Prihlás projekt na 19. ročník súťaže Festival vedy a techniky AMAVET

logo Festival vedy a techniky, zdroj: AMAVETFestival vedy a techniky, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku, bude v roku 2016 opäť jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Nad podujatím prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a súčasne sa Festival vedy a techniky koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Charakteristika podujatia

Festival vedy a techniky (ďalej len FVaT), ktorý organizuje AMAVET, je určený pre deti a mládež vo veku do 20 rokov s neukončeným stredoškolským vzdelaním a je jedinečným stretnutím mladých ľudí, ktorých zaujíma budúcnosť našej krajiny, chcú o tom diskutovať a svojou prácou aj prispieť k zvýšeniu vedomostnej úrovne. Svoje vedecko-technické projekty budú žiaci prezentovať v rámci vyhlásených jedenástich súťažných kategórií prostredníctvom plagátových (posterových) prezentácií, ale aj výstavných exponátov, členom odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.

záber z Festivalu vedy a techniky 2013, foto: Miloslav Ofúkaný

Kategórie

Súťažiaci budú prezentovať svoje projekty v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

záber z Festivalu vedy a techniky 2012, foto: Miloslav Ofúkaný

Podmienky účasti

Postup na celoštátne finále môžu získať len tie projekty, ktoré za zúčastnili krajského kola súťaže v danom roku. Registrácia priamo na celoslovenské finále, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch, už nebude možná. Zvýši sa tým celková úroveň súťaže. Organizátori festivalu už v predchádzajúcich ročníkoch zvažovali, aby celoštátne finále bolo prehliadkou a súťažou tých najlepších vedecko-technických projektov. Vytvorí sa tak rovnaká štartovacia čiara pre všetkých súťažiacich, čím sa docieli vyšší stupeň spravodlivosti. Žiakom to tiež umožní konfrontovať svoje práce najskôr na krajskej úrovni a v prípade postupu do finále budú mať ešte možnosť svoj projekt vylepšiť a zdokonaliť napríklad aj podľa pripomienok hodnotiteľov.

záber z Festivalu vedy a techniky 2012, foto: Miloslav Ofúkaný

Krajské kolá súťaže

Nitriansky kraj
Dátum ukončenia registrácie: 30.9.2016 o 23:59 hod.
Dátum konania: 7.10.2016
Miesto konania: Nitra

Košický a Prešovský kraj
Dátum ukončenia registrácie: 6.10.2016 o 23:59 hod.
Dátum konania: 13.10.2016
Miesto konania: Košice

Trenčiansky kraj
Dátum ukončenia registrácie: 7.10.2016 o 23:59 hod
Dátum konania: 14.10.2016
Miesto konania: Partizánske

Bratislavský a Trnavský kraj
Dátum ukončenia registrácie: 14.10.2016 o 23:59 hod.
Dátum konania: 21.10.2016
Miesto konania: Bratislava

Žilinský kraj
Dátum ukončenia registrácie: 14.10.2016 o 23:59 hod
Dátum konania: 21.10.2016
Miesto konania: Žilina

Banskobystrický kraj
Dátum ukončenia registrácie: 14.10.2016 o 23:59 hod
Dátum konania: 21.10.2016
Miesto konania: Banská Bystrica

záber z Festivalu vedy a techniky 2013, foto: Miloslav Ofúkaný

Celoštátne finále FVAT 2016 bude od 10. do 12. novembra v Bratislave.

Reprezentácia víťazov celoslovenského finále

Vybraní víťazi budú následne vysielaní obhájiť svoj projekt a reprezentovať svoju školu, Slovensko na prestížne národné a svetové vedecké súťaže a fóra vedecko-výskumnej činnosti mládeže (Intel ISEF, EUCYS, I-SWEEEP a ďalšie), ďalej budú ocenení cenami a oceneniami dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvom vecných cien. Celoslovenského finále sa zúčastnia najúspešnejší žiaci krajských kôl z celého Slovenska so spoluúčasťou pozvaných zahraničných delegácií zo Španielskeho kráľovstva, Belgického kráľovstva, Českej republiky a Francúzskej republiky, čím sa vytvoria podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie priateľstiev medzi účastníkmi z jednotlivých zúčastnených krajín. Festival vedy a techniky tak má významný medzinárodný charakter.

záber z Festivalu vedy a techniky 2013, foto: Miloslav Ofúkaný

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: 
Sekcia: