RSS čítačka

ITAPA Health Lounge 2024: O modernizácii zdravotníctva, inováciách a jasných procesoch

PRservis.sk - 8. február 2024

8.2.2024 - Prvý VIP ITAPA Health Lounge priniesol otvorenú diskusiu o kľúčových výzvach a príležitostiach v sektore zdravotníctva, ale aj o zvyšovaní kvality slovenského zdravotníctva prostredníctvom širšieho nasadzovania inovácií. Podujatie prinieslo na jedno miesto kľúčových predstaviteľov štátu, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poisťovní, zástupcov vedeckej a vzdelávacej obce, inovátorov a predstaviteľov najvýznamnejších firiem.

Najvýznamnejšia bola diskusia s ministerkou zdravotníctva, Zuzanou Dolinkovou o návode na budovanie systému zdravotníctva na európskej úrovni a aké výzvy a zmeny nás čakajú v najbližšom čase v ambulantnom sektore. "Máme dosť peňazí, ktoré vieme použiť na vedu, výskum a inovácie. A preto budem iniciovať stretnutia na úrade vlády za týmto účelom," uviedla ministerka, čím dala nádej vedeckej a výskumnej sfére. Dôležitou témou bola aj personálna stabilizácia v nemocniciach a ministerka avizovala aj potrebu stretnutia s ministerstvom školstva, aby sa zmenili obsahové náplne na školách. Ambulantný sektor bol tiež horúcou témou a diskutovalo sa aj o financiách a rozpočte, pričom ministerka dodala, že "ambulant je pre mňa srdcovou záležitosťou, je to taká kostra zdravotníctva a treba tam určite naliať viac peňazí."

Tému budovania moderného zdravotníctva otvoril Robert Hatala z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, ktorý hovoril o tom, či je moderné zdravotníctvo na Slovensku ilúziou alebo aj reálnou možnosťou. Pavol Lepey z Meditrade odprezentoval budúcnosť zavádzania moderných prístupov do diagnostiky a terapie. Martina Antošová z Univerzitnej nemocnice v Martine zase poukázala na výskum a inovácie ako základný pilier moderného zdravotníctva.

"Priemerný čas ktorý potrebujete na prípravu veľkého projektu typu nemocnica až po jeho realizáciu trvá v Európskej únii v priemere 8 rokov, ale na Slovensku to je podstatne viac. Preto už v roku 2020 pri písaní plánu obnovy bolo nereálne, aby sme vystavali do roku 2026 tri nové nemocnice. Bolo nereálne postaviť jednu, nie to ešte tri. Sme skrátka mimo časového rámca. Problémy sú najmä také, že projekty často nie sú pripravené na čas alebo sú nepresné. V tomto smere potrebujete aj širšiu politickú koaličnú zhodu a toto u nás chýba. Jednotné politické rozhodnutie a správna alokácia zdrojov a Slovensko v tomto bohužiaľ zaostáva," vyjadril sa Peter Balík, dlhoročný expert na investície. v diskusii o európskych investíciách do zdravotníctva.

Štátny tajomník MZ SR Michal Štofko na otázku nového vedenia niektorých nemocníc poznamenal, že "omnoho dôležitejšie ako riaditelia nemocníc, so všetkou úctou k nim, je nastavenie veľmi jasných procesov a tie slovenskému zdravotníctvu, žiaľ, chýbajú."

Na tému reálnych potrieb slovenských nemocníc hovorili riaditelia nemocníc. Tomáš Alscher z Národného onkologického ústavu "U nás v ústave nemáme až takú dobrú situáciu, ale verím vo svetlejšie zajtrajšky. Samozrejme, že máme aj my na NOÚ zoznam priorít na veľké technológie, ale nedá sa to dobre finančne vykryť. Na veľké nové technológie skrátka ministerstvo zdravotníctva, ako zriaďovateľa, ktorá vám s tým pomôže. Máme myšlienku o obstaraní MR lineárneho urýchľovača, ktorý posúva diagnostiku ďalej a NOÚ by takú technológiu pre svojich onkologických pacientov podľa mňa mal mať. V Česku sa ide implementovať už druhý a na Slovensku taká technológia nie je. Do dvoch rokov chceme aspoň jeden," prezradil T. Alscher.

Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava: "dávno nám ušiel vlak a mali sme mať už dávno iné technológie. Až teraz, prvýkrát v histórii sme dokázali čerpať eurofondy a vysúťažili sme prvýkrát niečo z európskych peňazí. Snažíme sa dlhú dobu o modernizáciu, ale jedna vec je prístrojové vybavenie a robotizácia a druhá vec je, že každou ďalšou operáciou sa dostávame do mínusu. Nad tým sa treba zamyslieť. Na každom pacientovi máme stratu a ideme do mínusu. Máme extrémne veľký dlh v štátnych nemocniciach. Ale áno, treba modernizovať, ale netreba zabúdať na to, že často nefungujú ani základne veci."

Veľkou témou bol aj problém s nedostatkom personálu a špecialistov či vysoký počet lekárov v dôchodkom veku. To sú iba niektoré zo symptómov stále zhoršujúceho sa stavu ambulantného sektora. Personál je kľúčový a chýba nám a musíme ho vedieť efektívne udržať. Jaroslava Orosová zo Zväzu ambulantných poskytovateľov: "Naše zdravotníctvo nemá len skoliózu, ale aj osteoporózu. Ambulant je vstupnou bránou do zdravotnej starostlivosti a bohužiaľ, má značné medzery. Posledné roky sme koncepčne neriešili generačnú obmenu. A dnes vidíme výsledok. Chýbajú stovky lekárov a iného personálu a už je to fakt citeľné," dodala. "Stav v akom sme teraz, neudržíme len nejakým udržiavaním ohňa, my potrebujme iskru. A nie jednu, ale viac a najmä nie raz za päť rokov," pridala sa k téme Lucia Povalová z MZ SR.

Michal Špaňár, riaditeľ zdravotnej poisťovne UNION, tiež vecne skritizoval ambulantnú starostlivosť: "ťažko sa niečo zmení, pokiaľ nenastane tá základná zmena v postoji, že áno realita je takáto a peniaze štát nemá ani nebude mať, aby dokonale ufinancoval ambulantnú starostlivosť. Je potreba nájsť iné finančné zdroje. My tých lekárov proste nevyčarujeme. Buď by sme museli mať veľmi veľa peňazí, aby sme ich pretiahli k nám z Česka alebo Rakúska, ale na to nemáme. Druhá alternatíva je, že budú druhí ďalší bojovníci, čo ostanú na SR, ale to bude trvať dlhú dobu, lebo ste to zanedbali. Treba hľadať riešenia a to čím skôr."

Martin Kultan, riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera, poukázal na problém so štátnym rozpočtom v súvislosti s preplácaním liekov pre pacientov. "Problém je ten, že v štátnom rozpočte nie je nikdy dosť peňazí. Prvé čo treba, je zreálniť očakávania a potom musíme hľadať peniaze v štátnom rozpočte. Nemci dávajú na hlavu 5 000 €, my 1 200 €, takže je jasné že ich nikdy nedobehneme. My sme dlhodobo prešli na cestu, že jednoeurové, dvojeurové položky, respektíve drobné položky, tak tie pacientom hradíme, ale verejné zdravotné poistenie má byť také, že keď potrebuje človek desaťtisícovú terapiu, tak ju dostane."

Dôležitou diskusiou bola aj téma klinické skúšania v modernom zdravotníctve. Ján Kyselovič jasne poukázal na potrebu štátnej pomoci: "štát musí pozitívne zasiahnuť do samotného procesu a vytvoriť vhodné podmienky. Slovensko nie je tá krajina, ktorá má podmienky, aby vedela robiť 300-400 člennú klinickú štúdiu v krátkom čase. Žiadny lekár sa necíti dostatočne komfortne na to, aby dokázal a chcel robiť tieto skúšania vo veľkom. Treba tomu nastaviť úplne iný systém." Ivan Kocan z Univerzitnej nemocnice Martin poukázal na fakt, že sa nevieme vyrovnať ani našim susedom Čechom: " už aj Česká republika je ďaleko pred nami. Sú krajiny, ktoré pochopili význam a efekt klinických skášaní. My tam stále nie sme. Už aj Česko vie lepšie procesne zadefinovať po administratívnej stránke začatie klinických skúšaní a tak sú oveľa ďalej pre nami."
"Pozrime sa na také Dánsko, oni pochopili ako to robiť. Pre nich zdravotníctvo nie je bremeno, ale naopak prispieva k HDP", reagoval Michal Ivantyšyn z HealthHub.

Viacero otázok zostalo otvorených a veríme, že na ne dostaneme odpovede na najbližšom pripravovanom podujatí ITAPA Health and Care, už 26.-27. marca v Bešeňovej.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nové horizonty kvalitatívneho výskumu

SAV.sk - 8. február 2024
V dňoch 5. a 6. februára 2024 sa na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave uskutočnil už 23. ročník česko-slovenskej konferencie Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku, ktorého spoluorganizátormi boli už tradične Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., a Ústav experimentálnej psychológie CSPV SAV, v. v. i. Témou tohtoročnej konferencie boli Nové horizonty kvalitatívneho výskumu. Zamerali sme sa predovšetkým na to, ako môžu sociálne vedy, a špecificky kvalitatívny výskum pomôcť ...
Kategórie: Podporujeme

Igor Lacík prezidentom Polymérnej divízie IUPAC a členom Vedeckej rady IUPAC

SAV.sk - 8. február 2024
Vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV, v. v. i., je od januára 2024 prezidentom Polymérnej divízie IUPAC na roky 2024-2027 a členom Vedeckej rady IUPAC na roky 2024-2025. Do týchto pozícií ho zvolilo Valné zhromaždenie IUPAC na Svetovom chemickom kongrese v Hágu v auguste 2023. IUPAC je Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanú chémiu ( "http://www.iupac.org" The International Union of Pure and Applied Chemistry ). IUPAC bol založený v roku 1919 a predstavuje svetovú autoritu v chémii. ...
Kategórie: Podporujeme

V KOLO pribudne oddelenie svietidiel

Banm.sk - 8. február 2024
Milé obyvateľky a milí obyvatelia, od 6. februára 2024  môžete v KOLO odovzdať po novom aj vaše svietidlá, ktoré sa dávajú do zásuvky. Tie, ktoré m...
Kategórie: Samospráva

Zvyšujeme finančné prostriedky na dieťa v školách a škôlkach

Banm.sk - 8. február 2024
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytne vyššie finančné prostriedky materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnost...
Kategórie: Samospráva

Severskí autori Cilla a Rolf Börjlindovci a ich nový podivuhodný príbeh

PRservis.sk - 7. február 2024

7.2.2024 - "Nemusí vždy všetko so všetkým súvisieť, niekedy ide najprv jednotka, až potom nula."

Podivuhodný príbeh o Georgovi von Nič je vrúcny a hlboko ľudský príbeh. Niečo na spôsob Storočného starčeka, o záhadnom mladíkovi, ktorý sa ocitne v zapadnutom mestečku Zátônie so škatuľou od topánok a nik nevie, kto to je, ako sa tam dostal a čo má v tej škatuli. No postupne ovplyvní mnohých obyvateľov mesta...

Na pobreží hlbokej morskej zátoky leží mestečko Zátônie. Obklopujú ho vysoké hory, preto sem slnko zavíta len raz za päť rokov, v čase letného slnovratu. Žijú v ňom obyčajní muži s nesplnenými snami a silné, nepoddajné ženy. Spája ich láska a priateľstvo, no rozdeľuje nespravodlivosť, nevraživosť a žiarlivosť.

Jedného dňa sa v mestečku pánubohu za chrbtom nečakane zjaví cudzinec so škatuľou od topánok. Tvrdí, že sa volá Georg von Nič. Bez väčších ťažkostí prenikne do spoločenstva obyvateľov a všetkých očarí množstvom nevšedných talentov. Zdôverujú sa mu a odhaľujú svoje najskrytejšie tajomstvá. Dokonca aj tie, na ktoré sa usilujú zabudnúť. Nikto však netuší, kto Georg v skutočnosti je. A potom predvedie svoj najväčší trik – bez stopy zmizne...

Pozrite si video od autorov:

Pri čítaní novinky Podivuhodný príbeh o Georgovi von Nič budete cítiť, že autori si užívali písanie príbehu, samotné rozprávanie a vytváranie neraz bizarných postáv. Je to humorné, láskavo zábavné, niekedy uletené, príjemné a prekvapivé.

Oproti ich detektívkam je to skutočne odľahčený príbeh, vrúcny, stále cítiť ich vycibrené rozprávačstvo. Každá kapitola je nejakou malou udalosťou alebo zoznámením, či stretnutím, ktoré nám viac odkrývajú povahy a charaktery obyvateľov mestečka, aj samotného Georgea.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Dobrodružné romantasy Mágia rodu Thornovcov

PRservis.sk - 7. február 2024

7.2.2024 - Príbeh o dievčati, ktoré sa zaúča za knihovníčku v magickej knižnici so živými knihami. Šepkajú na policiach, prskajú atrament na okoloidúcich, ba dokonca sa môžu premeniť na bizarné obludy z atramentu a kože, keď ich niekto vyprovokuje...
Začína sa nový magický príbeh Mágia rodu Thornovcov.

Čarodejníci sú zlí. Elizabeth to vedela odjakživa. Vychovávali ju ako najdúcha v jednej z austermeerskych veľknižníc. Vyrastala tak medzi čarodejníckymi knihami – grimoármi, ktoré si šepkajú na policiach a rinčia železnými reťazami. Ak ich niekto oslobodí, zmenia sa na bizarné obludy z atramentu a kože. Elisabeth dúfa, že sa jedného dňa stane strážkyňou a bude chrániť kráľovstvo pred ich mocou.

Truhlicu, ktorá až znepokojivo spolupracovala, položili na stôl vedľa štyroch obrovských rezných rán pripomínajúcich stopy po pazúroch. Elisabeth pohľadom neustále zabiehala k škrabancom. Vedela, čo ich spôsobilo. Vedela, čo sa stane, keď sa grimoár vymkne spod kontroly...

Pri útoku na knižnicu však utečie najnebezpečnejší grimoár. Elisabethina zúfalá snaha zastaviť ho spôsobí, že ju obvinia z účasti na zločine a postavia pred súd. Ocitne sa sama len so svojím úhlavným nepriateľom čarodejníkom Nathanielom Thornom a jeho záhadným démonickým služobníkom uprostred sprisahania plánovaného desaťročia, ktoré by mohlo znamenať skazu nielen pre veľknižnice, ale aj pre celý svet.

Postupne, ako jej spojenectvo s Nathanielom silnie, Elisabeth spochybňuje všetko, čo sa doteraz naučila – o čarodejníkoch, o jej milovaných knižniciach, ba dokonca aj o sebe samej. Objaví v sebe totiž moc, o ktorej netušila, a budúcnosť, o akej ani nesnívala.

Pozrite si video s autorkou Margaret Rogerson:

Mágia rodu Thornovcov vás chytí – výborná zápletka, perfektne premyslené kulisy, klasický záporák a hlavná hrdinka, ktorú si obľúbite. Elisabeth je zvedavá, smelá, skromná, empatická a hoci je mladá, má charizmu. Je uveriteľná, dopúšťa sa chýb, no vie sa otriasť a ísť ďalej za svojím cieľom. V tomto je rozhodne sympatická.

Margaret Rogerson píše fantasy literatúru pred mládež. Rada číta, píše, no vo voľnom čase sa venuje aj kresleniu, sledovaniu dokumentov či vareniu pudingu. Rada sa prechádza v prírode, kde hľadá ropuchy a hríby.

Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Lucia Vráblicová:

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Tesco premení na expresy väčšinu predajní Žabka do polovice marca

PRservis.sk - 7. február 2024

7.2.2024 - Reťazec Tesco sfinalizoval plán transformácie predajní Žabka na Tesco obchody. Do polovice marca tohto roka bude väčšina predajní Žabka na Slovensku zmenená na formát Tesco expres. Zákazníci si v predajni Žabka môžu posledný krát nakúpiť 29. februára 2024. Prvý expres namiesto Žabky Tesco otvorí už 12. februára 2024 v Šamoríne.

Reťazec transformáciu franchisingovej siete Žabka na expresy oznámil koncom minulého roka. Z pôvodných 29 predajní Žabka sa na Tesco expres zmení väčšina – 15 predajní. Zvyšné obchody Tesco zatvorí v súlade s nájomnými zmluvami.

"Cieľom reťazca je sústrediť sa na rast značky Tesco – prostredníctvom expres obchodov, supermarketov a hypermarketov, ako aj našej online ponuky. V súlade s týmto zameraním sme sa rozhodli premeniť väčšinu obchodov nášho franchisingu Žabka na obchody Tesco expres. Transformácia prebehne do 15. marca tohto roka. Každú lokalitu sme sa snažili dôkladne posúdiť v rámci posilnenia značky Tesco na Slovensku s dôrazom ponúknuť zákazníkom denne niečo nové," hovorí Martin Kuruc, generálny riaditeľ Tesca na Slovensku.

Každému franchisantovi a jeho zamestnancom Tesco ponúklo možnosť stať sa kolegom a rozvíjať svoju ďalšiu kariéru v Tescu. "Teší nás, že viacerí franchisanti našu ponuku prijali a budeme sa s nimi aj naďalej stretávať ako s našimi kolegami," prezrádza Miroslav Ďurana, šéf siete Žabka na Slovensku, a dodáva: "Chcem sa zároveň poďakovať celému tímu Žabky, franchisingovým partnerom a ich tímom

za nasadenie aj našim zákazníkom za priazeň. Verím, že ich skvelá ponuka Tesco expresov za výborné ceny tiež príjemne prekvapí a zostanú nám verní aj naďalej."

Jedným z franchisantov, ktorý viedol predajňu Žabka v Bratislave a prijal ponuku stať sa členom Tesco tímu, je Pavol Pavlech. "Hoci ma ukončenie franchisingu Žabky mrzí , vzhľadom na výbornú spoluprácu s tímom Tesca si vážim ponuku stať sa jeho členom. Verím, že to pre mňa bude skvelá príležitosť ešte viac si zlepšiť zručnosti v maloobchode pod silnou značkou."

Plánované otvorenie Tesco expresov:

Hlavná 19, Šamorín 12. 2. 2024

Obchodná 57, Bratislava 26. 2. 2024

Ludwiga van Beethovena 28, Trnava 27. 2. 2024

Mliekarenská 1, Bratislava 28. 2. 2024

Tomášikova 50/A, Bratislava 29. 2. 2024

Mlynské nivy 53, Bratislava 29. 2. 2024

Kysucká 14, Senec 1. 3. 2024

Železničná 456, Dunajská Streda 4. 3. 2024

SNP 5, Stupava 5. 3. 2024

Kamenné nám., Bratislava 5. 3. 2024

Nádražná 15, Malacky 8. 3. 2024

Záhorácka 46, Malacky 11. 3. 2024

Čavojského 1/B, Bratislava 14. 3. 2024

Špitálska 10, Bratislava 14. 3. 2024

Svetlá 8, Bratislava 15. 3. 2024

Proces transformácie predajní Žabky na Tesco expresy sa uskutoční najbližšie týždne a ukončený by mal byť 15. marca 2024[1]. Termíny zatvorenia prevádzok Žabka nájdete na izabka.sk.

Žabka na Slovensku

Prvá predajňa Žabka bola otvorená v septembri 2020 v bratislavskom Ružinove. Otváracie hodiny predajní boli nastavené od skorého rána do nočných hodín sedem dní v týždni. Do konca roka 2023 bolo na Slovensku otvorených 29 predajní Žabka — prevažne na západnom Slovensku. Rozhodnutie ukončiť malé franchisingové podnikanie Žabka na Slovensku bolo oznámené koncom novembra 2023, toto rozhodnutie sa žiadnym spôsobom nedotýka silne etablovaného podnikania Žabky v Českej republike.

[1] V individuálnych prípadoch sa môže určený termín ešte zmeniť.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Január 2024

Humenne.sk - 7. február 2024
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box