SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 9 min 26 s

Prezident JST Dr. Nakamura na pôde SAV

29. september 2014
Pri príležitosti podpísania Memoranda o porozumení krajín V4 a Medzinárodného vyšegrádskeho fondu,  Japonskej agentúry pre vedu a technológie JST navštívil  22. septembra 2014 areál SAV na Patrónke prezident JST Dr. Michiharu Nakamura.
Kategórie: Podporujeme

Októbrová kaviareň SAVinci s prof. Moczom

29. september 2014
Téma Zemetrasenia proti ľuďom, zemetrasenia pre ľudí bude hlavným námetom októbrovej vedeckej kaviarne SAVinci. Hosťom bude profesor Peter Moczo z Geofyzikálneho ústavu SAV a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Kategórie: Podporujeme

SAV významnou súčasťou Noci výskumníkov

27. september 2014
Už ôsmy ročník Festivalu vedy – Európskej noci výskumníkov na Slovensku pripravili na piatok 26. septembra organizátori, medzi ktorými je už štandardne aj Slovenská akadémia vied.
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko Snemu SAV k navrhovanej výške rozpočtovej kapitoly SAV na rok 2015

26. september 2014
Snem SAV vyjadruje protest voči plánovanému poklesu výdavkov štátneho rozpočtu v kapitole Slovenská akadémia vied v roku 2015.
Kategórie: Podporujeme

Po prázdninách pokračujú vedecký brloh i kaviareň

26. september 2014
Priaznivci vedy v Košiciach majú bohaté najbližšie dni. Po piatkovej Noci výskumníka  je tu v sobotu 27. septembra ponuka pre deti, ich rodičov i starých rodičov v podobe Vedeckého brloha. V utorok 30. septembra je pre starších pripravená vedecká kaviareň. Obe akcie budú zhodne vo Výmenníku na Ulici obrody na Terase v Košiciach.   
Kategórie: Podporujeme

Busta Štefana Schwarza odhalená

25. september 2014
Bustu s pamätnou tabuľou matematikovi profesorovi Štefanovi Schwarzovi dnes slávnostne odhalili na budove Slovenskej akadémie vied na Štefánikovej 49 v Bratislave predseda SAV Jaromír Pastorek, rektor STU Robert Redhammer a riaditeľ Matematického ústavu SAV Anatolij Dvurečenskij.
Kategórie: Podporujeme

Vedecké kaviarne SAVinci získali medzinárodný rozmer

25. september 2014
Magnetické búrky: krása a riziko. Takouto prezentáciou francúzskej vedkyne Mioary Mandea sa 24. septembra v bratislovskom KC Dunaj  začala mimoriadna séria vedeckých kaviarní SAVinci FRANCE. Tri takéto podujatia pripravil na tohtoročnú jeseň Francúzsky inštitút na Slovensku v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied. Nechal sa inšpirovať jej pravidelnými vedeckými kaviarňami SAVinci, ktoré SAV naštartovala začiatkom roku, aby poskytla verejnosti možnosť lepšie spoznať svojich špičkových pracovníkov.
Kategórie: Podporujeme

Odišiel Branislav Husár (1981 – 2014)

25. september 2014
17. septembra 2014 nás náhle opustil vo veku 33 rokov náš kolega a kamarát Dr. Branislav Husár. Bol to človek na pravom mieste, so srdcom vedca a výnimočne cieľavedomý. Vyštudoval organickú chémiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a hneď po nástupe na Ústav Polymérov SAV väčšiu časť svojho PhD. štúdia realizoval v Clermont-Ferrand (Francúzsko), kde aj úspešne obhájil titul PhD.
Kategórie: Podporujeme

Seminár pri príležitosti nedožitých 90-tych narodenín RNDr. Márie Luxovej, DrSc.

24. september 2014
Botanický ústav SAV a Slovenská botanická spoločnosť pri SAV zorganizovali 17. septembra 2014 na BÚ SAV v Bratislave vedecký seminár venovaný poprednej osobnosti česko-slovenskej fyziológie rastlín RNDr. Márii Luxovej, DrSc. (1924 – 2000) pri príležitosti jej nedožitých 90-tych narodenín. Dr. Mária Luxová je Osobnosť SAV a nositeľkou ďalších ocenení, vrátane čestného miesta v nedávno otvorenej Galérii osobností BÚ SAV.  
Kategórie: Podporujeme

Konferecia o princípoch enkapsulácie

23. september 2014
Ústav polymérov SAV v spolupráci s Bioencapsulation Research Group zorganizoval v dňoch 17.-19. septembra 2014 22nd International Conference on Bioencapsulation, ktorá bola zároveň 21th Bratislava International Conference on Macromolecules "http://bioencapsulation.net/2014_Bratislava/" http://bioencapsulation.net/2014_Bratislava/ .
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodné vedecké podujatie “International Russulales workshop 2014”

23. september 2014
V poradí tretie medzinárodné vedecké podujatie mykológov zamerané na skupinu bazídiových húb plávkotvaré (Russulales) úspešne prebehlo 8. – 13. septembra pod taktovkou Slavomíra Adamčíka z Botanického ústavu SAV. V organizačnom výbore spolupracoval s Annemieke Verbeken (Belgicko), Perom Marstadom (Nórsko), Soňou Jančovičovou (Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava) a so svojím doktorandom Miroslavom Caboňom (Botanický ústav SAV).
Kategórie: Podporujeme

Prednáškový cyklus „Stalo sa pred 100 rokmi“ pokračuje

22. september 2014
Historický ústav SAV a Via cultura, Inštitút pre kultúrnu politiku, Vás pozývajú v rámci prednáškového cyklu k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny s názvom Stalo sa pred 100 rokmi... Rôzne tváre prvej svetovej vojny, na ďalšie podujatie, ktoré sa koná vo štvrtok 25. septembra 2014 o 16.00 hod. v Pisztoryho paláci, Štefánikova 25, Bratislava. Tému Nech žije vojna! Miluj blížneho svojho! Vám priblížia vedecké pracovníčky Historického ústavu SAV Gabriela Dudeková (Vojnová propaganda) a Daniela Kodajová (Vojna a cirkvi).
Kategórie: Podporujeme

Noc výskumníkov 2014 - svet techniky inšpirovaný prírodou

19. september 2014
Už len pár dní nás delí od najväčšej vedeckej show na Slovensku – Európskej noci výskumníkov. Slovenská akadémia vied je aj tento rok jedným s organizátorov akcie  a spolu so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Centrom vedecko-technických informácií SR a portálom EurActiv.sk pripravila na piatok 26. septembra v piatich slovenských mestách bohatú ponuku akcií zameraných na popularizáciu vedy. V Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Tatranskej Lomnici a Košiciach budú od  rána až do večera múzeá, centrá voľného času, veľké obchodné centrá a hvezdárne ponúkať najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a predstavovať atraktívnych vedcov, ktorí sa na nich podieľali.
Kategórie: Podporujeme

Vedci riešia obnoviteľné zdroje energie

19. september 2014
Konferencia na tému Výroba, uskladnenie a využitie energie z obnoviteľných zdrojov sa konala vo štvrtok 18. septembra 2014 v Bratislave. Pripravil ju Technologický inštitút Slovenskej akadémie vied spolu s partnermi projektu Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov (ENERGOZ) financovaného zo Štrukturálnych fondov EÚ.
Kategórie: Podporujeme

Odhalenie busty Štefana Schwarza

18. september 2014
Bustu s pamätnou tabuľou span data-mce-style="font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: #333333; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;" odhalia matematikovi profesorovi Štefanovi Schwarzovi vo štvrtok 25. septembra o 12.00 na budove Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Štefánikovej 49 predseda SAV Jaromír Pastorek, rektor STU Robert Redhammer a primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. /span
Kategórie: Podporujeme

Zaujímavá dvojvýstava v Košiciach

18. september 2014
29. septembra 2014 si pripomenieme 60. výročie založenia Európskej organizácie pre jadrový výskum CERN v Ženeve, ktorej členským štátom je Slovensko od roku 1993. O poslaní CERN-u, jeho histórii a o spolupráci Slovenska informuje dvojvýstava „Slovenská cesta  do mikrokozmu“ a „CERN – 60 rokov európskej integrácie v časticovej fyzike“, ktorú inštalovali v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach.
Kategórie: Podporujeme

Špeciálne SAVinci France o vesmírnom výskume

18. september 2014
Vedecká kaviareň SAVinci získava medzinárodný rozmer. Akcia, ktorú pripravila na tento rok Slovenská akadémia vied, aby verejnosť mala možnosť lepšie spoznať jej vedecké osobnosti zaujala Francúzsky inštitút na Slovensku. Takže ten – s využitím skúseností Slovenskej akadémie vied s týmto formátom – pripravuje špeciálne diely tejto udalosti. Nazval ich, s odkazom na vedecké kaviarne SAV, SAVinci FRANCE. A dal si za úlohu zoznámiť do konca roka slovenskú verejnosť s tromi zaujímavými vedeckými osobnosťami pracujúcimi na vedeckých projektoch vo Francúzsku.
Kategórie: Podporujeme

Doktorandi majú možnosť prezentovať sa

17. september 2014
Poskytnúť doktorandom priestor na získanie praktických skúseností pri prezentácii vlastných výsledkov je primárnym cieľom seminára doktorandov, ktorý je venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu (1927-2005), popredného veterinárneho fyziológa. V dňoch 9. a 10. septembra sa uskutočnil v Košiciach už jeho deviaty ročník.
Kategórie: Podporujeme

Delegácia NATO na pôde SAV

17. september 2014
V  rámci programu konferencie NATO   navštívila delegácia 16. septembra 2014 aj niektoré špičkové pracoviská  SAV.
Kategórie: Podporujeme

Konferencia NITT SK 2014

12. september 2014
Problematike ochrany duševného vlastníctva a transferu technológii  sa bude venovať Konferencia NITT SK 2014 v priestoroch CVTI SR 08. októbra 2014.
Kategórie: Podporujeme

Stránky