SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 9 min 44 s

Reťazovú reakciu ovládli gymnazisti z Levíc

13. december 2013
p style="text-align: justify;" Celoštátnu prírodovednú súťaž stredoškolákov Reťazová reakcia, v ktorej mali súťažiaci za úlohu postaviť funkčný stroj založený na reťazovej reakcii a zložený len z chemických a fyzikálnych dejov (pritom najmenej tri museli byť chemické), vyhral tím Gavaci z levického gymnázia. V piatok 13. decembra si víťazný kolektív Patrik Furda, Štefan Stanko, Peter Macsek, Matej Dian a Štefan Motko z Gymnázia Andreja Vrábla prebral v bratislavskom Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied cenu za víťazstvo. Súčasťou stretnutia bola ukážka fungovania víťazného stroja.
Kategórie: Podporujeme

Mária Virčíková TOP študentskou osobnosťou

12. december 2013
TOP študentskou osobnosťou Slovenska sa 11. decembra 2013  stala Ing. Mária Virčíková z  Fakulty elektrotechniky a informatiky TU v Košiciach, ktorú si určite pamätáte aj z jej tohtoročného predstavovania robota Asima v rámci Noci výskumníkov. Svoje zastúpenie mala medzi víťazmi aj SAV – Peter Staňák (ÚSTARCH) v kategórii stavebníctvo a architektúra a Lenka Kostovičová (ÚEP) v kategórii právo, filozofia, politilógia, sociológia.
Kategórie: Podporujeme

Z prezentácie výsledkov slavistických výskumov na Veľvyslanectve SR v Bulharsku

12. december 2013
4. decembra 2013 sa v priestoroch Veľvyslanectva SR v Sofii uskutočnila prezentácia slovenskej slavistiky. Riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., a zástupca riaditeľa ústavu ThLic. Andrej Škoviera, PhD., predstavili výsledky výskumov slovenskej slavistiky.
Kategórie: Podporujeme

Delegácia z fínskeho technického výskumného centra VTT na pôde SAV

12. december 2013
Predstavitelia  delegácie  z  fínskeho technického  výskumného  centra  VTT, Anne- Christine Ritschkoff, výkonná  viceprezidentka  pre  strategický   výskum,  a  Jari  Uotila, manažér pre  medzinárodné  aktivity, prijali  pozvanie  prof. RNDr.Jaromíra  Pastoreka DrSc., predsedu SAV, a pricestovali do Bratislavy na pracovné  stretnutie v dňoch 9. a 10. decembra 2013 na pôde  predsedníctva  SAV.
Kategórie: Podporujeme

Vladimír Štrbák a Michal Simon ocenení

11. december 2013
Medailu  SAV za podporu vedy si z rúk podpredsedu SAV pre II. oddelenie vied Richarda Imricha prevzal MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc.
Kategórie: Podporujeme

Výpočtové stredisko SAV navštívil doc. Ing. František Čuba, CSc.

9. december 2013
V rámci akcií k 40. výročiu počítača RPP-16 navštívil 6. decembra Výpočtové stredisko SAV v sprievode svojich spolupracovníkov doc. Ing. František Čuba, CSc., bývalý predseda JZD Slušovice, v súčasnosti poradca prezidenta Českej republiky Miloša Zemana pre hospodárstvo.
Kategórie: Podporujeme

Cena Samuela Mikovíniho

3. december 2013
28. novembra 2013 sa v Banskej Štiavnici v priestoroch Slovenského banského múzea - Kammerhof, uskutočnil prvý ročník odovzdávania vyznamenaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky - strong Cena Samuela Mikovíniho /strong .
Kategórie: Podporujeme

Kométa ISON – rekapitulácia a ďalšie možnosti

2. december 2013
strong Po opakovanom ohlásení zániku a opätovnom objavení na záznamoch koronografov vesmírnych sond SOHO a STEREO kométa ISON pripomína detektívku (zatiaľ) bez záveru. /strong
Kategórie: Podporujeme

Farmakológovia a toxikológovia opäť otvorili dvere verejnosti

2. december 2013
Svoje dvere v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku otvoril aj Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Akcie sa zúčastnilo 32 študentov so Strednej zdravotníckej školy v Bratislave z odboru farmaceutický laborant a 18 študentov z QSI International School of Bratislava.
Kategórie: Podporujeme

O politických stranách na Slovensku v medzivojnovom období

2. december 2013
21. novembra 2013 sa konala v Akropole Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre prezentácia a diskusia na tému Politické strany na Slovensku v medzivojnovom období. Pozvanie vedúcej Katedry histórie prof. Janky Hečkovej, CSc. a zástupkyne vedúcej katedry PaedDr. Veroniky Slnekovej, PhD. prijali vedeckí pracovníci Oddelenia novších dejín Historického ústavu SAV PhDr. Róbert Arpáš, PhD., Mgr. Juraj Benko, PhD., Mgr. Matej Hanula, PhD. a Mgr. Linda Osyková, PhD.   
Kategórie: Podporujeme

Trojnásobné víťazstvo pre konzorcium venujúce sa liečbe choroby čiernych kostí

29. november 2013
Členovia konzorcia DevelopAKUre získali tri ocenenia za ich prelomovú prácu v oblasti zriedkavých chorôb.
Kategórie: Podporujeme

Vedecký brloh s fyzikou v kuchyni

29. november 2013
Vedecké kaviarne si v Košiciach získali obľubu širokej verejnosti a našli viac-menej stály okruh priaznivcov. Boli však určené predovšetkým dospelým. Teraz prichádzajú projektový tím SPOTs a SAV s novým produktom – s Vedeckým brlohom.
Kategórie: Podporujeme

40 rokov počítača RPP-16

29. november 2013
V novembri 2013 uplynulo 40 rokov od napísania Záverečnej správy štátnej výskumnej úlohy P-04-561-079 Univerzálny riadiaci počítačový systém tretej generácie RPP-16, riešenej na Ústave technickej kybernetiky SAV.
Kategórie: Podporujeme

70 rokov Geografického ústavu SAV

29. november 2013
V roku 2013 si pripomíname 70. výročie založenia Zemepisného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, priameho predchodcu dnešného Geografického ústavu SAV. Ústav vznikol v zložitom období počas II. svetovej vojny. V roku 1953 bol začlenený do Slovenskej akadémie vied (SAV) a v roku 1963 bol premenovaný na Geografický ústav SAV. Pri tejto príležitosti sa v dňoch 18. a 19. novembra 2013 v kongresovom centre SAV v Smoleniciach konalo slávnostné stretnutie a  medzinárodná konferencia na tému „Reflexie časovo-priestorových výskumov v geografii“.
Kategórie: Podporujeme

Rozhovor: Andrea Zemánková teraz skladá puzzle v SAV

28. november 2013
Mladú matematičku prilákal z dublinskej univerzity Program Štipendium SAV
Kategórie: Podporujeme

Spolupráca univerzít a akadémií vied v Dunajskom regióne

26. november 2013
21. novembra  2013 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach stretla slovenská delegácia Európskej akadémie vied a umení na svojej výročnej schôdzi.
Kategórie: Podporujeme

Ústav štátu a práva SAV počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku

26. november 2013
V rámci Jesennej školy práva, ktorú v dňoch 15. až 23. novembra 2013  už po osemnásty krát zorganizoval Ústav štátu a práva SAV pod názvom  „Aplikácia práva (zmeny v procesoch internacionalizácie a europeizácie)“,  bola pre účastníkov podujatia, ako i pre odbornú verejnosť zrealizovaná  výstava „História predchádzajúcich  ročníkov Jesennej školy práva“ a „60. výročie Ústavu štátu a práva“, spojená s prednáškou týkajúcou sa vedeckého bádania v oblasti práva. 
Kategórie: Podporujeme

Úspech SAV na Startup Awards.SK 2013

26. november 2013
22. novembra 2013 sa v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava konalo finále súťaže Startup Awards.SK 2013. Počas slovenských startupových "Oscarov" sa verejnosti, médiám a odbornej porote pozostávajúcej z top manažérov a investorov predstavili najlepší slovenskí inovátori.
Kategórie: Podporujeme

Vedecká kaviareň o „ničom“

25. november 2013
Ďalšia Vedecká kaviareň  sa bude konať v utorok 26. novembra o 18:00 hod., tentoraz vo Výmenníku č. 1 na ulici Obrody (pozor na zmenu miesta!) v Košiciach.
Kategórie: Podporujeme

Na Týždni Vedy a Techniky v Košiciach dominovala hravosť a zvedavosť

25. november 2013
p style="text-align: justify;" Popularizácia vedy v Košiciach má veľmi slušnú tradíciu a mnohé ústavy alebo ich konkrétne pracoviská spolupracujú predovšetkým so školami priebežne po celý rok. Ale predsa len v druhom novembrovom týždni, ktorý v Európe patrí vede a technike, bola kumulácia mladých ľudí z celého východného Slovenska vyššia. Tento rok sa v Košiciach do tejto akcie zapojili zo SAV predovšetkým Ústav experimentálnej fyziky, Neurobiologický ústav, Parazitologický ústav, Spoločenskovedný ústav i Ústav geotechniky.
Kategórie: Podporujeme

Stránky