezentovali lektori z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., Ing. Július Bačkai a Ing. Marek Kuzmiak. Ich výklad sledovalo so záujmom asi .... detí. Vedci zo SAV okrem iného predstavili aj prvý funkčný prototyp levitujúceho vláčika ...
Kategórie: Podporujeme

Slováci si uvedomujú klimatické zmeny, no veľký strach z nich nemajú

29. júl 2022
Kým v západných či severských krajinách ako Francúzsko či Fínsko si na základe výsledkov Európskej sociálnej sondy (ESS) menej ako 0,2 percenta respondentov myslí, že klimatická zmena je iba výmysel, na Slovensku je to už viac ako 3,5 percenta respondentov. Podobne je to aj s obavami z klimatických zmien. V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami, v ktorých sa realizovalo 10. kolo prieskumu ESS, veľká časť Slovákov nemá z klimatických zmien a jej následkov (napr. na poľnohospodárstvo, biodiverzitu, zdroje pitnej vody či zdravotný stav ...
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na sobotňajší Vedecký brloh v Košiciach

27. júl 2022
V sobotu 30. júla 2022 pozývajú organizátori na ďalší Vedecký brloh, ktorý sa po dlhom čase uskutoční naživo v kine Úsmev na Kasárenskom námestí 1 v Košiciach. Témou budú supravodiče. Ako uviedla jedna z organizátorov podujatia Renáta Zolnaiová, v brlohu budú deti testovať, ako sa rôzne materiály (organické alebo anorganické) správajú pri pôsobení extrémne nízkych teplôt, teda okolo mínus 200 °C. „Predvedieme aj ...
Kategórie: Podporujeme

Otvorili náučný chodník Stráže pri Zvolene

26. júl 2022
Ambícia každého kultúrneho mesta mať svoj lesopark či náučný chodník bola aj pri zrode Náučného chodníka Stráže – Poštárka. Primátorka Zvolena Ing. Lenka Balkovičová ho spolu s jeho tvorcami, sponzormi projektu náučného chodníka a jeho podporovateľmi otvorila 20. júla 2022. Znela pritom fujara majstra doc. Ing. Karola Kočíka, CSc., z Technickej univerzity Zvolen. Kľúčovými osobnosťami stojacimi pri zrode chodníka a zodpovednými za obsahovú náplň tabúľ – multimediálnych ...
Kategórie: Podporujeme

Skončil sa tretí ročník Letnej školy mladých vedcov

25. júl 2022
Prezentovaním svojej týždňovej vedeckej práce pred verejnosťou sa v piatok popoludní 22. júla 2022 rozlúčilo 42 účastníkov tohtoročnej Letnej školy mladých vedcov. Svoje bádanie predstavili na 12 posteroch a slávnostne tak ukončili tretí ročník letnej školy, projektu SAV a občianskeho združenia All4Science. „Letná škola mladých vedcov je určená pre žiakov druhého stupňa, tento rok sa nám prihlásilo až 120 žiakov, z ktorých sme vybrali 42 a tí sa potom rozdelili do 12 ústavov. ...
Kategórie: Podporujeme

Ľubica Záborská: Chcem dostať Smolenický zámok viac do povedomia verejnosti

22. júl 2022
Smolenický zámok má novú kastelánku. V utorok 19. júla 2022 uviedli do funkcie vedúcej organizačnej zložky Centra spoločných činností SAV, v. v. i., Kongresového centra SAV Smolenice Mgr. Ľubicu Záborskú, PhD. Svojím projektom presvedčila výberovú komisiu a „vhupla“ uprostred leta do novej úlohy. • Aká bola vaša motivácia prihlásiť sa do konkurzu na post kastelánky Smolenického zámku? Zámok poznám veľmi dobre, bývam neďaleko. Vždy ...
Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal čínskeho veľvyslanca J. E. Lijie Suna

21. júl 2022
Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík privítal vo štvrtok 21. júla 2022 na pôde akadémie štvorčlennú delegáciu Veľvyslanectva Čínskej ľudovej republiky vedenú veľvyslancom J. E. Lijie Sunom. Ďalšími členmi čínskej delegácie boli vedúca politického oddelenia Jie Zhou a atašé veľvyslanectva Jiahui Zhang a Jiawen Tian. Za SAV boli na rokovaní prítomní aj Tomáš Hromádka, zástupca podpredsedníčky SAV pre medzinárodné styky v oblasti medzinárodných projektov a Ľudmila Dolná z Odboru ...
Kategórie: Podporujeme

Novú riaditeľku KC SAV Smolenice Ľubicu Záborskú uviedli do funkcie

20. júl 2022
V utorok 19. júla 2022 prevzala funkciu riaditeľky Kongresového centra SAV Smolenice (vedúcej organizačnej zložky Centra spoločných činností SAV, v. v. i.) Ľubica Záborská. Na slávnostnom uvedení boli prítomní členovia Predsedníctva SAV Pavol Siman, Marek Radvanský, riaditeľ Centra spoločných činností SAV, v. v. i., Lukáš Demovič a dlhoročný doterajší riaditeľ kongresového centra Karol Volner. Pri slávnostnom uvedení novej kastelánky Smolenického zámku nechýbalo predstavenie ...
Kategórie: Podporujeme

