SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 47 s

Rada pre výskum, vývoj a inovácie ČR hľadá expertov

25. november 2013
"http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=630" Rada pre výskum, vývoj a inovácie , ktorá je poradným orgánom vlády Českej republiky, hľadá nominantov do dvoch expertných panelov, ktoré by mali vzniknúť v roku 2014 na základe "http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=695512" Novej metodiky hodnotenia kvality výstupov českých univerzít a výskumných inštitúcií .
Kategórie: Podporujeme

Týždeň Vedy a Techniky v Ústave biochémie a genetiky živočíchov

21. november 2013
p style="text-align: justify;" Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV otvoril svoje dvere v rámci Týždňa vedy a techniky hneď dvakrát. V utorok 12.11. ho v rámci tradičného podujatia „Vedci deťom – deti vedcom“ navštívilo 24 žiakov 6. ročníka zo Základnej školy M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, v stredu zase 17 študentov Evanjelického lýcea v Bratislave a 11 študentov Prírodovedeckej fakulty UK. 
Kategórie: Podporujeme

V Košiciach rastie centrum pre progresívne materiály

21. november 2013
p style="text-align: justify;" V areáli SAV na Watsonovej ulici v Košiciach začal rušiť ticho v laboratóriách stavebný ruch. Zmizol starý plot i garáže a na uvoľnenom priestranstve vyrástol žeriav. Za necelé dva roky tu postavia novú šesťpodlažnú budovu výskumného centra PROMATECH - Progresívne materiály a technológie pre súčasné a budúce aplikácie.
Kategórie: Podporujeme

Slovenská archeológia sa predstavila vo Vatikáne

21. november 2013
12. novembra 2013 v priestore Vatikánskych múzeí (Viale Vaticano 2) vo Vatikáne sprístupnili medzinárodnej verejnosti ojedinelú výstavu „Sv. Cyril a Metod – patróni Európy. Najstaršie doklady počiatkov kresťanstva na Slovensku". Výstava je vyvrcholením aktivít Archeologického ústavu SAV a SNM k príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.
Kategórie: Podporujeme

Odštartovalo XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov 2013

21. november 2013
V dňoch 20. – 22. 11. 2013 sa v Kongresovom centre Modra – Harmónia koná 23. ročník konferencie určenej pre mladých vedcov a vedkyne v oblasti jazykovedy a príbuzných vedných odborov, ktorý organizuje Slovenská jazykovedná spoločnosť a Katedra slovenského jazyka a literatúry Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Kategórie: Podporujeme

Singapurský prezident na pôde Slovenskej akadémie vied

18. november 2013
Predseda SAV, prof. RNDr.   Jaromír   Pastorek , DrSc., a predstavitelia SAV 16. novembra 2013 oficiálne prijali   singapurského prezidenta   Dr. Tony  Tan  Keng  Yama.   Hovorili o prioritách výskumu SAV a využití ich výsledkov. Predseda SAV  predstavil akadémiu ako najsilnejšiu organizáciu vo vede na Slovensku.
Kategórie: Podporujeme

21. ročník Bibliotéky

17. november 2013
V bratislavskej Inchebe sa od 14. do 17. novembra 2013 uskutočnil už 21. ročník medzinárodného knižného veľtrhu Bibliotéka. Predstavilo na ňom predstaví vyše 150 vystavovateľov zo Slovenska, Česka, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ruska, Srbska, Španielska či Talianska, ktorí zaplnili plochu takmer 6350 m2. Keďže knihy a literatúra úzko súvisia so vzdelávaním, Bibliotéku súbežne doplnil 18. ročník výstavy vzdelávania a didaktickej techniky Pedagogika, zameranej na prezentáciu učebníc, vzdelávacích softvérov a školských pomôcok. Svoj stánok tu mala aj VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič a predseda SAV Jaromír Pastorek.
Kategórie: Podporujeme

Minister ocenil osobnosti vedy za rok 2013

15. november 2013
strong Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič ocenil 14. 11. 2013 v Bratislave vedcov a vedecké tímy za ich prácu a mimoriadne výsledky. /strong Z jeho rúk si prevzalo ceny 15 vedeckých osobností a štyri výskumné tímy v štyroch kategóriách, a to em Osobnosť vedy a techniky /em , em Vedecko-technický tím roka /em ,  em Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov /em a   em Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky /em .  Svoje zastúpenie medzi ocenenými mala aj Slovenská akadémia vied.
Kategórie: Podporujeme

Veda pre prax na Smolenickom zámku

15. november 2013
12. novembra 2013 sa v priestoroch Kongresového centra SAV, Smolenice konalo popularizačno-náučné podujatie s názvom Veda pre prax, ktoré pripravil Ústav krajinnej ekológie (ÚKE SAV) v spolupráci so Slovenskou ekologickou spoločnosťou pri SAV (SEKOS).
Kategórie: Podporujeme

Na Týždni vedy a techniky o výhodách vedy

15. november 2013
Týždeň vedy a techniky pokračoval vo štvrtok 14. novembra aj akciami viacerých pracovísk Slovenskej akadémie vied. Ústavy SAV pripravili i na tento deň prednášky, prezentácie, prehliadky priestorov, súťaže a ďalšie podujatia.
Kategórie: Podporujeme

