Ministerstvo financií SR

Subscribe to kanál správ Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Aktualizácie: pred 11 min 28 s

Rating Slovenska späť na predkrízovom vrchole

3. august 2015

Ratingová agentúra Standard&Poor’s zvýšila rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z „A“ na „A+“ so stabilným výhľadom. K tomuto pozitívnemu kroku pristúpila na základe doteraz dosiahnutých výsledkov, a očakávajúc pokračujúce ozdravenie verejných financií, znižovanie verejného dlhu a silnejúci ekonomický rast opierajúci sa o solídnu domácu spotrebu.

Kategórie: Štátna správa

V júli 2015 došlo k zníženiu schodku štátneho rozpočtu o takmer polovicu

3. august 2015

Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júla 2015 medziročne vyššie o viac ako 1,550 mld. eur, čo predstavuje nárast až o 24,4%. Výdavky štátneho rozpočtu boli vyššie o 584,1 mil. eur, čo je len 6,9%. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júla schodok vo výške 1,186 mld. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku až o 966,5 mil. eur, resp. 44,9% eur, čo je takmer polovica.

Kategórie: Štátna správa

IOMO ušetrí občanom čas aj peniaze

2. júl 2015

Rýchlo, jednoducho a pod jednou strechou. Tak budú po novom k dispozícii občanom elektronické služby verejnej správy. Postupne budú dostupné po celom Slovensku na asistovaných miestach pod značkou IOMO (Integrované Obslužné Miesto Občana).

Kategórie: Štátna správa

V júni 2015 došlo k zníženiu schodku štátneho rozpočtu o viac ako 626,6 mil. eur

1. júl 2015
Príjmy štátneho rozpočtu boli ku koncu júna 2015 medziročne vyššie o 1,04 mld. eur, čo predstavuje nárast až o 19,5 % . Výdavky štátneho rozpočtu boli vyššie o takmer 419 mil. eur čo je 5,7 %. Štátny rozpočet tak dosiahol ku koncu júna schodok vo výške 1,3 mld. eur. Uvedené hospodárenie štátneho rozpočtu znamenalo medziročné zníženie schodku o 626,6 mil. eur, resp. 31,8 %.
Kategórie: Štátna správa

Boj proti daňovým únikom pokračuje

29. jún 2015

Ministerstvo financií spolu s ďalšími rezortami pripravili nové opatrenia v rámci akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Reagujú tak na výsledky opatrení, ktoré do štátneho rozpočtu od roku 2012 priniesli navyše, vďaka vyššej úspešnosti výberu dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb, viac ako 2,1 mld. eur.

Kategórie: Štátna správa

Opatrenia MF SR sa začínajú pozitívne prejavovať

22. jún 2015

Ministerstvo financií SR pripravilo na základe Koncepcie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu opatrenia na ochranu spotrebiteľov, ktorých pozitívne výsledky sa už začínajú prejavovať.

Kategórie: Štátna správa

MF SR vyšlo v ústrety malým a stredným podnikateľom

11. jún 2015

Minister financií Peter Kažímír sa stretol s predstaviteľmi Slovenského živnostenského zväzu a zástupcami stavebných podnikateľov. Na rokovaní sa dohodli na zmenách v zákone o DPH, ktorý pred časom schválila vláda.

Kategórie: Štátna správa

Podpora startupov má konkrétnu podobu

10. jún 2015

Vláda dnes schválila koncepciu pre podporu startupov z dielne ministerstva financií. Jej cieľom je posilnenie podnikateľského prostredia a vytvorenie predpokladov na podporu vývoja startupov a podpory zamestnanosti mladých.

Kategórie: Štátna správa

Stránky