Organizátori otvárajú prihlasovanie na 16. ročník Európskej noci výskumníkov

19. júl 2022
Organizátori 16. ročníka Európskej noci výskumníkov (ENV) – Slovenská akadémia vied, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Centrum vedecko-technických informácií SR a I-Europa, portál EURACTIV.sk – pozývajú všetkých záujemcov na najväčší festival vedy na Slovensku, ktorý bude 30. septembra 2022.  Mottom tohtoročného festivalu je Dôverujme vede, ktoré vzniklo v reakcii na potrebu lepšie ...
Kategórie: Podporujeme

Pripravujú sa zmeny v prieskume spoločnosti

19. júl 2022
Prestížny projekt European Social Survey – Európska sociálna sonda ESS ERIC pripravuje zásadnú metodologickú zmenu vo forme zberu dát. V najbližších kolách projektu ESS má dôjsť k prechodu od osobných rozhovorov, realizovaných anketármi, k vypĺňaniu dotazníkov samostatne respondentmi. Začiatkom júla 2022 sa národní koordinátori a národné koordinátorky stretli s centrálnym koordinačným tímom v Budapešti, aby prediskutovali výhody novej formy zberu dát ...
Kategórie: Podporujeme

Z medzinárodnej vedeckej konferencie 15th Bratislava Symposium on Saccharides

18. júl 2022
Chemický ústav SAV, v. v. i.,  usporiadal v Konferenčnom centre SAV na zámku v Smoleniciach v dňoch 20. až 24. júna 2022 medzinárodnú vedeckú konferenciu venovanú sacharidom 15 sup th /sup  Bratislava Symposium on Saccharides (15BSS). Zameraná bola najmä na ich syntézu, štruktúru a analýzu, výskum v oblasti glykobiológie, glykomiky a glykobiomedicíny, glykánové biomarkery a tiež na vývoj a aplikácie nových glykomateriálov. Táto konferencia sa tradične koná ...
Kategórie: Podporujeme

Vedu so Slovenskou akadémiou vied si v Letnej škole mladých vedcov vyskúšajú deti z celého Slovenska

18. júl 2022
Po úspešných dvoch ročníkoch Slovenská akadémia vied (SAV) opäť otvorila dvere mladým talentovaným deťom, nádejným bádateľom a vedcom. V pondelok 18. júla 2022 sa v areáli SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave začala Letná škola mladých vedcov. Štyridsaťdva detí z celého Slovenska absolvuje týždeň nabitý novými poznatkami, zážitkami, stretnutiami s vedcami a nadobudnú nové zručnosti z experimentov alebo výskumu v teréne. Letnú školu oficiálne otvoril predseda SAV prof. ...
Kategórie: Podporujeme

Malí vedci si tábor v SAV užili naplno

15. júl 2022
V dňoch 11 až 15. júla 2022 sa v areáli SAV na Patrónke v Bratislave uskutočnil letný vedecký tábor platformy George Science. Deti vo veku od 6 do 12 rokov mali možnosť priblížiť sa k vede, spoznať skutočných vedcov a zistiť viac o ich práci. Atraktívnou súčasťou programu boli exkurzie na ústavoch, kde mali deti možnosť pozorovať predmety každodennej potreby pod mikroskopom či vyskúšať si rôzne jednoduché chemické experimenty. George Science je zážitkovo-vzdelávací program pre deti, kde sa prostredníctvom zábavného ...
Kategórie: Podporujeme

Hybridná schôdza projektu COST WATSON

14. júl 2022
Ústav hydrológie SAV, v. v. i., zorganizoval v dňoch 26. až 29. júna v Bratislave hybridnú schôdzu projektu COST WATSON (WATer isotopeS in the critical zONe), na ktorej sa osobne alebo online zúčastnilo zhruba 50 účastníkov z rôznych európskych krajín. Okrem administratívnych záležitostí a diskusií v pracovných skupinách na stretnutí odzneli aj odborné prednášky zaoberajúce sa meraním a využitím stabilných izotopov kyslíka a vodíka vo vode pri výskume sezonality časového ...
Kategórie: Podporujeme

Nový štvrťročník Slovak Science Diegest o úspechoch slovenskej vedy v anglickom jazyku

14. júl 2022
Na základe spolupráce Slovenskej akadémie vied, slovenských univerzít, The Slovak Spectator a Nadácie ESET začína vychádzať štvrťročný informačný newsletter o úspechoch slovenskej vedy Slovak Science Diegest. Periodikum v anglickom jazyku bude vychádzať štyrikrát do roka a v prípade záujmu ho možno dostávať priamo do e-mailu. Stačí si cez dva kliky aktivovať bezplatný odber nového newslettera Slovak Science Diegest "https://spectator.sme.sk/Slovak_science_NL" na tomto linku . p style="text-align: ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky