Ministerstvo financií SR

Subscribe to kanál správ Ministerstvo financií SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Aktualizácie: pred 18 min 54 s

Nová regulácia hazardu

5. január 2017

Novela zákona o  hazardných hrách prináša zásadné zmeny, ktoré výrazným spôsobom zvyšujú ochranu spotrebiteľov. K hlavným zmenám patrí koncentrácia výherných prístrojov, videohier, a ruliet výlučne do herní, či zabránenie hrania hazardných hier ľuďom poberajúcim dávky v hmotnej núdzi, patologickým hráčom, alebo študentom VŠ so sociálnym štipendiom.

Kategórie: Štátna správa

Zavedenie superzaisťovacieho príkazu

4. január 2017

Aj v roku 2017 pokračuje ministerstvo financií v plnení akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Novela daňového poriadku upravuje predbežné opatrenia zavedením tzv. superzaisťovacieho príkazu, tak, aby bolo efektívnym nástrojom na zabezpečenie plnenia povinností daňových subjektov.

Kategórie: Štátna správa

Štát vlani hospodáril o takmer miliardu lepšie

2. január 2017

Štátny rozpočet dosiahol ku koncu decembra 2016  schodok vo výške 980,3 mil. eur. Ide o najnižší schodok štátneho rozpočtu za posledných osem rokov. Deficit štátneho rozpočtu je podstatnou položkou ovplyvňujúcou hrubý verejný dlh, takže výsledok hospodárenia štátu výrazne pozitívne vplýva na hodnotu dlhu.

Kategórie: Štátna správa

Ministerstvo financií vyčlení 3,5 milióna eur na aktualizáciu registra ovocných sadov

23. december 2016

O klimatických zmenách, potrebe zachovania ovocinárstva v SR a možných spôsoboch podpory dnes na pôde rezortu financií rokovali ministerka pôdohospodárstva a minister financií s predstaviteľmi Ovocinárskej únie Slovenska. Ministerstvo financií vyčlenilo 3,5 mil. eur na analýzu možných klimatických dopadov a stanovenie politiky v oblasti ovocinárstva. Realizovať ju bude ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v spolupráci s ovocinármi.

Kategórie: Štátna správa

Banka EÚ dá na podporu rozvoja vidieka na Slovensku 250 miliónov euro

22. december 2016

Európska investičná banka (EIB) požičia Slovensku 250 miliónov eur na spolufinancovanie prioritných projektov v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Kategórie: Štátna správa

Top výsledky tímu ekonomika a financie

21. december 2016

ECOFIN tímu sa podarilo dosiahnuť 27 dohôd, z toho 5 politických dohôd s Európskym parlamentom na úrovni trialógu, 7 dohôd o všeobecnom smerovaní na úrovni Rady EÚ (t.j. dohodu členských štátov) a 15 záverov Rady EÚ.

Kategórie: Štátna správa

Účinnejší boj proti praniu špinavých peňazí: predsedníctvo má na konte významný úspech

20. december 2016

Slovenskému predsedníctvu sa po náročných rokovaniach podarilo dosiahnuť významný úspech, keď na svojom záverečnom rokovaní Výbor stálych predstaviteľov (COREPER) jednohlasne schválil všeobecnú dohodu Rady EÚ na návrhu, ktorým sa dopĺňa smernica proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu. Predsedníctvo tak vytvorilo dobrý základ pre rokovania s Európskym parlamentom v záujme čo najrýchlejšie dosiahnuť politickú dohodu na tejto mimoriadne dôležitej legislatíve.

Kategórie: Štátna správa

Ďalší významný úspech v únii kapitálových trhov: Dohoda o nariadeniach EuVECA a EuSEF

16. december 2016

Slovenskému predsedníctvu sa podarilo zaznamenať ďalší významný úspech na ceste k vytvoreniu únie kapitálových trhov (CMU), keď dosiahlo všeobecnú dohodu Rady EÚ o zmenách v Nariadení o fondoch rizikového kapitálu (EuVECA) a fondoch sociálneho podnikania (EuSEF).

Kategórie: Štátna správa

Univerzita v Košiciach dostane od vlády pôžičku na rekonštrukciu

14. december 2016

Vláda dnes schválila návrh na poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý predložil minister financií Peter Kažimír. Cieľom je vytvoriť priestor pre čo najrýchlejšie riešenie situácie zapríčinenej piatkovým požiarom a eliminovanie vzniku ďalších škôd.

Kategórie: Štátna správa

Čerpanie ŠF a KF k 30.11.2016

14. december 2016
Kategórie: Štátna správa

Výsledok v únii kapitálových trhov: Dohoda na tzv. prospektoch či „životopise“ firmy

9. december 2016

Predsedníctvo dosiahlo so zástupcami Európskeho parlamentu predbežnú dohodu na nových pravidlách týkajúcich sa takzvaných prospektov uverejňovaných pri vydávaní a ponúkaní cenných papierov.

Kategórie: Štátna správa

Slovenské predsedníctvo dosiahlo významný úspech v oblasti finančných služieb

7. december 2016

Slovenské predsedníctvo dosiahlo významný úspech v oblasti finančných služieb, keď sa mu podarilo ukončiť viac ako tri roky trvajúce rokovania o znení Nariadenia o fondoch peňažného trhu. Návrh nariadenia je súčasťou medzinárodného úsilia o vytvorenie regulačného rámca pre subjekty tieňového bankovníctva. V novembri SK PRES uzavrelo politickú dohodu s Európskym parlamentom a Európskou komisiou o princípoch budúceho fungovania FPT v EÚ a Výbor stálych zástupcov (COREPER) na dnešnom zasadnutí schválil finálny text Nariadenia.

Kategórie: Štátna správa

Investičný plán pre Európu: Predsedníctvo dohodlo stanovisko Rady k rozšíreniu EFSI

6. december 2016

Rada ECOFIN pod taktovkou ministra financií Petra Kažimíra odsúhlasila svoje stanovisko k návrhu na predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), hlavnej iniciatívy EÚ v rámci „Investičného plánu pre Európu“.

Kategórie: Štátna správa

Prijatie smernice o sprístupnení informácií (DAC5) na zasadnutí ECOFIN-u

6. december 2016

Na dnešnom ECOFINe bola prijatá smernica (DAC5), ktorou sa daňovej správe sprístupnia informácie o skutočných vlastníkoch príjmov, ktoré majú k dispozícii orgány kompetentné na boj proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti.

Kategórie: Štátna správa

Štátny rozpočet v novembri so schodkom 622 mil. eur

1. december 2016

Výdavky štátneho rozpočtu boli ku koncu novembra 2016 medziročne nižšie až o 1,984 mld. eur, čo predstavuje -13,3 %.

Kategórie: Štátna správa

Zákon roka dostal od poslancov zelenú

29. november 2016

Poslanci Národnej rady SR schválili zákon roka. Za návrh štátneho rozpočtu na budúci rok hlasovalo 81 z celkovo 143 prítomných zákonodarcov. Schválený rozpočet na rok 2017 počíta s príjmami vo výške 15,39 mld. eur, výdavkami v sume 17,383 mld. eur. Schodok hospodárenia by tak mal dosiahnuť 1,993 mld. eur.

Kategórie: Štátna správa

Stránky