SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 7 min 46 s

Behaviorálne prístupy v globálnom rozhodovaní

16. máj 2014
Oddelenie strategických environmentálnych analýz, detašované pracovisko Bratislava  Ústavu ekológie lesa  pokračuje v  behaviorálnom výskume. Nadväzujúc na doterajšiu spoluprácu s partnerským laboratóriom laureátky Nobelovej ceny Elinor Ostrom  na Arizona State University USA realizovanú od roku  2009,  sa od apríla tohto roku podieľa na unikátnych behaviorálnych  experimentoch v spolupráci s JRC  EU ISPRA  a  University of Nothingham, Veľká Británia.
Kategórie: Podporujeme

Petržalská Super škola veľkým úspechom

16. máj 2014
Do prvého ročníka obľúbenej série sa zapojilo dvetisíc päťsto pätnásť žiakov druhého stupňa základných škôl v Petržalke. Takmer stovka šiestakov, siedmakov a ôsmakov vypracovala vynikajúce projekty a svoje práce prezentovali pred špičkovými vedcami na zámku v Smoleniciach, kde si prevzali aj hodnotné ceny od Slovenskej akadémie vied a Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Najlepších mladých petržalských vedcov ocenili starosta Petržalky Vladimír Bajan a  profesorka Daniela Ježová,  podpredsedníčka SAV.
Kategórie: Podporujeme

Stanovisko Učenej spoločnosti SAV k transformácii

15. máj 2014
Je známym faktom, že investície do vzdelania, vedy a výskumu sú z dlhodobého hľadiska najbonitnejšie investície štátu. To platí za predpokladu, že tieto investície vstupujú do konsolidovaného systému, ktorý tak svojimi ekonomickými nástrojmi ako i kontrolnými mechanizmami zabezpečuje zvyšovanie kvality výstupu tak, aby sa stal a udržiaval konkurencieschopným vo svetovom meradle. Napriek mnohým deklaráciám a opatreniam, účinné nástroje tohto typu stále absentujú v systéme podpory vedy a vzdelania v SR.
Kategórie: Podporujeme

Koľko bude na Slovensku Rómov v roku 2030

15. máj 2014
Zostaviť populačnú prognózu Rómov do roku 2030 bol jeden z cieľov monografie Reprodukcia rómskeho obyvateľstva na Slovensku a prognóza jeho populačného vývoja. V stredu, 14. mája 2014,  túto prácu svojho vedca Branislava Šprochu prezentoval v Bratislave Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.
Kategórie: Podporujeme

Objavovňa

14. máj 2014
V sobotu 17. mája sa uskutoční podujatie pod názvom Objavovňa. Celodenná séria zaujímavých prednášok z rôznych vedných odborov, ktorá  je určená pre širokú verejnosť bude prebiehať v priestoroch Cvernovky. Podujatie podporila aj Slovenská akadémia vied.
Kategórie: Podporujeme

Vedcom roka SR 2013 Stanislav Tokár

13. máj 2014
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko - technických spoločností zorganizovali aj tento rok už 17. ročník súťaže významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy  –  Vedec roka SR 2013. Tento ročník súťaže sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR strong Dušana Čaploviča. /strong
Kategórie: Podporujeme

Pnutí v globálnej spoločnosti je čoraz viac

13. máj 2014
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí IV. Globálny svet – spolupráca alebo konfrontácia? To bola téma vedeckej konferencie, ktorú v stredu 7. mája v Bratislave pripravilo oddelenie Svetovej ekonomiky Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied a Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Išlo o ďalšiu zo série interdisciplinárnych konferencií, ktorá si dala za cieľ definovať, v ktorých oblastiach globálnej spoločnosti možno očakávať viac vnútorných pnutí.
Kategórie: Podporujeme

Dni architektúry 2014 s témou "Staré novým"

9. máj 2014
Oddelenie architektúry na Ústave stavebníctva a architektúry SAV pripravuje už po siedmy krát podujatie Dni architektúry, ktorého cieľom je otvoriť verejnosti budovy bežne neprístupné, alebo prístupné v obmedzenej miere a atraktívnou formou propagovať architektonické dedičstvo.
Kategórie: Podporujeme

Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku

9. máj 2014
 23. apríla 2014 sa v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV konala prezentácia monografie doc. Kataríny Bednárovej Dejiny umeleckého prekladu na Slovensku I. Od sakrálneho k profánnemu. Knihu uviedla doc. Oľga Kovačičová a doc. Milan Žitný.
Kategórie: Podporujeme

Ambrózyho dni 2014

9. máj 2014
Gróf Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi v roku 1892 realizoval svoj unikátny projekt „sen o vždy zelenom parku, kde listy drevín na zimu neopadávajú.“
Kategórie: Podporujeme

Vedecká kaviareň SAVinci o situácii na Ukrajine

7. máj 2014
p style="text-align: justify;" Čo sa deje na Ukrajine a nevidieť to v správach? Aké sú možné scenáre vývoja vo východnej časti krajiny? Na tieto i ďalšie otázky sa snažil nájsť odpovede politológ z Ústavu politických vied SAV Juraj Marušiak. V utorok bol v Bratislave hosťom v poradí štvrtej vedeckej kaviarne Slovenskej akadémie vied SAVinci.
Kategórie: Podporujeme

Rozlúčka s Ing. Gabrielom Ruttkay-Nedeckým, CSc.

7. máj 2014
Pozostalosťou človeka sú jeho dobré činy.
Kategórie: Podporujeme

Exkurzie žiakov ZŠ na Experimentálnej hydrologickej základni ÚH SAV v Liptovskom Mikuláši 3.- 4. apríla 2014

5. máj 2014
p style="text-align: justify;" V rámci popularizácie vedy sme na našom pracovisku EHZ ÚH SAV v Liptovskom Mikuláši v apríli 2014 opäť privítali exkurzie žiakov 5. a 6. ročníka zo ZŠ v Bobrovci.
Kategórie: Podporujeme

Odhalenie genómu bodavky tsetse môže zachrániť životy

30. apríl 2014
Po 10 rokoch úsilia vedeckých tímov z 18 krajín sveta a pod vedením vedcov z Yale School of Public Health, Trypanosomiasis/Tsetse Research laboratory v USA, sa podarilo konečne dekódovať kompletný genóm bodavky tsetse, ktorá dlhodobo ohrozuje životy ľudí a dobytka Afriky. Genóm bodavky tsetse bol publikovaný v ostatnom čísle prestížneho vedeckého časopisu SCIENCE. "http://www.sciencemag.org/content/current" http://www.sciencemag.org/content/current   Na tomto významnom výsledku sa podielal aj  Ústav zoológie SAV a konkrétne jej vedecká pracovníčka RNDr. Veronika Michalková, PhD., ktorá už 2 roky pracuje v laboratóriu Prof. Serap Aksoy na Yale v USA. Zároveň s týmto článkom v ten istý deň vyšla v časopise PLOS One, PLOS Genetics a v PLOS Neglected Tropical Diseases kolekcia 11 článkov v spolupráci aj s pracovníkmi Ústavu zoológie SAV, pod názvom: Tsetse Genome Biology Collection.
Kategórie: Podporujeme

Deň Zeme 2014

30. apríl 2014
22. apríla už tradične oslavujeme Deň Zeme. Jeho tradícia vznikla v roku 1970 na podnet Gaylorda Nelsona senátora Spojených štátov z Wisconsinu ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Zem nám poskytuje životný priestor avšak nie vždy sa k nej správame s úctou a rešpektom.
Kategórie: Podporujeme

SAVinci s Jurajom Marušiakom o vývoji na Ukrajine

29. apríl 2014
Cyklus vedeckých kaviarní Slovenskej akadémie vied SAVinci pokračuje v máji nanajvýš aktuálnou a znepokojivou témou nazvanou: Megakonflikt za rohom.
Kategórie: Podporujeme

Vedec roka SR 2013

29. apríl 2014
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností , vyhlásili súťaž významných slovenských vedcov,  technológov a  mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy: Vedec roka SR 2013.
Kategórie: Podporujeme

X. ročník Bratislavských filozofických dní

28. apríl 2014
p align="left" 28. marca 2014 sa na Filozofickom ústave SAV uskutočnil výročná desiata konferencia Bratislavských filozofických dní. Tohtoročná téma Žiť filozofiu – étos konania predstavovala na jednej strane určité zavŕšenie niekoľkoročného konferenčného cyklu, na druhej strane sa symbolicky vrátila k téme prvého ročníka, ktorý sa pod názvom Konanie, normy a konflikty v globálnej situácii konal v roku 2005.
Kategórie: Podporujeme

Keď atóm nezabíja, ale pomáha

28. apríl 2014
Už tri roky sa stretávajú odborníci zo Slovenskej akadémie vied s obyvateľmi Košíc vo vedeckých kaviarňach vo výmenníkoch SPOTs na uliciach Obrody a Brigádnickej. Popularizátori vedy mesiac čo mesiac zasväcujú laikov do tajomstiev svojich výskumov a bádaní.  Do štatistiky vedeckých kaviarní pribudne ďalší zápis v posledný aprílový utorok. 
Kategórie: Podporujeme

Konferencia „Hydrologie malého povodí 2014“

25. apríl 2014
Od 22. do 24. apríla 2014 prebehla už piata konferencia na Novotného lávce v Prahe s názvom Hydrologie malého povodí. Hlavným organizátorom tejto pravidelnej akcie je Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Ústav hydrológie SAV je už tradične spoluorganizátorom konferencie.
Kategórie: Podporujeme

Stránky