Ministerstvo financií SR

Subscribe to kanál správ Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Aktualizácie: pred 2 min 48 s

Štát úspešne uviedol na trh nový dlhopis

11. máj 2016

Slovenská republika ponúkla v dnešnej aukcii štátnych dlhopisov historicky po prvýkrát na predaj nový 7,5 ročný dlhopis. Ide o dlhopis splatný 13.11.2023. Rozšírenie ponuky cenných papierov zo strany štátu ešte viac zatraktívni slovenský trh tak pre domácich ako aj zahraničných investorov.

Kategórie: Štátna správa

Slovensko o krok bližšie k zrušeniu arbitrážneho rozsudku

10. máj 2016

Nemecký Najvyšší spolkový súd (BGH) rozhodol v prospech Slovenska v konaní o zrušení arbitrážneho rozhodnutia v spore so spoločnosťou Achmea o zákaze zisku zdravotných poisťovní. BGH tak vyhovel požiadavke SR, aby tento spor predložil na posúdenie Súdnemu dvoru EÚ. Súdny dvor EÚ by teraz mal posúdiť, či je medzinárodná zmluva o podpore a ochrane investícií medzi SR a Holandskom v súlade s právom EÚ. Na základe tohto posudku by mal Najvyšší nemecký súd v kauze definitívne rozhodnúť.

Kategórie: Štátna správa

Štátny rozpočet v apríli so schodkom 646 mil. eur

2. máj 2016

Výdavky štátneho rozpočtu boli ku koncu apríla 2016 medziročne nižšie až o 400,6 mil. eur (-7,9 %). Príjmy boli nižšie o takmer 56 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu apríla schodok vo výške 646,1 mil. eur. Medziročne tak bol schodok štátneho rozpočtu nižší o 344,7 mil. eur, (-34,8 %). 

Kategórie: Štátna správa

Jarná notifikácia Eurostatu potvrdila zníženie dlhu

21. apríl 2016

Dlh Slovenska medziročne klesol o jeden percentuálny bod. Potvrdil to dnes Eurostat, keď zverejnil oficiálne údaje o hospodárení verejných financií všetkých členov Európskej únie. Dlh Slovenskej republiky tak opätovne klesá a z hodnoty 53,90% HDP v roku 2014 sa vlani znížil na úroveň 52,91% HDP. V nasledujúcich rokoch sa dá očakávať, že dlh bude klesať až pod úroveň 50%.

Kategórie: Štátna správa

Čerpanie ŠF a KF k 31.3.2016

13. apríl 2016
Kategórie: Štátna správa

Štátny rozpočet v marci so schodkom 878 mil. eur

1. apríl 2016

Výdavky štátneho rozpočtu boli ku koncu marca 2016 medziročne nižšie až o 223,1 mil. eur, čo predstavuje -5,9 %. Príjmy štátneho rozpočtu boli nižšie o 150,3 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu marca schodok vo výške 878,9 mil. eur. Uvedené hospodárenie znamenalo medziročné zníženie schodku štátneho rozpočtu až o 72,8 mil. eur, čo predstavuje -7,6 %.

Kategórie: Štátna správa

Štátne dlhopisy mali u investorov opäť úspech

21. marec 2016

Dnešná aukcia štátnych dlhopisov opätovne prepisovala históriu. Po prvýkrát boli ponúknuté na predaj dlhopisy s troma rozličnými splatnosťami. Najkratší približne 2,5 ročný, ďalej 8,5 ročný a takmer 13 ročný. V aukcii boli dosiahnuté výborné výsledky, nielen čo sa týka celkovej hodnoty predaných dlhopisov, ale aj veľkosti výnosov.

Kategórie: Štátna správa

Bezplatný presun účtu do inej banky má jasné pravidlá

15. marec 2016

Dnešným dňom nadobúda platnosť vyhláška Ministerstva financií  č. 120/2016,  ktorá nadväzuje na novelu zákona o platobných službách a ktorá bola schválená NR SR koncom roka 2015. Vyhláška umožní jednoduchým spôsobom prostredníctvom vzorov tlačív (tvoria prílohy vyhlášky) bezplatne presunúť trvalé príkazy a inkasá na nový účet nakoľko doteraz neexistovali záväzné pravidlá pre presun platobných účtov.

Kategórie: Štátna správa

Slovensko pokračuje v boji proti daňovým únikom

4. marec 2016

Ministerstvo financií SR podniklo ďalší významný krok v boji proti daňovým únikom. Európskej Komisii zaslalo vo februári žiadosť o zavedenie tzv. reverse charge mechanizmu, teda samozdanenia na mäso.

Kategórie: Štátna správa

Štátny rozpočet vo februári so schodkom 834 mil. eur

1. marec 2016

Výdavky štátneho rozpočtu boli ku koncu februára 2016 medziročne vyššie o 14,4 mil. eur, čo predstavuje len 0,6 %. Príjmy štátneho rozpočtu boli nižšie o 139,7 mil. eur. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu februára schodok vo výške 834,1 mil. eur. Za medziročným zvýšením schodku sú najmä nižšie príjmy z rozpočtu EÚ. 

Kategórie: Štátna správa

Stránky