SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 11 min 13 s

Literatúra v postdigitálnej dobe

25. apríl 2014
V dňoch 14.4 – 15.4. 2014 sa v organizačnej spolupráci ÚSvL SAV (v rámci grantu VEGA: Hypermediálny artefakt v postdigitálnej dobe) a Poľského inštitútu uskutočnilo medzinárodné kolokvium Literatúra v postdigitálnej dobe: možnosti, výzvy a obmedzenia.
Kategórie: Podporujeme

Vedecký park pre biomedicínu už má podobu

23. apríl 2014
Hrubú stavbu Pavilónu lekárskych vied, ktorý bude súčasťou Univerzitného vedeckého parku pre biomedicínu v týchto dňoch ukončili v areáli Slovenskej akadémie vied na bratislavskej Patrónke. Po Centre aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií je to v krátkom čase ďalšie budúce pracovisko vedcov, ktoré sa dostáva do novej etapy výstavby. Financovanie oboch je postavené v rozhodujúcej miere na štrukturálnych fondoch.
Kategórie: Podporujeme

Do prevádzky uviedli laboratórium molekulárnej apidológie

23. apríl 2014
Laboratórium molekulárnej apidológie - detašovaného pracoviska  Ústavu ekológie lesa SAV bolo slávnostne uvedené do prevádzky 15. apríla 2014 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.
Kategórie: Podporujeme

Postkolonializmus a literatúry strednej a východnej Európy

22. apríl 2014
V dňoch 10. – 12. apríla 2014 sa v Poľskom inštitúte v Bratislave uskutočnila medzinárodná interdisciplinárna konferencia Postkolonializmus a literatúry strednej a východnej Európy pod záštitou Ústavu svetovej literatúry SAV a s podporou Medzinárodného vyšehradského fondu.
Kategórie: Podporujeme

Univerzita Moldavskej akadémie vied

22. apríl 2014
Piata konferencia Dunajských akadémií vied na podporu Dunajskej stratégie EÚ bola v apríli 2014 v hlavnom meste Moldavska, v Kišineve. Stálu Dunajskú akademickú konferenciu (DAC) vytvorila Európska akadémia vied a umení a predošlé stretnutia boli vo Viedni, Smoleniciach, Budapešti a Bukurešti. V roku 2015 sa akadémie stretnú v nemeckom Ulme pri prameni Dunaja.
Kategórie: Podporujeme

Ústav entológie pozýva na prednášku s prof. Hancockom

22. apríl 2014
Ústav etnológie SAV v spolupráci s veľvyslanectvom USA v Bratislave Vás pozývajú na odbornú prednášku, ktorú prednesie Prof. Ian Hancock, PhD. (University of Texas in Austin).
Kategórie: Podporujeme

Projekt 7RP IRSES odštartoval v Nitre

17. apríl 2014
V dňoch 14. - 16. apríla 2014 sa na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre konalo úvodné stretnutie  účastníkov projektu 7RP (MC Action, akronym „Plant DNA tolerance: FP7-People-2013-IRSES) pod názvom „Plant adaptation to heavy metal and radioactive pollution“. 
Kategórie: Podporujeme

Nová kniha Evy Maliti vydaná v Rakúsku

17. apríl 2014
Slovenská rusistka Eva Maliti, vedecká pracovníčka z Ústavu svetovej literatúry SAV, vydala v rakúskom vydavateľstve Holzhausen-Verlag vo Viedni nemecký preklad svojej vedeckej monografie SYMBOLIZMUS AKO PRINCÍP VIDENIA z roku 1996. Monografiu preložila Ingeborg Stahlová.
Kategórie: Podporujeme

Parazitológovia sú garanciou zaujímavých tém

17. apríl 2014
Ak dostanú novinári na východnom Slovensku oznámenie, že Parazitologický ústav SAV v Košiciach pripravuje tlačovú konferenciu, potešia sa. Parazitológovia na čele s riaditeľom ústavu doc. MVDr. Branislavom Peťkom, DrSc. sú totiž známi tým, že hovoria o príťažlivých témach týkajúcich sa celej populácie, vedia ich zrozumiteľne priblížiť a vždy prinesú nejakú „pikošku“. 
Kategórie: Podporujeme

Gabriela Martinská ocenená Čestnou plaketou

17. apríl 2014
Čestnú plaketu SAV Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách  si 16. apríla 2014 prevzala  profesorka Gabriela Martinská, emeritná profesorka Prírodovedeckej fakulty Univerzity P.J. Šafárika  v Košiciach.
Kategórie: Podporujeme

