SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 14 min 58 s

SAV v rozbiehajúcom sa Týždni vedy a techniky

11. november 2013
Prvé pracoviská Slovenskej akadémie vied sa v pondelok zapojili do Týždňa vedy a techniky, ktorý potrvá do 17. novembra. Má za cieľ predstaviť verejnosti prácu slovenských vedcov a výskumníkov. SAV sa bude prezentovať v Bratislave, Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Tatranskej Lomnici výsledkami viac ako 40 svojich pracovísk.
Kategórie: Podporujeme

Nová rada Učenej spoločnosti SAV

8. november 2013
Na valnom zhromaždení Učenej spoločnosti SAV bola 6. novembra 2013 zvolená nová Rada Učenej spoločnosti SAV v zložení:
Kategórie: Podporujeme

Ústav krajinnej ekológie SAV prezentoval spoločný projekt

8. november 2013
Ústav krajinnej ekológie SAV v spolupráci s Technickou a ekonomickou Univerzitou v Budapešti dňa 25. 10. 2013 prezentovali spoločný projekt, ktorý riešia v v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 „Vývoj adaptívneho predpovedného systému ochrany rastlín v spolupráci prihraničných vinárskych oblastí v záujme zvyšovania ich konkurencieschopnosti“ v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti v obci Suchá nad Parnou. Podujatie sa konalo pod záštitou predsedu TTSK Tibora Mikuša, ktorý sa workshopu aj osobne zúčastnil. Spolu so starostkou obce Danielou Balážovou ocenili rozvíjanie cezhraničnej spolupráce práve v ich obci a ich regióne. Na workshope bol predstavený nový predpovedný systém na ochranu viniča. Miestni vinári prejavili značný záujem o prezentované prístroje na monitoring mikroklimatických podmienok vinohradníckych oblastí a pevne veria, že inštalácia uvedených prístrojov v ich viniciach okrem toho, že včasne ochráni ich vinice pred nebezpečnými chorobami zníži chemizáciu a následne prispeje aj k ochrane  ich životného prostredia. Účastníkov seminára zaujala aj prezentácia a ochutnávka miestnych vín a kulinárskych špecialít.
Kategórie: Podporujeme

Slovenský národný korpus organizuje konferenciu o počítačovom spracovaní prirodzeného jazyka SLOVKO 2013

8. november 2013
V dňoch 13. – 15. novembra 2013 sa v priestoroch hotela Medium v Bratislave uskutoční v poradí 7. medzinárodná konferencia SLOVKO 2013, ktorú organizuje Oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Tento ročník sa zameriava na témy počítačového spracovania prirodzeného jazyka, korpusovú lingvistiku a e-learning.
Kategórie: Podporujeme

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV si pripomenul 60. výročie svojho vzniku

7. november 2013
V posledný októbrový deň si Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV (ÚNPF SAV) pripomenul 60. výročie svojho vzniku. Na základe rozhodnutia Predsedníctva SAV v r. 1953 zriadili významní predstavitelia Lekárskej fakulty UK šesť samostatných Laboratórií pod názvom Súbor pracovísk II. sekcie. Tieto sa neskôr zlúčili, a ako Oddelenia vytvorili Ústav experimentálnej medicíny SAV. Po zmene svojej štruktúry, odčlenili sa Oddelenia experimentálnej chirurgie a Odd. experimentálnej hygieny, ktoré vytvorili samostatné ústavy, prijal ústav v r. 1965 svoj terajší názov.
Kategórie: Podporujeme

Projekt Etnofolk sa predstaví verejnosti

6. november 2013
V dňoch 11.11. – 9. 12. 2013 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Národnom osvetovom centre v Bratislave predstaví širokej verejnosti formou výstavy medzinárodný projekt Preservation and Enhancement of Folk Culture Heritage in Central Europe – ETNOFOLK, realizovaný v rámci programu Central Europe Programme a spolufinancovaný z fondov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).
Kategórie: Podporujeme

V Týždni vedy a techniky ponúkne SAV verejnosti desiatky akcií

5. november 2013
Pracoviská Slovenskej akadémie vied sa aj tento rok zapoja do Týždňa vedy a techniky, ktorý sa bude konať od 11. do 17. novembra. Vedci zo všetkých troch jej oddelení – oddelenia neživej prírody, živej prírody a chemických vied a oddelenia spoločnosti a kultúry – pripravili akcie pre verejnosť na viacerých miestach Slovenska. V Bratislave, Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici, Zvolene a Tatranskej Lomnici bude v týchto dňoch možnosť bližšie sa zoznámiť s pracoviskami, postupmi, výsledkami vedeckej činnosti a najmä ľuďmi, ktorí sa v SAV vede venujú.
Kategórie: Podporujeme

SCImago Institutions Rankings 2013

5. november 2013
Spoločnosť SCImago Lab vydala ďalšie, v poradí už piate hodnotenie výskumných inštitúcií SCImago Institutions Rankings (SIR). Hodnotenie vychádza z publikačnej aktivity organizácií v rokoch 2007-2011 a na ňu nadväzujúce citačné ohlasy. Zaradené boli inštitúcie, ktoré mali najmenej 100 prác (vedecké publikácie, review, short-review, konferenčné príspevky, atď.) evidovaných v databáze Scopus za rok 2011. Tento rok bolo do hodnotenia zahrnutých 2 744 organizácií (3 290 v roku 2012). Súbežne s hodnotením SIR Global, ktoré zahŕňa inštitúcie z celého sveta, bolo vydané aj hodnotenie SIR Iber pre organizácie z krajín Iberoameriky.
Kategórie: Podporujeme

Štefan Zorad, Peter Celec a Vladimír Cambel riaditeľmi

5. november 2013
Od 15. októbra Predsedníctvo SAV vymenovalo na štvorročné obdobie Ing. Štefana Zorada, CSc., do funkcie riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV.
Kategórie: Podporujeme

Prečo je kvalitný spánok dôležitý

28. október 2013
Vedecké kaviarne v Košiciach sa stali pevným bodom programu vo výmenníkoch, z ktorých sú zásluhou investícií v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry  2013 zaujímavé kultúrne body na sídliskách. Na výbere tém a zabezpečovaní prednášateľov participuje Slovenská akadémia vied, presnejšie jej Neurobiologický ústav. Témou októbrovej vedeckej kaviarne bude spánok.
Kategórie: Podporujeme

MODERNÉ A/ALEBO TOTALITNÉ V ARCHITEKTÚRE 20. STOROČIA NA SLOVENSKU

28. október 2013
Verejná prezentácia a krst knihy prebehne dňa 28.10.2013 o 18.00 v priestore Slovenskej národnej galérie v Kaviarni Berlinka na Námestí Ľudovíta Štúra 4 v Bratislave.
Kategórie: Podporujeme

Ȏsme pokračovanie cyklu Historia magistra dnes s....

24. október 2013
Úvod ôsmeho pokračovania cyklu Historia magistra dnes s...., organizovaného Historickým ústavom SAV a Univerzitnou knižnicou v Bratislave, ktoré sa konalo 26. septembra 2013 patril ucteniu si pamiatky nedávno zosnulého kolegu, historika PhDr. Milana Zemka, CSc.
Kategórie: Podporujeme

Stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu Etnofolk

23. október 2013
Na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa v dňoch 7. – 9. októbra konalo stretnutie riešiteľov medzinárodného projektu Etnofolk, ktorého súčasťou je i riešiteľský tím Ústavu etnológie SAV.
Kategórie: Podporujeme

Zlatá medaila SAV Jánovi Jankovičovi

18. október 2013
Najvyššie ocenenie, Zlatú medailu SAV, si z rúk predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka 15. októbra 2013 prebral PhDr. Ján Jankovič, DrSc., vedecký  pracovník Ústavu svetovej literatúry SAV. Slávnostnú laudáciu predniesla podpredsedníčka SAV pre 3. oddelenie vied PhDr. Dagmar Podmaková, CSc.
Kategórie: Podporujeme

Úspech SAV v oblasti transferu technológií

18. október 2013
8. októbra 2013 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR uskutočnila Konferencia NITT SK 2013, v rámci ktorej sa odovzdávali „Ceny za transfer technológií na Slovensku“.
Kategórie: Podporujeme

Keramikári sa stretli v Smoleniciach

18. október 2013
V poradí štvrtú medzinárodnú konferenciu Fractography of Advanced Ceramics IV – „Fractography from the MACRO to the NANOscale“ usporiadal košický Ústav materiálového výskumu SAV v priestoroch Smolenického zámku v dňoch 29. septembra až 2. októbra. Konala sa pod záštitou Americkej keramickej spoločnosti, Európskej keramickej spoločnosti a Slovenskej silikátovej vedeckotechnickej spoločnosti a zúčastnilo sa na nej 72 odborníkov z 13 krajín.
Kategórie: Podporujeme

Z vojenského proviantného skladu je kreatívna fabrika

17. október 2013
Výsledkom spolupráce mesta Košice, hutníckej firmy U. S. Steel Košice a troch akademických inštitúcií – Slovenskej akadémie vied (Ústavu experimentálnej fyziky a Neurobiologického ústavu), Technickej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika je Steel Park/Kreatívna fabrika. Zábavno-technické centrum v Kasárňach/Kulturparku, ktoré vzniklo na podporu kreativity v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, slávnostne odovzdali mestu Košice v piatok 4. októbra za účasti podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča.
Kategórie: Podporujeme

Jazyk ako synestetická skúsenosť

17. október 2013
Dňa 9. 10. 2013 sa na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave uskutočnila prednáška rakúskej literárnej vedkyne a odborníčky na výskum médií Dr. Mag. Sibylle Moser, ktorú uviedol a moderoval Dr. Roman Mikuláš. Oblasť jej skúmania siaha od konštruktivistických a systémových teórií, cez empirickú literárnu vedu, teórie médií, rodové štúdiá až k oralite, literalite či k poézii tela.
Kategórie: Podporujeme

Víťazov Petržalskej super školy potešili darčeky a pobyt v Smoleniciach

15. október 2013
Nultý ročník Petržalskej super školy ukončili žiaci druhého stupňa všetkých petržalských základných škôl odovzdaním záverečných projektov z oblastí geografia, matematika a chémia. Najlepších mladých petržalských vedcov ocenili starosta Petržalky Vladimír Bajan a  profesorka Daniela Ježová, DrSc., členka predsedníctva SAV, na zámku v Smoleniciach.
Kategórie: Podporujeme

Udržateľnosť reprodukcie na Slovensku

14. október 2013
V  akých podmienkach,  kontextoch a životných štýloch sa realizuje reprodukcia, aké očakávania majú ľudia od reprodukcie – aj to boli otázky, zodpovedané na tlačovej konferencii  Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV 9. októbra 2013 v  Malom kongresovom centre VEDA. Tlačovka  sa uskutočnila na pozadí pravidelnej medzinárodnej vedeckej konferencie SEXUALITY – jej siedmy ročník bol realizovaný vďaka podpore vedeckej agentúry APVV a jej projektu „Udržateľnosť reprodukcie na Slovensku“.
Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box