Prebehla tlačová konferencia k projektu ETNOFOLK

14. november 2013
Ústavu etnológie SAV 12. novembra v Dome umenia na Námestí SNP č. 12 v Bratislave, v rámci Týždňa vedy a techniky 2013, zorganizoval tlačovú konferenciu o medzinárodnom európskom projekte ETNOFOLK a svojich najnovších knižných publikáciách.
Kategórie: Podporujeme

Týždeň vedy a techniky – botanici za katedrou

14. november 2013
Tohtoročný Týždeň vedy a techniky na Slovensku prežili pracovníci Botanického ústavu SAV v opačnom garde ako po iné roky. Tradičný Deň otvorených dverí vymenili v stredu 13. novembra 2013 za skvelý zážitok – návrat pred školské tabule v roli učiteľov biológie. 
Kategórie: Podporujeme

Astronómovia o minulosti aj budúcnosti

14. november 2013
O 70. výročí Observatória na Skalnatom Plese, najvýznamnejších výsledkoch Astronomického ústavu SAV i kométe ISON, ktorú budú môcť koncom tohto roka Slováci pozorovať na oblohe, hovorili na tlačovej konferencii 13. novembra v Bratislave riaditeľ AsÚ SAV Aleš Kučera a jeho zástupca Ján Svoreň.
Kategórie: Podporujeme

Týždeň vedy a techniky pokračoval ďalšími akciami

13. november 2013
„Vedecký život je extrémne rôznorodý, zložitý, ale kvôli tomu aj krásny,“ povedal na úvod dňa otvorených dverí bratislavského Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied jeho riaditeľ Igor Lacík. Jeho pracovisko bolo z tých, ktoré sa v stredu 13. novembra zapojilo svojimi akciami do Týždňa vedy a techniky. Ústavy SAV pripravili aj na tento deň prednášky, prezentácie, prehliadky priestorov, súťaže a ďalšie zaujímavé podujatia.
Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na prednášku: Horizont 2020 – program podpory vedy výskumu a inovácií

13. november 2013
Ústav etnológie SAV Vás 19.11.2013 o 13. hodine pozýva na prednášku Alexandry Bitušíkovej: Horizont 2020 – program Európskej únie na podporu vedy, výskumu a inovácií v období 2014 – 2020 v oblasti socio-ekonomických a humanitných vied. Prednáška sa uskutoční v zasadačke v podkroví budovy spoločensko-vedných ústavov SAV na Klemensovej 19 v Bratislave.
Kategórie: Podporujeme

Výsledky programu Nadácie Intenda zameraného na podporu doktorandského štúdia

13. november 2013
Hlavným zámerom Nadácie Intenda v  programe Podporujeme individuality je prostredníctvom podpory a propagácie najlepších interných doktorandiek a doktorandov predstaviť a oceniť potenciál mladej vedy a výskumu v slovenskej spoločnosti. V  4. ročníku programu rozhodla expertná hodnotiaca komisia  o udelení finančnej podpory pre šesť najlepších.
Kategórie: Podporujeme

Šesť decénií Geologického ústavu Slovenskej akadémie vied

13. november 2013
Slávnostným kolokviom pri príležitosti 60. výročia založenia Geologického ústavu SAV, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. októbra 2013 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach si pracovníci a pozvaní hostia pripomenuli šesť decénií od založenia ústavu v roku 1953. Súčasťou osláv bola v dňoch 16.- 19. 10. 2013 medzinárodná vedecká konferencia GEEWEC 2013 (Geological evolution of the Western Carpathians: new ideas in the field of inter-regional correlations).
Kategórie: Podporujeme

Pekná a užitočná tradícia východoslovenských archeológov

13. november 2013
Užitočnú a nasledovaniahodnú tradíciu sa podarilo vytvoriť východoslovenským archeológom, ktorí sa každý rok stretávajú, aby prezentovali aktuálne výsledky terénneho a teoretického výskumu východného Slovenska. Tento rok sa v Košiciach konalo už ich 22. stretnutie a malo slávnostnejší ráz ako inokedy - košická pobočka Archeologického ústavu SAV Nitra si totiž pripomína 60. výročie svojho vzniku. Ďalšou príležitosťou bolo aj 110. výročie narodenia prof. Vojtecha Budinského - Kričku.
Kategórie: Podporujeme

V druhom dni sa do Týždňa vedy a techniky zapojili dve desiatky ústavov SAV

12. november 2013
Týždeň vedy a techniky pokračoval v utorok 12. novembra aj na pracoviskách Slovenskej akadémie vied zhruba päťdesiatimi akciami v dvoch desiatkach ústavov. Celú akciu pripravuje už tradične Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti Centra vedecko-technických informácií SR.
Kategórie: Podporujeme

Hľadanie „zvrátenej“ gravitácie

12. november 2013
p style="text-align: justify;" Všetci z nás sa pravdepodobne už stretli so správami (aj v najsledovanejších médiách), ktoré prinášajú informácie o záhadných miestach, kde prestáva fungovať gravitácia. Na niektorých takýchto miestach (v zahraničí, ale aj u nás) sa autá, prípadne iné predmety, alebo voda pohybujú „evidentne do kopca“. Ešte v roku 2011 sme vytvorili geofyzikálno-geodetický tím (Doc. RNDr. Roman Pašteka z Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK, Mgr. Pavol Zahorec z Geofyzikálneho ústavu SAV, Ing. Juraj Papčo, PhD. a Ing. Robert Čunderlík, PhD. z Katedry geodetických základov STU) a rozhodli sme sa „preskúmať“ dve blízke záhadné lokality tohto druhu.
Kategórie: Podporujeme

Stránky