Rastislav Blaško odovzdal kandidačnú listinu na bratislavského župana posledný septembrový deň

Rastislav Blaško – nezávislý občiansky kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho krajaV pondelok 30. septembra 2013 v neskorých večerných hodinách odovzdal Rastislav Blaško kandidatúru na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na úrade BSK ako jediný nezávislý kandidát. Ku svojej kandidatúre priložil petíciu s viac ako 1200 podpismi voličov BSK. Jeho volebné farby sú žltá a zelená, s písmom vo farbách červenej, neutrálnych čiernej a bielej, ktoré používa na bilboardoch. Žltá predstavuje slnko, a je zároveň aj farbou jeleňa v znaku BSK. Zelená predstavuje prírodu a je zároveň symbolom pre Malé Karpaty.

Rastislav Blaško zbieral podpisy dva mesiace od konca júla 2013 do 30. septembra, pričom z celkového počtu 1200 podpisov osobne vyzbieral 98 %. Okrem platných podpisov voličov mu podporu svojím podpisom vyjadrili aj občania okrem iných z Trnavy, Nitry, Trenčína, Košíc, Prešova, Svidníka, Skalice, Považskej Bystrice, Prievidze a ďalších miest a obcí, čo vyjadruje širšiu podporu pre presadzovanie inej politiky, akú realizujú súčasné politické zoskupenia.

Dôvodom jeho kandidatúry je predloženie občianskej alternatívy voči tým programom, ktoré ponúkajú hlavní favoriti politických strán. Okrem riešenia základných úloh, ktoré má samosprávny kraj v kompetencii, Rastislav Blaško vo svojom programe dáva dôraz na environmentálny, sociálny, vzdelanostný, komerčný a bezpečnostný rozmer svojej kandidatúry. V súčasnosti nie je členom žiadnej politickej strany. Kandidoval na predsedu BSK už v roku 2001, kde pri víťazstve Ľuba Romana skončil na 6. mieste z 13 kandidátov. Má skúsenosti už z kandidovania do Národnej rady SR, za Sociálnodemokratickú stanu Slovenska (SDSS) kandidoval dva razy. V roku 1998 sa na kandidátke Slovenskej demokratickej koalície (1998) podieľal na zosadení autoritatívneho spôsobu vládnutia a v roku 2002 na kandidátke Strany demokratickej ľavice (SDĽ) o presadenie sociálnej politiky. Pre svoju kampaň využije okrem klasických predvolebných techník aj netradičné, bežne nepoužívané postupy.

Programové okruhy pre BSK:

 • Dobudovanie infraštruktúry vo vidieckych obciach a mestách Bratislavského kraja.
 • Rozvoj sociálnej starostlivosti v rámci kompetencií úradu BSK.
 • Zabezpečiť udržateľnosť regionálnej dopravy na cestách a železniciach v kompetencii BSK.
 • Zlepšiť postavenie a imidž BSK v rámci Európskej únie na podporu mestskej a vidieckej turistiky.

Konkrétne programové priority:

 • Životné prostredie – v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) elektrifikovať hlavné trasy – postupne vylučovať nákup dieselových autobusov a nahradzovať za elektrický pohon – budovať v kooperácii so súkromnými prevádzkovateľmi nabíjacie zariadenia na podporu predaja a rozširovania siete elektromobilov v Bratislavskom kraji.
 • Zelený program – vysadiť počas volebného obdobia 4000 stromov na sídliskách v mestách BSK.
 • Podporiť sieť súčasných cyklotrás – vytvoriť novú prírodnú cyklotrasu s napojením na Dunajskú cyklotrasu – Čunovo – Rusovce – Jarovce – prepojením na Parndorf a Neusiedl am See – na bicykli z Pezinka a Senca až do Parndodrfu a Neusiedl am See (partnerské mestá Pezinka a Senca).
 • Mestská hromadná doprava – monitorovanie každého autobusu, električky a trolejbusu kamerami, vytvorenie kamerového dispečingu s okamžitým napojením na štátnu a mestskú políciu na zabránenie vandalizmu a útokom voči cestujúcich.
 • Vybudovať 3 celodenné sociálne zariadenia v BSK – v okrajových častiach okresov Malacky, Pezinok a Senec s kapacitou 1000, polovica komerčná pre zahraničných seniorov a zároveň vytvorenie 400 – 500 pracovných miest v sociálnej oblasti.
 • Vybudovať novú ubytovňu pre 100 učiteľov základných a stredných škôl na udržanie vzdelávania.
 • Vytvoriť Integračnú sieť – materská škola – základná škola – stredná škola.
 • Ak sa EÚ rozšíri o Ukrajinu a štáty západného Balkánu, mali by sme žiadať prehodnotenie pozície hlavného mesta EÚ – budem žiadať, aby Brusel bol nahradený Bratislavou, pričom pre Európsku komisiu a Európsku radu by sa vládne budovy vybudovali južne od diaľnice pod Petržalkou, Jarovcami, Rusovcami a Čunovom. Vo Viedni by sídlil Európsky parlament, ak o túto myšlienku prejavili naši susedia.
 • Ak opustí menovú Eurozónu čo len jedna krajina, Slovensko by malo odísť od meny EURO a vytvoriť menovú úniu s Českou republikou a vrátiť sa k česko-slovenskej korune, nie natrvalo. Dôvod na opustenie eurozóny je ten, že Slovensko už stratilo vplyv nad vlastnými financiami.

PhDr. Mgr. Rastislav Blaško, nezávislý občiansky kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Rastislav Blaško vyzýva politické strany, aby stiahli svojich ohlásených nominantov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Zdroj článku: