SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 13 min 41 s

Úspech slovenských vedcov z Geologického ústavu SAV

5. august 2013
Objav diamantov v Nórsku
Kategórie: Podporujeme

Ústav experimentálnej fyziky SAV prispieva k misii na planétu Merkúr

29. júl 2013
V košickom Ústave experimentálnej fyziky dokončujú časti vedeckej aparatúry PICAM pre spoločnú misiu Európskej kozmickej agentúry ESA a Japonskej kozmickej agentúry JAXA na planétu Merkúr.
Kategórie: Podporujeme

Bude aj Grécko priať našim astronomickým olympionikom?

29. júl 2013
V dvoch skupinách (jedna letecky a druhá autom s materiálom) odcestovala výprava slovenských astronomických nádejí do univerzitného mesta Volos v Grécku, v ktorom sa v dňoch 27. júla – 5. augusta 2013 zúčastnia na strong Medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky ( /strong (The International Olympiad on Astronomy and Astrophysics - IOAA strong ).  /strong
Kategórie: Podporujeme

Tajomstvo hrobky v Poprade

25. júl 2013
V  priestoroch Podtatranského múzea v Poprade sa 17. júla 2013 uskutočnila vernisáž výstavy Kniežacia hrobka z Popradu – Konzervácia 2008-2012 spojená s rovnomenným   vedeckým seminárom.
Kategórie: Podporujeme

Zomrel RNDr. Anton Droppa, CSc.

24. júl 2013
13. júla 2013 nás po krátkej chorobe navždy opustil doc. RNDr. Anton Droppa, CSc., dlhoročný vedecký pracovník Geografického ústavu SAV vo veku 93 rokov. Jeho vedeckej práci predchádzala kariéra pilota stíhacieho letectva. V oboch oblastiach plodnou prácou naplneného života zanechal výraznú stopu. Začlenil sa medzi popredných vojenských letcov v boji proti fašizmu a vo vedeckom bádaní v odbore geografie, ale najmä speleológie. Dlhoročnou vedeckou a jaskyniarskou činnosťou sa zaradil medzi hlavné osobnosti slovenskej speleológie, ktorú dôstojne prezentoval aj na medzinárodnej úrovni.
Kategórie: Podporujeme

Slovensko a Japonsko o liečivých vlastnostiach včelích produktov

23. júl 2013
V rámci pracovného seminára oddelenia molekulárnej biológie Ústavu molekulárnej biológie (ÚMB SAV) s predstaviteľmi spoločnosti Japan Royal Jelly a jej výskumného centra japonskí vedci prezentovali v Bratislave výsledky spoločného slovensko - japonského  projektu.
Kategórie: Podporujeme

Geomorfológovia z karpatsko-balkánsko-dinárských krajín oslavovali

22. júl 2013
Geografický ústav SAV a Asociácia slovenských geomorfológov pri SAV ako hlavní organizátori usporiadali pri príležitosti 50. výročia založenia Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie v kongresovom centre SAV ACADEMIA v Starej Lesnej v dňoch 24. – 28. júna 2013 medzinárodnú konferenciu Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology 2013.
Kategórie: Podporujeme

Neurobiológovia sa stretli v Košiciach

22. júl 2013
V Košiciach, Európskom hlavnom meste kultúry 2013, sa v dňoch 23. až 27. júna 2013 konalo 7. Medzinárodné sympózium o experimentálnej a klinickej neurobiológii (7ISECN). Zorganizoval ho Neurobiologický ústav SAV za spoluúčasti  Slovenskej spoločnosti pre neurovedy, Neuroimunologického ústavu SAV, Univerzity P. J. Šafárika, Jesseniovej lekárskej fakulty, Českej a slovenskej neurochemickej spoločnosti.
Kategórie: Podporujeme

Oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

16. júl 2013
Víkend prvého  júlového týždňa patril celonárodným oslavám príchodu Konštantína a Metoda na naše územie. Spoluorganizátorom osláv bol aj Archeologický ústav SAV, ktorý pripravil viaceré podujatia.
Kategórie: Podporujeme

Seminár krajín V4 a Japan Science and Technology Agency

15. júl 2013
Výmena skúseností o vývoji nových pokrokových materiálov a otvorenie spolupráce na úrovni krajín V4 – Japonsko. To bolo cieľom  seminára, ktorý  v dňoch 9. - 11. júla 2013 zorganizovala Slovenská akadémia vied v Kongresovom centre SAV Smolenice. Spoločný workshop sa konal za prítomnosti vedeckých pracovníkov SAV, Japan Science and Technology Agency (JST), National Institute of Materials Science (NIMS) a krajín V4, ktorých na workshope zastrešil Medzinárodný Višegrádsky Fond (IVF) .
Kategórie: Podporujeme