Veda v Centre s Ivanom Frollom

15. apríl 2014
CVTI SR Vás pozýva do vedeckej kaviarne pod názvom Veda v Centre, ktorú v Bratislave pravidelne, raz do mesiaca, organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.
Kategórie: Podporujeme

Program SASPRO – Mobilitný program Slovenskej akadémie vied

14. apríl 2014
Program SASPRO – Mobilitný program Slovenskej akadémie vied
Kategórie: Podporujeme

Prácu Dr. Ferenčuhovej zo SAV ocenilo aj Francúzsko

14. apríl 2014
V piatok 11. apríla 2014 boli v rezidencii Francúzskej ambasády na Slovensku v Bratislave slovenskej historičke a vedúcej vedeckej pracovníčke SAV PhDr. Bohumile Ferenčuhovej, DrCs. z Historického Ústavu SAV udelené insignie dôstojníka Rádu akademických paliem. Vyznamenanie francúzskeho ministerstva vzdelávania bolo vyjadrením vďaky Francúzska za angažovanosť a podporu francúzsko-slovenskej vedeckej spolupráce v oblasti spoločenských vied. 
Kategórie: Podporujeme

Vladimír Sládek ocenený Čestnou plaketou SAV

12. apríl 2014
Čestnú plaketu SAV si 9. apríla 2014 prevzal Prof. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.  Laudáciu predniesol riaditeľ Ústavu stavebníctva a architektúry SAV Peter Matiašovský a cenu mu odovzdal podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Juraj Lapin.
Kategórie: Podporujeme

Andrej Pázman so Zlatou medailou SAV

11. apríl 2014
p align="left" Zlatú  medailu SAV za celoživotné vedecké dielo si 8. apríla 2014 prevzal prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. Cenu mu odovzdal podpredseda SAV pre I. oddelenie vied Juraj Lapin a slávnostnú laudáciu predniesol riaditeľ Matematického ústavu Anatolij Dvurečenskij.
Kategórie: Podporujeme

Sebareflexia spoločenských a humanitných vedcov v SAV

10. apríl 2014
7. apríla 2014 sa v priestoroch Ústavu svetovej literatúry SAV na Konventnej 13 konal seminár na tému Sebareflexia spoločenských a humanitných vedcov v SAV. Kolektív pracovníkov Ústavu svetovej literatúry SAV a Prognostického ústavu SAV prezentoval výsledky spoločného prieskumu, ktorý bol realizovaný s podporou Centra excelentnosti SAV CESTA. Základnými motívmi uskutočnenia prieskumu medzi tvorivými pracovníkmi 3. oddelenia vied SAV boli nasledovné potreby:
Kategórie: Podporujeme

XVIII. Okresné dni vody v Michalovciach

10. apríl 2014
22. marec bol Valným zhromaždením OSN vyhlásený za Svetový deň vody. Odvtedy - počnúc rokom 1993 - je v tento deň pripomínaný význam vody pre ľudstvo. Cieľom svetového dňa vody v roku 2014 bolo zvýšiť povedomie o vzájomných väzbách medzi vodou a energiou. Voda je skrytá v akomkoľvek potravinovom, ako aj úžitkovom výrobku, ktorý používame.
Kategórie: Podporujeme

Fyzikom pribudli štyri nové laboratóriá

9. apríl 2014
Štyri nové laboratóriá Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach už slúžia svojmu účelu. Do prevádzky ich slávnostne uviedli v budove v Parku Angelinum a boli vybudované v rámci projektu „Dobudovanie Centra pokročilých fyzikálnych štúdií materiálov v extrémnych podmienkach“ – EXTREM II“, financovaného zo štrukturálnych fondov EÚ z Operačného programu Výskum a vývoj.
Kategórie: Podporujeme

Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy

9. apríl 2014
Ústav etnológie SAV a Slovenská asociácia sociálnych antropológov Vás pozývajú na študentskú konferenciu Experimenty v teréne a etnografia: metodologické prístupy, ktorá sa uskutoční 16. – 17. júna 2014 v priestoroch Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Konferencia sa uskutoční v spolupráci s Centrom kognitívnej antropológie na Ústave sociálnej antropológie FSEV UK.
Kategórie: Podporujeme

Gabonská koróna

7. apríl 2014
Keď S. Chapman v polovici 20-tého storočia vyslovil názor, že Zem sa nachádza v slnečnej koróne, navyššej vrstve slnečnej atmosféry, vedecký svet sa mu takmer vysmial. Po niekoľkých rokoch sa ukázalo, že je to naozaj tak.
Kategórie: Podporujeme

Stránky