Letný špeciál Vedy v Centre s Ľubošom Pástorom

12. júl 2013
CVTI Vás pozýva  do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Centre vedecko-technických informácií SR  v Bratislave, pravidelne raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Kategórie: Podporujeme

Výstava „Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor“

11. júl 2013
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v spolupráci s viacerými odbornými partnermi organizuje v dňoch 18. 7. – 31. 10. 2013 výstavu pod názvom Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor. Výstava sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ a bude prístupná odbornej, ako aj laickej verejnosti v uvedenom období v čase od 9.00 do 16.00 hod. /pondelok, streda, piatok/ a 9.00 do 18.00 hod. /utorok, štvrtok/ v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.
Kategórie: Podporujeme

Konferencia Ústavu stavebníctva a architektúry SAV

10. júl 2013
Vedecká konferencia Ústavu stavebníctva a architektúry SAV pod názvom „Aktuálne témy výskumu v stavebníctve a architektúre“ sa konala v dňoch 25.6. – 26. 6. 2013 v Smoleniciach pri príležitosti 60.výročia založenia ústavu. Bola prínosným vedeckým podujatím, na ktorom si jednotliví pracovníci vymenili najnovšie poznatky v oblastiach výskumu, ktorými sa zaoberajú na svojich oddeleniach (mechaniky, konštrukcií, materiálov a reológie, stavebnej fyziky, architektúry).
Kategórie: Podporujeme

Stuijts Award pre prof. RNDr. Pavla Šajgalíka, DrSc.

9. júl 2013
23. – 27. 06. 2013 sa v Limoges, vo Francúzsku, konala 13. medzinárodná konferencia Európskej keramickej spoločnosti (ECerS), ktorej sa zúčastnilo približne 1 100 vedcov z celého sveta.
Kategórie: Podporujeme

Čestná plaketa Aurela Stodolu pre Dr. Hua Tay Lina z Oak Ridge National Laboratory

9. júl 2013
Čestnú plaketu Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách  Dr. H. Tay Linovi z Oak Ridge National Laboratory  odovzdal podpredseda SAV prof. Pavol Šajgalík za prítomnosti člena P SAV prof. Jána Duszu pri príležitosti konania 13. medzinárodnej konferencie Európskej keramickej spoločnosti, ktorá sa konala v Limoges vo Francúzsku od 23. do 27. júna 2013.
Kategórie: Podporujeme

Nové číslo Forum Historiae

9. júl 2013
Nové číslo interdisciplinárneho časopisu Historického ústavu SAV publikovaného online je venované problematike komunizmu. Autori ponúkajú rôzne pohľady ako je možné skúmať túto širokú tému. Cieľom čísla je skôr „vykopnúť loptu" smerom k ďalšiemu výskumu a diskusiám o problematike.
Kategórie: Podporujeme

Fyzici opäť na konferencii o magnetizme

8. júl 2013
Vyše 320 špičkových fyzikov z 21 krajín celého sveta sa zúčastnilo v Košiciach v dňoch 17.-21. júna na 15. Českej a slovenskej konferencii o magnetizme. Hlavnými organizátormi boli  Ústav experimentálnej fyziky SAV a Prírodovedecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.
Kategórie: Podporujeme

SAV ocenila špičkové vedecké kolektívy i jednotlivcov

3. júl 2013
Najlepšie vedecké kolektívy a jednotlivcov 3. júla 2013 ocenilo vedenie Slovenskej akadémie vied v Zrkaldlovej sieni Primaciálneho paláca. Z hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry, ktoré identifikovalo špičkové tímy a pracovníkov vyplynulo mnoho výsledkov, ktoré obstoja aj v neľahkej medzinárodnej konkurencii na poli vedy.
Kategórie: Podporujeme

Meniace sa Slovensko očami satelitov

3. júl 2013
V roku 2010 vyšla vo VEDE, vydavateľstve SAV, publikácia Slovensko očami satelitov, ktorej témou boli satelitné technológie, diaľkový prieskum Zeme a súčasné aplikačné možnosti v tejto oblasti pre najrôznejšie sféry ľudských aktivít. Nedávno vyšla kniha so skoro totožným názvom – Meniace sa Slovensko očami satelitov (VEDA 2012), ktorú 19. júna 2013 prezentovali v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV.
Kategórie: Podporujeme

Slovenskí farmakológovia a toxikológovia spomínali

1. júl 2013
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV usporiadal 5. júna v Aule SAV na Patrónke spomienkové minisympózium slovenských farmakológov a toxikológov, venované stému výročiu narodenia pani profesorky Heleny Raškovej: Farmakológia a toxikológia na Slovensku, odkaz prof. MUDr. Heleny Raškovej, DrSc., *2.1.1913 - † 13.4.2010.
Kategórie: Podporujeme

Stránky